Garso izoliacija su akmens vata

2017-11-28 16:45   Peržiūros : 6608   Spausdinti


Visuotinai žinoma, kad akmens vata yra gerai šilumą izoliuojanti medžiaga, kad ji puikiai izoliuoja garsą, žinoma šiek tiek mažiau ir nedaug kas žino, kad akmens vatoje garso energija virsta šilumos energija... Tiesa, šios energijos kiekiai tokie maži, kad beveik nejuntami. Tačiau juk ir elektromobilių era prasideda dėl, atrodo, beveik nejuntamo išmetamųjų dujų poveikio klimatui...

Akmens vata garso izoliacijai

Situacijų, kai pastate reikalinga gera vidaus atitvarų garso izoliacija, yra daugybė: namas prie gatvės, netoli oro uosto, geležinkelio, mokyklų ir vaikų darželių erdvės, pirmajame daugiabučio aukšte įrengiami biurai ir parduotuvės ar sporto salė, požeminis garažas cokoliniame aukšte ir pan. Tik ypatingais atvejais, kai patalpoje reikalinga pasiekti mažą aidėjimo laiką (dėl gero kalbos suprantamumo ar muzikos skambėjimo), naudojamos akustinės lubos, specialūs garso sugėrimo sprendimai. Kitais atvejais tiesiog montuojant pertvaras ir perdangas naudojamos gerai garsą sugeriančios medžiagos.

Šį kartą daugiau dėmesio skirsime vidinių sienų ir perdangų garso izoliacijai, nes išorinių atitvarų garso izoliacija - atskira ir plati tema.

Medžiagų garso sugertis

Iš fizikos žinome, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Garso bangų energija, kaip tam tikro slėgio energija, atitvarų medžiagoje dalinai susigeria, dalis jos atsispindi, o dalis per ją pereina.

Garso bangų išsiskaidymas susidūrus su atitvaromis.
Garso bangų išsiskaidymas susidūrus su atitvaromis.

Priklausomai nuo medžiagos, šios trys išsiskiriančios garso energijos dalys skiriasi. Kiekviena medžiaga turi skirtingus garso sugerties, perdavimo ir atspindėjimo koeficientus. Medžiagos savybę absorbuoti garsą apibūdina garso sugerties koeficientas α (alfa).

Kuo didesnio tankio medžiaga, kuo masyvesnė konstrukcija, tuo geriau ji izoliuoja garsą, tuo daugiau garso energijos reikia jai išjudinti. Tik akmens vata dėl savo pluoštinės struktūros ir tankio veikia kitaip, t. y. absorbuoja mechaninę virpesių energiją versdama ją į šiluminę energiją. Teoriškai tai reikštų, kad kuo triukšmingesnė aplinka ar garsesnė muzika groja akmens  vata apšiltintame pastate, tuo daugiau šiluminės energijos sukaupia ir išspinduliuoja izoliacija. Praktiškai šie energijos kiekiai labai maži ir nejuntami, tačiau akmens vatos garso sugerties koeficientas α (alfa) vidutinių ir aukštų dažnių diapazone yra artimas 1, o tai reiškia beveik visišką garso sugertį.

Medžiagos pagal garso sugerties lygį skirstomos į penkias garso klases: A - aukščiausia, B,C,D ir E. Garso sugerties koeficientas priklauso nuo garso dažnio ir medžiagos storio.

Kai kurių medžiagų garso sugerties koeficiento α vertės oktavinėse dažnio juostose

Garso dažnis (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Betonas

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

Gipskartonio plokštės su profiliais

0.2

0.15

0.1

0.08

0.05

0.05

Langai

0.35

0.25

0.18

0.12

0.07

0.04

50 mm storio akmens vatos plokštės*

0.2

0.65

1.0

1.0

1.0

1.0

100 mm storio akmens vatos plokštės*

0.45

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

 

Aukštų dažnių (virš 500 Hz) garsą lengviau izoliuoti naudojant 30-50 mm storio akmens vatą. Sudėtingiau suvaldyti žemesnį nei 500 Hz dažnių garsą. Šiuo atveju geresnei garso izoliacijai pasiekti reikalingos storesnės akmens vatos plokštės. Kad izoliuojant žemų dažnių garsą netektų pernelyg storinti akmens vatos sluoksnio, priimtino storio akmens vatos plokštė tvirtinama tam tikru atstumu nuo sienos ar lubų.

Tad akmens vatos gaminiais nušaunami du zuikiai: tai šiltos, sausos ir garams laidžios „kvėpuojančios" sienos ir gera garso sugertis, lemianti gerą garso izoliaciją. Tai galioja tiek vidinėms sienų pertvaroms, tiek perdangoms bei fasadams.

