Cheminiai valikliai

2007-11-07 15:58   Peržiūros : 2910   Spausdinti


Pastatų fasadų, statulų ir t.t. valymui naudojama daug įvairių chemikalų. Jie gali būti rūgštinės prigimties, pvz. druskos rūgštis (HCl), floro rūgštis (HF), fosforo rūgštis (H3PO4), azoto rūgštis (HNO3) ar šarminės prigimties, pvz. natrio šarmas, (NaOH) ar kalio šarmas (KOH). Besinaudojantys chemikalais yra atsakingi už jų priežiūrą ir valdymą.

Poveikis sveikatai

Cheminiai valikliai gali sukelti rimtas ligas, daugiausia dėl:

 1. kontakto su oda: rūgštys ir šarmai gali sukelti nudegimus, kurie gyja lėtai;
 2. dėl mažų lašelių ir garų įkvėpimo: koncentruoti rūgščių ir šarmų tirpalai gali skleisti nuodingus ir ardančius (ėsdinančius) garus.

Purškimo metu išsiskiria garai, kurie taip pat gali būti nuodingi ir ardantys (ėsdinantys).

Koncentruoti tirpalai, iš kurių skiedžiant daromi darbui tinkantys tirpalai, kelia didesnį pavojų, tačiau net ir atskiesti tirpalai gali sukelti rimtus sužeidimus. Tai ypač tinka HF, kurio atskiestas tirpalas, patekęs ant odos, gali sukelti labai rimtus ir ypač skausmingus nudegimus, kure gali būti nejuntami net iki 24 valandų po kontakto.

Cheminių valiklių naudojimas

Darbas su cheminiais valikliais yra įtrauktas į Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisykles (Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH)), kurios reikalauja, kad rizika sveikatai būtų įvertinta ir jos būtų išvengta, arba ji būtų kontroliuojama. Gamintojai ar tiekėjai pagal įstatyminę teisę turi  informuoti vartotojus apie rizikas ir apie apsisaugojimo priemones.
Rūgštys ir šarmai veikia ir ardo daugelį įvairių medžiagų. Medžiagos, kurios atsparios vienam iš jų, gali būti neatsparios kitam. Reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais, ar naudojama įranga yra atspari cheminiams valikliams. Jei rūgštys ir šarmai yra koncentruoti, naudotis jais galima pagal iš gamintojų ar tiekėjų gautą raštišką konsultaciją.

Prevencinės priemonės

Iš pradžių apmastykite, ar iš viso reikia naudoti ardančius (ėsdinančius) chemikalus. Kad būtų išvengta rizikos ar atsisakyta pavojingų medžiagų, Statybos Taisyklėse (Construction Design and Management Regulations 1994 (CDM)) yra numatyta statybinių medžiagų specifikavimo specialistų teisinė atsakomybė. Ten, kur tai nėra įmanoma, reikia reikalauti mažiausiai pavojingų medžiagų, kurios atitiktų priimtus standartus. Rangovai, kurių atsakomybė COSHH taip pat apima  saugesnių pakaitalų naudojimą, gali turėti detalios informacijos apie alternatyvias, mažiau pavojingas valymo medžiagas bei būdus, ir gali padėti dizaineriams jas parinkti.

Jei būtina naudoti rūgštis ir šarmus, rinkitės labiausiai atskiestus tirpalus, kuriuos galima naudoti. Naudokite žinomų firmų valiklius, kurie yra atskiesti gamintojo ar tiekėjo ir geriau nebandykite patys dirbti su koncentruotais chemikalais.

