Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

2020-02-25 16:55   Peržiūros : 22933   Spausdinti


Šiuo metu gipskartonis yra viena iš populiariausių apdailos bei pertvarų medžiagų. Elektros jungiklių ir kištukinių lizdų dizainas bei montavimas irgi maksimaliai pritaikyti gispskartonio apdailai.

Elektros instaliacija po gipskartoniu

Elektros instaliacijos montavimą reglamentuoja „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės", kurių nauja redakcija įsigaliojo nuo 2017 metų birželio 1 d. Ypatingų reikalavimų elektros pravedimui po gipskartoniu nėra.

„Gyvenamosios ir administracinės paskirties patalpose paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų - 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vardinė srovė didesnė kaip 16 A, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros linija".

Elektros kabeliai suskirstyti į klases pagal degumą, dūmų susidarymą ir kt. gaisrinės saugos požymius.  Dažniausiai gipskartonis naudojamas derinyje su nedegiomis medžiagomis, todėl ypatingų reikalavimų pravedamiems kabeliams irgi nėra. Dažniausiai kabeliai vedami apatinėje, kiek rečiau - viršutinėje sienos dalyje. Kabeliai pravedami siaurose instaliacinėse zonose, kad vėliau būtų aišku, kur jie yra ir nebūtų pažeisti, pavyzdžiui, kabinant spintas ir pan.

Gyvenamosiose patalpose elektros instaliacijos kabeliai gipskartonio konstrukcijoje retai apsaugomi apsauginiais loviais ar vamzdžiais. Nors aiškinama, kad jie reikalingi, kad būtų paprasčiau pakeisti susidėvėjusius ar kažkaip pažeistus kabelius, tačiau praktikoje tai sunkiai įgyvendinamas uždavinys.

Instaliacijai naudojami trijų izoliacinių sluoksnių kabeliai su degimo nepalaikančiu sluoksniu. Gaisrinės saugos inžinieriniuose įrenginiuose kabeliai turėtų būti apsaugoti priešgaisrinėmis konstrukcijomis arba naudojami nedegūs kabeliai.

Elektros instaliacija gali būti pravedama tiek izoliaciniame sluoksnyje, tiek sluoksnyje tarp izoliacijos ir gipskartonio.

Izoliaciniame sluoksnyje pravedami kabeliai yra viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurios prarandamas izoliacinio sluoksnio sandarumas. Ties kištukiniu lizdu laidas  praduria garo izoliacinę plėvelę, todėl pravedimo vieta turėtų būti kruopščiai izoliuojama. Yra specialios laidų praėjimo izoliacinės tarpinės, juostos, jei tokių neturime, galima pasidaryti iš patikimų (neatsiklijuojančių ilgus metus) lipnių juostų. Laidai pertvarinėse sienose yra prakišami per angas, kurios būna specialiai padarytos pertvariniame profilyje.

Instaliacinių dėžučių montavimas gipskartonyje

Instaliacinėse dėžutėse laidai sujungiami su rozetėmis arba jungikliais. Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinės plėvelės, todėl tarp gipskartonio ir garo izoliacinė splėvelės paliekamas tarpas. Dažniausiai tarpas susidaro tvirtinant profilį ant garo izoliacinės plėvelės. Tačiau yra galimybių palikus kiek laisvesnę garo izoliacinę plėvelę įspausti instaliacinę dėžutę. Meistrai rekomenduoja naudoti profilinį tarpą, tada esamame tarpe laisvai galima pravesti laidus.

Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinio sluoksnio.
Instaliacinės dėžutės neturi pradurti garo izoliacinio sluoksnio.


Dažniausiai tvirtinant gipskartonį prie profilių daroma skylutė, pro kurią prakišamas elektros laidas. Panašiu būdu laidas prakišamas ir montuojant antrąjį gipskartonio sluoksnį. Vėliau šalia laido per abu gipskartonio sluoksnius išgrežiama instaliacinės dėžutės skersmens anga. Visais atvejais, tiek išorinių sienų apdailai, tiek pertvaroms, „Knauf" specialistai rekomenduoja naudoti du gipskartonio sluoksnius, nes tokia konstrukcija padidina garso izoliaciją bei sumažina plokščių trūkimo pavojų.

