Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

2022-12-23 16:05   Peržiūros : 6090   Spausdinti


Kabeliai yra sunkiausiai patikrinami energetikos sistemų elementai, o be patikimo žemos ir vidutinės įtampos kabelių linijų darbo normalus elektros sistemų darbas yra negalimas. Straipsnyje bus trumpai apžvelgta kabelių su XLPE  (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Daugumoje išsivysčiusių šalių 10-500 kV įtampoje naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Ypač plačiai tokie kabeliai naudojami 10 kV įtampoje. Manoma, kad kabeliai su XLPE izoliacija ateityje visiškai pakeis morališkai pasenusius kabelius su popierine alyvoje įmirkyta izoliacija. Pavyzdžiui, Japonijoje kabeliai su XLPE izoliacija pradėti naudoti praeito amžiaus penkiasdešimtaisiais metais, o 90-aisiais metais pasaulinėje praktikoje pradėtos naudoti pirmosios 500 kV kabelių linijos. Šiuo metu vidutinės įtampos kabeliai su XLPE izoliacija JAV ir Kanadoje užima 80-85 proc. kabelių rinkos, Vokietijoje ir Danijoje - 95 proc., Suomijoje, Švedijoje ir Prancūzijoje - 100 proc.  Lietuvoje tiesiant naujas linijas arba rekonstruojant senas taip pat naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Būtina pabrėžti, kad pagal gamintojų nurodomą informaciją kabelių su XLPE izoliacija gedimų lygis yra daug mažesnis palyginus su kabeliais, turinčiais alyvoje įmirkyto popieriaus izoliaciją. Vis dėlto, tik fiziškai keičiant vienos rūšies kabelius kitos rūšies kabeliais, neįvertinus jų konstrukcijų ypatumų ir dielektrinės terpės specifikos, galima sulaukti žymiai didesnio gedimų lygio nei deklaruojagamintojai.

Iki 10 kV įtampoje naudojami viengysliai ir  trigysliai kabeliai su XLPE izoliacija, aukštesnėje įtampoje dažniausiai naudojami viengysliai kabeliai. Trifazė kabelių linija sudaroma iš trijų viengyslių kabelių, išdėstytų vienoje plokštumoje arba lygiašonio trikampio viršūnėse. Kabelio tiesimo tipas (trikampiu arba vienoje plokštumoje) nustatomas pagal projekto dokumentus. Tiesiant tokius kabelius žemėje, jie turi turėti hermetinį sluoksnį. Kolektoriuose jų apvalkalas turi būti iš savaime gęstančio polietileno arba PVC (polivinilchlorido) apvalkalo, išskiriančio mažai dūmų.

 

Kabelių su XLPE izoliacija privalumai

Kabelių su XLPE izoliacija konstrukcija skiriasi nuo tradicinių kabelių su alyvoje įmirkyto popieriaus izoliacija konstrukcijos. Kabeliai gaminami su daugiaviete varine arba aliuminine  ysla, naudojant  įvairių tipų apvalkalus, taip pat turintys hermetizavimo galimybę, kuri leidžia tiesti kabelius žemėje, kabelių įrengimuose, blokuose, gamybinėse patalpose ir pan. Kabeliams tiesti žemėje naudojamas didelio tankio polietileno apvalkalas, kuris užtikrina būtiną apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. Aukštosios ir labai aukštos įtampos kabeliai savo sandara panašūs į vidutiniosios įtampos polietileninius kabelius, iš esmės skiriasi didesniais izoliacijos ir apvalkalų storiais bei įmantresne movų ir galūnių konstrukcija. Tokių kabelių gysla gaminama hermetizuota, o storesnių kaip 1000 mm kabelių - segmento pavidalo, siekiant sumažinti paviršiaus efekto įtaką. Didžiausias gyslos skerspjūvis gali siekti 2500 mm2  1-oje lentelėje pateikiamas ABB firmos viengyslio kabelio aukštajai įtampai bendras vaizdas bei trumpa sandara.

1 lentelė. Aukštosios įtampos vienos gyslos kabelio su polietileno izoliacija konstrukcija

Naudojimas

Galimas klojimas žemėje, betoniniuose blokuose, kabelių tranšėjose, kanaluose, tuneliuose

Gysla

Kabelis su apvaliomis kompaktinėmis arba segmento pavidalo varinėmis ir aliumininėmis gyslomis; S * 1000 mm² (varis); S * 1200 mm² (aliuminis).

Pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Izoliacija

Izoliacinis vulkanizuotas polietilenas (pusiau laidus gyslos ekranas ir pusiau laidus išorinis ekranas bei izoliacija uždedama vienu metu)

Išorinis pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Ekranas

Vientisas apvalkalas iš švino lydinio. Ekranas yra pagamintas iš vario ir aliuminio laidininkų priklijuotų prie polietileno apvalkalo arba suvirintas aliuminio ekranas, termiškai prijungtas prie PE polietileno apvalkalo. Varinės vielos ir švino apvalkalo derinys.

Išorinis apvalkalas.

Izoliacinis apvalkalas. Galimybė užnešti pusiau laidų sluoksnį apvalkalo elektrinio atsparumo bandymui po kabelio paklojimo.

Vardinė įtampa U0/U, kV

64/110 (123), 87/150 (170), 127/220 (245), 190/330 (362), 230/400 (420), 290/500 (550)

Aukštosios įtampos vienos gyslos kabelio su polietileno izoliacija konstrukcija
1 - gysla; 2 - pusiau laidus ekranas iš drėgmę blokuojančios medžiagos; 3 - izoliacija iš specialaus polietileno; 4 - izoliacijos ekranas iš varinės juostos ir pusiau laidžios drėgmę blokuojančios medžiagos; 5 - popieriaus arba elektrai laidžios vandenį blokuojančios juostos sluoksnis; 6 - varinių vijų ekranas, kurio paviršiuje uždėta vario juosta; 7 - atskyrimo sluoksnis iš kabelių popieriaus arba gumos audinio; 8 - aliuminio polimerinė juosta; 9 - polietileno apvalkalas

 

Kabeliai su XLPE izoliacija lyginant su įprastais kabeliais turi tokius privalumus:

 • didesnis vientisas statybinis ilgis (iki 2000 - 4000  m esant vienfaziam kabeliui);
 • išplėstas vardinių skerspjūvių nominalas iki 800 mm2 o labai aukštos įtampos kabeliams - iki 2500 mm2
 • mažesnis svoris, skersmuo, mažesnis lenkimo spindulys (vienos fazės);
 • priklausomai nuo tiesimo sąlygų leistinos apkrovos srovės 15-30 proc. didesnės nei alyva užpildytų kabelių;
 • didesnis patikimumas;
 • maži dielektriniai nuostoliai (tg * = 0,001, vietoje 0,008);
 • didesnė pralaidumo geba dėl gyslų leistinos įšilimo temperatūros padidėjimo;
 • galimas kabelio klojimas be išankstinio šildymo iki -20 0C temperatūros; tarnavimo laikas - ne mažesnis kaip 30 metų.

2-oje lentelėje pateiktos pagrindinės eksploatacinės kabelių su XLPE ir su alyvoje įmirkyta popierine izoliacija charakteristikos.

Eil.Nr.

Charakteristikų (parametrų) pavadinimas

Kabeliai su popierine alyvoje įmirkyta izoliacija

Kabeliai su XLPE izoliacija

1.

Ilgalaikė leistinoji darbo temperatūra, °C

70 90
2.

Ilgalaikė temperatūra, °C esant iki 1000 val. perkrovoms eksploatacijos metu

75 130
3.

Temperatūra trumpojo jungimo metu, °C

200 250
4.

Kabelių apkrovos geba:
klojant žemėje, %
klojant ore, %

100
100
115-125
145-170
5.

KL aukščių viršuslenkstė, m

15 be apribojimų
6.

Montavimo ir remonto imlumas

didelis mažas
7.

Patikimumas eksploatavimo metu (gedimų skaičius 100 km kabelių per metus

8-15 viena-dviem
eilėm mažesnė

2 lentelė. Kabelių su skirtinga izoliacija charakteristikų palyginimas

Kabelių su XLPE izoliacija trūkumai ir patikimumo faktoriai

Pagrindinis tokių kabelių trūkumas - daliniai išlydžiai, kurie atsiranda XLPE izoliacijos sluoksnyje dėl priemaišų ir sluoksnio netolygumo veikiant didelio stiprio elektromagnetiniam laukui bei vykstant izoliacijos dipolių poliarizacijai bei orientavimuisi. Alyva užpildytiems kabeliams dalinių išlydžių galima nevertinti, nes vyksta jų savaiminis išnykimas dėl impregnavimo skysčio popieriuje pasiskirstymo. Kitas trūkumas - kabelio apvalkalo iš didelio tankio polietileno neatsparumas kai kurioms medžiagoms (pvz., azotui, chlorui, druskos rūgščiai, sieros rūgščiai, acetonui). Prie trūkumų galima priskirti ir tam tikrą montavimo darbų sudėtingumą, kai vienu metu reikia montuoti tris kabelius nuo trijų būgnų. Taip pat kyla varinių 6 - 500 kV įtampos kabelių ekranų įžeminimo problema, nes šiuose ekranuose indukuojamos srovės ir įtampos, kurių dydis priklauso nuo ekranų sujungimo ir įžeminimo schemos. Netinkamas ekranų įžeminimas gali pažeisti kabelius dėl šilumos balanso sutrikimo. Tačiau norminiuose dokumentuose apie tai nekalbama. Taip pat nėra apibendrinta tokių kabelių eksploatavimo patirtis.

