Perimetro kompleksinė apsauga ir kombinuotos aptikimo sistemos.

2012-03-06 17:22   Peržiūros : 1805   Spausdinti


Kai kurių stambių objektų viduje papildomai formuojamos lokalios apsaugos sritys tose vietose, kur sukauptos materialinės vertybės ar yra gyvybiškai svarbūs punktai. Dažnai būna reikalinga trumpalaikė nedidelio perimetro apsauga, pvz. stovint transportui su vertingu kroviniu, laikinai sandėliuojant produkciją, vykstant statyboms ir pan.

Pristatysime Jums keletą teritorijos perimetro saugojimo sistemų:

TALPINĖS SISTEMOS

Talpinių sistemų veikimo principas pagrįstas talpos matavimu tarp priėmimo įrenginio antenos ir žemės paviršiaus. Elektroninis prietaisas matuoja tik antenos talpinę dedamąją ir nereaguoja į aktyvinės varžos pokytį; yra analizuojama signalo trukmė, frontai ir kitos jo savybės. Sistemos efektyvumas siekia iki 95%, ji pasižymi nedideliu klaidingų suveikimų skaičiumi (mažiau kaip vienas per dešimt parų, kai blokuojamo ruožo ilgis yra iki 500 metrų). Nedideli vietovės reljefo nelygumai neturi didelės reikšmės sistemos darbui. Antenų konstrukcija ir išpildymas su specialiais stogeliais gerai įsikomponuoja į bendrą vietovės vaizdą.

RADIJO BANGINĖS APTIKIMO PRIEMONĖS

Teritorijų perimetrų apsaugai už talpines yra efektyvesnės radijo banginės aptikimo priemonės. Jas sudaro pora "siųstuvas - imtuvas", spinduliuojamas ir matuojamas yra mikrobanginis arba super aukšto dažnio spinduliavimas. Vienos sistemos poros saugoma sritis yra iki 300 m, ištempto elipsoido (pailgas "cepelinas") formos. Jo diametras zonos viduryje (storiausioje vietoje) yra nuo 0,7 iki 3m (priklausomai nuo antenos dydžio, jos parametrų ir spinduliavimo dažnio). Jautrumo zonos tūriškumas yra didelis sistemos privalumas lyginant, pavyzdžiui, su infraraudonųjų spindulių sistemomis, kadangi tokią sistemą sunkiau apeiti ar prasibrauti nepastebėtam. Radijo banginiam įrenginiui praktiškai neturi įtakos lietaus, rūko, vėjo įtaka, tačiau tarp siųstuvo ir imtuvo būtinas tiesioginis matomumas, neužstatyta, neužsodinta krūmais ar medžiais erdvė. Sistema nustoja veikti susiformavus sniego pusnims, užstojančioms spindulį.

VIBRACINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Kita sistemų klasė - vibracinė, reaguojanti į užtvarų, tvorų, kitų elementų vibraciją arba jų deformaciją bandant lipti ar kaip nors kitaip mechaniškai juos veikiant. Vibracinėse sistemose jautrusis elementas būna triboelektrinis, elektretinis, magnetostrikcinis arba optinio pluošto kabelis, tvirtinamas tvoros viršuje, jos vidurinėje dalyje. Judinant tvorą ar lipant per ją, jautriame triboelektriniame ar elektretiniame kabelyje atsiranda pertekliniai krūviai, kurie matuojami, apdorojami ir detektuojamas pažeidimas. Optinio pluošto kabelyje pasikeičia lazerinio spinduliavimo charakteristikos. Vibracinėms sistemoms įtakos turi įvairūs trukdžiai (vėjas, natūralūs žemės virpesiai, virpesiai nuo transporto judėjimo, gyvūnų judėjimo, kruša ir pan.). Tokių ir panašių trukdžių įtakos pašalinimui sistemose naudojami sudėtingi pažeidimo detektavimo algoritmai.