Saugumo kontrolė

Jei jums būtina patiems dirbti ir skiesti koncentruotas rūgštis ar šarmus, skiedimo procesas turėtų vykti kontroliuojant aplinkybes, gerai vėdinamoje vietoje, arba pastate. Koncentruota rūgštis ar šarmas turi būti transportuojami hermetiškai, pvz., savaime prisipildančiame sifone ar pompoje. Skiedžiant visada pilkite rūgštį ar šarmą į vandenį, ir niekada nepilkite vandens į rūgštį ar šarmą. Transportuokite tirpalus tik gerai uždarytuose, hermetiškuose induose. Jei skiedimo procesas turi būti atliktas vietoje, tada jis turi būti atliktas apatiniame pastato aukšte. Venkite puršti chemikalus. Valiklį tepkite teptuku ar voleliu su apsaugomis nuo taškymosi.

Antano Bunikio piešinys

Asmeninės apsauginės priemonės

Naudokite tinkamą apsauginę aprangą, apsaugančią odą, veidą, akis ir t.t. nuo ardančių (ėsdinančių) medžiagų:

 • Apsaugą akims;
 • Ilgas pirštines, kurios parinktos ir tinkamos konkrečiai užduočiai;
 • Apsauginius batus, nepralaidžius vandeniui ir chemikalams;
 • Apsauginius drabužius.

Dirbant rankomis su koncentruota rūgštimi ar šarmu, naudokite apsaugines prijuostes (jų ilgis turėtų būti ne mažesnis nei iki batų viršaus); taip pat patvirtintą apsauginę kvėpavimo įrangą, kuri yra būtina, dirbant rankomis su koncentruota rūgštim ar šarmu, ar purškiant valiklius uždarose patalpose.
Pasikonsultuokite su gamintoju ar tiekėju, kad įsitikintumėte, kad asmeninės apsaugos priemonės yra tinkamos darbo sąlygoms ir darbui su naudojama ardančia (ėsdinančia) medžiaga. Tie, kas naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, turėtų būti apmokyti tinkamai jomis naudotis ir informuoti apie jų galimybių ribas. Asmeninės apsauginės priemonės turi būti prižiūrimos ir laikomos švarioje, sausoje vietoje, atskirai nuo chemikalų. Tam tiktų užrakinama spinta.

Higiena

Įsitikinkite, kad po naudojimo apsauginės priemonės yra visiškai išvalytos vandeniu ir patikrinta, ar jose nėra kokių nors skylių ar įbrėžimų (pirštinėse, ypač pirštų galuose). Prieš pakartotinį naudojimą visą užterštą aprangą turi valyti tik gerai apmokyti darbuotojai. Labai stipriai užteršta apranga turėtų būti iš karto atskirta ir valoma atskirai. Prieš skalbiant aprangą, užterštą HF ar kitomis koncentruotomis rūgštimis, ji turi būti neutralizuota, naudojant sodos tirpalą (NaHCO3) (jei dirbant naudojama HF, turėkite pasiruošę šio tirpalo iš anksto). Darbuotojai turėtų vengti kontaktų su užteršta įranga, pvz., eidami į tualetą, jie neturėtų užterštomis pirštinėmis kelti veido apsaugų, nes gali nusideginti veidą. Darbuotojai po kiekvieno darbo ir prieš valgydami, gerdami, rūkydami, turi plautis rankas. Kur yra galimybė, turi būti įrengti dušai.

Aplinkinių apsauga

Aplinkiniai ir darbuotojai, kurie nėra įtraukti į valymo procesą, turi būti tinkamai apsaugoti nuo galimo chemikalų poveikio. Turi būti imtasi tokių žingsnių:

