Kaip kloti laidus po tinku

2018-03-10 10:29   Peržiūros : 67426   Spausdinti


Iškilus reikalui nutiesti patalpoje su pilnavidurėmis sienomis naujas arba papildomas instaliacines trasas, laidai ir kabeliai dažniausiai klojami sienų ertmėje po tinku. Šis būdas padeda išsaugoti naudingą patalpos plotą  bei interjero estetiką.

Betoninėje arba mūrinėje sienoje, betoninėse grindyse ir lubose formuojami specialūs grioveliai laidų ir elektrotechninių vamzdžių tiesimui. Griovelių darymo būdai laikui bėgant vis tobulėja, bet iš esmės nesiskiria. Skiriasi tik įrankiai, kuriais išpjaunami ir išduobiami grioveliai.

Instaliacinė trasa po tinku

Instaliacinė trasa po tinku. Autoriaus nuotr.

Tarp jų yra perforatorius, kampinis šlifuoklis ir profesionalus griovelių pjoviklis (mūro freza). Pirmieji du dėl ekonominių sumetimų yra plačiau paplitę ir dažniau naudojami, bet sukelia daug triukšmo ir dulkių bei turi kitų minusų ir pliusų. Įrankių sąrašą vainikuoja moderni, bet brangi mūro freza - specialus griovelių pjoviklis su dviem deimantiniais diskais ir įrengtu dulkių siurbliu. Šis prietaisas skirtas profesionaliems darbams, tausoja pastangas, nes išpjauna paviršiuje iš karto dvi linijas būsimam grioveliui.

Reikia kruopščiai apsvarstyti instaliacinių takų ir griovelių kryptį, kad būtų optimaliai sumažintas jų kiekis ir ilgis. Vienoje sienoje leidžiami tik du grioveliai laidams. Ši norma nustatyta, kad nebūtų pakenkta sieninės konstrukcijos tvirtumui ir vientisumui. Du grioveliai neturi kirstis. Sienose žymimos būsimų griovelių ir instaliacinių trasų kryptys, vietos ir angos elektros įtaisams, griovelių pločiai. Prieš pasirenkant tinkamas vietas planuojamoms instaliacinėms trasoms, būtinai reikia pasitarti su kvalifikuotais elektrotechnikos specialistais, pateikus jiems sudarytą esamos elektros instaliacijos planą, kuriame reikia pažymėti ir planuojamus pakeitimus, suderinti su jais šį projektą ir gauti leidimą jį įgyvendinti. Jei brėžinį sunku sudaryti patiems, šią užduotį gali atlikti kvalifikuotas projektuotojas. Būsto brėžinyje turi būti nurodyti ir pažymėti numeriais visi kabelių tipai, visų elektros grandinių saugikliai bei imtuvai, kuriems tenka saugikliai. Atitinkamais simboliais žymimi jungikliai, kištukiniai lizdai, buitiniai elektros prietaisai, šviestuvai. Reikia nurodyti santechninius ir dujinius prietaisus bei baldus ir papildomus laidus.

Elektros instaliacijos planas-projektas

Elektros instaliacijos planas-projektas. Autoriaus pieš.

Grioveliai turi būti tik vertikalūs ir horizontalūs, nukreipti tik stačiu kampu, jokiu būdu ne įstrižai. Nukreipimas stačiu kampu (lygiagrečiai grindims, luboms, gretimoms sienoms) žymiai sumažina laidų pažeidimo riziką, gręžiant buitiniais tikslais sieną vėliau, po tinkavimo ir remonto.

Sienos štrabavimas

Grioveliai turi būti nukreipti tik stačiu kampu - vertikalūs ir horizontalūs. Autoriaus nuotr.

Įsivaizduokime, kad reikia pakabinti paveikslą, laikrodį, lentyną, spintelę, o prieš tai pragręžti angas tvirtinimo elementams. Žinodami, kurioje vietoje ir kuria kryptimi praeina po tinku horizontalus ar vertikalus griovelis, galėsite tiksliau apskaičiuoti, kur po tinku yra laidai, kad nepažeistumėte jų gręžtuvu. Įstrižo griovelio kryptį po tinku nuspėti žymiai sunkiau, todėl išauga rizika pažeisti jame esančius laidus.

