Nauji laidai sienoje. Kaip kloti laidus po tinku, nepakenkiant sienos tvirtumui

2009-03-10 10:29   Peržiūros : 60657   Spausdinti


Iškilus reikalui nutiesti patalpoje su pilnavidurėmis sienomis naujas arba papildomas instaliacines trasas, laidai ir kabeliai dažniausiai klojami sienų ertmėje po tinku. Šis būdas padeda išsaugoti naudingą patalpos plotą  bei interjero estetiką.

Betoninėje arba mūrinėje sienoje, betoninėse grindyse ir lubose formuojami specialūs grioveliai laidų ir elektrotechninių vamzdžių tiesimui. Griovelių darymo būdai laikui bėgant vis tobulėja, bet iš esmės nesiskiria. Skiriasi tik įrankiai, kuriais išpjaunami ir išduobiami grioveliai.

Instaliacinė trasa po tinku

Instaliacinė trasa po tinku. Autoriaus nuotr.

Tarp jų yra perforatorius, kampinis šlifuoklis ir profesionalus griovelių pjoviklis (mūro freza). Pirmieji du dėl ekonominių sumetimų yra plačiau paplitę ir dažniau naudojami, bet sukelia daug triukšmo ir dulkių bei turi kitų minusų ir pliusų. Įrankių sąrašą vainikuoja moderni, bet brangi mūro freza - specialus griovelių pjoviklis su dviem deimantiniais diskais ir įrengtu dulkių siurbliu. Šis prietaisas skirtas profesionaliems darbams, tausoja pastangas, nes išpjauna paviršiuje iš karto dvi linijas būsimam grioveliui.

Reikia kruopščiai apsvarstyti instaliacinių takų ir griovelių kryptį, kad būtų optimaliai sumažintas jų kiekis ir ilgis. Vienoje sienoje leidžiami tik du grioveliai laidams. Ši norma nustatyta, kad nebūtų pakenkta sieninės konstrukcijos tvirtumui ir vientisumui. Du grioveliai neturi kirstis. Sienose žymimos būsimų griovelių ir instaliacinių trasų kryptys, vietos ir angos elektros įtaisams, griovelių pločiai. Prieš pasirenkant tinkamas vietas planuojamoms instaliacinėms trasoms, būtinai reikia pasitarti su kvalifikuotais elektrotechnikos specialistais, pateikus jiems sudarytą esamos elektros instaliacijos planą, kuriame reikia pažymėti ir planuojamus pakeitimus, suderinti su jais šį projektą ir gauti leidimą jį įgyvendinti. Jei brėžinį sunku sudaryti patiems, šią užduotį gali atlikti kvalifikuotas projektuotojas. Būsto brėžinyje turi būti nurodyti ir pažymėti numeriais visi kabelių tipai, visų elektros grandinių saugikliai bei imtuvai, kuriems tenka saugikliai. Atitinkamais simboliais žymimi jungikliai, kištukiniai lizdai, buitiniai elektros prietaisai, šviestuvai. Reikia nurodyti santechninius ir dujinius prietaisus bei baldus ir papildomus laidus.

Elektros instaliacijos planas-projektas

Elektros instaliacijos planas-projektas. Autoriaus pieš.

Grioveliai turi būti tik vertikalūs ir horizontalūs, nukreipti tik stačiu kampu, jokiu būdu ne įstrižai. Nukreipimas stačiu kampu (lygiagrečiai grindims, luboms, gretimoms sienoms) žymiai sumažina laidų pažeidimo riziką, gręžiant buitiniais tikslais sieną vėliau, po tinkavimo ir remonto.

Grioveliai turi būti nukreipti tik stačiu kampu - vertikalūs ir horizontalūs

Grioveliai turi būti nukreipti tik stačiu kampu - vertikalūs ir horizontalūs. Autoriaus nuotr.

Įsivaizduokime, kad reikia pakabinti paveikslą, laikrodį, lentyną, spintelę, o prieš tai pragręžti angas tvirtinimo elementams. Žinodami, kurioje vietoje ir kuria kryptimi praeina po tinku horizontalus ar vertikalus griovelis, galėsite tiksliau apskaičiuoti, kur po tinku yra laidai, kad nepažeistumėte jų gręžtuvu. Įstrižo griovelio kryptį po tinku nuspėti žymiai sunkiau, todėl išauga rizika pažeisti jame esančius laidus.

