Nuotekų išvalymo lygis: pagrindiniai rodikliai ir įrenginių bandymai

2015-09-16 14:41   Peržiūros : 5609   Spausdinti


Tiek vandentvarkos projektų vykdytojams, tiek gyventojams ėmus analizuoti valymo įrenginių pasiūlą, nemenkas uždavinys yra išsirinkti įrenginį: įmonių pasiūlymai vienas už kitą patrauklesni. Kokie valymo įrenginio parametrai rodo tikrąjį jo efektyvumą?

Traidenis

„Jeigu man kas nors prieš 20 metų, kai dirbau didelėse miestų nuotekų valymo įmonėse, būtų papasakojęs apie dabartines mažų biologinio valymo įrenginių galimybes, būčiau nepatikėjęs", - sako vandentvarkos ūkio inžinierius Arnas Danila. Dabar jis - Statybos produktų sertifikavimo centro Valymo įrenginių bandymų laboratorijos vadovas, tiesiogiai stebintis ir bandantis mažų valymo įrenginių darbo kokybę.

Svarbiausi valymo įrenginio parametrai

Tad esminis klausimas Valymo įrenginių bandymų laboratorijos vadovui - kokie svarbiausi biologinio nuotekų valymo įrenginio rodikliai ar parametrai, kurie taip, kaip, pavyzdžiui, išmaniojo telefono operacinė sistema, lemia valymo įrenginio naudojimo patogumą, patikimumą, efektyvumą ir švarią gamtinę aplinką?

Laboratorijos vadovas iš pradžių siūlo bent šiek tiek susipažinti su pagrindiniais nuotekų išvalymo parametrais.

Biologinio (aerobinio) nuotekų valymo esmė -  vandenyje ištirpusiam deguoniui kontaktuojant su organinėmis medžiagomis, sudaromos sąlygos intensyviam veikliojo dumblo bakterijų maitinimuisi. Šis procesas yra organinių medžiagų bei teršalų perėjimas iš vandens į bakterijų masę. Mikroorganizmai suskaido ir maistui suvartoja nuotekose esančias organines medžiagas, azoto, fosforo junginius, taip išvalydami nuotekas.

Pagrindinis biologinio valymo įrenginio darbo efektyvumo rodiklis  - biocheminis deguonies kiekis, sutrumpintai vadinamas BDS.

SVARBU

Kuo mažiau į gamtinę aplinką su išvalytu vandeniu patenka organinių medžiagų, kurių kiekį apibūdina BDS, tuo valymo įrenginys efektyvesnis ir mažiau teršia aplinką.

BDS - vienintelis mažų valymo įrenginių parametras, nustatytas Lietuvos Respublikos Nuotekų tvarkymo reglamente.

Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų.  Taip pat išleidžiamos komunalinės/buitinės nuotekos turi atitikti kitus bendruosius reikalavimus:

Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normų reglamentas

lentele

 

 

Matome, kad Nuotekų tvarkymo reglamente mažiems valymo įrenginiams (iki 5 kub.m per parą našumo) didžiausia leistina biocheminio deguonies koncentracija yra 40 mg/l deguonies.

Tai gana aukštas rodiklis, jeigu palygintume, pavyzdžiui, su Aplinkosauginėmis buitinių nuotekų filtravimo įrenginių (papraščiau sakant, septikų)  įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklėmis. Jos, nors ir neseniai sugriežtintos, leidžia į gamtinę aplinką infiltruoti nuotekas, kurių  užterštumas neviršija 150 mg/ l deguonies pagal BDS7.

 

isvalytos nuotekos
Iš biologinio valymo įrenginio nuotekos į aplinką patenka beveik švaraus vandens pavidalo.

 

 

Tad biologinio valymo įrenginiai beveik keturis kartus mažiau teršia aplinką nei septikai.

Į taršos leidimą ar projektavimo sąlygas įrašomas valymo įrenginių normatyvas pagal BDS7, tad į jį ir reiktų orientuotis.