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami

Įstriži grioveliai sienose griežtai nerekomenduojami. Autoriaus nuotr.

Klojant instaliacines trasas sienose iš betoninių plokščių, reikia žinoti, kad formuoti griovelius horizontaliuose siūlėse tarp plokščių draudžiama. Pažeidus sandūrinių horizontalių siūlių vientisumą tarp sudurtinai susijungiančių sieninių plokščių arba tarp lubinės perdangos plokštės ir laikančiosios sienos, vertikalios plokštės krūvis bus paskirstytas netolygiai, per mažesnį plotą, - vėliau tai gali sukelti jos griuvimą. Ypatingai tai svarbu apatinėms horizontalioms siūlėms, kuriose viršutinės plokštės atsiremia į apatines, nes grioveliai tokiose siūlėse sumažina ir pažeidžia sandūros stabilumą. Grioveliai tampa rimtų konstrukcinių pažeidimų priežastimi ir siūlėse tarp lubinės perdangos ir laikančiosios sienos, į kurią atsiremia perdangos krūvis.

Griovelių darymas bet kuriose siūlėse nerekomenduojamas, vertikalios nėra išimtis. Vertikalios blokinių daugiabučių plokštės, ypač išorinės sienos, veikiamos krūvio, susislegia. Be to, jas veikia nuolatinis lenkimo faktorius, ir ne tik esant pažeistoms siūlėms. Išpjauti grioveliai siūlėse sumažina betoninių plokščių atsparumą vidiniams ir išoriniams krūviams. Nors ir tenka girdėti, kad toks griovelių darymo būdas yra žymiai greitesnis ir lengvesnis, reikalaujantis mažiau pastangų, dėl ko vilioja savo paprastumu - tik išduobti perforatoriumi cemento mišinį, kuriuo užtaisytos tarpplokštinės siūlės.

Svarbu nepažeisti ir armatūros betono plokštėse, nes tai gali turėti sunkių padarinių. Lenkimo faktorius tokiu atveju dar stipriau veiks plokštes, sumažindamas jų laikančiąsias savybes. Įprastai betono sluoksnis virš armatūros sudaro apie 2,5-3 cm, todėl yra rizika apnuoginti armatūrą, smarkiai įpjauti ją, per giliai įpjovus į sieną griovelių pjovimo įrankiu. Atvira apnuoginta armatūra lieka neapsaugota nuo neigiamo aplinkos poveikio, susidaro sąlygos jos korozijai.

Buto sienose, besiribojančiose su laiptine ar lifto šachta, griovelių gylis ir kiekis irgi turi būti kuo mažesni. Išvis betoninių plokščių sienos (grioveliu formavimo atžvilgiu) laikomos problemiškomis. Todėl papildomų elektrotechninių trasų formavimas jų ertmėje, deformuojant jų struktūrą ir konstrukciją, turi būti atliekamas itin apdairiai, saikingai, apgalvotai, suderintas su atitinkamomis institucijomis ir kvalifikuotais specialistais, gavus jų leidimą. O jau po to galima imtis gulsčiuko ir pieštuko, matuoti ir žymėti ant sienų būsimų griovelių kryptį.

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos

Pagal patvirtintą projektą matuojamos ir žymimos būsimos trasos. Autoriaus nuotr.

Žalia šviesa grioveliams - mūrinėse sienose (30-40 cm storio) ir monolitinėse. Jos yra tinkamo atsparumo deformacijai ir nukrypimui nuo projektinės padėties. Išimtis - mūriniai dūmtraukiai; griovelių kalimas juose draudžiamas.

