Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

2022-02-16 10:43   Peržiūros : 2681   Spausdinti


Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika. Efektyvūs kabelio kontrolės metodai prieš pradedant juos naudoti ir eksploatacijos metu leidžia laiku nustatyti esamus trūkumus bei užkirsti kelią avarijoms elektros tinkluose.

Kabelių diagnostika - tai kabelių linijų konstruktyvinių elementų ir izoliacijos būklės nustatymas. Remiantis nustatyta būkle priimamas sprendimas dėl tolimesnio kabelio eksploatavimo, remonto ar pakeitimo. Diagnostikos metu kabeliai beveik nepatiria paaukštintos Bandymo įtampos apkrovos, todėl silpnų kabelių galutinai nesugadina.

Šiame straipsnyje bus nagrinėjama kabelių su XLPE izoliacija diagnostikos europietiška patirtis.

Izoliacijos degradacija (senėjimas) ir pažeidimai

Pagrindinės izoliacijos degradacijos priežastys yra šios:

 • įtampos poveikis (viršįtampiai, žaibo smūgiai, daliniai išlydžiai);
 • šiluminis poveikis (apkrovos sąlygomis);
 • mechaninės jėgos (tempimas, lenkimas, pamato sėdimas);
 • cheminė korozija (vandens, druskos, alyvos poveikis ir dujų tarša);
 • išorės poveikis (aplinkos tarša, vandens patekimas).

Izoliacijos senėjimas, ypač dėl į ją patekusio vandens, yra laipsniškas degradacijos procesas. Kabelių linijų su XLPE izoliacija ilgalaikio eksploatavimo metu kabelio pagrindinės izoliacijos viduje susiformuoja mikro-įtrūkimai, vadinami vandens medžiais (angl. watertrees). Vandens medžių kanalais iš aplinkos patenka drėgmė, todėl izoliacinė varža šioje vietoje proporcingai krenta.

Vandens medžiai atsiranda veikiant vandeniui, šilumai ir magnetinio lauko įtampai, jie vystosi palaipsniui kol įvyksta trumpasis jungimas ar pažeidžiamas kabelis. Kiti kabelių senėjimo efektai atsiranda dėl izoliacijos šiluminės perkrovos. Skiriami keturi pagrindiniai kabelių su XLPE izoliacija pažeidimo tipai:

 • išoriniai izoliacijos pažeidimai, kuriuos sukelia kabelio klojimo technologijos nesilaikymas (apie 70 proc. visų pažeidimų);
 • vidinis izoliacijos pažeidimas dėl netaisyklingos eksploatacijos (bandymai nuolatine aukšta įtampa) arba fizinio senėjimo (vandens medžių atsiradimas);
 • kabelio apsauginio ekrano pažeidimas;
 • kabelio gyslų pažeidimas.

Kaip rodo praktika, išlydžiai aukštosios įtampos kabelyje su XLPE izoliacija pastebimi retai. Problemiškiausios kabelių linijų su XLPE izoliacija vietos - galinių ir sujungimo movų vietos (1 pav.). Movų hermetiškumo pažeidimas kabelių linijose su XLPE izoliacija net ir per trumpą laiką izoliaciją intensyviai įsotina išorėje esančia drėgme. Drėgmė tarp gyslos ir pagrindinės izoliacijos įtraukiama lyg siurbliu. Taigi, šią aplinkybę reikėtų prisiminti sandėliuojant būgnus su kabeliu bei montavimo metu nupjovus kabelio galus. Dėl montavimo įmonių specialistų darbo patirties bei kvalifikacijos stokos montuojant kabelių linijas atsiranda technologijos pažeidimai.

Kabelių movų pažaidos dėl netinkamo montavimo
1 pav. Kabelių movų pažaidos dėl netinkamo montavimo

Visgi drėgnų movų aptikimas nėra pirmaeilis uždavinys, tačiau tai leidžia įvertinti linijos konstrukcinių elementų būklę.

Kabelio apvalkalo pažeidimai siejami su korozinių procesų įtaka bei su mechaniniais pažeidimais montavimo, remonto metu ir nereguliuojamais žemės kasimo darbais linijų trasoje.

Ateityje eksploatuojant tokias linijas, veikiant prasiskverbusiai drėgmei ir indukuotajai elektrovarai, prasideda kabelio ekrano oksidacija ir irimas. Todėl pagrindinės izoliacijos

Bandymo metu taip pat reikalingi apvalkalo bandymai (ekranas - žemė).