Be BDS rodiklo išvalytose nuotekose yra svarbūs skendinčiųjų medžiagų (SM), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), bendro azoto (Nb), bendro fosforo (Pb) rodikliai.

 

Azotas ir fosforas

Vieni iš didžiausių gamtos priešų, patenkančių iš nekokybiškų valymo įrenginių ar septikų, yra fosforas ir azotas. Būtent dėl per didelės fosforo koncentracijos Baltijos jūros vandenyje yra susidariusi maždaug Lietuvos ploto mirusi zona, kurioje nėra gyvybės. Manoma, kad situacija tik blogės, jei fosforo kiekiai nebus sumažinti.

O kalbant apie azotą, nors jis yra svarbi maistinė medžiaga gyviesiems organizmams, tačiau per dideli jo kiekiai gali būti toksiški. Didėjanti azoto koncentracija (daugiausia amoniako pavidalu) buitinėse nuotekose tampa teršalu, kuris gali sukelti eutrofikaciją ir gali turėti toksinį poveikį įvairioms vandens rūšims. Amoniakas ir amonio jonai gali sukelti nepageidaujamus kvapus ir įvairias ligas.

Reiktų pažymėti, kad dažniausiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai užtikrina gana efektyvų BDS ir kietųjų dalelių pašalinimą, tačiau azoto pašalininimas dažnai siekia tik 10-30 procentų į nuotekas patekusio azoto. Dauguma azoto yra išleidžiama nitratų forma, kuris dirvoje yra labai mobilus.

Fosforas iš nuotekų gali būti šalinamas cheminiu ir biologiniu būdais. Pastarasis ir ekologiškesnis, ir ekonomiškesnis, todėl daugelis valymo įrenginių gamintojų būten šį būdą ir naudoja. Tiesa, pašalinti fosforą iš nuotekų nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, šią problemą sprendžia ne vienas pasaulio mokslininkas. Be to, sudėtingos fosforo šalinimo technologijos brangina valymo įrenginius.

„Pažangios šalys nuėjo kitu keliu. Vietoj to, kad valytų fosforą, riboja jo kiekius cheminėse buities priemonėse. Tai pigiau ir paprasčiau. Didžiausi fosforo kiekiai į nuotekas patenka iš skalbimo priemonių. Skandinavijos šalys, beveik visos ES šalys riboja fosforo kiekius skalbikliuose, tik Lietuva ir Rusija šito nėra padariusios. Net Baltarusija prieš pora metų priėmė reglamentą, kuris riboja leidžiamą fosforo kiekį skalbimo priemonėse.  Ir dėl to nei skandinavai, nei japonai nevaikšto purvini. Šimtais kartų pigiau fosforo nenaudoti nei pašalinti jį nuotekose", - sako Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas dr. Rimantas Budrys.

Fosforo pasišalinimas problematiškas ir dėl to, jog tam turi reikšmės nuotekų temperatūra bei organinių medžiagų kiekiai jose. Į visa tai valymo įrenginiuose ir technologijoje turi būti atsižvelgta, ypač tų gamintojų, kurie valymo įrenginius eksportuoja.

Likutiniai azoto ir fosforo kiekiai išvalytose nuotekose išleidžiamose į gamtinę aplinką Lietuvoje įstatymais nereglamentuojami. Tačiau, kaip minėjau, azoto ir fosforo tarša yra pagrindinis veiksnys, sukeliantis dumblių žydėjimą paviršiniuose vandenyse, todėl šių medžiagų pašalinimas iš nuotekų yra viena iš svarbiausių priemonių sumažinti eutrofikaciją vandens telkiniuose.

ES ir Skandinavijos šalyse į azoto ir fosforo šalinimą nuotekose kreipiamas didelis dėmesys, todėl Lietuvos gamintojai savo įrenginius pagal šiuos parametrus būtinai testuoja.

