Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

2018-12-23 16:05   Peržiūros : 5230   Spausdinti


Kabeliai yra sunkiausiai patikrinami energetikos sistemų elementai, o be patikimo žemos ir vidutinės įtampos kabelių linijų darbo normalus elektros sistemų darbas yra negalimas. Straipsnyje bus trumpai apžvelgta kabelių su XLPE  (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Daugumoje išsivysčiusių šalių 10-500 kV įtampoje naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Ypač plačiai tokie kabeliai naudojami 10 kV įtampoje. Manoma, kad kabeliai su XLPE izoliacija ateityje visiškai pakeis morališkai pasenusius kabelius su popierine alyvoje įmirkyta izoliacija. Pavyzdžiui, Japonijoje kabeliai su XLPE izoliacija pradėti naudoti praeito amžiaus penkiasdešimtaisiais metais, o 90-aisiais metais pasaulinėje praktikoje pradėtos naudoti pirmosios 500 kV kabelių linijos. Šiuo metu vidutinės įtampos kabeliai su XLPE izoliacija JAV ir Kanadoje užima 80-85 proc. kabelių rinkos, Vokietijoje ir Danijoje - 95 proc., Suomijoje, Švedijoje ir Prancūzijoje - 100 proc.  Lietuvoje tiesiant naujas linijas arba rekonstruojant senas taip pat naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Būtina pabrėžti, kad pagal gamintojų nurodomą informaciją kabelių su XLPE izoliacija gedimų lygis yra daug mažesnis palyginus su kabeliais, turinčiais alyvoje įmirkyto popieriaus izoliaciją. Vis dėlto, tik fiziškai keičiant vienos rūšies kabelius kitos rūšies kabeliais, neįvertinus jų konstrukcijų ypatumų ir dielektrinės terpės specifikos, galima sulaukti žymiai didesnio gedimų lygio nei deklaruojagamintojai.

Iki 10 kV įtampoje naudojami viengysliai ir  trigysliai kabeliai su XLPE izoliacija, aukštesnėje įtampoje dažniausiai naudojami viengysliai kabeliai. Trifazė kabelių linija sudaroma iš trijų viengyslių kabelių, išdėstytų vienoje plokštumoje arba lygiašonio trikampio viršūnėse. Kabelio tiesimo tipas (trikampiu arba vienoje plokštumoje) nustatomas pagal projekto dokumentus. Tiesiant tokius kabelius žemėje, jie turi turėti hermetinį sluoksnį. Kolektoriuose jų apvalkalas turi būti iš savaime gęstančio polietileno arba PVC (polivinilchlorido) apvalkalo, išskiriančio mažai dūmų.

 

Kabelių su XLPE izoliacija privalumai

Kabelių su XLPE izoliacija konstrukcija skiriasi nuo tradicinių kabelių su alyvoje įmirkyto popieriaus izoliacija konstrukcijos. Kabeliai gaminami su daugiaviete varine arba aliuminine  ysla, naudojant  įvairių tipų apvalkalus, taip pat turintys hermetizavimo galimybę, kuri leidžia tiesti kabelius žemėje, kabelių įrengimuose, blokuose, gamybinėse patalpose ir pan. Kabeliams tiesti žemėje naudojamas didelio tankio polietileno apvalkalas, kuris užtikrina būtiną apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. Aukštosios ir labai aukštos įtampos kabeliai savo sandara panašūs į vidutiniosios įtampos polietileninius kabelius, iš esmės skiriasi didesniais izoliacijos ir apvalkalų storiais bei įmantresne movų ir galūnių konstrukcija. Tokių kabelių gysla gaminama hermetizuota, o storesnių kaip 1000 mm kabelių - segmento pavidalo, siekiant sumažinti paviršiaus efekto įtaką. Didžiausias gyslos skerspjūvis gali siekti 2500 mm2  1-oje lentelėje pateikiamas ABB firmos viengyslio kabelio aukštajai įtampai bendras vaizdas bei trumpa sandara.