SVARBU

Renkantis garso izoliavimo medžiagą reikia atkreipti į jos garso sugerties koeficientą: kuo jis didesnis, tuo geriau sugeria garso energiją. Tobulai garso bangas sugeriančios medžiagos garso sugerties koeficientas α (alfa) = 1, o jas išsklaidančios ir praleidžiančios medžiagos garso sugerties koeficientas α = 0.

Praktikoje tokių idealiai garsą sugeriančių medžiagų nėra. Jos tik gali artėti prie tobulumo. Dažnai vieni izoliacinių medžiagų gamintojai pateikia medžiagos, o kiti - konkrečios konstrukcijos su ta medžiaga garso sugerties duomenis. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį.

Triukšmo izoliavimo normos

Kalbėdami apie garso izoliaciją pastate, paprastai turime omenyje oru sklindantį ir smūginį garsą, praktiškai tai yra per išorines atitvaras, pertvarų konstrukcijas ir per perdangas sklindantis garsas. Išorės atitvaros ir vidinės pertvaros turi gerai izoliuoti oru sklindantį garsą, perdangos - orinį bei smūginį garsą.

Apsaugos nuo triukšmo kokybę nusako atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo rodikliai suskirstyti į penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių sistemą. Joje naudojami tam tikri rodikliai, iš kurių svarbiausi yra R'w - natūriniais bandymais gaunamas oro garso izoliavimo rodiklis, DnT,W - standartizuotasis lygių skirtumo rodiklis, taikomi vidinių pertvarų, perdandų oro garso izolicijai įvertinti ir D2m,nT,W - standartizuotasis lygių skirtumo rodiklis išorinėms atitvaroms taikomas garso izoliavimo rodiklis.

Atskirų pastato elementų (pertavrų, perdangų, atitvarų) laboratorinių ir natūrinių matavimų rezultatai beveik visada skiriasi. Laboratorinio matavimo rezultatas paprastai būna aukštesnis, nes natūriniams bandymams turi įtakos netiesioginis garso perdavimas, apylankinio garso sklidimo įtaka, atitvarų montavimo darbų kokybė, atitvarų sujungimo mazgų kokybė ir pan.

Smūgio garso izoliavimo lygį rodo L n,w - smūgio garso izoliavimo rodiklio (laboratorinio)  ir L'n,w (natūrinio), dB  vertės.

Vertinant konstrukcijų oro garso izoliavimo rodiklio Rw vertę, žinotina, kad kuo šio rodiklio vertė didesnė, tuo garso izoliacija geresnė, o vertinant smūgio garso izoliaciją atvirkščiai - kuo Ln,w rodiklis mažesnis, tuo geresnė izoliacija nuo smūgio garsų.

Garso izoliacija palėpėje

Akmens vatos garso sugerties koeficientas α (alfa) vidutinių ir aukštų dažnių diapazone yra artimas 1, o tai reiškia beveik visišką garso sugertį.

Pastato vidinių sienų ir perdangų garso izoliavimo kokybės vertės yra pateiktos STR 2.01.07:2003 "Pastato vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo".

Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R'w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

Vidinių atitvarų garso klasė

A

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

R¢w +C50-3150
arba
DnT,W+C50-3150 (dB)

R¢w +C50-3150
arba
DnT,W+C50-3150 (dB)

R¢w
arba
DnT,W
(dB)

R¢w
arba
DnT,W
(dB)

R¢w
arba
DnT,W
(dB)

Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų arba bendrojo garažo

68

63

60

55

52

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) *

63

58

55

52

48

Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)

40 (A)

35 (B)

30 (C)

25 (D)

20 (E)

Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto kitų patalpų**

48

44

-

-

-

Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius.

Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w arba L¢n,w + CI,50-2500 vertės

Perdangų garso klasė

A

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢n,w +
CI,50 -2500
(dB)

L¢n,w +
C1,50-2500
(dB)

L¢n,w
(dB)

L¢n,w
(dB)

L¢n,w
(dB)

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų

38

43

48

53

58

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų patalpų

43

48

53

58

60

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų

48

53

58

60

63

Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo to paties buto kitų patalpų *

53

58

-

-

-

Apsaugos nuo triukšmo klasės

Garso klasė - tai visiems suprantama viso pastato apsaugos nuo triukšmo kokybės išraiška: A garso klasės pastatai - ypač gero akustinio komforto, E garso klasės - ribinio akustinio komforto pastatai.

Naujai projektuojamiems gyvenamiesiems pastatams yra privaloma pasiekti C - priimtino akustinio komforto garso klasę, kurią patvirtinti turi natūrinių matavimų protokolas, privalomas dvibučio, daugiabučio namo, gydymo, mokslo, viešbučių paskirties pastatams.