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami. Autoriaus nuotr.

Klojant instaliacines trasas sienose iš betoninių plokščių, reikia žinoti, kad formuoti griovelius horizontaliuose siūlėse tarp plokščių draudžiama. Pažeidus sandūrinių horizontalių siūlių vientisumą tarp sudurtinai susijungiančių sieninių plokščių arba tarp lubinės perdangos plokštės ir laikančiosios sienos, vertikalios plokštės krūvis bus paskirstytas netolygiai, per mažesnį plotą, - vėliau tai gali sukelti jos griuvimą. Ypatingai tai svarbu apatinėms horizontalioms siūlėms, kuriose viršutinės plokštės atsiremia į apatines, nes grioveliai tokiose siūlėse sumažina ir pažeidžia sandūros stabilumą. Grioveliai tampa rimtų konstrukcinių pažeidimų priežastimi ir siūlėse tarp lubinės perdangos ir laikančiosios sienos, į kurią atsiremia perdangos krūvis.

Griovelių darymas bet kuriose siūlėse nerekomenduojamas, vertikalios nėra išimtis. Vertikalios blokinių daugiabučių plokštės, ypač išorinės sienos, veikiamos krūvio, susislegia. Be to, jas veikia nuolatinis lenkimo faktorius, ir ne tik esant pažeistoms siūlėms. Išpjauti grioveliai siūlėse sumažina betoninių plokščių atsparumą vidiniams ir išoriniams krūviams. Nors ir tenka girdėti, kad toks griovelių darymo būdas yra žymiai greitesnis ir lengvesnis, reikalaujantis mažiau pastangų, dėl ko vilioja savo paprastumu - tik išduobti perforatoriumi cemento mišinį, kuriuo užtaisytos tarpplokštinės siūlės.

Svarbu nepažeisti ir armatūros betono plokštėse, nes tai gali turėti sunkių padarinių. Lenkimo faktorius tokiu atveju dar stipriau veiks plokštes, sumažindamas jų laikančiąsias savybes. Įprastai betono sluoksnis virš armatūros sudaro apie 2,5-3 cm, todėl yra rizika apnuoginti armatūrą, smarkiai įpjauti ją, per giliai įpjovus į sieną griovelių pjovimo įrankiu. Atvira apnuoginta armatūra lieka neapsaugota nuo neigiamo aplinkos poveikio, susidaro sąlygos jos korozijai.

Buto sienose, besiribojančiose su laiptine ar lifto šachta, griovelių gylis ir kiekis irgi turi būti kuo mažesni. Išvis betoninių plokščių sienos (grioveliu formavimo atžvilgiu) laikomos problemiškomis. Todėl papildomų elektrotechninių trasų formavimas jų ertmėje, deformuojant jų struktūrą ir konstrukciją, turi būti atliekamas itin apdairiai, saikingai, apgalvotai, suderintas su atitinkamomis institucijomis ir kvalifikuotais specialistais, gavus jų leidimą. O jau po to galima imtis gulsčiuko ir pieštuko, matuoti ir žymėti ant sienų būsimų griovelių kryptį.

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos. Autoriaus nuotr.

Žalia šviesa grioveliams - mūrinėse sienose (30-40 cm storio) ir monolitinėse. Jos yra tinkamo atsparumo deformacijai ir nukrypimui nuo projektinės padėties. Išimtis - mūriniai dūmtraukiai; griovelių kalimas juose draudžiamas.

