Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

2015-01-06 15:05   Peržiūros : 1241   Spausdinti


Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojamos trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai: tinkuojama sistema su akmens vatos plokštėmis, tinkuojama sistema su polistireninio putplasčio plokštėmis ir vėdinama fasadų sistema.

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Modernizavimo tikslai ir efektyvumas

Daugiabučių pastatų modernizavimo programos rezultatams įvertinti ir nustatyti yra parengtos kelios stebėsenos ataskaitos. Pastatų modernizavimas šiose ataskaitose nagrinėjamas techniniu, finansiniu ir socialiniu aspektais. Apibendrinant visose ataskaitose pateikiamas išvadas galima teigti, kad

 • tiriamųjų pastatų teoriniai ir faktiniai energijos sutaupymai po modernizavimo smarkiai skiriasi, faktiniai sutaupymai beveik visais atvejais gaunami mažesni už investiciniuose projektuose apskaičiuotus teorinius sutaupymus;
 • modernizuojami tik pavieniai pastatai. Nėra įgyvendintas nei vienas kompleksinio kvartalų modernizavimo projektas;
 • vertinant priklausomybę tarp šilumos energijos sutaupymų ir investicijų dydžio nustatyta,kad rezultatai išsidėstę netolygiai;

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija yra parengusi daugiabučių namų modernizavimo priemonių efektyvumo rodiklių lentelę, kurioje įvairių valstybės remiamų modernizavimo priemonių energinis efektyvumas įvertintas balais (žr. lentelę). Pagal pateiktos lentelės duomenis galima teigti, kad efektyviausios modernizavimo priemonės yra visų pastato išorinių sienų apšiltinimas bei langų keitimas. Vien langų pakeitimas visame pastate gali sutaupyti apie 30 proc. šilumos energijos.

 

Valstybės remiamų modernizavimo priemonių energinio efektyvumo rodikliai

Valstybės remiamų modernizavimo priemonių energinio efektyvumo rodikliai

 

 

Išorinių sienų šiltinimas

Išorinių pastato sienų apšiltinimas yra viena iš labiausiai pastato energinį efektyvumą nulemiančių modernizavimo priemonių. Šių atitvarų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti yra įvairių technologijų, todėl atliekant pastato modernizavimą svarbu parinkti labiausiai pastatui tinkamą išorinių sienų apšiltinimo būdą. Pagal šilumos izoliacijos įrengimo vietą, galimi trys pastatų išorinių sienų šiltinimo būdai:

1. Šiltinant pastato išorines atitvaras iš išorės. Atitvaros apsaugomos nuo aplinkos temperatūros svyravimų ir kitokio išorinio poveikio. Šiltinant iš išorės laikančiųjų atitvarų temperatūra išlieka panaši kaip ir patalpos temperatūra, todėl atitvaros žiemą neperšąla, vasarą neperkaista;

2. Šiltinant pastato išorines atitvaras iš vidaus. Šis šiltinimo būdas yra pigesnis nei pirmasis, bet mažiau efektyvus. Išorinėje laikančioje atitvaroje atsiranda ekstremalių temperatūros pokyčių. Žiemą išorinės laikančiosios atitvaros įšąla, vasarą labiau įkaista. Dėl temperatūrinių pokyčių pastatas labiau deformuojasi ir dėl to konstrukcijose gali atsirasti plyšiai. Žiemą gali atsirasti rasos taškas tarp atitvaros ir šiltinamojo sluoksnio. Dėl to gali drėkti atitvarų paviršiai, atsirasti pelėsiniai grybai, kurie sugadina patalpų apdailą. Dėl sunkiai išsprendžiamų šilumos tiltelių prie išorinių ir vidinių sienų sandūros, ties perdangų ir balkoninėmis plokštėmis, patiriama didesnių šilumos nuostolių nei apšiltinus sienas iš išorės;

3. Termoizoliacinę medžiagą įterpiant į atitvarų vidų. Šis būdas naudojamas apšiltinant senus pastatus, kurių išorinėse atitvarose palikti tušti oro tarpai. Tarp sienų įpurškiama polistireno, poliuretano ar kitų šilumą izoliuojančių medžiagų putų. Putos ne tik apšiltina pastatą, bet ir sutvirtina sienos konstrukciją. Visais atvejais būtina įvertinti senų konstrukcijų būklę - ar atlaikys siena ar kita konstrukcija įpurkštas putas, kurių tūris gali padidėti net iki 10 kartų. Taip apšiltinant išorines sienas sunku užtikrinti tolygų termoizoliacinės medžiagos pasiskirstymą sienoje, išlieka didelė neapšiltinų vietų atsiradimo tikimybė, išorinėje sienos dalyje išlieka dideli konstrukcijų temperatūriniai pokyčiai.

Atnaujinant daugiabučius pastatus, kurie nėra įtraukti į architektūros vertybių registrus, dažniausiai taikomas išorinių sienų šiltinimo būdas iš išorės. Pastatų išorines sienas šiltinant iš išorės, naudojamos dvi termoizoliacinės sistemos įrengimo technologijos: įrengiant sudėtinę vėdinamą termoizoliacinę sienų šiltinimo sistemą ir įrengiant sudėtinę klijuojamą termoizoliacinę sistemą su tinko apdaila. Parenkant sienos apšiltinimo schemą, reikia įvertinti:

 • ar sienos konstrukcijoje esantis vėdinamas oro tarpas yra būtinas (jei jis yra);
 • ar esamą sienos konstrukciją reikės vėdinti sieną apšiltinus.

 

Ekonomiškai efektyviam termoizoliacinio sluoksnio storiui parinkti šiltinant išorines pastatų sienas yra siūloma daug modelių, skirtų įvairioms klimato sąlygoms. Optimalus termoizoliacinės medžiagos storis priklauso nuo ekonominių ir fizinių faktorių: infliacijos lygio, energijos kainų, sienų konstrukcijos, termoizoliacinės medžiagos savybių.

Išorinių sienų termoizoliacijos efektyvumas priklauso nuo daugelio faktorių: šiluminės renovacijos kainos, termoizoliacinės medžiagos ir sienos sukibimo stiprio, šilumos laidumo koeficiento, armavimo sluoksnio stiprio, sukibimo stiprio tarp armuojančiojo sluoksnio ir termoizoliacinės medžiagos, tempiamojo armuojančiojo sluoksnio stiprio, gniuždomojo apdailinio sluoksnio stiprio, apdailinio sluoksnio vandens įgeriamumo, ilgaamžiškumo, laiko įrengiant sistemą sąnaudų.

Šiauriniuose Europos regionuose klimato sąlygos pastato išorinėms konstrukcijoms yra žymiai nepalankesnės nei Centrinėje Europoje. Didelis dėmesys turi būti skiriamas užšalimo atšilimo  ciklų įtakai, ypač jei tuo pat metu aplinkoje vyrauja didelis drėgnis.

Vykdant pastatų atitvarų šiltinimo darbus reikia įvertinti šilumos, drėgmės bei oro judėjimą.

