Kaip kloti laidus po tinku

2018-03-10 10:29   Peržiūros : 64025   Spausdinti


Iškilus reikalui nutiesti patalpoje su pilnavidurėmis sienomis naujas arba papildomas instaliacines trasas, laidai ir kabeliai dažniausiai klojami sienų ertmėje po tinku. Šis būdas padeda išsaugoti naudingą patalpos plotą  bei interjero estetiką.

Betoninėje arba mūrinėje sienoje, betoninėse grindyse ir lubose formuojami specialūs grioveliai laidų ir elektrotechninių vamzdžių tiesimui. Griovelių darymo būdai laikui bėgant vis tobulėja, bet iš esmės nesiskiria. Skiriasi tik įrankiai, kuriais išpjaunami ir išduobiami grioveliai.

Instaliacinė trasa po tinku

Instaliacinė trasa po tinku. Autoriaus nuotr.

Tarp jų yra perforatorius, kampinis šlifuoklis ir profesionalus griovelių pjoviklis (mūro freza). Pirmieji du dėl ekonominių sumetimų yra plačiau paplitę ir dažniau naudojami, bet sukelia daug triukšmo ir dulkių bei turi kitų minusų ir pliusų. Įrankių sąrašą vainikuoja moderni, bet brangi mūro freza - specialus griovelių pjoviklis su dviem deimantiniais diskais ir įrengtu dulkių siurbliu. Šis prietaisas skirtas profesionaliems darbams, tausoja pastangas, nes išpjauna paviršiuje iš karto dvi linijas būsimam grioveliui.

Reikia kruopščiai apsvarstyti instaliacinių takų ir griovelių kryptį, kad būtų optimaliai sumažintas jų kiekis ir ilgis. Vienoje sienoje leidžiami tik du grioveliai laidams. Ši norma nustatyta, kad nebūtų pakenkta sieninės konstrukcijos tvirtumui ir vientisumui. Du grioveliai neturi kirstis. Sienose žymimos būsimų griovelių ir instaliacinių trasų kryptys, vietos ir angos elektros įtaisams, griovelių pločiai. Prieš pasirenkant tinkamas vietas planuojamoms instaliacinėms trasoms, būtinai reikia pasitarti su kvalifikuotais elektrotechnikos specialistais, pateikus jiems sudarytą esamos elektros instaliacijos planą, kuriame reikia pažymėti ir planuojamus pakeitimus, suderinti su jais šį projektą ir gauti leidimą jį įgyvendinti. Jei brėžinį sunku sudaryti patiems, šią užduotį gali atlikti kvalifikuotas projektuotojas. Būsto brėžinyje turi būti nurodyti ir pažymėti numeriais visi kabelių tipai, visų elektros grandinių saugikliai bei imtuvai, kuriems tenka saugikliai. Atitinkamais simboliais žymimi jungikliai, kištukiniai lizdai, buitiniai elektros prietaisai, šviestuvai. Reikia nurodyti santechninius ir dujinius prietaisus bei baldus ir papildomus laidus.

Elektros instaliacijos planas-projektas

Elektros instaliacijos planas-projektas. Autoriaus pieš.

Grioveliai turi būti tik vertikalūs ir horizontalūs, nukreipti tik stačiu kampu, jokiu būdu ne įstrižai. Nukreipimas stačiu kampu (lygiagrečiai grindims, luboms, gretimoms sienoms) žymiai sumažina laidų pažeidimo riziką, gręžiant buitiniais tikslais sieną vėliau, po tinkavimo ir remonto.

Sienos štrabavimas

Grioveliai turi būti nukreipti tik stačiu kampu - vertikalūs ir horizontalūs. Autoriaus nuotr.

Įsivaizduokime, kad reikia pakabinti paveikslą, laikrodį, lentyną, spintelę, o prieš tai pragręžti angas tvirtinimo elementams. Žinodami, kurioje vietoje ir kuria kryptimi praeina po tinku horizontalus ar vertikalus griovelis, galėsite tiksliau apskaičiuoti, kur po tinku yra laidai, kad nepažeistumėte jų gręžtuvu. Įstrižo griovelio kryptį po tinku nuspėti žymiai sunkiau, todėl išauga rizika pažeisti jame esančius laidus.

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami. Autoriaus nuotr.

Klojant instaliacines trasas sienose iš betoninių plokščių, reikia žinoti, kad formuoti griovelius horizontaliuose siūlėse tarp plokščių draudžiama. Pažeidus sandūrinių horizontalių siūlių vientisumą tarp sudurtinai susijungiančių sieninių plokščių arba tarp lubinės perdangos plokštės ir laikančiosios sienos, vertikalios plokštės krūvis bus paskirstytas netolygiai, per mažesnį plotą, - vėliau tai gali sukelti jos griuvimą. Ypatingai tai svarbu apatinėms horizontalioms siūlėms, kuriose viršutinės plokštės atsiremia į apatines, nes grioveliai tokiose siūlėse sumažina ir pažeidžia sandūros stabilumą. Grioveliai tampa rimtų konstrukcinių pažeidimų priežastimi ir siūlėse tarp lubinės perdangos ir laikančiosios sienos, į kurią atsiremia perdangos krūvis.

Griovelių darymas bet kuriose siūlėse nerekomenduojamas, vertikalios nėra išimtis. Vertikalios blokinių daugiabučių plokštės, ypač išorinės sienos, veikiamos krūvio, susislegia. Be to, jas veikia nuolatinis lenkimo faktorius, ir ne tik esant pažeistoms siūlėms. Išpjauti grioveliai siūlėse sumažina betoninių plokščių atsparumą vidiniams ir išoriniams krūviams. Nors ir tenka girdėti, kad toks griovelių darymo būdas yra žymiai greitesnis ir lengvesnis, reikalaujantis mažiau pastangų, dėl ko vilioja savo paprastumu - tik išduobti perforatoriumi cemento mišinį, kuriuo užtaisytos tarpplokštinės siūlės.

Svarbu nepažeisti ir armatūros betono plokštėse, nes tai gali turėti sunkių padarinių. Lenkimo faktorius tokiu atveju dar stipriau veiks plokštes, sumažindamas jų laikančiąsias savybes. Įprastai betono sluoksnis virš armatūros sudaro apie 2,5-3 cm, todėl yra rizika apnuoginti armatūrą, smarkiai įpjauti ją, per giliai įpjovus į sieną griovelių pjovimo įrankiu. Atvira apnuoginta armatūra lieka neapsaugota nuo neigiamo aplinkos poveikio, susidaro sąlygos jos korozijai.

Buto sienose, besiribojančiose su laiptine ar lifto šachta, griovelių gylis ir kiekis irgi turi būti kuo mažesni. Išvis betoninių plokščių sienos (grioveliu formavimo atžvilgiu) laikomos problemiškomis. Todėl papildomų elektrotechninių trasų formavimas jų ertmėje, deformuojant jų struktūrą ir konstrukciją, turi būti atliekamas itin apdairiai, saikingai, apgalvotai, suderintas su atitinkamomis institucijomis ir kvalifikuotais specialistais, gavus jų leidimą. O jau po to galima imtis gulsčiuko ir pieštuko, matuoti ir žymėti ant sienų būsimų griovelių kryptį.

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos. Autoriaus nuotr.

