Renovacijos procesas: šiandienos pasirinkimai lems gyvenimo kokybę 2050 metais

2020-09-21 12:00   Peržiūros : 40   Spausdinti


Visų Europos Sąjungos (ES) direktyvų, susijusių su energijos taupymu, pagrindinis tikslas - sumažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką. Aukšto energinio naudingumo lygio pastatai yra gerokai efektyvesni, ekonomiškesni ir palankesni gamtai. Atsižvelgiant į technologijų raidą ir galimą energijos kainos kilimą pasauliniu mastu, vis dažniau atkreipiamas dėmesys, kad artimoje ateityje beveik nevartojantys energijos pastatai bus optimalus variantas kalbant apie naujus ir atnaujintus pastatus. Tai svarbu dėl mažesnių šildymo sąskaitų, didesnio komforto, švaresnės ir sveikatai palankesnės aplinkos.

Renovacija padės pasiekti Europos Komisijos iškeltus tikslus

Siekdama sušvelninti klimato kaitą, ES įgyvendina ambicingus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslus įvairiuose ūkio sektoriuose. Europos Komisijos (EK) komunikate ,,Europos žaliasis kursas" rašoma, jog norint pasiekti 2030 ir 2050 m. klimato srities tikslus, labai svarbu toliau mažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Statant, naudojant ir renovuojant pastatus reikia sunaudoti daug energijos ir mineralinių išteklių (pvz., smėlio, žvyro, cemento). Pastatams taip pat tenka apie 40 proc. visos suvartotos energijos. Šiuo metu metinė pastatų ūkio renovacijos norma ES valstybėse narėse svyruoja nuo 0,4 iki 1,2 proc. (ES šalyse atnaujinama 0,4 - 1,2 proc. esamų pastatų). Norint pasiekti ES energijos vartojimo efektyvumo ir klimato srities tikslus, šis rodiklis per artimiausius metus turės būti bent padvigubintas.

Siekdamos spręsti dvejopą - energijos vartojimo efektyvumo bei įperkamumo - problemą, ES valstybės narės turėtų pradėti viešųjų ir privačiųjų pastatų renovacijos bangą. Nors didinti renovacijos mastą nėra paprasta, ji mažina sąskaitas už energiją ir gali sumažinti energijos nepriteklių bei duoti paskatų statybų sektoriui.

Pasak Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos valdybos nario VGTU profesoriaus dr. Gintaro Stauskio, EK yra numačiusi du skirtingus prioritetus, nukreiptus į poveikio klimatui mažinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą. Tai yra prasminga, tačiau kelia iššūkių: siūloma neutralizuojant poveikį didinti kokybę. Pavyzdžiui, kviečiama naudoti daugiau natūralios kilmės statybos ir apdailos medžiagų, kai tuo tarpu kitos dažnai yra pigesnės. Kitas aspektas - pastatų atnaujinimas savaime negali būti tvarus. Tvariai atnaujinami pastatai statomi, naudojami, perstatomi ir vėl naudojami. Kitas tvarumo principas - projektuoti ir statyti pastatus taip, kad jų dalys būtų atskiriamos ir išardomos, kad remonto metu atskirtus pastato elementus būtų galima surūšiuoti, perdirbti ir toliau naudoti statant kitus pastatus užuot pavertus juos į statybų laužą.

Šiai nuomonei pritaria ir Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos vadovas Aidas Vaičiulis, kuris yra  įsitikinęs, kad 2050 metais norint turėti kokybiškus pastatus jau dabar reikia dirbti efektyviai, mažinant iškastinio kuro suvartojimą ir galvojant apie tai, kad, norint užtikrinti tvarumą, medžiagas, panaudotas renovuojant pastatus, po kurio laiko teks utilizuoti. ,,Verta rinktis kokybiškas, atsakingo gamintojo pagamintas medžiagas, kad sumažintume vartojimą ir galėtume po kurio laiko sėkmingai utilizuoti", - teigia A. Vaičiulis.