 • Patikrinti, ar uždaryti visi fasado langai, durys ir t.t., kad būtų apsaugoti esantieji pastate.
 • Venkite dirbti vėjuotoje aplinkoje, nes vėjas gali nunešti lašus.
 • Darbo vietą aptverkite aptvarais ir neleiskite ten niekam eiti; įsitikinkite, kad pėstieji turėtų saugų aplinkkelį.
 • Turi būti iškabinti atitinkami perspėjimai (jei darbo vietoje ar netoli jos yra šaligatviai ar keliai, tada reikia pasikonsultuoti su kelių tarnybos vadovais).
 • Nutekamieji vamzdžiai ir grioviai turi būti uždengti ar atitverti.
 • Pastoliai turėtų būti uždengti taip, kad sulaikytų taškymąsi. Kad būtų pasipriešinta vėjui, pučiančiam į pastolius, gali prireikti papildomų virvių.
 • Atviri pastolių galai prieš pradedant darbą turi būti uždengti.
 • Išsiliejęs skystis turi būti nukreiptas taip, kad netekėtų per šaligatvį (dėl galimo vandens užteršimo reikia pasikonsultuoti su aplinkos apsaugos tarnybos, vietinės valdžios ir vandens tiekimo kompanijos atstovais).
 • Laikykite chemikalus saugioje vietoje, nepasiekiamoje aplinkiniams. Visada atskirai laikykite rūgštis ir šarmus.
 • Atsikratyti tokiais chemikalais reikia labai atsargiai ir niekada negalima jų nuleisti į kanalizacijos vamzdžius. Pasitarkite su atsakingų tarnybų atstovais, kaip saugiai atsikratyti šių medžiagų.

Baigus darbą

Darbo vietoje švariu vandeniu reikia švariai išvalyti pastolių išorę ir vidų, armatūrą, lentynas. Švariai išvalykite visą įrangą ir patikrinkite, ar nėra susidėvėjimo ženklų.

Išsiliejimai

Rūgšties ar šarmų išsiliejimus skieskite vandeniu, nebent išsilieja HF ar koncentruotos rūgštys. Tokiu atveju išsiliejimus neutralizuokite gesintomis kalkėmis (kalcio hidroksidu - Ca (OH)2). Taip pat reikia elgtis su įranga ir įrankiais, užterštais tokiu būdu. Akytos medžiagos, p-vz., medis, pažeistos koncentruotomis rūgštimis arba šarmu, HF, turi būti sudegintos arba užkastos saugioje vietoje.

Pirmoji pagalba

Žmonės, paveikti cheminiais valikliais, turi būti iš karto išvesti į gryną orą ir ten jiems suteikta pirmoji pagalba ir medicininė priežiūra. Daugeliu atveju pirmiausia reikia praplauti paveiktas vietas, pvz. akis, odą ir t.t. dideliu kiekiu vėsiaus, švaraus vandens. Turi būti prieinamas dušas. HF nudegimams reikia specialios pirmosios pagalbos- uždėti ant pažeistos vietos medikamentų, skirtų gydyti nudegimus. Rangovai turi perspėti vietines ligonines ir greitosios pagalbos įstaigas, kad darbo vietoje naudoja HF. Tada ligoninės galės pasiruošti nelaimingo atsitikimo atvejui. Jei medikamentai nuo nudegimo naudojami darbo vietoje, pirmos pagalbos teikėjai turi būti apmokyti jais naudotis.


Parengė doc. dr. Kazys Algirdas Kaminskas,
VGTU Statybos fakultetas
Darbo ir gaisrinės saugos katedra

Šaltinis

Parengė R. Š.

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama. 


Kategorijos: Darbo sauga, priešgaisrinė sauga (tema), Darbo saugos priemonės, drabužiai, Fasadai (tema)

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Fasado apdaila WPC Fasado apdaila WPC

Fasado apdailai keliami dideli reikalavimai. Tai patrauklus išorinis fasado dizainas ir jo ilgaamžiškumas. Taip pat didelę svarbą turi fasado montavimo paprastumas. Pastaruoju metu daugiau populiarumo sulaukia vėdinamų fasadų įrengimas.

Fasado apdaila Fasado apdaila

Lietuvoje individualių namų segmente populiariausia fasado apdaila yra tinkas ir medinės dailylentės. Tai ekonomiška, ekologiška, kainos ir kokybės požiūriu optimali sienų apdaila. Medinių dailylenčių apkalą ir tinką galima derinti tarpusavyje.