1 lentelė. Aukštosios įtampos vienos gyslos kabelio su polietileno izoliacija konstrukcija

Naudojimas

Galimas klojimas žemėje, betoniniuose blokuose, kabelių tranšėjose, kanaluose, tuneliuose

Gysla

Kabelis su apvaliomis kompaktinėmis arba segmento pavidalo varinėmis ir aliumininėmis gyslomis; S * 1000 mm² (varis); S * 1200 mm² (aliuminis).

Pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Izoliacija

Izoliacinis vulkanizuotas polietilenas (pusiau laidus gyslos ekranas ir pusiau laidus išorinis ekranas bei izoliacija uždedama vienu metu)

Išorinis pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Ekranas

Vientisas apvalkalas iš švino lydinio. Ekranas yra pagamintas iš vario ir aliuminio laidininkų priklijuotų prie polietileno apvalkalo arba suvirintas aliuminio ekranas, termiškai prijungtas prie PE polietileno apvalkalo. Varinės vielos ir švino apvalkalo derinys.

Išorinis apvalkalas.

Izoliacinis apvalkalas. Galimybė užnešti pusiau laidų sluoksnį apvalkalo elektrinio atsparumo bandymui po kabelio paklojimo.

Vardinė įtampa U0/U, kV

64/110 (123), 87/150 (170), 127/220 (245), 190/330 (362), 230/400 (420), 290/500 (550)

Aukštosios įtampos vienos gyslos kabelio su polietileno izoliacija konstrukcija
1 - gysla; 2 - pusiau laidus ekranas iš drėgmę blokuojančios medžiagos; 3 - izoliacija iš specialaus polietileno; 4 - izoliacijos ekranas iš varinės juostos ir pusiau laidžios drėgmę blokuojančios medžiagos; 5 - popieriaus arba elektrai laidžios vandenį blokuojančios juostos sluoksnis; 6 - varinių vijų ekranas, kurio paviršiuje uždėta vario juosta; 7 - atskyrimo sluoksnis iš kabelių popieriaus arba gumos audinio; 8 - aliuminio polimerinė juosta; 9 - polietileno apvalkalas

 

Kabeliai su XLPE izoliacija lyginant su įprastais kabeliais turi tokius privalumus:

 • didesnis vientisas statybinis ilgis (iki 2000 - 4000  m esant vienfaziam kabeliui);
 • išplėstas vardinių skerspjūvių nominalas iki 800 mm2 o labai aukštos įtampos kabeliams - iki 2500 mm2
 • mažesnis svoris, skersmuo, mažesnis lenkimo spindulys (vienos fazės);
 • priklausomai nuo tiesimo sąlygų leistinos apkrovos srovės 15-30 proc. didesnės nei alyva užpildytų kabelių;
 • didesnis patikimumas;
 • maži dielektriniai nuostoliai (tg * = 0,001, vietoje 0,008);
 • didesnė pralaidumo geba dėl gyslų leistinos įšilimo temperatūros padidėjimo;
 • galimas kabelio klojimas be išankstinio šildymo iki -20 0C temperatūros; tarnavimo laikas - ne mažesnis kaip 30 metų.

2-oje lentelėje pateiktos pagrindinės eksploatacinės kabelių su XLPE ir su alyvoje įmirkyta popierine izoliacija charakteristikos.

Eil.Nr.

Charakteristikų (parametrų) pavadinimas

Kabeliai su popierine alyvoje įmirkyta izoliacija

Kabeliai su XLPE izoliacija

1.

Ilgalaikė leistinoji darbo temperatūra, °C

70 90
2.

Ilgalaikė temperatūra, °C esant iki 1000 val. perkrovoms eksploatacijos metu

75 130
3.

Temperatūra trumpojo jungimo metu, °C

200 250
4.

Kabelių apkrovos geba:
klojant žemėje, %
klojant ore, %

100
100
115-125
145-170
5.

KL aukščių viršuslenkstė, m

15 be apribojimų
6.

Montavimo ir remonto imlumas

didelis mažas
7.

