Vaikai mokyklose kvėpuoja užterštu oru

2015-12-01 12:29   Peržiūros : 1549   Spausdinti


Modernizuojant  mokslo ir  ugdymo įstaigas, vėdinimas patalpose paliekamas toks pat, koks ir buvo iki renovacijos - per langus ir plyšius. Neretai vėdinimas nejungiamas net ir tose mokyklų patalpose, kuriose jis įrengtas, nes taupoma šiluma ir elektra.

Teršalų koncentracija mokyklų ir vaikų darželių patalpų ore neretai viršija leistinas normas, ypač anglies dvideginio koncentracija. Ši problema dar aštresnė modernizuotose mokyklose bei daugiabučiuose, nes jų sienos apvilktos „kailiniais", bet ar juose gyvenantys ir dirbantys žmonės gaus pakankamai šviežio ir švaraus oro - nepagalvota.

 

Projektuotojų ir montuotojų patirtis

„Įprastai mokslo paskirties pastatuose įrengtos natūralios traukos vėdinimo sistemos, kurios projektuotos numatant oro pritekėjimą per langus ir nesandarumus. Šiuo metu, kai daugelyje pastatų sumontuoti sandarūs langai, patalpų vėdinimas sąlyginai tampa tik mokytojų atsakomybe, kurių retas yra susipažinęs su oro apykaitos svarba. Klasėse langai atveriami tik tuomet, kai stipriai jaučiamas oro trūkumas. Tuo metu CO2 koncentracija jau gerokai viršija leistinas normas, o vaikų budrumas bei protinės veiklos sugebėjimai sumenkę.  Gerai, jei mokytojas suvokia šviežio oro būtinybę ir liepia išvėdinti klasę per kiekvieną pertrauką.

Apie tai, kad būtų įrengtos priverstinio, mechaninio oro tiekimo ir šalinimo sistemos renovuojamų mokyklų klasėse, neteko girdėti. Kadangi higienos normos reikalauja oro tiekimo - šalinimo sistemas  įrengti tik sporto ir aktų salėse bei  maisto gamybos patalpose, o mechaninio oro šalinimo sistemas dušuose ir san. mazguose, todėl tik tokios sistemos ir projektuojamos bei įrengiamos. Klasių patalpose, kuriose vaikai ilgiausiai būna, apie priverstinį vėdinimą nė nekalbama.

Paprastai standartinėje mokyklos renovacijos projekto užduotyje nurodoma, kad vėdinimas klasėse natūralus - atidarius langus. Taigi, užsandarinus patalpas, lieka tas pats  „status quo"  - patalpose, kuriose tinkamam mokymosi procesui užtikrinti būtinas šviežias oras, vėdinimo sistemos nėra modernizuojamos.

Dėl vienpusiško šilumos taupymo supratimo  ir prasideda bėdos. Net jei ir įrengiamos mechaninės vėdinimo sistemos su šilumogrąža  (rekuperacija), tokios sistemos šilumos sąnaudos didesnės nei natūralaus vėdinimo dėl didesnės oro apykaitos patalpose. Taip pat atsiranda papildomos elektros sąnaudos. Viso šito mokyklų renovacijos projektus užsakančios institucijos vengia, nes europinės paramos, už kurią atnaujinamos mokyklos, tikslas, - mažinti energijos sąnaudas. Nekreipiamas dėmesys į mokinių sveikatą ir komfortą.

Dėl lėšų stygiaus mokslo įstaigose susiduriama su dar viena problema, kuomet lėšos, investuotos į vėdinimo įrangą gerinančią oro kokybę, eina perniek - taupymo sumetimais net ir patalpose, kur priverstinis vėdinimas įrengtas, jis neeksploatuojamas.

Žinau tik vieną mokyklą, ji, ko gero ir vienintelė nauja Lietuvoje - Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla, kurioje  centrinio vėdinimo sistema įrengta klasėse. Senose mokyklose įrengti centrinę vėdinimo sistemą sudėtingiau, nes jai reikalingi didelio skersmens vamzdžiai, o jų nėra kur paslėpti. Tačiau čia tik techniniai sprendimai, jų yra ir mes turime. Reikia tik  užsakovų supratimo ir apsisprendimo", - padėtį apibūdino vėdinimo sistemų projektavimo ir montavimo įmonės „Baltic System" direktorius Rolandas Patėjūnas.

