Vanduo individualiame name: įrengimas ir tiekimas

2015-05-06 11:34   Peržiūros : 20576   Spausdinti


Ką daryti, jei nėra centralizuoto vandentiekio? Kasti šulinį ar gręžti gręžinį? Kokį pasirinkti siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį?

Vanduo individualiame name: įrengimas ir tiekimas

Vandens problema ten, kur nėra vandentiekio, paprastai sprendžiama kasant šulinį arba gręžiant gręžinį. Ką rinktis, priklauso nuo vietovės, vandens poreikio bei šiam tikslui skiriamų investicijų.

Šulinį iškasti pigiau, tačiau su juo iškyla klausimai: vandeningojo horizonto gylis, vandens kokybė, šulinio priežiūra, vandens pakėlimo siurblys.

Šulinio vandens kokybė labai priklauso nuo šulinio vietos, įrengimo bei priežūros, ir žinoma, žmogaus ūkinės veiklos. Nepaisant to, kad  šiuo metu Lietuvoje itin aktyvi ūkinė veikla nevyksta, laukai gal ir nėra pertręšiami, tačiau teršalai patekę į vandeningąjį sluoksnį filtruojasi dešimtmečius, tad pavojingų nitratų perteklius stebimas didelėje dalyje šulinių, taip pat ir naujai iškastuose.

Todėl labai aktualus klausimas - kur kasti šulinį? Šis klausimas tampa galvos skausmu ne vienam naujo sklypo savininkui. Ir dėl grunto užterštumo, ir dėl šulinio vietos.

Yra daugybė būdų - tiek mokslinių, tiek mistinių, kaip surasti vandens gyslą. Ievos arba lazdyno šakelę, kurias anksčiau naudojo ieškantys vandens, pakeitė vielinis rėmelis. Tačiau reikalo esmė paprasta: jei kaimynai turi šulinį - drąsiai kaskite ir sau. Jei abejojate, gręžkite žvalgomąjį gręžinį.

Jei sklype esantis vandeningasis horizontas yra nuo 5 iki 20 metrų gylyje, tuomet autonominiam vandens, naudojamam laistymui ir buities reikmėms (sunaudojimas iki 1 - 2 kub.m per parą), poreikiui patenkinti šulinys puikiai tiks. Ir, nors galima rasti gilesnių nei 30 metrų  šulinių, lyginant su gręžiniu gilesnio šulinio kasimas gali būti sudėtingesnis ir nerentabilus. Taip pat reikia atsižvelgti į vietinę hidrogeologinę situaciją - pelkėtoje vietoje iškasto šulinio vandens nebus galima gerti - į jį pateks paviršinis vanduo, o kartu su juo ir visa tai, ką jis nuplaus paviršiuje.

Renkantis, ką kasti - šulinį ar gręžinį, dažniausiai sprendimą lemia finansai.

Šachtinių šulinių įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai".

Teisingas šachtinio šulinio vietos parinkimas

Kaip nurodyta minėtose Higienos normose, šulinio vieta parenkama atsižvelgiant į šiuos reikalavimus: teritorija turi būti švari, apsaugota nuo potencialios mikrobinės ir cheminės taršos;

prieš kasant šulinį atliekamas sklypo geologinis ir hidrogeologinis tyrimas. Geologiniais ir hidrogeologiniais tyrimais turi būti nustatyta ar bent žinoma:

 • požeminio vandens vandeningasis sluoksnis, slūgsojimo gylis, galimas išgauti vandens kiekis, maitinimo sąlygos, nitratų kiekis vandenyje,
 • gruntinio vandens tekėjimo kryptis gyvenamosios vietovės atžvilgiu, galimas ryšys su kitomis vandenvietėmis, esamais ir projektuojamais šuliniais,
 • vandens šaltinio rudens-žiemos hidrogeologinis režimas ir užšalimo galimybė, pavasario potvynių hidrologinės savybės,
 • reikalavimai vandens naudojimui ir apsaugai;
 • šulinio atstumai nuo potencialių taršos objektų:

Šulinio vieta turi būti parinkta atsižvelgiant į požeminio vandens tėkmės kryptį. Pagal gruntinio vandens srautą potencialios taršos objektai turi būti žemiau negu šulinys. Jeigu tokios galimybės nėra, potencialios taršos objektų (ūkiniai pastatai, lauko tualetai, srutų duobės, mėšlidės, trąšų, pesticidų, naftos produktų sandėliai, šiltnamiai ar intensyviai tręšiami daržai, kapinės) atstumas iki šulinio turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų.

