Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo

2008-09-12 19:50   Peržiūros : 383   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S  

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" patvirtinimo" pakeitimo  

2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-398 Vilnius  

Valstybės žinios, 2006 09 21, Nr. 100-3890

Įsigalioja nuo 2006 09 22  

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas", patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55-2203; 2005, Nr. 59-2082):

1. Papildau 9.34 papunkčiu: „9.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 54-1961);".

2. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus, juos perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo juos patikrinti ir nustatyti, ar:

16.1.  statyba  atitinka  teritorijų  planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus;

16.2.  statinio  projekto  apimtis ir  sudėtis  atitinka šiam tikslui nustatytą apimtį ir sudėtį;

16.3.  atlikta  projekto ekspertizė (kai ji privaloma) ir jos išvados yra teigiamos;

16.4.  statinio  projektuotojas,  statinio  projekto (projekto dalies) vadovas, statinio projekto ekspertizę atlikęs rangovas, statinio projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovas turi dokumentus, patvirtinančius jo teisę atlikti išvardytus darbus;  

16.5. ypatingo statinio statybos sklypo projektiniai inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, taip pat gyvenamojo pastato, suprojektuoto karstiniame rajone, statybos sklypo geologiniai tyrimai įregistruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d.  nutarimo  Nr.  584 nustatyta tvarka. Komisija  protokolu  įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos subjektui išduoti arba neišduoti statybos leidimą.".  

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas

Aktuali teisės akto redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S  

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo  

2002 m. balandžio 30 d. Nr. 218


Vilnius   Valstybės žinios,2002, Nr. 55-2203

Aktuali nuo 2008 06 02  

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo (Žin., 2002, Nr. 22-819):

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Nuo 2002 m. liepos 1 d. l a i k a u netekusiais galios:

3.1. aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 316 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 84-2510);

3.2. aplinkos ministro 2000 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 2000, Nr. 11-273);

3.3. aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 421 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" dalinio pakeitimo bei papildymo" (Žin., 2000, Nr. 88-2730);

3.4. aplinkos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 391 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo (Žin., 2001, Nr. 66-2420);

3.5. aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 555 „Dėl STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 2001, Nr. 99-3574);

3.6. aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 616 „Dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos dalinio pakeitimo" (Žin., 2001, Nr. 111-4055);

3.7. aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 196 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 316 „Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" patvirtinimo" dalinio pakeitimo".

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „reglamentas", „statyba".  

Aplinkos Ministras  Arūnas Kundrotas


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Gamybos cechai, pramonės ir ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos, gyvūnų fermos - yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybos ir sandėliavimo patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Širvintų r.


Kompanijų produktai
Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Savisiurbiai siurbliai su greičio reguliatoriumi

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...