Elektros instaliacijos matavimai I dalis

2022-02-14 10:09   Peržiūros : 786   Spausdinti


Elektros instaliacijos matavimaiDabar Lietuvos rinkoje siūloma labai daug elektros dydžių matavimo prietaisų, ir dažnai nėra lengva pasirinkti už prieinamą kainą kokybišką prietaisą,  turintį  reikalingas funkcijas. Čia aprašomi kai kurie  japonų  gamintojo KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD (KEW, Japonija)  elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos.

© A. Drabatiukas
© Gerhard  Petri Vilnius" UAB

 

TURINYS

APIE  KYORITSU PRODUKCIJĄ

1. BENDROJI  DALIS

1.1.Įžanga
1. 2. Elektros instaliacijos  matavimus įtvirtinantys teisės aktai
1.3. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms
1.4. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos
1.5. Žymuo True RMS
1.6. Trumpai apie elektrinių parametrų matavimus
1.7. Iki 1000 V  įtampos skirstomojo tinklo sistemos

2.  ĮŽEMINIMO IR ĮNULINIMO ĮRENGINIŲ BEI GRUNTO PARAMETRŲ KONTROLĖ

2.1. Bendrieji elektros įrenginių įžeminimo klausimai
2.2. Įžeminimo įrenginių varžos  matavimai
2.3. Grunto savitosios varžos matavimas
2.4. Kontaktinių jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių pereinamųjų varžų matavimai
2.5. Apsauginio išjungimo veiksmingumo patikra
2.5.1. Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės srovės /varžos nustatymas TN tinklo sistemoje
2.5.2. Skirtuminės srovės apsaugos įtaisų (RCD) darbo kontrolė
2.6. Vientisumo matavimas

3. IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAI

3.1. Bendrieji izoliacijos varžos matavimo komentarai
3.2. Apie megommetrus
3.3. Elektros instaliacijos ir apšvietimo tinklų laidų ir kabelių  izoliacijos varžos matavimas
3.4. Galios elektros įrenginių ir aparatų izoliacijos varžos matavimas
3.5. Požeminių kabelių izoliacijos varžos matavimas
3.6. Grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimai
3.7. Apsauga naudojant elektrinį atskyrimą arba SELV, PELV sistemas

4. KAI KURIE SVARBŪS MATAVIMAI

4.1. Srovės, įtampos, galios matavimai
4.2. Poliarumo ir fazių sekos nustatymas
4.3. Nuotėkio srovės matavimas
4.4. Elektros kokybės parametrų matavimas

PRIEDAI

APIE  KYORITSU PRODUKCIJĄ

 

Siekiant išvengti gedimų ir užtikrinti elektros įrenginių darbo patikimumą  bei saugą  nuolat turi būti atliekami jų elementų  bandymai ir matavimai.

Japonijos KYORITSU kompanija - tai daugiau nei pusės šimtmečio istoriją turinti įmonė, daugiausiai  žinoma pasaulyje kaip įvairios paskirties kontrolės matavimo prietaisų gamintoja. Centrinė įmonės būstinė yra Japonijos sostinėje Tokijuje. Įmonė  KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD įkurta 1940 m. ir šiandien yra viena iš pirmaujančių gamintojų šiame rinkos segmente. Kyoritsu, Ltd gamykla Ehime, gaminanti  elektros matavimo prietaisus, turi  ISO 9001 sertifikatą,  kuris buvo išduotas 1992 m. gruodžio mėn.  visuotinai pripažintos Bureau Veritus Quality International (BVQI) agentūros. Visa tai liudija apie visišką gaminių ir tarptautinės kokybės standartų atitikimą.

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD matavimo priemonės nusipelnė  vartotojų dėmesio  ne tik dėl savo išskirtinių techninių charakteristikų, didelio patikimumo, bet ir dėl naudojimo paprastumo. Lygiai taip pat svarbus veiksnys yra prietaiso kaina. Puikios kokybės ir patikimumo KYORITSU prietaisų kaina mažesnė už  Vakarų Europos gamintojų analogų kainą.