Prie šulinio turi būti apsaugos zona, kurios atstumas iki gyvenamojo namo 7 m, iki garažo, ūkinio pastato ar šiltnamio - 10 m, iki tvarto, mėšlidės ir kompostavimo aikštelės, išgriebimo duobės - 25 m, iki lauko nuotakyno - 15 m.

Šulinys negali būti įrengiamas polaidžio vandenimis užtvindomose teritorijose, pelkėtose vietose ar vietose, kur gali būti nuošliaužos.

Principinė šulinio schema
Principinė šulinio schema.

Didelę įtaką vandens kokybei turi šulinio priežiūra. Būtina vieną kartą per metus šulinį išvalyti, jei reikia, ir dezinfekuoti. Dažniausiai šachtiniai šuliniai yra negilūs. Daug šulinių yra įrengta žemesnėse pagal reljefą vietose, todėl į juos gali tekėti paviršinis vanduo ir sukelti didelį užterštumą organinėmis medžiagomis.

Kaip rodo Lietuvos žemdirbystės institute atlikti vandens kokybės tyrimai, didžiausias šulinių vandens užterštumas susidaro dėl reto jų valymo, netvarkingos aplinkos, netoli šulinių kaupiamo mėšlo, apsauginių plotelių nebuvimo.

Naujausiais Vilniaus sveikatos centro duomenimis, 2014 m. ištirti 2332 šachtinių šulinių vandens mėginiai, reikalavimų neatitiko 31 proc. jų. Šie skaičiai Lietuvoje nesikeičia jau ne vienerius metus - kasmet tiriant šulinių vandenį, nustatoma, kad apie trečdalio jų vanduo yra užterštas nitritais ir nitratais.

Įvairių šaltinių duomenis, iš Lietuvoje esančių apie 300 tūkst. šulinių, 30-50 proc. jų yra užteršti nitritais ir nitratais, kurie pavojingi sveikatai.

Siurbliai šuliniui - panardinami ir išoriniai

Jei nesiruošiate vandens iš šulinio nešioti kibirais, jums prireiks siurblio. Jų yra įvairių, paprasčiausi - panardinami vibraciniai siurbliai. Didžiausias jų trūkumas - trumpas tarnavimo laikas, didelės elektros energijos sąnaudos, korpuso korozija, užsikimšimas.

Patogesnis, bet triukšmingas variantas - išorinės automatinės vandens tiekimo stotelės (hidroforai). Tai išorėje, sausoje vietoje, patalpoje ar name statomas įrenginys. Jį sudaro vandens siurblys, uždėtas ant išsiplėtimo indo (vandens talpos), slėgio relė ir manometras. Išsiplėtimo indas arba vandens talpa reikalinga tam, kad siurblys nebūtų jungiamas kiekvienu atveju, kai reikia prisileisti tik stiklinę vandens. Dažniausias vandens talpos tūris - 20-60 litrų. Tokiai įrangai reikia vietos, būtina tinkamai prižiūrėti slėgio relę.

Šių siurblių vandens pakėlimo aukštis - iki 9 m, jie gana triukšmingi, būtina užtikrinti patalpos vėdinimą, reikalinga nuolatinė patikra - talpos, slėgio relės. Renkantis hidroforą, daugiausia dėmesio reiktų skirti siurbliui, jis neturėtų būti pats pigiausias, kad netektų dažnai jo keisti. Šiuo atveju geriau apsistoti ties siurbliu be automatikos, tiesa, reikia nepamiršti, kad, išsekus vandeniui, siurblys dirbs ir gali perkaisti.

