Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

2016-02-17 14:07   Peržiūros : 1144   Spausdinti


Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai.


Keraminių plytų mūro daugiabutis Vilniuje, Didlaukio 54.  Namo statybos metai - 1985, renovacija baigta 2011 m, jos metu namas iš lauko apšiltintas akmens vata, apdailintas struktūriniu tinku.

Šiltinimas turi ne tik taupyti energiją, bet ir suteikti komfortą

Kaip žmogaus kūnas išskiria šilumą ir drėgmę prakaito pavidalu, lygiai taip pat pastatas į aplinką išleidžia dalį šilumos energijos ir drėgmės garų pavidalu. Nė vienas žmogus, kad ir labai norėdamas per šaltį sulaikyti visą kūno šilumą, nesirengia orui nelaidžia plėvele.  Stengiasi rengtis natūralių pluoštų drabužiais, kailiniais. Lygiai taip pat turėtume galvoti šiltindami pastatą - ne vien tik apie šilumos sulaikymą, bet ir apie vandens garų pasišalinimą, kuris savo ruožtu lemia pastato vidaus komforto sąlygas.

Planuojant pastato renovaciją reikia numatyti ne tik sienų ar stogo šiltinimo sprendimus, bet ir patalpų vėdinimą. Pasirinkus vandens garams laidžias šiltinimo sistemas ir jas teisingai įrengus, o pastato vėdinimui sumontavus vėdinimo sistemą su šilumogrąža, kitaip dar vadinamą rekuperatorium, sudarytume puikias vidaus klimato sąlygas ir užkirstume kelią  pelėsio susidarymui. Tuomet neliktų klausimų, kaip bute išnaikinti pelėsius. Kai gyvensime sveikoje aplinkoje, tuomet jau galima skaičiuoti, kiek šilumos energijos sutaupėme apšiltindami pastatą.

„Jeigu ant modernizuotų daugiabučių fasadų didžiuliais skaičiais būtų užrašytos sutaupytos šilumos kilovatvalandės, gal tada visuomenė suprastų, kas iš tiesų yra modernizavimas. Jis turi būti ne popierinis, ne makiažinis, projektuotojai ir statybininkai turėtų įsipareigoti  pasiekti tam tikrą energinę klasę ir ji turėtų likti tokia pat ir po 10-ies metų", - įsitikinęs įmonės, „Pastatų diagnostika ir statyba", atliekančios statybų techninę priežiūrą, vadovas Gediminas Butkus.

Manau, kad verta būtų ant modernizuoto namo sienų rašyti, jog jame nėra pelėsių - tai reikštų, jog būstuose ne tik šilta, bet ir  švarus oras, sveika aplinka.

Naujos statybos biurai ir būstai dabar be mechaninės, t.y. priverstinės vėdinimo sistemos beveik nebestatomi, o jiems apšiltinti pasirenkamos kokybiškos ir ekologiškos medžiagos. Šios abi sąlygos iš esmės garantuoja energijos taupymą, komfortą ir sveiką aplinką.

Ką rodo daugiabučio auditas?

Kaip daugiabučių modernizavimo programos dalis yra vykdomas atrankinis atnaujintų namų energinis auditas. Jo tikslas - po daugiabučio modernizavimo projekto įgyvendinimo (laikotarpyje iki 5 metų) įvertinti įgyvendintų priemonių faktinį energinį ir techninį efektyvumą, jų atitiktį projektiniams sprendiniams, įgyvendintų sprendinių ir statybos darbų kokybę ir pateikti rekomendacijas dėl priemonių naudingumo, medžiagų, konstrukcijų ir technologijų taikymo modernizuojant daugiabučius namus.  Ekspertizei atrenkami namai, kuriems po modernizavimo projekto įgyvendinimo yra praėję ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 metai.

2011 metais baigta renovacija Didlaukio g. 54 Vilniuje. Ką po penkerių metų parodė energinis namo auditas?