Įmonės gaminamų matavimo priemonių sąrašas yra labai platus, visos priemonės gali  būti sukirstytos  į keletą kategorijų:

 • Daugiafunkciniai matuokliai.
 • Testeriai(multimetrai).
 • RCD įtaisų suveikties laiko ir srovės matuokliai.
 • Grandinės fazė-nulis trumpojo jungimo srovės/varžos matuokliai.
 • Įvairios srovės AC/DC matavimo replės.
 • Elektros energijos kokybės analizės prietaisai.
 • Įžeminimo varžos matuokliai.
 • Elektros izoliacijos parametrų matavimo prietaisai.

Srovės matavimo replių gausa (clamp meter) leidžia  pasirinkti tiek paprastus, pavyzdžiui, KEW KT-203, tiek  ir sudėtingus techninius prietaisus, tokius kaip KEW 2432,  kurie  matuoja ir nuotėkio  srovę. Daugelis replių gali matuoti kintamosios arba nuolatinės srovės vertę.

Elektros srovės matavimo replės
Srovės matavimo replės AC/DC: KEW KT203 / KEW2056R / KEW2300R, KEW 2009А

Instaliacijos laidininkų izoliacijos kokybė ir būklė yra vienas iš pagrindinių parametrų, kurie turi būti reguliariai ir privalomai tikrinami. Todėl Kyoritsu įmonė gamina daug labai įvairių rodyklinių ir skaitmeninių bei žemosios  (KEW 3132A) ir aukštosios įtampos (iki 10 kV , KEW 3124) megaommetrų.

Megaommetrai
Megaommetrai KEW 3007А, KEW 3023,  KEW 3125.

Eksploatuojant veikiančius elektros įrenginius būtina patikima darbuotojų nuo elektros smūgio apsauga. Todėl labai svarbu kontroliuoti įžeminimo įrenginio  ir grunto savitąją varžas  įžemintuvo įrengimo vietoje. Norėdami atlikti šiuos matavimus galime naudoti rodyklinius KEW 4102A ir skaitmeninius KEW 4105A prietaisus.

Įžeminimo varžų matuokliai
Įžeminimo varžų matuokliai KEW 4105A, KEW 4102A,KEW 4106

Montuojant, eksploatuojant ir remontuojant elektros įrenginius  reikia kontroliuoti "fazės-nulio"  grandinės  pilnutinę varžą. KEW 4120A prietaisas leidžia nustatyti jos  vertę paprastoms ir  srovės skirtuminės apsaugos SSA įtaisų apsaugotoms grandinėms, taip pat apskaičiuoja numatomą grandinėje trumpojo jungimo srovę.

Daugiafunkciniais matavimo prietaisais KEW 6010B, KEW 6015 galima atlikti  daug reikalingų matavimų priduodant ir prižiūrint  gyvenamųjų namų, gamybinių ir komercinių pastatų elektros įrenginius. KEW 6300  matuoja  visus svarbius elektros tinklo parametrus, KEW 5406A matuoklis leidžia  kontroliuoti  RCD įtaisų darbą be jų suveikties.

Daugiafunkciniai matuokliai
Daugiafunkciniai matuokliai KEW 6016 ir KEW 6050; SSA įtaisų suveikties matuoklis KEW 5410, elektros kokybės analizatorius KEW6310-01

Kyoritsu matavimo priemonės

1. BENDROJI  DALIS

1.1.Įžanga

Montuojant arba transportuojant elektros įranga gali būti sugadinta.  Eksploatavimo sąlygomis elektros įranga gali būti pažeista dėl natūralaus izoliacijos nusidėvėjimo, taip pat dėl struktūrinių defektų. Todėl montavimo metu ir jį baigus, taip pat eksploatavimo metu elektros įrenginių elektros įranga nuolat tikrinama, bandoma ir derinama.

