Konkursas kraštovaizdžio kūrėjams „Želdynų menas“

2015-09-16 15:42   Peržiūros : 2731   Spausdinti


Būsto gidas Asa.lt kartu su generaliniu konkurso rėmėju - Mocevičiaus firma „Ginalas", Lietuvos dendrologų draugija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, VšĮ Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija skelbia kraštovaizdžio dizaino konkursą „Želdynų menas".

Konkursas kraštovaizdžio kūrėjams „Želdynų menas“

„Želdynų menas" - konkursas projektuojantiems individualius sklypus

Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybė, pozityvus požiūris į gyvenimą labai daug priklauso nuo aplinkos.  O aplinka lauke kartais lieka podukros vietoje, nors tie, kas turi privatų žemės sklypą ir kiemą, stangiasi jį puoselėti bei gražinti. Daugeliu atvejų - kaip moka, išmano, stebėdami ir mokydamiesi iš kitų. Tiesa, kas gali - pasitelkia į pagalbą profesionalus, užsako projektą, kiti - ir projektą, ir apželdinimo darbus. Juk gražus kiemas ir aplinka - gerų emocijų šaltinis, sąlytis su gamta, pasididžiavimo objektas.

Lietuvoje yra nemažai įmonių ir specialistų dirbančių kraštovaizdžio srityje - planuojančių, projektuojančių, auginančių ir sodinančių dekoratyvinius augalus. Tačiau aplinkos puoselėjimo tradicijos pas mus toli gražu nėra tokios visuotinės ir gilios, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijos ar Vakarų Europos šalyse.

Sprendžiant iš didžiulio Asa.lt portalo lankytojų domėjimosi aplinkos tvarkymo ir želdynų temomis, manome, kad apželdinta, estetiška aplinka daugeliui Lietuvos žmonių yra nesvetima ir siektina. Todėl, turėdami didžiulę auditoriją ir norėdami joje paskleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį, parodyti geriausius pavyzdžius, prisidėti prie kokybiškos aplinkos kūrimo ir  puoselėjimo bei skatinti tokią kurti, skelbiame želdynų specialistams ir kūrėjams kraštovaizdžio dizaino konkursą „Želdynų menas" .

„Želdynų meno" konkurso tikslas -  skleisti gyvenamosios aplinkos tvarkymo gerąją praktiką, viešinant želdynų projektus pasakoti apie želdynų kūrybos teoriją ir inovatyvią praktiką, skatinti specialistus dalintis patirtimi ir nuomonėmis, diskutuoti.

Konkurse kviečiami dalyvauti kraštovaizdžio architektai, dizaineriai, želdintojai, visi, kurie užsiima želdynų projektavimu ir projektų realizavimu.

Apie kraštovaizdžio architektūrą, želdynus ir harmoniją

Kraštovaizdžio architektūra - taikomoji mokslo ir meno šaka, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ir jo atskirais elementais. Tai menas ir mokslas formuoti aplinką ir erdvę, išsaugant arba atkuriant joje gamtos elementus (Želdynų įstatymas 2007, aktuali redakcija).

„Ginalas" biuro aplinka.  Editos Lukošienės įmonės „Landšafto architektūra" projektas.
„Ginalas" biuro aplinka.  Editos Lukošienės įmonės „Landšafto architektūra" projektas.

Gyvenimo kokybę, tvarumą, darnią teritorijų plėtotę apibrėžti gana sudėtinga. Kiekvieno nekilnojamojo turto (šiuo atveju kraštovaizdžio architektūros objektas, želdynas, irgi yra nekilnojamasis turtas) plėtros ir tvarkybos projekto paskirtis yra gauti naudą (socialinę ir ekonominę).

Būtent investicija į aplinką turi didinti konkretaus nekilnojamojo turto - mūsų atveju, gyvenamojo namo, socialinę ir ekonominę vertę. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas šią mintį formuluoja paprasčiau - tai aplinka, kurioje gera gyventi. Anot jo, tobulas želdynų menas pasiekiamas per funkcionalumą, harmoniją su gamta, žmonių estetinių ir socialinių poreikių tenkinimą.

„Ginalo" vadovo Ginto Mocevičiaus nuomone, savo ruožtu aplinka atspindi ją formuojančių žmonių vidinį nusiteikimą, požiūrį į gamtos, visuomenės ir jos produktų dermę. "Esame socialiai atsakingas verslas, siekiame harmonijos tiek žmonių santykiuose, tiek juos supančioje aplinkoje. Todėl daugiausia investuojame į žmones ir kuriame jiems palankią aplinką, - sako „Ginalo" vadovas. - Bet žmogus neturėtų tarnauti aplinkai, būtina išlaikyti protingą ir logišką balansą tarp estetikos ir praktiškumo".