LAIDINĖS - BANGINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Dar viena radijo techninės signalizacijos priemonių rūšis yra laidinė-banginė sistema, kurioje jautrusis elementas yra dvilaidė "atviroji antena", sumontuota virš užtvaro ant izoliuojančių kronšteinų. Prie vieno antenos laido jungiamas ultra trumpųjų bangų generatorius, prie kito - imtuvas. Apie generuojantį laidą susidaro 0,5-0,7 m elektromagnetinis laukas ir imtuvas matuoja jo lygį. Pažeidėjui pakliuvus į saugomą sritį, pasikeičia matuojamo signalo lygis, jo pokytis analizuojamas ir detektuojamas pažeidimas. Anteninei sistemai nereikalingi specialūs tarpikliai-izoliatoriai.

Nuo 80-ųjų metų pasirodė sistemos, kuriuose kaip jautrusis elementas naudojamas koaksialinis kabelis su perforuotu ar specialiai supjaustytu, praretintu metaliniu ekranu. Tokią perimetro apsaugos sistemą sudaro du lygiagretūs kabeliai, įkasti į žemę 0,2-0,3 m gylyje, 2,0-2,5 m atstumu vienas nuo kito išilgai saugomo perimetro. Prie vieno kabelio jungiamas UTB-diapazono generatorius, prie kito - imtuvas. Per akytą kabelio ekraną dalis spinduliuojamos energijos patenka į aplinką, o imtuvinis kabelis matuoja lauko stiprumą. Taip formuojama 3,0-3,5 m pločio ir 0,7-1,0 m aukščio saugojimo zona. Ši sistema dar vadinama "liejančiosios bangos linija". Ji yra nepastebima žmogaus akiai, ir gali būti aptikta tik specialios aparatūros pagalba. Sistemą tikslinga naudoti tada, kai dėl kokių nors priežasčių neįmanoma pastatyti pasyvaus užtvaro. Sistema patikimai veikia užšalusiame grunte, jai neturi įtakos žolė, neaukšti krūmynai, sniego danga.

SEISMINĖS APTIKIMO SISTEMOS

Pasyvių užmaskuojamų aptikimo priemonių klasei priskiriamos ir seisminės sistemos. Vienas jų sudaro didelis kiekis seisminių daviklių, sujungtų į grandinę ir užkastų grunte 0,2-0,3 m gylyje. Žmogui kertant tokį apsaugos ruožą, sukeliami tam tikro stiprumo ir dažnumo mikroseisminiai virpesiai, kuriuos seisminiai davikliai paverčia elektriniais signalais. Signalai atitinkamai apdorojami (analizuojamas žingsnių kiekis, jų dažnis, naudojamos įvairios filtracijos ir t.t.), ir detektuojamas srities pažeidimas.

Labiau atspari trukdžiams tokios priemonės modifikacija - sistema, kurioje jautrusis elementas yra lanksti žarna, užpildyta neužšąlančiu skysčiu ir prijungta prie membraninio spaudimo daviklio. Žmogui einant virš tokios žarnos, daviklis užfiksuoja kintantį spaudimą, kuris toliau analizuojamas. Sistemos aptikimo zona yra siauresnė (2-3 m), zonos pakraščiuose jautrumas stipriai krenta, todėl didėja atsparumas trukdžiams. Tačiau šios sistemos vis gi nėra paplitusios dėl nedidelio atsparumo trukdžiams.

MAGNETOMETRINĖ APTIKIMO SISTEMA

Kai kuriais atvejais tikslinga naudoti magnetometrinę aptikimo sistemą, kurioje jautrusis elementas yra specialus daugiagyslis kabelis, užkastas grunte 0,15-0,20 m gylyje išilgai saugomo ruožo. Visos tokio kabelio gyslos sujungtos nuosekliai, sudarydamos nedidelio induktyvumo ritę. Elektroninis blokas matuoja šį induktyvumą ir jam pakitus, pokytis analizuojamas ir detektuojamas pažeidimas. Induktyvumas kinta, kai aptikimo zoną kerta žmogus, turintis kokių nors metalinių daiktų (šaunamasis ar šaltasis ginklas, aprangos elementai ir t.t.). Sistemos jautrumas pakankamas kad užfiksuoti pažeidėją su peiliu, pistoletui, o tuo labiau automatu ar šautuvu. Tuo pačiu sistema nereaguoja, kai apsaugos zoną kerta smulkūs ar vidutiniai gyvūnai - zuikiai, šernai, šunys ir katės. Sistema labai tinka saugoti ruožus, kur neišvengiama gyvūnų migracija.