Nepaisant elektros įrenginių ir elektros įrangos įvairovės, labai didelę dalį juose sudaro paprasti, bet būtini elektrinių dydžių, tarp jų izoliacijos, įžeminimo, kontaktinių jungčių varžų, matavimai.

Elektriniais  matavimais   gaunama  informacija  apie  elektros  gamybos,  skirstymo, vartojimo, keitimo  ar  kaupimo įrenginių  darbą.

Šioje brošiūroje naudojant iliustruotus pavyzdžius supažindinama su galimomis pastatų žemosios įtampos elektros instaliacijos matavimų technologijomis naudojant bendrovės "Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD" matavimo priemones.

 

1. 2. Elektros instaliacijos matavimus instaliacijoje  įtvirtinantys teisės aktai

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės aktų ir Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimus. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės nurodo, kad prieš pradedant naudoti elektros įrenginius turi būti atlikti jų bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, techniniais dokumentais, įrenginį eksploatuojančios įmonės patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis. Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.  Taip pat turi būti taikomos ir tos gamintojo nurodytos elektros įrenginių naudojimo instrukcijos, kurių nėra šiose normose. Be to, turi būti atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra.

Kiti pastatų žemosios įtampos elektros instaliacijos matavimų teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas"  (Žin., 2010, Nr. 116-5947).
 • Lietuvos standartas LST HD 60364-6:2007 „ Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 6 dalis. Patikrinimas (IEC 60364-6:2006, modifikuotas)".

Aukščiau minimas LST HD 60364-6:2007 standartas parengtas pagal tarptautinį standartą IEC 60364-6 ir nustato iki 1000V įtampos skirtingos paskirties elektros įrenginių, tarp jų pastatų ir statinių, bandymo metodus bei apimtis pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.

Šiame  standarte pateikti bandymų metodai ir matavimo būdai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti kitais su sąlyga, kad jie užtikrina gautų rezultatų reikiamą tikslumą bei patikimumą.

Priklausomai nuo elektros įrenginiuose naudojamų apsaugos nuo elektros priemonių sudėties, turi būti atitikti šie matavimai ir bandymai, pageidautina tokia seka:

 • apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas;
 • instaliacijos ir įrenginių izoliacijos kontrolė;
 • grandinių atskyrimo tikrinimas;
 • grindų ir sienų varžos tikrinimas;
 • automatinio išjungimo tikrinimas;
 • poliarumo tikrinimas;
 • elektrinio atsparumo bandymai ;
 • įrenginio funkciniai bandymai;
 • terminio atsparumo bandymai;
 • įtampos kritimų matavimai.

Šis standartas netaikomas elektros traukos įrangai, įvairių rūšių transporto, šachtų, mašinų ir mechanizmų, apsaugos nuo žaibo, gatvių apšvietimo, radijo bangų slopinimo, apsauginių aptvarų elektros  įrangai.  
Atliekant matavimus specialiuosiuose objektuose reikia įvertinti jų specifinius reikalavimus.

 

1.3. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms

Matavimo priemonės, skirtos elektriniams dydžiams matuoti,  gali  būti  skirstomos  pagal  matuojamąjį  dydį, pagal  tikslumo  laipsnį, pagal  įtampą, srovę ir kt. Jos  gali  būti  stacionarinės ir  kilnojamosios, analoginės  ir  rodyklinės, tiesioginės atskaitos  ir  palyginimo  bei  kitokios. Tiesioginės  atskaitos  priemonės rodo  matuojamojo  dydžio vertę  savo  atskaitos  įtaisu, o palyginimo prietaisai - matuojamąjį  dydį  lygina su  matu.  Priemonių  skalėse galima  rasti jų  darbo  padėties  ženklą,  tikslumo  klasę,  matuojamojo   dydžio  žymėjimą ir kt. Sutartiniais  ženklais  žymimi ir  atskiri  priemonių  gnybtai.