Renovacijos metu namo sienos apšiltintos akmens vata (0,041 W/mK, 150 mm), apdailai naudotas struktūrinis tinkas. Pastato balkonų atitvarų šonai ir priekinės briaunos šiltintos vata (100 mm), apdailai naudojant dekoratyvinį tinką. Pastato cokolis irgi apšiltintas akmens vata (50 mm), stogas - polistireniniu putplasčiu (160 mm) ir pakietinta mineraline vata (40 mm) nenuimant senos stogo dangos.

Didlaukio 18

Kadangi modernizuotame name galimybės keisti ar permontuoti langus nėra, energinį auditą atlikę specialistai rekomendavo sureguliuoti langus ir pakeisti susidėvėjusias langų tarpines.

Visuose namo butuose buvo pakeisti radiatoriai, sumontuoti temperatūros reguliatoriai, kiekviename bute yra šilumos apskaita, ant namo stogo buvo pastatyta 20 vienetų vamzdinių saulės kolektorių, kurie dabar namo šilto vandens poreikį vasarą tenkina 100-u procentų. Vėdinimo sistema išvalyta ir palikta sena - natūrali per ventiliacijos kanalus. Kaip sakė namo gyventojų bendrijos pirmininkė Nijole Kutkienė, iki renovacijos daugelyje kambarių, esančių šiaurinėje pusėje, buvo pelėsių. Po renovacijos jų neliko, nors palikta senoji vėdinimo sistema.

Namo energinį auditą atlikę MB "Energo projektas" specialistai konstatavo, kad „pro esamus ventiliacijos kanalus dėl vėdinimo, patiriami šilumos nuostoliai" ir rekomendavo įrengti vėdinimo sistemą su rekuperacija visame pastate.

Nepaisant natūralaus vėdinimo, šilumos energijos taupymas akivaizdus - pastato energijos sąnaudos patalpų šildymui sumažėjo daugiau kaip 50 proc.

 

grafikas

Stebėsena parodė, kad po renovacijos didžiausi šilumos nuostoliai pastate yra per pastato langus kurie sudaro daugiau kaip pusę dabar patiriamų šilumos nuostolių. Renovacijos metu dalis atskirų langų angokraščių neapšiltinti, nes tie langai buvo pakeisti dar iki projekto įgyvendinimo, todėl ties angokraščiais fiziškai neliko vietos apšiltinimui.

„Minėta aplinkybė turėjo būti įvertinta rengiant techninį projektą. Tokių atvejų išvengimui ateityje rekomenduojama prieš rengiant projektą atlikti pastato konstrukcijų tyrimus, kas leistų įvertinti esamą konstrukcijų būklę ir projekte parinkti įgyvendinamus sprendimus", - rašoma namo energinio audito išvadose.  Rekomenduojama ateityje šiame pastate dar apšiltinti perdangą virš rūsio, kuri po rekonstrukcijos liko neapšiltinta.

2007 metais patalpų šildymui šalčiausią mėnesį buvo suvartojama iki 32 mWh per mėnesį, o rekonstravus pastatą, per šalčiausią mėnesį šilumos energijos sąnaudos per mėnesį nepakyla daugiau kaip iki 17 mWh.

Vyksta energinio efektyvumo matavimai, vienu metu matuojant tris taškus: sienos, lango rėmo ir stiklo paketo
Vyksta energinio efektyvumo matavimai, vienu metu matuojant tris taškus: sienos, lango rėmo ir stiklo paketo.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai po modernizavimo matyti iš lentelėje pateiktų duomenų.

PASTATO ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO SKAIČIAVIMŲ REZULTATAI

Matavimai
Lango U 1,6701207

Atlikus matavimus ir apibendrinus bei suskaičiavus duomenis nustatyta, kad vidutinis stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientas yra 1,67 U, W/(kv.m K)

Rėmo U 1,266984

Atlikus matavimus ir apibendrinus bei suskaičiavus duomenis nustatyta, kad vidutinis lango rėmo šilumos perdavimo koeficientas yra 1,27 U, W/(kv.m K)

Sienos U 0,2280124

Atlikus matavimus ir apibendrinus bei suskaičiavus duomenis nustatyta, kad vidutinis sienos šilumos perdavimo koeficientas yra 0,23 U, W/(kv.m K)

Verta prisiminti, kad iki renovacijos jie buvo: išorės sienų - 1,12, nepakeistų medinių langų stiklo paketo - 2,56, pakeistų pastikinių langų - 1,7 W/(kv.m K).