Patikimumas eksploatavimo metu (gedimų skaičius 100 km kabelių per metus

8-15 viena-dviem
eilėm mažesnė

2 lentelė. Kabelių su skirtinga izoliacija charakteristikų palyginimas

Kabelių su XLPE izoliacija trūkumai ir patikimumo faktoriai

Pagrindinis tokių kabelių trūkumas - daliniai išlydžiai, kurie atsiranda XLPE izoliacijos sluoksnyje dėl priemaišų ir sluoksnio netolygumo veikiant didelio stiprio elektromagnetiniam laukui bei vykstant izoliacijos dipolių poliarizacijai bei orientavimuisi. Alyva užpildytiems kabeliams dalinių išlydžių galima nevertinti, nes vyksta jų savaiminis išnykimas dėl impregnavimo skysčio popieriuje pasiskirstymo. Kitas trūkumas - kabelio apvalkalo iš didelio tankio polietileno neatsparumas kai kurioms medžiagoms (pvz., azotui, chlorui, druskos rūgščiai, sieros rūgščiai, acetonui). Prie trūkumų galima priskirti ir tam tikrą montavimo darbų sudėtingumą, kai vienu metu reikia montuoti tris kabelius nuo trijų būgnų. Taip pat kyla varinių 6 - 500 kV įtampos kabelių ekranų įžeminimo problema, nes šiuose ekranuose indukuojamos srovės ir įtampos, kurių dydis priklauso nuo ekranų sujungimo ir įžeminimo schemos. Netinkamas ekranų įžeminimas gali pažeisti kabelius dėl šilumos balanso sutrikimo. Tačiau norminiuose dokumentuose apie tai nekalbama. Taip pat nėra apibendrinta tokių kabelių eksploatavimo patirtis.

Kabelių ekspertai išskiria keturis pagrindinius kabelių su XLPE izoliacija gedimų tipus (1 pav.):

 • Išorinė izoliacijos pažaida (apie 70 proc. visų registruotų kabelių gedimų);
 • Vidinė izoliacijos pažaida;
 • Įvairios esamų kabelio ekranų pažaidos;
 • Įvairių rūšių kabelių gyslų pažaidos.

Kabelių linijų pažaidų ir defektų priežastys gali būti šios:

 • Kabelių linijų montavimo ir eksploatavimo metu padarytos klaidos (projekto neatitikimas, netinkamas antgalių uždėjimas, kabelio lenkimo spindulio nesilaikymas);
 • Kabelių linijos šiluminio režimo pažeidimas;
 • Aukštojo dažnio viršįtampių poveikis veikiant SF jungtuvams;
 • Natūralus kabelio senėjimas (vandens medžių, dendritų susidarymas).

Kabelio su XLPE izoliacija gedimai
1 pav. Kabelio su XLPE izoliacija gedimai

Kabelių su XPLE izoliacija patikimumas

Gaila, kad dėl tokių kabelių trumpo eksploatavimo laiko Lietuvoje nėra tikslios informacijos apie XLPE izoliacijos gedimus. Pagrindiniams faktoriams, nusakantiems kabelių su XLPE izoliacija patikimumą, galima priskirti:

 • kabelio izoliacinės sistemos resursą;
 • neutralės įžeminimo režimą;
 • viršįtampių lygį kabelio paklojimo vietoje;
 • kabelio eksploatavimo temperatūrinį režimą;
 • būtiną ekrano skerspjūvį;
 • techninės būklės diagnostikos metodus;
 • bandymų parametrus ir norminę techninę bazę.

XLPE izoliacijos sistemos resursas

Izoliacine sistema yra izoliacijos ir laidžių polimerinių ekranų, kurių viduje užsidaro kabelio elektrinis laukas, visuma. Polimerinė izoliacija XLPE pagrindu yra labai jautri įvairioms   mikroakutėms, tuštumoms, dielektriko išsisluoksniavimui ir kitiems defektams, atsirandantiems dėl gamybos ir montavimo netikslumų bei pažeidimų. Šie defektai padidina vietinį elektrinio lauko stiprumą ir sudaro sąlygas daliniams išlydžiams atsirasti. Vidutinės 6-35 kV įtampos kabeliuose vidutinis elektrinio lauko stipris sudaro iki 2 kV/mm. XLPE izoliacijos eksploatacinės charakteristikos blogėja dėl elektrinio lauko ir šiluminio poveikio. Tačiau pagrindinė izoliacijos senėjimo priežastis - polimero pažeidimai dėl dalinių išlydžių, išsivystantys į technologinius izoliacijos defektus kartu veikiant elektriniam laukui ir drėgmei, prasiskverbiančiai iš aplinkos.