UAB „Traidenis" buitinių nuotekų valymo įrenginio NV-1 (0,8 kub.m /parą našumo) analizuojami parametrai ir gauti rodikliai:

 


 

Lietuvoje kol kas Nuotekų tvarkymo reglamentas nurodo tik bendrojo azoto ir fosforo kiekių ribinę koncentraciją nuotekoms, išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius: azoto, išleidžiamo į gamtinę aplinką ribinė koncentracija yra 12, fosforo - 1,6 mg/l.

Nors šie skaičiai taikomi tik į vandenį išleidžiamoms nuotekoms, tačiau iš tiesų jie turėtų būti visų mažų nuotekų valymo įrenginių gamintojų siekiamybė - tai rodiklis parodantis  gamintojų atsakomybę prieš gamtą.

 

Traidenis išvalytos nuotekos
Lietuvoje azoto ir fosforo vertės reglamentuojamos tik į paviršinius vandenis išleidžiamose mažų valymo įrenginių nuotekose, tačiau į kitas šalis įrenginius eksportuojantys gamintojai savo produkciją testuoja ir pagal šiuos parametrus bei laikosi atskirų šalių normų.

 

 

Valymo įrenginių bandymai imituoja realias situacijas

Šiandien aišku, jog ES direktyvose ir aplinkosaugos dokumentuose nuotekų išvalymo efektyvumo srityje numatomas laipsniškas reikalavimų kėlimas. Nors kol kas ES šalys dėl vieningų azoto ir fosforo verčių išvalytose nuotekose nėra susitarusios, tai netolimos ateities perspektyva. Prognozuodamas tokį scenarijų, Aplinkos ministerijai priklausantis  Statybos produktų sertifikavimo centras 2010 metais atidarė mažų nuotekų valymo įrenginių laboratoriją, kurioje šiandien testuojami beveik visų Lietuvos  ir Rytų Europos gamintojų maži valymo įrenginiai.

 

 

Maišiagalos bandymu labaoratorija1
Valymo įrenginių bandymų laboratorijoje testuojami maži biologinio valymo įrenginiai.

 

Lietuvoje, netoli Vilniaus, Maišiagalos miestelio pašonėje veikianti laboratorija yra tarp 29 Europos Komisijos paskelbtų notifikuotų mažų nuotekų valymo įrenginių laboratorijų, kurioms suteikta teisė nuotekų valymo įrenginius ženklinti Europos standarto CE ženklu.

Į laboratorijoje bandomus įrenginius patenka dalis Vilniaus rajono Maišiagalos miestelio buitinių nuotekų. Vietovė buvo parinkta neatsitiktinai - valymo įrenginiams reikėjo gyvenvietės, į kurios kanalizaciją nebūtų leidžiamos gamybinės nuotekos. Bandymams naudojamos įprastinės buitinės nuotekos ir imituojama kiek įmanoma realesnė nuotekų paros bei metų struktūra: didesnis nuotekų kiekis iš ryto, tuomet pertrauka, o vakare, kai gyventojai grįžta iš darbų - didžiausias kiekis. Imituojamas atostogų režimas, kai nuotekos 2 savaites į valymo įrenginius beveik nepatenka, ir perkrova - momentinis didesnis nuotekų kiekis, taip pat per bandymo laiką 2 kartus imituojamas elektros dingimas 48-ioms valandoms.

Biologinio valymo įrenginio bandymai lobaratorijoje trunka apie 10 mėnesių, per tą laiką iš valymo įrenginio paimami 26 mėginiai prieš vieną ar kitą imitaciją ir po jos.

 

Maišiagalos bandymų laboratorija
Bandomuose įrenginiuose imituojami nuotekų patekimo į juos struktūra.

 

 

Išvalytų nuotekų mėginiai ir tiriami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Mėginių tyrimai parodo, nuotekų išvalymo lygį bei kokią įtaką įrenginio darbui, išvalymo efektyvumui turi įvairios situacijos.