Elektros dydžių matavimo priemonės turi tenkinti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimus, Lietuvoje pripažintus tarptautinius standartus, tarp jų  standartų paketo  LST EN 61557-1-12:2008 „Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa neviršija 1,5 kV, elektrinė sauga. Įranga apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 1-12 dalys. Eksploatacinių charakteristikų matavimo ir stebėjimo įtaisai (IEC 61557-12:2007)" bei kitais norminiais teisės aktais. Standarto  LST EN 61557 kiekviena dalis  nustato reikalavimus tam tikram matavimui  skirtiems prietaisams, rodantiems išmatuotą vertę. Šis standartas nėra taikomas elektros matavimo priemonėms, kurios atitinka IEC 62053-21, IEC 62053-22 ir IEC 62053-23 standartus.

Matavimo prietaiso didžiausia procentinė  veikimo  paklaida matavimų srityje neturi viršyti      ±30%. Matavimo ribos turi būti parenkamos įvertinus didžiausius ilgalaikius matuojamų dydžių nuokrypius nuo jų vardinių verčių. Dirbant  su  netinkamu  matavimo  prietaisu ar  naudojant  netinkamą matavimo  metodą, galima  padaryti labai  šiurkščias  matavimo  klaidas.

 

1.4. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos

Pasirenkant matavimo prietaisus reikia atsižvelgti ir į jų apsaugos nuo viršįtampių kategoriją. Žemosios įtampos elektros tinkle vykstant trumpiesiems jungimams, įvairiems perjungimams, žaibo išlydžiams ir pan., atsiranda sudėtingi pereinamieji procesai, kurie grandinėse sukelia ilgiau ar trumpiau trunkančius įtampų padidėjimus - viršįtampius. Vykstantys pereinamieji procesai labiausiai pavojingi galinguose ir energetiškai imliuose elektros įrenginiuose, kurių grandinės apskaičiuotos didelei srovei. Blogiausiu atveju pikinė viršįtampio įtampa gali siekti kelis tūkstančius voltų. Viršįtampiai yra nenuspėjami ir gali sukelti nepataisomą žalą ne tik įrangai, bet ir tapti papildomu rizikos šaltiniu matuotojui.

Impulsiniai pereinamieji procesai yra ne vienintelė trumpojo jungimo arba elektros lanko atsiradimo priežastis. Kita nelaimingų atsitikimų priežastis, kuri yra gana  paplitusi,- matavimo priemonių naudojimas neatsižvelgiant į apsaugą nuo viršįtampių. Nurodyta ant prietaiso korpuso vardinė įtampa neparodo, ar prietaisas išlaikys aukštosios įtampos šuolį pereinamojo proceso metu.

Taigi,  matavimo priemonė ne tik  turi būti apsaugota nuo didžiausios darbinės įtampos, bet ir gebėti atlaikyti bendrą  stacionarių ir trumpalaikių įtampos perkrovų poveikį.

Standartas LST EN 61010-1:2011 numato ryšį tarp vardinių tinklo įtampų, viršįtampių kategorijų I-IV, kurios dažnai žymimos CAT I, CAT II ir t. t., bei maksimalių įtampos impulsų, kuriuos turi išlaikyti prietaisas. Viršįtampių kategorijos grindžiamas matavimo įrangos atstumu nuo maitinimo šaltinio (žr. 1 pav. ir 1 lentelę) ir natūralių pereinamųjų procesų gesimu.

Elektros įrangos kategorijos
1 pav. Elektros įrangos suskirstymo į kategorijas schema (pagal nuotolį nuo maitinimo įvado)

Aukštesnės  kategorijos elektros įranga išdėstoma arčiau elektros energijos šaltinio ir reikalauja didesnės apsaugos. Kiekvienos kategorijos ribose įranga papildomai klasifikuojama pagal įtampą. Būtent įrangos kategorijos ir klasifikavimo pagal įtampą derinys nusako didžiausią prietaiso atsparumą pereinamojo proceso metu (2 lentelė).