Klojant laidus ir kabelius grioveliuose, svarbu žinoti, kad stipriosios srovės elektros kabelio negalima kloti kartu su silpnosios srovės telekomunikaciniais kabeliais (kompiuteriniais, telefoniniais, televiziniais) neatskyrus jų, viename griovelyje ar vamzdyje. Aukšta elektros kabelio įtampa sukuria elektromagnetinį lauką, kuris veikia kitos rūšies kabelius ir sukelia trikdžius. Be to, glaudžiai susiliesdami, telekomunikaciniai ir jėgos kabeliai perkaista, tai gali tapti užsidegimo priežastimi. Todėl stipriosios ir silpnosios srovės kabeliai turi būti atskirti mažiausiai 1 cm. Bet toks minimalus atstumas leidžiamas su sąlyga, jeigu tarp kabelių yra gera ekranuojanti pertvara (metalas, plastikas). Vamzdžių viduje tokios pertvaros nėra, o sieninį kabelių kanalą su pertvaromis vargu ar patalpinsi į griovelį, nebent kanalo korpuso plotis neviršija 6 cm - toks yra ribinis leistinas griovelių plotis (tokia versija su kabelių kanalu irgi labai priimtina naminėmis sąlygomis; kiek teko girdėti, kai kurie išradėjai būtent taip ir daro, kad nepjautų papildomo griovelio - ir jie savotiškai teisūs). Nors galima viename griovelyje sutalpinti ir du vamzdžius  mažiausiai 1 cm atstumu vienas nuo kito, jeigu griovelio plotis tai leidžia. Jeigu pertvaros nėra ir jos sukurti griovelyje neįmanoma, minimalus saugus atstumas tarp skirtingų srovių kabelių turi būti 15 cm, tačiau šios taisyklės efektyvumas geriau pritaikomas paviršiniam laidų tiesimo būdui. Darant potinkinius griovelius kabeliams, mažiausias leidžiamas atstumas tarp dviejų lygiagrečių horizontalių griovelių turi būti 50 cm, kad nebūtų pakenkta sienos tvirtumui. Išvada: arba jėgos kabeliui ir komunikaciniams laidams reikia daryti 2 griovelius mažiausiai pusės metro vienas nuo kito atstumu, arba ieškoti kito sprendimo, tausojančio pastangas ir laiką. Tokiu atveju patartinas toks variantas: stipriosios srovės kabelis tiesiamas griovelyje, o telekomunikacinis kabelis paslepiamas elektrotechninės grindjuostės korpuse, išlaikant reikiamą atstumą. Mažiausias normomis apibrėžtas  horizontalių griovelių atstumas nuo grindų - 20 cm.

Instaliacinė trasa po tinku

Horizontalius griovelius pagal normas - ne mažiau kaip cm nuo grindų. Autoriaus nuotr.

Nuo vamzdžių diametrų priklauso griovelio plotis ir gylis. Nuo sienos storio priklauso griovelių gylis ir griovelio kryptis (vertikali arba horizontali). Tokie apribojimai daromi sienos konstrukcijos tvirtumo apsaugojimo sumetimais. Pavyzdžiui, vertikalių griovelių santykis su sienos storiu: 11,5 cm sienoje leidžiamas griovelio gylis tik iki 2 cm; 17,5 cm storio sienoje  - iki 3 cm gylio griovelis; 24 cm sienoje - ne daugiau 4 cm gylio; jei sienos storis siekia 30 cm - iki 5 cm; o storesnėms nei 36,5 cm sienoms nepakenks maksimalus 6 cm griovelių gylis. Kaip matote, vertikalių griovelių dydžiai ne itin griežtai ribojami. Skirtingai nuo jų, horizontalius griovelius galima formuoti tik toje sienoje, kurios storis siekia 24 cm ir daugiau. Maksimalus horizontalių griovelių storis neturi viršyti 3 cm. Klojant laidus be vamzdžių, griovelio gylis neturi viršyti 2 cm.