Mažo valymo įrenginio darbui labai didelę reikšmę turi nuotekų patekimo į juos tolygumas, todėl bandomi patys mažiausi gamintojų įrenginiai, nes jie yra pažeidžiamiausi.

Visi mažieji įrenginiai bandomi pagal harmonizuotus Europos standartus EN 12566-3,  EN 12666-6, EN 12566-7 ir turi juos atitikti.

Laboratorijoje atliekami bandymai ne tik valymo efektyvumui nustatyti, bet ir įrenginių konstrukcijų stipruminėms savybėms ištirti. Labai svarbu tai, kad vietos gamintojai turi galimybę vietoje ir palyginti greitai patikrinti įrenginiuose įdiegtus patobulinimus, išbandyti įrenginius pagal užsakovo reikalavimus. Laboratorijos paslaugomis jau pasinaudojo ne tik Lietuvos buitinių valymo įrenginių gamintojai, bet ir gamintojai iš Airijos, Švedijos, Lenkijos, Estijos, Ispanijos ir kt.

Danutė Ramoškevičiūtė

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas
Visi kategorijos straipsniai
vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai ir jų tipai: giluminis siurblys, slėgio kėlimo siurblys, šulinio siurblys. Vandens siurblio pajungimas ir montavimas, giluminio siurblio pajungimo schema, vandens siurblio valdymas, slėgio ir debito skaičiavimas 

Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai 

Vandens minkštinimo filtrai

Vandens minkštinimo filtrai

Filtrai vandens minkštinimui, skaitmeniniai filtrai kietam vandeniui 

Vandens minkštinimas

Vandens minkštinimas

Geriamo vandens minkštinimas, vandens minkštinimo filtrai 

Vandens gręžinių įrengimas

Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos 

Vandentiekio vamdžiai

Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas 

Nuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose. 

Vandentiekio įrengimas sodyboje

Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje 

Nuotekų valymas

Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Vandens filtrai
Ukmergės g. 364, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Vandens filtrai namams, geriamojo vandens filtrai, vandens minkštinimo filtrai, vandens nugeležinimo filtrai, anglies vandens filtrai, mechaniniai vandens filtrai, kasetiniai vandens filtrai, vandens filtrai biurams, pramoniniai vandens filtrai.
Ukmergės g. 298A, LT-01101 , Vilnius
Telefonas: +370-602-27144, Mobilus: +370-674-34646, El. paštas: info@ltaqua.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-89709, El. paštas: giedrius@artva.lt
1 2 3 4 5 ... 9
vandens siurbliai Geriausi vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai ir jų tipai: giluminis siurblys, slėgio kėlimo siurblys, šulinio siurblys. Vandens siurblio pajungimas ir montavimas, giluminio siurblio pajungimo schema, vandens siurblio valdymas, slėgio ir debito skaičiavimas

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Vandens minkštinimo filtrai Vandens minkštinimo filtrai

Filtrai vandens minkštinimui, skaitmeniniai filtrai kietam vandeniui

Vandens minkštinimas Vandens minkštinimas

Geriamo vandens minkštinimas, vandens minkštinimo filtrai

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

SPA baseinas Spa baseinas

Kaip išsirinkti SPA baseiną, SPA baseino įrengimas, SPA baseino valdymas, energijos sąnaudos SPA baseinui, SPA baseino priežiūra

Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Biologinio valymo įrenginiai

Nemalonu maudytis dumblių plėvele aptrauktame Baltijos jūros ar kito telkinio vandenyje? Toks vanduo ne tik nemalonus dėl drumstumo, bet pavojingas gamtai bei sveikatai. Yra du būdai išvengti vandens „žydėjimo" ar bent jį sumažinti.

Kodėl asbesto stogų keitimą valstybė remia, o kanalizacijos įrengimo – ne?