 

Efektyvūs kabelių linijų kontrolės metodai

 

Norint nustatyti montuojamų kabelių ir kabelinių įrenginių techninę būklę bei patikimumą, reikalingi įvairūs diagnostikos ir bandymų metodai naudojant abu jų derinius. Vienas universalus metodas visoms problemoms nustatyti gali duoti labai mažai informacijos. Įrodyta, kad tradiciniai bandymai su aukštąja nuolatine įtampa sutrumpina kabelių su XLPE izoliacija tarnavimo laiką, nes jie sukelia liekamąsias įkrovas kabelio apvalkale bei vadinamų vandens medžių formavimąsi izoliacijoje, kas greitina linijos ruožų kabelio gedimą. Todėl nėra tikslinga kabelių linijų su įmirkyta popieriaus izoliacija bandymo metodų taikyti ir kabeliams su XLPE izoliacija. Kabeliams su XLPE izoliacija reikalingas „švelnesnis" pati- krinimo metodas.

Kabelių bandymo įtampa dėl itin žemo dažnio (0,1...0,05 Hz) bei labai mažos srovės patikros metu kabelio nepažeidžia - kabeliams su XLPE izoliacija tai ypač svarbu. Testuojant izoliaciją paaukštinta įtampa ir pažemintu dažniu, pasiekiamas itin greitas izoliacijos pramušimas tose vietose, kur izoliacijos sluoksnis ploniausias, todėl tikėtina, kad patikros metu bus aptikti visi esami defektai. Svarbu ir tai, kad išėjimo įtampos forma būtų simetrinė, kitu atveju susidaro tūrinis krūvis, kuris ilgainiui gali pažeisti kabelį. Vienas iš pagrindinių bandomosios 0,1 Hz dažnio sinusoidės formos įtampos privalumų - galimybė panaudoti diagnostinį metodą matuojant dielektrinių nuostolių tangento deltą kampą.

Keletas žodžių apie kabelių linijų su XPLE izoliacija bandymus, kai naudojama paaukštinta žemojo dažnio įtampa. Šis metodas efektyviai gali būti taikomas ir po pakankamai ilgalaikio linijų eksploatavimo, pvz., daugiau kaip po dešimties metų. Šis metodas gali būti taip pat efektyvus, kai šiurkščiai pažeidžiamos montavimo technologijos. Tačiau daugeliu atvejų, tikrinant naujai sumontuotas linijas tik šiuo metodu, aptikti esamų defektų nepavyksta.

Vandens medžius XLPE izoliacijoje tai pat galima nustatyti pagal srovės nuotėkį, relaksacinę srovę arba dielektrinių nuostolių tangento kampą. Kita vertus, vandens medžiai dėl fizikos dėsnių nekelia dalinių išlydžių, todėl aprašytus senėjimo procesus galima aptikti ir įvertinti tik dielektrine diagnostika. Drėgnos movos nesukelia dalinių išlydžių, bet dielektrinės diagnostikos metu atkreipia į save dėmesį dėl padidėjusios ir nestabilios įkrovimo srovės kabelio dalyse. Paprastai tokiu atveju rekomenduojama atlikti ELF tyrimą su vėlesniu lokalizavimu reflektometru. Vidutinių įtampų kabeliuose efektų įvairovę galima suprasti dėl dielektrinės ir dalinių išlydžių diagnostikos derinio.

Alternatyvūs diagnostikos metodai kabeliams su XLPE izoliacija:

 • dalinių išlydžių matavimas;
 • tangento delta matavimas esant 0,1 Hz dažniui;
 • talpos ir tangento delta matavimai nuo 0,1 iki 0,2 Hz dažnių ribose (dielektrinė spektroskopija).

Siekiant užtikrinti nurodytus matavimus, Europos bandomosios įrangos gamintojai, tarp jų firma b2 electronic GmbH  (Austrija, atstovas Lietuvoje - UAB Gerhard Petri Vilnius), siūlo kabelių diagnostikos ir bandymų komplektus, sudarytus iš:

 • labai žemo dažnio bandomojo įrenginio;
 • tangento delta matuoklio;
 • dalinių išlydžių matuoklio;
 • transformatorinės alyvos testavimo įrenginio.

Labai žemo dažnio VLF (angl. Very Low Frequency) universalus HVA- 30 įrenginys kabeliams su XLPE izoliacija bandyti

2 pav. Labai žemo dažnio VLF (angl. Very Low Frequency) universalus HVA- 30 įrenginys kabeliams su XLPE izoliacija bandyti

Antrasis bandymų tipas reikalingas kabeliams su XLPE izoliacija - kabelių linijos apvalkalo bandymas.

Naudojant diagnostikos on-line sistemą, galima tinkamai kontroliuoti izoliacijos būklę, priemonių nuo viršįtampių darbą, formuoti avarinių tinklų žemėlapį, laiku atlikti techninės Priežiūros ir remonto darbus. Vienas iš pagrindinių 0,1 Hz  dažnio sinusine įtampa bandymo privalumų yra galimybė ją naudoti dielektrinių nuostolių matavimams.

