Kieto kuro katilai

2020-04-22 13:59   Peržiūros : 1965   Spausdinti


Šiemet dar du kartus bus galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi.

kieto kuro katilai

Iki 2022 metų galioja ES finansuojama priemonė šildymo katilo keitimui į efektyvesnį granulinį arba malkinį katilą ar kitą efektyvią šildymo įrangą. 2019-2020 metais pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose" vykusiame kvietime gauta 3030 paraiškų, iš jų 2940 buvo įvertintos teigiamai ir joms skirtas finansavimas. Iš viso šiai priemonei rezervuota beveik 9 mln. Eur.  Tad 2020 metais buvo patenkintos beveik visos paraiškos, iš esmės finansavimo negavo tik neteisingai užpildę paraiškas.

Nuo 2020 metų gegužės 11 dienos iki birželio 9 dienos bus galima teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms kūrenantiems iškastinį kurą (anglis, gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, durpių briketus ir kt.), keisti turimą šildymo įrangą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras-oras). Plačiau apie paramos sąlygas, kūrenantiems iškastinį kurą.

Kitas kvietimas teikti paraiškas 2021 metų išmokoms kūrenantiems senus biokuro katilus numatomas šių metų pabaigoje, jis dar nepaskelbtas. Pagal preliminarų planą, oficialiai dar nepatvirtintą, planuojama kvietimus paankstinti ir skelbti 2020 metų spalio ar lapkričio mėnesiais.

Penki žingsniai, kaip pasikeisti šildymo katilą:

  • Gavę paraiškos patvirtinimą, pirkite katilą;

Kas gali gauti finansavimą kieto kuro katilo keitimui?

Kasmet miestuose ir miesteliuose bei individualių namų kvartaluose kūrenimo sezono metu fiksuojama padidėjusi oro tarša, kuri atsiranda kuro katilų su dūmais išmetamų kietųjų dalelių, kancerogenų, kartais jaučiami nemalonūs kvapai. Visos šios taršos būtų galima išvengti, jei gyventojų turimi katilai kurą degintų efektyviau, tuo pačiu mažesnės būtų ir klimato atšilimo pasekmės. Dėl šių aplinkybių ir atsirado Europos Sąjungos fondų finansuojama programa  „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" bei priemonė  „Katilų keitimas namų ūkiuose".

Jeigu individualiame gyvenamajame name, nepriklausomai nuo to, ar jis yra kaime, mieste, miestelyje ar sodo name (sodo namas neįtrauktas į 2020 metų pavasarinio kvietimo sąlygas), naudojamas senas neefektyvus malkinis ar kitos biomasės šildymo katilas, tokio katilo savininkas turi galimybę gauti kompensaciją modernesnio įrenginio įsigijimui. Yra sąlyga, jog pastatas, kuriame įrengtas katilas,  turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip prieš 5 metus, pastatas negali būti prijungtas prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Fiziniam asmeniui iki šiol kompensuojama ir toliau bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra apskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Pavyzdžiui, įsirengus 20 kW granulinį 5 klasės biokuro katilą galima gauti apie 1500 eurų kompensaciją.

Kompensacijos kieto kuro katilo keitimui skaičiuoklė

Katilo tipas

Galia, kW


1 kW kaina be

PVM, Eur


1 kW kaina su PVM, Eur


Biokuro (granulinis) katilas

≤ 15

203,17

245,84

> 15 ≤ 25

123,97

150,00

> 25

80,58

97,50

Kompensacija neskiriama baigtiems projektams, t. y. šildymo įrenginys neturi būti įsigytas anksčiau, nei paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.

Finansavimas taip pat neskiriamas ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims bei tiems, kurių namai šildomi krosnimis.

Kadangi parama neskiriama už iš anksto įsigytą kieto kuro katilą, labai svarbu iš anksto apsispręsti, kokio tipo, kokios galios katilas jums reikalingas. Taip galėsite apsiskaičiuoti paramos sumą, apsispręsti, kiek investuosite savų lėšų. Katilas perkamas gavus pranešimą apie jums rezervuotas lėšas.