Žalia šviesa grioveliams - mūrinėse sienose (30-40 cm storio) ir monolitinėse. Jos yra tinkamo atsparumo deformacijai ir nukrypimui nuo projektinės padėties. Išimtis - mūriniai dūmtraukiai; griovelių kalimas juose draudžiamas.

Klojant laidus ir kabelius grioveliuose, svarbu žinoti, kad stipriosios srovės elektros kabelio negalima kloti kartu su silpnosios srovės telekomunikaciniais kabeliais (kompiuteriniais, telefoniniais, televiziniais) neatskyrus jų, viename griovelyje ar vamzdyje. Aukšta elektros kabelio įtampa sukuria elektromagnetinį lauką, kuris veikia kitos rūšies kabelius ir sukelia trikdžius. Be to, glaudžiai susiliesdami, telekomunikaciniai ir jėgos kabeliai perkaista, tai gali tapti užsidegimo priežastimi. Todėl stipriosios ir silpnosios srovės kabeliai turi būti atskirti mažiausiai 1 cm. Bet toks minimalus atstumas leidžiamas su sąlyga, jeigu tarp kabelių yra gera ekranuojanti pertvara (metalas, plastikas). Vamzdžių viduje tokios pertvaros nėra, o sieninį kabelių kanalą su pertvaromis vargu ar patalpinsi į griovelį, nebent kanalo korpuso plotis neviršija 6 cm - toks yra ribinis leistinas griovelių plotis (tokia versija su kabelių kanalu irgi labai priimtina naminėmis sąlygomis; kiek teko girdėti, kai kurie išradėjai būtent taip ir daro, kad nepjautų papildomo griovelio - ir jie savotiškai teisūs). Nors galima viename griovelyje sutalpinti ir du vamzdžius  mažiausiai 1 cm atstumu vienas nuo kito, jeigu griovelio plotis tai leidžia. Jeigu pertvaros nėra ir jos sukurti griovelyje neįmanoma, minimalus saugus atstumas tarp skirtingų srovių kabelių turi būti 15 cm, tačiau šios taisyklės efektyvumas geriau pritaikomas paviršiniam laidų tiesimo būdui. Darant potinkinius griovelius kabeliams, mažiausias leidžiamas atstumas tarp dviejų lygiagrečių horizontalių griovelių turi būti 50 cm, kad nebūtų pakenkta sienos tvirtumui. Išvada: arba jėgos kabeliui ir komunikaciniams laidams reikia daryti 2 griovelius mažiausiai pusės metro vienas nuo kito atstumu, arba ieškoti kito sprendimo, tausojančio pastangas ir laiką. Tokiu atveju patartinas toks variantas: stipriosios srovės kabelis tiesiamas griovelyje, o telekomunikacinis kabelis paslepiamas elektrotechninės grindjuostės korpuse, išlaikant reikiamą atstumą. Mažiausias normomis apibrėžtas  horizontalių griovelių atstumas nuo grindų - 20 cm.

Instaliacinė trasa po tinku

Horizontalius griovelius pagal normas - ne mažiau kaip cm nuo grindų. Autoriaus nuotr.

Nuo vamzdžių diametrų priklauso griovelio plotis ir gylis. Nuo sienos storio priklauso griovelių gylis ir griovelio kryptis (vertikali arba horizontali). Tokie apribojimai daromi sienos konstrukcijos tvirtumo apsaugojimo sumetimais. Pavyzdžiui, vertikalių griovelių santykis su sienos storiu: 11,5 cm sienoje leidžiamas griovelio gylis tik iki 2 cm; 17,5 cm storio sienoje  - iki 3 cm gylio griovelis; 24 cm sienoje - ne daugiau 4 cm gylio; jei sienos storis siekia 30 cm - iki 5 cm; o storesnėms nei 36,5 cm sienoms nepakenks maksimalus 6 cm griovelių gylis. Kaip matote, vertikalių griovelių dydžiai ne itin griežtai ribojami. Skirtingai nuo jų, horizontalius griovelius galima formuoti tik toje sienoje, kurios storis siekia 24 cm ir daugiau. Maksimalus horizontalių griovelių storis neturi viršyti 3 cm. Klojant laidus be vamzdžių, griovelio gylis neturi viršyti 2 cm.

Ką galima pasakyti apie įrankius, skirtus griovelių darymui, objektyviai ir atskirai išnagrinėjus kiekvieną iš jų? Perforatorius su antgaliu išduobia griovelį sienoje labai triukšmingai, palieka daug dulkių. Griovelių kraštai išeina nelygūs, išduobimo metu kartu su jais atšoka ir atsiskyla dideli sienos gabalai. Vartotojų nuomone, šią užduotį geriau atlieka antgalis-mentelė su plokščiu galu. Tačiau visus tuos likusius nelygumus ir duobes vėliau galima išlyginti statybiniu mišiniu. Perforatorius - tai smūginis įrankis, jo veikimo jėgos nukreiptos smūgiais į priekį, tai reikalauja iš dirbančio juo atitinkamų fizinių pastangų - spaudimo į priekį. Be to, dar vienas minusas yra tas, kad duobiant perforatoriumi, neįmanoma visiškai kontroliuoti gaunamo griovelio gylio. Bet perforatorius turi ir pranašumą - darbinio antgalio dėka juo galima iškalti griovelius sunkiai prieinamose vietose, kampuose, kurių nepasiekia šlifuoklio ir pjoviklio diskai. Daug lemia ir galingumas, pvz., didelio statybinio perforatoriaus (sveria 11 kg, jį galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Griovelių išduobimas perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Antgalis-mentelė perforatoriui

Antgalis-mentelė perforatoriui. Autoriaus nuotr.

Kampinis šlifuoklis su deimantiniu disku, kurio padidintas našumas leidžia pjauti betoną, išpjauna sienoje griovelių linijas. Griovelių kraštai gaunami lygūs, bet vis tiek sienos medžiagą tarp dviejų išpjautų linijų vėliau reikia išduobti perforatoriumi. Dirbant kampiniu šlifuokliu, dulkių sukeliama daugiau už perforatorių. Bandant dulkių kiekį sumažinti, laistant pjaunamą vietą vandeniu, dėl dulkių ir vandens sumaišymo didėja medžiagų atsparumas, pjovimas tampa sunkesnis. Geriausia būtų naudotis galingesniu kampiniu šlifuokliu (2,5 kW galios).

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis. Autoriaus nuotr.

Kampiniu šlifuokliu su vienu disku galima išpjauti tik vieną liniją, o po to pjauti lygiagrečiai atitinkamo ilgio antrą, taip suformuojant griovelį. Skirtingai nuo kampinio šlifuoklio, profesionalus griovelių pjoviklis - mūro freza su dviem diskais -vienu metu sienoje išpjauna iškart dvi linijas (ją galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Mūro freza

Mūro freza. Autoriaus nuotr.

Įrankyje įrengtas dulkių siurblys sumažina gamybinių dulkių kiekį iki minimumo. Dviejų deimantinių diskų reguliatoriumi galima nustatyti griovelio pjovimo gylį ir plotį. Diskų kraštai išsikiša iš atraminės metalinės plokštės, kuri liečiasi su siena, kai freza vedama jos paviršiumi.

Griovelių pjovimas mūro freza

Griovelių pjovimas mūro freza. Autoriaus nuotr.

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys. Autoriaus nuotr.