KOMBINUOTOS APTIKIMO SISTEMOS

Ypatingai svarbiems objektams būtina, kad klaidingi suveikimai būtų minimalūs ir keliamas labai didelis įsibrovimo aptikimo efektyvumas. Tuomet naudojama kombinuota aptikimo sistema, jungianti keletą skirtingo veikimo daviklių. Skirtingo tipo jautrieji elementai išdėstomi taip, kad pažeidėjo sukeltas signalas vienu metu būtų užfiksuotas iš karto keliuose davikliuose, o trukdžiai, sukeliantys sistemą sudarančiuose davikliuose, išskirstyti laike. Būtent tokia yra sistema

"Protva-4". Ją sudarantys trijų skirtingų veikimo tipų davikliai: tinklinis užtvaras su triboelektriniu kabeliu, reaguojančiu į vibraciją; radijo spindulys, nukreiptas lygiagrečiai tinkliniam užtvarui ir "tekančios bangos linijos" daviklis, užkastas grunte šalia ir išilgai tinklinio užtvaro. Elektroninis blokas apdoroja signalus iš kiekvieno daviklio pagal loginę schemą " du iš trijų", ir pažeidimo signalas formuojamas tik tuo atveju, kai vienu metu suveikia bent du sistemos davikliai. Tokia sistema žymiai sumažina klaidingų suveikimų tikimybę išsaugodama aukštą įsibrovimo detektavimo lygį.

PERIMETRO APSAUGOS SISTEMOS PASIRINKIMAS

Kaip išsirinkti vieną ar kitą perimetro apsaugos sistemą mūsų klimatinėms ir geografinėms sąlygoms? Reikia pabrėžti, kad vienos universalios sistemos, kuri optimaliai tiktų bet kokioms eksploatacijos sąlygoms nėra. Efektyviausios sistemos pasirinkimas priklauso nuo daugelio faktorių ir, visų pirma, nuo vietovės, kurioje yra saugojamas objektas, charakteristikų. Reikėtų atsižvelgti ir įvertinti tokius faktorius :

 • "pasyvaus" užtvaro ypatumai (medžiaga, aukštis, išlinkimai, posūkiai, lygio pokyčiai ir pan.),
 •  temperatūros diapazonas, stipraus vėjo (iki 25 m/s) galimybė, sniego pusnių susiformavimo ir jų aukščio tikimybė, apledėjimas, rūkas ir pan.,
 • augmenija perimetro zonoje, jos charakteris, o taip pat laisvo koridoriaus sudarymo galimybė,
 • geležinkelio linijos, automagistralės ir žmonių srautai netoli saugomo perimetro, užtvaro pertrūkiai (automobilių pravažiavimas, vartai, varteliai),
 • sistemos signalizacijos maskavimo ir estetiniai reikalavimai

Paprasta efektyvų sprendimą rasti tada, kai visas saugomo objekto perimetras aptvertas patikimu ir tvirtu pasyviu užtvaru iš betono, plytų ar suvirintų metalinių grotelių. Tuo atveju galima įrengti šias sistemas :