Klojant laidus ir kabelius grioveliuose, svarbu žinoti, kad stipriosios srovės elektros kabelio negalima kloti kartu su silpnosios srovės telekomunikaciniais kabeliais (kompiuteriniais, telefoniniais, televiziniais) neatskyrus jų, viename griovelyje ar vamzdyje. Aukšta elektros kabelio įtampa sukuria elektromagnetinį lauką, kuris veikia kitos rūšies kabelius ir sukelia trikdžius. Be to, glaudžiai susiliesdami, telekomunikaciniai ir jėgos kabeliai perkaista, tai gali tapti užsidegimo priežastimi. Todėl stipriosios ir silpnosios srovės kabeliai turi būti atskirti mažiausiai 1 cm. Bet toks minimalus atstumas leidžiamas su sąlyga, jeigu tarp kabelių yra gera ekranuojanti pertvara (metalas, plastikas). Vamzdžių viduje tokios pertvaros nėra, o sieninį kabelių kanalą su pertvaromis vargu ar patalpinsi į griovelį, nebent kanalo korpuso plotis neviršija 6 cm - toks yra ribinis leistinas griovelių plotis (tokia versija su kabelių kanalu irgi labai priimtina naminėmis sąlygomis; kiek teko girdėti, kai kurie išradėjai būtent taip ir daro, kad nepjautų papildomo griovelio - ir jie savotiškai teisūs). Nors galima viename griovelyje sutalpinti ir du vamzdžius  mažiausiai 1 cm atstumu vienas nuo kito, jeigu griovelio plotis tai leidžia. Jeigu pertvaros nėra ir jos sukurti griovelyje neįmanoma, minimalus saugus atstumas tarp skirtingų srovių kabelių turi būti 15 cm, tačiau šios taisyklės efektyvumas geriau pritaikomas paviršiniam laidų tiesimo būdui. Darant potinkinius griovelius kabeliams, mažiausias leidžiamas atstumas tarp dviejų lygiagrečių horizontalių griovelių turi būti 50 cm, kad nebūtų pakenkta sienos tvirtumui. Išvada: arba jėgos kabeliui ir komunikaciniams laidams reikia daryti 2 griovelius mažiausiai pusės metro vienas nuo kito atstumu, arba ieškoti kito sprendimo, tausojančio pastangas ir laiką. Tokiu atveju patartinas toks variantas: stipriosios srovės kabelis tiesiamas griovelyje, o telekomunikacinis kabelis paslepiamas elektrotechninės grindjuostės korpuse, išlaikant reikiamą atstumą. Mažiausias normomis apibrėžtas  horizontalių griovelių atstumas nuo grindų - 20 cm.

Horizontalius griovelius pagal normas – ne mažiau kaip cm nuo grindų

Horizontalius griovelius pagal normas - ne mažiau kaip cm nuo grindų. Autoriaus nuotr.

Nuo vamzdžių diametrų priklauso griovelio plotis ir gylis. Nuo sienos storio priklauso griovelių gylis ir griovelio kryptis (vertikali arba horizontali). Tokie apribojimai daromi sienos konstrukcijos tvirtumo apsaugojimo sumetimais. Pavyzdžiui, vertikalių griovelių santykis su sienos storiu: 11,5 cm sienoje leidžiamas griovelio gylis tik iki 2 cm; 17,5 cm storio sienoje  - iki 3 cm gylio griovelis; 24 cm sienoje - ne daugiau 4 cm gylio; jei sienos storis siekia 30 cm - iki 5 cm; o storesnėms nei 36,5 cm sienoms nepakenks maksimalus 6 cm griovelių gylis. Kaip matote, vertikalių griovelių dydžiai ne itin griežtai ribojami. Skirtingai nuo jų, horizontalius griovelius galima formuoti tik toje sienoje, kurios storis siekia 24 cm ir daugiau. Maksimalus horizontalių griovelių storis neturi viršyti 3 cm. Klojant laidus be vamzdžių, griovelio gylis neturi viršyti 2 cm.

Ką galima pasakyti apie įrankius, skirtus griovelių darymui, objektyviai ir atskirai išnagrinėjus kiekvieną iš jų? Perforatorius su antgaliu išduobia griovelį sienoje labai triukšmingai, palieka daug dulkių. Griovelių kraštai išeina nelygūs, išduobimo metu kartu su jais atšoka ir atsiskyla dideli sienos gabalai. Vartotojų nuomone, šią užduotį geriau atlieka antgalis-mentelė su plokščiu galu. Tačiau visus tuos likusius nelygumus ir duobes vėliau galima išlyginti statybiniu mišiniu. Perforatorius - tai smūginis įrankis, jo veikimo jėgos nukreiptos smūgiais į priekį, tai reikalauja iš dirbančio juo atitinkamų fizinių pastangų - spaudimo į priekį. Be to, dar vienas minusas yra tas, kad duobiant perforatoriumi, neįmanoma visiškai kontroliuoti gaunamo griovelio gylio. Bet perforatorius turi ir pranašumą - darbinio antgalio dėka juo galima iškalti griovelius sunkiai prieinamose vietose, kampuose, kurių nepasiekia šlifuoklio ir pjoviklio diskai. Daug lemia ir galingumas, pvz., didelio statybinio perforatoriaus (sveria 11 kg, jį galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Griovelių išduobimas perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Antgalis-mentelė perforatoriui

Antgalis-mentelė perforatoriui. Autoriaus nuotr.