1 lentelė. Elektros įrangos kategorijos pagal viršįtampius

Kategorija

Įrenginio vieta maitinimo sistemoje

Pavyzdžiai

CATIV

Arti maitinimo šaltinio - pastočių skirstomieji įrenginiai, įvadai, oro linijos

Elektros skaitiklių zonos, apsaugos aparatai įvaduose, įvadiniai požeminiai galios tinklai

CATIII

Trifaziai maitinimo tinklai, vienfazės apšvietimo linijos

Netoli įvado esantys įrenginiai-varikliai, sudėtingesnės apšvietimo linijos, nedidelių pastatų vidaus įrenginiai

CATII

Vienfazės prijungiamos apkrovos

Buitiniai prietaisai, įrengimai, toliau nuo įvado nutolusios kištukinės jungtys,

CATI

Elektronikos įrenginiai

Elektronikos įrenginiai apsaugoti nuo viršįtampių

Realiomis sąlygomis pagrindinė taisyklė yra tokia: kuo arčiau maitinimo įvado yra elektros įranga, tuo bus didesnė jos sugadinimo dėl pereinamojo  proceso viršįtampių poveikio rizika ir todėl atitinkamai turi būti aukštesnis elektros įrangos kategorijos numeris. Ši taisyklė taip pat gali būti formuluojama taip: kuo didesnė elektros šaltinio grandinės iki įrangos pastatymo vietos pilnutinė varža, tuo gali būti žemesnis kategorijos numeris, nes viršįtampio dydis priklauso nuo  varžos dydžio. Todėl matavimo priemonių bandymo apimtys IEC 61010 standarte įvertina tris pagrindinius bandymo kriterijus: nusistovėjusią įtampą, viršįtampio dydį ir šaltinio pilnutinę varžą.

2 lentelė. Atskirų kategorijų parametrai

Elektros įrangos pagal viršįtampį kategorija

Darbo įtampa (nuolatinė arba kintama fazinė)

Impulsinė pikinė viršįtampio įtampa

Bandomojo šaltinio vidaus varža

CAT I

600 V

2500 V

Šaltinio vidaus varža 30 Ω

CAT I

1000 V

4000 V

Šaltinio vidaus varža 30 Ω

CAT II

600 V

4000 V

Šaltinio vidaus varža 12 Ω

CAT II

1000 V

6000 V

Šaltinio vidaus varža 12 Ω

CAT III

600 V

6000 V

Šaltinio vidaus varža 2 Ω

CAT III

1000 V

8000 V

Šaltinio vidaus varža 2 Ω

CAT IV

600 V

8000 V

Šaltinio vidaus varža 2 Ω

 

Pavyzdžiui, užrašas ant prietaiso 1000 CAT III reiškia, kad prietaisas gali būti naudojamas iki 1000V įtampos tinkluose, atitinka trečią kategoriją ir yra atsparus iki 8000 V įtampos impulsui.

Šiuolaikiškas  matavimo prietaisas turi būti dvigubosios izoliacijos ir, norint kuo didesnių saugumo garantijų, jo kategorija turi būti paprastai 600 arba 1000 voltų  CAT III ir / arba 600 voltų CAT IV. Be to, matavimo įrangos žymėjimas atliekamas paties gamintojo, todėl nurodyta kategorija ne visada atitinka tarptautinius standartus. Todėl stenkitės pasirinkti tokį prietaisą, kuris yra sertifikuotas bent dviejų nepriklausomų laboratorijų, pavyzdžiui, turėti panašius žymenis:

Sertifikuota elektros matavimo įranga

 

1.5. Žymuo True RMS

Dažnai ant srovės ir įtampos matavimo priemonių korpusų tenka matyti abreviatūrą „True RMS" arba „TRMS". Raidžių derinio „True RMS»(True Root Mean Square)" - pažodinis vertimas - tikroji vidutinė kvadratinė kintamosios srovės arba įtampos momentinių, kitaip tariant, efektinių verčių, nustatytų matavimo metu, reikšmė.