 • Talpinis prietaisas su sumontuotu užtvaro viršuje stogeliu iš metalinių dekoratyvinių rėmelių arba metalinio tinklo. Tokia sistema rekomenduojama prestižinių miesto pastatų (administracinės, kultūros įstaigos, bankai, viešbučiai ir pan.) apsaugai.
 • Tais atvejais, kai estetiniai sumetimai nėra lemiami, rekomenduojama pigesnė, bet ne mažiau efektyvi laidinė - banginė sistema  arba vibracinė sistema.
 • Jei užtvaras pakankamai tiesus, neturi daug posūkių ir aukščio pokyčių, jo apsaugai galima naudoti radijo spindulines sistemas.
 • Jei nėra pasyvaus užtvaro, galimi keli perimetro apsaugos variantai. Tikslingiausia statyti lengvą tinklinę arba suvirintų metalinių grotelių su patikimu antikoroziniu padengimu tvorą ir ant jos montuoti vibracinę sistemą.
  Jei dėl kokių nors priežasčių pasyvaus užtvaro negalima pastatyti, bet išilgai objekto perimetro yra laisva zona, galima naudoti radijo spindulines aptikimo priemones, montuojamas tiesiog ant žemės paviršiaus. Tačiau tuo atveju turi būti griežtai vykdomi reljefo planavimo (jo išlyginimo), sniego valymo, augmenijos šalinimo reikalavimai. Šiomis sąlygomis rekomenduojama radijo spindulinę sistemą papildyti antru davikliu, pvz., kabeline "liejančiosios bangos linijos" aptikimo priemone.
 •  Pagaliau tada, kai laisvos teritorijos perimetro apsaugos priemonių montavimui visiškai nėra, išlieka galimybė blokuoti pastato kontūrą, pirmo aukšto lygyje įrengiant radijo spindulinį daviklį.

Tadas Skrebutėnas


Kategorijos: Apsauga (tema), Individualūs namai (tema), Automatika, elektros instaliacija pramonei, Gamybinės ir sandėliavimo patalpos, Fizinė apsauga

Tvoros Naujasodžiuose Tvoros pasirinkimas ir tvėrimas

Labai retai susimąstome, kad tvora yra kraštovaizdžio architektūros dalis, galinti aplinką pagerinti arba ją užteršti.

Karkasinio namo statyba Karkasinio namo statyba

Karkasinės statybos etapai ir pokyčiai, susiję su A+ energine klase.

Mūrinio namo statyba Mūrinio namo statyba

Akyto betono arba dujų silikato statybiniai blokeliai, jų šiluminė varža, langų montavimas į šiltą mūro sieną, akytbetonio vandens įgeriamumas, blokelių mūrijimas ir siūlės, sąramos bei kiti kompleksiniai namo statybos sprendimai.

Statyba iš Sandwich plokščių Šiuolaikinė statyba iš daugiasluoksnių plokščių

Prekybos centrai, parduotuvės, fabrikai, dirbtuvės, sandėliai, ūkiniai ir administraciniai pastatai nebūtų pastatomi taip greitai, jei juos tektų statyti senais tradiciniais būdais. Sandwich plokštės - tai aukšta energinė klasė, sandarumas ir greita statyba. Jų panaudojimo galimybės tapo dar platesnės, nes skirtingų užpildų Sandwich plokštes jau galima jungti tarpusavyje.

Metalinės tvoros Tvorų tipai ir jų įrengimas

Laikina tvora. Aklina ar permatoma tvora? Medinės tvoros. Metalinės tvoros. Stulpai. Vartai.

Terasos statyba Terasos statyba

Nuosavoje terasoje galima ne tik papusryčiauti ar pavakaroti. Tai puiki vieta ilsėtis tuomet, kai norisi pabėgti nuo namuose tvyrančios vasaros kaitros. Terasos statybos etapai.

Dideli vitrininiai langai Namas iš jūrinių konteinerių

Prieš keletą metų Danijos architektų kompanijos suprojektuotas 180 kv. m ploto namas iš jūrinių konteinerių realizuotas Kinijoje.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

Modulinis namas Modulinis namas – technologijų kartos žmonėms

Architektūrinio konkurso darbuose išryškėjo modulininės statybos privalumai, labiausiai atitinkantys Z kartos gyvenimo būdą ir poreikius. Kokie yra modulinės statybos privalumai ir kodėl modulinės sistemos geriausiai tinka technologijų žmonėms?