Kampinis šlifuoklis su deimantiniu disku, kurio padidintas našumas leidžia pjauti betoną, išpjauna sienoje griovelių linijas. Griovelių kraštai gaunami lygūs, bet vis tiek sienos medžiagą tarp dviejų išpjautų linijų vėliau reikia išduobti perforatoriumi. Dirbant kampiniu šlifuokliu, dulkių sukeliama daugiau už perforatorių. Bandant dulkių kiekį sumažinti, laistant pjaunamą vietą vandeniu, dėl dulkių ir vandens sumaišymo didėja medžiagų atsparumas, pjovimas tampa sunkesnis. Geriausia būtų naudotis galingesniu kampiniu šlifuokliu (2,5 kW galios).

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis. Autoriaus nuotr.

Kampiniu šlifuokliu su vienu disku galima išpjauti tik vieną liniją, o po to pjauti lygiagrečiai atitinkamo ilgio antrą, taip suformuojant griovelį. Skirtingai nuo kampinio šlifuoklio, profesionalus griovelių pjoviklis - mūro freza su dviem diskais -vienu metu sienoje išpjauna iškart dvi linijas (ją galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Mūro freza

Mūro freza. Autoriaus nuotr.

Įrankyje įrengtas dulkių siurblys sumažina gamybinių dulkių kiekį iki minimumo. Dviejų deimantinių diskų reguliatoriumi galima nustatyti griovelio pjovimo gylį ir plotį. Diskų kraštai išsikiša iš atraminės metalinės plokštės, kuri liečiasi su siena, kai freza vedama jos paviršiumi.

Griovelių pjovimas mūro freza

Griovelių pjovimas mūro freza. Autoriaus nuotr.

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys. Autoriaus nuotr.

Pjaunant įrankio vedimą palengvina riedučiai, įrengti kai kurių modelių atraminėje plokštėje.

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant. Autoriaus nuotr.

Ergonomiškas rankenos dizainas leidžia patogiai valdyti įrankį dirbant. Darbas juo atliekamas greičiau, bet komfortas visada kainuoja brangiau. Šio įrankio minusais gali būti tai, kad dėl įrankio konstrukcijos juo neįmanoma išpjauti griovelių patalpos kampuose ir sunkiai prieinamose vietose. Bet rezultatas tenkina. Mūro frezų svoriai skiriasi, priklausomai nuo modelio. Galima išsinuomoti sveriančią tik 2,8 kg. Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Antgalis su plokščiu galu lengvai išduobia įpjautus gabalus, palikdamas griovelius lygiais kraštais.

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Vidutiniškai, priklausomai nuo įrankio ir patirties, 1 metrui griovelio suformuoti reikia 2-3 min. Kadangi darbas perforatoriumi ir kampiniu šlifuokliu kelia didelį triukšmą ir daug dulkių, patartina užsidėti respiratorių ir plačius akis apgaubiančius akinius. Labai praverstų ir garsą izoliuojančios ausinės.

Geriausias laidų tiesimo grioveliuose būdas - kloti juos gofruotuose ir standžiuose vamzdžiuose. Tai apsaugos laidus nuo galimų mechaninių pažeidimų. Be to, vamzdžiai nepakeičiami tuo atveju, jei prireikia pravesti juose naujus ir papildomus laidus, ištraukti senus ir nenaudingus, ko neįmanoma lengvai padaryti su tiesiog užtinkuotais be vamzdžio laidais, pritvirtintais dar ir statybinio gipso mišiniu.

Gofruotas vamzdis su laidais, įtaisytas griovelyje

Gofruotas vamzdis su laidais, įtaisytas griovelyje. Autoriaus nuotr.