Drėgmė turi didelę įtaką medžiagos šiluminiam laidumui. Vandens šiluminio laidumo koeficientas yra apie 20 kartų didesnis už oro, o ledo - apie 4 kartus didesnis už vandens. Medžiagai sudrėkus, drėgmė išstumia iš porų orą ir jas užpildo vanduo. Dėl to padidėja medžiagos šiluminis laidumas (ST 121895674.06:2009).

Kai sienų konstrukcija nevėdinama ir termoizoliacinis sluoksnis priglaustas prie išorinio apdailinio sluoksnio, vanduo į termoizoliacinį sluoksnį gal patekti dviem būdais. Šildymo sezono metu pro konstrukciją praeinantys vandens garai, esant žemoms temperatūroms gali kondensuotis ant medžiagos karkaso arba ant konstrukcinio sluoksnio paviršiaus, esančio už termoizoliacinio sluoksnio. Kitu atveju lietaus vanduo, veikiamas vėjo slėgio ir kapiliarinių jėgų, gali prasiskverbti pro apdailinį sluoksnį ir sudrėkinti termoizoliacinę medžiagą. Vandens įgeriamumas priklauso ne tik nuo kapiliarinių apdailinio sluoksnio savybių, bet ir nuo apdailos sluoksnyje esančių įtrūkimų kiekio ir dydžio. Sienos paviršiuje susidarius ištisinei vandens plėvelei, vėjas stumia vandenį į plyšius ir siūles tarp konstrukciją sudarančių elementų.

 

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos

Šiais laikais rinkoje yra labai įvairių šilumą izoliuojančių medžiagų, turinčių savo pliusus ir minusus. Šių medžiagų pasirinkimas priklauso nuo projektuotojų ir darbininkų kvalifikacijos, statybos įpročių ir statybos aplinkos. Šilumą izoliuojančios medžiagos gali būti tarpusavyje jungiamos klijuojant ar prisukant, bet svarbiausia, kad būtų išlaikomas sluoksnio vientisumas bei išvengta šiluminių tiltelių. Be to, projektuojant išorinę atitvarą, svarbu išvengti rasos taško susidarymo sienos laikančiojo sluoksnio viduje, nes drėgmė gali pažeisti pastato konstrukcijas.

 

Mineralinė (akmens) vata. Mineralinės vatos šiluminis laidumas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės kiekio ir tankio. Padidėjus medžiagos drėgniui nuo 0 iki 10 proc., mineralinės vatos šiluminis laidumas padidėja nuo 0,037 W/(m∙K) iki 0,055 W/(m∙K).

Mineralinė vata yra medžiaga, kuri gali būti sėkmingai naudojama labai plačiame

temperatūrų intervale. Be to, ši medžiaga turi daug pranašumų dėl atsparumo biologiniams, cheminiams ir mechaniniams (vibracijai) poveikiams. Tačiau mineralinė vata pasižymi hidrofilinėmis savybėmis, dėl kurių gali kilti problemų įgeriant vandenį ir dėl to didėjant šilumos laidumo koeficientui. Jei vanduo greit nepašalinamas iš akmens vatos, tai gali neigiamai paveikti dervas, kurios suklijuoja mineralinės vatos pluoštą. Tokiu atveju mineralinės vatos gniuždomasis ir tempiamasis stipriai gali ypač sumažėti, sukeldami visos šiltinimo sistemos struktūros pažeidimus.

Esant aukštoms temperatūroms drėgmės poveikis mineralinės vatos šilumos laidumui didelės įtakos nedaro, nes vanduo greit išgaruoja. Tačiau esant žemoms aplinkos temperatūroms, vanduo ypač pablogina šios termoizoliacinės medžiagos savybes. Vėdinamų sienų konstrukcijų termoizoliaciniuose sluoksniuose vandens garų kondensacija pasitaiko labai retai. Nevėdinamų sienų mineralinės vatos sluoksnyje dažnai susidaro sąlygos vandens garų kondensatui kauptis, taip pat ši medžiaga gali sudrėkti nuo drėgmės, atsirandančios ant apdailos sluoksnio vidinio paviršiaus jo peršlapimo metu.

 

Polistireninis putplastis (EPS). Polistireninio putplasčio šiluminis laidumas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgnio ir tankio. Padidėjus medžiagos drėgniui nuo 0  iki 10 proc., EPS šiluminis laidumas padidėja nuo 0,036 W/(m∙K) iki 0,054 W/(m∙K). Polistireninio putplasčio plokštės yra efektyvi šilumą izoliuojanti medžiaga. Tai tvirta, porėta medžiaga, gaminama sulydant išpūsto polistireno granules, kurių viduje yra oras. Ši medžiaga prastai įgeria vandenį ir prastai praleidžia šilumą. Visiškai panardintas į vandenį polistireninis putplastis absorbuoja apie 2 - 4 proc. vandens.

Aplinkos drėgniui pasikeitus nuo 50  iki 80 proc., EPS plokščių įmirkio pokytis yra nežymus. Tačiau aplinkos drėgniui pasiekus 100 proc., plokščių įmirkis smarkiai padidėja. Įgerties reikšmė priklauso nuo EPS plokščių tankio - mažesnio tankio plokštės labiau įmirksta. Skirtumas tarp išmatuotų vidutinių šilumos laidumo koeficientų verčių, laikant EPS plokštes normaliose sąlygose ir 80 proc. drėgmės ore, buvo 0,0016 W/m∙K. (normalios sąlygos - 50 proc. oro drėgmė). Aplinkos drėgniui pakilus iki 97 proc., šilumos laidumo koeficientas padidėja iki 0,002 W/m∙K lyginant su deklaruojama verte. Lyginant šilumos laidumo rezultatus tarp normaliose sąlygose ir vandenyje laikyto polistireninio putplasčio plokščių, gautas skirtumas yra 0,006 W/m∙K.

 

Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS). Ekstruzinio polistireninio putplasčio šiluminis laidumas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės kiekio ir tankio. Padidėjus medžiagos drėgniui nuo 0 iki 10 proc., XPS šiluminis laidumas padidėja nuo 0,034 W/(m∙K) iki 0,044 W/(m∙K). Ši medžiaga pasižymi ypač maža vandens įgertimi, todėl rekomenduojama naudoti įrengiant cokolinių dalių apšiltinimą, įleidžiant termoizoliacinę medžiagą į gruntą.

 

Celiuliozė (ekovata). Ekovatos šiluminis laidumas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės kiekio ir tankio. Padidėjus medžiagos drėgniui nuo 0  iki 5 proc., ekovatos šiluminis laidumas padidėja nuo 0,040 W/(m∙K) iki 0,066 W/(m∙K). Ši termoizoliacinė medžiaga dažniausiai naudojama patalpų šiltinimui iš vidaus.