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Kvartalas A klasės projektui parengti naudojama apie 600 formulių

Tęsiame diskusiją apie A energinės klasės pastatų projektavimą, iškylančias problemas ir su jomis susijusius kaštus. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos nuomonė.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 24
Medinių namų, pirčių, pavėsinių, kt. medinių gaminių ir kietų baldų projektavimas ir gamyba
Technikos g. 9, Ilgakiemis, Kaunas
Telefonas: +370-37-373028, Mobilus: +370-698-35856, +370-612-22397, El. paštas: info@madisonomedis.lt
Rąstiniai namai, pirtys, pavėsinės. Fasado plokštės. Šiltinimas ir techninė izoliacija poliuretano putomis. Termoviziniai tyrimai. Dirbame visoje Lietuvoje ir Pabaltijo valstybėse.
Gamybos g. 5, Alytus
Telefonas: +370 315 77866, +370 687 32145, Mobilus: +370 698 33896, +370 687 32145, El. paštas: info@termosnaige.lt
1 2 3 4 5 ... 24
Ar gyvenamajam namui sode statyti reikalingas leidimas ir ar privaloma energinė klasė?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Koks gali būti didžiausias aukščių skirtumas tarp gretimų namų valdos sklypų?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
 Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Kokiais atvejais galima statyba miško žemėje?

Atsako Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Protingo namo sistemos

Sistema kontroliuoja ir valdo apšvietimo, užtamsinimo, šildymo, vėdinimo ar saugos funkcijas.

A klases namo rekuperatorius
Rekuperatorius A klasės namui

Rekuperacinė sistema, pasyvaus namo vėdinmas, rekuperator...

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Stumdomi terasos langai
Terasų stiklinimas Klaipėda

Terasos stiklinimas, terasos stogas, terasa su stogu, stu...

Metalinės, cinkuotos, skardinės tvoralentės, tvoralenčių gamyba

Metalinės tvoralentės, cinkuotos tvoralentės, skardinės t...

Aliuminio profilio langų gamyba
Aliuminio profiliai langams

Aliuminio profiliai, aliuminio profilio gamyba, aliuminio...

Cinkuotos tvoros
Aluzinc cinkuotos, skardinės tvoros

Tvoros iš skardos, skardinė tvora, aluzinc tvora, skardin...

ArGeLite degto molio plytos

Pakabinamos keraminės plytos ArGeLite

Kompozicinės lauko durys Klaipėdoje
Kompozicinės lauko durys Klaipėdoje

Durys energiškai efektyviam namui, šiltos lauko durys, at...

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Cedral dailylentės Vilnius

Cementinės dailylentės Cedral, cementinės dailylentės fas...

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Kambario pertvaros iš stiklo
Stiklo pertvaros, stiklo konstrukcijų gamyba

Stiklo pertvaros, kambario pertvaros iš stiklo, stumdomos...

Turėklai laiptams
Lauko ir vidaus turėklai iš stiklo

balkonu tureklai su stiklu, stikliniai laiptų turėklai, t...

Stogeliai virš lauko durų
Stikliniai stogeliai, stogelių gamyba.

Grūdinto stiklo stogeliai, stikliniai stogeliai, stogelių...

Individualaus gyvenamojo namo projektas 169

Namo projektas, namų projektai

A+ klasės statybai iššūkiai naujai statomiems namams - jau nuo 2018 m. sausio didėja ir toliau

A+ klasės statybai iššūkiai naujai statomiems namams - ja...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

Apsauginės durys namui SKYDAS PREMIUM
Apsauginės durys namui SKYDAS PREMIUM

Namo durys, aukštos saugumo klasės namų durys

1 2 3 4
Namų projektai
Individualaus gyvenamojo namo projektas 169

Namo projektas, namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS VIII 540000.0 LTL 700000.0 LTL
Rąstinis namas - BALTIJA

Mediniai nestandartiniai namai, rąstinių namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS III 450000.0 LTL 520000.0 LTL
Rąstinis namas - RYTAI

Dviaukštis rąstinis namas

Rąstinis namas - DECORUS 510000.0 LTL 600000.0 LTL
Rąstinis namas - DECORUS

Rąstiniai namai, rąstinių namų statyba