Pramoninis vėdinimas

2023-12-13 15:40   Peržiūros : 2054   Spausdinti


Gamybos cechai, pramonės ir ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos, gyvūnų fermos - yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybos ir sandėliavimo patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?

Pramoninis vėdinimas

 

Vėdinimo sistemos projektavimas

Energinio efektyvumo klasės ir normatyvai kone kasmet kyla aukštyn, o tai reiškia, kad pastatai turi būti sandarūs. Tačiau, kaip ir daugeliu atvejų, lazda turi du galus - nemenkoje dalyje naujos statybos pastatų, ypač statytų prieš dešimtmetį, jaučiamas šviežio oro stygius. „Kaip prasidėjo nuo plastikinių langų, tai tęsiasi iki dabar. Net jei vėdinimo sistema įrengta, dažnai ji veikia nepakankamai efektyviai arba jos net nenaudoja", - rašo skaitytojas komentare apie nepakankamą vėdinimą renovuotose mokyklose. Vėdinimas jau tampa ne tik komforto problema, bet ir rimtų sveikatos sutrikimų priežastimi. Apie tai plačiau skaitykite straipsnyje "Vaikai mokyklose kvėpuoja užterštu oru".

Todėl vėdinimo sistema dabar jau yra viena iš gyvybiškai svarbiausių sistemų, be kurios pastatai negali funkcionuoti. Dar didesnę reikšmę vėdinimo sistema turi pramoniniuose pastatuose, kur vykdoma gamyba, dirba žmonės, juose neretai naudojamos įvairios medžiagos, tarp jų ir kenksmingos, kyla dulkės, sudėtinga palaikyti tinkamą mikroklimatą.

Bet kokio pramonės ar sandėliavimo objekto vėdinimo sistemos pradedamos projektuoti žinant ir išanalizavus gamybos ar sandėliavimo pobūdį bei sąlygas. Priklausomai nuo to, pritaikomos oro mainų schemos, parenkama tam tikra įranga. Vėdinimo sistemų skaičius, jų našumas, įrangos tipas parenkami pagal reikalavimus higienai ir reikalingus gamybiniams procesams.

Pramoninės patalpos (t.y. ne gyvenamosios paskirties, ne sveikatos ir ne mokslo įstaigos)  pagal veiklos pobūdį ir vėdinimo poreikį nėra klasifikuojamos, atskirų vėdinimo normatyvų vienos ar kitos rūšies gamybos patalpoms nėra. Tačiau kiekvienai gamybos sričiai - t.y. maisto pramonės, lengvosios, sunkiosios, chemijos pramonės įmonėms yra nusistovėję tam tikri vėdinimo standartai, jie labiausiai sąlygojami technologinių procesų. „Iš dalies galima sakyti, kad pagal vėdinimo parametrus gamybos įmonės grupuojamos į maisto, lengvosios, sunkiosios, chemijos pramonės įmones", - sako atestuotas projektuotojas Jonas Pagojus.

Pramoninių patalpų vėdinimo normatyvai

Gamybos įmonių buitinių ir administacinių patalpų vėdinimą apibrėžia STR 2.09.02:2005 „Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas".

Gamybos patalpų vėdinimas paprastai projektuojamas vadovaujantis technologine dalimi. Vėdinimo intensyvumą apibrėžia procesai, vykstantys patalpose: šlapi ar sausi, teršalų, šilumos, drėgmės išsiskyrimai ir pan.

Šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos parametrus darbo patalpose nustato higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai". Joje nurodoma temperatūra, santykinis drėgnis ir oro judėjimo greitis, priklausomai nuo darbo sunkumo, pobūdžio. Vadovaujantis šia norma paprastai ir priimami vidaus oro parametrai projektuojant ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sistemas.