Kartu su drėgme į izoliaciją patenka agresyvios medžiagos. Jos išardo polimerinius ryšius ir sudaro mikrotuštumas, kurios yra tarsi drėgmės kaupimosi rezervuarai. Veikiant elektriniam laukui polinės vandens molekulės sudaro išsišakojusius medžio pavidalo kanalus (dendritus),  nukreiptus išilgai elektrinio lauko jėgų linijų (2 pav.). Tie  kanalai plinta, prasideda negrįžtamas dendritinis izoliacijos  suirimas, kuris vyksta, kol pramušamas visas izoliacijos tarpas.

Vandens dendritų vaizdai eksploatuojamo kabelio izoliacijoje
2 pav. Vandens dendritų vaizdai eksploatuojamo kabelio izoliacijoje

Skiriami du vandens dendritų tipai (3 pav.): „kaspinas" (atsiranda izoliacijos tūryje, pripildytas vandens arba įsiterpusių pašalinių medžiagų) ir „vėduoklė" (vystosi nuo elektriškai laidžių ekranų paviršių).

Vandens dendritų fotografijos: a - dalinis išlydis polietilene; b - kaspino tipo dendritas, 800 mikronų ilgio; c - vėduoklės tipo dendritas, 200 mikronų ilgio
3 pav. Vandens dendritų fotografijos: a - dalinis išlydis polietilene; b - kaspino tipo dendritas, 800 mikronų ilgio; c - vėduoklės tipo dendritas, 200 mikronų ilgio

Šiuo metu neigiamas vandens dendritų poveikis izoliacijos savybėms mažinamas įterpiant į polietileną specialių cheminių priedų arba kitų cheminių junginių, stabdančių oksidacijos procesus. Dalinių išlydžių atsiradimo įtampos dydis leidžia nustatyti oro akutes, kurios yra pavojingos kabelių izoliacijai. Be dalinių ir dendritinių išlydžių, susidariusių izoliacijos viduje, dažnai daliniai išlydžiai susidaro dielektriko paviršiuje.

Ilgai veikiant prijungtai kintamajai įtampai susidaro ypač stiprūs daliniai išlydžiai, nes jie periodiškai susidaro kiekviename įtampos kitimo (sinusoidės) periode. 4 paveiksle parodytas pramušimo kanalo susidarymas polietileninėje izoliacijoje.

Pramušimo formavimosi procesas vandens dendrito kanale
4 pav. Pramušimo formavimosi procesas vandens dendrito kanale

Periodiškai susidarantys daliniai išlydžiai nepalankiai veikia izoliaciją dviem atvejais. Pirma, izoliacijoje esantys oro ar vandens intarpai didėja (platėja), nes izoliaciją ardo daliniai išlydžiai. Antra, dalinių išlydžių metu susidarę iš irstančios izoliacijos produktai (ozonas, vandenilis, angliavandeniai ir kt.) sukelia izoliacijos cheminę eroziją.

XLPE izoliacijos senėjimas yra pavojingas tuo, kad be perstojo yra lydimas sunkiai nustatomų eksploatavimo metu dalinių išlydžių. Izoliacijos lygiui nustatyti svarbiausia priemonė yra jos  bandymas paaukštinta įtampa ir kitos diagnostinės procedūros, nustatytos norminiuose dokumentuose.

