Mūrinio namo šiltinimas

2019-05-08 16:12   Peržiūros : 8512   Spausdinti


Senų mūrinių ir stambiaplokščių daugiabučių sienos itin problematiškos: vėjo prapučiamos, nelygios, suskilinėjusios. Kaip šiltinimui paruošti fasadus ir kuo juos galima apšiltinti?  Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Mūrinio namo šiltinimas

Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose yra daugybė mūrinių daugiabučių, kurių būklė šiluminiu požiūriu itin prasta. Jie beveik nemodernizuojami, tikėtina, kad dalis jų bus nugriauti. Tačiau kai kuriais atvejais tai daryti netikslinga, todėl pirmiausia būtina pagerinti jų atitvarų šiluminę izoliaciją, kas iš esmės reiškia namo modernizavimą.

Daugelis tokio tipo daugiabučių pastatyti iš geltonų ar baltų silikatinių, keraminių  plytų. Plytų mūras be apdailos dėl drėgmės dažniausiai yra nestabilus, smarkiai aptrupėjęs, siūlės beveik atviros. Sovietmečiu  skiediniai mūrijimui nebuvo geriausios sudėties, be to, darbų kokybė irgi nebuvo pavyzdinė.

Ištrupėjęs plytų mūras.
Ištrupėjęs plytų mūras.

Prieš rengiant mūrinio namo modernizavimo projektą privaloma atlikti pastato ekspertizę, įvertinti laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę. Po to  parengiami investicinių planų variantai. Kuriam variantui gyventojai pritaria, pagal tą rengiamas techninis darbo projektas. Paprastai investiciniuose planuose pateikiamos dvi termoizoliacinės sistemos: sudėtinė vėdinama termoizoliacinė sienų šiltinimo sistema ir sudėtinė klijuojama termoizoliacinė sistema su tinko apdaila. Pasirenkant sienų apšiltinimo būdą ir medžiagas, reikia įvertinti, ar būtinas sienos konstrukcijoje esantis vėdinamas oro tarpas (jei jis yra).  
Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos su tinko apdaila (ISTS) yra vienas iš populiariausių sprendinių senų pastatų energiniam naudingumui pagerinti. Tinkuojamą šiltinimo sistemą sudaro:

 • sistemos klijai ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
 • termoizoliacinės medžiagos;
 • sistemo armavimo mišinys bei armavimo tinklelis;
 • išorinės apdailos sluoksnis, kurį sudaro pasirinktas tinko tipas ir spalva;

Fasado sienų, taip pat ir cokolio šiltinimas, įskaitant ir cokolio bei sienų defektų pašalinimą, nuogrindos sutvarkymą yra priskiriamas prie valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių priemonių.  Fasadų ir cokolinės dalies apšiltinimo projektas yra namo modernizavimo techninio darbo projekto sudėtinė dalis, kuriuo remiantis atliekami paruošiamieji ir šiltinimo darbai.

Tipinis mūrinis daugiabutis
Būsto energijos taupymo agentūra yra parengusi tipinių 1-318-17 serijos mūrinių daugiabučių modernizavimo projektą.

Nemenka paspirtis projektuotojams ir statytojams turėtų būti šių metų pavasarį įsigaliojęs naujas STR 2.04.01:2018  „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys", kuriame pateikti sudėtingų vietų šiltinimo mazgai.

Mūrinių sienų paruošimas šiltinimui

Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, išardoma sena nuogrinda. Cokolio apšiltinimui nukasamas gruntas, pilami sluoksniai iš skaldos, smėlio, jie sutankinami.

Fasadus reikia nuvalyti, nuo jų pašalinti apnašas ir purvą, nestabilias ištrupėjusio mūro liekanas, užtaisyti siūles, jei fasadas nelygus, jį būtina išlyginti. Iki apšiltinimo darbų pradžios sienos turi būti  išlygintos ir sausos.

Ištrupėjęs mūras ir siūlės turi būti tinkamai paruošti, antraip šiltinimas neduos gerų rezultatų. Kaip pastebėjo Polistireninio putplasčio asociacijos garbės prezidentas dr. Česlovas Ignatavičius, mūro siūlėse gali būti mikroorganizmų - teršalų.  Palikti organiniai teršalai gali toliau veistis ir gadinti šiltinimo sistemą. Todėl būtų labai gerai tokį fasadą nuplauti vandeniu su fungicidais. Taip daroma Vokietijoje.

Jei po termoizoliaciniu sluoksniu liks atvirų ištrupėjusių siūlių, tai iš patalpų išėjusi šiluma gali migruoti atviromis siūlėmis ir dėl to fasade gali susidaryti dėmės arba šiluma gali laisvai išeiti tokiomis siūlėmis į išorę. Šiltinimas bus neefektyvus. Tad siekiant kokybiškai apšiltinti tokį fasadą, jo siūles būtina užsandarinti - užpildyti cemento skiediniu arba specialiu mūro mišiniu. Tolimesnius darbus galima pradėti tik visiškai išdžiūvus  sienoms.

Šilumos skverbimasis iš vidaus per nesandarias siūles.

Šilumos skverbimasis iš vidaus per nesandarias siūles.

