Teritorijos drenažas

2020-06-10 12:31   Peržiūros : 3173   Spausdinti


Sklypo drenažas - tai dirvos sausinimas požeminių vamzdžių sistema. Jei gruntas nelaidus, sumontavus pamatus rekomenduojama įrengti požeminį namo pamatų drenažą.

Drenažas

Nors Lietuvoje gruntai gana laidūs, bet būna atvejų, kai perteklinis vanduo kieme tampa galvos skausmu. Ypač tai pajuntama po liūčių ar pavasarį tirpstant sniegui, įšalusiai žemei nespėjant sugerti vandens. Tačiau pasistačius namą ir sutvarkius aplinką nesinori kasinėti ir įrengti drenažo. Apie jį geriausia galvoti dar statant namą.

Paprastai drenažo sistemą įsirengia maždaug kas penktas individualaus namo savininkas. Iš tiesų, ne visiems jo ir reikia. Lietuvos reljefas ir žemė tokie, kad daug kur perteklinis vanduo tiesiog nubėga arba greitai susigeria. Tačiau jeigu yra rūsys, drenažas dažniausiai būtinas.

Tačiau ar reikalingas drenažas ar ne, geriausia apgalvoti dar prieš pradedant statyti namą ar bent jau nesutvarkius kiemo.

Pamatų drenažas įrengiamas iš karto atlikus pamatų statybos darbus, nes vėlesniuose namo statybos etapuose ar jau eksploatuojant namą kasamos tranšėjos gali turėti neigiamos įtakos statinio laikančiųjų konstrukcijų stabilumui.

Sklypo drenažo montavimo darbai atliekami tada, kada jie gali turėti mažiausiai neigiamos įtakos jau atliktiems ar planuojamiems darbams. Vieni šiuos darbus atlieka kartu su pamatų drenažu, kiti - prieš aplinkos tvarkymo darbus.

Drenažo sistema gali būti antžeminė ir požeminė.

Antžeminis drenažas

Prieš pasirinkdami tinkamą sausinimo būdą, pastato užsakovai ar sklypo šeimininkai pirmiausia turėtų išsiaiškinti drėgmės pertekliaus priežastis. Šlapio sklypo kaltininkai - ne tik atmosferos krituliai, paviršinio ar požeminio vandens pritekėjimas, bet ir sumažėjęs drėgmės garavimas dėl grunto savybių. Taip pat sklype nuolat telkšančių balų ir įmirkusio dirvožemio kaltininkais gali būti netoliese esanti asfaltuota gatvė, betonuota aikštelė, iš kurių į žemiau esančius sklypus gali tekėti paviršinis vanduo.

Paprasčiausios drenažo sistemos - antžeminės. Antžeminio drenažo sistemos skirstomos į linijines ir taškines.

Pati paprasčiausia ir pigiausia sistema - taškinis antžeminis drenažas. Tose vietose, kur būtina surinkti vandens perteklių arba lokaliose aikštelių, terasų zonose įrengiamos specialios vandens priėmimo vietos. Paprastai tai rupaus žvyro, skaldos pripildyta duobė, į kurią lengvai susigeria vanduo. Iš jos vanduo geriasi į gruntą. Tokia duobė gali būti apsėta veja, paliekant nedidelį trapą ar skaldos plotą vandeniui susigerti.

Linijinės drenažo sistemos - tai žemės paviršiuje nutiestų latakų sistema, surenkanti lietaus vandenį ir nukreipianti į perteklinio vandens surinkimo vietą (kanalizaciją, šulinį, už sklypo). Drenažas dažniausiai įrengiamas iš įvairių medžiagų latakų.

Linijiniam drenažui naudojamos ir skaldos juostos, su po jomis klojama vandeniui laidžia sintetine porėta danga - geosintetine tekstile arba (taupant) agroplėvelė. Tik taupant reikia nepamiršti apie eksploatacijos ilgaamžiškumą - geotekstilė neabejotinai pranašesnė.

Drenažas iš akmenų
Drenažo latakas - dirbtinis upelis.

Paprastai tokiais latakais surenkamas ir nukreipiamas į drenažo šulinį ar už kiemo lietaus vanduo nuo stogo, trinkelėmis klotų ar asfaltuotų aikštelių.

Taip pat betono ar kitų medžiagų loviais galima apsaugoti kiemą nuo perteklinio vandens, jeigu sklypas yra šalia kalno ar nuokalnėje. Įkasti latakai tiesiog nukreipia vandenį už sklypo ribų. Taip pat jais galima apsaugoti nuo vandens šlaitus, kad šie nepradėtų slinkti.