Dėl nuolatinio augančio impulsinių maitinimo šaltinių naudojimo informacinėje ir kompiuterinėje  įrangoje, kintamojo greičio elektros variklių pavarose, aukšto dažnio apšvietos prietaisuose  su elektroniniu valdymu, taip pat dėl didelio ar labai mažo ilgio instaliacijų naudojimo elektros tinkle ir kitų priežasčių  atsiranda srovės ir įtampos kreivių formos pakitimai - harmoniniai iškraipymai. Harmonikos tinkle gali sukelti elektros variklių ir transformatorių,  kitos įrangos perkaitimą ar sugadinimą. Todėl būtina turėti veiksmingus identifikavimo metodus ir informacijos priemones, kurios duotų atsakymus, kaip spręsti iškilusias problemas. Matuojant nesinusinės formos dydžius (sroves, įtampas), senosios kartos matavimo prietaisai, matuodami vidutinę dydžio vertę, dažnai neatspindi tikrosios šio dydžio vertės. Šiuolaikiniai matavimo prietaisai  su True RMS funkcija leidžia išmatuoti realių formų srovės ar įtampos efektines vertes be specialių žinių ir pasiruošimo. Svarbu tik, kad matuojamos vertės atitiktų prietaiso matavimų ribas.

 

1.6. Trumpai apie elektrinių parametrų matavimus

Naudojamos matavimo priemonės, užtikrinant jų susietumą su etalonais, prižiūrimos ir tikrinamos (kalibruojamos) Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir (arba) objekto savininko nustatyta tvarka. Didesnioji elektrinių parametrų matavimo prietaisų dalis turi tenkinti LST EN 61557 grupės standartų reikalavimus.

Ruošiantis  atlikti  bet  kokius matavimus  ir  norint  gauti  patikimus  rezultatus, būtina  atsižvelgti  į  keletą veiksnių:

 • Tinkamiausio matavimo metodo pasirinkimas.
 • Tinkamo tipo, konstrukcijos ir paskirties matavimo prietaiso pasirinkimas.
 • Matavimo prietaiso tvarkingumas, jo darbo padėties atitikimas, matavimo ribų sutapimas.

Baigus matavimus būtina  įvertinti  gautus matavimo  rezultatus - ar jie yra  realūs, ar teisingai buvo naudojamasi prietaisu, ar  galėjo  rezultatus  paveikti  pašaliniai  trukdymai - netinkama temperatūra, laukai ir pan. Jeigu gautas rezultatas yra arti ribinės vertės, būtina pagal pateiktas prietaiso instrukcijoje metodikas įvertinti matavimo paklaidą.

Matavimo rezultatai įforminami protokolu. Protokolo forma įstatymu nėra numatyta, tačiau šiuo metu praktikoje vadovaujamasi rekomendacijomis, išdėstytomis leidinyje ,,Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolai", A.Drabatiukas,  A.Tranauskas, Vilnius, 1999 m. Leidinyje parengtos protokolų formos gerai pritaikytos įvairioms matavimo situacijoms, leidžia įvertinti įvairius matavimų atvejus. Europos Sąjungos ir kitose šalyse naudojami prietaisai turi labai daug galimybių ir leidžia ne tik atlikti matavimus, įvertinant daug faktorių, bet ir juoseįforminti.