Pjaunant įrankio vedimą palengvina riedučiai, įrengti kai kurių modelių atraminėje plokštėje.

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant. Autoriaus nuotr.

Ergonomiškas rankenos dizainas leidžia patogiai valdyti įrankį dirbant. Darbas juo atliekamas greičiau, bet komfortas visada kainuoja brangiau. Šio įrankio minusais gali būti tai, kad dėl įrankio konstrukcijos juo neįmanoma išpjauti griovelių patalpos kampuose ir sunkiai prieinamose vietose. Bet rezultatas tenkina. Mūro frezų svoriai skiriasi, priklausomai nuo modelio. Galima išsinuomoti sveriančią tik 2,8 kg. Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Antgalis su plokščiu galu lengvai išduobia įpjautus gabalus, palikdamas griovelius lygiais kraštais.

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Vidutiniškai, priklausomai nuo įrankio ir patirties, 1 metrui griovelio suformuoti reikia 2-3 min. Kadangi darbas perforatoriumi ir kampiniu šlifuokliu kelia didelį triukšmą ir daug dulkių, patartina užsidėti respiratorių ir plačius akis apgaubiančius akinius. Labai praverstų ir garsą izoliuojančios ausinės.

Geriausias laidų tiesimo grioveliuose būdas - kloti juos gofruotuose ir standžiuose vamzdžiuose. Tai apsaugos laidus nuo galimų mechaninių pažeidimų. Be to, vamzdžiai nepakeičiami tuo atveju, jei prireikia pravesti juose naujus ir papildomus laidus, ištraukti senus ir nenaudingus, ko neįmanoma lengvai padaryti su tiesiog užtinkuotais be vamzdžio laidais, pritvirtintais dar ir statybinio gipso mišiniu.

Kaip kloti laidus po tinku

Gofruotas vamzdis su laidais, įtaisytas griovelyje. Autoriaus nuotr.

Atvirų laidų srovės stipris skiriasi nuo laidų vamzdžiuose, tai reiškia, kad laidai be vamzdžio greičiau įkaista. Palyginimui: varinio 1,5 mm² atviro laido srovė siekia 23 A; to paties varinio 1,5 mm² laido vamzdyje srovė siekia 15 A. Kita vertus, laidų klojimas be vamzdžių turi ir privalumų. Sienos medžiaga (betonas, mūras) bei laidus fiksuojantys alebastro ir cemento sluoksniai veikia kaip aušinimo priemonė, kaip radiatorius, nukreipia ir šalina šilumą nuo laidų, nes jie nuolat linkę kaisti. Jeigu vis tiek nuspręsta vamzdžių atsisakyti, labai praverstų NYM kabelis su dvigubu izoliaciniu apvalkalu. Jis atrodo patrauklus taupumo sumetimais ir darbo sąnaudų atžvilgiu. Tiesiant kabelius be vamzdžio, juos grioveliuose reikia pritvirtinti taip, kad laisvos erdvės nuo kabelio apvalkalo iki griovelio sienelės liktų 0,5 cm, nes kabelis neturi būti suspaustas. Kabelių klojimui be vamzdžio pakanka ir 1,5-2 cm gylio griovelio. Toks būdas tinka betono plokštėse blokiniuose namuose, siekiant išvengti armatūros ir sienos pažeidimų. Tačiau neleistina kloti kabelius be vamzdžių grindyse, kurios vėliau bus užliejamos betonu. Betono masės krūvis ir slėgis iš viršaus kenkia net dvigubo apvalkalo kabeliams.

Instaliacinė trasa po tinku

Atviras NYM kabelis griovelyje po tinku. Autoriaus nuotr.

Gofruotus vamzdžius dėl jų lankstumo kloti grioveliuose žymiai paprasčiau, nei standžiuosius, prireikus galima nesunkiai formuoti lenkimus bet kurioje reikiamoje vietoje. Turėkite omenyje, kad normomis nustatytas atstumas tarp lenkimų - nuo 14 cm.

Geriausia laidus ir kabelius ištiesti gofrose, dar nepaklojus ir nesumontavus pačių gofrų. Laido tiesimo pro gofrą palengvinimui specialiai gaminami zonduoti gofruoti vamzdžiai su 1,5-3,5 mm skersmens zondu - plienine viela viduje. Laidus, prikabintus prie vielos galo, galima be vargo prakišti pro visą vamzdžio ertmę. Dažnai taupumo sumetimais įsigijus gofrą be vielos viduje, patvirtinama, kad bandymai vėliau prakišti vielą, norint kitame gofros gale prikabinti laidus įtraukimui, yra tikras vargas. Geras patarimas: vielos galą sulenkite kilpele (nes tiesus aštrus vielos galas, stumiamas į priekį, nuolat įsiremia ir kliūna į gofros griovelius; kilpelės apvalumas padės išvengti įsirėmimo į griovelius). Dar geriau panaudoti elektrotechninį lubrikantą (pastą, tepalą) kilpelei, - tai sumažins trinties koeficientą, patepta ji žymiai lengviau slys į priekį vamzdžiu. Prieš įtraukiant laidus, vamzdį geriau pravalyti stipria oro srove. Į vamzdį iš pradžių įvedama 1,5-3,5 mm skersmens plieninė ar cinkuota viela, kurios galas sulenktas kilpele ir pateptas dėl geresnio slydimo vamzdžiu. Viela prastumiama, nuolat pasukant ją aplink ašį, kol pasieks vamzdžio galą. Todėl geriau įsigyti zonduotą gofruotą vamzdį su viela viduje.

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui. Autoriaus nuotr.

Laidai prieš įtraukimą į gofrą ištiesinami (nes sulankstytiems laidams sunkiau judėti vamzdžiu), sukabinami su vielos kilpele ir, traukiant vielą, prakišami pro visą vamzdį. Darbą geriau atlikti dviese: vienas traukia vielą su prikabintais laidais, kitas paduoda laidus į vamzdį ir kontroliuoja jų padėtį. Galima pasinaudoti ir ritininiu laidų pratempimo įrankiu.

Reikiamo vamzdžio skersmuo priklauso nuo planuojamo jame tiesti laidų kiekio ir jų skersmens. Siekiant išvengti laidų  perkaitimo, jųų kiekiui nustatytos savos ribos, nes tekanti elektros srovė nuolat juos įkaitina. Taigi, nominalaus 11 dydžio vamzdyje galima tiesti tik iki 3 apvilktų 1,5 mm² skersmens NYM laidų. 13,5 vamzdžio nominalas leidžia tiesti jame iki 4 tokių pat laidų, o 16 nominalas - iki 5 1,5 mm² skersmens NYM laidų. Laidų skerspjūvių plotų suma viename vamzdyje neturi viršyti 40 proc. vamzdžio vidinio skersmens ploto.

Klojant elektros instaliaciją lygiagrečiai šildymo vamzdžiams, atstumas tarp jų neturi būti mažesnis nei 10 cm. Šilumos perteklius neigiamai veikia laidų (kurie, tekant elektros srovei, ir taip linkę įkaisti) izoliaciją, todėl visiškai nepriimtina tiesti juos karšto vandens vamzdžių šachtose.