Bendrovės ,,ROCKWOOL" techninis vadovas dr. Andrius Buska teigia, kad klimato pokyčiai akivaizdūs ir požiūris į tvarios statybos vystymą turi tapti prioritetiniu. Įvairiais duomenimis su statybos pramone susijusios atliekos sudaro 35 proc. nuo visų pasaulyje susidarančių atliekų kiekio, todėl pasak dr. A. Buskos, siekiant sumažinti tokių atliekų susidarymą, svarbu rinktis natūralias, ilgaamžiškas, perdirbamas medžiagas, tokias, kurias gaminant panaudojamos antrinės žaliavos.

Verta naudoti švarią energiją

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) teikia galimybes pasinaudoti kompensacijomis iš Klimato kaitos programos lėšų už „žaliosios" energijos šaltinių diegimą. Nemažai  programos lėšų numatyta atsinaujinantiems energijos ištekliams: saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir kt. Pasak A. Vaičiulio, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas ne tik prisideda prie efektyvesnio pastatų atnaujinimo, bet ir tausoja aplinką, gamtą bei žmogaus sveikatą. ,,Technologijos vystosi, todėl švarios (saulės, geoterminės) energijos atsiperkamumas mažėja, tačiau  per pastaruosius kelerius metus Klimato kaitos programos priemonės suteikia galimybę renovuojamuose daugiabučiuose vartoti švarią energiją, įsirengiant nuotolines elektrines, o iš programos lėšų kompensuojamos netgi paskolos palūkanos, tad neprotinga būtų nepasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis", - sako A. Vaičiulis.

Mažesnis poveikis globaliam atšilimui

EK duomenimis, pastatų sektorius suvartoja apie 40 proc. energijos ir sudaro maždaug 36 proc. visų anglies dvideginio emisijų ES. Vienas efektyviausių būdų kovoti su šių dujų išmetimu - didinti pastatų energinį efektyvumą. Prie to ženkliai prisideda daugiabučių renovacija. Atnaujinti daugiabučiai vidutiniškai sutaupo 50-70 proc. šilumos energijos. Taigi gerinant pastatų energinį efektyvumą sunaudojama mažiau energijos pastatui sušildyti. Žemesnis šiluminės energijos suvartojimas lemia mažesnį anglies dvideginio dujų emisijų kiekį bei prisideda prie klimato kaitos stabdymo. Pasak dr. A. Buskos, apskaičiuota, kad įprastas 250 mm storio ROCKWOOL izoliacinis gaminys (pagamintas ir panaudotas Baltijos regiono klimato zonoje ilgiau kaip 50 metų) sutaupys: - 128 kartus daugiau pirminės energijos, bei - 162 kartus anglies dvideginio nei buvo sunaudota jį gaminant, transportuojant ir perdirbant. ,,Energijos balansas jau tampa teigiamas po 5 mėnesių nuo panaudojimo pradžios", - sako dr. A. Buska.

Siūlo renovuoti kompleksiškai

Manoma, kad patalpų oro kokybė lemia žmonių savijautą ir intelektinius gebėjimus. JAV Harvardo ir Sirakjuso universiteto eksperimentas atskleidė, kad prie 1400 ppm CO2 koncentracijos žmonės mąstymo įgūdžių testus atliko 50 proc. prasčiau nei esant 500 ppm CO2 koncentracijai. Kitas tyrimas, vadovaujamas Berklio nacionalinės laboratorijos, rodo, kad klasėse, kuriose CO2 koncentracija viršija 1000 ppm, vaikai praleidžia 10-20 proc. daugiau pamokų už tuos vaikus, kurie mokosi gerai vėdinamose ventiliuojamose klasėse.