Be to, kai ypač svarbu gerai izoliuoti garsą, verta pagalvoti apie paviršinį instaliacijos montavimą, nes rozetės, kištukai, jungikliai ir kiti elementai sumenkina konstrukcijos garso izoliacijos gebą. Jei tai neįmanoma, bent išdėstyti instaliacijos taškus taip, kad nesutaptų su kitoje pusėje esančia instaliacija. Ir instaliacinius elementus montuoti įrengtose dėžutėse, kurios suformuojamos iš gipso plokščių, atitinkančių apkalą, t.y. reikalingas toks pat storis. Tokiu būdu galima maksimaliai sumažinti instaliacijos taškų daromą neigiamą įtaką bendrai atitvaros garso izoliacijai.

Pagerintai garso izoliacijai formuojama papildoma instaliacinė dėžutė iš gipso plokščių.
Pagerintai garso izoliacijai formuojama papildoma instaliacinė dėžutė iš gipso plokščių.

Tradiciškai, kai kištukinis lizdas montuojamas virš gipskartonio, instaliacinė dėžutė pritvirtinama prie gipskartonio specialiais metaliniais sparneliais. Kol vyks apdailos darbai, ji dažniausiai užkemšama kokia nors medžiaga, kad neišsipurvintų.

Sukant varžtelį sparnelis prisispaudžia prie gipskartonio ir tvirtai įtvirtina instaliacinę dėžutę.
Sukant varžtelį sparnelis prisispaudžia prie gipskartonio ir tvirtai įtvirtina instaliacinę dėžutę.

Dabar sparčiai populiarėja į gipskartonį įleidžiami kištukiniai lizdai. JUNG Lietuvoje prekiauja LS ZERO serijos kištukiniais lizdais, jungikliais, valdymo blokeliais ir kita elektros instaliacija, kuri sumontuojama taip, kad yra tarsi įaugusi į sieną. Instaliacinės dėžutės tvirtinimas toks pat, tačiau dėžutė tvirtinama prie gilesnio gipskartonio sluoksnio. LS ZERO instaliacijos komponentai gali būti montuojami ne tik sienose, bet ir balduose ar kitose plokštumose. Šios serijos įranga pagaminta ir montuojama taip, kad bet kuriame tvirtinimo paviršiuje jie sudaro idealią plokštumą.

LS ZERO serijos jungiklių ir kištukinių lizdų rėmeliai su paviršiais sudaro idealią plokštumą.
LS ZERO serijos  jungiklių ir kištukinių lizdų rėmeliai su paviršiais sudaro idealią plokštumą.

Kištukinių lizdų ir jungiklių montavimo gipskartonyje darbo eiga

JUNG gamintojo LS ZERO serijos įranga montuojama ant dviejų sluoksnių gipskartonio ir yra komplektuojama su montavimui reikalingais rėmeliais ir kitais elementais. Rėmelio storis - 12,5 mm - toks pat kaip ir plokštės.

LS ZERO jungiklio gipskartonyje montavimo brėžinys ir schema.
LS ZERO jungiklio gipskartonyje montavimo brėžinys ir schema.

Pirmiausia gipskartonyje reikia išpjauti reikiamo ilgio ir pločio angą.

Pakuotėje esantis polistireninis putplastis tuo pačiu yra ir matmuo angai
Pakuotėje esantis polistireninis putplastis  tuo pačiu yra ir matmuo angai. Pažymime tiek išorines ribas, tiek centrus, kur bus gręžiamos skylės.

Išgręžiamos skylės instaliacinėms dėžutėms.
Išgręžiamos skylės instaliacinėms dėžutėms.

Gipskartonio rėžtuku perpjauname viršutinį gipskartonio sluoksnį ir jį išimame
Gipskartonio rėžtuku perpjauname viršutinį gipskartonio sluoksnį ir jį išimame.