Ką galima pasakyti apie įrankius, skirtus griovelių darymui, objektyviai ir atskirai išnagrinėjus kiekvieną iš jų? Perforatorius su antgaliu išduobia griovelį sienoje labai triukšmingai, palieka daug dulkių. Griovelių kraštai išeina nelygūs, išduobimo metu kartu su jais atšoka ir atsiskyla dideli sienos gabalai. Vartotojų nuomone, šią užduotį geriau atlieka antgalis-mentelė su plokščiu galu. Tačiau visus tuos likusius nelygumus ir duobes vėliau galima išlyginti statybiniu mišiniu. Perforatorius - tai smūginis įrankis, jo veikimo jėgos nukreiptos smūgiais į priekį, tai reikalauja iš dirbančio juo atitinkamų fizinių pastangų - spaudimo į priekį. Be to, dar vienas minusas yra tas, kad duobiant perforatoriumi, neįmanoma visiškai kontroliuoti gaunamo griovelio gylio. Bet perforatorius turi ir pranašumą - darbinio antgalio dėka juo galima iškalti griovelius sunkiai prieinamose vietose, kampuose, kurių nepasiekia šlifuoklio ir pjoviklio diskai. Daug lemia ir galingumas, pvz., didelio statybinio perforatoriaus (sveria 11 kg, jį galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Griovelių išduobimas perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Antgalis-mentelė perforatoriui

Antgalis-mentelė perforatoriui. Autoriaus nuotr.

Kampinis šlifuoklis su deimantiniu disku, kurio padidintas našumas leidžia pjauti betoną, išpjauna sienoje griovelių linijas. Griovelių kraštai gaunami lygūs, bet vis tiek sienos medžiagą tarp dviejų išpjautų linijų vėliau reikia išduobti perforatoriumi. Dirbant kampiniu šlifuokliu, dulkių sukeliama daugiau už perforatorių. Bandant dulkių kiekį sumažinti, laistant pjaunamą vietą vandeniu, dėl dulkių ir vandens sumaišymo didėja medžiagų atsparumas, pjovimas tampa sunkesnis. Geriausia būtų naudotis galingesniu kampiniu šlifuokliu (2,5 kW galios).

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis

Darbas kampiniu šlifuokliu. Dulkių debesis. Autoriaus nuotr.

Kampiniu šlifuokliu su vienu disku galima išpjauti tik vieną liniją, o po to pjauti lygiagrečiai atitinkamo ilgio antrą, taip suformuojant griovelį. Skirtingai nuo kampinio šlifuoklio, profesionalus griovelių pjoviklis - mūro freza su dviem diskais -vienu metu sienoje išpjauna iškart dvi linijas (ją galima išsinuomoti UAB "Gotas").

Mūro freza

Mūro freza. Autoriaus nuotr.

Įrankyje įrengtas dulkių siurblys sumažina gamybinių dulkių kiekį iki minimumo. Dviejų deimantinių diskų reguliatoriumi galima nustatyti griovelio pjovimo gylį ir plotį. Diskų kraštai išsikiša iš atraminės metalinės plokštės, kuri liečiasi su siena, kai freza vedama jos paviršiumi.

Griovelių pjovimas mūro freza

Griovelių pjovimas mūro freza. Autoriaus nuotr.

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys

Mūro freza išpjauna dvi lygiagrečias linijas sienoje. Pajungtas ir dulkių siurblys. Autoriaus nuotr.

Pjaunant įrankio vedimą palengvina riedučiai, įrengti kai kurių modelių atraminėje plokštėje.

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant

Riedučiai atraminėje plokštėje palengvina įrankio vedimą pjaunant. Autoriaus nuotr.

Ergonomiškas rankenos dizainas leidžia patogiai valdyti įrankį dirbant. Darbas juo atliekamas greičiau, bet komfortas visada kainuoja brangiau. Šio įrankio minusais gali būti tai, kad dėl įrankio konstrukcijos juo neįmanoma išpjauti griovelių patalpos kampuose ir sunkiai prieinamose vietose. Bet rezultatas tenkina. Mūro frezų svoriai skiriasi, priklausomai nuo modelio. Galima išsinuomoti sveriančią tik 2,8 kg. Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Antgalis su plokščiu galu lengvai išduobia įpjautus gabalus, palikdamas griovelius lygiais kraštais.

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi

Sienos medžiaga tarp dviejų įpjautų linijų nesunkiai pašalinama perforatoriumi. Autoriaus nuotr.