Kieto kuro katilai

Kieto kuro šildymo katilų tipai

Skirtingoms kuro rūšims sudeginti reikalingi skirtingos konstrukcijos šildymo katilai, todėl pagal kuro rūšį kieto kuro katilai skiriami į malkinius ir kūrenamus medienos granulėmis. Šildymo katilai gali būti kūrenami medienos atliekų briketais, šiam kurui tinka malkiniai katilai.

Pagal kuro degimo pobūdį katilai gali būti tiesioginio degimo ir dujų generacijos.

Tiesioginio degimo katilo pakuroje išsiskyrusių dujų didžioji dalis iškeliauja per dūmtraukį.

Dujų generacijos kietojo kuro katiluose yra įmontuotas ventiliatorius ir papildoma degimo kamera, kurioje sudega įtrauktos dujos. Degimo principas yra toks: įkrovos kameroje degdamos ir rusendamos malkos išskiria degiąsias dujas, kurios degiklyje sumaišomos su oru (gaunamas degus mišinys) ir patenka į degimo kamerą. Ten jos sudega. Todėl dujų generacijos katile dega ne tik kuras, bet ir kuro išskiriamos dujos. Degimo produktai šilumą šilumnešio vandeniui atiduoda katilo apatinėje dalyje ir šilumokaityje, toliau patenka į kaminą ir išmetami laukan. Orą degimui į katilą tiekia ventiliatorius pagal nustatytą katilo vandens temperatūrą.

Tiesioginio degimo katilų efektyvumas nėra aukštas, tuo pačiu degimo produktų emisija didelė. Dujų generacijos kieto kuro katilų efektyvumas gerokai aukštesnis. Paprastuose kietojo kuro katiluose deginant malkas pasiekiama apie 900 laipsnių liepsnos temperatūra, o dujų generacijos principu dirbančiuose medienos katiluose, degant dujų ir oro mišiniui, pasiekiama aukštesnė nei 1100 laipsnių liepsnos temperatūra. Mediena sudeginama maksimaliai.

Pagal efektyvumą arba atiduodamą šilumos kiekį visi kieto kuro katilai nuo 2015 metų priskiriami atitinkamoms klasėms, kurios žymimos raidėmis  nuo A++ iki G, atitinkamai skiriasi jų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI): A++ klasės - ≥ 150, G klasės - < 30.

Atsižvelgiant į katilų šiluminį našumą ir teršalų emisijos vertes, pagal LT EN 303-5:2012 standartą skiriamos trys šildymo katilų klasės: 3, 4, 5.

Parama iš ES fondų skiriama tik aukščiausios - 5 klasės katilams įsigyti, kurių efektyvumas ne mažesnis kaip 89 proc.

Šildymo įrangos efektyvumas nurodomas procentais. Ribinės teršalų vertės - mg/kub. metre. Nauji šildymo katilai turi išskirti mažą anglies monoksido kiekį - rankomis pakraunami katilai iki 700 mg/kub.m, o automatiškai pakraunami - iki 500 mg/kub.m. Sezoninis išmetamų kietųjų dalelių kiekis turi būti ne didesnis kaip: rankiniu būdu kūrenamų katilų - 60 mg/kub.m, automatiškai- 40 mg/kub.m. Standarte nurodomos ir kitos katilų taršos emisijų ribos - azoto oksido, dujų organinių junginių ir kt.

Norint gauti kompensaciją, įsigyjamo šildymo katilo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 89 procentai.

Nuo 2020 metų sausio 1 d. visų rinkai tiekiamų kietojo kuro katilų, kurių atiduodamas šilumos kiekis (vardinis šilumos atidavimas) yra iki 500 kilovatų (kW), energijos vartojimo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 75-77 proc. (priklausomai nuo kietojo kuro katilo vardinio šilumos atidavimo).

Taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. kartu su kietojo kuro katilu turi būti pateikiama visa Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/1189 II priedo 2 dalyje nustatyta gaminio informacija.

Katilo galios skaičiavimas

Kieto kuro katilo galingumas apskaičiuojamas atsižvelgiant į šildomų patalpų plotą (tūrį). Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kokios galios katilas buvo iki šiol naudojamas.