Fasado renovacijos projektas

Taigi aptarti renovacijos rezultatai rodo, kaip svarbu yra iš anksto apgalvoti, ko reikia ir kaip tai pasiekti. Techninis darbo projektas - kertinis akmuo tiek renovacijoje, tiek naujoje statyboje.

Fasadų apšiltinimas ir apdaila - irgi labai atsakingas žingsnis. Jei kalbame apie renovaciją, tai gana dažnai skirtingos būklės, skirtingą fasadų paviršių  turintiems pastatams pritaikomi tipiniai projektai, o tai turi įtakos tolimesniems žingsniams, medžiagų parinkimui, ir galų gale rezultatui.  Tačiau ne visais atvejais tipiniai sprendimai tinka. Pirmiausia turėtų būti įvertinta fasado būklė: švara, lygumas,  įgeriamumas, kad būtų galima parinkti atitinkamą gruntą bei kitas medžiagas. Taip pat, kaip rodo Didlaukio g. 54 ir kitų renovuotų namų energinio audito duomenys, labai svarbu rasti sprendimus, kaip geriau apšiltinti angokraščius, cokolį, rūsio perdangą.

Įvertinus fasado būklę ir žinant siekiamą rezultatą, turėtų būti parenkama šiltinimo sistema, parengiamos tikslios, ne bendro pobūdžio rekomendacijos, tiksliai numatomi atskiri mazgai. Mazgų sukonkretinimas ir medžiagų nurodymas leidžia išvengti interpretacijų ir broko.

Šiltinimo medžiagos parinkimas

Daugiabučių modernizavimą organizuojančios Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) parengtoje Investicijų plano metodikoje rekomenduojami du fasadų šiltinimo būdai (alternatyvūs priemonių paketai):

1. Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos su oro tarpu.

2. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos - su mineraline vata arba polistireniniu putplasčiu;

Gyventojams pateikiami vėdinamo fasado su mineraline vata ir tinkuojamo su polistireniniu putplasčiu variantai. T.y. brangiausias ir pigiausias.

Labai retai skaičiuojamas ir pateikiamas fasadų variantas su mineraline vata ir tinku. Tačiau šis variantas komforto požiūriu yra tas pat kaip žmogui kailiniai žiemą. Šia sistema daug namų apšiltinta Ignalinoje, aukštesnių pastatų Vilniuje. Jis laikomas aukštesnio lygio apšiltinimu, saugesniu dėl gaisro bei kuriančiu komfortiškesnį mikroklimatą. Jei gyventojai pageidauja, investicinio plano rengėjai suformuoja ir apskaičiuoja priemonių planą ir su šia sistema. Tačiau dažniausiai gyventojų pageidavimu.

Šiltinimo akmens vata ypatumai

Kietos akmens vatos plokščių ir tinko apdailos fasadai turi nemažai privalumų. Pirmiausia, tinkuojama sienų šiltinimo sistema su mineralinės vatos šilumos izoliacija yra laidi vandens garams. Todėl yra naudojamas ir laidus vandens garams tinkas. Be to, akmens vata yra stabilių matmenų, o tai reiškia kad joje neatsiranda deformacijų dėl to, jog fasadas įkaito nuo saulės spindulių vasarą arba yra veikiamas žemų temperatūrų žiemą. Jei akmens vatos plokščių montavimo metu atsirado plyšių (dažnai dėl fasado nelygumų), jie turi būti užkamšyti minkštos akmens vatos atraižomis. Tad šiuo atveju nereikia jokių specialių putų, kurios didina ir darbo laiko, ir medžiagų sąnaudas. Dėl šios priežasties fasadų su mineraline vata apdailai galime naudoti ir tamsias spalvas.