Vidutiniškai, priklausomai nuo įrankio ir patirties, 1 metrui griovelio suformuoti reikia 2-3 min. Kadangi darbas perforatoriumi ir kampiniu šlifuokliu kelia didelį triukšmą ir daug dulkių, patartina užsidėti respiratorių ir plačius akis apgaubiančius akinius. Labai praverstų ir garsą izoliuojančios ausinės.

Geriausias laidų tiesimo grioveliuose būdas - kloti juos gofruotuose ir standžiuose vamzdžiuose. Tai apsaugos laidus nuo galimų mechaninių pažeidimų. Be to, vamzdžiai nepakeičiami tuo atveju, jei prireikia pravesti juose naujus ir papildomus laidus, ištraukti senus ir nenaudingus, ko neįmanoma lengvai padaryti su tiesiog užtinkuotais be vamzdžio laidais, pritvirtintais dar ir statybinio gipso mišiniu.

Kaip kloti laidus po tinku

Gofruotas vamzdis su laidais, įtaisytas griovelyje. Autoriaus nuotr.

Atvirų laidų srovės stipris skiriasi nuo laidų vamzdžiuose, tai reiškia, kad laidai be vamzdžio greičiau įkaista. Palyginimui: varinio 1,5 mm² atviro laido srovė siekia 23 A; to paties varinio 1,5 mm² laido vamzdyje srovė siekia 15 A. Kita vertus, laidų klojimas be vamzdžių turi ir privalumų. Sienos medžiaga (betonas, mūras) bei laidus fiksuojantys alebastro ir cemento sluoksniai veikia kaip aušinimo priemonė, kaip radiatorius, nukreipia ir šalina šilumą nuo laidų, nes jie nuolat linkę kaisti. Jeigu vis tiek nuspręsta vamzdžių atsisakyti, labai praverstų NYM kabelis su dvigubu izoliaciniu apvalkalu. Jis atrodo patrauklus taupumo sumetimais ir darbo sąnaudų atžvilgiu. Tiesiant kabelius be vamzdžio, juos grioveliuose reikia pritvirtinti taip, kad laisvos erdvės nuo kabelio apvalkalo iki griovelio sienelės liktų 0,5 cm, nes kabelis neturi būti suspaustas. Kabelių klojimui be vamzdžio pakanka ir 1,5-2 cm gylio griovelio. Toks būdas tinka betono plokštėse blokiniuose namuose, siekiant išvengti armatūros ir sienos pažeidimų. Tačiau neleistina kloti kabelius be vamzdžių grindyse, kurios vėliau bus užliejamos betonu. Betono masės krūvis ir slėgis iš viršaus kenkia net dvigubo apvalkalo kabeliams.

Instaliacinė trasa po tinku

Atviras NYM kabelis griovelyje po tinku. Autoriaus nuotr.

Gofruotus vamzdžius dėl jų lankstumo kloti grioveliuose žymiai paprasčiau, nei standžiuosius, prireikus galima nesunkiai formuoti lenkimus bet kurioje reikiamoje vietoje. Turėkite omenyje, kad normomis nustatytas atstumas tarp lenkimų - nuo 14 cm.

Geriausia laidus ir kabelius ištiesti gofrose, dar nepaklojus ir nesumontavus pačių gofrų. Laido tiesimo pro gofrą palengvinimui specialiai gaminami zonduoti gofruoti vamzdžiai su 1,5-3,5 mm skersmens zondu - plienine viela viduje. Laidus, prikabintus prie vielos galo, galima be vargo prakišti pro visą vamzdžio ertmę. Dažnai taupumo sumetimais įsigijus gofrą be vielos viduje, patvirtinama, kad bandymai vėliau prakišti vielą, norint kitame gofros gale prikabinti laidus įtraukimui, yra tikras vargas. Geras patarimas: vielos galą sulenkite kilpele (nes tiesus aštrus vielos galas, stumiamas į priekį, nuolat įsiremia ir kliūna į gofros griovelius; kilpelės apvalumas padės išvengti įsirėmimo į griovelius). Dar geriau panaudoti elektrotechninį lubrikantą (pastą, tepalą) kilpelei, - tai sumažins trinties koeficientą, patepta ji žymiai lengviau slys į priekį vamzdžiu. Prieš įtraukiant laidus, vamzdį geriau pravalyti stipria oro srove. Į vamzdį iš pradžių įvedama 1,5-3,5 mm skersmens plieninė ar cinkuota viela, kurios galas sulenktas kilpele ir pateptas dėl geresnio slydimo vamzdžiu. Viela prastumiama, nuolat pasukant ją aplink ašį, kol pasieks vamzdžio galą. Todėl geriau įsigyti zonduotą gofruotą vamzdį su viela viduje.