 

Poliuretanas (PUR). Poliuretano šiluminis laidumas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės kiekio ir tankio. Padidėjus medžiagos drėgniui nuo 0  iki 5 proc., poliuretano šiluminis laidumas padidėja nuo 0,025 W/(m∙K) iki 0,046 W/(m∙K). Sienas apšiltinant poliuretano putomis gaunama labai sandari sistema.

 

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojamos trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai: tinkuojama sistema su akmens vatos plokštėmis, tinkuojama sistema su polistireninio putplasčio plokštėmis ir vėdinama fasadų sistema.

1 variantas. Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema. Fasadai šiltinami 120 mm storio akmens vatos plokštėmis (termoizoliacinių medžiagų storiai gali kisti priklausomai nuo daugiabučių pastatų savininkų sprendimo). Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Langų angokraščiai šiltinami 20 mm storio akmens vatos plokštėmis ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

2 variantas. Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema. Fasadai šiltinami 120 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis. Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Langų angokraščiai šiltinami 20 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

3 variantas. Fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos izoliacija - 100 mm kietos akmens vatos plokštėmis ir 20 mm akmens vatos plokštėmis su vėjo izoliacija. Apdaila - fasadinės apdailos plokštės ant metalinio karkaso. Angokraščiai šiltinami 20 mm storio akmens vatos plokštėmis su vėjo izoliacija ir įrengiama apdaila iš fasadinių apdailos plokščių. Įstiklintuose balkonuose įrengiama tinkuojama šiltinimo sistema.

Pastatų cokoliai apšiltinami 100 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, jas įleidžiant bent 600 mm žemiau žemės paviršiaus.

 

Galimi fasadų termoizoliacinių sistemų defektai

Dažniausiai pasitaikantys pastatų modernizavimo defektai yra keli. Blogą darbų kokybę gali lemti neteisingai tvirtinamos šilumą izoliuojančios medžiagos. Jei termoizoliacinė medžiaga ant išorinės atitvaros įrengta nesandariai, net ir naudojant kokybiškas medžiagas, pastato šilumos nuostoliai gali smarkiai išaugti.

Taupant medžiagas ar naudojant prastos kokybės pigesnes medžiagas, atitvaros šiluminės charakteristikos gali nepasiekti projekte numatytų verčių, o darbus atliekant nekvalifikuotiems specialistams, sudėtinga užtikrinti aukštą darbų kokybę.

Fasadų defektai gali būti klasifikuojami į trys grupes: paviršiaus defektai, įtrūkimai ir vietiniai pažeidimai.

Paviršiaus defektai paveikia didelius fasadų plotus ir smarkiai pablogina estetinį pastatų vaizdą. Tačiau nepastebimas joks neigiamas tokių pažeidimų poveikis sienų fizikinėms savybėms (šiluminė izoliacija, nepralaidumas vandeniui, mechaninis stipris ir sluoksnių sukibimas).

Plyšiai atsiranda didžiojoje dalyje fasadų, bet paprastai jie paveikia tik nedideles fasadų zonas. Dažniausiai pasitaiko įtrūkimai tarp termoizoliacinių plokščių ir vietiniai įtrūkimai prie metalinių fasado sistemos armavimo elementų. Pro plyšius į šiltinimo sistemą gali patekti vanduo, kuris užšaldamas sukelia vis didėjančius pažeidimus ir turi įtakos sistemos fizikinėms savybėms.

Vietiniai pažeidimai atsiranda dėl pašalinių poveikių - nenumatytų veiksnių ar vandalizmo.

 

Pažeidus apdailos sluoksnį ir armavimo tinklelį, sukeliami vis didėjantys pažeidimai. Termoizoliacinės medžiagos šiose vietose nebeapsaugomos nuo aplinkos poveikio ir praranda savo fizikines savybes
Pažeidus apdailos sluoksnį ir armavimo tinklelį, sukeliami vis didėjantys pažeidimai. Termoizoliacinės medžiagos šiose vietose nebeapsaugomos nuo aplinkos poveikio ir praranda savo fizikines savybes.

 

Dažnai pastebimas pelėsių bei dumblių augimas ant fasadų su tinkuojamomis ETICS. Išskiriama keletas faktorių, kurie gali nulemti šį fasadų defektų atsiradimą: temperatūra, drėgmė, aplinkos rūgštingumas, paviršiaus struktūra, šiluminė paviršinio sluoksnio talpa, trumpabangė spinduliuotė, organiniai tinko elementai.

Dar vienas fasadų defektas - šviesesnių dėmių atsiradimas ant tinkuoto paviršiaus.

Dėmės tvirtinimo elementų vietose
Dėmės tvirtinimo elementų vietose.

 

Ties šiomis vietomis yra metaliniai elementai, kuriais termoizoliacija tvirtinama prie sienos. Kadangi šių tvirtinimo elementų šiluminis laidumas didelis, susidaro šiluminiai tilteliai ir šiluma iš pastato vidaus sklinda į fasado išorinius sluoksnius. Padidėjusi fasado temperatūra ties tvirtinimo elementais greičiau išdžiovina tinką,- taip atsiranda šviesesnės dėmės ir šiose sausesnėse vietose neauga mikroorganizmai.

Atliktos studijos rodo, kad mikroorganizmų atsiradimas ant fasadų yra sąlygojamas drėgmės ant paviršiaus kondensacijos, vėjo nešamo lietaus, džiuvimo proceso ir išorinio termoizoliacinės sistemos sluoksnio savybių. Drėgmės kondensacija ant paviršių dažniausiai atsiranda naktį, kai išorinio paviršiaus temperatūra nukrenta žemiau rasos taško. Vėjo nešamo lietaus poveikis priklauso nuo pastato geometrijos ir aplinkos topologijos, fasado orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu. Nustatyta, kad drėgmės kondensavimasis ant paviršių turi daugiau įtakos mikroorganizmų atsiradimui nei vėjo nešamas lietus.

Fasadų užterštumas mikroorganizmais ir kitais teršalais būdingas tiek fasadams su vėdinama termoizoliacine sistema, tiek su tinkuojama termoizoliacine sistema.

Užterštas tinkuojamas fasadas.
Užterštas tinkuojamas fasadas.

Užterštas vėdinamas fasadas
Užterštas vėdinamas fasadas.

 

Ištyrus daugiabučius pastatus Vokietijoje, kuriuose sudėtinės termoizoliacinės tinkuojamos sistemos ETICS eksploatuojamos jau 35 metus, nustatyta, kad:

1. Fasadų pažeidimai yra tik šiek tiek dažnesni nei įprastų mūrinių tinkuotų sienų dėl sukibties defektų tarp minkštos termoizoliacinės medžiagos ir laikančiojo sluoksnio. Pažeidimai dėl aplinkos poveikio dažniausiai yra nereikšmingi;

2. Didesnis ETICS jautrumas mikrobiologiniam poveikiui ar kondensato susidarymui ant paviršių gali būti išsprendžiamas naudojant atitinkamus tinko priedus. Turi būti užtikrintas paviršiaus drenavimas, nes ilgiau užsilaikęs vanduo gali tapti dumblių atsiradimo priežastimi;

3. ETICS eksploatacijos kaina ir remonto dažnumas yra tokie patys kaip ir įprastų mūrinių tinkuotų sienų. Tai galioja ir patvarumui bei gyvavimo trukmei, kuri mūrinėms sienos laikoma lygi mažiausiai 60 metų.