Kabelių ekspertai išskiria keturis pagrindinius kabelių su XLPE izoliacija gedimų tipus (1 pav.):

 • Išorinė izoliacijos pažaida (apie 70 proc. visų registruotų kabelių gedimų);
 • Vidinė izoliacijos pažaida;
 • Įvairios esamų kabelio ekranų pažaidos;
 • Įvairių rūšių kabelių gyslų pažaidos.

Kabelių linijų pažaidų ir defektų priežastys gali būti šios:

 • Kabelių linijų montavimo ir eksploatavimo metu padarytos klaidos (projekto neatitikimas, netinkamas antgalių uždėjimas, kabelio lenkimo spindulio nesilaikymas);
 • Kabelių linijos šiluminio režimo pažeidimas;
 • Aukštojo dažnio viršįtampių poveikis veikiant SF jungtuvams;
 • Natūralus kabelio senėjimas (vandens medžių, dendritų susidarymas).

Kabelio su XLPE izoliacija gedimai
1 pav. Kabelio su XLPE izoliacija gedimai

Kabelių su XPLE izoliacija patikimumas

Gaila, kad dėl tokių kabelių trumpo eksploatavimo laiko Lietuvoje nėra tikslios informacijos apie XLPE izoliacijos gedimus. Pagrindiniams faktoriams, nusakantiems kabelių su XLPE izoliacija patikimumą, galima priskirti:

 • kabelio izoliacinės sistemos resursą;
 • neutralės įžeminimo režimą;
 • viršįtampių lygį kabelio paklojimo vietoje;
 • kabelio eksploatavimo temperatūrinį režimą;
 • būtiną ekrano skerspjūvį;
 • techninės būklės diagnostikos metodus;
 • bandymų parametrus ir norminę techninę bazę.

XLPE izoliacijos sistemos resursas

Izoliacine sistema yra izoliacijos ir laidžių polimerinių ekranų, kurių viduje užsidaro kabelio elektrinis laukas, visuma. Polimerinė izoliacija XLPE pagrindu yra labai jautri įvairioms   mikroakutėms, tuštumoms, dielektriko išsisluoksniavimui ir kitiems defektams, atsirandantiems dėl gamybos ir montavimo netikslumų bei pažeidimų. Šie defektai padidina vietinį elektrinio lauko stiprumą ir sudaro sąlygas daliniams išlydžiams atsirasti. Vidutinės 6-35 kV įtampos kabeliuose vidutinis elektrinio lauko stipris sudaro iki 2 kV/mm. XLPE izoliacijos eksploatacinės charakteristikos blogėja dėl elektrinio lauko ir šiluminio poveikio. Tačiau pagrindinė izoliacijos senėjimo priežastis - polimero pažeidimai dėl dalinių išlydžių, išsivystantys į technologinius izoliacijos defektus kartu veikiant elektriniam laukui ir drėgmei, prasiskverbiančiai iš aplinkos.

Kartu su drėgme į izoliaciją patenka agresyvios medžiagos. Jos išardo polimerinius ryšius ir sudaro mikrotuštumas, kurios yra tarsi drėgmės kaupimosi rezervuarai. Veikiant elektriniam laukui polinės vandens molekulės sudaro išsišakojusius medžio pavidalo kanalus (dendritus),  nukreiptus išilgai elektrinio lauko jėgų linijų (2 pav.). Tie  kanalai plinta, prasideda negrįžtamas dendritinis izoliacijos  suirimas, kuris vyksta, kol pramušamas visas izoliacijos tarpas.

Vandens dendritų vaizdai eksploatuojamo kabelio izoliacijoje
2 pav. Vandens dendritų vaizdai eksploatuojamo kabelio izoliacijoje

Skiriami du vandens dendritų tipai (3 pav.): „kaspinas" (atsiranda izoliacijos tūryje, pripildytas vandens arba įsiterpusių pašalinių medžiagų) ir „vėduoklė" (vystosi nuo elektriškai laidžių ekranų paviršių).