Įstatome instaliacines dėžutes į gipskartonį ir pritvirtiname.
Įstatome instaliacines dėžutes į gipskartonį ir pritvirtiname.

Prieš apdailą dar įstatomas specialus kištukinio lizdo rėmelis
Prieš apdailą dar įstatomas specialus kištukinio lizdo rėmelis. Jis kiek prisukamas, bet ne iki galo. Tada gulsčuku nustatomas horizontalumas ir varžteliai galutinai prisukami.  Rėmelio  paviršius turi sutapti su gipskartonio paviršiumi. Tuomet turėsite vienodo pločio tarpelį tarp gipskartonio ir kištukinio lizdo ar jungiklio rėmelio.

Instaliacinės dėžutės apdaila

Gipskartonis gerokai palengvina instaliacinės dėžutės įstatymą. Mūro sienoje įdėti dėžutę tikras menas, ypač taip, kad ji dar ir patikimai laikytusi, būtų stabili ir užtikrintų sandarumą. Jeigu naudojate JUNG LS ZERO serijos instaliaciją, tuomet tai padaryti šiek tiek paprasčiau, nes instaliacija speciliai pritaikyta gipsokartoninėms plokštėms.

Tradiciniu būdu, kai rozetė ar jungiklis išlindę į išorę, nedaroma beveik nieko, tik nugruntuojama ir dažoma. Labai retai dedamas glaisto sluoksnis. Su juo darbo pakanka užlygint gipskartonio plokščių tarpus.

Su įleistomis rozetėmis ir jungikliais darbo daug neprisideda. Tarpo glaistymui naudojamas tas pats glaistas, kuris naudojamas plokščių siūlių glaistymui. „Knauf" rekomenduoja naudoti UNIFLOTT glaistą. Tai universalus glaistas, itin mažai susitraukiantis siūlėse bei pasižymintis elastingumu ir atsparumu trūkiams. Vienu glaisto sluoksniu galima užpildyti gilią siūlę. Vėliau Uniflott glaisto paviršius šlifuojamas ir gaunamas glotnus bei lygus paviršius. Panašus paviršius išgaunamas ir naudojant baigiamuosius glaistus, pavyzdžiui, Multifinish. Siekiantys išgauti idealų lygumą, suprantama, gali naudoti kitus baigiamuosius glaistus, pvz, Knauf Super Finish.

Gipskartonį ir rėmelį reikėtų nugruntuoti. „Knauf“ rekomenduoja Tiefengrund
Gipskartonį ir rėmelį reikėtų nugruntuoti. „Knauf" rekomenduoja Tiefengrund.

Paruoštas Knauf Uniflott glaistas turi būti grietinėlės konsistencijos
Paruoštas Knauf Uniflott glaistas turi būti grietinėlės konsistencijos. Sausi glaisto milteliai pilami į vandenį ir išmaišomi.

Glaistant rozetės rėmėlis gali būti atidengtas, gali būti uždengtas
Glaistant rozetės rėmėlis gali būti atidengtas, gali būti uždengtas. Atidengus glaistas gali patekti į vidų, uždengus putplasčiu vėliau reikės jį kruopščiai nuimti.


Glaistas išlyginams ilgąja glaistykle. Po pirmo glaistymo verta kiek pašlifuoti ir uždėti dar vieną ar kelis sluoksnius iki paviršius bus lygus.

Glaistas pradžioje šlifuojamas grubesniu (70- 100 numerio), vėliau 150-200 numerio šlifavimo popieriumi.
Glaistas pradžioje šlifuojamas grubesniu (70-100 numerio), vėliau 150-200 numerio šlifavimo popieriumi.

Voleliu dažomas gipskartonio paviršius.
Voleliu dažomas gipskartonio paviršius.

Rozečių ir jungiklių pajungimas

JUNG siūlomos rozetės ir jungikliai mėgstami tiek elektrikų, tiek interjero dizainerių. Nors brangesni, bet verti dėl savo kokybės ir dizaino.