 

Spalvų ir formų dermė su aplinka ir pastatu. Projektavo Editos Lukošienės įmonė „Landšafto architektūra".
Spalvų ir formų dermė su aplinka ir pastatu. Projektavo Editos Lukošienės įmonė „Landšafto architektūra".

Taigi, vertindami konkurso dalyvių darbus, laikysimės nuostatos, jog projektuotojai, vykdytojai, sklypų savininkai pirmiausia turėtų kurti aplinką, kurios reikia gyvenimui. Šis erdvės kūrimo principas ir bus kertiniu akmeniu vertinant konkurso dalyvių darbus.

Konkurso „Želdynų menas" organizatoriai


Konkurso „Želdynų menas" nuostatai

I. Asa.lt portalas kartu su Mocevičiaus firma „Ginalas", Lietuvos kraštovaizdžio arcitektų sąjunga, VšĮ Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, skelbia atvirą individualių namų aplinkos apželdinimo konkursą „Želdynų menas".

II. Konkurso tikslas - skleisti gyvenamosios aplinkos tvarkymo gerąją praktiką, portale Asa.lt viešinti želdynų projektus, pasakoti apie progresyvią želdynų kūrybos teoriją ir praktiką, skatinti specialistus dalintis patirtimi ir nuomonėmis, diskutuoti.

III. Konkurse kviečiami dalyvauti kraštovaizdžio architektai, dizaineriai, apželdintojai -  įmonės, bendrovės, dirbantys pavieniui autoriai, visi, kurių profesinė veikla susijusi su kraštovaizdžio formavimu.

IV. Konkurso vertinimo komisija sudaroma iš konkurso organizatorių atstovų. Konkurse negali dalyvauti šio konkurso vertinimo komisijos nariai.

V. Darbų skaičius neribojamas. Prie kiekvieno darbo prašome pateikti:

a) sklypo sutvarkymo planą, kuriame mastelyje būtų nurodytos sklypo ribos ir gretimybės, zonavimas, pastatai ir įrenginiai, esami ir numatyti augalai.

b) mažiausiai 5, daugiausia 10 įgyvendinto projekto nuotraukų, kuriose būtų matoma sklypo planavimo erdvinė sistema , detalės.

c) atsakymus į pateikiamus klausimus apie projektą.

d) trumpą objekto aprašymą.

Konkurso dalyviai, atsiuntę projektus, tuo pačiu sutinka su jų publikavimu ir vertinimu portale Asa.lt. Sklypų adresai ir savininkai neskelbiami (pareiškus pageidavimą, gali būti skelbiami).

VI. Projektus, nuotraukas ir atsakymus į klausimus bei objektų aprašus prašome siųsti iki 2015 m gruodžio 1 d. el. paštu admin@asa.lt. Pasiteirauti apie dalyvavimą konkurse galima tel. (8 646) 94322, Judita.

VII. Darbai vertinami dviejose kategorijose:

a) gyvenamojo namo sklypo mieste ar gyvenvietėje sutvarkymas
b) poilsio namo sklypo sutvarkymas

VIII. Vertinimo kriterijai:

a) funkcionalumas, tinkamas zonavimas;

b) racionalus sklypo panaudojimas;

c) pastatų darna aplinkoje;

d) stilistinis vientisumas, įrangos kokybė, erdvių harmonija;

e) sklypo ryšys su aplinka, kontekstu:

Objektai vertinami dešimties balų sistema.

IX. Konkursas vyksta nuo 2015 metų balandžio 1 dienos iki gruodžio 1 d. Konkurso rezultatų paskelbimo, prizų įteikimo ir laureatų pagerbimo iškilmės organizuojamos gruodžio mėnesį - iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Kiekvienoje kategorijoje vertinimo komisija išrenka po 3 nugalėtojus. Prizai:

I vieta -  1000 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale
II vieta - 800 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale
III vieta - 500 eurų metinis reklamos paketas ASA.LT portale

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga laimėtojams įteikia diplomus.

 

Klausimai konkurso dalyviams

Prašome trumpai atsakyti į šiuos klausimus:

Buvusi situacija, išeities medžiaga:

 

  1. Kokia namo, sodybos paskirtis (nuolat gyvenama, poilsio, kt.)?
  2. Gamtinė situacija: reljefas, dirvožemis, vandens telkiniai, želdiniai.
  3. Urbanistinė situacija: sklypo užstatymas, gretimybių užstatymas ir tvarkymas
  4. Užsakovo vizija: reikalavimai, pageidavimai, lūkesčiai.