Reikalingi oro kiekiai nustatomi remiantis technologine projekto dalimi. Jei jos nėra, oro kiekiai skaičiuojami pagal gamybos procesą arba tiesiog priimami pagal dirbančiųjų skaičių. Vėdinimo intensyvumas tiesiogiai priklauso technologinių procesų: medienos pramonei bus vienoks, tekstilės pramonei kitoks ir t.t.

Gamybos patalpų vėdinimas su šilumogrąža

Šiuolaikiniuose pramonės objektuose vėdinimas dažnai planuojamas su šilumogrąža. Ar reikalinga šilumogrąža, priklauso nuo užsakovo ir vykdomos veiklos, nes rekuperacinės sistemos reikalauja gana didelių investicijų, bet sumažina eksplotacines patalpų sąnaudas.

Dažniausiai rekuperacija naudojama maisto pramonėje, kur paprastai būna dideli šilumos išsiskyrimai ir  vėdinimo sistemomis šalinama šiluma rekuperacijos dėka grąžinama karšto vandens ruošimui, nes ir karšto vandens poreikiai būna paprastai dideli. Rinkoje yra rekuperatorių, kurie gali būti sujungiami su šildymo sistema (prijungiamas vandens kontūras).

Vieni tokių didelėms patalpoms tinkamų rekuperatorių yra „Systemair" rotaciniai rekuperatriai Geniox.

Geniox yra suprojektuotas kaip modulinis vėdinimo įrenginys, gali būti 14-os dydžių, generuojančių iki 70 000 kub.m /h (19 kub. m /s) oro srautą. Moduliniai įrenginiai suteikia galimybę sukonfigūruoti daug skirtingų funkcijų viename vėdinimo įrenginio korpuse. Modulių funkcijos gali būti konfigūruojamos daugybei skirtingų programų, kurios sudaro vėdinimo sistemos šerdį. Lankstumas leidžia vėdinimo įrenginį optimizuoti kiekvienam projektui. Geniox rekuperatoriai gali turėti vandens kontūrą, integruotą šilumos siurblį ir pan. Įrenginys turi  EUROVENT sertifikatą. EUROVENT - Europos šalių gamintojus vienijanti nepriklausoma asociacija, turinti laboratorijas daugelyje šalių, jos tinklapyje galima rasti įrangos sąrašą, kuri yra bandoma realiomis sąlygomis ir, atsižvelgiant į rezultatus, suteikiamas arba nesuteikiamas EUROVENT sertifikatas.

Modulinis Geniox Comfort rekuperatorius.
Modulinis Geniox Comfort rekuperatorius.

Be šalinamo ir paduodamo oro srauto bei šilumogrąžos vėdinimo projektuotojams dar tenka spręsti oro srautų pasiskirstymą. Patalpose su aukštomis lubomis tai sprendžiama parenkant oro paskirstymo schemą: paprastai oras paduodamas į darbo zonas apatinėje patalpos dalyje, o ištraukiamas palubėje.

Pramoniniai ortakiai

Vėdinimas pramonės įmonėse, gamybos cechuose, sandėliuose, biuruose - tai ne tik šilumogrąžos agregatai, bet ir ortakiai, oro filtravimas, oro srautų reguliavimas atsižvelgiant į tikslius CO₂ matavimus, oro drėkinimas arba sausinimas ir kiti šalinamo bei tiekiamo oro parametrai. Oro srautų reguliavimas pagal poreikius leidžia sukurti reikiamą mikroklimatą, išvengti per didelio arba nepakankamo vėdinimo. Tuo pačiu mažėja energijos poreikis vėdinimui, šildymui ir vėsinimui. Visa tai rodo, koks svarbus yra ŠVOK projektas, tikslūs skaičiavimai. Todėl kiekviena pramoninio objekto ventiliacijos sistema prasideda nuo projekto ir yra visiškai individuali. Individualūs projektai reikalauja ir individualių skersmenų ortakių, jų sujungimų, izoliacijos ir kitų ventiliacijos sistemos dalių.

