Nuotekų valymo įrenginiai

2019-04-16 14:03   Peržiūros : 1821   Spausdinti


Mistinis azotas mažųjų valymo įrenginių nuotekose

Privaloma azoto junginių išvalymo norma mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose aukštesnė nei nitratų norma geriamajame vandenyje. Specialistai ieško atsakymo - cheminė tai, ar korupcinė manipuliacija?

Nuotekų valymo įrenginiai

„Jeigu Aplinkos ministerijos specialistai išmanytų biologinio valymo įrenginių technologiją ar neapsimestų neišmanantys, jei būtų kontroliuojamas mažųjų įrenginių nuotekų išvalymo lygis, valymo įrenginiai nebrangtų, jų darbo rezultatai būtų ekologiškesni, o senus įrenginius, jei jie veikia, galima būtų labai paprastai patobulinti, tam yra visos galimybės, jų nereiktų keisti ", - įsitikinęs Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas prof. dr. Rimantas Pranas Budrys.

Ne paslaptis, kad Lietuvoje tarp biologinio valymo įrenginių gamintojų vyksta aštri konkurencinė kova. Deja, ne visada konkuruojama įrenginių kokybe, darbo kultūra. Pasitelkiamos ir kitos priemonės. Dėl to nukenčia vartotojai, kurie, nė nenutuokdami apie pasekmes, pavyzdžiui, įsigyja pigesnį, bet faktiškai mažesnio našumo valymo įrenginį nei deklaruojamas. Tokio įrenginio darbo rezultatas - didesni dumblo kiekiai, užsikemšantys infiltraciniai šuliniai ir laukai, teršiamas gruntas, dažnesnis įrenginio valymas. Niekas netikrina, ar įrenginys atitinka deklaruojamą našumą.

Dar daugiau painiavos mažųjų biologinio valymo įrenginių rinkoje atsirado, kai  2018 m.  rugsėjo 25 d. Aplinkos ministro įsakymu  buvo pakeistas  „Nuotekų tvarkymo reglamentas". Iki tol mažiesiems biologinio valymo įrenginiams (valantiems iki 5 m3/d nuotekų) nebuvo privalomų išvalyti fosforo ir azoto normų. Deklaruojant kilnų tikslą - kad iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamos nuotekos kuo mažiau terštų gamtą, „Nuotekų tvarkymo reglamente" buvo įrašytos privalomos bendrojo azoto ir fosforo išvalymo normos, iki kurių įrenginys privalo išvalyti išleidžiamas nuotekas:  kai į aplinką išleidžiama mažiau kaip 5m3 per parą nuotekų, bendrojo fosforo koncentracija valytose nuotekose negali viršyti 5 mg/l, o bendrojo azoto - 25 mg/l.

Kaip buvo nustatytos normos, kuo jos pagrįstos, lieka tik spėlioti, nes iš dalies jos aukštesnės nei reikalavimai geriamajam vandeniui - pagal galiojančias Higienos normas, vieno iš azoto junginių - nitratų, geriamajame vandenyje gali būti iki 50 mg/l.

Naujiems valymo įrenginiams azoto ir fosforo išvalymo normos bus privalomos nuo 2019 metų lapkričio 1d.  Anksčiau įsigytiems valymo įrenginiams šios normos bus privalomos nuo 2030 metų sausio 1 d.

Viešojoje erdvėje jau pasigirdo minčių, jog teks keisti senus valymo įrenginius. Gamintojai ėmėsi tobulinti valymo įrenginių technologijas, bandyti naujus įrenginius, bet, deja, kai kurie bando manipuliuoti skaičiais ir sąvokomis.

Kokį azotą valo mažieji nuotekų įrenginiai?