Nacionalinės Pasyvaus namo asociacijos atliktas tyrimas rodo, jog pamokų metu CO2 koncentracija mokyklose nuolat viršija rekomenduojamą ribą, o tai kenkia vaikų sveikatai ir gebėjimui mokytis. Tyrimo duomenimis, vidutinė CO2 koncentracija mokyklose pamokų metu siekia 1660 milijoninių dalių (ppm) - 1,6 karto daugiau už rekomenduojamą normą, buvo net vienoje klasėje nustatytas neleistinos normos (virš 5000 ppm) viršijimas. „Nors mūsų tyrimas buvo vykdytas tik Vilniaus mokyklose, tačiau šios ugdymo įstaigos niekuo neišsiskiria nuo kitų Lietuvos mokyklų, tad galime daryti prielaidą, kad deguonies trūkumas mokyklose yra šalies masto problema. Ypač žinant, kad tyrimo metu vyravo netipiškai šilti orai ir mokyklos turėjo daugiau galimybių vėdinti klases nei įprastu žiemos metu, todėl renovuoti reikėtų kompleksiškai - įtraukiant ir vėdinimo sistemas", - sako A. Vaičiulis.

Norint sėkmingai plėtoti darnios statybos politiką bei tuo pačiu metu įgyvendinti aplinkosauginius tikslus būtinas kompleksinis sprendimų, užtikrinančių energijos taupymą, didesnį komfortą žmonėms, švaresnę ir sveikatai palankesnę aplinką, vertinimas ir skatinimas naudoti tiek statant, tiek ir renovuojant pastatus.

Rockwool inf.

 


Kategorijos: Renovacija

Renovacijos budai Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Susikoncentravus ties šilumos taupymu neretai pamirštamas vėdinimas. Ši problema ypač išryškėja žiemą, kai per sandarius ir nepraveriamus langus bei kitus plyšius į butus nepatenka pakankamai šviežio oro. Tai gali būti pelėsių bei ligų priežastis.

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5
Smėliavimas - paviršių valymas smėliasrove. Įvairių paviršių gruntavimas, dažymas, miltelinis dažymas. Suvirinimo darbai. Mobilus smėliavimas visoje Lietuvoje. Smėliavimo darbai. Fasadų smėliavimas, metalo smėliavimas, medienos smėliavimas.
Keramikų g. 2, Vilnius
Mobilus: 370 662 16677, El. paštas: info@rtservisas.lt
Polistireninio putplasčio termoizoliaciniai produktai
Energetikų g. 25b, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
1 2 3 4 5
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ar rekonstruojant namo dalį privaloma energinė klasė?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
Edvardas Petrauskas Kas turi mokėti už renovacijos metu statybos darbams sunaudotą elektros energiją?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

Fasado smėliavimas
Medienos valymas smėliasrove, medienos smėliavimas

Smeliavimo darbai, medienos smėliavimas, medienos valymas...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Lifto modernizavimas, lifto keitimas

Senojo lifto pakeitimas moderniu suomių firmos KONE liftu

Plytų valymas smėliasrove, plytų smėliavimas.

Mūro valymas smėliasrove, smėliavimo darbai, plytu valyma...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Pastoliai daugiabučių renovacijai
Pastoliai daugiabučių renovacijai

Pastolių nuoma daugiabučio renovacijai

sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Minirekuperatorius renovuotame name
Minirekuperatorius Getair SmartFan 50/162 renovacijos projektams

Renovuojamam pastatui būtinas tinkamas vėdinimas, be jo a...

Stogų renovacija

Stogų renovavimas, stogo renovacija

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Fasado renovacija
Daugiabučių namų fasadų renovacija

Daugiabučio renovacija

Mozaikinis tinkas Majster
Mozaikinis tinkas Majster

Mozaikiniai tinkai rekomenduojami "sunkiausiose" vietose:...

Fasadų šiltinimo sistemos BOLIX renovacijai

Fasadų šiltinimo sistemos, tinkuojamas fasadas ir klinker...

Balkonų remonto sistema BOLIX
Balkonų remonto sistema BOLIX

Balkonų remontas, balkonų renovacijos sistema.

1 2