 

Norminiai oro kaitos reikalavimai ES šalyse vaikų darželiuose

 

Šalis

Norminiai oro kaitos reikalavimai ES šalyse vaikų darželiuose
Oro kiekis (l/s asmeniui).

 

Šaltinis - Nejc Brelih. Ventilation rates and IAQ in national regulations. REHVA Journal January (24-28), 2012.

 

Norminiai oro kaitos reikalavimai ES šalyse mokyklų klasėse

Šalis

Norminiai oro kaitos reikalavimai ES šalyse mokyklų klasėse
Oro kiekis (l/s asmeniui).

Šaltinis - Nejc Brelih. Ventilation rates and IAQ in national regulations. REHVA Journal January (24-28), 2012.

 

Europos institucijos irgi įžvelgia problemą

Mikroklimatu mokyklose susirūpino ir Europos komisija, inicijavusi SINPHONIE projektą, kurį vykdant mokyklų patalpų higienos būklė buvo stebima 25 Europos šalyse. Tai visuotinė problema, ji egzistuoja ir kitose ES šalyse.

Lietuvoje šį projektą koordinuoja KTU Cheminės technologijos fakulteto Inžinerinės technologijos katedra. Jos vedėjas dr. Dainius Martuzevičius sakė, jog per porą metų buvo fiksuota oro kokybė 5 pradinėse Kauno  mokyklose, statytose 1957 - 1975 metais.

„Visose mokyklose yra natūralus (t.y. savaiminis) vėdinimas. Kiek pastebėjome, toks yra praktiškai visose Lietuvos mokyklose ir darželiuose. Jis nėra pakankamas, kadangi pamokų metu oro kokybė labai suprastėja.

Vidutinės anglies dioksido koncentracijose trijose tirtose mokyklose žymiai viršijo leistiną 1500 ppm ribą (Higienos normose nustatyta didžiausia leistina koncentracija  - DLK).  Didžiausias viršijimas buvo nustatytas mokykloje su labai mažomis klasėmis bei mokyklose, kurių administracija neskatina vėdinti patalpų.  Mokyklose, kuriose klasės yra mažo ploto, momentinės anglies dioksido koncentracijos pamokų viduryje buvo >5000 ppm.

Taip pat nustatytos palyginti didelės formaldehido (įvairių sintetinių apdailos medžiagų emisijos indikatorius) koncentracijos. Šių apdailos medžiagų naudojimas yra labai paplitęs dėl mažos kainos, tačiau formaldehido emisijos neigiamai veikia patalpų kokybę. Tikėtina, kad mechaninio vėdinimo sistemos turėtų mažinti teršalų iš apdailos medžiagų sankaupas.

Ypač rizikingos mokyklų ir darželių patalpos greta intensyvaus transporto arterijų. Nekontroliuojamas vėdinimas tokiuose pastatuose gali padidinti kietųjų dalelių ir azoto oksidų koncentraciją patalpose. Azoto dioksido, KD2.5 (kietosios dalelės, kurių skersmuo mažesnis už 2,5 um), benzeno koncentracijos neviršijo DLK, tačiau didesnės azoto dioksido koncentracijos buvo nustatyto miesto centre esančioje tyrimo vietoje, kurioje patalpos buvo nuolat vėdinamos per atvirus langus.

Siūlytume renovuojant mokyklas privalomai taikyti mechaninio patalpų vėdinimo sprendinius, tai leistų kryptingai kontroliuoti oro kokybę", - sako mokslininkas.

 

Kur anglies dioksidas, ten ir virusai

Kaip pripažįsta Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai, vis didėjantis žmonių, ypač vaikų, sergančių įvairiomis alergijų formomis ir astma, skaičius yra susijęs su patalpų užterštumu.

Vertinant patalpų oro užterštumą pagrindinis rodiklis yra anglies dvideginio koncentracija. Anglies dvideginis patalpų ore susidaro žmonėms kvėpuojant, prakaituojant. Paprastai, jei šios medžiagos koncentracija ore yra didesnė negu 0,1 proc., tai patalpose yra ir kitų žmogaus organizmo metabolinių produktų, mikroorganizmų, virusų.