Vamzdžiai ir laidai grioveliuose tvirtinami arba laikikliais (jeigu tai leidžia sienos medžiaga ir griovelio didžiai), arba statybinio gipso (alebastro) mišiniu. Alebastras greitai stingsta (per 4-5 min), jo sudėtyje nėra medžiagų, galinčių pakenkti atvirų laidų izoliacijai, skirtingai nuo gipso pagrindo tinko ir glaistų, kurių reikia vengti. Pastarieji du savo sudėtyje turi kalio karbonato. Jeigu laido apvalkalas nėra pagamintas iš PVC, kuris yra atsparus chemiškai agresyvioms medžiagoms, kalio karbonatas, laikui bėgant, gali niokoti kitas laidų izoliacines medžiagas.

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį – per metrą nuo jo

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį - per metrą nuo jo. Autoriaus nuotr.

Alebastro mišinio paruošimui sumaišomos 1 dalis vandens ir 2 dalys gipso. Iš pradžių į indą pilamas šaltas vanduo, o į vandenį, energingai maišant, suberiamas gipsas. Alebastras - alternatyva visiems įkalamiems ir įsukamiems laikikliams, juo patikimai griovelyje fiksuojamas vamzdis/kabelis (išskyrus vonios kambarius ir kitas drėgnas patalpas, nes gipsas greitai sugeria drėgmę, kuri kenkia jo tvirtumui). Drėgnoje patalpoje vietoj gipso verta naudoti cementą. Taip pat reikia vengti viso griovelio užglaistymo ir išlyginimo alebastru, nes vėliau jis pradeda pleišėti, o užglaistytas ruožas - atsisluoksniuoti nuo griovelio.

Viso griovelio užglaistymas alebastru vėliau atsirūgsta jo pleišėjimu ir atsisluoksniavimu

Visas griovelis, užglaistytas alebastru, vėliau ima pleišėti ir atsisluoksniuoja. Autoriaus nuotr.

Viso griovelio užpildymui ir užglaistymui geriau naudoti tos pačios medžiagos, iš kurios padaryta siena, mišinį - cementą, betoną.

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu. Autoriaus nuotr.

Pabaigai apibendrinkime priemones, reikalingas laidų tiesimui sienose po tinku:

1) Matavimo priemonė laidų, vamzdžių, griovelių, atstumų matavimui. Geriausia - ruletė. Arba sulankstoma liniuotė ir gulsčiukas.

2) Žymėjimo virvė. Susilietusi su siena, palieka reikiamo ilgio spalvotą liniją.

3) Rašiklis. Juo, kaip ir virve, žymimos instaliacinių trasų kryptys, išlenkimai.

4) Apsauginės priemonės nuo dulkių ir triukšmo: respiratorius, platūs plastikiniai akiniai, taip pat nuo garso apsaugančios ausinės.

5) Griovelių formavimo įrankis (pasirinktinai): mūro freza, kampinis šlifuokis, perforatorius.

6) Statybinio gipso (alebastro) mišinys. Gera alternatyva laikikliams. Tam atvejui, jei nuspręsta laidus ir vamzdžius grioveliuose tvirtinti be laikiklių.

7) Glaistytuvas alebastro ir cemento užpildymui ir išlyginimui.

Parengė Piotr Šičiov

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Elektra (tema), Statybos darbai (tema), Vidaus apdaila (tema), Meistrai
Komentarai
Unknown_user_thumb
sauletekis

Kokios keistos man šio autoriaus nuotraukos :-)

2009-03-10 11:36
Unknown_user_thumb
obuolys

is tiesu keistokos :-)

2009-04-08 19:52
Unknown_user_thumb
pasidaryk_pats

O kas būtent keisto tose nuotraukose? Grioveliai kaip grioveliai, įrankiai kaip įrankiai. Konkrečiau argumentuokit savo keistus komentarus.

2009-06-07 15:35
Unknown_user_thumb
grikis

Turbut nebutu paskutinio komentaro, jei ankstesniuose butu parasyta "grazios nuotraukos" arba "geros kokybes" :) Ale kokios jos bebutu, svarbu, kad info butu teisinga

2009-06-09 15:12
Unknown_user_thumb
virgiskam

Matosi kad autorius - Piotr Šičiov , nes žodžiai "alebastra"arba"griovelių išduobimas" tikrai originalūs !!!

2012-04-10 21:26
Unknown_user_thumb
andrius1982
Straipsnio vertinimas: 10

Dekui uz straipsni, labai issamu ir informatyvu. Nors straipsnis techninis, bet neatsiplesiau nuo ekrano kol neperskaiciau :)

2016-03-26 15:25
Visi kategorijos straipsniai
Grunto pasirinkimas

Gruntas pagal dengiamą paviršių

Gruntas pagal pagrindo medžiagą ir dengiamą sluoksnį. Lentelė, leidžianti vienu žvilgsniu nustatyti reikalingą grunto tipą. 

Statybinis gruntas

Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai 

Sienų tinkavimas

Sienų tinkavimas gipsiniu tinku

Sienų ir lubų lyginimas gipsiniu tinku, rankinis ir mašininis tinkavimas, pažingsninė tinkavimo instrukcija ir tinkavimo įrankiai 

Gipso kartono lubų montavimas

Gipso kartono lubų montavimas

Gipso kartono lubų montavimo instrukcija, kaip montuoti gipskartonio lubas, gipskartonio profilių montavimas 

Purškiamas glaistas

Purškiamas glaistas

Beoris galutinis dengimas purškiamu glaistu ant gipso kartono, tinko, betono, sienų ir lubų 

Remontiniai mišiniai

Remontiniai mišiniai

Tinkuotų ir mūro fasadų remontas, remontiniai tinkai, plyšių ir įtrūkių betone užtaisymas, mišiniai remonto darbams, ankerių įtvirtinimas. 

Medinės dailylentės

Medinės vidaus dailylentės

Medinių dailylenčių montavimas, kaip pasirinkti medines dailylentes vidaus apdailai, dailylenčių kalimas ir tvirtinimas. 

cementinis kalkinis tinkas

Cementinis-kalkinis tinkas - universali apdaila visiems atvejams

Sienų tinkavimas. Kokį tinką pasirinkti? Gipsinis ir cemento-kalkių tinkas. Drėgnų patalpų tinkas. Mašininis ir rankinis tinkavimas. 

Savaime išsilyginantis mišinys

Savaime išsilyginantis mišinys

Grindų pagrindo lyginimas, lyginamieji, remontiniai ir savaime išsilyginantys mišiniai. Paskirtis ir pasirinkimas, pagrindo paruošimas, grindų lyginimas. Dažniausios klaidos. 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Durų įrengimas gipskartonio pertvaroje, profiliai durims gipso kartonio pertvaroje, durų profilių montavimas pertvaroje  

Plytelių siūlių glaistas

Plytelių siūlių glaistas

Plytelių estetika ir grožis labai daug priklauso nuo siūlių vaizdo. Kaip pasirinkti plytelių užpildo spalvą ir medžiagą? 

Flizeliniai tapetai

Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas 

Vidaus apdaila

Vidaus apdaila

Vidaus apdailos darbai sename ir naujame bute, mūriniame ir karkasiniame name. Apdailos medžiagos ir apdailos darbų specifika. Kaip montuojant vidines pertvaras laimėti papildomo ploto? 