UAB „Ivalta" pagal individualius užsakymus projektuoja, gamina ir montuoja įvairią nestandartinę vėdinimo sistemos įrangą: tai stačiakampiai ir apvalūs ortakiai, stačiakampės alkūnės, stačiakampiai perėjimai, stačiakampiai pertvariniai triukšmo slopintuvai, įvairūs dangčiai, lauko grotos, oro sklendės, apvalūs ir stačiakampiai stoginiai oro išleidikliai, pajungimo dėžės, skirstytuvai, difuzorių pajungimo skirstytuvai, įvairios atšakos, apeigos bei kiti plieno skardos lankstiniai, skirti vėdinimo sistemai.

Pramoninai skardiniai ortakiai
UAB „Ivalta" - skardos lankstinių inžinerinėms sistemoms gamyba ir montavimas. Įmonės specialistai dirba vadovaudamiesi principu, kad vėdinimo sistema turi būti suprojektuota, pagaminta ir sumontuota taip, kad veiktų nepastebimai.

Kadangi pramoninio vėdinimo sistemose oro srautai dideli, oro transportavimui naudojami didelio skersmens apvalūs arba stačiakampiai ortakiai. Jie turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad užtikrintų minimalų oro pasipriešinimą, minimalų nuotėkį ir minimalius šilumos nuostolius. Ortakiai turi atitikti tam tikrus stiprumo ir sandarumo standartus, pagal sandarumą jie klasifikuojami į A, B, C, D klases.

Pramoninio vėdinimo dalys
Stačiakampių ortakių perėjimas. Gamintojas - UAB „Ivalta".

Ortakiai jungiami naudojant įvairias fasonines dalis. Be to, jei vėdinimo sistemoje cirkuliuoja šaltesnis oras nei patalpose, ortakiai turi būti izoliuoti, kad nesusidarytų kondensatas. Visa tai reikia numatyti projekte, pagaminti ir sumontuoti objekte.

Kadangi UAB „Ivalta" projektuoja, gamina ir montuoja oro srautus perduodančią įrangą, jos indėlis į ventiliacijos sistemą, galima sakyti, trigubas: vėdinimo sistemos įrangos projektavimas, gamyba ir montavimas. Užsakovas ar rangovas gauna individualiems poreikiams maksimaliai pritaikytą rezultatą už optimalią kainą. Įmonė turi ypatingojo statinio statybos rangovo statusą, objektų sąraše - dalyvavimas daugelyje stambių projektų tiek Kaune, tiek ir visoje Lietuvoje. Įmonė ne tik gamina ir montuoja vėdinimo sistemas, bet ir kitas inžinerines sistemas: šildymo, vėsinimo, priešgaisrines, vandentiekio ir nuotekų sistemas.

Vėdinimas padidintos oro taršos zonose

Kaip vėdinimo problema sprendžiama patalpose su padidinta oro tarša? Padidintos taršos patalpose (paprastai tai būna tam tikros zonos) daromas vietinis intensyvus oro ištraukimas, naudojant gaubtus. Tokiu būdu teršalai koncentruotai šalinami lauk, pvz., elektrokrautuvų patalpos ar zonos.

Visi vėdinimo įrenginiai projektuojami su paduodamo ir ištraukiamo oro filtrais. Patalpose, kuriose gamybos metu susidaro padidintas kietųjų dalelių, dulkių ir kt. kiekis (pvz. apdirbant medieną), naudojamos aspiracijos (pneumotransporto) sistemos - daromas vietinis ištraukimas nuo kiekvieno įrenginio, oras išvalomas ciklonuose ir šalinamas lauk.

Ką turi žinoti vėdinimą planuojantys gamybininkai

„Dažnai susiduriame su situacija, kai užsakovai nežino, kokie mikroklimato parametrai reikalingi jų gamybos procesui. Todėl svarbiausias „namų darbas" užsakovams yra iki smulkmenų išsiaiškinti gamybos technologiją, nes tik tokiu atveju galime parinkti tinkamas vėdinimo sistemas", - sako ŠVOK sistemų projektuotojas J. Pagojus.