Praktika rodo, kad netgi sėkmingi bandymai paaukštinta nuolatine įtampa ne tik negarantuoja vėlesnio neavarinio kabelių linijų darbo, bet ir daugeliu atvejų sutrumpina kabelių linijų tarnavimo laiką. Tokie bandymai ypač pavojingi ilgai eksploatuojamoms kabelių linijoms arba kabeliams su pasenusia izoliacija. Be to, vis plačiau naudojamų jėgos kabelių su XLPE izoliacija bandymai paaukštinta nuolatine įtampa ne tik praktiškai nenaudingi, nes tinklinis polietilenas turi aukštą elektrinį atsparumą ir mažas nuotėkio sroves, bet ir neigiamai veikia polietileninę izoliaciją. Galios kabeliams su XLPE izoliacija efektyvesnis ir ekonomiškesnis yra saugus bandymų metodas 0,1 Hz dažnio labai žema įtampa, kuri neviršija nominalios kabelių linijos įtampos daugiau kaip 3 kartus. Šių metų rugsėjį UAB Gerhard Petri Vilnius kartu su Kauno technikos kolegija (KTK) organizavo seminarą apie žemo dažnio (VLF) kabelių gedimų paieškos priemones ir metodus. Buvo pristatoma Austrijos gamintojo b2 Electronics GmbH mobili (įrengta automobilyje) kabelių diagnostikos laboratorija, kurioje sumontuota įranga: kabelių diagnos tikai (VLF), dalinių išlydžių (PD) ir tangento delta (tg δ) bandymams/matavimams vidutinės įtampos kabeliuose.

Vidmantas Melnikas
UAB „Gerhard Petri Vilnius" direktorius

 


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama


Kategorijos: Elektra (tema), Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai, Laidai, kabeliai

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Jungiklių montavimas Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus

Labai dažnas reiškinys - išklibę elektros lizdai, neveikiantys jungikliai. To priežastis - prasta jų kokybė ir/arba netinkamas montavimas. Sumontuoti rozetę ar jungiklį nėra labai sudėtinga, bet, norint, kad gerai įsitvirtintų, reikia turėti kokybiškus prietaisus, antra - tinkamai sumontuoti.

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Apsigyvenus name neretai pastebima, kad trūksta kištukinių lizdų, nepatogu įkrauti dulkių siurblį-robotą ar telefonus, pajungti žoliapjovę. Kad taip neatsitiktų, būtinas iš anksto apgalvotas elektros instaliacijos projektas ir kokybiška įranga.

Įleidžiami JUNG jungikliai Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

 Pavadinimas	Autorius	 	Matomas? Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename Elektros instaliacija mediniame name – naujos statybos ir sename

Elektros instaliacijos mediniame name ypatumai, taisyklės, gaisrinė sauga, kabelių ir laidų degumo klasės, atvira ir paslėpta instaliacija, medžiagų ir instaliacijos pavyzdžiai, paskirstymo skydelio komplektavimas, elektros instaliacijos atnaujinimas.

Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus Kaip teisingai sumontuoti jungiklius ir elektros lizdus. I dalis - elektros instaliacinės dėžutės

Elektros dėžutes montavimas, elektros instaliacinės dėžutės, potinkinės elektros dėžutės gipsui, elektros paskirstymo dėžutės, elektros dėžutės.

Kištukiniai lizdai interjere Elektros jungikliai ir lizdai: dizainas, saugumas ir taupumas

Modernūs šiuolaikiniai elektros jungikliai ir kištukiniai lizdai gali padėti sukurti vientisą interjero stilių ir komfortą, apsaugoti nuo nelaimės ir prisidėti prie elektros energijos taupymo.

Elektros instaliacijos renovacija Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai. Elektros instaliacijos renovacijos tipai ir galimybės.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Labai nepatogu ir neestetiška, kai per visą patalpą driekiasi elektros maitinimo, duomenų perdavimo bei kitų multimedijos prietaisų laidai. Šiam chaosui išvengti „OBO Bettermann" turi praktišką ir paprastą sprendimą

Diodinis apšvietimas reklamai LED (šviesos diodų) apšvietimas

Kas yra šviesos diodų apšvietimas, LED apšvietimo pritaikymas, diodinio apšvietimo montavimas.