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui

Gofruoti vamzdžiai su zondu, skirtu laidų pratraukimui. Autoriaus nuotr.

Laidai prieš įtraukimą į gofrą ištiesinami (nes sulankstytiems laidams sunkiau judėti vamzdžiu), sukabinami su vielos kilpele ir, traukiant vielą, prakišami pro visą vamzdį. Darbą geriau atlikti dviese: vienas traukia vielą su prikabintais laidais, kitas paduoda laidus į vamzdį ir kontroliuoja jų padėtį. Galima pasinaudoti ir ritininiu laidų pratempimo įrankiu.

Reikiamo vamzdžio skersmuo priklauso nuo planuojamo jame tiesti laidų kiekio ir jų skersmens. Siekiant išvengti laidų  perkaitimo, jųų kiekiui nustatytos savos ribos, nes tekanti elektros srovė nuolat juos įkaitina. Taigi, nominalaus 11 dydžio vamzdyje galima tiesti tik iki 3 apvilktų 1,5 mm² skersmens NYM laidų. 13,5 vamzdžio nominalas leidžia tiesti jame iki 4 tokių pat laidų, o 16 nominalas - iki 5 1,5 mm² skersmens NYM laidų. Laidų skerspjūvių plotų suma viename vamzdyje neturi viršyti 40 proc. vamzdžio vidinio skersmens ploto.

Klojant elektros instaliaciją lygiagrečiai šildymo vamzdžiams, atstumas tarp jų neturi būti mažesnis nei 10 cm. Šilumos perteklius neigiamai veikia laidų (kurie, tekant elektros srovei, ir taip linkę įkaisti) izoliaciją, todėl visiškai nepriimtina tiesti juos karšto vandens vamzdžių šachtose.

Vamzdžiai ir laidai grioveliuose tvirtinami arba laikikliais (jeigu tai leidžia sienos medžiaga ir griovelio didžiai), arba statybinio gipso (alebastro) mišiniu. Alebastras greitai stingsta (per 4-5 min), jo sudėtyje nėra medžiagų, galinčių pakenkti atvirų laidų izoliacijai, skirtingai nuo gipso pagrindo tinko ir glaistų, kurių reikia vengti. Pastarieji du savo sudėtyje turi kalio karbonato. Jeigu laido apvalkalas nėra pagamintas iš PVC, kuris yra atsparus chemiškai agresyvioms medžiagoms, kalio karbonatas, laikui bėgant, gali niokoti kitas laidų izoliacines medžiagas.

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį – per metrą nuo jo

Gofros tvirtinimas griovelyje alebastro potėpiu. Kitą potėpį - per metrą nuo jo. Autoriaus nuotr.

Alebastro mišinio paruošimui sumaišomos 1 dalis vandens ir 2 dalys gipso. Iš pradžių į indą pilamas šaltas vanduo, o į vandenį, energingai maišant, suberiamas gipsas. Alebastras - alternatyva visiems įkalamiems ir įsukamiems laikikliams, juo patikimai griovelyje fiksuojamas vamzdis/kabelis (išskyrus vonios kambarius ir kitas drėgnas patalpas, nes gipsas greitai sugeria drėgmę, kuri kenkia jo tvirtumui). Drėgnoje patalpoje vietoj gipso verta naudoti cementą. Taip pat reikia vengti viso griovelio užglaistymo ir išlyginimo alebastru, nes vėliau jis pradeda pleišėti, o užglaistytas ruožas - atsisluoksniuoti nuo griovelio.