Langų apsauga nuo saulės Apsauga nuo saulės ir akinimo

Kai darbo vietoje neįmanoma įžiūrėti vaizdo kompiuterio ekrane, higienistai siūlo naudoti žaliuzes arba... baltinti langų stiklus. Ar tikrai tai patys efektyviausi sprendimai XXI amžiuje?

Klinkerio plyteles fasadui Klinkerio apdaila - ilgaamžis fasadas ir atsiperkanti investicija

Fasadinės klinkerio plytelės. Klinkerio apdailos savybės, klinkerio plytelių klijavimas ant putplasčio ir mineralinės vatos pagrindo.

Fasado tinkavimas Fasado tinkavimas

Putplasčiu apšiltinto fasado tinkavimas. Kokį pasirinkti tinką, tinkavimo technologija ir svarbios detalės. Praktiko patarimai.

Tinkuojamos cementinės plokštės lauko sienoms

Drėgmei ir vandeniui visiškai atsparios cementinės plokštės padarė perversmą karkasinėje statyboje.

Saulės kontrolė Saulės kontrolės būdai ir priemonės

Į patalpas patenkančios saulės šviesą ir karštį sėkmingai reguliuoja architektūrinių-konstrukcinių elementų sudaromi šešėliai, kurie, skirtingai nei kondicionieriai, nesuka elektros skaitiklių. Tuo pačiu šie elementai dekoratyvūs, gali tapti išskirtinėmis fasadų detalėmis.

geriausios-fasadines-plokstes Geriausia fasado apdaila

Patvarios ir dešimtmečiais spalvos bei išvaizdos nekeičiančios medžio kompozito dailylentės ir HPL plokštės. Jų gamybos detalės, įrodančios, kodėl šios medžiagos yra ilgaamžė fasado apdaila.

Vėdinami fasadai su bazalto laikikliais Bazalto laikikliai vėdinamiems fasadams

Bazalto pluošto kompozito kronšteinai vėdinamo fasado sistemoje eliminuoja šiluminių tiltelių įtaką, todėl galima naudoti plonesnį termoizoliacijos sluoksnį, mažėja energiniam efektyvumui pasiekti reikalingi kaštai.

Aliuminio stiklo konstrukcijos Aliuminio stiklo konstrukcijos: mitai, tikrovė ir neribotos galimybės

XX amžiaus pradžioje atpigęs aliuminis padarė perversmą statybinių medžiagų rinkoje, o XXI amžiuje įvyko didžiulis šuolis aliuminio profilių gamybos technologijoje: dėl naujos izoliacijos aliuminio profiliai tapo šiltesni, siauresni, atpigo, pasiekė A+ ir A++ klasių bei pasyviesiems namams reikalingus parametrus.

stikliniai fasadai Stiklo fasadų sistema su varstomais, bet nematomais langais

Kai atrodė, jog pastatų šiluminiai, vėdinimo ir statikos reikalavimai tapo nesuderinami su didžiuliais fasadiniais stiklo plotais, gamintojai sukūrė aukšto energinio efektyvumo reikalavimus tenkinančią stiklinių fasadų sistemą su integruotais varstomais langais ar balkono (terasos) durimis.

3d fasado apdailos plokštės Klijuojamas fasado šiltinimas su apdaila

Fasadų apdailos plokštės su termoizoliacija - du gaminiai viename ir greitesnis darbas.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

HPL fasadinės plokštės HPL fasadinės plokštės

HPL fasadinių plokščių montavimas, savybės, daugiabučių ir privačių namų fasadų apdaila

fasadų degumas Fasadų degumas. Ką tikrino Aplinkos ministerija ir ką siūlo?

