Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

2020-10-19 12:39   Peržiūros : 154   Spausdinti


Europos komisija paskelbė naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

 

Renovacijos budai

Europos Komisija kelia naują renovacijos bangą ir paskelbė, kad per ateinančius dešimt metų pastatų renovacijos apimtys turėtų padidėti bent du kartus.  EK pirmininkė Ursula von der Leyen mano, kad privalome paspartinti renovaciją, jei norime pasiekti kovos su klimato kaita tikslus. Jos pranešime nuskambėjo mintys, kad nors daug pastatų jau renovuoti ar yra renovuojami, esant dabartiniam tempui prireiks daugiau kaip šimtmečio taršai iš mūsų pastatų iki nulio sumažinti. Valstybinis tokių projektų finansavimas taip pat padės kompensuoti didžiulę žalą, kurią koronaviruso pandemija padarė bloko ekonomikai. Dalis su tuo susijusios finansinės pagalbos bus skirta iš 750 mlrd. eurų gaivinimo fondo, kuriam pritarė ES lyderiai.

Renovacijos tempai Lietuvoje

Iki šiol Lietuvoje renovuoti  3019 arba 8 proc. daugiabučių. Panašu, jog renovacijos tempai pernelyg lėti ir vis garsiau skamba nuogastavimai, kad vykdant modernizavimą tokiais tempais jis truks daugiau kaip šimtmetį. Vėl rengiama ilgalaikė pastatų renovacijos strategija, kuri numato Lietuvos būsto sektoriaus bei negyvenamosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimo kryptis.

„Planuojama, kad daugiabučių renovacijos tempai iki 2050 m. turėtų išaugti trigubai. Šiuo metu keliamas tikslas per metus renovuoti beveik 500 daugiabučių, palaipsniui šis skaičius turėtų didėti ir po 5 m. planuojama renovuoti 100 namų daugiau, o 2031-2040 m. laikotarpiu - po 1000 kasmet. Tuo tarpu 2041-2050 m. daugiabučių renovacijos tempas pasiektų 1400," - teigia Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.

Nauja sena idėja - renovaciją apmokėti iš  šildymo sąskaitų

Lietuvos energetikos institutas dalyvauja įgyvendinant tarptautinį projektą  „Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją" (angl. Residential building energy renovations with on-bill financing, Ren-on-Bill), kurio pagrindinis tikslas - pasiūlyti gyvenamųjų pastatų renovacijos finansavimo schemas. Tai Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020" finansuojamas projektas.

„Renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos yra pastatų atnaujinimo finansavimo būdas, kai paskolos už pastato renovaciją mokėjimai klientui yra pateikiami kartu su sąskaitomis už patiektą energiją ar kitas komunalines paslaugas. Tokiu atveju finansinių įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai yra kur kas mažesni, tad investuotojai patiria santykinai mažesnę riziką.

Pastatų atnaujinimo apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos leidžia klientui išvengti didelių momentinių išlaidų įdiegus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Tiesiog šios išlaidos apmokamos įtraukiant jas į periodinių mokėjimų už patiektą energiją sąskaitas. Tai reiškia, kad išlaidas už energijos vartojimo efektyvumo didinimą apmoka energijos tiekimo įmonės (arba su energijos tiekimo įmone bendradarbiaujančios finansų įstaigos), o klientas tas išlaidas grąžina įmonei per tam tikrą laikotarpį apmokėdamas mėnesines sąskaitas už energiją. Atsipirkimo laikotarpiu dėl energijos sutaupymų sumažėjus išlaidoms už patiektą energiją, sutaupytos lėšos gali būti skirtos apmokėti renovacijos metu patirtų išlaidų paskolos grąžinimui, taip nepakeičiant sąskaitų už energiją dydžio. Grąžinus paskolas už energijos vartojimo efektyvumo didinimą, sąskaita klientui bus mažesnė.

Renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos taikomos jau daugiau nei 30 metų. Jos ypač paplitusios JAV ir Kanadoje, kur tokiu būdu skatinamas pastatų atnaujinimas. Europoje tokia praktika naudojama kur kas rečiau. Taigi, renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemų galimybės vis dar neišnaudotos", - komentuoja projekto koordinatorius, LEI instituto direktoriaus pavaduotojas Rolandas Urbonas.

Apie šį ar visiškai panašų finansavimo modelį kalbama jau seniai, kodėl jis iki šiol nė neišbandytas bent eksperimento tvarka - neaišku.