Svarbiausia - apsaugoti rūsį

Darant namo pamatus paprastai apie juos supilamas žvyro ar smėlio sluoksnis, kad vanduo neužsistovėtų prie pat pamatų ir gertųsi į gilesnius sluoksnius. Jei dirvožemis sunkus, pavyzdžiui, labai molingas, galima šalia pamatų tiesti ir požeminį drenažą, kuriuo perteklinis vanduo nukreipiamas tolyn nuo namo.

Tačiau dažniausiai rimtas drenažas daromas statant namą su rūsiu. Kad ir kaip gerai izoliuosime rūsį nuo drėgmės, jeigu aplink jį kaupsis vanduo, anksčiau ar vėliau jis ras, kaip patekti į vidų.

Šiuo metu požeminio drenažo sistemos įrengimui dažniausiai naudojami vamzdžiai iš PVC. Esant neutraliai grunto sudėčiai (nevyrauja nei smėlis nei molis) naudojami paprasti gamykliniu būdu perforuoti PVC vamzdžiai. PVC vamzdis su išoriniu geotekstilės filtru naudojamas smėlingame grunte, vamzdis su kokoso plaušo filtru rekomenduojamas molinguose gruntuose.

Požeminis drenažas

Požeminio drenažo įrengimas paprastai kainuoja brangiau, tačiau yra efektyvesnis, o kiemo vaizdo negadina latakai.

Požeminė drenažo sistema - tai maždaug apie 130 cm gylyje nutiesti plastikiniai vamzdžiai, į kuriuos paviršinio vandens perteklius patenka per specialius trapus - pratekėjimo dėžes, iškeltas į grunto paviršių. Požeminis vamzdynas įrengiamas su 0,1 proc. nuolydžiu, kuris nukreipia vandenį į lietaus kanalizacijos šulinius arba vandens talpyklas, pritaikytas sklypo laistymo sistemoms.

Dar vienas iš požeminės drenažo sistemos variantų yra dangų klojimo būdas, kai ant sutankinto grunto pilama vidutinio stambumo frakcijos skalda, virš jos - smėlis, ant kurio klojama ruloninė veja, išauginta ant sintetinio audinio. Skaldoje susikaupęs vandens perteklius vėliau pamažu susigeria į gruntą. Svarbu žinoti, kad toks drenažo variantas tinka tik laidžioms dirvoms. Šis požeminio drenažo būdas dar skirstomas į dvi rūšis - sisteminį ir atrankinį.

Sisteminis drenažas įrengiamas lygiuose, taip pat tolygiai nuolaidžiuose plotuose, kai sausintuvai - įtekėjimo dėžės - išdėstomi lygiagrečiai tam tikru atstumu vienas nuo kito. Didesnio kaip 1 proc. nuolydžio vietose drenažas retinamas. Žemose vietose, kur yra didesnis vandens perteklius, drenažo linijos sutankinamos. Sisteminio drenažo sausintuvų - įtekėjimo dėžių - atstumai nustatomi, atsižvelgiant į dirvožemio mechaninę sudėtį, jo susisluoksniavimą, taip pat į sausintuvų įrengimo gylį. Jeigu drenažą įrengiame 110-120 cm gylyje, atstumai tarp vandens surinkimo taškų turi būti tokie:

  • molio dirvožemyje - 12-14 m;

  • sunkaus priemolio - 14-16 m;

  • vidutinio sunkumo priemolio - 16-18 m;

  • lengvo priemolio - 18-20 m;

  • priesmėlio - 20-24 m;

Smėlio dirvožemyje tinka atrankinė drenažo sistema. Ji įrengiama kalvotose ir labai banguoto reljefo vietovėse, bet ne visame plote, o ten, kur reikia ar būtina sausinti. Atstumai tarp surinkimo dėžių gerokai sumažinami, drenuojant sporto aikšteles. Dažniausiai drenuojama kas 6 metrai, o atskirais atvejais - ir kas 4-2 metrai. Toks drenavimo būdas dažniausiai taikomas golfo aikštynuose.

Drenažo gylis

Drenažo gylis - tai  atstumas nuo žemės paviršiaus iki drenažo tranšėjos dugno arba drenos apačios. Lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose drenažo gylis mažesnis negu vidutinio sunkumo ir sunkiuose dirvožemiuose. Vidutinio sunkumo ir sunkūs dirvožemiai drenuojami giliau. Sluoksniuotame dirvožemyje drenas reikia įrengti lengvesniame ir laidesniame vandeniui sluoksnyje, kur filtraciniai pasipriešinimai mažesni ir vanduo į dreną patenka lengviau. Vietovėse, kur iškrinta daug kritulių, drenos klojamos sekliau, kad paviršinis vanduo kuo greičiau būtų pašalinamas. Tačiau pernelyg sekliame drenaže žiemą gali susidaryti ledo kamščiai, trukdantys tekėti vandeniui ir ardantys drenažo vamzdžius, todėl drenos turi būti įrengtos giliau žemės įšalo zonos.