 

Tylusis hidroforas: paprastai montuojamas, pakeliantis slėgį

Atsižvelgdami į hidroforų eksploatavimo ypatumus,  gamintojai juos nuolat tobulina. „Grundfos" gamina automatines vandens tiekimo stoteles - hidroforus MQ, kurios rinkoje vadinamos tyliaisiais hidroforais. Siurblio konstrukcija tokia, kad vanduo aušina variklį ir atlieka garso izoliacijos funkciją. Todėl tai itin tyliai veikiantys, kompaktiški, savisiurbiai hidroforai, skirti vandens tiekimui individualiuose namuose, vasarnamiuose, ūkiniuose pastatuose, šiltnamiuose. Turi apsaugą nuo sausosios eigos su automatiniu įjungimu/išjungimu, negirdėti veikimo garso ir jiems nereikia jokios priežiūros. Maksimalus įsiurbimo aukštis - 8 m, kėlimo aukštis  - 45 m, maksimalus našumas - 4,3 kub. m per val.

Membraninis slėgio indas, variklis ir reguliatorius sudaro kompaktišką įrenginį, kuris nedaug didesnis nei normalus sodo siurblys. Montavimas ir prijungimas visai paprastas, variklis gerai apsaugotas nuo drėgmės, todėl hidroforą galima montuoti ne tik patalpoje, bet ir išorėje pastatytoje dėžėje.

Montuotojai vertina šį hidroforą dėl patikimumo, tylaus darbo ir paprasto montavimo. Dėl šios priežasties šis siurblys itin patogus tuo atveju, kai brangesnę įrangą iš vasarnamio ar sodybos reikia išsivežti pasibaigus sezonui.

Kai namuose yra centralizuotas vandens tiekimas, bet ne visada pakanka jo slėgio, šią problemą vandens tiekimo ir slėgio pakėlimo stotelė MQ irgi gali išspręsti. Tokia situacija gana dažna nedideliuose mieteliuose ir gyvenvietėse. Slėgiui vandentiekyje padidinti MQ puikiai tinka, nes gali pakelti slėgį iki 3-4 bar. Šiam tikslui naudojant MQ, jokios papildomos automatikos ir priežiūros įrenginiui nereikia.

 

MQ vadinamas tyliuoju hidroforu. Vanduo jame aušina variklį ir atlieka garso izoliacijos funkciją.
MQ vadinamas tyliuoju hidroforu. Vanduo jame aušina variklį ir atlieka garso izoliacijos funkciją.

Panardinamas ir ilgaamžis

„Grundfos" gamina panardinamą siurblį šuliniams SBA su automatika viduje, todėl šiam siurbliui nereikalingas išorinis valdiklis. Šis sprendimas gerokai pailgina siurblio tarnavimo laiką, be to, tai tylus veikimas, atsparumas korozijai ir minimali priežiūra. Tokį siurblį užtenka kartą per metus apžiūrėti, ar neužsiteršęs įsiurbimas.

SBA siurblys skirtas šulinio arba lietaus vandens tiekimui iš surinkimo talpos, tai iš tiesų toks siurblys, kurį  „įjunk, siurbk ir pamiršk". Sumontavus ir pri­jungus vamzdžius, siurblį tereikia įjungti. Pakėlimo aukštis - iki 40m. SBA siurbliai gali būti su integruotu įvado koštuvu (tinklelis su 1 mm akutėmis) arba su šoniniu įvadu/lanksčia įsiurbimo žarna su plūduriuojančiu įsiurbimo koštuvu (1 mm tinklelis).

SBA siurblių vidinė automatika ir korpusai iš kompozitinių medžiagų ir nerūdijančio plieno garantuoja ilgesnį jų tarnavimo laiką lyginant su kitais siurbliais.
SBA siurblių vidinė automatika ir  korpusai iš kompozitinių medžiagų ir nerūdijančio plieno garantuoja ilgesnį  jų tarnavimo laiką lyginant su kitais siurbliais.

 

Visi SBA siurbliai gali būti su plūdiniu jungikliu arba be jo. Plūdinis jungiklis gali išjungti siurblį, kai vandens lygis yra žemas, kad į koštuvą nepatektų ant vandens paviršiaus plūduriuojantys teršalai, taip pat apsau­go, kad dėl sausosios eigos į sistemą nepatektų oro. Nerūdijančio plieno koštuvas apsaugo, kad nepatektų didesnių dalelių.

Plūduriuojantis įsiurbimo koštuvas siurbia vandenį prie paviršiaus, kur jis yra švariausias.