Atvirų laidų srovės stipris skiriasi nuo laidų vamzdžiuose, tai reiškia, kad laidai be vamzdžio greičiau įkaista. Palyginimui: varinio 1,5 mm² atviro laido srovė siekia 23 A; to paties varinio 1,5 mm² laido vamzdyje srovė siekia 15 A. Kita vertus, laidų klojimas be vamzdžių turi ir privalumų. Sienos medžiaga (betonas, mūras) bei laidus fiksuojantys alebastro ir cemento sluoksniai veikia kaip aušinimo priemonė, kaip radiatorius, nukreipia ir šalina šilumą nuo laidų, nes jie nuolat linkę kaisti. Jeigu vis tiek nuspręsta vamzdžių atsisakyti, labai praverstų NYM kabelis su dvigubu izoliaciniu apvalkalu. Jis atrodo patrauklus taupumo sumetimais ir darbo sąnaudų atžvilgiu. Tiesiant kabelius be vamzdžio, juos grioveliuose reikia pritvirtinti taip, kad laisvos erdvės nuo kabelio apvalkalo iki griovelio sienelės liktų 0,5 cm, nes kabelis neturi būti suspaustas. Kabelių klojimui be vamzdžio pakanka ir 1,5-2 cm gylio griovelio. Toks būdas tinka betono plokštėse blokiniuose namuose, siekiant išvengti armatūros ir sienos pažeidimų. Tačiau neleistina kloti kabelius be vamzdžių grindyse, kurios vėliau bus užliejamos betonu. Betono masės krūvis ir slėgis iš viršaus kenkia net dvigubo apvalkalo kabeliams.

Atviras NYM kabelis griovelyje po tinku

Atviras NYM kabelis griovelyje po tinku. Autoriaus nuotr.

Gofruotus vamzdžius dėl jų lankstumo kloti grioveliuose žymiai paprasčiau, nei standžiuosius, prireikus galima nesunkiai formuoti lenkimus bet kurioje reikiamoje vietoje. Turėkite omenyje, kad normomis nustatytas atstumas tarp lenkimų - nuo 14 cm.

Geriausia laidus ir kabelius ištiesti gofrose, dar nepaklojus ir nesumontavus pačių gofrų. Laido tiesimo pro gofrą palengvinimui specialiai gaminami zonduoti gofruoti vamzdžiai su 1,5-3,5 mm skersmens zondu - plienine viela viduje. Laidus, prikabintus prie vielos galo, galima be vargo prakišti pro visą vamzdžio ertmę. Dažnai taupumo sumetimais įsigijus gofrą be vielos viduje, patvirtinama, kad bandymai vėliau prakišti vielą, norint kitame gofros gale prikabinti laidus įtraukimui, yra tikras vargas. Geras patarimas: vielos galą sulenkite kilpele (nes tiesus aštrus vielos galas, stumiamas į priekį, nuolat įsiremia ir kliūna į gofros griovelius; kilpelės apvalumas padės išvengti įsirėmimo į griovelius). Dar geriau panaudoti elektrotechninį lubrikantą (pastą, tepalą) kilpelei, - tai sumažins trinties koeficientą, patepta ji žymiai lengviau slys į priekį vamzdžiu. Prieš įtraukiant laidus, vamzdį geriau pravalyti stipria oro srove. Į vamzdį iš pradžių įvedama 1,5-3,5 mm skersmens plieninė ar cinkuota viela, kurios galas sulenktas kilpele ir pateptas dėl geresnio slydimo vamzdžiu. Viela prastumiama, nuolat pasukant ją aplink ašį, kol pasieks vamzdžio galą. Todėl geriau įsigyti zonduotą gofruotą vamzdį su viela viduje.

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui. Autoriaus nuotr.

Laidai prieš įtraukimą į gofrą ištiesinami (nes sulankstytiems laidams sunkiau judėti vamzdžiu), sukabinami su vielos kilpele ir, traukiant vielą, prakišami pro visą vamzdį. Darbą geriau atlikti dviese: vienas traukia vielą su prikabintais laidais, kitas paduoda laidus į vamzdį ir kontroliuoja jų padėtį. Galima pasinaudoti ir ritininiu laidų pratempimo įrankiu.