Šilumos izoliacija iš akmens vatos yra nedegi. O tai reiškia, kad yra saugu naudoti ir montavimo, ir eksploatacijos metu. Esamos daugiabučių namų sienos dažniausiai pagal gaisrinę klasifikaciją atitinka A1 Euroklasę. Paprastai tariant, sumūrytos iš plytų arba sumontuotos iš surenkamų betono elementų jos yra nedegios. Apšiltinus akmens vata ir įrengus mineralinio tinko sluoksnį, jos išlaiko tą pačią klasifikaciją.Tai reiškia, kad kilus gaisrui ugnis neplis labai greitai, kad išsiskiriančių dūmų ir nuodingų medžiagų kiekiai bus ne tokie dideli. Nelaimės atveju dažniausiai tai lemia gyvybių išsaugojimą.

Kaip minėta, mineralinė vata turi didesnį garų laidumą, kuris liaudiškai kartais pavadinamas sienos „kvėpavimu". Ši savybė leidžia pasišalinti drėgmei, kas savo ruožtu sąlygoja fasado ilgaamžiškumą bei geras šilumines savybes, nekintančias visą pastato eksploatacijos laiką. Suprantama, kad dėl minėtų teigiamų savybių šiltinimas akmens vata yra šiek tiek brangesnis. Akmens vatos gamintojai 2015 metų pavasarį suskaičiavo, kad, apšiltinant namą 150 mm storio akmens vatos plokštėmis, renovacijos kaina vienam 50 kv. m butui padidėjo 149 eurais arba 2,98 euro vienam kvadratiniam buto metrui. Skaičiavimai buvo atlikti remiantis tuo metu rinkoje buvusiomis didmeninėmis medžiagų kainomis.

Suprantama, kiekvienu atveju kainos skirsis priklausomai nuo izoliacijos storio, sistemos pobūdžio, pastato architektūros, konstrukcijos ir kitų sąlygų.

Fasado paruošimas šiltinimui

Kad šiltinimas būtų sėkmingas, būtinas šiam darbui gerai paruošti fasadus.

Priklausomai nuo būklės, fasadai plaunam aukšto slėgio vandens srove, išvalomi nutrupėjimai. Fasadai, kuriuose matomi pelėsiai, turėtų būti apdorojami biocidiniais tirpalais.
Jei fasado paviršius stipriai ar netolygiai įgeria vandenį ir vietomis išbyrėjęs, rekomenduojama apdoroti silikatiniu gruntu.

Pagrindiniai fasado paruošimo darbai:

 

 • Didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi.
 • Neįgeriantiems gelžbetonio ar plytelėmis padengtiems paviršiams reikėtų naudoti sukibimą gerinantį  gruntą.
 • Norint gauti lygų išorės paviršių, pirmiausia reikėtų išlyginti senąjį fasado paviršių.

 

Žinotina, kad naudojant rekomenduojamą klijų sluoksnį izoliuojantis sluoksnis kopijuos paviršiaus nelygumus.

Pastebėtos šiltinimo klaidos

Apie fasadų šiltinimą sudėtine termoizoliacine sistema, paprasčiau tariant -  kietos mineralinės vatos (ar kitų) plokščių ir tinko sistema, informacijos yra daug. Šį kartą norime priminti, kokių klaidų pasitaiko praktikoje.