 

Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo  matavimas

 

Dielektrinės izoliacijos savybės nustatomos matuojant dielektrinius nuostolius, kurie susidaro dėl izoliacinių medžiagų poliarizacijos. Izoliacijos būklei įvertinti naudojamas tgδ parametras - dielektrinių nuostolių kampas. Dielektrinių nuostolių kampas praktiškai nepriklauso nuo izoliacinės konstrukcijos parametrų, tačiau priklauso nuo drėgmės kiekio izoliacijoje, skystosios terpės cheminių savybių pasikeitimo laike bei matavimo priemonių paklaidų.

Diagnostika naudojant tangento delta kampo nuostolių matavimus apibūdina tiek kabelių su XLPE izoliacija, tiek kabelių su popieriaus įmirkyta izoliacija senėjimo charakteristikas.

Kabelio su XLPE izoliacijos būklė laikoma gera, jeigu tgδ (2Uo) < 0,12 proc. arba/ir [tgδ (2Uo) -  tgδ (Uo) )<0,6 %].

Kabelių su XLPE izoliacija pažaidos, kurios nustatomos taikant aukščiau išvardintus kontrolės metodus

3 pav. Kabelių su XLPE izoliacija pažaidos, kurios nustatomos taikant aukščiau išvardintus kontrolės metodus

Kabelių diagnostikos komplekso realizavimo pavyzdys
4 pav. Kabelių diagnostikos komplekso realizavimo pavyzdys

 

Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas leidžia:

 • išskirti labiausiai probleminius kabelius, kuriems reikalingas padidintas dėmesys;
 • sukurti optimalią įmonių kabelių ūkio pertvarkos strategiją.

Dielektrinių nuostolių tangento kampo delta reikšmes taip pat įtakoja lokalių dalinių išlydžių kabelyje intensyvumas. Be to, pastebima ryškesnė tgδ priklausomybė nuo įtampos.

Todėl, gavus išmatuoto tangento delta kampo neigiamus rezultatus, dar negalima konstatuoti kabelio netinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Šis metodas leidžia greitai gauti bendrą izoliacijos būklės vaizdą ir toliau kontroliuoti probleminius kabelius.

 

Dalinių išlydžių matavimas

 

Daliniais išlydžiais vadinamas išlydžio procesas, vykstantis skystosios ar kietosios izoliacijos viduje, prijungus įtampą. Eksploatuojamų įrenginių izoliacija yra nuolat veikiama tinklo įtampos ir viršįtampių. Nuolat ilgą laiką veikiant įtampai, dalinių išlydžių procesas intensyvėja. Didinant ir mažinant įtampą dalinių išlydžių lygis kinta nevienodai. Taip pat daliniai išlydžiai intensyvėja veikiant viršįtampiams.

Vykstant daliniams išlydžiams blogėja elektros įrenginių izoliacinės savybės, izoliacinėje alyvoje didėja įvairių dujų kiekiai, kietojoje izoliacijoje yra veikiami mikroertmių paviršiai bei sluoksnių sandūros, didėja įtrūkimai, o tuo pačiu spartėja senėjimo procesai. Dalinių išlydžių lygis senstant izoliacijai didėja vidutiniškai 5-8 proc. per metus.

Daliniai išlydžiai, atsirandantys įrenginio izoliacijoje, esant tam tikromis sąlygomis, gali būti  charakterizuojami įvairiais matuojamais dydžiais, tokiais kaip tariamasis krūvis, pasikartojimo dažnis (intensyvumas), vidutinė srovė ir pan. Tariamasis krūvis yra matuojamas piko Kulonais (pC). Kai skaičiuojamas izoliacijos darbo laiko resursas dalinių išlydžių yra įvertinami išlydžių galia P. Daliniai išlydžiai gali būti nuo 0,01 pC iki 106 pC. Bandant įrenginių izoliaciją paaukštintąja įtampa rekomenduojama, kad didžiausias dalinių išlydžių lygis aukštosios įtampos izoliacijoje būtų mažesnis už 3000 pC. Pasiekus 10-6 pC išlydžių lygį izoliacija yra pramušama.

Dalinių išlydžių matavimas ir jų šaltinių nustatymas leidžia žymiai pagerinti kabelio izoliacijos diagnostikos tikslumą, nustatyti izoliacijos defektines vietas. Dalinių išlydžių matavimo metodas savo ruožtu užtikrina informacijos patikimumą apie kabelio montavimo klaidas arba kurios nors izoliacijos dalies elektrinių savybių pasikeitimus, kurie dar nesukėlė gedimo. Dalinių išlydžių charakteristikos priklauso nuo tipo, ilgio ir defekto vietos, izoliacinės medžiagos, veikiančios įtampos, (7 pav.).