Šį finansavimo modelį ne kartą siūlė ekonomistas Raimondas Kuodis, pagrindinius principus aptarėme dar 2013 metais ASA.LT publikuotame redakcijos straipsnyje „Ateityje kiaurų daugiabučių gyventojams gali tekti mokėti baudas".

Šis finansavimo modelis tuomet buvo vadinamas ESCO, o jo esmė, kad  namus atnaujina privatūs investuotojai (gali ir valstybės ar savivaldybių įmonės), investuodami 100 proc. savo lėšų ir prisiimdami riziką dėl rezultato, o investuotas lėšas atgauna rinkdami privalomas daugiabučių gyventojų įmokas už šildymą. Svarbiausios  ESCO modelio dalys yra sutaupytos energijos garantija ir atsiskaitymas už  įdiegtas taupymo priemones iš lėšų, gautų už sutaupytą energiją.

Veikiant pagal  ESCO modelį, mokėjimai už projekto įgyvendinimą yra tiesiogiai susiejami su gaunamais realiais sutaupymais, kurie apskaičiuojami kaip skirtumas tarp esamų išlaidų ir išlaidų po projekto įgyvendinimo. Investuotojas už savo lėšas padidina pastato energinį efektyvumą, o investuotus pinigus susigrąžina iš sutaupytų už energijos išteklius lėšų.

Tuomet minėjome, kad Lietuvoje šis  modelis neveikia, nė viena bendrovė nedirba pagal tokį modelį ir nepasirašė tokios sutarties, nors daugelis skaičiuoja, kiek daug gyventojai sutaupo, pavyzdžiui, apšiltinus namą. Jis neveikia iki šiol.

Senųjų mikrorajonų likimas

Dabartinio Vilniaus miesto vyr. architekto Mindaugo Pakalnio beveik prieš dešimtmetį išsakytas įžvalgas šiandien galima būtų pakartoti žodis žodin, visos jos rutuliuojasi ta kryptimi, kurią ir nupiešė urbanistas.

Pagrindinės jo mintys išdėstytos straipsnyje „Trys prognozės, koks bus daugiabučių renovacijos palikimas. Be naujos kokybės renovacija neturi prasmės"  buvo apie tai, jog pradėjus daugiabučių renovaciją apšiltinimas lyg ir tapo tikslu, o kiti daugiabučių renovacijos uždaviniai buvo pamiršti. Tie kiti uždaviniai - tai gyvenamųjų mikrorajonų patrauklumo ir saugumo didinimas, viešosios infrastruktūros ir aplinkos kūrimas, bendruomenių telkimas. Be šių uždavinių sprendimo, architekto nuomone, sovietinių daugiabučių apšiltinimas suteiks tik momentinį efektą, nes  tokiuose rajonuose vistiek liks sovietinės aplinkos ir sovietinio gyvenimo būdo atmosfera, jaunos šeimos ir toliau bėgs iš jų, didelė tikimybė, kad jų vietą užims migrantai, dėl kurių kompaktiškų gyvenamųjų vietų ne viena Vakarų Europos šalis turėjo didžiulių problemų.

Senas mikrorajonas

Daugiabučių renovacijos programos vykdytojai ir jų šalininkai dažnai pateikia skaičius, per kiek laiko, sumažėjus išlaidoms šilumai, atsipirks gyventojų investicijos. Tai, žinoma, svarbu, nes gyventojai investuoja tikrai dideles sumas, ima šiam reikalui paskolas ir t.t. Tačiau problemos esmę sudaro ne vien investicijų atsipirkimas, o tai, ką už tuos pinigus visuomenė (kadangi skiriama visuomenės pinigų dalis) ir žmogus gauna ir ko reikėtų iš tikrųjų"

Turintys galimybių, bėga ir bėgs iš šių rajonų į saugesnę ir į šeimos gyvenimo kokybę labiau užtikrinančią aplinką - kas į individualių namų kvartalus, kas į naujos statybos daugiabučius.

„Realiausias prasidėjusios renovacijos scenarijus, kad bus apsiribota tik pastatų šiltinimu - sumažės sąskaitos už šildymą, bet pinigų kitiems renovacijos etapams nuo to neatsiras. O praktika rodo, kad pastatas kas 25-30 metų privalo būti atnaujintas kapitaliai: pakeistos ar iš esmės atnaujintos inžinerinės sistemos, pastatų vidaus erdvės pritaikytos naujiems poreikiams. Sovietinės statybos kvartalų gyvenamieji namai jau atstovėjo po 30-50 metų. Jiems jau reikėjo 1-os kapitalinės rekonstrukcijos. Apšiltinti šie pastovės dar vieną ciklą - 27 metus, tačiau gyvenimas juose dėl senstančių inžinerinių sistemų ir  morališkai ir fiziškai senstančių būstų bus  vis sunkiau pakenčiamas.