Reikiamo vamzdžio skersmuo priklauso nuo planuojamo jame tiesti laidų kiekio ir jų skersmens. Siekiant išvengti laidų  perkaitimo, jųų kiekiui nustatytos savos ribos, nes tekanti elektros srovė nuolat juos įkaitina. Taigi, nominalaus 11 dydžio vamzdyje galima tiesti tik iki 3 apvilktų 1,5 mm² skersmens NYM laidų. 13,5 vamzdžio nominalas leidžia tiesti jame iki 4 tokių pat laidų, o 16 nominalas - iki 5 1,5 mm² skersmens NYM laidų. Laidų skerspjūvių plotų suma viename vamzdyje neturi viršyti 40 proc. vamzdžio vidinio skersmens ploto.

Klojant elektros instaliaciją lygiagrečiai šildymo vamzdžiams, atstumas tarp jų neturi būti mažesnis nei 10 cm. Šilumos perteklius neigiamai veikia laidų (kurie, tekant elektros srovei, ir taip linkę įkaisti) izoliaciją, todėl visiškai nepriimtina tiesti juos karšto vandens vamzdžių šachtose.

Vamzdžiai ir laidai grioveliuose tvirtinami arba laikikliais (jeigu tai leidžia sienos medžiaga ir griovelio didžiai), arba statybinio gipso (alebastro) mišiniu. Alebastras greitai stingsta (per 4-5 min), jo sudėtyje nėra medžiagų, galinčių pakenkti atvirų laidų izoliacijai, skirtingai nuo gipso pagrindo tinko ir glaistų, kurių reikia vengti. Pastarieji du savo sudėtyje turi kalio karbonato. Jeigu laido apvalkalas nėra pagamintas iš PVC, kuris yra atsparus chemiškai agresyvioms medžiagoms, kalio karbonatas, laikui bėgant, gali niokoti kitas laidų izoliacines medžiagas.

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį – per metrą nuo jo

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį - per metrą nuo jo. Autoriaus nuotr.

Alebastro mišinio paruošimui sumaišomos 1 dalis vandens ir 2 dalys gipso. Iš pradžių į indą pilamas šaltas vanduo, o į vandenį, energingai maišant, suberiamas gipsas. Alebastras - alternatyva visiems įkalamiems ir įsukamiems laikikliams, juo patikimai griovelyje fiksuojamas vamzdis/kabelis (išskyrus vonios kambarius ir kitas drėgnas patalpas, nes gipsas greitai sugeria drėgmę, kuri kenkia jo tvirtumui). Drėgnoje patalpoje vietoj gipso verta naudoti cementą. Taip pat reikia vengti viso griovelio užglaistymo ir išlyginimo alebastru, nes vėliau jis pradeda pleišėti, o užglaistytas ruožas - atsisluoksniuoti nuo griovelio.

Viso griovelio užglaistymas alebastru vėliau atsirūgsta jo pleišėjimu ir atsisluoksniavimu

Visas griovelis, užglaistytas alebastru, vėliau ima pleišėti ir atsisluoksniuoja. Autoriaus nuotr.

Viso griovelio užpildymui ir užglaistymui geriau naudoti tos pačios medžiagos, iš kurios padaryta siena, mišinį - cementą, betoną.

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu. Autoriaus nuotr.

Pabaigai apibendrinkime priemones, reikalingas laidų tiesimui sienose po tinku:

1) Matavimo priemonė laidų, vamzdžių, griovelių, atstumų matavimui. Geriausia - ruletė. Arba sulankstoma liniuotė ir gulsčiukas.

2) Žymėjimo virvė. Susilietusi su siena, palieka reikiamo ilgio spalvotą liniją.

3) Rašiklis. Juo, kaip ir virve, žymimos instaliacinių trasų kryptys, išlenkimai.

4) Apsauginės priemonės nuo dulkių ir triukšmo: respiratorius, platūs plastikiniai akiniai, taip pat nuo garso apsaugančios ausinės.

5) Griovelių formavimo įrankis (pasirinktinai): mūro freza, kampinis šlifuokis, perforatorius.

6) Statybinio gipso (alebastro) mišinys. Gera alternatyva laikikliams. Tam atvejui, jei nuspręsta laidus ir vamzdžius grioveliuose tvirtinti be laikiklių.

7) Glaistytuvas alebastro ir cemento užpildymui ir išlyginimui.