Daliniai išlydžiai kabeliuose su įmirkyto popieriaus (a) ir XLPE (b) izoliacija
7 pav. Daliniai išlydžiai kabeliuose su įmirkyto popieriaus (a) ir XLPE (b) izoliacija

Bandymo metodas remiasi aukštos įtampos padavimu į kabelių liniją (8 pav.) ir sukėlimo joje kelioms milisekundėms kintamosios gęstančios įtampos (DAC), kuriai veikiant kabelių linijos defektų vietose ir izoliacijos ertmėse užsidega daliniai išlydžiai.

Toliau pagal žinomą (ar iš anksto išmatuotą) kabelių linijos ilgį ir vadovaujantis tam tikru elektromagnetinio impulso sklidimo greičiu, reflektometrijos metodu nustatoma lokalių dalinių išlydžių susitelkimo vieta. Diagnostikos rezultatams apibendrinti sudaromas dalinių išlydžių pasiskirstymo žemėlapis (9 pav.), kurio pagalba nustatomas paslėptų defektų išilgai kabelių liniją buvimas, taip atsiranda galimybė suskirstyti linijas pagal būklės kriterijus į „geras", „blogas" arba „kritines".

Trifazės kabelių linijos defektų žemėlapio pavyzdys kabelių temperatūros, tačiau laikui bėgant šios charakteristikos nėra stabilios
9 pav. Trifazės kabelių linijos defektų žemėlapio pavyzdys kabelių temperatūros, tačiau laikui bėgant šios charakteristikos nėra  stabilios

Kompiuterizuoti matavimo kompleksai ir sistemos siūlo du dalinių išlydžių matavimo algoritmus: laikinį ir skaitmeninį. Abu algoritmai remiasi kabelio leistinosiomis dalinių išlydžių vertėmis, kurių perteklius yra registruojamas sistemoje. Pagrindinis dalinių išlydžių pavojus siejamas su šiais veiksniais:

 • nesugebėjimas juos nustatyti įprastiniu paaukštintos nuolatinės srovės įtampos bandymu;
 • jų spartus augimas, pažeidžiantis  izoliaciją, ir jo pasekmė - avarinė situacija kabelyje.

Kabelių su XLPE izoliacija apvalkalo bandymas

 

Kabelių linijos su XLPE izoliacija apvalkalo testai atliekami paaukštinta nuolatinės srovės įtampa, o izoliacijos pramušimo atveju atliekamas lokalinis pažeidimo vietos nustatymas. Įvairūs gamintojai siūlo specialiai sukurtas ypatingas įrangos sistemas, įgyvendinančias visą darbų ciklą - testuojant kabelius ir kabelių apvalkalus, apytiksliai nustatant pažeistas vietas, tiksliai nustatant apvalkalų defektų vietas naudojant žingsnio įtampos metodą (automatinis režimas).

Dalinių išlydžių nustatymo sistemos pavyzdys

8 pav. Dalinių išlydžių nustatymo sistemos pavyzdys

 

Kabelio su XLPE izoliacija pažeidimų paieška

 

Ieškant kabelio su XLPE izoliacija pažeidimų, siūloma atlikti darbus šiomis kryptimis:

 • kabelio izoliacijos pažeistų vietų nustatymas;
 • kabelio apvalkalo pažeistų vietų nustatymas ;
 • kabelio gyslų pažeistų vietų nustatymas.

Kabelio izoliacijos pažeistų vietų nustatymas apima du etapus:

 • apytikslis pažeistos izoliacijos lokalizavimo vietos nu statymas, naudojant kilpinį metodą (kabelio ilgis privalo būti ilgesnis nei 50 m.);
 • tikslios vietos nustatymas naudojant žingsnio įtampos metodą.

Apytiksliai nustatant pažeidimų turinčias apvalkalo vietas naudojamas tiltinis metodas, atliekant matavimus pagal Murėjaus arba Geizerio metodikas.

Gyslų pažeidimo nustatymui taikomi šie metodai:

 • pradeginimas (taikomas tiktai trijų gyslų kabeliui);
 • išankstinė lokalizacija (taikant gyslų nepradeginimo metodus);
 • tiksli lokalizacija (akustinis metodas).

Visas bandymų ciklas ir pažeistų vietų nustatymas realizuo jamas su specialia įranga.

 

Vidmantas Melnikas, UAB „Gerhard Petri Vilnius"
Andrius Pabarčius, UAB „Elektros zona"


Kategorijos: Elektra (tema), Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai, Elektros montavimo ir instaliavimo darbai, Laidai, kabeliai
Visi kategorijos straipsniai
Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus 

Požeminio kabelio įrengimas

Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai. 

Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Ukmergės g. 364 (Vilniaus verslo parkas, vidinė pastato pusė, sandėlys nr.9), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Požeminio kabelio įrengimas Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai.

Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Tomas Kavaliauskas Elektros galios didinimas

Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

daugiau
Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Kabelio pasirinkimo ir apskaičiavimo programa pagal kabe...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.