„Teoriškai visur parašyta, kad norint teisingai parinkti katilo galią, reikia skaičiuoti namo šilumos poreikį. Tačiau seną katilą keičiantys tikrai nežino nei namo energinės klasės, nebent namas  neseniai pastatytas, nei šilumos poreikio. Todėl mes, konsultuodami savo pirkėjus, išsiaiškiname ne tik šildomą namo plotą, bet  ir namo statybos laiką, medžiagas, langų būklę, labai svarbu, kokį katilą iki šiol kūreno ir kaip. Turime patirties, tad dėl katilo galios tikrai neapsirinkame, neperšame per didelės galios katilų, kad šeimininkams netektų nuolat riboti paduodamo oro ir neefektyviai deginti malkas", - teigia daugiau kaip 20 metų šildymo įranga prekiaujančios UAB „Technika jums" vadovas Regimantas Viduolis.

Skaičiuojama, kad 1 kW katilo galios reikia apšildyti 10 kv. m, kai patalpų aukštis yra 2,5 metro. Jei patalpos aukštesnės, jei papildomai šilumos reikia dar, pavyzdžiui, vandens pašildymui ar kitiems poreikiams, verta prie apskaičiuotos galios pridėti dar apie 20 - 30 proc.

Kieto kuro katilai kūrenami periodiškai, todėl norint įšildyti atvėsusią sistemą ir sukaupti  šilumos atsargas būsimai pertraukai, kietojo kuro katilo nominali galia turi būti 1,2 - 1,3 karto didesnė už apskaičiuotą maksimalų pastato šilumos poreikį. Pagal galiojančias normas bet kokios kuro rūšies katilų galia turi būti mažiausiai 1,1 karto didesnė už šilumos poreikį.

Gero kieto kuro katilo savybės

Savaime suprantama, jog geriausias katilas toks, kuris sudegina kurą efektyviausiai. Naujos kartos malkiniai kieto kuro katilai yra pigiausias šildymo būdas tiek dėl efektyvumo, tiek dėl kuro kainos.

Tad geras malkinis katilas yra, visų pirma, veikiantis dujų generacijos principu.  Vienų iš seniausių Europoje kieto kuro katilų gamintojų - čekų firmos ATMOS dujų generacijos šildymo katilai seniai pelnė populiarumą ir turi patikimų bei ekonomiškų, ilgaamžių katilų reputaciją.

Įvairių kuro rūšių čekiškais ATMOS šildymo katilais prekiauja UAB „Technika jums".  Šioje įmonėje taip pat rasite efektyvių šio gamintojo granulinių katilų.

Granulinio katilo privalumas tas, kad jis ilgiau kūrenasi,  yra automatizuotas, reikalauja mažai priežiūros, galima nustatyti skirtingus į grindis paduodamos temperatūros ir radiatorius režimus, taip pat nustatyti, kokiu laiku granulės nebūtų paduodamos (pavyzdžiui, dažniausiai nebūtina kūrenti naktį). Granulinių katilų priežiūra paprasta: kiek kartų teks prie jo plušėti, priklauso nuo granulių bunkerio talpos ir nuo to, ar pasirinksite granulinį katilą su pelenų šalinimo mechanizmu, ar be jo. Vidutinio dydžio granulinio katilo bunkeryje supiltų granulių užtenka maždaug savaitei. Prie modernaus granulinio katilo, jeigu namuose yra vietos, galima įrengti didesnį granulių bunkerį ir taip  užsitikrinti granulių atsargas visam šildymo sezonui. Toks šildymo būdas beveik prilygsta centralizuotam šildymui.

O jei abejojate, koks katilas jums geriau tinka - malkinis ar granulinis, dabar yra galimybė rinktis du viename katilą - naujos kartos universalūs ATMOS katilai gali būti kūrenami malkomis, medienos briketais ir granulėmis - kaip kada patogiau. Ir, kas svarbiausia, šie katilai neturi du viename įrenginiams būdingos ydos, kai viena funkcija yra tarsi papildoma ir ne itin efektyvi: ATMOS kombinuoti katilai vienodai efektyvūs tiek deginant malkas, tiek granules.