Parengė Piotr Šičiov

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Elektra (tema), Statybos darbai (tema), Vidaus apdaila (tema), Meistrai
Komentarai
Unknown_user_thumb
sauletekis

Kokios keistos man šio autoriaus nuotraukos :-)

2009-03-10 11:36
Unknown_user_thumb
obuolys

is tiesu keistokos :-)

2009-04-08 19:52
Unknown_user_thumb
pasidaryk_pats

O kas būtent keisto tose nuotraukose? Grioveliai kaip grioveliai, įrankiai kaip įrankiai. Konkrečiau argumentuokit savo keistus komentarus.

2009-06-07 15:35
Unknown_user_thumb
grikis

Turbut nebutu paskutinio komentaro, jei ankstesniuose butu parasyta "grazios nuotraukos" arba "geros kokybes" :) Ale kokios jos bebutu, svarbu, kad info butu teisinga

2009-06-09 15:12
Unknown_user_thumb
virgiskam

Matosi kad autorius - Piotr Šičiov , nes žodžiai "alebastra"arba"griovelių išduobimas" tikrai originalūs !!!

2012-04-10 21:26
Unknown_user_thumb
andrius1982
Straipsnio vertinimas: 10

Dekui uz straipsni, labai issamu ir informatyvu. Nors straipsnis techninis, bet neatsiplesiau nuo ekrano kol neperskaiciau :)

2016-03-26 15:25

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai parametrai

Jungiklių montavimas Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus

Labai dažnas reiškinys - išklibę elektros lizdai, neveikiantys jungikliai. To priežastis - prasta jų kokybė ir/arba netinkamas montavimas. Sumontuoti rozetę ar jungiklį nėra labai sudėtinga, bet, norint, kad gerai įsitvirtintų, reikia turėti kokybiškus prietaisus, antra - tinkamai sumontuoti.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Jungikliai interjere Elektros jungiklių dizainas: nuo jungiklio su svirtele iki išmaniojo liečiamo ekrano

Nežinia, ar dar yra pasaulyje kompanija, kuri gamintų moderniausių technologijų produkciją, bet tokio pat dizaino, kokį pradėjo naudoti prieš 50 metų. Universalus šios kompanijos gaminių dizainas tapo pasauline klasika, o kitąmet rinkoje pasirodys retro jungikliai, kurių išvaizda tokia pat, kokia buvo sumanyta 1912 metais.

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Apsigyvenus name neretai pastebima, kad trūksta kištukinių lizdų, nepatogu įkrauti dulkių siurblį-robotą ar telefonus, pajungti žoliapjovę. Kad taip neatsitiktų, būtinas iš anksto apgalvotas elektros instaliacijos projektas ir kokybiška įranga.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Įleidžiami JUNG jungikliai Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Kur ir kiek bute, name turi būti jungiklių, rozečių, kad būtų patogu naudotis elektros prietaisais, kad nereiktų prailgintuvų, nesivoliotų laidai? Kokiu aukščiu montuoti rozetes ir jungiklius? Ko nepamiršti projektuojant ir montuojant elektros instaliaciją?

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

 Pavadinimas	Autorius	 	Matomas? Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename

Elektros instaliacijos mediniame name ypatumai, taisyklės, gaisrinė sauga, kabelių ir laidų degumo klasės, atvira ir paslėpta instaliacija, medžiagų ir instaliacijos pavyzdžiai, paskirstymo skydelio komplektavimas, elektros instaliacijos atnaujinimas.

Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus. I dalis - elektros instaliacinės dėžutės

Elektros dėžutes montavimas, elektros instaliacinės dėžutės, potinkinės elektros dėžutės gipsui, elektros paskirstymo dėžutės, elektros dėžutės.

Kištukiniai lizdai interjere Elektros jungikliai ir lizdai: dizainas, saugumas ir taupumas

Modernūs šiuolaikiniai elektros jungikliai ir kištukiniai lizdai gali padėti sukurti vientisą interjero stilių ir komfortą, apsaugoti nuo nelaimės ir prisidėti prie elektros energijos taupymo.