Sienos siltinimas is vidaus

Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu 

Kabinimas ant gipskartonio

Svoriai ant gipskartonio apdailos ir pertvarų

Vis dar gyvas mitas, kad ant gipso kartono apkalos ir pertvarų negalima kabinti sunkesnių daiktų, kartais tuo vadovaujantis naudojamos perteklinės medžiagos. Gipskartonis išlaiko ne tik lentynas ir spinteles, bet ir radiatorius, šildytuvus, klozetus. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sistemą ir tvirtinimą 

Vidaus pertvaros

Vidaus pertvaros

Gipskartonio pertvaros gali sutaupyti kelis brangius kvadratinius metrus naudingojo ploto ir patikimai izoliuoti triukšmą. Masyvaus mūro ir gipskartonio pertvarų palyginimas. 

Plytelių klijavimas ant sienos

Keraminių plytelių klijavimo instrukcija

Plytelių klijavimas, įrankiai plytelių klijavimui, pagrindo plytelėms paruošimas, plytelių klijavimo darbų eiga, plytelių siūlių užpildai ir užtaisymas. 

Instaliaciniai kanalai

Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai. 

klinkerio klijavimas

Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Visos vidaus apdailos medžiagos profesionalams ir "darau pats" sektoriui: gipso kartono plokštės sienoms, grindims ir luboms, profiliai ir tvirtinimo, pakabinimo, sujungimo detalės, glaistai, tinkai, plytelių klijai, plytelių siūlių užpildai, silikonai ir akrilai, vonių ir terasų hidroizoliacijos medžiagos, fasadų įrengimo medžiagos, gruntai, remontiniai mišiniai, įvairūs vidaus apdailai skirti įrankiai, speciali valymo ir impregnavimo chemija, priešgaisrinės sandarinimo putos, silikonai, manžetai.
Konstitucijos pr. 29, Vilnius
Telefonas: +370-5-2132222, El. paštas: info-lt@knauf.com
Plytelių salonas Kaune, Vilniuje. Kokybiškos akmens masės plytelės, plytelės voniai, virtuvei, svetainei. Plytelės grindims, plytelės sienoms. Dekoratyvinės plytelės, plytelės betono, medžio imitacija. Didelės plytelės, modernios vonios plyteles, madingos plytelės, prabangios vonios plytelės. Lauko plytelės.
Savanorių pr. 290, Kaunas
Telefonas: +370 646 02016, Mobilus: 370 646 53924, El. paštas: info@ispaniskosplyteles.lt
Didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis. Fasadų tinkavimo sistemos. Oficialus BOLIX atstovas Baltijos šalyse.
Kalvarijų g. 151 PC “Statau“,, Vilnius
Mobilus: +370-656-86636, El. paštas: salonas@bolix.lt
Statybinių medžiagų parduotuvė Lenkijoje, Suvalkuose
ul. Waryńskiego 26, Suwałki
Telefonas: +48-87-5665597, El. paštas: izam@sabo.com.pl
Visi vidaus apdailos darbai: tinkavimas, dažymas, tapetų klijavimas, elektros instaliacijos įrengimas, grindų montavimas, restauravimas, pertvarų šalinimas ir kt.
Vilnius, Vilnius
Telefonas: +370-682-11398, El. paštas: info@apdailosdarbai.net
1 2 3 4 5 ... 18
Grunto pasirinkimas Gruntas pagal dengiamą paviršių

Gruntas pagal pagrindo medžiagą ir dengiamą sluoksnį. Lentelė, leidžianti vienu žvilgsniu nustatyti reikalingą grunto tipą.

Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Sienų tinkavimas Sienų tinkavimas gipsiniu tinku

Sienų ir lubų lyginimas gipsiniu tinku, rankinis ir mašininis tinkavimas, pažingsninė tinkavimo instrukcija ir tinkavimo įrankiai

Gipso kartono lubų montavimas Gipso kartono lubų montavimas

Gipso kartono lubų montavimo instrukcija, kaip montuoti gipskartonio lubas, gipskartonio profilių montavimas

Purškiamas glaistas Purškiamas glaistas

Beoris galutinis dengimas purškiamu glaistu ant gipso kartono, tinko, betono, sienų ir lubų

Remontiniai mišiniai Remontiniai mišiniai

Tinkuotų ir mūro fasadų remontas, remontiniai tinkai, plyšių ir įtrūkių betone užtaisymas, mišiniai remonto darbams, ankerių įtvirtinimas.

Medinės dailylentės Medinės vidaus dailylentės

Medinių dailylenčių montavimas, kaip pasirinkti medines dailylentes vidaus apdailai, dailylenčių kalimas ir tvirtinimas.

cementinis kalkinis tinkas Cementinis-kalkinis tinkas - universali apdaila visiems atvejams

Sienų tinkavimas. Kokį tinką pasirinkti? Gipsinis ir cemento-kalkių tinkas. Drėgnų patalpų tinkas. Mašininis ir rankinis tinkavimas.

Dažų savybės Dažų savybės

Kokius dažus rinktis: blizgančius ar matinius? Pagrindiniai vandens dispersinių, aliejinių dažų bei emalių skirtumai, privalumai bei trūkumai.

Savaime išsilyginantis mišinys Savaime išsilyginantis mišinys

Grindų pagrindo lyginimas, lyginamieji, remontiniai ir savaime išsilyginantys mišiniai. Paskirtis ir pasirinkimas, pagrindo paruošimas, grindų lyginimas. Dažniausios klaidos.

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Durų įrengimas gipskartonio pertvaroje, profiliai durims gipso kartonio pertvaroje, durų profilių montavimas pertvaroje

Dekoratyvinis akmuo Dekoratyvinis akmuo

Dekoratyvinio akmens klijavimas vidaus patalpose, interjero apdaila dekoratyviniu akmeniu, dekoratyvinio akmens klijavimo instrukcija

Plytelių siūlių glaistas Plytelių siūlių glaistas

Plytelių estetika ir grožis labai daug priklauso nuo siūlių vaizdo. Kaip pasirinkti plytelių užpildo spalvą ir medžiagą?

Flizeliniai tapetai Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas

profilių montavimas Gipskartonio profilių montavimas

Gipskartonio profiliai, profilių montavimas, sienų ir lubų iš profilių tarpusavio jungtys, profilių jungimas su konstrukcijomis

Vidaus apdaila Vidaus apdaila

Vidaus apdailos darbai sename ir naujame bute, mūriniame ir karkasiniame name. Apdailos medžiagos ir apdailos darbų specifika. Kaip montuojant vidines pertvaras laimėti papildomo ploto?

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

Kabinimas ant gipskartonio Svoriai ant gipskartonio apdailos ir pertvarų

Vis dar gyvas mitas, kad ant gipso kartono apkalos ir pertvarų negalima kabinti sunkesnių daiktų, kartais tuo vadovaujantis naudojamos perteklinės medžiagos. Gipskartonis išlaiko ne tik lentynas ir spinteles, bet ir radiatorius, šildytuvus, klozetus. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sistemą ir tvirtinimą

Vidaus pertvaros Vidaus pertvaros

Gipskartonio pertvaros gali sutaupyti kelis brangius kvadratinius metrus naudingojo ploto ir patikimai izoliuoti triukšmą. Masyvaus mūro ir gipskartonio pertvarų palyginimas.

