Ar sodyboje, kuri yra saugomoje teritorijoje, galima išsikasti tvenkinį?

2018-01-17 15:00   Peržiūros : 614   Spausdinti


Rima Baradokaitė-Greimienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialistėKlausimas: Ar savo sklype, kuris yra saugomoje teritorijoje, galiu išsikasti tvenkinį? Kokių reikia leidimų?

Atsako Rima Baradokaitė-Greimienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialistė

Pirmiausia būtina pažymėti, kad išsikasti galima kūdrą (dirbtinį nepratekamą paviršinis vandens telkinį, t. y. vandens telkinį,  įrengiamą  iškasant  daubą  (iškasą)    arba supilant pylimą ir nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, atskiriančių šio  telkinio vandenį nuo gruntinio vandens; jis yra nepapildomas iš upių, tvenkinių arba kanalų)). Tvenkinys yra vandens telkinys, sudarytas hidrotechnikos statiniu užtvenkus vandens tėkmę vandeniui kaupti, laikyti ir nuotėkiui reguliuoti.

Kūdros įrengimo galimybė priklauso nuo teritorijos, kurioje yra žemės sklypas, statuso.

LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje nurodyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama įrengti naujus su draustinio paskirtimi nesusijusius vandens telkinius potvynių užliejamose teritorijose, o potvynių neužliejamose teritorijose viename žemės sklype įrengti vieną ar kelis naujus dirbtinius vandens telkinius, nesusijusius su draustinio kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimu, kurių bendras plotas didesnis kaip 0,1 hektaro.

Norint įrengti kūdrą valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000" teritorijas, kūdros įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija. Kai kūdrą planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000" teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, kūdros įrengimo vieta derinama su Aplinkos apsaugos agentūra.

Asmuo, norintis suderinti dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimo vietą su nurodytomis institucijomis, raštu pateikia laisvos formos prašymą. Prašyme turi būti informacija apie išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą. Su prašymu teikiama ši informacija:

  • kūdros brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas jos gylis, plotas ir profilis;
  • žemės sklypo planas su pažymėta kūdros įrengimo vieta ir koordinatėmis;
  • kita su kūdros įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Reikalavimai dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio įrengimui pateikiami 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo". Jame nurodyti atvejai, kai net ir nesaugomose teritorijose draudžiama įrengti dirbtinį vandens telkinį, jei jis planuojamas:

  • pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;
  • nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;
  • paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;
  • natūraliose pievose ir akmenynuose;
  • miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Kategorijos: Tvenkinių kasimas, įrengimas, vandens telkinių valymas
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 8
Birių krovinių gabenimas autotransportu vietiniais maršrutais. Griovimo, kasimo, lyginimo darbai. Ekskavatorių, statybinių konteinerių nuoma.
Rietavo g. 9 - 79 , Kaunas
Telefonas: +370-699-77162, El. paštas: egidijus.agdema@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 8
dr. Aušrys Balevičius Kaip paruošti kūdrą žiemai?

Atsako dr. Aušrys Balevičius

daugiau
Rima Baradokaitė-Greimienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialistė Ar sodyboje, kuri yra saugomoje teritorijoje, galima išsikasti tvenkinį?

Atsako Rima Baradokaitė-Greimienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Vandens siurblys "NOVA-600"
Vandens siurblio nuoma

(10 m3/val) panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Purvo siurblys "GRINDEX TUFF SOLO"
Purvo siurblio nuoma

Purvo siurblys "GRINDEX TUFF SOLO"

3
Kaip tinkamai įžuvinti vandens telkinį

Tvenkinio įžuvinimo instrukcija

Tvenkinių kasimas Utenoje

tvenkinių valymas Utena, žemės kasimo darbai Utenoje, žemės lyginimas Utenos rajone, tvenkinio gilinimas Utenoje, dirbtiniai vandens telkiniai Utenos apskrit...

Tvenkinio kasimas Molėtuose

tvenkinių valymas Molėtuose, žemės kasimo darbai Molėtai, žemės lyginimas Molėtų rajone, tvenkinio gilinimas Molėtai, dirbtiniai vandens telkiniai Molėtu...

Tvenkinių valymas, tvarkymas

Vandens telkinių tvarkymas, maudyklių įrengi...