 1. Šiltinant sienas pastoliai turi būti uždengti, kad medžiagos ir šiltinamas plotas būtų apsaugoti nuo kritulių.
 2. Nepaisant sienų lygumų, įvairių išsikišimų ir pan., negali būti plyšių tarp akmens vatos plokščių. Visi susidarę plyšiai turi būti užkimšti vatos plokščių atraižomis. Vengti tokių plyšių suformavimo langų ir durų angų kampuose.
 3. Izoliacinės plokštės turėtų būti dengiamos klijais visu perimetru ir dar tepami 3 - 4 kumščio dydžio ploteliai plokštės viduryje. Klijai turi padengti ne mažiau kaip 40 proc. plokštės paviršiaus ploto.
 4. Smeigės, kuriomis prie sienos papildomai tvirtinamos plokštės, turi būti įkaltos nei per giliai, nei išsikišusios iš plokštės paviršiaus.
 5. 5. Didžiausi įtempiai fasade yra ties lango ir durų angų kampais. Šioje vietoje dedamas papildomas įstrižas armavimo tinklelis. Taip išvengiama įstrižų įtrūkimų. Kitaip lango arba durų angos kampas įtrūksta, drėksta, o susikaupusi drėgmė patenka į termoizoliacinę medžiagą.
 6. 6. Plokštės atkartoja ir turi atkartoti pagrindo nelygumus, todėl lyginti reikia ne armuojamą plokščių paviršių, bet fasado pagrindą. Paviršius lyginamas cementiniais-kalkiniais mišiniais. Paviršiaus negalima lyginti didinant akmens vatos plokščių klijų sluoksnį, nes plokščių bus neįmanoma tinkamai priklijuoti.
 7. Turi būti įrengti vandens nutekėjimo profiliai ties cokolio ir sienos sandūra.
 8. Šiltinant akmens vatos plokštėmis apdailos tinkas turi būti laidus vandens garams. Pasirinkus netinkamą baigiamąjį dekoratyvinį tinką, kuris blogai išleidžia vandens garus, drėgmė pradeda kauptis tarp šilumos izoliacijos ir tinko sluoksnio. Ilgainiui drėgmė gali pradėti ardyti ir patį dekoratyvinį tinką.
 9. Sandūroms tarp palangių ir šiltinimo sistemos (bei kitoms sandūroms - stogo su sienos šiltinimo sistema, sienos su siena ir pan.) izoliuoti turi būti naudojamos išsiplečiančios juostos. Jos kainuoja nedaug, bet yra patikima apsauga nuo lietaus. Jos atsparios UV, elastingos ir ilgaamžės ir svarbiausia - užtikrina sandarumą! Jei į sandūras patenka vandens, šlapia termoizoliacija neduoda jokios naudos, ilgainiui toje vietoje, kur termoizoliacijoje kaupiasi vanduo, ištrupa tinkas.
 10. Neapšiltintų balkonų išorinės atitvaros ir namo cokolis šaltuoju metų laikotarpiu peršąla, kartu atšąla ir susisiekiančios vidinės atitvaros. Tokios vietos - labai geri šilumos energijos laidininkai, taip pat dėl susidariusių temperatūros skirtumų tokiose vietose ant vidinių pastato atitvarų gali kondensuotis drėgmė ir atsirasti pelėsis. Reikalaukite, kad projekte būtų numatytas cokolio, jei įmanoma - ir balkonų atitvarų apšiltinimas.
 11. Darbai, kuriems atlikti naudojami klijai negali vykti esant žemesnei kaip - 5 laipsniai temperatūrai.
 12. Negalima klijuoti plokščių ant įkaitusių, labai įgeriančių paviršių,  nes klijai džiūdami „išdega" prarasdami vandenį. Kraštutiniu atveju paviršius purškiamas vandeniu arba dengiamas silikatiniu gruntu.

Langai renovuojamame fasade

Siekiant mažesnių šilumos nuostolių, langą geriausia montuoti šilumos izoliacijos sluoksnyje. Atnaujinant daugiabučių ar visuomeninių pastatų fasadus, deja, itin mažai kas keičia pakeistus langus. Tad tenka taikytis prie esamų sąlygų.
Itin didelį dėmesį reikia skirti dideliems ir skirtingos nei fasadas spalvos langams. Tokioje situacijoje susidarys didesnės įtampos ties lango rėmo ir izoliacinio sluoksnio sandūra. Rinkoje yra daug lango rėmo ir angokraščio jungties juostų ar profilių ir tam reiktų rinktis ypatingai kokybiškus gaminius.

Specialistų pastebėjimu, labai dažnai pastate naudojami kokybiški langai, kokybiškos fasado apdailos medžiagos, bet pigios sandarinimo juostos ar net jų atsisakymas neleidžia pasiekti reikiamo rezultato.