Plytelių klijavimas ant sienos Keraminių plytelių klijavimo instrukcija

Plytelių klijavimas, įrankiai plytelių klijavimui, pagrindo plytelėms paruošimas, plytelių klijavimo darbų eiga, plytelių siūlių užpildai ir užtaisymas.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Drėgnų patalpų įrengimas Drėgnų patalpų įrengimas

Iki šiol yra abejojančių, ar gipso gaminiai, tokie kaip gipskartonio plokštės, tinka drėgnų patalpų lubų ir sienų apdailai? Kol nebuvo specialių plokščių, abejonės buvo pagrįstos, dabar gi tereikia išsiaiškinti, koks drėgmės lygis vyrauja patalpoje ir pasirinkti atitinkamas gipskartonio plokštes. Kokios jos yra, kur ir kaip naudojamos? Praktiški patarimai.

Gipskartonio plokščių lenkimas Gipskartonio plokščių lenkimas

Gipskartonio plokštės lenkimas, kaip išlenkti gipskartonio plokštę

Glaistas sienoms Glaistas sienoms

Sienų glaistas, kaip išsirinkti glaistą sienoms, kokį glaistą pasirinkti

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Sienų iš gipskartonio montavimas Sienų iš gipskartonio montavimas

Įrengdami esamų sienų apkalas iš gipskartonio plokščių pasiekiame keletą tikslų: gauname paviršių tinkamą įvairaus tipo apdailai, sumažinami šilumos praradimai, pagerinama garso izoliacija, po plokštėmis galima paslėpti komunikacijas ir sienų nelygumus, kuriuos senos statybos namuose turėtume slėpti po keliais tinko sluoksniais.

Siūlės glaistymas Sienų glaistymas: kaip pasirinkti tinkamiausią glaistą ir išvengti defektų

Sienų glaistymo standartai, geriausi glaistai sienoms, tipinės glaistymo klaidos ir defektai

Įtempiamų lubų įrengimas Įtempiamų lubų įrengimas

Kaip įrengti įtempiamas lubas, kaip išsirinkti įtempiamas lubas

sienos-tinkavimo-filmas Sienų tinkavimas

Sienų tinkavimo filmas Youtube - video instrukcija, kaip tinkuoti sienas

Kodėl trūkinėja gipsas Kodėl trūkinėja gipsas?

Dažniausiai gipskartonio įtrūkimų priežastys slypi plokščių jungtyse su kitomis konstrukcijomis ir siūlių glaistyme. Įtrūkimų taisymas.

Sienų apdaila plokštėmis Apdaila sienų plokštėmis

Klijuojamos sienu plokstes, plokštės sienoms, vinilo, Clickwall, MDF plokštės sienų apdailai

vidine palange Palangės montavimas

Palangės, dažniausiai pasitaikančios palangės montavimo klaidos, vidinės ir išorinės palangės, klaidos pasirenkant

Dekoratyvinis dažymas: kūrybos džiaugsmas ir įspūdingas interjeras

Daugelis nėra girdėję apie dekoratyvinius sienų dažus, o tie, kas žino, mano, kad tai labai brangus apdailos būdas. Palyginę dekoratyvinius dažus su geros kokybės įprastais dažais ar tapetais, nustemba tiek dėl galimų dekoro efektų, tiek dėl prieinamų kainų.

Juodgrindžių iš gipskartonio plokščių įrengimas Juodgrindžių iš gipskartonio plokščių įrengimas

Grindų pagrindas iš gipskartonio plokščių, juodgrindžių iš gipskartonio montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

Palangė Vidinės palangės montavimas

Palangės, vidinės palangės montavimo instrukcija, kaip teisingai sumontuoti vidinę palangę

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Dažų savybės Dažų savybės

Kokius dažus rinktis: blizgančius ar matinius? Pagrindiniai vandens dispersinių, aliejinių dažų bei emalių skirtumai, privalumai bei trūkumai.

Kabinimas ant gipskartonio Svoriai ant gipskartonio apdailos ir pertvarų

Vis dar gyvas mitas, kad ant gipso kartono apkalos ir pertvarų negalima kabinti sunkesnių daiktų, kartais tuo vadovaujantis naudojamos perteklinės medžiagos. Gipskartonis išlaiko ne tik lentynas ir spinteles, bet ir radiatorius, šildytuvus, klozetus. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sistemą ir tvirtinimą

Kastytis Vaseris,  UAB „Knauf“ technikas Kodėl trūkinėja gipskartonio lubų siūlės?

Gipskartonio lubų siūlių trūkinėjimo priežastys

Glaistas sienoms Glaistas sienoms

Sienų glaistas, kaip išsirinkti glaistą sienoms, kokį glaistą pasirinkti

Kastytis Vaseris, UAB „Knauf“ technikas Kodėl atšoko plytelės nuo vonios sienos?

Kodėl neprisiklijavo plytelės prie sienos vonioje

Dekoratyvinis dažymas: kūrybos džiaugsmas ir įspūdingas interjeras

Daugelis nėra girdėję apie dekoratyvinius sienų dažus, o tie, kas žino, mano, kad tai labai brangus apdailos būdas. Palyginę dekoratyvinius dažus su geros kokybės įprastais dažais ar tapetais, nustemba tiek dėl galimų dekoro efektų, tiek dėl prieinamų kainų.

Dekoratyvinis betonas Dekoratyvinis betonas

Dekoratyvinis betonas interjere, grindims ir sienoms, vonioje, svetainėje, landšafte, aikštelėse ir terasose

Keraminiu plyteliu klasifikacija Keraminės plytelės: klasifikacija ir pritaikymas

Keraminės plytelės gali skirtis savo sudėtimi, gamybos būdu bei danga. Nuo to priklauso ir jų pritaikymo sritys.

Radiatorių dažymas Radiatorių dažymas

Kaip dažyti radiatorių, kokius dažus naudoti radiatoriaus dažymui, radiatoriaus dažai

Kastytis Vaseris,  UAB „Knauf“ technikas Kaip parinkti gipskartonio glaistą, ar būtinas armavimas?

Atsako Kastytis Vaseris, UAB „Knauf“ technikas

Tamsios grindys svetainėje Tamsios grindys svetainėje

Tamsios svetainės grindys, medinės grindys, grindų plytelės

A.Kazickienė Ar galutinės apdailos įtrūkimai laikomi paslėptų darbų defektais?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Gipskartonio klijavimas ar montavimas Kaip geriau – gipskartonio plokštes klijuoti ar montuoti?

Gipskartonį geriau klijuoti ar montuoti?

daugiau
Genadij Janč, UAB “PREFABETA” direktorius Kokia galima surenkamos perdangos lubų apdaila?

Atsako Genadij Janč, UAB "PREFABETA" direktorius

daugiau
Kastytis Vaseris,  UAB „Knauf“ technikas Kodėl trūkinėja gipskartonio lubų siūlės?

Gipskartonio lubų siūlių trūkinėjimo priežastys

daugiau
Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas Kodėl nėra vieningos dalinės apdailos apibrėžimo?

Atsako Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Apdailos plokštės lubos ir sienoms

Presuoto medžio plokštės, sienu apdailos plokštės, lubų a...

Beorio dažymo aparatas
Beorio dažymo aparatas "GRACO ST MAX 395", nuoma

Beorio dažymo aparatas "GRACO ST MAX 395"

Apdailos mediena Molėtai

Mediena apdailai, natūralaus medžio mediena apdailai

KNAUF glaistai
KNAUF glaistai – Klassik, Plus, Top

Nuo šiol daug patogiau ir greičiau išsirinkti reikiamą KN...