Lietuvoje dirvožemio įšalimo gylis vidutiniškai siekia 0,5-0,8 m (mažiausias pajūryje, didžiausias Pietryčių Lietuvoje), o drenažo sistema montuojama130-150 cm gylyje. Išskirtiniais atvejais vietomis galima sumažinti drenos gylį, tačiau drenos turi būti uždengtos mažiausiai 50 cm grunto sluoksniu, kad sistema būtų apsaugota nuo išorinio mechaninio poveikio.

Priklausomai nuo drenažui naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens, bendro tinklo ilgio, klojamų drenų nuolydis daromas nuo 0,3 iki 3 proc. Drenažo tinklų ilgis ir skersmenys skaičiuojami vadovaujantis faktiniais arba menamais gruntinio ir paviršinio vandens kiekiais šlapiuoju metų laiku (ruduo, pavasaris).

Jei nėra galimybės užtikrinti drenoms rekomenduojamo minimalaus nuolydžio, reikia naudoti didesnio skersmens vamzdžius.

Dauguma statytojų manančių, kad drenažo įrengimas tėra ,,vamzdžio su skylėmis" užkasimas po žeme, daro esminę klaidą ir tai jie supranta jau pirmą pavasarį. Nors tinkamas drenažo įrengimas nėra pigūs statybos darbai, kadangi jiems atlikti reikalingas ne tik vamzdynas ir jo komplektuojamosios dalys, bet ir filtruojantis sluoksnis (smulkios frakcijos žvyras, skalda), žemės kasimo mechanizmai bei rankinis darbas, reiktų į šiuos darbus žiūrėti taip pat atsakingai, kaip ir į vandentiekio ar nuotekų sistemų įrengimą, kadangi tinkamai įrengta drenažo sistema užtikrins patogumą ir ilgalaikį statinio funkcionalumą.

Vandens nuvedimas

Ne mažiau svarbu ne tik teisingai pakloti drenažo vamzdžius, bet ir įrengti tinkamą vandens sutekėjimo vietą, nes priešingu atveju vanduo tiesiog stovės drenažo vamzdžiuose.

Sudėtingiau, jeigu sklypas yra dauboje, o gruntas sunkiai sugeria vandenį. Tuomet žemiausioje vietoje įrengiamas vandens surinkimo šulinys su vandens siurbliu. Plūdės pagalba siurblys automatiškai įsijungia vandeniui pasiekus tam tikrą lygį ir pumpuoja jį už sklypo ribų.

Pumpuoja vandeni
Jeigu drenuota teritorija itin drėgna, kartais prireikia vandenį iš surinkimo šulinio išpumpuoti.

Gerai, jei šalia sklypo yra melioracijos grioviai ar lietaus vandens surinkimo sistemos. Jų nesant, priklausomai nuo sklypo padėties, kartais lietaus vandenį galima nuvesti tiesiog už sklypo, į greta esančius vandens telkinius. Jei gruntas palyginti laidus, galima įrengti lietaus surinkimo šulinius ar stambios frakcijos žvyru užpildytas duobes.

 

ASA.LT informacija ir nuotraukos

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Melioracijos darbai, Aplinkotvarka (tema)

Aplinkos tvarkymas Aplinkos tvarkymas

Pastačius namą ar sodybą laukia rimti aplinkos tvarkymo darbai. Plotai aplink namus, ir ypač sodybas nemaži, verta labai kruopščiai suplanuoti, kaip bus įrengta aplinka aplink namus.

Piktžolių naikinimas herbicidais Piktžolių naikinimas herbicidais

Piktžolių naikinimo būdai, herbicidai vejai, pievų piktžolėms ir daržui

Skruzdėlių naikinimas Skruzdėlių naikinimas

Kaip kovoti ir nugalėti skruzdėles

Vynuogių auginimas Vynuogių auginimas

Vynuoges auginti nėra itin sudėtinga. Svarbu teisingai pasirinkti veisles, auginimo vietą. Kiek pasipraktikavus ir vynuogių priežiūra lengva.