Įrengiant tokias šiltinimo sistemas, darbų kokybė gali suprastėti dėl netinkamai paruošto pagrindo. Pirmiausiai nuo fasado nuimami lietvamzdžiai, apšvietimo įranga ir kitos detalės, pašalinami atšokusio tinko gabalai. Nešvarumai ir seni dažai nuo fasado pašalinami smėlio srautu ar vieliniu šepečiu. Paskui paviršių būtina nuplauti suslėgtojo vandens čiurkšle, rekomenduojama naudoti fungicidus. Sienos paviršiuje esantys nelygumai ir nudaužto tinko vietos užlyginamos cemento skiediniu (gali būti naudojami specialūs mišiniai). Tolesnius darbus galima pradėti tik visiškai išdžiūvus paviršiui. Negalima termoizoliacinių plokščių klijuoti esant tiesioginiam saulės apšvietimui arba lyjant. Šie darbai turi būti atliekami esant +(5-25)C temperatūrai.

 

Bendrosios nuostatos įrengiant termoizoliacinį sluoksnį:

 • Termoizoliacinės plokštės turi visiškai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus;
 • Termoizoliacinės plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu (perrišant siūles);
 • Vėjo izoliacinės plokštės iš akmens vatos turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti;
 • Šiltinamosios medžiagos turi būti klijuojamos arba montuojamos ištisai ir be jokių tarpų;
 • Siūlėse neturi likti jokių skiedinių, klijų;
 • Jeigu nepavyksta išvengti plyšių, juos būtina užpildyti tik šiltinamosiomis medžiagomis arba montažinėmis putomis;
 • Kai naudojamas polistirenas, siūlės ties termoizoliacinių plokščių sandūromis uždengiamos garo izoliacine juosta, kai mineralinės vatos plokštės - garo izoliacija turi būti dengiamas visas paviršius.

Senos sienos dažnai būna nelygios. Taip dažnai atsiranda plyšių tarp termoizoliacinės  medžiagos ir sienos. Negalima palikti atviro plyšio nuo sienos apačios iki viršaus, kadangi taip gali suprastėti konstrukcijos šiluminė varža.

 

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema

Išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą sudaro:

 • sistemos karkasas;
 • sistemos mechaninio tvirtinimo elementai
 • termoizoliacinis sluoksnis;
 • vėjo izoliacinis sluoksnis;
 • išorinės apdailos plokštės, dažniausiai tvirtinamos kniedėmis arba varžtais (STR 2.01.11:2012).

Įrengiant išorinę vėdinamą termoizoliacinę sistemą, senų sienų lyginti nereikia. Sienos nelygumai kompensuojami karkaso sistemomis, kurios laiko apdailines fasadines plokštes. Karkasas dažniausiai įrengiamas iš nerūdijančio plieno profiliuočių. Karkaso įrengimui naudojant metalinius profiliuočius sukuriama daug šiluminių tiltelių, kurie visuminę sistemos šiluminę varžą gali sumažinti net iki 2 kartų. Norint išvengti šilumos nuostolių per metalines karkaso konstrukcijas, siūloma naudoti karkasą iš medinių tašų. Tačiau toks medinis karkasas turi būti labai gerai impregnuotas, kad nuolat veikiant atmosferinei drėgmei nepradėtų pūti bei neįsiveistų įvairūs mikroorganizmai.

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos gali būti įrengtos su atviromis arba uždaromis siūlėmis tarp fasadinių plokščių. Uždarų siūlių sistemose vėdinimo ertmės įrengiamos fasadų apačioje ir viršuje. Sistemos su atviromis siūlėmis įrengiamos paliekant siaurus atvirus 8-10 mm pločio tarpus tarp visų fasadinių plokščių. Atviros siūlės pagerina fasadų ventiliaciją, todėl šiltuoju metų laikotarpiu sienų konstrukcija mažiau įkaista nuo saulės spinduliavimo. Tačiau esant nedidelei saulės spinduliuotei, ypač žiemą, atvirų siūlių sistemos pasižymi prastesnėmis termoizoliacinėmis savybėmis lyginant su uždarų siūlių sistemomis. Mokslininkai atliko atvirų ir uždarų siūlių išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų šiluminių savybių tyrimą, kuriuo nustatyta, kad didelę įtaką sistemų efektyvumui turi pastato padėtis pasaulio šalių atžvilgiu. Padarytos išvados, kad kuo didesnė saulės spinduliuotė ir kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo daugiau energijos sutaupoma pastatų vėdinimui naudojant atvirų siūlių vėdinamas termoizoliacines sistemas.

Vasaros metu pastatas su atvirų siūlių vėdinama termoizoliacine sistema sugeria 26 proc. mažiau saulės spindulių energijos nei uždarų siūlių sistemos. Žiemos metu atvirų siūlių vėdinamos sistemos praranda daugiau šilumos energijos lyginant su uždarų siūlių vėdinamomis sistemomis. Dėl šių savybių vėdinamas termoizoliacines sistemas su atviromis siūlėmis rekomenduojama naudoti tose šalyse, kuriose didžiausias energijos poreikis būna šiltuoju metų laikotarpiu. Taip sutaupoma daugiau energijos pastato vėdinimui, o šildymo energijos sąnaudos žiemą tokiose šalyse paprastai būna nedidelės.

Pro atviras vėdinamų fasadų siūles į sistemą gali patekti atmosferinė drėgmė ir teršalai, taip pablogindami termoizoliacinės medžiagos šiluminio laidumo savybes.

Gyvenamųjų pastatų modernizavimas daro didelę įtaką energijos taupymui, tačiau daugiabučių pastatų modernizavimas Lietuvoje vyksta lėtai.

Tirtų gyvenamųjų pastatų išorinių sienų šiltinimo sistemų gendamumo lygis yra nedidelis ir panašus tiek pastatams su tinkuojamomis, tiek su vėdinamomis termoizoliacinėmis sistemomis.

Vėdinamų fasadų sistemose dažniausias defektas - fasadinių plokščių kampų atskilimai. Šį defektą sukelia montavimo varžtų atstumų nuo plokštės kraštų reikalavimų nesilaikymas bei pernelyg standus varžto įsukimas. Šis defektas pastebėtas fasaduose, kur naudotos cemento ir medžio drožlių mišinio plokštės.

Visuose nagrinėtų pastatų cokoliuose, apdailintuose tinku prie uždarų nuogrindų, po 5 metų eksploatacijos nuo drėgmės poveikio tinkas drėksta, susidaro dėmės, pleišėja ir ištrupa. Tai atsitinka todėl, kad po nuogrinda besirenkanti drėgmė patenka į šiltinimo sistemą ir po truputį ją ardo.