Londono „Grenfell Tower" gaisro plitimo priežastimi įvardinos šio daugiaaukščio renovacijoje naudotos fasadų apdailos plokštės. Aplinkos ministerija, norėdama įsitikinti, ar saugi pas mus naudojama fasadų apdaila, patikrino 15 eksploatuojamų įvairios paskirties pastatų.

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais.

Fasadų sanavimas Fasadų sanavimo būdai ir priemonės

Aptrupėjusių, atsisluoksniavusių, apnašų dėmėmis išmargintų tinkuotų fasadų ir cokolių atsiradimo priežastys ir tokių fasadų atnaujinimo bei renovacijos būdai.

Kodėl ant fasado atsiranda baltų apnašų ir dėmių? Kodėl ant fasado atsiranda baltų apnašų ir dėmių?

Pabalo klinkerinės fasado plytos? Ant namo fasado atsirado pelėsinio grybelio dėmių ar žalsvų dumblių apnašų? Kad nereiktų klausti, ką daryti, verta nuo šių nemalonumų apsisaugoti įrengiant fasadą.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Šiuolaikiniai pastatai neįsivaizduojami be didelių įstiklintų plotų, bet pastariesiems keliami ne tik architektūriniai, bet ir aukšti techniniai reikalavimai. Suderinti stiklo skaidrumą su energinio efektyvumo, saugumo reikalavimais įmanoma tik naudojant inovatyvius pasaulinių gamintojų produktus.

Kad vėdinamuose fasaduose neliktų šilumos tiltelių

Vėdinami fasadai, dengti plokštėmis, yra ilgaamžiai, tvirti ir estetiški. Tačiau tinkuotų fasadų gerbėjai teigia, jog plokščių tvirtinimas sukuria šilumos tiltelius. Gamintojai rado išeitį.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Fasadų apdailos medžiagos, vėdinami fasadai. Argeton molio keramikos plytos. Steni polimero kompozito plokštės. Neolith porceliano keramikos (akmens) plokštės. Dakobet armuoto betono plokštės. Brucha daugiasluoksnės plokštės. Dynamic Bonding System polimeriniai klijai. Karkasas vėdinamam fasadui. Codina nerūdijančio plieno tinklai. V-met metalo apdaila. iconic skin daugiasluoksnės plokštės su stiklu.
Subačiaus g. 79a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2600902, Mobilus: +370-699-13800, +370-685-51550, El. paštas: info@laivorita.lt
Fasadų ir stogų dangos, statybinės medžiagos
Sudervės g. 16, Avižieniai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2403716, +370 618 00784, Mobilus: +370-686-01104, +370-610-27801, El. paštas: info@dangos.lt
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
"Ruukki“ tiekia daugiasluoksnes plokštes, fasado apdailos plokštes, fasado apdailos juostas.
Pramonės g. 16, Vaidotai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2322315, Mobilus: +370-800-11111, El. paštas: ruukki.lietuva@ruukki.com
HPL plokštės (aukšto slėgio laminatas), aliuminio kompozicinės plokštės. Aliuminio profiliai, kniedės bei kiti tvirtinimo elementai, skirti ventiliuojamiems fasadams, didmeninė bei mažmeninė prekyba.
Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Telefonas: +370-604-04779, Mobilus: +370-614-05170, El. paštas: info@orexgroup.eu
Aliuminio profiliai langams, aliuminio profiliai durims, aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Slankiojančios aliuminio sistemos. Saulės kontrolės sistemos. Žiemos sodai. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys, stumdomos aliuminio sistemos, stumdomi aliuminio langai, stumdomos aliuminio durys, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio profiliu sistemos, stumdomi terasos langai, stumdomos aliuminio sistemos, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio stiklo konstrukcijos, aliuminio profiliai
Kęstučio g. 47-27, Vilnius
Telefonas: +370-5-2497755, Mobilus: +370-686-64545, El. paštas: info@reynaers.lt
Apdailos grotelės fasadui, išorinė apsauga nuo saulės, ventiliacinės grotelės
L. Asanavičiūtės g. 13B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332263, Mobilus: +370-698-28863 , El. paštas: info@baremarytai.lt
Stogo ir fasado skardų gamintojas. Plieninė stogo ir sienų danga. Skardinės čerpės - visoje Lietuvoje.
Kilińskiego 49a, Rabka-Zdrój
Mobilus: +370-620-78115, El. paštas: j.zemaitis@blachotrapez.eu
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas ir izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
Aliuminio profiliai langams, durims, fasadams. Stumdomos aliuminio durys. Aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys. Slankiosios sistemos. Aliuminio stiklo fasadai. Žiemos sodai. Saulės kontrolės sistemos. Plastikiniai profiliai langams, durims. Plastikiniai langai. Plastikinės durys. Plastikinės stumdomos durys.
Upės g. 21, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603026, Mobilus: +370-615-98475, El. paštas: lietuva@schueco.com
1 2 3 4 5 ... 18
Darius Klevečka, UAB „Bauroc“ pardavimų vadovas Koks fasado tipas tinkamesnis akytbetonio mūrui?