SVARBU

Netikėkite statybininkų „Mes taip visada darome" arba „Visi taip daro". Pasirinkite kompetetingą techninės priežiūros specialistą ir pasitikėkite juo

Dalis pastato fasadų gali būti apdailinami ir kitokiomis medžiagomis, pavyzdžiui, keraminėmis plytelėmis. Klijai plytelėms turi būti ne įprastiniai, kokiais jos klijuojamos, pavyzdžiui, ant betono ar kitų paviršių, o šiltinimo sistemos klijai keraminėms plytelėms.

Tai ypač svarbu dėl temperatūros poveikio, kuris fasado medžiagoms yra daug stipresnis nei kitur. Tik naudojant pritaikytas medžiagas fasado plytelės nenulakstys po metų.

Klijuojant plyteles klijai turi būti tepami išilgai ir skersai fasado paviršiaus. Įplukdžius į klijus plytelę, šie turi užpildyti ir dalį tarpo tarp plytelių.

Balkonų renovavimas

Balkonų atnaujinimas yra viena iš problematiškiausių vietų. Balkonai būna stipriai nusidėvėję, ištrupėję, pažeista jų armatūra. Blogesnės būklės balkonus rekomenduojama nupjauti ir montuoti naujus, geresnės būklės dar galima renovuoti.

Saulėtekio g. bendrabučio balkonas prieš remontą.
Saulėtekio g. bendrabučio balkonas prieš remontą.


Pirmiausiai įvertinama balkonų būklė, įsitikinama, ar armatūra dar atliks savo funkciją. Kampams atstatyti naudojamas modifikuotas cementinis remontinis mišinys. Balkonų plokštės irgi turėtų būti apšiltintos, jei balkonai nėra pristatomi prie sienų atskirai.

Vilniaus Saulėtekio g. bendrabučių balkonai prieš remontą atrodė gana apgailėtinai, smarkiai aptrupėjusiais kraštais ir korozijos pažeista armatūra. Apdorojus metalą antikorozinėmis  priemonėmis, nugruntavus paviršių specialiu šlamu ir uždėjus mišinio sluoksnį, balkonų vaizdas pasikeitė.

Balkonai po remonto
Bendrabučio balkonai po remonto.

Renovuoto fasado kokybės vertinimas

Visiškai apdailintame fasade gali būti paslėpta daug trūkumų, kurie dažniausiai išryškėja eksploatacijos metu. Geriausia, jei fasado renovavimą prižiūri kompetetingas specialistas ir pastebėti technologiniai nukrypymai bei problemos šalinami iš karto. Pas mus kol kas dažniausiai vertinami tik baigti fasado darbai. Dažniausiai  matuojamas fasado lygumas, bet idealiai lygus paviršius kaip tik gali būti nekokybiško darbo rezultatas. Kadangi retuose objektuose atliekamas pirminis fasado lyginimas, jis vyksta kituose etapuose -  didinant plokščių klijų ir/ar armuojančio sluoksnio storį. O medžiagų gamintojai griežtai  perspėja, kad sluoksnių storinimas gali turėti neigiamų pasekmių.

Geriausias būdas vertinti fasado kokybę, kaip minėta, stebėti atskirus darbų etapus: pagrindo paruošimą, plokščių klijavimą. O baigus darbus, galima išpjauti nedidelius bandinius iš fasado ir matuoti faktinius armavimo bei tinko sluoksnių storius.

Vokietijos specialistai yra įpratę fasado apdailą vertinti ne pagal išvaizdą, bet pagal tai, kiek laiko jam nereikia remonto. Vertindami apdailintą fasadą, jie nematuoja jo lygumo,  bet pjauna mėginius ir vertina armavimo ir tinko sluoksnių storį.

Tad norėdami turėti ilgaamžius fasadus, taip elgtis turėtume ir mes. Juolab, kad klimato sąlygos mūsų fasadams griežtesnės nei Vokietijoje.