Prie tinkuojamų cokolių rekomenduojama įrengti vėdinamas ir drenuojamas nuogrindas.

 

Audrius Ruzgys
Autoriaus ir Asa.lt nuotraukos


Kategorijos: Renovacija, Fasadai (tema), Fasadų šiltinimo ir apdailos medžiagos
Visi kategorijos straipsniai
Fasado šiltinimas

Ką reikia žinoti apie vėdinamus fasadus?

Renovacijos efektas didele dalimi priklauso nuo sienų šiltinimo. Ventiliuojamo fasado sistemos medžiagos, dėmesys technologijai ir detalėms lemia geriausią renovacijos rezultatą. 

Fasado siltinimas

Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado 

Natūralus akmuo apdailai

Natūralus akmuo apdailai

Šviesus ar baltas akmuo fasade ar interjere - vargu ar rasite vertingesnę medžiagą. Kalkakmenio spalvos išskirtinės, apdaila ilgaamžė, o kaina nedaug didesnė nei dirbtinių plokščių. 

Aliuminio stiklo konstrukcijos

Aliuminio stiklo konstrukcijos

Konstrukcijos iš aliuminio stiklo profilių, aliuminio stiklo langai, slenkančios sistemos, stiklo profilių fasadai, statybos galimybės iš aliuminio stiklo profilių 

Aliuminio langai ir durys

Aliuminio langai ir durys

Aliuminio stiklo langai, durys, stiklo aliuminio fasadai, stumdomos aliuminio profilių sistemos 

HPL fasadinės plokštės

HPL fasadinės plokštės

Fasado apdaila HPL plokštėmis, HPL fasadinių plokščių montavimas 

Tinkui parinkti, ypač senam tinkuotam paviršiui, reikia išsiaiškinti daugelį aplinkybių.

Tinkuoto fasado atnaujinimas

Fasado tinko stovio įvertinimas, fasadinio tinko remontas, kaip atnaujinti tinkuotą fasadą,  

geriausios-fasadines-plokstes

Geriausia fasado apdaila

Geriausios fasadinės plokštės, kaip išsirinkti apdailą fasadui 

Kaip išvengti fasado žaliavimo

Kaip išvengti fasado žaliavimo

Kodėl žaliuoja fasadai, dumblių ir kerpių šalinimas nuo fasado, žaliavimo nebijančio fasado įrengimas 

Fasado apsaugos priemonės

Fasado apsaugos priemonės

Klinkerio ir plytų fasado apsauga nuo baltų druskos dėmių, aktyvi ir pasyvi tinkuoto fasado apdailos apsauga nuo dumblo, pažaliavimo, taršai atsparūs fasadiniai tinkai ir dažai 

Tinkuotų fasadų problemos ir kaip jų išvengti

Fasado tinkavimas, kaip išvengti trūkių tinkuojamame fasade, tinkuoto fasado remontas ir renovacija 

Panoraminiai langai

Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Specialūs profiliai stiklinėms fasadų sistemoms, panoraminiai ir vitrininiai langai, stiklinės varstomos ir stumdomos stiklinės lauko durys  

Langų apsauga nuo saulės

Apsauga nuo saulės ir akinimo

Kai darbo vietoje neįmanoma įžiūrėti vaizdo kompiuterio ekrane, higienistai siūlo naudoti žaliuzes arba... baltinti langų stiklus. Ar tikrai tai patys efektyviausi sprendimai XXI amžiuje? 

Tinkuotas ar vėdinamas fasadas

Tinkuotas ar vėdinamas fasadas

Kokį fasadą rinktis, tinkuoto ir vėdinamo fasado privalumai ir trūkumai  

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis

Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu. 

Fasado apdailos tvirtinimas

Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą. 

klinkerio klijavimas

Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris. 

Fasado apdaila WPC

Fasado apdaila WPC

Fasado apdailai keliami dideli reikalavimai. Tai patrauklus išorinis fasado dizainas ir jo ilgaamžiškumas. Taip pat didelę svarbą turi fasado montavimo paprastumas. Pastaruoju metu daugiau populiarumo sulaukia vėdinamų fasadų įrengimas. 

Fasado apdaila

Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,  

Vėdinamo fasado įrengimas

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 20
Fasadų apdailos medžiagos, vėdinami fasadai. Argeton molio keramikos plytos. Steni polimero kompozito plokštės. Neolith porceliano keramikos (akmens) plokštės. Dakobet armuoto betono plokštės. Brucha daugiasluoksnės plokštės. Dynamic Bonding System polimeriniai klijai. Karkasas vėdinamam fasadui. Codina nerūdijančio plieno tinklai. V-met metalo apdaila. iconic skin daugiasluoksnės plokštės su stiklu.
Subačiaus g. 79a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2600902, Mobilus: +370-699-13800, +370-685-51550, El. paštas: info@laivorita.lt
Fasadų ir stogų dangos, statybinės medžiagos
Sudervės g. 14, Avižieniai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2403716, Mobilus: +370-686-01104, +370-686-01104, El. paštas: info@dangos.lt
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
HPL plokštės (aukšto slėgio laminatas), aliuminio kompozicinės plokštės. Aliuminio profiliai, kniedės bei kiti tvirtinimo elementai, skirti ventiliuojamiems fasadams, didmeninė bei mažmeninė prekyba.
Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Telefonas: +370-604-04779, Mobilus: +370-614-05170, El. paštas: info@orexgroup.eu
Aliuminio profiliai langams, aliuminio profiliai durims, aliuminio fasadai. Aliuminio profilio sistemos. Slankiojančios aliuminio sistemos. Saulės kontrolės sistemos. Žiemos sodai. Aliuminio rėmo langai, aliuminio rėmo durys, stumdomos aliuminio sistemos, stumdomi aliuminio langai, stumdomos aliuminio durys, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio profiliu sistemos, stumdomi terasos langai, stumdomos aliuminio sistemos, aliuminio stiklo fasadai, aliuminio stiklo konstrukcijos, aliuminio profiliai
Kęstučio g. 47-27, Vilnius
Telefonas: +370-5-2497755, Mobilus: +370-686-64545, El. paštas: info@reynaers.lt
"Ruukki“ tiekia daugiasluoksnes plokštes, fasado apdailos plokštes, fasado apdailos juostas.
Pramonės g. 16, Vaidotai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2322315, Mobilus: +370-800-11111, El. paštas: ruukki.lietuva@ruukki.com
Apdailos grotelės fasadui, išorinė apsauga nuo saulės, ventiliacinės grotelės
L. Asanavičiūtės g. 13B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332263, Mobilus: +370-698-28863 , El. paštas: info@baremarytai.lt
Stogo ir fasado skardų gamintojas. Plieninė stogo ir sienų danga. Skardinės čerpės - visoje Lietuvoje.
Kilińskiego 49a, Rabka-Zdrój
Mobilus: +370-620-78115, El. paštas: j.zemaitis@blachotrapez.eu
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 20
Fasado šiltinimas Ką reikia žinoti apie vėdinamus fasadus?