Malkiniai 5-os klasės katilai

Kaip ir visi dujų generacijos katilai, ATMOS katilai turi dvi degimo kameras, didelę pakurą, į kurią galima krauti storas 33 cm ilgio (gali būti ir ilgesnės, priklauso nuo katilo modelio)  malkas  bei aukštą naudingumo procentą (apie 90 proc.). ATMOS degimo kamerų dugnas išklotas šamoto plytelėmis, užtikrinančiomis ilgaamžiškumą - aukštai temperatūrai keramika atsparesnė nei metalas.

katilo degimo kamera
ATMOS katilų degimo kamerų apačia išklota šamoto plytelėmis.

Moderniuose kieto kuro katiluose degimo proceso intensyvumą, ir tuo pačiu atiduodamos šilumos kiekį, galima kontroliuoti reguliuojant oro kiekį ištraukiamuoju ventiliatoriumi bei traukos reguliatoriumi. Tai leidžia reguliuoti patalpų temperatūrą, lemia mažesnes kuro sąnaudas, ilgą vienos įkrovos degimo laiką ir ekologišką veikimo procesą.

 

Mediena kūrenami ATMOS katilai logo
Mediena kūrenami ATMOS katilai turi dvi degimo kameras ir didelę pakurą bei reguliuojamą oro padavimą.

Dar vienas ATMOS katilų privalumas yra tai, jog jie turi  integruotus avarinio aušinimo šilumokaičius, o tai reiškia apsaugą nuo perkaitimo: vandeniui šildymo sistemoje pasiekus  +97°C temperatūrą, specialus termostatinis vožtuvas atidaro šaltą vandentiekio vandenį ir taip neleidžia katilui „užvirti".

Dujų generacijos principu veikiantys katilai efektyviausiai veikia tik palaikant aukštą temperatūrą katile (mažiausiai 70 0C), todėl šio tipo katilams būtina sumontuoti grįžtamojo srauto minimalios temperatūros palaikymo vožtuvą ir bent nedidelę akumuliacinę talpą termofikato temperatūros pažeminimui iki reikiamos vartotojui (pavyzdžiui, į šildomas grindis tiekiamo termofikato temperatūra turi būti  22-40 0C).

Malkinių ATMOS katilų galingumas gali būti nuo 15 iki 60 kW, kūrenamų medienos briketais - nuo 15 iki 35 kW.

Kai namuose yra kam kūrenti ir prižiūrėti šildymą, malkomis kūrenamas katilas yra pigiausias šildymo būdas ir racionalus pasirinkimas. ATMOS katilo pasirinkimas racionalus ir tuo atveju,  jei ateityje pabos kūrenti ir atsiras poreikis šildytis  granulėmis: į didelę ATMOS degimo kamerą nesudėtinga įstatyti granulių degiklį.

ATMOS katilo priežiūra nesudėtinga: kartą per savaitę išvalyti pelenus, kartą per mėnesį patikrinti vandens kiekį šildymo sistemoje, pasibaigus kūrenimo sezonui nuvalyti visas detales.

ATMOS katilai pagal šildymo efektyvumą ir mažą išskiriamų teršalų kiekį priskiriami 5-os klasės šildymo katilų klasei, o dėl storo plieno korpuso, pakuros su šamoto plytelėmis ir išbandytos bei paprastos konstrukcijos - prie ilgai tarnaujančių kieto kuro katilų šeimos.

Granuliniai katilai

Granuliniai katilai gali būti dviejų rūšių: su įmontuotu granulių degikliu ir su atskirai įstatomais granulių degikliais. 5-os klasės granuliniai katilai gali būti tik su įmontuotu degikliu, nes jie pasižymi didesniu efektyvumu - 89 proc. ir daugiau.

Medienos granules deginančiam šildymo katilui beveik nereikia skirti laiko kūrenimui (tik granulių papildymui, o jis irgi gali būti automatinis), šiuolaikiniai granuliniai katilai turi automatinį kuro padavimą ir gali veikti autonomiškai, jų priežiūra apsiriboja palenų išsėmimu. Tačiau medienos granulės yra brangesnės nei malkos, geram granulinio katilo veikimui svarbi granulių kokybė.