Iš Lietuvos higienos normos HN 21:2011

 

69. Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose vidutinė anglies dvideginio (CO2) koncentracija, išmatuota laikotarpiu nuo pamokų pradžios iki pamokų pabaigos, neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). Vienkartinė didžiausia leidžiama anglies dvideginio (CO2) koncentracija šių patalpų ore yra 9000 mg/m3 (5000 ppm).

70. Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose neįrengta mechaninio vėdinimo sistema, turi būti išvėdinami po kiekvienos pamokos.

71. Naujai statomų mokyklų mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose natūrali ventiliacija turi būti užtikrinta varstomais langais ir natūralios traukos kanalais. Naujai statomose mokyklose mechaninė ištraukiamoji vėdinimo sistema turi būti įrengta tualetuose ir dušuose, o mechaninė tiekiamoji-ištraukiamoji vėdinimo sistema turi būti įrengta sporto ir aktų salėse, maisto tvarkymo patalpose.

Ar daugiabučių butuose oras švaresnis?

VGTU Pastatų energetikos katedros doc.Giedrius Šiupšinskas sako, kad į modernizuotus daugiabučius arba į daugiabučius su pakeistais langais irgi nepatenka pakankamai šviežio oro. Kitaip tariant, taupome komforto, o gal ir sveikatos sąskaita.

Viename iš daugiabučių matuota anglies dvideginio koncentracija rodo, jog normos viršijamos, kai patalpose būna žmonės - rytais ir po darbo.

 

Faktiniai anglies dvideginio kiekiai daugiabutyje

Faktiniai anglies dvideginio kiekiai daugiabutyje

 

Normali anglies dvideginio koncentracija švariame ore  (priklausomai nuo vietos - miške ar miesto gatvėje) yra 350-450 ppm. Priimtinas žmogui lygis yra <600 ppm. Pradededama skustis troškiu oru ir kvapais, kai anglies dvideginio koncentracija ore viršija 600-1000 ppm, apima mieguistumas esant 1000-2500 ppm. Kenksmingas poveikis sveikatai stebimas esant 2500-5000 ppm, didžiausias leistinas koncentracijos lygis per 8 darbo valandas gali būti 5000 ppm.

Faktiniai anglies dvideginio kiekiai mokymosi įstaigoje

 

Faktiniai anglies dvideginio kiekiai mokymosi įstaigoje

Doc. G. Šiupšinskas sako, kad tokius grafikus galėtumėte pamatyti daugelyje mūsų mokyklų ir ilgalaikėje perspektyvoje tai neprisideda prie mūsų vaikų sveikatos.

Pastebėtina, kad JAV higienos norma neleidžia pastatuose  viršyti 1000 ppm anglies dvideginio koncentracijos.

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras susirūpinęs

Šių metų pradžioje Vilniaus visuomenės sveikatos centro išplatintame pareiškime sakoma, kad  „Paskutiniaisiais metais yra pripažįstamos patalpų oro kokybės problemos atsiradančios didinant pastatų sandarumą, energetinį efektyvumą, statybos produktuose naudojant vis daugiau sintetinių medžiagų, diegiant įvairias alternatyvias šildymo sistemas, atsirandant naujoms technologijoms patalpose".

Vilniaus visuomenės sveikatos centro duomenimis, daugelyje mokyklų pastatų iki šiol naudojamos labai paprastos, dažnai net minimalių oro kaitos reikalavimų neužtikrinančios vėdinimo sistemos, kurių veikimas pagrįstas natūralia trauka. Natūralios traukos vėdinimo sistemos veikimo principas - šiltas (panaudotas) oras pakyla ir išmetamas per ištraukimo angas ar ortakius, o į jo vietą priteka naujo oro iš lauko per langų orlaides, pritekėjimo vožtuvus ar tiesiog per nesandarias pastato konstrukcijas.

Visuomenės sveikatos specialistai atkreipia dėmesį, kad sveikatai palanki mokyklos aplinka gali turėti tiesioginę įtaką vaikų sveikatai ir skatinti veiksmingą mokymąsi. Tuo tarpu dėl prastos patalpų oro kokybės mokyklose vaikams gali grėsti rimtos sveikatos problemos, nes jiems oro tarša kenkia labiau nei suaugusiesiems.

Ar sveikatos specialistai ką nors daro spręsdami problemą, nepranešama.