 

1.7. Iki 1000 V  įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Paprasčiausią žemosios įtampos elektros tiekimo sistemą sudaro maitinimo šaltinis  ir elektros instaliacija. Elektros energijos šaltinis - tai dažniausiai transformatorinė ar atskiras elektros generatorius, iš kurių elektros energija persiunčiama vartotojų elektros imtuvams. Elektros imtuvas - aparatas, mechanizmas arba prietaisas, kuriame elektra keičiama į kitos rūšies energiją. Elektros instaliacija - elektros inžinerinis tinklas arba elektros inžinerinė sistema, kurią sudaro laidų, kabelių ir jų tvirtinimo elementų, laikančiųjų apsauginių konstrukcijų ir detalių visuma.

Žemosios įtampos elektros tiekimo schemos skiriasi maitinimo šaltinio ir elektros imtuvų laidžių korpusų  įžeminimo būdais. Priklausomai nuo įžeminimo būdo skirtingai sprendžiamos apsaugos nuo elektros, elektromagnetinio suderinamumo ir kitos problemos. Tarptautiniuose IEC standartuose pateikiamos tokios elektros tinklų sistemos: TN, TT ir IT. Pirmasis simbolis T reiškia elektros tinklo šaltinio neutralės tiesioginį ryšį su žemę (terra). Toks tinklas yra tiesiogiai įžemintos neutralės tinklas. Žymėjimas I rodo, kad elektros tinklo šaltinio neutralė tiesioginio ryšio su žeme neturi. Toks tinklas yra izoliuotos, varža  įžemintos arba kompensuotos neutralės tinklas. Antrasis simbolis T reiškia elektros vartotojo laidaus korpuso tiesioginį ryšį su žeme. Žymėjimas N reiškia, kad elektros vartotojo laidus korpusas PEN arba PE laidu sujungtas su šaltinio neutrale.

TN sistemoje yra naudojami dar du simboliai C ir S, rodantys šio tinklo posistemes. Trečias simbolis C rodo, kad nulinis ir apsauginis laidininkas yra vienas ir tas pats ir vadinamas PEN laidininku. Tai keturlaidis trifazis arba dvilaidis vienfazis tinklas. Trečias simbolis S rodo, kad nulinis ir apsauginis laidininkai yra atskiri laidininkai. Nulinis laidininkas žymimas N, o apsauginis laidininkas žymimas PE. Tai penkialaidis trifazis arba trilaidis vienfazis tinklas. Abu tretieji simboliai C ir S rodo, kad yra abiejų tinklo posistemių junginys.

Lietuvoje dažniausiai naudojamos trys standartinės žemosios įtampos tinklų sistemos:

 • IT tinklo sistema, kurioje visi darbo laidininkai izoliuoti nuo žemės (2 pav.).
 • TN-C elektros posistemė, kurioje ketvirtas (antras) laidas yra apsauginis nulinis laidininkas PEN, kuris atlieka nulinio laido N ir apsauginio laido PE funkcijas ir yra kartotinai įžeminamas atšakų ir galinėse atramose (3pav.).
 • TN-S elektros tinklo posistemė (4 pav.). Penktas (trečias) laidas yra PE, kuris kartotinai įžeminamas. Nulinis laidininkas N montuojamas ant izoliatorių ir turi tokią pat izoliaciją kaip ir faziniai laidininkai.
 • TN-C-S elektros tinklo posistemė. Tai tiesiogiai įžemintos neutralės tinklas, kurio vienoje dalyje yra keturlaidė (dvilaidė) tinklo posistemė, o kitoje dalyje - penkialaidė (trilaidė) tinklo posistemė (5 pav.).

IT elektros tinklo sistema
2 pav. IT elektros tinklo sistema:1-tinklą maitinančio transformatoriaus antrinė apvija, 2-elektros imtuvo korpusas

IT sistemą tikslinga naudoti durpynuose, karjeruose ir kituose objektuose, kuriuose ypač dideli reikalavimai saugai, ir objektuose, kuriuose neleistinas maitinimo nutraukimas įvykus vienos fazės įžemėjimui.