Atsako Darius Klevečka, UAB „Bauroc“ pardavimų vadovas

daugiau
Andrius Buska Ar apdailinant cokolį skaldele reikalingas armavimo tinklelis?

Atsako Andrius Buska, UAB "Rockwool" techninis vadovas.

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

Aliumininis bokštelis ant ratukų, nuoma Vilniuje
Aliumininis bokštelis ant ratukų, nuoma Vilnius

Pastolių, bokštelių nuoma, aliumininis bokštelis ant ratu...

Fasadų sandariklis
Fasadų sandariklis, hermetikas

Fasado siūlių hermetikas, fasado siūlių sandarinimas, fas...

Fasado plokštės, fasadinės panelės Vilnius
Fasado plokštės, fasadinės panelės Vilnius

Fasadinės dailylentės ir plokštės, fasado panelės, Vilnius

Natūralaus akmens fasadai

Fasado apdaila iš natūralaus akmens

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

Stogeliai virš lauko durų
Stikliniai stogeliai, stogelių gamyba.

Grūdinto stiklo stogeliai, stikliniai stogeliai, stogelių...

Klinkerio plytelės Kaune
Klinkerio plytelės Kaune

Klinkerio plytelių apdaila – visada naujai atrodantys fa...

Klinkerio plytelės Vilniuje
Klinkerio plytelės Vilniuje

Klinkerio plytelės - viena iš atspariausių fasado apdailo...

Naujoji panoraminio dizaino fasadų karta - Schüco ASE 67 PD

Patogų vaikščiojimą garantuoja visiškai į grindis įleista...

Fasado šiltinimo ir apdailos sistema
Fasado sistema su apdaila

Apšiltimo sistema su integruota apdaila

Aliuminio kompozicinės plokštės
Aliuminio kompozicinės plokštės SARAY

Plokštės dekoratyviniam fasadų ir sienų dengimui, pastatų...

Greita fasado apdaila
Patentuotas naujas fasado šiltinimo blokas su apdaila

Fasado šiltinimasis sluoksnis kartu su apdailos sluoksniu.

Neolith plokštės
Porceliano keramikos plokštės Neolith

Naujos kartos plokštės fasadams

Titulinis
Armuoto betono plokštės DAKOBET

Stiklo pluoštu armuotas betonas

Brucha plokštės
BRUCHA sandwich tipo daugiasluoksnės plokštės

Daugiasluoksnes plokštes pramoninėms statyboms

Stedi apdailos plokštės
Papildyta "Steni" polimero kompozito Vision apdailos kolekcija

Fasadinės plokštės iš polimero kompozito

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

KnaufMineralAktiv – tinkas ir dažai apsaugantys fasadą nuo dumblių ir pelėsių

Visiškai naujai mineraliniu pagrindu sukurta tinko ir daž...

1 2 3 4 5