Nereta situacija, kai užsakovas žino, kas reikalinga, tačiau „pataupo", o tai vėliau atsiliepia dirbantiems žmonėms. Būna atvejų, kai iš pradžių neįrengiamos reikiamų parametrų sistemos, o praėjus metams ar dviem, pasirodo, kad jų būtinai reikia. Tad gamybos procesų žinios, sandėliavimo mikroklimato parametrai bei profesionaliai parengtas vėdinimo projektas - kelias į kokybišką vėdinimo sistemą ir našų darbą.

Kitas vėdinimo įrengimo etapas - tinkamos įrangos parinkimas.

Pramoninė vėdinimo įranga

„Geriausias sprendimas randamas, kai profesionalai kalbasi su profesionalais", - sako vėdinimo specialistas, „Systemair" prekybos vadovas Lietuvoje  Rosvaldas Gumuliauskas. Jo teigimu, įmonės specialistai visada parenka tikslią ir efektyvią įrangą, nes „Systemair" yra viena pirmaujančių vėdinimo įrangos gamintojų, turi didelį gaminių asortimentą.

„Systemair" - daugiau kaip prieš keturis dešimtmetmečius Švedijoje įkurta vėdinimo įrangos gamintoja, dabar turinti dukterines įmones 49 pasaulio šalyse. Lietuvoje veikia trys pardavimų skyriai didžiuosiuose miestuose ir gamykla Ukmergėje.

Pramoninė „Systemair" rekuperacinė vėdinimo įranga turi rotacinius šilumokaičius, ventiliatoriai montuojami su energiją taupančiais EC varikliais.

Geniox - modulinis rotacinis pramoninis rekuperatorius, įvairių modelių oro srauto intensyvumas siekia iki 70 tūkst. kub.m/val.
Geniox - modulinis rotacinis pramoninis rekuperatorius, įvairių modelių oro srauto intensyvumas siekia iki 70 tūkst. kub.m/val.

ASA.LT informacija, „Systemair" nuotraukos

 

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Vėdinimas, Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos įrengimas, Vėdinimo sistemų projektavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba
Visi kategorijos straipsniai
Pramoninis vėdinimas

Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose 

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo įrengimas, kaip įrengti ortakinę vėdinimo sistemą su rekuperacija  

Pelėsio naikinimas

Pelėsio naikinimas

Kaip naikinti pelėsį, kodėl atsiranda pelėsis, priemonės pelėsio naikinimui 

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas 

Rekuperacija bute

Rekuperatorius bute

Kaip įrengti rekuperatorių bute, rekuperatoriaus ir vėdinimo sistemos įrengimas senos statybos bute, rekuperacijos įrengimas remontuojant butą  

Vėdinimo sistemos ortakiai

Vėdinimo sistemos ortakiai

Ortakiai vėdinimui, kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija 

Sieniniai mini rekuperatoriai

Sieniniai mini rekuperatoriai

Mini arba kompaktiški rekuperatoriai, mini rekuperatorių naudojimas renovuotų būtų vėdinimui 

Biuro vėdinimas

Biuro vėdinimas

Biuro vėdinimo sistemos įrengimas, kaip tinkamai įrengti vėdinimą biure ir turėti sveiką mikroklimatą patalpose 

Vėdinimas pirtyje

Vėdinimas pirtyje

Pirties natūralus ventiliavimas ir priverstinis vėdinimas, kaip įrengti vėdinimą pirtyje. 