Siurbliui kaistant, integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija jį nedelsiant sustabdo. Kai siurblys atvėsta iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl paleidžiamas. SBA su plūdiniu jungikliu auto­matiškai pasileidžia, kai tik pakyla vandens lygis. Siurblys be plūdinio jungiklio bando pasileisti iš naujo kas 24 valandas.

 

Vandens gręžiniai

Gręžinys sklype gręžiamas numatytoje vietoje. Jei dėl vietos kyla abejonių, gręžėjai, norėdami surasti vandeningą horizontą, gali pasiūlyti pirma išgręžti žvalgybinį gręžinį. Gręžinių vandeniui tiekti projektavimą ir įrengimą reglamentuoja Aplinkos ministerijos norminis dokumentas LAND 4-99 (aplinkosauginis normatyvinis dokumentas). Anksčiau buvo reikalaujama projektą derinti su regioniniu aplinkos apsaugos departamentu (RAAD). Nuo 2009 metų visų projektų derinti nereikia, RAAD statinio projektavimo sąlygas rengia ir statinių projektus tikrina:

 • LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) nustatytais atvejais (sąrašai ir kriterijai nurodyti įstatymo 1 ir 2 priedeliuose);
 • Kai užbaigus statinį yra reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Sąlygos ir kriterijai yra nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse (Žin., 2005, Nr. 103-3829);
 • Kai statiniai projektuojami saugomose teritorijose, neturinčiose administracijos.

Atkreipiame dėmesį, jog pripažįstant tinkamais naudoti gręžinius, RAAD agentūrų specialistai visais atvejais privalo dalyvauti komisijoje (pagal STR 1.11.01:2002 26.4 punkto reikalavimus). Tokiais atvejais RAAD reikalauja nustatyta tvarka parengto ir suderinto (jei reikia) gręžinio projekto ir akredituotos laboratorijos atliktų vandens kokybės laboratorinių tyrimų duomenų. Laboratorijoje vandens kokybę patikrina gręžėjai.

Principinė vandens gręžinio schema.
Principinė vandens gręžinio schema.

Pažymėtina, kad prie gręžinio turi būti numatyti sanitarinės apsaugos griežto režimo zonos parametrai (ne mažiau kaip 5 metrų spinduliu aplink gręžinį) ir nuotekų tvarkymo būdas. Tiesa, laikytis visų reikalavimų 6 arų sklype, kurio dalį užima namas, yra gana sudėtinga. Vengiant galimai užterštų aukščiau esančių vandeningų sluoksnių ar paviršinės taršos sudėtingose geologinėse - hidrogeologinėse sąlygose, būtinai izoliuojamas vandeningas sluoksnis, iš kurio bus išgaunamas vanduo.

 

Reikalavimai vandens gręžiniui

Gręžinys turi atitikti šiuos pagrindinius techninius reikalavimus:

 • 1. Į jį neturi patekti paviršinis vanduo. Tam izoliuojamos gręžinio žiotys (tarpas tarp vamzdžio ir grunto žemės paviršiuje) ir eksploatacinės kolonos vamzdžio apačia dvikolonėje konstrukcijoje.
 • 2. Viršfiltrinio vamzdžio ar eksploatacinės kolonos skersmuo turi būti didesnis už reikiamo giluminio siurblio skersmenį;
 • 3. Vamzdžiai ir filtras turėtų būti plastmasiniai (polivinilchlorido, vinilo). Tai pailgina gręžinio amžių ir mažina geležies kiekį išgaunamame vandenyje;
 • 4. Aplink filtrą turėtų būti bent 50 mm storio žvirgždo užpilas, kuris didina gręžinio našumą ir ilgina jo amžių;
 • 5. Gręžinys privalo turėti nuosėdų rezervuarą, kuriame eksploatacijos metu susikaupia per filtrą iškoštas smulkus smėlis;
 • 6. Gręžinio eksploatacinis našumas turėtų būti bent 20 proc. mažesnis už statybinį, kai vandeningas horizontas suklotas iš smėlio, ir 10 proc., kai horizontas suklotas iš žvirgždo;
 • 7. Išgaunamame vandenyje smėlio neturi būti daugiau 0,05 proc;
 • 8. Gręžiniai įrengiami sukamuoju ir kalamuoju būdu. Gilesni kaip 35 metrų gylio gręžiniai įrengiami tik sukamuoju būdu;
 • 9. Pageidautina, kad gręžiant būtų naudojami specialūs praplovimo skiediniai, neužkemšantys vandeningo sluoksnio. Molio skiedinys taikytinas tik fontanuojančiuose gręžiniuose;
 • 10. Baigęs rengti gręžinį, vykdytojas privalo pateikti užsakovui gręžinio pasą su techniniais duomenimis ir vandens analizės rezultatais. Pase privalo būti įrašytas eksploatacinis debitas, galimas vandens pažemėjimas eksploatacijos metu bei pažymėti cheminiai elementai, kurie gautame vandenyje viršija galiojančias sanitarines normas (jei tokie yra).