Namai naujais stogais, bet su lauko tualetais – labiausiai tikėtinas vaizdas Lietuvos kaimuose ir vienkiemiuose.

Traidenis Nuotekų išvalymo lygis: pagrindiniai rodikliai ir įrenginių bandymai

Tiek vandentvarkos projektų vykdytojams, tiek gyventojams ėmus analizuoti valymo įrenginių pasiūlą, nemenkas uždavinys yra išsirinkti įrenginį: įmonių pasiūlymai vienas už kitą patrauklesni. Kokie valymo įrenginio parametrai rodo tikrąjį jo efektyvumą?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Nuotekų valymas Ekologija, ekonomika ir vandentvarka

Ar vandentvarkoje priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar naudojamos naujausios technologijos? Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Kaip išvengti užkalkėjimo šildymo ir vandentiekio sistemoje?

Pataria UAB "ARMADA" direktorius Tadeušas Kuzborskis

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Lietaus kaupimo talpos Lietaus kaupimo talpos

Lietaus surinkimo sistema, talpos lietaus vandens kaupimui

Leidimai valymo įrenginiams Leidimai valymo įrenginiui

Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

daugiau
Vandens šildytuvo pajungimas prie vandentiekio Vandens šildytuvo pajungimas prie vandentiekio

Kaip teisingai prijungti elektrinį vandens šildytuvą prie vandentiekio

daugiau
Kur tiriamas šulinių vanduo Kur tiriamas šulinių vanduo?

Kur atliekami šulinio ir gręžinių vandens tyrimai, kas kiek laiko reikia tirti šulinio vandenį. Kokie teršalai dažniausiai būna šulinio vandenyje

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
habil. dr. Algirdas Klimas Kas atsakingas už geriamojo vandens kokybę, ar reglamentuojamas jo kietumas?

Atsako habil. dr. Algirdas Klimas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriausiasis hidrogeologas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilniuje
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilnius

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Kaip išsirinkti vandens minkštinimo filtrą ?

Kas yra vandens minkštintuvas ir kiek gali kainuoti mink...

Vandens minkštinimo filtrai
Vandens minkštinimo filtro pasirinkimas: kas svarbu ? VIDEO

Patarimai, į ką verta atsižvelgti, renkantis vandens mink...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Nuotekų valymo įrengimas
Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Nuotekų valymas individualiam namui. Nuotekų valymo įreng...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

Vandentiekio avarinė Vilniuje

Avarinis vandentiekio remontas

1 2
Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

SPA baseinas Spa baseinas

Kaip išsirinkti SPA baseiną, SPA baseino įrengimas, SPA baseino valdymas, energijos sąnaudos SPA baseinui, SPA baseino priežiūra

Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Biologinio valymo įrenginiai

Nemalonu maudytis dumblių plėvele aptrauktame Baltijos jūros ar kito telkinio vandenyje? Toks vanduo ne tik nemalonus dėl drumstumo, bet pavojingas gamtai bei sveikatai. Yra du būdai išvengti vandens „žydėjimo" ar bent jį sumažinti.

Kodėl asbesto stogų keitimą valstybė remia, o kanalizacijos įrengimo – ne?

Namai naujais stogais, bet su lauko tualetais – labiausiai tikėtinas vaizdas Lietuvos kaimuose ir vienkiemiuose.

Traidenis Nuotekų išvalymo lygis: pagrindiniai rodikliai ir įrenginių bandymai

Tiek vandentvarkos projektų vykdytojams, tiek gyventojams ėmus analizuoti valymo įrenginių pasiūlą, nemenkas uždavinys yra išsirinkti įrenginį: įmonių pasiūlymai vienas už kitą patrauklesni. Kokie valymo įrenginio parametrai rodo tikrąjį jo efektyvumą?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Nuotekų valymas Ekologija, ekonomika ir vandentvarka

Ar vandentvarkoje priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar naudojamos naujausios technologijos? Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.