Sveikas patalpų mikroklimatas

Sveikas patalpų mikroklimatas

Tinkamo mikroklimato palaikymas dažnai naudojamose patalpose, biuruose, mokyklose 

Vėdinimas daugiabučiuose

Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 12
Rekuperacinės vedinimo sistemos. Rotacinis rekuperatorius, priešpriešinių srautų rekuperatorius, difuzoriai, ventiliatoriai ir jų priedai, ugnies, dūmų sklendės, garso slopintuvai, kondocionieriai, oro užuolaidos, šildytuvai, šilumos siurbliai.
Mokyklos g. 32, Bukiškis, Vilniaus r.
Telefonas: +370-52-741870, Mobilus: +370-656-08643, El. paštas: info@systemair.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas, konsultacijos.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 12
Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Vėdinimo sistemos įrengimas Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo įrengimas, kaip įrengti ortakinę vėdinimo sistemą su rekuperacija

Pelėsio naikinimas Pelėsio naikinimas

Kaip naikinti pelėsį, kodėl atsiranda pelėsis, priemonės pelėsio naikinimui

Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Kokį rekuperatorių rinktis Kokį rekuperatorių rinktis

Geriausi rekuperatoriai, plokšteliniai, rotaciniai ir atskirų srautų rekuperatoriai

Rekuperacija bute Rekuperatorius bute

Kaip įrengti rekuperatorių bute, rekuperatoriaus ir vėdinimo sistemos įrengimas senos statybos bute, rekuperacijos įrengimas remontuojant butą

Vėdinimo sistemos ortakiai Vėdinimo sistemos ortakiai

Ortakiai vėdinimui, kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija

Normalus oro drėgnumas patalpose – komforto sąlyga Normalus oro drėgnumas patalpose – komforto sąlyga

Oro drėgnumo reguliavimas namuose, patalpoje. Kaip reguliuoti mikroklimatą namuose

Sieniniai mini rekuperatoriai Sieniniai mini rekuperatoriai

Mini arba kompaktiški rekuperatoriai, mini rekuperatorių naudojimas renovuotų būtų vėdinimui

Biuro vėdinimas Biuro vėdinimas

Biuro vėdinimo sistemos įrengimas, kaip tinkamai įrengti vėdinimą biure ir turėti sveiką mikroklimatą patalpose

Vėdinimas pirtyje Vėdinimas pirtyje

Pirties natūralus ventiliavimas ir priverstinis vėdinimas, kaip įrengti vėdinimą pirtyje.

Dirbtinio rūko sistemos Dirbtinis rūkas orui drėkinti ir vėsinti

Dirbtinio rūko sistemos augalų drėkinimui, šiltnamiams, dulkių mažinimui, kvapų šalinimui, oro drėkinimo sistemos apsaugai nuo šalnų

Sveikas patalpų mikroklimatas Sveikas patalpų mikroklimatas

Tinkamo mikroklimato palaikymas dažnai naudojamose patalpose, biuruose, mokyklose

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Patalpų vėdinimo sistemos Patalpų vėdinimo sistemos

Kam reikalinga vėdinimo sistema, vėdinimo sistemų tipai, ortakių sistemos pastatuose,

Šviesus miegamasis Kaip pagerinti patalpų mikroklimatą?

Kiek skiriasi palankiame mikroklimate ir drėgnose bei tamsiose patalpose gyvenančių žmonių sveikatos būklė? 5 žingsniai sveikesnių namų link.

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

Vaikai mokyklose kvėpuoja užterštu oru

Modernizuojant mokslo ir ugdymo įstaigas, vėdinimas patalpose paliekamas toks pat, koks ir buvo iki renovacijos – per langus ir plyšius. Neretai vėdinimas nejungiamas net ir tose mokyklų patalpose, kuriose jis įrengtas, nes taupoma šiluma ir elektra.

Oro kondicionavimas - naudinga šilumos siurblių funkcija

Šilumos siurblio naudojimas oro kondicionavimui

Kondicionieriai

Po grindimis montuojamų sistemų atitikmuo egzistavo dar prieš mūsų erą.