Konstrukciniu požiūriu esminiai granulinio katilo skirtumai nuo kito kieto kuro katilo  yra granulių talpa, granulių sraigtas, kuris gabena kurą į degiklį bei automatinis veikimas, t.y.,  užsidegimas, užgesimas, kuro kiekio reguliavimas pagal šilumos ir karšto vandens poreikį. Galima prijungti patalpų temperatūros reguliatorių su laikmačiu ir tokiu atveju granulinis katilas veiks visiškai autonomiškai skirtingais režimais (pavyzdžiui, dienos ir nakties). Standartinę 350-450 litrų tūrio granulių talpą užtenka papildyti kas 3-5 dienas.

Medžio granulėmis kūrenamų katilų naudingo veikimo koeficientas yra 89-92 proc.

Priklausomai nuo nustatytos temperatūros, granuliniame katile degiklio automatika kontroliuoja degimą, degiklio temperatūros daviklis automatiškai įjungia ir išjungia degimą, taip išvengiama kuro sąnaudas didinančių temperatūros svyravimų.

Integruotas lambda jutiklis nuolat matuoja išmetamų dujų temperatųrą, o katilo valdymo sistema atitinkamai reaguoja ir keičia paduodamo kuro kiekį. Lambda jutikliu valdomas oro padavimas, todėl užtikrinamas visiškas kuro sudegimas net tuomet, kai katilas veikia maža apkrova. Rezultatas - nedidelė kuro išeiga ir mažiausi emisijų kiekiai net kai kuro kokybė nėra labai gera. Galima įvairi granulinių katilų automatikos komplektacija, šiuolaikinių granulių katilų kaitinimo elementas yra  su automatiniu užsikūrimu, termoreguliatoriaus iT pagalba granulinį katilą galima valdyti internetu išmaniajame įrenginyje.

Modernūs automatizuoti granuliniai katilai yra saugūs, ekologiški, naudojantys atsinaujinatį kurą ir svarbiausia - patogi jų eksploatacija, kai kasdien nereikia rūpintis šildymu. O jeigu yra galimybė retsykiais patiems kūrenti katilą ir taip sumažinti išlaidas kurui, tokiam tikslui tinka universalūs ATMOS katilai, kuriuos galima kūrenti medienos granulėmis ir malkomis bei medienos briketais - abiem atvejais katilų efektyvumas nenusileidžia vienos kuro rūšies katilams: kūrenant malkomis siekia 89-90 proc., granulėmis - apie 93 proc.

Kombinuoti kieto kuro katilai - ir malkinis, ir granulinis

Išskirtinę vietą UAB „Technika jums" katilų parade užima uviversalūs arba kombinuoti čekiški ATMOS katilai, kuriuos galima kūrenti malkomis ir granulėmis. Kombinuoti kieto kuro katilai nuo įprastų katilų skiriasi tuo, kad turimos dvi pakuros pritaikytos  kieto kuro bei granulių deginimui. Kombinuotas katilas kūrenant malkomis ar briketais veikia dujų generacijos principu, o nuo durelių nuėmus aklę ir  įstačius degiklį veikia kaip granulinis.

 

Malkomis ir granulėmis kūrenamas universalus šildymo katilas Logo

Malkomis ir granulėmis kūrenamas universalus šildymo katilas ATMOS  DC25S vienodai efektyvus tiek deginant malkas, tiek granules.

ATMOS DC18S, DC25S, DC32S serijos kombinuoti katilai tarsi du viename įrenginys - katilo komplektą sudaro pats katilas, granulių degiklis, granulių konvejeris (šnekas). Komplekte nėra tik granilių talpos.

Pagal poreikį galima rinktis kuo kūrenti - kai yra laiko kūrenti galima šildytis malkomis, kai reikia išvažiuoti - galima užkurti granules. Kadangi universalūs katilai komplektuojami su granulių degikliais, bet be kuro talpos, atitinkamai pagal poreikį galima rinktis granulių talpos dydį. Kombinuoto šildymo katilas ir universalus, ir ekonomiškas. Yra ir katilų su trimis degimo kameromis, kuriuose  granulių degiklis yra stacionarus.