Viso griovelio užglaistymas alebastru vėliau atsirūgsta jo pleišėjimu ir atsisluoksniavimu

Visas griovelis, užglaistytas alebastru, vėliau ima pleišėti ir atsisluoksniuoja. Autoriaus nuotr.

Viso griovelio užpildymui ir užglaistymui geriau naudoti tos pačios medžiagos, iš kurios padaryta siena, mišinį - cementą, betoną.

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu

Vėliau visi grioveliai užglaistomi ir išlyginami cementu. Autoriaus nuotr.

Pabaigai apibendrinkime priemones, reikalingas laidų tiesimui sienose po tinku:

1) Matavimo priemonė laidų, vamzdžių, griovelių, atstumų matavimui. Geriausia - ruletė. Arba sulankstoma liniuotė ir gulsčiukas.

2) Žymėjimo virvė. Susilietusi su siena, palieka reikiamo ilgio spalvotą liniją.

3) Rašiklis. Juo, kaip ir virve, žymimos instaliacinių trasų kryptys, išlenkimai.

4) Apsauginės priemonės nuo dulkių ir triukšmo: respiratorius, platūs plastikiniai akiniai, taip pat nuo garso apsaugančios ausinės.

5) Griovelių formavimo įrankis (pasirinktinai): mūro freza, kampinis šlifuokis, perforatorius.

6) Statybinio gipso (alebastro) mišinys. Gera alternatyva laikikliams. Tam atvejui, jei nuspręsta laidus ir vamzdžius grioveliuose tvirtinti be laikiklių.

7) Glaistytuvas alebastro ir cemento užpildymui ir išlyginimui.

Parengė Piotr Šičiov

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Elektra (tema), Statybos darbai (tema), Vidaus apdaila (tema), Meistrai
Komentarai
Unknown_user_thumb
sauletekis

Kokios keistos man šio autoriaus nuotraukos :-)

2009-03-10 11:36
Unknown_user_thumb
obuolys

is tiesu keistokos :-)

2009-04-08 19:52
Unknown_user_thumb
pasidaryk_pats

O kas būtent keisto tose nuotraukose? Grioveliai kaip grioveliai, įrankiai kaip įrankiai. Konkrečiau argumentuokit savo keistus komentarus.

2009-06-07 15:35
Unknown_user_thumb
grikis

Turbut nebutu paskutinio komentaro, jei ankstesniuose butu parasyta "grazios nuotraukos" arba "geros kokybes" :) Ale kokios jos bebutu, svarbu, kad info butu teisinga

2009-06-09 15:12
Unknown_user_thumb
virgiskam

Matosi kad autorius - Piotr Šičiov , nes žodžiai "alebastra"arba"griovelių išduobimas" tikrai originalūs !!!

2012-04-10 21:26
Unknown_user_thumb
andrius1982
Straipsnio vertinimas: 10

Dekui uz straipsni, labai issamu ir informatyvu. Nors straipsnis techninis, bet neatsiplesiau nuo ekrano kol neperskaiciau :)

2016-03-26 15:25
Visi kategorijos straipsniai
Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus 

Požeminio kabelio įrengimas

Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai. 

Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Elektros darbai - montavimas, projektavimas
Jačionių g. 53, Vilnius
Telefonas: +370-5-2642917, +370-5-2649156 , El. paštas: info@ves.lt
Energetikos objektų statyba
Stoties g. 5, , Anykščiai
Telefonas: +370 381 59293, El. paštas: info@energetinestatyba.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Ukmergės g. 364 (Vilniaus verslo parkas, vidinė pastato pusė, sandėlys nr.9), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Požeminio kabelio įrengimas Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai.

Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Tomas Kavaliauskas Elektros galios didinimas

Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

daugiau
Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Kabelio pasirinkimo ir apskaičiavimo programa pagal kabe...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

JUNG sensorinis jungiklis

Sensoriniai jungikl...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.