Dirbtinio rūko sistemos Dirbtinis rūkas orui drėkinti ir vėsinti

Dirbtinio rūko sistemos augalų drėkinimui, šiltnamiams, dulkių mažinimui, kvapų šalinimui, oro drėkinimo sistemos apsaugai nuo šalnų

Sveikas patalpų mikroklimatas Sveikas patalpų mikroklimatas

Tinkamo mikroklimato palaikymas dažnai naudojamose patalpose, biuruose, mokyklose

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Patalpų vėdinimo sistemos Patalpų vėdinimo sistemos

Kam reikalinga vėdinimo sistema, vėdinimo sistemų tipai, ortakių sistemos pastatuose,

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

Konvekciniai radiatoriai Konvekciniai šildytuvai

Konvekciniai radiatoriai, konvektoriai

Kodėl rasoja langai Kodėl rasoja langai

Kaip pašalinti vidinių langų rasojimą

daugiau
Kaip išvalyti ortakius Ortakiu valymas

Kaip išvalyti užsiteršusius ortakius, ortakių valymas nuo riebalų, dulkių

daugiau
Kaip įrengti oro padavimą židiniui Kaip įrengti oro padavimą židiniui?

Ugnies degimui būtinas oras, priklausomai nuo drėgnumo 1 kilogramui malkų sudeginti reikia 5-10 kub. m oro per valandą.

daugiau
Kodėl iš vidaus rasoja langai Kodėl iš vidaus rasoja langai ir kaip to išvengti?

Langų rasojimo priežastys, priemonės išvengti langų rasojimo

daugiau
Kodėl padidėjo rekuperatoriaus triukšmas Kodėl padidėjo rekuperatoriaus triukšmas?

Po pusmečio rekuperatorius pradėjo labai grasiai veikti. Kodėl padidėjo rekuperatoriaus triukšmas? Kaip sumažinti rekuperatoriaus garsą?

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Air Excellent lanksčių ortakių sistema
Air Excellent – pilnai išbaigta oro skirstymo sistema, kurią galima įrengti visur

Lanksčių ortakių sistema, skirta paskirstyti rekuperacinių vėdinimo sistemų orą gyvenamuosiuose ir mažuose komercinės paskirties pastatuose

Air 70 – optimalus atskirų patalpų vėdinimas

Tylūs vėdinimo įrenginiai, kompaktiškas vėdinimo prietaisas

Save vsr 300 filtru komplektas
Save VSR 300 rekuperatoriaus filtrų komplektas

Parduodu filtrų komplektą rekuperatoriui SAVE VSR 300 (Sy...

Rekuperatorius-energotaupiam vėdinimui ir kt. naujausios prekės Kaune-pristato Gerunda Uab

Rekuperatorius-energotaupiam vėdinimui ir kt. naujausios ...

Rekuperacine sistema namui
Rekuperacinė sistema namui

Rekuperatorius namui, rekuperacinė vėdinimo sistema namui...

plokštelinis rekuperatorius
Plokštelinis rekuperatorius

Plokšteliniai rekuperatoriai, priešpriešinių srautų rekup...

a klasės namo rekuperatorius
Rekuperatorius A klasės namui

Rekuperacinė sistema A, A+, A++ klasės namams, pasyvaus n...

Lubų , oro tiekimo difuzorius
Ventiliacijos difuzorius

Oro ištraukimo, oro padavimo difuzorius. Lubiniai difuzor...

šilumos siurblys su vėsinimo funkcija
Susitikimas online - Namų vėsinimas šilumos siurbliais

Namų vėsinimas šilumos siurbliais, šilumos siurbliai su v...

Vėdinimo sistemos montavimas
Vėdinimo sistemų montavimas

Vėdinimo įrenginių montavimas, vėdinimo sistemų įrengimas...

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų projektavimas

Vėdinimo sistemų projektavimas, kondicionavimo sistemų pr...