 

Danutė Ramoškevičiūtė, autorės, Segejaus Jeriomenko ir MB "Energo projektas" nuotraukos


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Renovacija, Izoliacija, apšiltinimas (tema), Mineralinės vatos: akmens, stiklo vata
Visi kategorijos straipsniai
Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas 

Sienų šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Fasado siltinimas

Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado 

Namo statyba iš termoblokelių

Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių 

Daugiabučių siūlių remontas

Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas 

Fasado šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata  

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Rasos taškas

Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams 

Elastriniai fix all klijai

Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui 

Pamatų šiltinimas

Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija 

Apšiltinamas namas

Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas 

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai 

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas 

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu 

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis, šlaitinio ir plokščiojo stogo šiltinimas poliuretano putomis 

Šiltinimas ekovata

Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai. 

Izoliacijos sandarinimas

Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio 

Sandarumo testas

Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,  

Silikoniniai hermetikai

Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelio g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas

Fasado šiltinimas akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Elastriniai fix all klijai Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis, šlaitinio ir plokščiojo stogo šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Izoliacijos sandarinimas Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Lango montavimo broko taisymas Lango montavimo broko taisymas

Kaip ištaisyti lango montavimo broką? Lango šiluminės izoliacijos įrengimo klaidos

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Silikoniniai hermetikai Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Fasado apdaila Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,

Vėdinamo fasado įrengimas Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Sienų šiltinimas poliuretano putomis Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam.

Sienos tarpo šiltinimas Sienos tarpo šiltinimas

Mūrinės sienos tarpų šiltinimas termoputomis

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Maslauskas Kokias sandarinimo juostas naudoti, kad neišdžiūtų ir neatsiklijuotų?

Atsako Gintaris Maslauskas, UAB „Soudal" technikos direktorius

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Balkono apšiltinimas Balkono apšiltinimas

Kaip apšiltinti balkoną? Kaip sujungti kambarį su balkonu, kaip išvengti kondensato ir pelėsio?

daugiau
Oro tarpo užpildymas Oro tarpo užpildymas

Kuo užpildyti oro tarpą sienoje?

daugiau
Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas

Kokios savybės būtinos šiltinimo medžiagai, koks turi būti jos storis, termoizoliacinės medžiagos ir šiluminė varža

daugiau
Sienos varžos skaičiavimas Sienos šiluminės varžos skaičiavimas

Kaip pasiskaičiuoti preliminarią sienos varžą? Sienos varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo formulės

daugiau
Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Butilinė aliuminio juosta sandarinimui SOUDAL BYTUBAND

Tampri sandarinimo juosta su lipnia danga

hidroizoliacija „Swelltite“
Naujos kartos hidroizoliacija savaime „užgydo“ pažeidimus

Bentonitinio molio hidroizoliacija „Swelltite“

8.8 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Plokščio stogo apšiltinimas 1
Plokščio stogo apšiltinimas polistireniniu putplasčiu

Plokščio stogo įrengimas, apšiltinant jį polistireniniu p...

Aukštos kokybės pluoštu sustiprinta polimero pasta Soudatight LQ

Polimero pasta nepralaidi orui ir garams, perėjimų, langų...

1
Aukštuminių pastatų hidroizoliacija. Ką būtina žinoti?

Hidroizoliacija aukštuminiam, didelių tūrių pastatams

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Savaime besiplečianti sandarinimo juosta
Savaime besiplečianti sandarinimo juosta SOUDABAND PRO BG1

Impregnuota, suspausta jungčių sandarinimo juosta. Gali b...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Penosil sandarinimo putos
Penosil sandarinimo medžiagos

PENOSIL - tiesiausias kelias iki teisingo sprendimo!

Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms
Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms

PAROC plokščiųjų stogų plokščių pakuotė

Sandarinimo putos
Sandarinimo putos langams

Elastingos Sandarinimo putos, sandarinimo putų naudojimas...

Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė
Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė – mažiau plastiko, patogiau dirbti

Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių lubų apšiltinimas

Apsauga nuo pelėsių PENOSIL Stop Fung
Apsauga nuo pelėsio - antipelėsinis silikonas PENOSIL Stop Fung

Silikoninis hermetikas nuo pelesio, antipelesinis hermeti...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Hermetikas lauko darbams
Hermetikas lauko darbams

Silikonas fasadui, stogams. Silikoninis hermetikas skarda...