Į tai verta pasigilinti, nes, kaip nurodyta minėto „Nuotekų tvarkymo reglamento" pataisose, į aplinką išleidžiamose išvalytose nuotekose bendrojo azoto kiekis neturi viršyti 25 mg/l. Pagal reglamentą bendrąjį azotą sudaro Kjeldalio azotas (organinis ir amonio azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas. Vadinasi, valymo įrenginio bandymo sertifikate turėtų būti nurodomas būtent bendrasis azotas, tačiau kai kurie gamintojai, tyčia ar netyčia, nurodo amonio azotą (NH4-N) procentais, kai kurie - Kjeldalio azotą. Tai reiškia, kad į išvalymo parametrus neįtraukti nitratai ir nitritai. Ar tokį įrenginį galima laikyti atitinkančiu reglamentą ir tausojantį aplinką? Klausimas retorinis, kyla nemenkos abejonės dėl nuotekų išvalymo lygio ir gamtos tausojimo. Juk nitratai skatina dumblių žydėjimą, vandens telkinių uždumblėjimą, žuvų dusimą. Reikštų, kad reglamentas popieriuje gyvuoja sau, o realybė visai kita.

Kai kurie mažųjų biologinių valymo įrenginių gamintojai savo įrenginius testuoja Achene (Vokietija), kai kurie - Lietuvoje veikiančioje akredituotoje ir notifikuotoje Statybos produktų sertifikavimo centro (SPSC) Nuotekų valymo įrenginių laboratorijoje.

Kaip sakė SPSC Nuotekų valymo įrenginių laboratorijos vadovas, ekspertas Arnas Danila, laboratorijoje tiriami tie valymo įrenginių parametrai, kurių pageidauja įrenginio gamintojas - užsakovas. „Vartotojui susigaudyti azoto išvalymo parametruose beveik neįmanoma, reikia labai įsigilinti", - konstatuoja ekspertas.

Galbūt iki lapkričio 1-osios viskas pasikeis ir rinkoje liks tik tie nuotekų valymo įrenginiai, kurių sertifikatuose bus nurodytas bendrojo azoto išvalymo rodiklis.  Tačiau, kaip žinia, technologiniai stebuklai per naktį neįvyksta.

Azoto junginių šalinimo technologija buitiniuose valymo įrenginiuose

„Mes savo valymo įrenginiuose diegiame gana efektyvų ir nebrangų visų azoto junginių šalinimo būdą, kurį atradome ieškodami technologinių sprendimų. Atradome - sąlyginai, šis būdas naudojamas daugelyje šalių ir yra paprastas.  Bet pirmiausia norėčiau šiek tiek paaiškinti, koks yra atskirų azoto junginių  skaidymas ir valymas nuotekose", - pasakoja jau 20 metų mažuosius buitinius nuotekų valymo įrenginius gaminančios įmonės „Švaistė" vadovas Renius Jakas.

Tradiciškai organinis ir amonio azotas (abu jie sudaro Kjeldalio azotą) bei nitritai išleidžiamose nuotekose šalinami reguliuojant deguonies kiekį. Padidinus orapūtės galią, didėja deguonies kiekis, nuotekose mažėja kai kurių azoto junginių koncentracija, sumažinus deguonies kiekį skaidomi kiti azoto junginiai.

Kad iš nuotekų būtų pašalinti nitratai, reikalingos denitrifikuojančios bakterijos, o jos veikia esant deguonies stokai. Vadinasi, viena technologija prieštarauja kitai. Tuomet į nuotekų valymo įrenginį integruojamas laikmatis, kuris reguliuoja deguonies tiekimą, tačiau nitratų irimas priklauso dar ir nuo aplinkos temperatūros bei dumblo kiekio. Visa tai suderinti darosi itin sudėtinga, netgi naudojant  orapūtės laikmatį ir kitus daviklius.

„Nuotekų tvarkymo reglamente" minima, jog bendrąjį azotą galima kontroliuoti pagal dienos vidurkį, kai nuotekų temperatūra yra aukštesnė nei 12°C. Visi specialistai žino, kad aplinkos temperatūrai esant žemesnei nei 12 laipsnių šilumos, azoto koncentracija darosi nekontroliuojama. Vadinasi, realiai azoto valymas mažuosiuose nuotekų valymo įrenginiuose vyksta 5 mėnesius per metus. Darosi suprantama, kodėl kai kurie gamintojai ima gudrauti ir nenurodo bendrojo azoto išvalymo lygio.  Ir technologijos per brangios, ir vartotojams sudėtinga būtų jas reguliuoti", - apie ne visais metų laikais įmanomas pasiekti taršos normas pasakoja „Švaistė" vadovas.