Oro išleidimo ir įleidimo angos, lankstūs oro tiekimo vamzdžiai juodos ir geltonos spalvų

Oro išleidimo ir įleidimo angos, lankstūs oro tiekimo vam...

Rekuperatorius
Naujoji Brink rekuperatorių serija Flair

Didelio efektyvumo vėdinimo įrenginiai.

Dūmų šalinimo sistemos
Dūmų šalinimo sistemos

Dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos

1
Kapiliarinė vėsinimo sistema

Kapiliarinė vėsinimo sitema: komfortiškas patalpų vėsinim...

Rekuperatorius Renovent Excellent

Rekuperatorius Renovent Excellent dar tylesnis ir dar maž...

Ventiliacijos vamzdžiai (ortakiai)

Vamzdžiai ventiliacijos įrengimui

super activo
UAB "PSSGROUP" siūlo geromis kainomis įsigyti ozono generatorius

Patalpų oro dezinfekcija, deodoravimas. Ozono generatoriai.

1 2
Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Kokį rekuperatorių rinktis Kokį rekuperatorių rinktis

Geriausi rekuperatoriai, plokšteliniai, rotaciniai ir atskirų srautų rekuperatoriai

Rekuperacija bute Rekuperatorius bute

Kaip įrengti rekuperatorių bute, rekuperatoriaus ir vėdinimo sistemos įrengimas senos statybos bute, rekuperacijos įrengimas remontuojant butą

Vėdinimo sistemos ortakiai Vėdinimo sistemos ortakiai

Ortakiai vėdinimui, kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija

Normalus oro drėgnumas patalpose – komforto sąlyga Normalus oro drėgnumas patalpose – komforto sąlyga

Oro drėgnumo reguliavimas namuose, patalpoje. Kaip reguliuoti mikroklimatą namuose

Sieniniai mini rekuperatoriai Sieniniai mini rekuperatoriai

Mini arba kompaktiški rekuperatoriai, mini rekuperatorių naudojimas renovuotų būtų vėdinimui

Biuro vėdinimas Biuro vėdinimas

Biuro vėdinimo sistemos įrengimas, kaip tinkamai įrengti vėdinimą biure ir turėti sveiką mikroklimatą patalpose

Vėdinimas pirtyje Vėdinimas pirtyje

Pirties natūralus ventiliavimas ir priverstinis vėdinimas, kaip įrengti vėdinimą pirtyje.

Dirbtinio rūko sistemos Dirbtinis rūkas orui drėkinti ir vėsinti

Dirbtinio rūko sistemos augalų drėkinimui, šiltnamiams, dulkių mažinimui, kvapų šalinimui, oro drėkinimo sistemos apsaugai nuo šalnų

Sveikas patalpų mikroklimatas Sveikas patalpų mikroklimatas

Tinkamo mikroklimato palaikymas dažnai naudojamose patalpose, biuruose, mokyklose

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Patalpų vėdinimo sistemos Patalpų vėdinimo sistemos

Kam reikalinga vėdinimo sistema, vėdinimo sistemų tipai, ortakių sistemos pastatuose,

Šviesus miegamasis Kaip pagerinti patalpų mikroklimatą?

Kiek skiriasi palankiame mikroklimate ir drėgnose bei tamsiose patalpose gyvenančių žmonių sveikatos būklė? 5 žingsniai sveikesnių namų link.

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

Vaikai mokyklose kvėpuoja užterštu oru

Modernizuojant mokslo ir ugdymo įstaigas, vėdinimas patalpose paliekamas toks pat, koks ir buvo iki renovacijos – per langus ir plyšius. Neretai vėdinimas nejungiamas net ir tose mokyklų patalpose, kuriose jis įrengtas, nes taupoma šiluma ir elektra.

Oro kondicionavimas - naudinga šilumos siurblių funkcija

Šilumos siurblio naudojimas oro kondicionavimui

Kondicionieriai

Po grindimis montuojamų sistemų atitikmuo egzistavo dar prieš mūsų erą.