Renovacijos efektas didele dalimi priklauso nuo sienų šiltinimo. Ventiliuojamo fasado sistemos medžiagos, dėmesys technologijai ir detalėms lemia geriausią renovacijos rezultatą.

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Natūralus akmuo apdailai Natūralus akmuo apdailai

Šviesus ar baltas akmuo fasade ar interjere - vargu ar rasite vertingesnę medžiagą. Kalkakmenio spalvos išskirtinės, apdaila ilgaamžė, o kaina nedaug didesnė nei dirbtinių plokščių.

Aliuminio stiklo konstrukcijos Aliuminio stiklo konstrukcijos

Konstrukcijos iš aliuminio stiklo profilių, aliuminio stiklo langai, slenkančios sistemos, stiklo profilių fasadai, statybos galimybės iš aliuminio stiklo profilių

Aliuminio langai ir durys Aliuminio langai ir durys

Aliuminio stiklo langai, durys, stiklo aliuminio fasadai, stumdomos aliuminio profilių sistemos

HPL fasadinės plokštės HPL fasadinės plokštės

Fasado apdaila HPL plokštėmis, HPL fasadinių plokščių montavimas

Tinkui parinkti, ypač senam tinkuotam paviršiui, reikia išsiaiškinti daugelį aplinkybių. Tinkuoto fasado atnaujinimas

Fasado tinko stovio įvertinimas, fasadinio tinko remontas, kaip atnaujinti tinkuotą fasadą,

geriausios-fasadines-plokstes Geriausia fasado apdaila

Geriausios fasadinės plokštės, kaip išsirinkti apdailą fasadui

Kaip išvengti fasado žaliavimo Kaip išvengti fasado žaliavimo

Kodėl žaliuoja fasadai, dumblių ir kerpių šalinimas nuo fasado, žaliavimo nebijančio fasado įrengimas

Fasado apsaugos priemonės Fasado apsaugos priemonės

Klinkerio ir plytų fasado apsauga nuo baltų druskos dėmių, aktyvi ir pasyvi tinkuoto fasado apdailos apsauga nuo dumblo, pažaliavimo, taršai atsparūs fasadiniai tinkai ir dažai

Tinkuotų fasadų problemos ir kaip jų išvengti

Fasado tinkavimas, kaip išvengti trūkių tinkuojamame fasade, tinkuoto fasado remontas ir renovacija

Panoraminiai langai Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Specialūs profiliai stiklinėms fasadų sistemoms, panoraminiai ir vitrininiai langai, stiklinės varstomos ir stumdomos stiklinės lauko durys

Langų apsauga nuo saulės Apsauga nuo saulės ir akinimo

Kai darbo vietoje neįmanoma įžiūrėti vaizdo kompiuterio ekrane, higienistai siūlo naudoti žaliuzes arba... baltinti langų stiklus. Ar tikrai tai patys efektyviausi sprendimai XXI amžiuje?

Tinkuotas ar vėdinamas fasadas Tinkuotas ar vėdinamas fasadas

Kokį fasadą rinktis, tinkuoto ir vėdinamo fasado privalumai ir trūkumai

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Fasado apdaila WPC Fasado apdaila WPC

Fasado apdailai keliami dideli reikalavimai. Tai patrauklus išorinis fasado dizainas ir jo ilgaamžiškumas. Taip pat didelę svarbą turi fasado montavimo paprastumas. Pastaruoju metu daugiau populiarumo sulaukia vėdinamų fasadų įrengimas.

Fasado apdaila Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,

Vėdinamo fasado įrengimas Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Cementinės dailylentės Cementinės dailylentės fasadams

Fasado apdaila cementinėmis dailylentėmis, cementinių dailylenčių dizainas, cemento fasado dailylenčių montavimas, tvirtinimas

Ventiliuojamas fasadas Ventiliuojamas fasadas

Vėdinamas fasadas, ventiliuojamo fasado įrengimas, ventiliuojamo fasado įrengimo schemos, vėdinamo fasado šiltinimas

Klinkerio plyteles fasadui Klinkerio plytelės fasadui

Fasadinės klinkerio plytelės. Klinkerio apdailos savybės, klinkerio plytelių klijavimas ant putplasčio ir mineralinės vatos pagrindo.

Fasado tinkavimas Fasado tinkavimas

Putplasčiu apšiltinto fasado tinkavimas. Kokį pasirinkti tinką, tinkavimo technologija ir svarbios detalės. Praktiko patarimai.

Tinkuojamos cementinės plokštės lauko sienoms

Drėgmei ir vandeniui visiškai atsparios cementinės plokštės padarė perversmą karkasinėje statyboje.

Saulės kontrolė Saulės kontrolės būdai ir priemonės

Į patalpas patenkančios saulės šviesą ir karštį sėkmingai reguliuoja architektūrinių-konstrukcinių elementų sudaromi šešėliai, kurie, skirtingai nei kondicionieriai, nesuka elektros skaitiklių. Tuo pačiu šie elementai dekoratyvūs, gali tapti išskirtinėmis fasadų detalėmis.

Vėdinami fasadai su bazalto laikikliais Bazalto laikikliai vėdinamiems fasadams

Bazalto pluošto kompozito kronšteinai vėdinamo fasado sistemoje eliminuoja šiluminių tiltelių įtaką, todėl galima naudoti plonesnį termoizoliacijos sluoksnį, mažėja energiniam efektyvumui pasiekti reikalingi kaštai.

stikliniai fasadai Stiklo fasadų sistema su varstomais, bet nematomais langais

Kai atrodė, jog pastatų šiluminiai, vėdinimo ir statikos reikalavimai tapo nesuderinami su didžiuliais fasadiniais stiklo plotais, gamintojai sukūrė aukšto energinio efektyvumo reikalavimus tenkinančią stiklinių fasadų sistemą su integruotais varstomais langais ar balkono (terasos) durimis.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūro siūlė Mūro siūlių užtaisymas

Jei mūrinio siūlių defektai kol kas pavieniai ir nežymūs, jas lengva užtaisyti, užpildžius nauju skiediniu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

fasadų degumas Fasadų degumas. Ką tikrino Aplinkos ministerija ir ką siūlo?

Londono „Grenfell Tower" gaisro plitimo priežastimi įvardinos šio daugiaaukščio renovacijoje naudotos fasadų apdailos plokštės. Aplinkos ministerija, norėdama įsitikinti, ar saugi pas mus naudojama fasadų apdaila, patikrino 15 eksploatuojamų įvairios paskirties pastatų.

Fasadų sanavimas Fasadų sanavimo būdai ir priemonės

Aptrupėjusių, atsisluoksniavusių, apnašų dėmėmis išmargintų tinkuotų fasadų ir cokolių atsiradimo priežastys ir tokių fasadų atnaujinimo bei renovacijos būdai.