Universalus šildymo katilas su trimis degimo kameromis.

Universalus šildymo katilas su trimis degimo kameromis.

UAB „Technika jums" granulinių katilų asortimente yra per 20 įvairios galios ATMOS granulinių katilų modelių, taip pat skirtingos galios universalių šildymo katilų bei įvairių priedų jiems, įmonė prekiauja ir kitų gamintojų šildymo įranga.

Parengta pagal UAB „Technika jums" informaciją, gamintojų nuotraukos

 

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Šildymas (tema), Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai, Židiniai, krosnys, kieto kuro katilai

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet dar du kartus bus galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Pirties statyba ir įrengimas savarankiškai

Pirties statyba, medienos, įrankių ir medžiagų parinkimas, pirties įrengimo bute darbų eiliškumas ir technologija, gultai, pirties krosnelės pajungimas.

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Pirties metalo krosnių, krosnelių ir įrangos gamyba. Vidaus ir lauko židiniai. Metalo gaminiai.Puodai Kazanas-gamyba ir pardavimas Lietuvoje
Palomenės g. 7D Gudienos km., Kaišiadorys
Telefonas: +370 346 51145, Mobilus: 8-687-84219,, El. paštas: puroklis@gmail.com
Šildymo įrenginiai, granulių degikliai, katilai - prekyba internetu.
M. Mažvydo g. 15-54, , Lietuva
Telefonas: +370-652-76020, Mobilus: +370-652-76020, El. paštas: info@burnpell.lt
Kokliniai židiniai ir krosnys
Rytų g. 14, Kaunas
Mobilus: +370-679-06605 , El. paštas: sales@kachelkeramika.lt
1 2 3 4 5 ... 17
Kaip padidinti oro pritekėjimą kūrenant krosnelę?

Atsako Darius Altaravičius, židinių meistras

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Katilų ir siurblių armatūra
Katilų ir siurblių armatūra

Katilų armatūra, siurblių armatūra

Židinio įrengimo medžiagos
Židinio įrengimo medžiagos

Kalcio silikato ir vermikulito termoizoliacinės plokštės,...

Medienos biomasės granulių degikliai BurnPell HYBRID

Inovatyvūs granulių degikliai su patentuotomis Hybrid dri...

Krosninio kuro armatūra
Krosninio kuro armatūra

Armatūra krosniniam kurenimui

Židinio apdailai - dekoratyvinis akmuo

Židinių apdailos akmeniu idėjos, prekyba struktūrinio akm...

prekyba skaldytomis malkomis
Prekyba skaldytomis malkomis Vilniuje

Atvežame į Vilnių ir aplinkinius rajonus skaldytas beržo,...

Granulių degikliai BurnPell X

Granulių degiklis katilams

Akmeniniai židiniai
Akmeniniai židiniai

Gaminame židinius iš akmens pagal Jūsų pageidaujamą viziją

Židinys su šilumą akumuliuojančia apdaila NORDPEIS

Paprastai montuojami židiniai su šilumą akumuliuojančia a...

Kieto kuro katilas su retortiniu degikliu SAS MULTI

Universalus katilas su automatiniu kuro padavimu.

Šildymo katilas SOKOL SDG
Šildymo katilas

šildymo katilas su viršutinio arba viršutinio ir apatinio...

Židiniai, kapsulės, krosnelės

Židinių kapsulės, plokštė židinių montavimui, židiniai va...

Kieto kuro katilas NIBE VEDEX 1000

Kieto kuro šildymo katilai su natūraliu ištraukimu.

10073.0 LTL
Kieto kuro katilas U-70

Šildymas, šildymo katilai, kieto kuro katilai, katilų mon...

Pirties krosnių gamyba Vilniuje

Pirties krosnių gamyba Vilniuje

Olive Green, Kuru grey
Židinio apdaila - Olive green

Židinio apdailos kaina, židinio įrengimas, židinys, vidin...

Krosnys NORDPEIS

Krosnis - židinys SALZBURG

1 2