 

Siurbliai vandens gręžiniui

Paprastai gręžinį rengiantys specialistai nurodo reikalingo siurblio parametrus ir namo savininkui pasiūlo keletą siurblių variantų. Deja, labai dažnai tai nebūna geriausias variantas. Norėdami, kad kuo didesnė suma liktų jiems, gręžėjai neretai nurodo ne pačios geriausios kokybės siurblį. Kai jis nebeveiks - tai jau bus užsakovo, o ne jų rūpestis. Arba, naudojant vandenį bus juntamas gana ryškus slėgio svyravimas. Jei vandens slėgis nebus pastovus, vartotojai jaus didelį diskomfortą.

Norint turėti patikimą vandens tiekimą vandens gręžiniui būtinas siurblys su pastovaus slėgio sistema. Vienas iš patikimiausių šio tipo vandens siurblių yra Grundfos SQE.

Pastovų slėgį palaiko integruotas dažnio keitiklis

Įprastiniai siurbliai sukasi pastoviomis apsukomis, jie tik veikia arba ne. Tuo tarpu Grundfos SQE pastovaus slėgio siurblys turi unikalų kintamų apsukų variklį, kuris gali padidinti arba sumažinti apsukas priklausomai nuo vandens vartojimo. Kai reikia daugiau vandens, siurblys padidina apsukas, o kai vandens vartojimas sumažėja - sumažina. Kaip tai veikia? Dažnio keitiklis didina arba mažina siurblio variklio apsukas, priklausomai nuo poreikio. Poreikį nurodo slėgio jutiklis, kuris montuojamas name. Jis siunčia signalą specialiam valdikliui, šis savo ruožtu perduoda signalą siurbliui, šio automatika padidina arba sumažina variklio apsukas.

Tai namų savininkams suteikia galimybę, pavyzdžiui, vienu metu naudoti dušą, skalbyklę bei laistymo sistemą ir, priešingai nei turint įprastą siurblį, vandens slėgis dėl to nesumažėja.

Jeigu valdymo pultelyje nustatytas vandens slėgis, pavyzdžiui, 4 bar, jutiklis sureaguos kuomet jis bus mažesnis ar didesnis. Taip gyventojams užtikrinamas pastovus vandens slėgis, nepaisant to, kokiu kiekiu vandens tuo momentu jie naudojasi.

SQE kol kas yra vienintelis siurblys rinkoje, turintis integruotą valdymo elektroniką, kuri užtikrina pažangų kompiuterinį siurblio valdymą ir apsaugos funkcijas, įskaitant modernią diagnostiką.

SQE rinkoje kol kas yra vienintelis siurblys, turintis integruotą valdymo elektroniką, pastovaus slėgio palaikymą.
SQE rinkoje kol kas yra vienintelis siurblys, turintis integruotą valdymo elektroniką, pastovaus slėgio palaikymą.

Be to, SQE turi integruotą lengvo paleidimo funkciją, kuri reguliuoja paleidimo momentą ir tam visada užteks tinklo galios (paleidimo momentu siurblys sunaudoja daugiausia elektros energijos, t.y. būna tam tikras jos šuolis). Ši funkcija itin svarbi sodo bendrijose ar tokiose vietose, kur tinklo galia svyruoja ar yra ribota. SQE taip pat turi apsaugą nuo žemos (iki 150V) bei aukštos (iki 315V) įtampos, bei apsaugą nuo sausosios eigos.

SQE galimi galingumai - nuo 1 iki 7 kub. m/val. vandens pakėlimo aukštis nuo 40 iki 155 m, maitinimas - 230 V.