Ar realiai bus pasiekta C garso klasės izoliacija naujame individualiame name - projektuotojų, statybininkų sąžinės ir savininko rūpestis.

C garso klasė - vidutinio lygio garso izoliacija ir netgi ją pasiekus ne visiems gyventojams apsauga nuo triukšmo, sklindančio iš kaimynų arba pastato išorės aplinkos, bus pakankama, nes norma nustato tik žemiausius, statistiškai apibendrintus akustinio komforto reikalavimus.

Kaip minėta, garso izoliavimo kokybė labai daug priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos medžiagų ir jų sumontavimo. Su vienomis medžiagomis tokia pat konstrukcija nesunkiai pasiekia C klasę, su kitomis medžiagomis tai neįmanoma.

Todėl izoliacinių medžiagų gamintojai techniniame liudijime arba eksploatacinių savybių deklaracijose nurodo medžiagos garso sugertį, o konstrukcijos garso izoliaciją apskaičiuoja konstruktoriai atsižvelgdami į medžiagos sluoksnio storį bei kitas konstrukcijos medžiagas.

Garso izoliacija vidaus pertvarose

Kadangi patalpų viduje dažniausiai įrengiamos karkasinės gipskartonio plokščių pertvaros, o užpildui naudojama akmens vata, „Paroc" šiai konstrukcijai turi specialų gaminį -  pertvarų plokštes PAROC Sonus. Jos skirtos gyvenamųjų patalpų, biurų vidaus pertvarų garso izoliacijai.

PAROC Sonus yra lanksčios ir lengvai įspraudžiamos į metalinį arba į medinį karkasą plokštės, jų matmenys 1220x610, galimi storiai 75 ir 100 mm. Labai svarbu, kad plokštės užpildytų visą karkasą ir neliktų tarpų. Laikui bėgant izoliacija išlaiko savo formą, nesukrenta, nesusitraukia bei nepraranda izoliacinių ir bei priešgaisrinių savybių.

Garsą izoliuojančios pertvaros konstrukcija su PAROC Sonus arba eXtra

 • Gipskartonio plokštė
 • Metalinis profilis
 • PAROC Sonus/ Paroc eXtra tarp profilių
 • Gipskartonio plokštė

Garsą izoliuojančios pertvaros konstrukcija su PAROC Sonus arba eXtra, kai pertvaroms keliami aukštesni garso izoliavimo parametrai.

Konstrukcijos garso izoliavimo rodiklis bei atsparumas ugniai

Paroc gaminys tarp profiliuočių

Paroc gaminio storis mm

Garso izoliavimo rodiklis R w

Atsparumas ugniai

PAROC Sonus

75

40

EI 30

PAROC Sonus

100

43

EI 30

PAROC eXtra

75

40

EI 60

PAROC eXtra

100

45

EI 60

Smūgio garso izoliacija ant tarpaukštinės gelžbetonio perdangos

Grindims ant gelžbetonio perdangos svarbi yra smūgio garso ir oru sklindančio garso izoliacija. Oru sklindančio garso izoliaciją užtikrina pati perdangos plokštė, o perdangų smūgio garso izoliavimui yra naudojama PAROC SSB 1 plokštė.

PAROC SSB 1 - nedegi, apkrovą laikanti ir puikiai smūgio garsą izoliuojanti plokštė iš akmens vatos. Plokštės yra klojamos ant biraus užpildo sluoksnio dažniausiai įrengiamo iš smėlio ar smulkios frakcijos keramzito. Šiame sluoksnyje, jei yra numatyta projekte, montuojamos komunikacijo

 

 • Smūgio garsą izoliuojanti konstrukcija ant tarpaukštinės gelžbetonio perdangos
 • Grindų danga
 • Išlyginamasis sluoksnis
 • Skiriamasis sluoksnis
 • Smūgio garso izoliacija PAROC SSB 1
 • Biraus užpildo sluoksnis (komunikacijų įrengimui)
 • Monolitinė arba gelžbetoninė perdanga
 • Lubos

 

Smūgio garsą izoliuojanti konstrukcija ant tarpaukštinės gelžbetonio perdangos su smūginio garso izoliacija  PAROC SSB 1.

Prieš klojant plokštes, visu patalpos perimetru yra paklojama vertikali juosta iš tų pačių PAROC SSB1 plokščių. Ši juosta yra tarpinė tarp  išlyginamojo sluoksnio ir sienos/pertvaros konstrukcijų, padedanti išvengti apylankinį garso praėjimą per gretimas konstrukcijas. Kad klojant plokštes jos nebūtų perdaug suslėgtos dėl vaikščiojimo, jas reikia pradėti kloti nuo tolimiausių kampų.