Knauf plytelių klijai – stiprūs ir tikslūs
Knauf plytelių klijai – stiprūs ir tikslūs

Knauf K-Line – šešių rūšių plytelių klijai, maksimaliai p...

Knauf K3 – elastingi cementiniai klijai

Pritaikyti didelėms plytelėms klijuoti lauke ir viduje, t...

Q-filler
Q-filler – universalus ekonomiškas glaistas

Gipsinis glaistas, naudojamas kaip gipskartonio siūlų ir ...

Knauf Tiefengrund
Knauf gruntai – geram sukibimui ir kokybiškai apdailai

Knauf Tiefengrund tinka įgeriantiems, dulkantiems pavirši...

Naujas gipsinis tinkas Knauf Rotband Plus – ir plonam, ir storesniam tinkavimui

Universalus gipsinis plonasluoksnis tinkas patogiam tinka...

Gipskartonis drėgnoms ir šlapioms patalpoms
Gipskartonis drėgnoms ir šlapioms patalpoms

Knauf Green, Knauf Blue, Knauf Drystar Board, Aquapanel C...

Universalus gipsinis tinkas MP75

Jau ne vieną dešimtmetį naudojamas gipsinis tinkas ideali...

Gipskartonio plokštė Knauf White
Gipskartonio plokštė Knauf White (GKB)

Gipso kartono plokštės sienoms ir luboms, standartinė gip...

Knauf gipsinsi tinkas
Gipsinis tinkas – natūraliam ir sveikam mikroklimatui sukurti

Gipsinis tinkas – gamtinės kilmės, viena iš natūraliausių...

Dažai vidaus darbams Brillux Premium

Atsparūs dažai vidaus darbams. Vidaus dažai. Dažai sienom...

Dekoratyvinės sienų dangos Brillux

Dekoratyvinis tinkas sienoms, dekoratyvinis sienų glaistas,

KNAUF LUP 222 - lengvasis kalkių ir cemento tinkas
KNAUF LUP 222 - lengvasis kalkių ir cemento tinkas

Tinkas skirtas gerai šilumą izoliuojančio mūro tinkavimui...

Logo
Gavatex® audinys sienoms iš labai plono stiklo pluošto

Audinys pagamintas iš labai plono stiklo pluošto

Nuolaidos dekoratyvinio akmens plytelėms

Akcija dekoratyvinio akmens plytelėms

Armavimo juosta Knauf Kurt - kai reikia itin tvirto sukibimo
Armavimo juosta Knauf Kurt - kai reikia itin tvirto sukibimo

Knauf Kurt naujos kartos siūlių armavimo juosta – tvirta...

1 2 3
Grunto pasirinkimas Gruntas pagal dengiamą paviršių

Gruntas pagal pagrindo medžiagą ir dengiamą sluoksnį. Lentelė, leidžianti vienu žvilgsniu nustatyti reikalingą grunto tipą.

Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Sienų tinkavimas Sienų tinkavimas gipsiniu tinku

Sienų ir lubų lyginimas gipsiniu tinku, rankinis ir mašininis tinkavimas, pažingsninė tinkavimo instrukcija ir tinkavimo įrankiai

Gipso kartono lubų montavimas Gipso kartono lubų montavimas

Gipso kartono lubų montavimo instrukcija, kaip montuoti gipskartonio lubas, gipskartonio profilių montavimas

Purškiamas glaistas Purškiamas glaistas

Beoris galutinis dengimas purškiamu glaistu ant gipso kartono, tinko, betono, sienų ir lubų

Remontiniai mišiniai Remontiniai mišiniai

Tinkuotų ir mūro fasadų remontas, remontiniai tinkai, plyšių ir įtrūkių betone užtaisymas, mišiniai remonto darbams, ankerių įtvirtinimas.

Medinės dailylentės Medinės vidaus dailylentės

Medinių dailylenčių montavimas, kaip pasirinkti medines dailylentes vidaus apdailai, dailylenčių kalimas ir tvirtinimas.

cementinis kalkinis tinkas Cementinis-kalkinis tinkas - universali apdaila visiems atvejams

Sienų tinkavimas. Kokį tinką pasirinkti? Gipsinis ir cemento-kalkių tinkas. Drėgnų patalpų tinkas. Mašininis ir rankinis tinkavimas.

Dažų savybės Dažų savybės

Kokius dažus rinktis: blizgančius ar matinius? Pagrindiniai vandens dispersinių, aliejinių dažų bei emalių skirtumai, privalumai bei trūkumai.

Savaime išsilyginantis mišinys Savaime išsilyginantis mišinys

Grindų pagrindo lyginimas, lyginamieji, remontiniai ir savaime išsilyginantys mišiniai. Paskirtis ir pasirinkimas, pagrindo paruošimas, grindų lyginimas. Dažniausios klaidos.

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Durų įrengimas gipskartonio pertvaroje, profiliai durims gipso kartonio pertvaroje, durų profilių montavimas pertvaroje

Dekoratyvinis akmuo Dekoratyvinis akmuo

Dekoratyvinio akmens klijavimas vidaus patalpose, interjero apdaila dekoratyviniu akmeniu, dekoratyvinio akmens klijavimo instrukcija

Plytelių siūlių glaistas Plytelių siūlių glaistas

Plytelių estetika ir grožis labai daug priklauso nuo siūlių vaizdo. Kaip pasirinkti plytelių užpildo spalvą ir medžiagą?

Flizeliniai tapetai Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas

profilių montavimas Gipskartonio profilių montavimas

Gipskartonio profiliai, profilių montavimas, sienų ir lubų iš profilių tarpusavio jungtys, profilių jungimas su konstrukcijomis

Vidaus apdaila Vidaus apdaila

Vidaus apdailos darbai sename ir naujame bute, mūriniame ir karkasiniame name. Apdailos medžiagos ir apdailos darbų specifika. Kaip montuojant vidines pertvaras laimėti papildomo ploto?

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

Kabinimas ant gipskartonio Svoriai ant gipskartonio apdailos ir pertvarų

Vis dar gyvas mitas, kad ant gipso kartono apkalos ir pertvarų negalima kabinti sunkesnių daiktų, kartais tuo vadovaujantis naudojamos perteklinės medžiagos. Gipskartonis išlaiko ne tik lentynas ir spinteles, bet ir radiatorius, šildytuvus, klozetus. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sistemą ir tvirtinimą

Vidaus pertvaros Vidaus pertvaros

Gipskartonio pertvaros gali sutaupyti kelis brangius kvadratinius metrus naudingojo ploto ir patikimai izoliuoti triukšmą. Masyvaus mūro ir gipskartonio pertvarų palyginimas.

Plytelių klijavimas ant sienos Keraminių plytelių klijavimo instrukcija

Plytelių klijavimas, įrankiai plytelių klijavimui, pagrindo plytelėms paruošimas, plytelių klijavimo darbų eiga, plytelių siūlių užpildai ir užtaisymas.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Drėgnų patalpų įrengimas Drėgnų patalpų įrengimas

Iki šiol yra abejojančių, ar gipso gaminiai, tokie kaip gipskartonio plokštės, tinka drėgnų patalpų lubų ir sienų apdailai? Kol nebuvo specialių plokščių, abejonės buvo pagrįstos, dabar gi tereikia išsiaiškinti, koks drėgmės lygis vyrauja patalpoje ir pasirinkti atitinkamas gipskartonio plokštes. Kokios jos yra, kur ir kaip naudojamos? Praktiški patarimai.