 

Atnaujinti trečdalis mokyklų ir darželių - be vėdinimo

Nuo 2007 metų  pagal VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra" duomenis, Lietuvoje buvo renovuotos 223 mokyklinės įstaigos, t.y. gimnazijos, progimnazijos, vidurinės, pagrindinės ir pradinės mokyklos, meno, sporto, profesinės mokyklos ir 101 vaikų darželis.  Šiuo metu renovuojamos dar 65 mokyklinės ir 26 ikimokyklinės įstaigos.

Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pagal Klimato kaitos specialiąją programą nuo 2012 metų skirtas finansavimas 22 mokykloms ir darželiams.

Reiškia, renovacijos vajus pasiekė apie 430 Lietuvos mokyklų ir vaikų darželių. Turint omenyje, kad jų yra 1279, iki šiol modernizuota apie trečdalis švietimo įstaigų.

Statistikos,  ar mokyklų klasėse įrengtos vėdinimo sistemos ir kokios, nėra. Vėdinimo sistemų montuotojai sako, kad jiems mokyklų klasėse neteko tokių įrenginėti. Visi kalbinti v ėdinimo sistemų montuotojai  įžvelgia dar  didesnę grėsmę vaikų sveikatai, kai įrengtos vėdinimo  sistemos neeksploatuojamos taupant šildymo ir elektros kaštus.

„Su minėtomis problemomis jau susiduria tos šalys, kuriose įgyvendinta daugiabučių modernizacija (Vokietija, Lenkija), todėl verta pasimokyti iš svetimų klaidų ir spręsti vėdinimo klausimą renovuojant mokyklas ir daugiabučius kompleksiškai", - sako  VGTU Pastatų energetikos katedros doc. G. Šiupšinskas.

 

Danutė Ramoškevičiūtė
Doc. G. Šiupšinsko grafikai


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama

 


Kategorijos: Vėdinimas, Patalpų vėdinimo, vėsinimo, oro kondicionavimo įrenginiai, Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos įrengimas, Vėdinimo sistemų projektavimas

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Sveikas patalpų mikroklimatas Sveikas patalpų mikroklimatas

Kai daug laiko praleidžiame patalpose, svarbu jose palaikyti sveikatai palankų mikroklimatą. Kas lemia sveiką patalpų orą ir kaip jį pagerinti?

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Gamybos cechai, pramonės ir ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos, gyvūnų fermos - yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybos ir sandėliavimo patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Susikoncentravus ties šilumos taupymu neretai pamirštamas vėdinimas. Ši problema ypač išryškėja žiemą, kai per sandarius ir nepraveriamus langus bei kitus plyšius į butus nepatenka pakankamai šviežio oro. Tai gali būti pelėsių bei ligų priežastis.

Rekuperacija bute Rekuperatorius bute

Rekuperatorių ir visą vėdinimo sistemą galite įrengti ir senos statybos bute, ypač jei susiruošėte jį remontuoti. Tereikia teisingai pasirinkti.

Biuro vėdinimas Biuro vėdinimas

Šiuolaikiniai biurai iš stiklo ir aliuminio būtų nieko verti, jei juose nebūtų tinkamos ventiliacijos. Kai kurių prieš 20 ar daugiau metų statytų biurų darbuotojai tą ypatingai jaučia. Norint, kad biure būtų sveikas mikroklimatas ir darbingi žmonės, būtina mechaninio vėdinimo sistema.

Vėdinimas karkasinėje pirtyje Vėdinimas pirtyje

Pirties natūralus ventiliavimas ir priverstinis vėdinimas, kaip įrengti vėdinimą pirtyje.

Rekuperatorius Kokie būna rekuperatoriai, kuo jie skiriasi ir kokie kur tinka?