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Cokolio tinkas, atsparus drėgmei ir smūgiams Cokolio tinkas, atsparus drėgmei ir smūgiams

Tinkuotų cokolių pažeidimų priežastys ir kaip jų išvengti su viena medžiaga, tinkančia klijavimui, armavimui ir tinkavimui.

Tinkuojamo fasado įrengimas Tinkuojami fasadai pigesni, bet reiklesni darbo kokybei

Tinkuojami fasadai dėl pigesnių medžiagų ir iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingos technologijos yra populiariausias pastatų apdailos būdas. Bet juos įrengiant padaroma daugiausia statybinio broko. Tai verčia ieškoti atsakymo į klausimą, kas lemia jų kokybę?

Sertifikuota vėdinamo fasado sistema Sertifikuota vėdinamo fasado sistema – su nerūdijančio plieno strypais ir be šilumos tiltelių

Pirmą kartą Lietuvoje parengta ir sertifikuota vėdinamų fasadų sistema, aliuminio tvirtiklius pakeičiant nerūdijančio plieno tvirtinimo strypais.

Tinkuojamo fasado sistema BOLIX

Fasado apšiltinimas, medžiagos fasado tinkavimui, fasado tinkavimas

Nuo ko priklauso tinkuoto fasado kokybė?

Daugelis atsakytų, jog nuo kainos. Tai tik dalis tiesos. Kalbant konkrečiau, tinkuoto fasado kokybę lemia medžiagos ir jų derėjimas tarpusavyje bei darbų technologija.

Langų apsauga nuo saulės Apsauga nuo saulės ir akinimo

Kai darbo vietoje neįmanoma įžiūrėti vaizdo kompiuterio ekrane, higienistai siūlo naudoti žaliuzes arba... baltinti langų stiklus. Ar tikrai tai patys efektyviausi sprendimai XXI amžiuje?

Kaip fasade tvirtinti apsauginius profiliuočius?

Atsako Kastytis Vaseris, UAB „Knauf" technikas

Fasado apdailos tvirtinimas Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą.

minimalistinis interjeras Namas prie ežero Kanadoje

UUfie dizainerių suprojektuotas minimalistinio stiliaus namas prie ežero gavęs metų apdovanojimą

Apdailinės plytos Apdailinės plytos fasadui

Kokios plytos geriausiai tinka fasado apdailai?

daugiau
Apdailinių plytų sienos atrėmimas Apdailinių plytų sienos atrėmimas

Į ką atremti apdailines plytas?

daugiau
Lauko dailylenčių dažymas Lauko dailylenčių dažymas

Kaip dažyti šiurkščias lauko dailylentes?

daugiau
Kodėl sutrūkinėjo fasado tinkas Kodėl sutrūkinėjo fasado tinkas?

Priežasčių gali būti ne viena. Tiksliam atsakymui reiktų duomenų apie pagrindą ir tinką.

daugiau
Kaip fasade sujungti skirtingas apdailos medžiagas? Kaip fasade sujungti skirtingas apdailos medžiagas?

Dažniausiai nestandartiniai sprendimai paliekami statybininkams (apdailininkams), kurie ne visada nueina teisingu keliu.

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

Pastatų fasadų ir vidaus apšiltinimas termo vata GAMO Lietuvoje

Stikliniai stogeliai Kaunas
Stikliniai stogeliai Kaunas

Stiklinių stogelių gamyba ir montavimas Kaunas. Tonuoto s...

Fasado plokštės, fasadinės panelės Vilnius
Fasado plokštės, fasadinės panelės Vilnius

Fasadinės dailylentės ir plokštės, fasado panelės Vilnius...

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Cedral dailylentės Vilnius

Cementinės dailylentės Cedral, cementinės dailylentės fas...

Stogeliai virš lauko durų
Stikliniai stogeliai virš durų

Grūdinto stiklo stogeliai, stikliniai stogeliai, stogelių...

Aliumininis bokštelis ant ratukų, nuoma Vilniuje
Aliumininis bokštelis ant ratukų, nuoma Vilnius

Pastolių, bokštelių nuoma, aliumininis bokštelis ant ratu...

Fasadų sandariklis
Fasadų sandariklis, hermetikas

Fasado siūlių hermetikas, fasado siūlių sandarinimas, fas...

Natūralaus akmens fasadai

Fasado apdaila iš natūralaus akmens

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

Klinkerio plytelės Kaune
Klinkerio plytelės Kaune

Klinkerio plytelių apdaila – visada naujai atrodantys fa...

Klinkerio plytelės Vilniuje
Klinkerio plytelės Vilniuje

Klinkerio plytelės - viena iš atspariausių fasado apdailo...

Naujoji panoraminio dizaino fasadų karta - Schüco ASE 67 PD

Patogų vaikščiojimą garantuoja visiškai į grindis įleista...

Fasado šiltinimo ir apdailos sistema
Fasado sistema su apdaila

Apšiltimo sistema su integruota apdaila

Aliuminio kompozicinės plokštės
Aliuminio kompozicinės plokštės SARAY

Plokštės dekoratyviniam fasadų ir sienų dengimui, pastatų...

Greita fasado apdaila
Patentuotas naujas fasado šiltinimo blokas su apdaila

Fasado šiltinimasis sluoksnis kartu su apdailos sluoksniu.

Neolith plokštės
Porceliano keramikos plokštės Neolith

Naujos kartos plokštės fasadams

Titulinis
Armuoto betono plokštės DAKOBET

Stiklo pluoštu armuotas betonas

Brucha plokštės
BRUCHA sandwich tipo daugiasluoksnės plokštės

Daugiasluoksnes plokštes pramoninėms statyboms

1 2 3 4 5
Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

HPL fasadinės plokštės HPL fasadinės plokštės

Fasado apdaila HPL plokštėmis, HPL fasadinių plokščių montavimas

Panoraminiai langai Panoraminiai vitrininiai langai ir durys, stikliniai fasadai

Specialūs profiliai stiklinėms fasadų sistemoms, panoraminiai ir vitrininiai langai, stiklinės varstomos ir stumdomos stiklinės lauko durys

Langų apsauga nuo saulės Apsauga nuo saulės ir akinimo

Kai darbo vietoje neįmanoma įžiūrėti vaizdo kompiuterio ekrane, higienistai siūlo naudoti žaliuzes arba... baltinti langų stiklus. Ar tikrai tai patys efektyviausi sprendimai XXI amžiuje?

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Fasado apdaila WPC Fasado apdaila WPC

Fasado apdailai keliami dideli reikalavimai. Tai patrauklus išorinis fasado dizainas ir jo ilgaamžiškumas. Taip pat didelę svarbą turi fasado montavimo paprastumas. Pastaruoju metu daugiau populiarumo sulaukia vėdinamų fasadų įrengimas.