Rinkoje yra siurblių su variklio apsukų keitikliu, tačiau tik išoriniu, kuris nėra toks patogus dėl sudėtingo aptarnavimo ir priežiūros, užiimamos papildomos vietos, triukšmo bei keliamų elektromagnetinų bangų.

Tinkamo buitinio siurblio pasirinkimo gidas

Norint parinkti tinkamą buitinį siurblį, reikia žinoti 2 techninius parametrus: Debitą Q - vandens kiekį, kurį planuojate naudoti piko metu, bei išvystomą slėgį H, kurį siurblys turi palaikyti esant planuojamam Q.

Debito apskaičiavimas

Apskaičiuojame reikalingą siurblio debitą pagal maksimalų vienu metu naudojamų vandens taškų skaičių. Qmaks. = ΣQn ΣQn nustatomas iš lentelės:

Vandens vartojimo taškas

Normatyvinis debitas

l/s

m3/h

Plautuvė

0,2

0,7

Vonia

0,3

1,1

Indaplovė

0,2

0,7

Skalbimo mašina

0,2

0,7

Dušas

0,2

0,7

Klozetas

0,1

0,4

Sodo laistymo čiaupas

0,2

0,7

Reikalingo slėgio aukščio H apskaičiavimas

H = 10,2 × H čiaupe + H statinis + H nuostoliai + (H pasiurbimo)

H čiaupe - kad santechniniai prietaisai gerai veiktų, rekomenduojama, kad čiaupe būtų 2-3 bar slėgis

H statinis - aukštis tarp siurblio ir čiaupo

H nuostoliai= H vamzdžiuose + H armatūroje

H vamzdžiuose - nustatomas pagal vamzdžių pasipriešinimo charakteristikas (pavyzdys lentelėje)

H armatūroje - slėgio kritimas armatūroje, alkūnėse ir t.t., maždaug 15-20% nuo H vamzdžiuose

H pasiurbimo- skaičiuojamas tais atvejais, kai siurblys stovi sausai ir vanduo yra pasiurbiamas

Slėgio kritimas plastikiniuose vamzdžiuose

Paryškintu šriftu lentelėje nurodyti vandens tekėjimo greičiai [m/s], o normaliu šriftu - slėgio aukščio kritimas [m] 100 metrų tiesaus vamzdžio ilgyje.

Slėgio kritimas plastikiniuose vamzdžiuose

„Grundfos" informacija ir nuotraukos

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas, Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrenginiai, Siurbliai, kompresoriai

Vamzdžiai kanalizacijai Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai

Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, gręžinių vamzdynai, vamzdžiai laukui ir vidui. Vamzdynų nesandarumo ir avarijų priežastys.

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas privačiame sklype susideda iš trijų stambių etapų: gręžinio projektavimo ir įrengimo, vamzdynų paklojimo bei siurblio ir jo valdymo pasirinkimo.

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, su kokiomis problemomis susiduriama, kaip pasirinkti kvalifikuotus geriamo vandens gręžinių specialistus, kaip parinkti vietą vandens gręžiniui, geriamo vandens gręžinio priežiūra

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
Vandens filtrai
Sėlių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-89709, El. paštas: giedrius@artva.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
habil. dr. Algirdas Klimas Kas atsakingas už geriamojo vandens kokybę, ar reglamentuojamas jo kietumas?

Atsako habil. dr. Algirdas Klimas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriausiasis hidrogeologas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilniuje
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilnius

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Kaip išsirinkti vandens minkštinimo filtrą ?

Kas yra vandens minkštintuvas ir kiek gali kainuoti mink...

Vandens minkštinimo filtrai
Vandens minkštinimo filtro pasirinkimas: kas svarbu ? VIDEO

Patarimai, į ką verta atsižvelgti, renkantis vandens mink...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Nuotekų valymo įrengimas
Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Nuotekų valymas individualiam namui. Nuotekų valymo įreng...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Panardinami vandens siurbliai
Vandens siurbliai

Panardinami vandens siurbliai, vandens siurbliai Kaunas. ...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Atsarginės detalės siurbliams

Visos detalės LOWARA siurbliams

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

Kieto vandens minkštinimo filtrai

Paprastas, efektyvus kieto vandens minkštinimo būdas.

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

1 2