Jung kištukiniai lizdai pasižymi ilgai veikiančiu mechanizmu
Jung kištukiniai lizdai pasižymi ilgai veikiančiu mechanizmu ir turi paprastą, bet patikimą laidų griebtuvą. Pakanka įkišti laidą, kad jis tvirtai prisispaustų.

Darbiniai rozetės ar jungiklio laidai jungiami prie kištukinio lizdo ar jungiklio laidų.

Darbiniai rozetės ar jungiklio laidai jungiami prie kištukinio lizdo ar jungiklio laidų.

Kiti JUNG instaliacinėje dėžutėje esantys laidai susukami arba sujungiami čipsais. Visada paliekama laidų atsarga, jei reikėtų papildomo jungimo.

JUNG jungikliai.
JUNG jungikliai. Kairėje pusėje jungiklis su grįžimu. Matoma spyruoklyte jungiklio klavišą laiko vienoje padėtyje. Jei yra keli jungikliai, jų klavišai atrodys gerokai estetiškiau būdami vienodose pozicijose.

Jungiklių ar rozečių mechanizmas įtvirtinamas instaliacinėje dėžutėje.
Jungiklių ar rozečių mechanizmas įtvirtinamas instaliacinėje dėžutėje.

Įleidžiami JUNG jungikliai
Įleidžiami JUNG jungikliai.

JUNG LS ZERO serijos jungikliai
JUNG LS ZERO serijos jungikliai ir kištukiniai lizdai yra paprasto ir estetiško dizaino, įvairių spalvų, juos nesunku pritaikyti prie sienų spalvos ar sukurti įdomų kontrastą.

Jungikliai per kelis aukštus

Vienas iš sudėtingiausių jungimo būdų yra jungimas per kelis aukštus. Kai jūs užlipate į kitą aukštą, galite tiek apačioje, tiek viršuje įjungti ar išjungti apšvietimą. Į apačioje ir viršuje esančius jungiklius suvedama daugiau laidų, ypač jei tai laiptinė, kur taip pat yra ir jungiklis dar kitam aukštui.

Jungiklio laidai antrame aukšte tarp pirmo ir trečio aukštų
Jungiklio laidai antrame aukšte tarp pirmo ir trečio aukštų.

Kai susiveda didelis laidų kiekis, optimaliai išspręsti jungimą padeda specialus JUNG jungiklis.

JUNG jungiklių blokelis
JUNG jungiklių blokelis, valdantis koridoriaus šviesas tarp pirmo - antro,  antro - trečio aukštų ir antro aukšto koridoriaus.

Sergejus Jeriomenko, autoriaus nuotraukos

Jei Jums reikia konsultacijos, visada galite kreiptis į „Knauf" specialistus telefonu +370 5 213 2222

Jei Jums reikia konsultacijos, visada galite kreiptis į „Knauf" specialistus telefonu +370 5 213 2222.


Kategorijos: Vidaus apdaila (tema), Elektra (tema), Elektros montavimo ir instaliavimo darbai, Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai

Vidaus apdaila Vidaus apdaila

Vidaus apdailos darbai sename ir naujame bute, mūriniame ir karkasiniame name. Apdailos medžiagos ir apdailos darbų specifika. Kaip montuojant vidines pertvaras laimėti papildomo ploto?

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Dėl sienų šiltinimo iš vidaus kyla daug diskusijų. Vieni specialistai įrodinėja, kad toks šiltinimas kenkia namo konstrukcijoms, kiti - kad viskas gerai.