 

Sprendimai: 

5. Sklypo sutvarkymo idėja, funkcinis zonavimas, kilusios problemos ir pasirinkti jų   sprendimo būdai.
6. Statiniai, kelių, takų, aikštelių tinklas ir dangos.
7. Želdinių asortimentas - sumedėjusių ir žolinių augalų pasirinkimo kriterijai.
8. Mažosios architektūros elementai ir meninės išraiškos priemonės.
9. Sklypo inžinerinė įranga ir aptarnavimas.
10. Ar domitės sklypo priežiūra, kokių sprendimų nekartotumėte?

 

KONKURSE DALYVAUJANTYS PROJEKTAI:

 Alpinariumo metamorfozes  

Konkurso „Želdynų menas" projektas: Alpinariumo metamorfozės

 Konkurso „Želdynų menas“ projektas: Šuns ir augalų sugyvenimas  

Konkurso „Želdynų menas" projektas: Šuns ir augalų sugyvenimas

 Konkurso “Želdynų menas” projektas: Sodyba ant kalno

Konkurso "Želdynų menas" projektas: Sodyba ant kalno

 Pražydo nugenėtos obelaitės Konkurso „Želdynų menas" projektas: Kotedžo kiemas
 Panaudotos grindinio trinkelės spalva ir forma derančios prie namo fasado Konkurso „Želdynų menas" projektas: Gyvenimas priemiestyje
 Akcentas grindinio apsuptyje. Konkurso „Želdynų menas" projektas: Fontano salelė miesto centre
 Takas prie prūdo ir poilsio zona šlaito terasoje Konkurso „Želdynų menas" projektas: Mieste ir prie vandens
 Dekoratyviojoje zonoje užsakovai atsisakė spygliuočių. Konkurso „Želdynų menas" projektas: Pusė sklypo su daržo ir poilsio zonomis
 6 Konkurso „Želdynų menas" projektas: Visus metus žydintis kiemas


Kategorijos: Kraštovaizdžio dizaino konkursas " Želdynų menas", Aplinkotvarka (tema), Teritorijų planavimo ir landšafto architektūrinis projektų rengimas

Teritorijos drenažas Teritorijos drenažas

Sklypo drenažas - tai dirvos sausinimas požeminių vamzdžių sistema. Jei gruntas nelaidus, sumontavus pamatus rekomenduojama įrengti požeminį namo pamatų drenažą.

automobilių aikštelės įrengimas Automobilių aikštelės įrengimas

Kaip daugiabučio ar įmonės kieme įrengti parkingą? Grunto sustiprinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas vejoje. Geotinklas ir vejos grotelės.

Daugiametis gėlynas Daugiamečių augalų gėlynas

Prieš renkantis daugiamečius augalus naujam gėlynui ar seno atnaujinimui, verta susipažinti su pačiomis naujausiomis gėlių rūšimis ir veislėmis

Salotinės sultenės Salotinė sultenė

Salotų sąrašą paįvairinti gali Lietuvos daržų naujokė – sultenė. Tai šiltuose kraštuose natūraliai augantis augalas, laikomas netgi piktžole.

Paprikų auginimas

Kaip auginti paprikas, paprikų daiginimas, paprikų auginimas lauke ir šiltnamyje, paprikų veislės

savaime užsisėję krapai Krapų auginimas

Krapų auginimas lysvėje ir namuose, vazonuose ar dėžutėse, krapų džiovinimas, prieskoninės ir vaistinės krapų savybės.

Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, Moliūgų sėklos, moliūgų ligos ir kenkėjai, priežiūra, derliaus nuėmimas

Petražolių auginimas

Petražolių sėjimas, auginimas, priežiūra. Petražolių paruošimas, petražolių džiovinimas. Petražolių panaudojimas.