Jis sako, kad įmonės specialistai, ieškodami išeities, aptiko, jog užsienio šalyse azoto junginiai iš nuotekų šalinami probiotikų pagalba.

Kas yra probiotikai ir kaip jie veikia valymo įrenginyje

Apie probiotikus esame girdėję iš sveikatos specialistų. Tai gyvi mikroorganizmai, vadinamosios gerosios bakterijos, kurių žinoma daugybė rūšių. Vienokių jų yra žmonių organizme, kitokių - gyvūnų, dar kitokie naudojami maisto pramonėje, gyvūnų pašaruose,  biologinio valymo įrenginiuose.  Kaip pastebėjo Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas prof. R. Budrys, probiotikai - natūralios kilmės mikroorganizmai, pasaulyje žinomi nuo 1906 metų, tiesa, kurį laiką jie buvo primiršti. Lietuvoje nuo seno žinomi maisto produktai (kefyras, rauginti kopūstai), kuriuose probiotikų dėka vyksta ne  puvimo, o fermentacijos procesai.

„Mažuosiuose aerobinio tipo biologinio valymo įrenginiuose probiotikų technologija irgi pagrįsta fermentacija ir gana paprasta - reikia sukurti tokią denitrifikuojančių bakterijų masę, kuri aktyviau skaidytų azoto junginius. Kalbant paprasčiau - suaktyvinti ar pagerinti biologinio valymo įrenginyje veikiančių mikroorganizmų veiklą. Beje, tiksliau būtų valymo įrenginiuose naudojamus probiotikus vadinti probiotine kompozicija, nes tai įvairių rūšių specifiniai mikroorganizmai. Probiotikai yra pagrindiniai mikroorganizmai, dėl kurių nesusidaro toksinių medžiagų, žūsta patogenai. Tai pasiekiama į valymo įrenginį integravus reikiamą kiekį probiotinės kompozicijos (priklausomai nuo įrenginio dydžio). Galima dar papildomai reguliuoti deguonies kiekius, tuomet aktyviau bus skaidomi kiti azoto junginiai. Mikroorganizmai - galinga jėga, ne visi suvokia, kad, pavyzdžiui, 1 g dirvožemio jų gali būti apie 1 mln. Valymo įrenginyje galima sukurti tokią mikroflorą, kuri veikia labai efektyviai", - apie mikroorganizmų veikimą pasakoja  prof. R. Budrys.

Jis pastebi, kad nemažai šalių nuotekų valymo įrenginiuose probiotikus naudoja dešimtmečius, o Austrijoje probiotikų technologija yra vyraujanti net didesniuose valymo įrenginiuose. Jo teigimu, dėl probiotikų naudojimo nuotekų valymo kaina toje šalyje sumažėjo perpus.

Bandymai su probiotikais mažuosiuose valymo įrenginiuose

Norint pasiekti gerus azoto junginių išvalymo rodiklius naudojant probiotikus,  buitiniuose valymo įrenginiuose praktiškai nieko nereikia keisti. Kad su probiotikais pasiekiami geri azoto išvalymo rodikliai, UAB „Švaistė" specialistai įsitikino pateikę testuoti savo įrenginius ir panaudoję juose probiotinę kompoziciją su pačių sukurta jų papildymo RMD sistema.

Mažiausio našumo įrenginyje su probiotikais organinio ir amonio azoto bei nitritų ir nitratų išvalymo lygis matavimo dienomis vasario ir kovo mėnesį, kai aplinkos temperatūra buvo -2 /+4oC, o valymo įrenginyje +6,2/+6,6o C siekė:

 

  • Amonio azotas  0,306/ 0,513/ 0,284  mg/l;
  • Kjeldalio azotas (amonio + organinis) 1,96/ 2,4/ 2,4 mg/l;
  • Nitratų kiekis - 29/ 19/ 19 mg/l;
  • Nitritų kiekis - 0,366/ 0,374/  0,201 mg/l;
  • Fosforo kiekis - 0,99/ 1,01/ 1,28 mg/l;

 

Rezultatai geresni nei reikalauja „Nuotekų tvarkymo reglamentas".