Smūgio garsą izoliuojančios plokštės turi būti sudėtos be plyšių, o ant jų įrengtas skiriamasis sluoksnis. Skiriamojo sluoksnio funkcija yra apsaugoti plokštes nuo betono ar skiedinio patekimo į tarpelius tarp plokščių. Ant skiriamojo sluoksnio įrengiamas ne mažiau nei 50 mm storio armuotas betono ar skiedinio išlyginamasis sluoksnis, kuris ir sudaro pagrindą grindų viršutinio sluoksnio įrengimui.

Grindų su PAROC SSB 1 plokštėmis ant gelžbetoninės perdangos sprendinys yra išbandytas ir sertifikuotas ir Lietuvos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). Centro išduotame techniniame liudijime yra nurodytos ne tik smūgio garso izoliavimo vertės atitinkamoms konstrukcijoms, bet ir  reikalavimai tiek komponentams, tiek ir jų montavimui.

Pagal Nacionalinio techninio liudijimo ir „Paroc" specialistų rekomendacijas įrengtų grindų ant monolitinės gelžbetoninės  perdangos smūgio  garso izoliavimo rodiklis yra 47 dB, o tai visiškai tenkina C garso klasės smūgio izoliavimo reikalavimus.

Garso izoliacija rūsių ir garažų lubose

Dažnai požeminiuose ir cokoliniuose aukštuose įrengiami parkingai yra ne tik šilumos, bet ir garso laidininkai, ypač dėl juose keliamo triukšmo būna nepatekinti pirmųjų aukštų nuomininkai ar gyventojai. Šiai problemai spręsti "Paroc" siūlo prie lubų klijuojamas vertikaliai orientuoto plaušo plokštes  iš akmens vatos - PAROC CGL 20cy. Plokštės skirtos šilumos ir garso izoliacijai. Plokščių matmenys 200x1200, storis - nuo 60 iki 200 mm. 60 mm storio plokščių garso sugerties koeficientas α yra 0,95, o 200 mm storio plokščių α yra lygus 1.

PAROC CGL 20cy patogu klijuoti prie lubų
PAROC CGL 20cy patogu klijuoti prie lubų.

Plokščių briaunos yra nusklembtos, tai padeda paslėpti nedidelius lubų paviršiaus nelygumus. Klijuojamos tiesiai prie betono perdangos be jokio papildomo mechaninio tvirtinimo, todėl lubų šilumos izoliacija įrengiama lengvai ir greitai. Išorinis plokščių paviršius padengtas silikatiniu gruntu ir paruoštas dažyti, todėl jos puikiai tinka, kai lubų izoliacijai keliami ne tik techniniai, bet ir estetiniai reikalavimai. Sutrumpėja galutinės paviršiaus apdailos darbų laikas, sumažėja sąnaudos, nes nebereikia atlikti armavimo, tinkavimo, tvirtinimo smeigėmis darbų. Priklijuotas plokštes galima iš karto nupurkšti dažais.

UAB „Paroc" informacija, gamintojų nuotraukos


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Garso izoliacija, Izoliacinės medžiagos ir gaminiai

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2
Raimundas Šlekys Ar reikalinga garso izoliacija po vidine pertvara?

Atsako Raimundas Šlekys, techninis vadovas

daugiau
 dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas Kaip padidinti grindų garso izoliaciją?

Atsako dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas

daugiau
ndrius Oskominas, UAB „Akustinių tyrimų centras“ laboratorijos vedėjas Kokią medžiagą naudoti pertvarų garso izoliacijai?

Atsako Andrius Oskominas, UAB „Akustinių tyrimų centras“ laboratorijos vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Garso izoliacija grindims

Plokštės šilumos bei smūgio garso izoliacijai grindyse. G...

PAROC techninės izoliacijos akustikos vadovas
PAROC techninės izoliacijos akustikos vadovas

Kaip naudotis akustikos vadovu?

Akustinė plokštė
Akustinės plokštės KNAUF Cleaneo

Patalpų akustiką gerinanti plokštė

Knauf Cleaneo Up burės
Kai reikia pagerinti patalpų akustiką - Knauf Cleaneo Up burės

Kai patalpoje reikia priemonių, slopinančių ir sugerianči...

Akustinės sienelės. Triukšmo slopinimo projektai

Akustinės sienos, triukšmo slopinimas, akustiniai barjerai

Akustinės sienutės
Akustinės sienutės

Akustinė sienutė

Garso izoliacinė plokštė Knauf Silentboard

Garsą izoliuojančios plokšt...