Amarų naikinimas Amarų naikinimas

Amarai - kaip su jais kovoti ir kaip atsikratyti

Šlaito sutvirtinimas Šlaito sutvirtinimas

Kaip sutvirtinti šlaitą, šlaito erozijos sustabdymas, šlaito apželdinimas, šlaito sutvarkymo medžiagos ir darbai.

Šilauogių auginimas Šilauogių auginimas

Šilauogių sodinimas, auginimas, priežiūra. Šilauogių ligos ir kenkėjai. Sodinių šilauogių veislės ir kaip pasirinkti tinkamiausią veislę

Karkvabalių naikinimas Karkvabalių naikinimas

Karkvabalių kontrolė arba kaip užkirsti kelią šių vabalų lervoms

Laukinis šermukšnis Šermukšnių auginimas

Šermukšnio sodinimas, auginimas, naudingosios šermukšnių savybės.

agrastu auginimas Agrastų auginimas

Kaip auginti agrastus, sodinimas, agrastų veislės, ligos, receptai su agrastais

‚Opal‘ slyvos sukurtos Švedijoje Slyvų auginimas

Slyvų sodinimas, slyvų skiepijimas, slyvų veislės

Abrikoso žiedas Abrikosų auginimas

Abrikosų veislės, sodinimas, priežiūra, genėjimas.

Medlieva Medlievų auginimas

Kanadoje medlievos labai populiarios, auginamos pramoniniu būdu, uogos perdirbamos, nes turi daug vitaminų ir mineralinių medžiagų

Juodieji serbentai

Juodųjų serbentų dauginimas, sodinimas, priežiūra. Juodųjų serbentų veislės. Serbentų ligos ir kenkėjai.

Alna Kriaušių sodinimas ir veislės

Kriaušes rekomenduojama sodinti rudenį (mėnesį iki šalnų) arba anksti pavasarį į saulėtą, atsparią sausrai ir neužmirkusią dirvą.

Obelų sodinimas Obelų sodinimas

Obelų sodinimas ir auginimas, kokius pasirinkti obelų sodinukus

tręšnių auginimas Trešnių auginimas

Trešnių sodinimas, trešnnių auginimas, trešnių veislės, trešnių ligos ir kenkėjai.

Aviečių auginimas Aviečių auginimas

Avietės, aviečių sodinimas, aviečių auginimas, aviečių priežiūra, aviečių ligos, aviečių kenkėjai, aviečių veislės

kopustu auginimas pagr Kopūstų auginimas

Kopūstų daiginimas, kopūstų sodinimas, kopūstų auginimas ir priežiūra; dirvos parengimas; kopūstų veislės, ligos ir kenkėjai;

dekoratyvinio landšafto įrengimas Dekoratyvinio landšafto įrengimas

Veja, gyvatvorė, spygliuočiai, gėlynas, takai, baseinas ar vandens telkinys - svarbiausi dekoratyvinio landšafto elementai. Kaip iš jų sukurti estetišką ir funkcionalią visumą? Kokios dažniausios apželdinimo klaidos?

kaip sėti morkas Morkų auginimas

Kaip auginti morkas, morkų sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos morkoms paruošimas ir tręšimas

ridikeliu auginimas Ridikėlių auginimas

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, geriausios ridikėlių veislės

moliugu auginimas Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, moliūgų sėklos, moliūgų ligos ir kenkėjai, priežiūra, moliūgų derliaus nuėmimas

Paprikų auginimas Paprikų auginimas

Kaip auginti paprikas, paprikų daiginimas, paprikų auginimas lauke ir šiltnamyje, paprikų veislės

savaime užsisėję krapai Krapų auginimas

Krapų auginimas lysvėje ir namuose, vazonuose ar dėžutėse, krapų džiovinimas, prieskoninės ir vaistinės krapų savybės.

Petražolių auginimas

Petražolių sėjimas, auginimas, priežiūra. Petražolių paruošimas, petražolių džiovinimas. Petražolių panaudojimas.

Svogūnų auginimas

Svogūnų sėjimas, sodinimas, daiginimas ir auginimas, svogūnų priežiūra, ligos, dirvos paruošimas ir tręšimas

Agurkai Agurkų auginimas ir priežiūra

Agurkų veislės. Agurkų sėjimas, persodinimas, agurkų priežiūra, ligos, tręšimas, agurkų sodinimas lauke ir šiltnamyje

Pomidorai Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus, pomidorų daiginimas, pomidorų veislės, pomidorų sėjimas, sodinimas, dirvos paruošimas, pomidorų ligos, pomidorų auginimas lauke ir šiltnamyje

bulviu auginimas Bulvių auginimas

Kaip auginti bulves, bulvių daigimimas, bulvių sodinimas, bulvių priežiūra, bulvių ligos ir kenkėjai

Corbis nuotr. Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, burokėlių sėja, burokėlių priežiūra, burokėlių ligos

Špinatų auginimas

Kaip auginti špinatus, špinatų sėjimas, špinatų veislės, špinatų auginimas

Žirnių sodinimas ir auginimas

Kaip sodinti žirnius, žirnių priežiūra, auginimas. Žirnių veislės.