„Skirtingi įrenginiai, skirtingi probiotikai ir jų kiekiai, skirtinga aplinkos temperatūra - visa tai dar reikia plačiau išbandyti Lietuvos sąlygomis. Bet kitų šalių praktika rodo, kad gamtos dėsniais grįsta technologija yra ir švaresnė, ir pigesnė. Bet pas mus niekas nekontroliuoja mažųjų valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybės. Per metus iš 10-15 tūkst. valymo įrenginių patikrinami  2-3 įrenginiai. Taršos normos, kurios sudėtos į reglamentą, naudingos gamintojams, kurie ta proga kelia įrenginių kainas. Beje, už biologinio valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybę  atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba - gyventojai tarnybai gali skųstis, jei nepatenkinti išvalymo lygiu. Tačiau, kaip praktiškai tarnyba gali patikrinti?  Tad iš esmės biologinio valymo įrenginių  kontrolės nėra. Manau, kad azoto, fosforo išvalymo normos - atskirų gamintojų kokurencinė kova, į kurią įsitraukė Aplinkos ministerija. Tik tuomet, kai atsiras valymo įrenginių registras, jų kontrolės mechanizmas, galima būtų kalbėti apie nuotekų išvalymo kokybę ir normas, nes pirmiausia reikia žinoti, kokia yra faktinė situacija, kokiomis sąnaudomis pasiekiamas vienas ar kitas faktinis išvalymo lygis, ar gyventojai finansiškai bus pajėgūs naudoti vieną ar kitą technologiją", - situaciją pakomentavo Inžinerinės ekologijos asociacijos vadovas.

Jo nuomone, specialistų, technologijas išmanančių žmonių trūkumas leidžia nesąžiningiems gamintojams pelnytis  realiai nieko nekeičiant, o gyventojus verčia baimintis, kad  po 2030 metų teks iškasti ir išmesti senus valymo įrenginius. „Biotechnologas paiškintų, kad net ir senuose įrenginiuose yra galimybė pasiekti gerą išvalymo lygį beveik nieko nekeičiant - užtenka dozatorių su fosforą ir azotą valančiais  preparatais, probiotikais, ir įrenginys veiks. Juk svarbiausia yra išvalymo lygis, o ne įrenginys", -  išsigandusius, kad teks keisti neseniai pasistatytus biologinio valymo įrenginius ramina prof. R. Budrys.

Parengta pagal UAB "Švaistė" informaciją


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas, Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrenginiai

Vamzdžiai kanalizacijai Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai

Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, gręžinių vamzdynai, vamzdžiai laukui ir vidui. Vamzdynų nesandarumo ir avarijų priežastys.

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas privačiame sklype susideda iš trijų stambių etapų: gręžinio projektavimo ir įrengimo, vamzdynų paklojimo bei siurblio ir jo valdymo pasirinkimo.

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, su kokiomis problemomis susiduriama, kaip pasirinkti kvalifikuotus geriamo vandens gręžinių specialistus, kaip parinkti vietą vandens gręžiniui, geriamo vandens gręžinio priežiūra

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
Vandens filtrai
Sėlių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-89709, El. paštas: giedrius@artva.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
habil. dr. Algirdas Klimas Kas atsakingas už geriamojo vandens kokybę, ar reglamentuojamas jo kietumas?

Atsako habil. dr. Algirdas Klimas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriausiasis hidrogeologas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilniuje
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilnius

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Kaip išsirinkti vandens minkštinimo filtrą ?

Kas yra vandens minkštintuvas ir kiek gali kainuoti mink...

Vandens minkštinimo filtrai
Vandens minkštinimo filtro pasirinkimas: kas svarbu ? VIDEO

Patarimai, į ką verta atsižvelgti, renkantis vandens mink...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Nuotekų valymo įrengimas
Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Nuotekų valymas individualiam namui. Nuotekų valymo įreng...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Panardinami vandens siurbliai
Vandens siurbliai

Panardinami vandens siurbliai, vandens siurbliai Kaunas. ...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Atsarginės detalės siurbliams

Visos detalės LOWARA siurbliams

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

Kieto vandens minkštinimo filtrai

Paprastas, efektyvus kieto vandens minkštinimo būdas.

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

1 2