Kabinimas ant gipskartonio Svoriai ant gipskartonio apdailos ir pertvarų

Vis dar gyvas mitas, kad ant gipso kartono apkalos ir pertvarų negalima kabinti sunkesnių daiktų, kartais tuo vadovaujantis naudojamos perteklinės medžiagos. Gipskartonis išlaiko ne tik lentynas ir spinteles, bet ir radiatorius, šildytuvus, klozetus. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sistemą ir tvirtinimą

Vidaus pertvaros Vidaus pertvaros

Gipskartonio pertvaros gali sutaupyti kelis brangius kvadratinius metrus naudingojo ploto ir patikimai izoliuoti triukšmą. Masyvaus mūro ir gipskartonio pertvarų palyginimas.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Sienų iš gipskartonio montavimas Sienų iš gipskartonio montavimas

Įrengdami esamų sienų apkalas iš gipskartonio plokščių pasiekiame keletą tikslų: gauname paviršių tinkamą įvairaus tipo apdailai, sumažinami šilumos praradimai, pagerinama garso izoliacija, po plokštėmis galima paslėpti komunikacijas ir sienų nelygumus, kuriuos senos statybos namuose turėtume slėpti po keliais tinko sluoksniais.

Įtempiamų lubų įrengimas Įtempiamos lubos yra problemų sprendimas plius originalumas

Įtempiamos lubos nepakeičiamos, kai reikia paslėpti komunikacijas, lubų įtrūkius ar kitus defektus, kai reikalingos drėgmės nebijančios lubos vonios kambaryje, kai norisi originalaus apšvietimo ar atnaujinti lubas nesukeliant itin daug dulkių.

sienos-tinkavimo-filmas Sienų tinkavimas

Sienų tinkavimo filmas Youtube - video instrukcija, kaip tinkuoti sienas

Kodėl trūkinėja gipsas Kodėl trūkinėja gipsas?

Dažniausiai gipskartonio įtrūkimų priežastys slypi plokščių jungtyse su kitomis konstrukcijomis ir siūlių glaistyme. Įtrūkimų taisymas.

Drėgnų patalpų įrengimas Drėgnų patalpų įrengimas

Iki šiol yra abejojančių, ar gipso gaminiai, tokie kaip gipskartonio plokštės, tinka drėgnų patalpų lubų ir sienų apdailai? Kol nebuvo specialių plokščių, abejonės buvo pagrįstos, dabar gi tereikia išsiaiškinti, koks drėgmės lygis vyrauja patalpoje ir pasirinkti atitinkamas gipskartonio plokštes. Kokios jos yra, kur ir kaip naudojamos? Praktiški patarimai.

Įleidžiami JUNG jungikliai Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Gipso kartono lubų montavimas Gipso kartono lubų montavimas

Gipso kartono lubų montavimo instrukcija, patarimai montuojant gipskartonio lubas, mazgai, pasitaikančios klaidos.

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

grindys Tamsios grindys svetainėje

Tamsios svetainės grindys, medinės grindys, grindų plytelės

Plytelių klojimas Keraminių plytelių klijavimo instrukcija

Plytelių klijai, įrankiai, pagrindo paruošimas, plytelių klijavimo darbų eiga, siūlių užpildai ir užtaisymas.

Flizeliniai tapetai 1 Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti tapetus, tapetų klijavimas

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Papildomas glotninimas Sienų ir lubų lyginimas gipsiniu tinku

Tinkavimas gipsiniu tinku, pagrindo paruošimas, rankinis tinkavimas, gipsinio tinko paviršiaus išlyginimas ir glaistymas

Medinės dailylentės vidaus apdailai

Kaip pasirinkti medines dailylentes vidaus apdailai, dailylenčių kalimas ir tvirtinimas.

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.

Vidaus sienų apkalimas gipskartoniu

Su esamų konstrukcijų garso izoliacijos ir šiluminių savybių pagerinimu.

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Sumontuoti durų angą gipskartonio pertvaroje dirbantiems su šia medžiaga nėra sudėtinga, tereikia žinoti keletą specifinių momentų.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Visos vidaus apdailos medžiagos profesionalams ir "darau pats" sektoriui: gipso kartono plokštės sienoms, grindims ir luboms, profiliai ir tvirtinimo, pakabinimo, sujungimo detalės, glaistai, tinkai, plytelių klijai, plytelių siūlių užpildai, silikonai ir akrilai, vonių ir terasų hidroizoliacijos medžiagos, fasadų įrengimo medžiagos, gruntai, remontiniai mišiniai, įvairūs vidaus apdailai skirti įrankiai, speciali valymo ir impregnavimo chemija, priešgaisrinės sandarinimo putos, silikonai, manžetai.
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2132222, El. paštas: info@knauf.lt
Statybinių medžiagų parduotuvė Lenkijoje, Suvalkuose
ul. Waryńskiego 26, Suwałki
Telefonas: +48-87-5665597, El. paštas: izam@sabo.com.pl
1 2 3 4 5 ... 18
A.Kazickienė Ar galutinės apdailos įtrūkimai laikomi paslėptų darbų defektais?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Genadij Janč, UAB “PREFABETA” direktorius Kokia galima surenkamos perdangos lubų apdaila?