Vakarų šalys, turėdamos žymiai didesnę savo miestų vystymo patirtį, randa būdus ir teisinius mechanizmus išpirkti privatų būstą, konsoliduoti viešas ir privačias lėšas. Ir tam naudojama ta pati ES fondų parama. Tiesiog, mano galva, šios šalys yra žymiai profesionalesnės, kūrybiškesnės, o iš kitos pusės, atsakingesnės ateities kartų atžvilgiu. Tik tokie miestų vystymo projektai, deja, orientuoti į 5-10 metų ar dar ilgesnį laikotarpį, niekaip netelpantį į mūsų politines kadencijas..." - daugelyje konferencijų tuomet kalbėjo ir rašė dabartinis Vilniaus miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis.

Deja, atrodo, kad parengti strategijas ir studijas svarbiau ir tą sėkmingai darome, bet daugiabučių modernizavimas važiuos tuo pačiu keliu.

Danutė Ramoškevičiūtė


Kategorijos: Renovacija

Daugiabučių modernizavimas Daugiabučių modernizavimas: efektyviausi sprendimai

Nerenovuotų daugiabučių gyventojai su pavydu žvelgia į atnaujintus kaimynų namus. Renovuotuose daugiabučiuose butai brangesni, mažesnės šildymo sąskaitos ir geresnė gyvenimo kokybė. Sprendimai, lemiantys daugiabučio modernizavimo rezultatą.

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Daugelio senų daugiabučių plokščių sandūros yra nesandarios. Į butus skverbiasi drėgmė, šaltis, butuose įsiveisia pelėsiai. Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės?

Renovacijos budai Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Susikoncentravus ties šilumos taupymu neretai pamirštamas vėdinimas. Ši problema ypač išryškėja žiemą, kai per sandarius ir nepraveriamus langus bei kitus plyšius į butus nepatenka pakankamai šviežio oro. Tai gali būti pelėsių bei ligų priežastis.

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5
Smėliavimas - paviršių valymas smėliasrove. Įvairių paviršių gruntavimas, dažymas, miltelinis dažymas. Suvirinimo darbai. Mobilus smėliavimas visoje Lietuvoje. Smėliavimo darbai. Fasadų smėliavimas, metalo smėliavimas, medienos smėliavimas.
Keramikų g. 2, Vilnius
Mobilus: 370 662 16677, El. paštas: info@rtservisas.lt
Polistireninio putplasčio termoizoliaciniai produktai
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
1 2 3 4 5
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Koks yra renovacijos darbų garantinis laikas?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kaip elgtis, jei renovacijos metu atsiranda papildomų darbų?

Atsako Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ar rekonstruojant namo dalį privaloma energinė klasė?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

Fasado smėliavimas
Medienos valymas smėliasrove, medienos smėliavimas

Smeliavimo darbai, medienos smėliavimas, medienos valymas...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Lifto modernizavimas, lifto keitimas

Senojo lifto pakeitimas moderniu suomių firmos KONE liftu

Plytų valymas smėliasrove, plytų smėliavimas.

Mūro valymas smėliasrove, smėliavimo darbai, plytu valyma...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Pastoliai daugiabučių renovacijai
Pastoliai daugiabučių renovacijai

Pastolių nuoma daugiabučio renovacijai

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Minirekuperatorius renovuotame name
Minirekuperatorius Getair SmartFan 50/162 renovacijos projektams

Renovuojamam pastatui būtinas tinkamas vėdinimas, be jo a...

Stogų renovacija

Stogų renovavimas, stogo renovacija

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Fasado renovacija
Daugiabučių namų fasadų renovacija

Daugiabučio renovacija

Mozaikinis tinkas Majster
Mozaikinis tinkas Majster

Mozaikiniai tinkai rekomenduojami "sunkiausiose" vietose:...

Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix
Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix

Aukščiausios kokybės statybinių cheminių medžiagų gaminto...

Fasadų šiltinimo medžiagos MAJSTERPOL: tinkai, klijai, dažai, gruntai, mišiniai

Fasadinių medžiagų gamintojas plečia prekybos partnerių t...

1 2