Prieskoninių žolelių auginimas

Prieskoninės žolelės, jų auginimas, priežiūra, paruošimas, panaudojimas ir ypatybės.

Aguročių derlius Aguročių ir cukinijų auginimas

Kaip auginti aguročius ir cukinijas, dirvos paruošimas, priežiūra, ligos ir receptai su aguročiais ir cukinijomis

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 13
Prekės ir paslaugos gėlininkams, ūkininkams, sodininkams, aplinkotvarkos įmonėms, gėlių salonams ir sodo prekių parduotuvėms.
Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Gėlės, gėlynai, gėlių ūkis, prekyba gėlėmis
Rusnės g.- 3, Ražiškiai, Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Telefonas: +370-614-72742 , Mobilus: +370-612-46127, +370-614-72736, El. paštas: gelininkyste@gmail.com
Gyvenamųjų namų aplinkos projektavimas, apželdinimo, želdynų priežiūros darbai
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Medelynas- gėlės, vaismedžiai, medeliai, vaiskrūmiai, sodinukai Vilniuje, Molėtų pl.-aikštelėje
Molėtų pl. 47E, Vilnius
Telefonas: +370-5-2439333, Mobilus: +370-620-77703 , +370-680-87773, El. paštas: zalia@zalia.lt
1 2 3 4 5 ... 13
Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas Kaip ir kada galima genėti spygliuočius?

Atsako Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas

daugiau
Ieva Klimašauskaitė Kokie medžiai priskiriami saugomiems, kada galima juos kirsti?

Atsako Ieva Klimašauskė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja

daugiau
Dovydas Mosas Kaip išvengti įdubų grindinyje, trinkelių dangoje, provėžų keliuose?

Atsako Dovydas Urbanas, UAB „Mosas" projektų vadovas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Dekoratyviniai česnakai vazonuose
Dekoratyviniai česnakai vazonuose,

Dekoratyviai česnakai veislės, dekoratyvinis česnakas aug...

Davido Budleja
Budlėja sodinukai, Budlėja daigai, Budlėja vazonuose

Budlėja mix, Budlėja augalas, Davido Budleja

Šluotelinės hortenzijos vazonuose
Hortenzijos, hortenzijų krūmai - sodinukai, hortenzijos vazonuose

Hortenzijų veislės, hortenzijų krūmai, šluotelinės horten...

lauko kinrožės
Lauko kinrožė, lauko kinrožių sodinukai, kinrozės vazonuose

Lauko kinrožių auginimas, kinrožių veislės, daugiametė ki...

Cortadenia pumila smilgos
Varpiniai augalai, varpinių augalų sodinukai, daigai

Varpiniai dekoratyviniai augalai, puošnūs žoliniai augala...

Lauko terasos įrengimas Vilniuje
Lauko terasos įrengimas Vilniuje

Medžiagos lauko terasos įrengimui Vilniuje.

Augalų išpardavimas

DIDELĖS NUOLAIDOS DEKORATYVINIAMS AUGALAMS

Žemės grąžtas, nuoma Vilniuje
Žemės grąžtas, nuoma Vilnius

Žemės gręžimas tvoroms, medeliams, STIHL Žemės grąžtas (D...

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, kasybos darbai Marijampolėje

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, k...

Ežiuolės
Ežiuolės, ežiuolių daigai, ežiuolių sodinukai

Ežiuolės - stiprina imunitetą, yra dekoratyvios ir nereik...

Bijūnai Bowl_of_cream
Bijūnų sodinukai, bijūnai vazonuose, bijūnų gumbai,

Daugiametės gėlės, svogūninės gėlės, bijūnų gumbai, bijū...

Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Kaip kovoti su augmenija tarp trinkelių?

Problema : tarp trinkelių želianti žolė.

Atitvarai
Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Šilti lauko vazonai augalams

Lauko vazonai, kuriuose augalai žiemą jausis geriau

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Galimybė papuošti sodus daugiamečiais augalais per trumpe...

Formuoti buksmedžiai šiuolaikiniame apželdinime

Formuoti buksmedžiai ypač gražiai atrodo, kai jie papuošt...

1 2 3 4 5 6