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Cementinės dailylentės Cementinės dailylentės fasadams

Fasado apdaila cementinėmis dailylentėmis, cementinių dailylenčių dizainas, cemento fasado dailylenčių montavimas, tvirtinimas

Fasado tinkavimas Fasado tinkavimas

Putplasčiu apšiltinto fasado tinkavimas. Kokį pasirinkti tinką, tinkavimo technologija ir svarbios detalės. Praktiko patarimai.

Tinkuojamos cementinės plokštės lauko sienoms

Drėgmei ir vandeniui visiškai atsparios cementinės plokštės padarė perversmą karkasinėje statyboje.

Saulės kontrolė Saulės kontrolės būdai ir priemonės

Į patalpas patenkančios saulės šviesą ir karštį sėkmingai reguliuoja architektūrinių-konstrukcinių elementų sudaromi šešėliai, kurie, skirtingai nei kondicionieriai, nesuka elektros skaitiklių. Tuo pačiu šie elementai dekoratyvūs, gali tapti išskirtinėmis fasadų detalėmis.

Vėdinami fasadai su bazalto laikikliais Bazalto laikikliai vėdinamiems fasadams

Bazalto pluošto kompozito kronšteinai vėdinamo fasado sistemoje eliminuoja šiluminių tiltelių įtaką, todėl galima naudoti plonesnį termoizoliacijos sluoksnį, mažėja energiniam efektyvumui pasiekti reikalingi kaštai.

stikliniai fasadai Stiklo fasadų sistema su varstomais, bet nematomais langais

Kai atrodė, jog pastatų šiluminiai, vėdinimo ir statikos reikalavimai tapo nesuderinami su didžiuliais fasadiniais stiklo plotais, gamintojai sukūrė aukšto energinio efektyvumo reikalavimus tenkinančią stiklinių fasadų sistemą su integruotais varstomais langais ar balkono (terasos) durimis.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

fasadų degumas Fasadų degumas. Ką tikrino Aplinkos ministerija ir ką siūlo?

Londono „Grenfell Tower" gaisro plitimo priežastimi įvardinos šio daugiaaukščio renovacijoje naudotos fasadų apdailos plokštės. Aplinkos ministerija, norėdama įsitikinti, ar saugi pas mus naudojama fasadų apdaila, patikrino 15 eksploatuojamų įvairios paskirties pastatų.

Fasadų sanavimas Fasadų sanavimo būdai ir priemonės

Aptrupėjusių, atsisluoksniavusių, apnašų dėmėmis išmargintų tinkuotų fasadų ir cokolių atsiradimo priežastys ir tokių fasadų atnaujinimo bei renovacijos būdai.

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Cokolio tinkas, atsparus drėgmei ir smūgiams Cokolio tinkas, atsparus drėgmei ir smūgiams

Tinkuotų cokolių pažeidimų priežastys ir kaip jų išvengti su viena medžiaga, tinkančia klijavimui, armavimui ir tinkavimui.

Tinkuojamo fasado įrengimas Tinkuojami fasadai pigesni, bet reiklesni darbo kokybei

Tinkuojami fasadai dėl pigesnių medžiagų ir iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingos technologijos yra populiariausias pastatų apdailos būdas. Bet juos įrengiant padaroma daugiausia statybinio broko. Tai verčia ieškoti atsakymo į klausimą, kas lemia jų kokybę?

Sertifikuota vėdinamo fasado sistema Sertifikuota vėdinamo fasado sistema – su nerūdijančio plieno strypais ir be šilumos tiltelių

Pirmą kartą Lietuvoje parengta ir sertifikuota vėdinamų fasadų sistema, aliuminio tvirtiklius pakeičiant nerūdijančio plieno tvirtinimo strypais.

Tinkuojamo fasado sistema BOLIX

Fasado apšiltinimas, medžiagos fasado tinkavimui, fasado tinkavimas

Nuo ko priklauso tinkuoto fasado kokybė?

Daugelis atsakytų, jog nuo kainos. Tai tik dalis tiesos. Kalbant konkrečiau, tinkuoto fasado kokybę lemia medžiagos ir jų derėjimas tarpusavyje bei darbų technologija.

Pastatų apsauga nuo saulės - stogeliai ir žaliuzės

Racionaliai suprojektuotame pastate saulė žiemą gali papildomai šildyti, o vasarą jame nereikia eikvoti energijos vėsinimui.

Kad vėdinamuose fasaduose neliktų šilumos tiltelių

Vėdinami fasadai, dengti plokštėmis, yra ilgaamžiai, tvirti ir estetiški. Tačiau tinkuotų fasadų gerbėjai teigia, jog plokščių tvirtinimas sukuria šilumos tiltelius. Gamintojai rado išeitį.

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojami trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai.

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Gintaro muziejus Sužibo Palangos vizitinė kortelė

Palangos Gintaro muziejaus fasadams ir stogui atnaujinti naudotos medžiagos, kurios itin atsparios aplinkos taršai.

fasadas Vėdinamieji fasadai su HPL plokštėmis – prestižinė apdailos klasė

Kodėl ši fasadų apdaila išskirtinė? Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių automobiliai priskiriami prestižinių klasei – medžiagų kokybės, patikimumo, ilgaamžiškumo, dizaino.

Metaliniai fasadų pastoliai

Pastolių konstrukcija, tvirtinimas, paklotas, šoninė apsauga

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Pelėsiai, melsvadumbliai ir kiti mikroorganizmai ilgainiui sugadina tinkuotą fasadą Kaip nuvalyti tinkuotus fasadus?

Kaip efektyviai ir greitai nuvalyti bei atnaujinti fasadą?

Lentos Namo išorės apdaila

Tinkamai parinkta namo išorės apdaila pagerina ne tik jo estetinį vaizdą, bet ir šilumos izoliaciją, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taigi, ir didina namo išliekamąją vertę.

Kapiliarus perkertančio barjero įrengimas Hidroizoliavimo sistemos

Drėgmė, nepriklausomai nuo to, ar viduje, ar lauke yra dažniausia sienų ir grindų dangų bei po jomis esančių pagrindų pažeidimų priežastis.

Bažnyčių apšvietimas

Apšvietimas kulto pastate - rūpestingas meno ir technikos derinys. Jis privalo užtikrinti tinkamą matomumą, bei kuo subtiliau atskleisti interjerą, netgi dalyvauti jo kūrime.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?

Fasado apdaila. Dažai Fasado apdaila. Dažai

Norint, kad fasadas tarnautų ilgai ir nekeltų rūpesčių, nepakanka teisingai pasirinkti fasado apdailos būdą; labai svarbu išsirinkti tinkamus, kokybiškus dažus.

Medinių sienų apšiltinimas

Medinės konstrukcijos išsiskiria tuo, kad jų šiltinimas yra sudėtingiausias ir jos greičiausiai pradeda irti, jei šiltinimas sumontuotas netinkamai.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

Namo sienų priežiūra Namo sienų priežiūra

Namo sienas reikia prižiūrėti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ypač lauko sienų priežiūra aktuali senos statybos namams. Dažniausiai sienų priežiūros problemas tenka spręsti blokinių namų gyventojams.