Elektros instaliacijs vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios ir dušo kambariai - drėgnos patalpos, todėl yra nustatytos griežtos taisyklės elektros instaliacijai. Tačiau šiuolaikinių technologijų elektros prietaisai yra apsaugoti nuo vandens, juos naudojant pagal paskirtį vonios kambarys bus ne tik saugus, bet ir komfortiškas.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Elektros instaliacijos renovacija Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai. Elektros instaliacijos renovacijos tipai ir galimybės.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įrengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Labai nepatogu ir neestetiška, kai per visą patalpą driekiasi elektros maitinimo, duomenų perdavimo bei kitų multimedijos prietaisų laidai. Šiam chaosui išvengti „OBO Bettermann" turi praktišką ir paprastą sprendimą

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Diodinis apšvietimas reklamai LED (šviesos diodų) apšvietimas

Kas yra šviesos diodų apšvietimas, LED apšvietimo pritaikymas, diodinio apšvietimo montavimas.

Instaliacinė dėžutė Elektros instaliacija mediniame name

Įrengiant elektros instaliaciją mediniame name, pirmiausia reikia atsižvelgti į priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Laidai, kontaktai, kabeliai, paskirstymo spintos, LED, oficialus KLUS atstovas Lietuvoje.
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Elektros įranga. Jungikliai, jungiklių rėmeliai, kištukiniai lizdai - rozetės, potinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, virštinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, montavimo dėžutės, lempų lizdai, tv, sat, radio, audio, usb, kompiuterio lizdai, termostato reguliatoriai, skambučių mygtukai.
Skroblų g. 19, Vilnius
Telefonas: +370-5-2336476, +370-5-2334658, El. paštas: office@liregus.lt
Elektros paskirstymo skydai, automatinio rezervo įjungimo skydai
Tvenkinių g. 39, Buivydiškių km., Vilniaus raj., Vilnius
Telefonas: +370-698-16789, Mobilus: +370-698-16789, +370-685-13083, El. paštas: antanas@agelectric.lt
Pramoniniai automatikos prietaisai, sprendimai ir projektai, tiekimas, projektavimas, gamyba
Savanorių pr. 271 / Mitnuvos g. 2, Kaunas
Telefonas: +370-37-313426, Mobilus: +370-686-38409, +370-698-74609, El. paštas: info@auregis.lt
Elektros instaliacija. Elektros įrengimų varžų matavimas. Buitinės technikos remontas. Indų plovimo, maisto ruošimo įranga.Vamzdžių kamščių šalinimas, vamzdynų valymas įmonėms, privačiam būstui.
Jonavos g. 40A, Kaunas
Telefonas: +370-37-361489, Mobilus: +370-659-96818, El. paštas: info@imre.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
1 2 3 4 5 ... 17
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
Tomas Kavaliauskas, ESO atstovas ryšiams su visuomene Kokia bus elektros kaina pasirinkus tiekėją, ar jį bus galima keisti?

Atsako Tomas Kavaliauskas, ESO atstovas ryšiams su visuomene

daugiau
Tomas Kavaliauskas Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

Atsako Tomas Kavaliauskas, ESO atstovas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Vienfazis benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Elektros generatoriaus nuoma Vilniuje

Benzininis elektros generatorius

Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

Elektros paskirstymo skydai

Sklendžių valdymo skydai, elektros paskirstymo skydai

Automatinės elektros spintos

Elektros automatinio valdymo spintos

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Patogus įrankis, kurio dėka galima teisingai apskaičiuoti...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų
USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų

USB kroviklis montuojamas vietoje kištukinio lizdo, kištu...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Tv lizdai
Radio, sat, kompiuterio, usb, tv lizdai

Radio lizdai, TV lizdai, SAT lizdas, kompiuterio lizdas, ...

Kištukiniai lizdai - rozetės

Kištukiniai lizdai - rozetės, rozetės dėžutė, dviguba roz...

Elektros jungiklių rėmeliai

Jungiklių rėmeliai, rozečių rėmeliai.

Pogipsinės elektros dėžutės
Elektros montažinės dėžutės

Elektros paskirstymo dežutės, potinkinės dežutės, rozeči...

Elektros jungikliai
Elektros jungikliai

Elektros jungikliai, šviesos jungikliai, sensoriniai jung...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

LED apšvietimas, elektros jungtys

Lietuvos Vokietijos UAB "Gerhard Petri Vilnius" ieško par...

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

1 2