Svogūnų auginimas

Svogūnų sėjimas, sodinimas, daiginimas ir auginimas, svogūnų priežiūra, ligos, dirvos paruošimas ir tręšimas

Corbis nuotr. Morkų auginimas

Kaip auginti morkas, morkų sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos morkoms paruošimas ir tręšimas

Agurkai Agurkų auginimas ir priežiūra

Agurkų veislės. Agurkų sėjimas, persodinimas, agurkų priežiūra, ligos, tręšimas, agurkų sodinimas lauke ir šiltnamyje

Pomidorai Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus, pomidorų daiginimas, pomidorų veislės, pomidorų sėjimas, sodinimas, dirvos paruošimas, pomidorų ligos, pomidorų auginimas lauke ir šiltnamyje

Corbis nuotr. Bulvių auginimas

Kaip auginti bulves, bulvių daigimimas, bulvių sodinimas, bulvių priežiūra, bulvių ligos ir kenkėjai

Corbis nuotr. Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, burokėlių sėja, burokėlių priežiūra, burokėlių ligos

Špinatų auginimas

Kaip auginti špinatus, špinatų sėjimas, špinatų veislės, špinatų auginimas

Žirnių sodinimas ir auginimas

Kaip sodinti žirnius, žirnių priežiūra, auginimas. Žirnių veislės.

Prieskoninių žolelių auginimas

Prieskoninės žolelės, jų auginimas, priežiūra, paruošimas, panaudojimas ir ypatybės.

Salotų auginimas

Kaip auginti salotas, salotų veislės, salotų ligos

Corbis nuotr. Kopūstų auginimas

Kopūstų daiginimas ir sodinimas; kopūstų priežiūra; dirvos parengimas; kopūstų veislės, ligos ir kenkėjai

Akmenimis įrėmintas prūdas Akmenys sodyboje

Puošdami aplinką akmenimis kažkodėl labai dažnai prarandame saiką ir persistengiame. Nors neįmanoma surašyti taisyklių, kaip sukomponuoti akmenis, bet keletas minčių ir pavyzdžių turėtų padėti išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Braškių derliaus pagrindas – kokybiški daigai

Lietuvoje yra puikios sąlygos auginti uogas, tačiau nėra palankių sąlygų užauginti kokybiškus daigus.

Metalinės tvoros Tvorų tipai ir jų įrengimas

Laikina tvora. Aklina ar permatoma tvora? Medinės tvoros. Metalinės tvoros. Stulpai. Vartai.

Terasos irengimas Terasos įrengimas

Lauko terasos iš WPC montavimas, medžio kompozito terasinės lentos, terasos pagrindo išlyginimas, InoWood terasinės lentos, terasos irengimas, terasinės lentos, terasos lentos, wpc terasos, wpc terasines lentos, wpc terasos montavimas, wpc terasos lentu montavimas, inowood lentos, inowood atsiliepimai, inowood terasa, terasinės lentos, terasos lentos.

Gabionai – kas tai yra ir kur naudingi

Retai kas žino, kas yra gabionas, bet daugelis žino, kas yra alpinariumas ir savo sklype turi akmenų krūvą vadinamą alpinariumu. Galima sakyti, kad gabionas – įrėmintas alpinariumas, galintis turėti ne tik dekoratyvinę, bet ir utilitarinę funkciją.

Lauko siukšliadėžės Šiukšliadėžės - mažos detalės, rodančios kultūros dydį

Apie šiukšlių dėžę pagalvojame tik tada, kai jos prireikia. O dėmesį atkreipti verta, nes ši mažosios architektūros detalė labai daug pasako apie miesto požiūrį į aplinkos estetiką, turistus, gyventojus, kiemsargius ir mokesčių mokėtojų pinigus.

Gyvatvorės

Jei norite estetiškai apsitverti sklypą, bet nemėgstate medinių ar akmeninių tvorų, tuomet įveiskite gyvatvorę.

Rožės: sodinimas, priežiūra Rožės

Kaip sodinamos rožės, kaip joms parinkti tinkamą vietą, kaip prižiūrėti, kad žydėtų ilgai ir gausiai?

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

vienmetės gėlės Vienmečių gėlių naujienos ir nestandartiniai gėlynai

Iš vienmečių augalų galima sukurti originalų gėlyną, kompoziciją lovelyje ar vazone, žydinčią visą sezoną ir skleidžiančią geras emocijas. Ko reikia šiam tikslui pasiekti?

‚Opal‘ slyvos sukurtos Švedijoje Slyvų auginimas

Slyvų sodinimas, slyvų skiepijimas, slyvų veislės

Pušis Spygliuočių sodinimas

Kada sodinti? Dekoratyvių sodo spygliuočių rūšys

Gėlių pievos įrengimas Gėlių pievos įrengimas

Gėlių jūra pievoje šalia namų – tai galimybė pasijusti laukinėje gamtoje. Tačiau įrengti ir prižiūrėti tokią pievą sudėtingiau nei įprastą veją.

Bazilikas Natūralūs kvapai pirtyje

Kokie augalai tinka pirtyje?