Klijuojančios putos penosil
Klijuojančios putos, polistireninio putplasčio klijai

Klijai polistirolui, polistireno klijavimas, polistirenin...

1 2 3 4 5
Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Naujos kartos hidroizoliacija

Naujos kartos hidroizoliacija, poliuretaninė hidroizoliacija plokštiems stogams, terasoms, balkonams, pamatams, parkingams

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Garažo ir rūsio lubų šiltinimas, akmens vatos plokštės garažų ir rūsių lubų šiltinimui

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Mineralinė vata Mineralinė vata: kaip teisingai pasirinkti?

Techninės charakteristikos, ekologiškumas ir montavimo specifika. Mitai apie stiklo vatą.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

pamatu hidroizoliavimas Pamatų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, pamatų hidroizoliacijos klaidos, pamatų hidroizoliacijos medžiagos, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Difuzinė mastika tepama ant norimo apsaugoti paviršiaus teptuku. Difuzinė izoliuojanti mastika

Siekiant aukštos energinio efektyvumo klasės, rezultatas labai daug priklauso nuo izoliacinių sprendimų kokybės. Vienos iš sudėtingiausių vietų šiuo požiūriu yra langų ir durų sandūros su konstruktyvu.

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Naujos kartos termoizoliacinės plokštės

Vis griežtėjantys reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui kelia galvos skausmą ir projektuotojams, ir statytojams: kaip tenkinant energinio naudingumo klasių reikalavimus ir storinant apšiltinimo sluoksnį, nepaversti pastato kariniu bunkeriu su angomis šaudymui vietoj langų.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Šiltinimas akmens vata

„Galima pasodinti ne vieną medį, užauginti ne vieną sūnų, tačiau namą, jeigu tik nesate statybininkas, savo gyvenime tikriausiai statysite vienintelį. Todėl aš pirmiausia norėjau, kad jis būtų kokybiškas, mano supratimu, tai reiškia sveiką, šiltą ir ekonomišką“, - sako namo savininkas. Jis namą stato rangos būdu, samdo techninę priežiūrą, itin atsakingai rinkosi medžiagas.

Perdangų izoliavimas akmens vata

Perdangų virš rūsio, tarp aukštų, tarp gyvenamosios pataplos ir šaltos palėpės šiltinimas

Plaušines medžiagas būtina gerai izoliuoti

KTU mokslininkų tyrimas: oro tarša statybos darbų metu, nuimant nuo stogų seną asbestcemenčio dangą, šilumos izoliacijai naudojant plaušines medžiagas, gali padidėti.

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Hidroizoliacine juosta Hidroizoliacija drėgnose patalpose

Akivaizdu, kad vanduo skverbiasi į pastato konstrukcijas, sudarydamas puikias galimybes atsirasti patalpų defektams, gadinti patalpų apdailą ir galiausiai - pastato konstrukcijas. Taigi, gali būti padaryta žala ne tik savo, bet ir kaimynų turtui.

Sprendimas šiltinimui iš vidaus: sertifikuota sistema

Termoizoliacija iš vidaus privalo išspręsti du prieštaringus uždavinius – sustabdyti šilumos praradimą per sienas ir būti laidi vandens garams

Šilumos izoliacija yra įrengiama iš vieno sluoksnio Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su viengubu karkasu

Vieno lygio karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Dviejų lygių horizontalaus karkaso vėdinamos sienos sistema Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su dvigubu karkasu

Dviejų lygių karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Grindų šiltinimas stikloporu

Grindų šiluminė ir garso izoliacija naudojant stikloporą, perdangos tarpų užpildymas stikloporu

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Statyba iš SIP - struktūrinių izoliacinių plokščių

Svetur dirbantys lietuviai nusižiūri, kaip statyti šiltus namus

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Kapiliarus perkertančio barjero įrengimas Hidroizoliavimo sistemos

Drėgmė, nepriklausomai nuo to, ar viduje, ar lauke yra dažniausia sienų ir grindų dangų bei po jomis esančių pagrindų pažeidimų priežastis.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.