Instaliacinė dėžutė Elektros instaliacija mediniame name

Įrengiant elektros instaliaciją mediniame name, pirmiausia reikia atsižvelgti į priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 25
Elektros įranga. Jungikliai, jungiklių rėmeliai, kištukiniai lizdai - rozetės, potinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, virštinkinio montavimo jungikliai ir kištukiniai lizdai, montavimo dėžutės, lempų lizdai, tv, sat, radio, audio, usb, kompiuterio lizdai, termostato reguliatoriai, skambučių mygtukai.
Skroblų g. 19, Vilnius
Telefonas: +370-5-2336476, +370-5-2334658, El. paštas: office@liregus.lt
Prekiaujame elektros varikliais, dažnio keitikliais, reduktoriais bei moto reduktoriais
Savanorių pr. 219, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611112, Mobilus: +370-620-31277, El. paštas: info@bevi.lt
Elektros paskirstymo skydai, automatinio rezervo įjungimo skydai
Tvenkinių g. 39, Buivydiškių km., Vilniaus raj., Vilnius
Telefonas: +370-698-16789, Mobilus: +370-698-16789, +370-685-13083, El. paštas: antanas@agelectric.lt
Laidai, kontaktai, kabeliai, paskirstymo spintos, LED, oficialus KLUS atstovas Lietuvoje.
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Šildymo sistemos
Smolensko g. 6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2136633, +370-5-2136634, El. paštas: SalesLT@nvent.com
1 2 3 4 5 ... 25
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
Girliandos Ar šventinės girliandos gali būti pavojingos ir kaip vartotojams įsitikinti jų kokybe?

Atsako Arvydas Naina, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Raychem sniego tirpinimo sistemos – įvažiavimų, įėjimų ir laiptų apsaugai nuo apledėjimo

Pilnai automatizuota įvažiavimų, įėjimų, rampų, pakrovimo - iškrovimo aikštelių ir laiptų apsauga nuo apledėjimo ir s...

Elektros paskirstymo skydai

Sklendžių valdymo skydai, elektros paskirstymo skydai

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Elektros laidų antgaliai
Elektros tinklų kontaktinė armatūra

Elektros laidų antgaliai, sujungikliai

Didelės traukos elektriniai dviračiai!
Analogų neturintys elektriniai rinkiniai dviračiams, triračiams ir keturračiams

Neįtikėtina, tačiau traukos jėgos pakanka iš vietos patra...

USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų
USB lizdas – kroviklis, prisitaikantis prie įrenginio akumuliatoriaus krovimo parametrų

USB kroviklis montuojamas vietoje kištukinio lizdo, kištu...

Jungikliai, rozetės
Potinkiniai jungikliai ir kištukiniai lizdai

Potinkiniai, įleistinio montažo jungikliai ir kištukiniai...

Tv lizdai
Radio, sat, kompiuterio, usb, tv lizdai

Radio lizdai, TV lizdai, SAT lizdas, kompiuterio lizdas, ...

Kištukiniai lizdai - rozetės

Kištukiniai lizdai - rozetės, rozetės dėžutė, dviguba roz...

Elektros jungiklių rėmeliai

Jungiklių rėmeliai, rozečių rėmeliai.

Pogipsinės elektros dėžutės
Elektros montažinės dėžutės

Elektros paskirstymo dežutės, potinkinės dežutės, rozeči...

Elektros jungikliai
Elektros jungikliai

Elektros jungikliai, šviesos jungikliai, sensoriniai jung...

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Grindyse montuojama kanalo sistema

Biurų vadovai vis dažniau prašo įdiegti modernias, efekty...

DP-MOC laikiklis Laikiklis skirtas pakabinti profilį troseliais, tinka: PDS-4,Micro-Alu, GIP profiliams
Laikiklių sistemos LED apšvietimui

LED apšvietimo laikiklis

Elektros energijos skaitikliai
Elektros energijos skaitikliai

Indukciniai elektros skaitikliai, elektroniniai elektros ...

Dažnio keitikliai Bevi, UAB
Dažnio keitikliai Bevi, UAB

Dažnio keitikliai

IDOL šoninis kištukas KIST24012
Kištukai LED apšvietimui

Kištukas LED apšvietimui

Elektros transformatoriai

Transformatoriai Vilniuje, prekyba transformatoriais

Elektros variklių, reduktorių bei motoreduktorių, dažnio keitiklių pardavimas Lietuvoje

Elektros variklių, reduktorių bei motoreduktorių, dažnio ...

1 2 3