Vandens dendritų fotografijos: a - dalinis išlydis polietilene; b - kaspino tipo dendritas, 800 mikronų ilgio; c - vėduoklės tipo dendritas, 200 mikronų ilgio
3 pav. Vandens dendritų fotografijos: a - dalinis išlydis polietilene; b - kaspino tipo dendritas, 800 mikronų ilgio; c - vėduoklės tipo dendritas, 200 mikronų ilgio

Šiuo metu neigiamas vandens dendritų poveikis izoliacijos savybėms mažinamas įterpiant į polietileną specialių cheminių priedų arba kitų cheminių junginių, stabdančių oksidacijos procesus. Dalinių išlydžių atsiradimo įtampos dydis leidžia nustatyti oro akutes, kurios yra pavojingos kabelių izoliacijai. Be dalinių ir dendritinių išlydžių, susidariusių izoliacijos viduje, dažnai daliniai išlydžiai susidaro dielektriko paviršiuje.

Ilgai veikiant prijungtai kintamajai įtampai susidaro ypač stiprūs daliniai išlydžiai, nes jie periodiškai susidaro kiekviename įtampos kitimo (sinusoidės) periode. 4 paveiksle parodytas pramušimo kanalo susidarymas polietileninėje izoliacijoje.

Pramušimo formavimosi procesas vandens dendrito kanale
4 pav. Pramušimo formavimosi procesas vandens dendrito kanale

Periodiškai susidarantys daliniai išlydžiai nepalankiai veikia izoliaciją dviem atvejais. Pirma, izoliacijoje esantys oro ar vandens intarpai didėja (platėja), nes izoliaciją ardo daliniai išlydžiai. Antra, dalinių išlydžių metu susidarę iš irstančios izoliacijos produktai (ozonas, vandenilis, angliavandeniai ir kt.) sukelia izoliacijos cheminę eroziją.

XLPE izoliacijos senėjimas yra pavojingas tuo, kad be perstojo yra lydimas sunkiai nustatomų eksploatavimo metu dalinių išlydžių. Izoliacijos lygiui nustatyti svarbiausia priemonė yra jos  bandymas paaukštinta įtampa ir kitos diagnostinės procedūros, nustatytos norminiuose dokumentuose.

Praktika rodo, kad netgi sėkmingi bandymai paaukštinta nuolatine įtampa ne tik negarantuoja vėlesnio neavarinio kabelių linijų darbo, bet ir daugeliu atvejų sutrumpina kabelių linijų tarnavimo laiką. Tokie bandymai ypač pavojingi ilgai eksploatuojamoms kabelių linijoms arba kabeliams su pasenusia izoliacija. Be to, vis plačiau naudojamų jėgos kabelių su XLPE izoliacija bandymai paaukštinta nuolatine įtampa ne tik praktiškai nenaudingi, nes tinklinis polietilenas turi aukštą elektrinį atsparumą ir mažas nuotėkio sroves, bet ir neigiamai veikia polietileninę izoliaciją. Galios kabeliams su XLPE izoliacija efektyvesnis ir ekonomiškesnis yra saugus bandymų metodas 0,1 Hz dažnio labai žema įtampa, kuri neviršija nominalios kabelių linijos įtampos daugiau kaip 3 kartus. Šių metų rugsėjį UAB Gerhard Petri Vilnius kartu su Kauno technikos kolegija (KTK) organizavo seminarą apie žemo dažnio (VLF) kabelių gedimų paieškos priemones ir metodus. Buvo pristatoma Austrijos gamintojo b2 Electronics GmbH mobili (įrengta automobilyje) kabelių diagnostikos laboratorija, kurioje sumontuota įranga: kabelių diagnos tikai (VLF), dalinių išlydžių (PD) ir tangento delta (tg δ) bandymams/matavimams vidutinės įtampos kabeliuose.

Vidmantas Melnikas
UAB „Gerhard Petri Vilnius" direktorius

 


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama


Kategorijos: Elektra (tema), Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai, Laidai, kabeliai
Visi kategorijos straipsniai
Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus 

Požeminio kabelio įrengimas

Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai. 

Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Ukmergės g. 364 (Vilniaus verslo parkas, vidinė pastato pusė, sandėlys nr.9), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Požeminio kabelio įrengimas Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai.

Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Tomas Kavaliauskas Elektros galios didinimas

Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

daugiau
Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Kabelio pasirinkimo ir apskaičiavimo programa pagal kabe...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.