Atsako Genadij Janč, UAB "PREFABETA" direktorius

daugiau
Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas Kodėl nėra vieningos dalinės apdailos apibrėžimo?

Atsako Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Beorio dažymo aparatas
Beorio dažymo aparatas "GRACO ST MAX 395", nuoma

Beorio dažymo aparatas "GRACO ST MAX 395"

Apdailos mediena Molėtai

Mediena apdailai, natūralaus medžio mediena apdailai

KNAUF glaistai
KNAUF glaistai – Klassik, Plus, Top

Nuo šiol daug patogiau ir greičiau išsirinkti reikiamą KN...

Knauf plytelių klijai – stiprūs ir tikslūs
Knauf plytelių klijai – stiprūs ir tikslūs

Knauf K-Line – šešių rūšių plytelių klijai, maksimaliai p...

Knauf K3 – elastingi cementiniai klijai

Pritaikyti didelėms plytelėms klijuoti lauke ir viduje, t...

Q-filler
Q-filler – universalus ekonomiškas glaistas

Gipsinis glaistas, naudojamas kaip gipskartonio siūlų ir ...

Knauf Tiefengrund
Knauf gruntai – geram sukibimui ir kokybiškai apdailai

Knauf Tiefengrund tinka įgeriantiems, dulkantiems pavirši...

Naujas gipsinis tinkas Knauf Rotband Plus – ir plonam, ir storesniam tinkavimui

Universalus gipsinis plonasluoksnis tinkas patogiam tinka...

Gipskartonis drėgnoms ir šlapioms patalpoms
Gipskartonis drėgnoms ir šlapioms patalpoms

Knauf Green, Knauf Blue, Knauf Drystar Board, Aquapanel C...

Universalus gipsinis tinkas MP75

Jau ne vieną dešimtmetį naudojamas gipsinis tinkas ideali...

Gipskartonio plokštė Knauf White
Gipskartonio plokštė Knauf White (GKB)

Gipso kartono plokštės sienoms ir luboms, standartinė gip...

Knauf gipsinsi tinkas
Gipsinis tinkas – natūraliam ir sveikam mikroklimatui sukurti

Gipsinis tinkas – gamtinės kilmės, viena iš natūraliausių...

Dažai vidaus darbams Brillux Premium

Atsparūs dažai vidaus darbams. Vidaus dažai. Dažai sienom...

Dekoratyvinės sienų dangos Brillux

Dekoratyvinis tinkas sienoms, dekoratyvinis sienų glaistas,

Pastoliai vidaus darbams
Pastoliai vidaus darbams

Pastolių nuoma vidaus darbams

KNAUF LUP 222 - lengvasis kalkių ir cemento tinkas
KNAUF LUP 222 - lengvasis kalkių ir cemento tinkas

Tinkas skirtas gerai šilumą izoliuojančio mūro tinkavimui...

Logo
Gavatex® audinys sienoms iš labai plono stiklo pluošto

Audinys pagamintas iš labai plono stiklo pluošto

Nuolaidos dekoratyvinio akmens plytelėms

Akcija dekoratyvinio akmens plytelėms

Armavimo juosta Knauf Kurt - kai reikia itin tvirto sukibimo
Armavimo juosta Knauf Kurt - kai reikia itin tvirto sukibimo

Knauf Kurt naujos kartos siūlių armavimo juosta – tvirta...

1 2 3