Veigelė Veigelė

Veigėlės sodinimas, auginimas, dauginimas

Baltažiedis sidabrakrūmis Sidabrakrūmis (krūminė sidabražolė)

Kur ir kaip sodinti sidabrakrūmį. Sidabrakrūmio priežiūra

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Prekės ir paslaugos gėlininkams, ūkininkams, sodininkams, aplinkotvarkos įmonėms, gėlių salonams ir sodo prekių parduotuvėms.
Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Gėlės, gėlynai, gėlių ūkis, prekyba gėlėmis
Rusnės g.- 3, Ražiškiai, Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Telefonas: +370-614-72742 , Mobilus: +370-612-46127, +370-614-72736, El. paštas: gelininkyste@gmail.com
Apželdinimas, landšafto tvarkymo paslaugos Kaune, Kauno apskrityje
Lietuva, Lietuva
Telefonas: Dizainerė +370-624-11911, Mobilus: Darbų vadovas +370-673-38281, El. paštas: info@apzeldinimas-veja.lt
Namų aplinkos, kraštovaizdžio, miesto skverų projektavimas ir priežiūra. Vejų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas. Apželdinimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
Gyvenamųjų namų aplinkos projektavimas, apželdinimo, želdynų priežiūros darbai
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Akmens apdirbimo centras.Elegantiški ir gražus akmens dirbiniai: skulptūros, fontanai, baldai, vazonai,ir daug kitų natūralaus akmens gaminių.Paminklai.Antkapiai.
Durpininkų 35, Baltoji Vokė,, Šalčininkų r.
Telefonas: +370-380-43328, Mobilus: +370-618-05566, El. paštas: info@zybartuva.lt
Ruošiami bei įgyvendinami aplinkos apželdinimo projektai bei vizualizacijos prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų
Visa Lietuva, Lietuva
Mobilus: +370-604-00377, El. paštas: kompoziciniaisprendimai@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Ieva Klimašauskaitė Kokie medžiai priskiriami saugomiems, kada galima juos kirsti?

Atsako Ieva Klimašauskė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja

daugiau
Dovydas Mosas Kaip išvengti įdubų grindinyje, trinkelių dangoje, provėžų keliuose?

Atsako Dovydas Urbanas, UAB „Mosas" projektų vadovas

daugiau
Atsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Ar reikalingas leidimas ežero kranto/tvenkinio ar upės kranto tvarkymui?

Atsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Augalų išpardavimas

DIDELĖS NUOLAIDOS DEKORATYVINIAMS AUGALAMS

Žemės grąžtas, nuoma Vilniuje
Žemės grąžtas, nuoma Vilnius

Žemės gręžimas tvoroms, medeliams, STIHL Žemės grąžtas (D...

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, kasybos darbai Marijampolėje

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, k...

Apsauginis veido skydas
Daugkartiniai apsauginiai veido skydai - kaukės

Apsaugines veido kaukės skydai nuo Covid 19, apsauginis v...

Davido Budleja
Budlėja sodinukai, Budlėja daigai, Budlėja vazonuose

Budlėja mix, Budlėja augalas, Davido Budleja

Ežiuolės
Ežiuolės, ežiuolių daigai, ežiuolių sodinukai

Ežiuolės - stiprina imunitetą, yra dekoratyvios ir nereik...

Bijūnai Bowl_of_cream
Bijūnų sodinukai, bijūnai vazonuose, bijūnų gumbai,

Daugiametės gėlės, svogūninės gėlės, bijūnų gumbai, bijū...

Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Metalinės, cinkuotos, skardinės tvoralentės, tvoralenčių gamyba

Metalinės tvoralentės, cinkuotos tvoralentės, skardinės t...

Cinkuotos tvoros
Aluzinc cinkuotos, skardinės tvoros

Tvoros iš skardos, skardinė tvora, aluzinc tvora, skardin...

Kaip kovoti su augmenija tarp trinkelių?

Problema : tarp trinkelių želianti žolė.

Atitvarai
Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Šilti lauko vazonai augalams

Lauko vazonai, kuriuose augalai žiemą jausis geriau

Skardinės tvoros
Tvoros Vilniuje

Metalinės tvoros, tvoros tinklas, segmentinės tvoros, ska...

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Galimybė papuošti sodus daugiamečiais augalais per trumpe...

Formuoti buksmedžiai šiuolaikiniame apželdinime

Formuoti buksmedžiai ypač gražiai atrodo, kai jie papuošt...

Augalai ir vazonai balkonams

Augalai ir vazonai balkonams

Raugerškiai

Pasigrožėkite raugerškių spalvomis

1 2 3 4 5 6