Plačiai paplitusi nuomonė, kad geras vėdinimas brangiai kainuoja. Iš tiesų gera vėdinimo sistema mažina šildymo išlaidas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 ... 12
Vėdinimo sistemų ortakiai, vėdinimo ir rekuperacijos sistemos
Metalistų g. 2 a, Šiauliai
Telefonas: +370-41-540670 , El. paštas: info@rec-balticvent.lt
Kojų valymo sistemos, grotelės, kilimėliai ir tekstiliniai ortakiai.
Volungės g. 4, Alytus
Telefonas: +370-315-21209, El. paštas: info@rimotex.lt

Palemono g. 171, Kaunas
Telefonas: +370-37-430092, Mobilus: +370-606-11808, El. paštas: info@oderena.lt
Prekyba rekuperatoriais
., Lietuva
Mobilus: +370-614-73503, El. paštas: info@abcvedinimas.lt

Laisvės pr. 77 - 209, Vilnius
Telefonas: +370-5-2742887 , Mobilus: +370-630-73554, El. paštas: info@agsservis.lt

Dubysos g. 31, Klaipėdos r.
Telefonas: +370-46-340363, El. paštas: alinita@takas.lt

Jaunystės takas 4-16, Šakiai
Mobilus: +370-609-94400, El. paštas: info@atsprendimai.lt
Vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga
Kalvarijų g. 125, Vilnius
Telefonas: +370-5-2316102, Mobilus: +370-620-92529, El. paštas: alzi@besystems.lt

Draugystės g. 13A, Kaunas
Mobilus: +370-661-05566, El. paštas: info@climpro.lt

Kviečių g. 38-11, Šiauliai
Telefonas: +370-41-455158, Mobilus: +370-698-08836, El. paštas: zigmas@dinas.lt
1 2 3 4 5 6 ... 12
Kodėl iš vidaus rasoja langai ir kaip to išvengti?

Langų rasojimas turi būti sprendžiamas kompleksiškai, tik orlaidžių atidarymas nepadės.

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Air Excellent lanksčių ortakių sistema
Air Excellent – pilnai išbaigta oro skirstymo sistema, kurią galima įrengti visur

Lanksčių ortakių sistema, skirta paskirstyti rekuperacinių vėdinimo sistemų orą gyvenamuosiuose ir mažuose komercinės paskirties pastatuose

šilumos siurblys su vėsinimo funkcija
Susitikimas online - Namų vėsinimas šilumos siurbliais

Namų vėsinimas šilumos siurbliais, šilumos siurbliai su v...

Plokštelinis rekuperatorius

Rekuperatorius kas tai? Priešpriešinių srautų rekuperator...

Rotaciniai rekuperatoriai namams
Rekuperacinė sistema namui

Rekuperatorius namui. Rekuperacinė vėdinimo sistema. Reku...

Lubų , oro tiekimo difuzorius
Ventiliacijos difuzorius

Oro ištraukimo, oro padavimo difuzorius. Lubiniai difuzor...

Vėdinimo sistemos montavimas
Vėdinimo sistemų montavimas

Vėdinimo įrenginių montavimas, vėdinimo sistemų įrengimas...

A klases namo rekuperatorius
Rekuperatorius A klasės namui

Rekuperacinė sistema, pasyvaus namo vėdinmas, rekuperator...

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų projektavimas

Vėdinimo sistemų projektavimas, kondicionavimo sistemų pr...

Oro išleidimo ir įleidimo angos, lankstūs oro tiekimo vamzdžiai juodos ir geltonos spalvų

Oro išleidimo ir įleidimo angos, lankstūs oro tiekimo vam...

Rekuperatorius
Naujoji Brink rekuperatorių serija Flair

Didelio efektyvumo vėdinimo įrenginiai.

Dūmų šalinimo sistemos
Dūmų šalinimo sistemos

Dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos

1
Kapiliarinė vėsinimo sistema

Kapiliarinė vėsinimo sitema: komfortiškas patalpų vėsinim...

Rekuperatorius Renovent Excellent

Rekuperatorius Renovent Excellent dar tylesnis ir dar maž...

Ventiliacijos vamzdžiai (ortakiai)

Vamzdžiai ventiliacijos įrengimui

Air 70 – optimalus atskirų patalpų vėdinimas

Tylūs vėdinimo įrenginiai, kompaktiškas vėdinimo prietaisas

super activo
UAB "PSSGROUP" siūlo geromis kainomis įsigyti ozono generatorius

Patalpų oro dezinfekcija, deodoravimas. Ozono generatoriai.

Ypatingo našumo oro kondicionieriai Samsung "Triangle"-ju irengimas Kaunas

Ypatingo našumo oro kondicionieriai Samsung "Triangle"-ju...

Stoginiai ventiliacijos kaminėliai

Namo vėdinimo sistema "Vilpe"

1 2