TN sistemą rekomenduojama naudoti bendrosios paskirties skirstomuosiuose iki 1000 V įtampos elektros tinkluose. Šioje tinklo sistemoje vienas šaltinio taškas (neutralė trifaziame tinkle) yra tiesiogiai įžemintas, o pasyviosios įrenginių dalys, prie kurių galima prisiliesti, su neutrale sujungtos apsauginiu laidininku PE ir/arba apsauginiu nuliniu laidininku PEN. Ši sistema skirstoma į tris posistemes.

TN-C elektros tinklo posistemė
3 pav. TN-C elektros tinklo posistemė: 1-tinklą maitinančio transformatoriaus antrinė apvija, 2-elektros imtuvo korpusas, 3- neutralės darbo įžeminimas, 4- elektros įrenginio kartotinas įžeminimas

 

Pasiūlyta 1913 m. AEG koncerno TN-C posistemė daugumoje Vakarų Europos šalių dėl savo trūkumų jau nuo 1960 m. pastatų elektros įrenginiuose uždrausta naudoti, nes

 • dėl atskirų fazių apkrovos nesimetrijos PEN laidininkas turi potencialą žemės atžvilgiu;
 • nutrūkus PEN laidininkui elektros imtuvų korpusuose gali atsirasti pavojinga įtampa.

Lietuvoje ši elektros tinklo posistemė naudojama tinkle tarp maitinimo 10/0,4 kV įtampos pastočių ir pastatų bei senosios statybos pastatuose. Naujai projektuojamuose pastatuose ТN-С nenumatoma.

TN-S elektros tinklo posistemė
4 pav. TN-S elektros tinklo posistemė: 1-tinklą maitinančio transformatoriaus antrinė apvija, 2-elektros imtuvo korpusas, 3- neutralės darbo įžeminimas, 4- elektros įrenginio kartotinas įžeminimas

TN-S elektros tinklo posistemė gerai tinka duomenų ir informacijos perdavimui. Gerai tinka buityje. Posistemėje papildomai žmonių ir įrenginių apsaugai rekomenduojama įrengti skirtuminės srovės jungiklius.

TN-C-S elektros tinklo posistemė
5 pav. TN-C-S elektros tinklo posistemė:1,2,4-trifaziai elektros imtuvai; 3,5-vienfaziai elektros imtuvai.

TN-C-S elektros tinklo posistemėje vienoje dalyje yra keturlaidė (dvilaidė) tinklo posistemė, o kitoje dalyje - penkialaidė (trilaidė) tinklo posistemė. Šis tinklas yra ankstesnių posistemių junginys. Reikiamoje vietoje nulinis apsauginis laidininkas PEN išskiriamas į apsauginį PE ir nulinį N laidininkus, kurie jau negali būti vėl sujungti į viena PEN laidą. PEN laido išskyrimui į N ir PE laidus įrengiamas kartotinis arba atskiras įžeminimo įrenginys. Šių laidų išskyrimas rekomenduojamas vartotojo įvadinėje spintoje, bet gali būti įvykdomas ir galios, apšvietimo ir kituose skirstymo įrenginiuose. Šios sistemos TN-S dalyje rekomenduojamas skirtuminės srovės jungiklių naudojimas, ypač virtuvėse, voniose, rūsiuose, garažuose, pastatų išorėje.

Logo Nexans


Kategorijos: Elektra (tema), Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai, Elektros montavimo ir instaliavimo darbai, Elektros instaliacijų projektavimas
Visi kategorijos straipsniai
Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus 

Požeminio kabelio įrengimas

Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai. 

Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Ukmergės g. 364 (Vilniaus verslo parkas, vidinė pastato pusė, sandėlys nr.9), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Požeminio kabelio įrengimas Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai.

Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Tomas Kavaliauskas Elektros galios didinimas

Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

daugiau
Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Kabelio pasirinkimo ir apskaičiavimo programa pagal kabe...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.