Gipskartonio plokščių lenkimas Gipskartonio plokščių lenkimas

Gipskartonio plokštės lenkimas, kaip išlenkti gipskartonio plokštę

Glaistas sienoms Glaistas sienoms

Sienų glaistas, kaip išsirinkti glaistą sienoms, kokį glaistą pasirinkti

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Sienų iš gipskartonio montavimas Sienų iš gipskartonio montavimas

Įrengdami esamų sienų apkalas iš gipskartonio plokščių pasiekiame keletą tikslų: gauname paviršių tinkamą įvairaus tipo apdailai, sumažinami šilumos praradimai, pagerinama garso izoliacija, po plokštėmis galima paslėpti komunikacijas ir sienų nelygumus, kuriuos senos statybos namuose turėtume slėpti po keliais tinko sluoksniais.

Siūlės glaistymas Sienų glaistymas: kaip pasirinkti tinkamiausią glaistą ir išvengti defektų

Sienų glaistymo standartai, geriausi glaistai sienoms, tipinės glaistymo klaidos ir defektai

Įtempiamų lubų įrengimas Įtempiamų lubų įrengimas

Kaip įrengti įtempiamas lubas, kaip išsirinkti įtempiamas lubas

Kodėl trūkinėja gipsas Kodėl trūkinėja gipsas?

Dažniausiai gipskartonio įtrūkimų priežastys slypi plokščių jungtyse su kitomis konstrukcijomis ir siūlių glaistyme. Įtrūkimų taisymas.

Sienų apdaila plokštėmis Apdaila sienų plokštėmis

Klijuojamos sienu plokstes, plokštės sienoms, vinilo, Clickwall, MDF plokštės sienų apdailai

vidine palange Palangės montavimas

Palangės, dažniausiai pasitaikančios palangės montavimo klaidos, vidinės ir išorinės palangės, klaidos pasirenkant

Dekoratyvinis dažymas: kūrybos džiaugsmas ir įspūdingas interjeras

Daugelis nėra girdėję apie dekoratyvinius sienų dažus, o tie, kas žino, mano, kad tai labai brangus apdailos būdas. Palyginę dekoratyvinius dažus su geros kokybės įprastais dažais ar tapetais, nustemba tiek dėl galimų dekoro efektų, tiek dėl prieinamų kainų.

Juodgrindžių iš gipskartonio plokščių įrengimas Juodgrindžių iš gipskartonio plokščių įrengimas

Grindų pagrindas iš gipskartonio plokščių, juodgrindžių iš gipskartonio montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.

Vonios apdaila knauf Drėgnų ir šlapių patalpų apdaila gipskartonio plokštėmis

Iki šiol yra manančių, jog gipskartonio plokštės drėgnų patalpų lubų ir sienų apdailai netinka. Kol nebuvo specialių plokščių, tai buvo tiesa, dabar gi tereikia išsiaiškinti, koks drėgmės lygis vyrauja patalpoje ir pasirinkti atitinkamas gipskartonio plokštes. Kokios jos yra, kur ir kaip naudojamos? Praktiški patarimai.

lubu montavimas Gipskartonio lubų montavimas

Darbo eiga žingsnis po žingsnio bei būdai nesumažinti patalpos aukščio, padidinti garso izoliaciją ir angų lubose įrengimas.

Plytelių klijavimas: detalės, lemiančios kokybę Plytelių klijavimas: detalės, lemiančios kokybę

Mūsų šalyje plytelių klijavimas laikomas vienu iš paprasčiausių statybos darbų. Turbūt dažnas turime pažįstamų, kaimynų, draugų ar giminaičių, sėkmingai pasipildančių biudžetą laisvu laiku klojant plyteles. Darbo eiga nesudėtinga, bet yra detalių, kurios sužinomos tik iš ilgametės patirties arba ją turinčių praktikų.

Knauf Rotband Plus –  itin lygios sienos su viena medžiaga Knauf Rotband Plus – itin lygios sienos su viena medžiaga

Knauf Rotband - tai nuo seno visiems žinomas statybinis tinkas, gipsinių mišinių lyderis, jau spėjęs tapti klasika. Nuo šiandien į rinką ateina ir nauja šio mišinio karta - Knauf Rotband Plus. Tai - universalus gipsinis plonasluoksnis tinkas specialiai sukurtas taip, kad būtų patogu išlyginti paviršius tiek plonu, tiek storu sluoksniu.

Klasikinis gipsinis tinkas Klasikinis gipsinis tinkas

Šis produktas yra klasika, jo pagrindu sukurti gipsiniai tinkai naudojami įvairiausios paskirties patalpose. Vartotojai vertina šios medžiagos ekologiškumą, galimybę pasirinkti norimą tinkuoto paviršiaus struktūrą ir kietumą.

Vidaus sienų apkalimas gipskartoniu

Su esamų konstrukcijų garso izoliacijos ir šiluminių savybių pagerinimu.

Plytelių mada: natūralumas ir netradicinės naudojimo vietos Plytelių mada: natūralumas ir netradicinės naudojimo vietos

Ryškėja savotiškas paradoksas: kuo aukštesnio lygio gamybos technologijos, tuo natūralesnę išraišką stegiamasi suteikti gaminiams. Ši tendencija itin ryški pastarųjų metų apdailos plytelėse.

Sienų ir lubų paruošimo apdailai standartai Sienų ir lubų paruošimo apdailai standartai

Tarp užsakovų ir rangovų neretai kyla ginčų, ar sienų ir lubų paviršiai tinkamai paruošti galutinei apdailai. Kad abiems pusėms būtų lengviau susikalbėti, siūlome naudotis paviršių paruošimo standartais

Sienos be defektų Sienos be defektų

Viena dažniausiai pasitaikančių naujakurių problemų – po sienų dažymo ir apdailos darbų atsirandantys sienų ir lubų įtrūkiai gipso plokščių sujungimo ir kitose vietose. Kaip jų išvengti?

Kabamosios lubos sprendžia daug problemų

Kaip paslėpti komunikacijų vamzdžius, laidus? Kaip išlyginti nelygią perdangą? Kaip sumontuoti šviestuvus, kad jų paviršius būtų lygus su lubomis?

Tiksliai parinkite klijus plytelėms, kad jos tvirtai laikytųsi

Ar galėsite ilgai džiaugtis pasirinktomis plytelėmis, priklausys ir nuo plytelių klijų

tapetai su reljefu Tapetai su reljefu

Šiuo metu vietoje tapetų su piešiniu daugelis teikia pirmenybę tapetams, kurių paviršiaus struktūra primena reljefinį tinką.

Dekoratyvinis betonavimas ir betono formavimas štampavimo būdu

Dekoratyvinio betonavimo technologija, kuri naudojama tiek pėsčiųjų takeliams, tiek automobilių stovėjimo aikštelėms.

Kiliminės dangos

Atsiradus naujoms technologijoms ir perėjus nuo rankinės gamybos prie pramoninės kilimai nustojo būti tik turtingų namų atributas ir tapo visuotiniai prieinami.

Kamštinė danga - ilgaamžė

Vyrauja skeptiškas požiūris į tokią iš tiesų minkštą žaliavą kaip kamštis ir konservatyvus požiūris į tradicines grindų dangas kaip parketas, laminuotos plokštės ir t. t. Bet tai tik laiko klausimas.