Labai svarbu mūro sienas paruošti taip, kad termoizoliacinės putplasčio plokštės visa plokštuma priglustų prie mūro sienos plokštumos, jei paliksime tarpus tarp izoliacijos ir sienos, šiltinimo efektas bus daug menkesnis. Tarp termoizoliacinės medžiagos ir sienos svarbu nepalikti tarpo nuo apačios iki viršaus, kuris bus ištisiniu šilumos tilteliu, bloginančiu konstrukcijos šiluminę varžą.

Pamatų ir cokolio šiltinimas

Dėl kritulių ir prastos nuogrindos drėgmė palei pamatus ir cokolį paprastai užsilaiko, žiemą sušąla į ledą ir pamažu ardo konstruktyvą. Jeigu pamatų ir cokolio gelžbetoninė konstrukcija pažeista, ją taip pat būtina atstatyti kaip ir sienas: nuvalyti, užtaisyti plyšius ir įtrūkimus, išlyginti. Tam tikslui faktiškai būtina išardyti nuogrindą.

Sutvarkius betoną būtina įrengti patikimą hidroizoliaciją. Taip pat cokolio zonoje būtina įrengti drenažą - nuo to priklauso, ar nesikaups drėgmė statybinės konstrukcijos ir grunto sąlyčio vietoje. Visas kritulių vanduo turi nutekėti į drenažą. Drenažinio vamzdyno matmenys parenkami atsižvelgiant į gruntinių vandenų lygį ir kritulių kiekį.

Pamatų ir cokolio šiltinimui naudojami specialios paskirties mažai vandens įgeriantį polistireninį putplastį.  Nuo visiems įprasto polistireninio putplasčio, kurio ilgalaikis vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje yra  ≤5 proc., polistireninis putplastis pamatams ir cokoliui skiriasi mažesniu  ilgalaikiu  įmirkiu panardinus vandenyje, jo įmirkis siekia tik  ≤2 proc.

Polistireninio putplasčio pamatams gamybai yra naudojama speciali tokio polistireninio putplasčio gamybai skirta žaliava, taip pat kitoks technologinio proceso režimas.

 

Geoporas yra pigesnis už ekstruzinį polistireninį putplastį (XPS), tačiau savo fizinėmis - mechaninėmis  savybėmis jam nedaug nusileidžia. Didžiausią patirtį naudojant Geoporui analogišką polistireninį putplastį turi Skandinavijos šalys, ypač Suomija. Šioje šalyje tiesiogai su vandeniu kontakte esantis termoizoliacinis sluoksnis gali būti įrengtas tik iš polistireninio putplasčio ar ekstruzinio polistireninio putplasčio, tačiau dėl labai gero kainos ir savybių santykio  populiaresnės yra  Geoporo tipo polistireninio putplasčio plokštės, kurios sudaro 80 proc. visų šioms atitvaroms apšiltinti naudojamų termoizoliacinių medžiagų.

Visose Europos šalyse, tarp jų ir Suomijoje, Geoporo plokštėms yra paruošti nacionaliniai reglamentai, tačiau pagrindiniai jų reikalavimai yra panašūs:

 • Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 proc. (EN 826) ≥100 kPa.
 • Šilumos laidumo koeficiento vertė (EN 12667) λ10 = 0,035 - 0,040 W/mK.
 • Ilgalaikis įmirkis panardinus vandenyje po 28 parų (EN 12087) < 2 proc. (tūrio).

Suomijos valstybinis mokslinis tyrimo institutas (VTT), ištyręs 15 - 20 metų su gruntu tiesiogiai besilietusias pamatų izoliavimui naudotas polistireninio putplasčio plokštes, nustatė tik 0,5 - 2  proc. faktinį vandens įmirkį.

Vokiečių mokslininkai yra ištyrę vandens įmirkio įtaką polistireninio puttplasčio šilumos laidumo savybėms. Jie nustatė, kad polistireniniam putplasčiui įgėrus 1 proc. vandens, šilumos laidumo koeficiento vertė pablogėja 3,8±0,6 proc. Tų pačių bandymų metu nustatyta, kad atitvarose, kuriose termoizoliacinis sluoksnis neturi tiesioginio kontakto su vandeniu, polistireninis putplastis įgeria tik 0,1 proc., o šilumos laidumas padidėja tik 0,4 proc. Įvertinant šį labai mažą šilumos laidumo padidėjimą, Europoje yra priimta, kad projektinis polistireninio putplasčio šilumos laidumas λu yra lygus deklaruojamam šilumos laidumui λD. Kai Geoporo plokštės nuolat liečiasi su vandeniu,  t.y. pamatuose, cokoliuose, šilumos laidumo koeficiento perskaičiavimo dėl drėgmės koeficientas turi būti perskaičiuojamas remiantis EN ISO 10456 "Statybinės medžiagos ir gaminiai. Šiluminių dydžių deklaruojamųjų ir projektinių verčių nustatymas".

Tad Geoporas - itin tinkama medžiaga  konstrukcijoms, kurios liečiasi su gruntu, apšiltinti: grindims, pamatams, cokoliams.

 

Nevėdinamos sistemos dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio, sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

 

Nevėdinamos sistemos dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio, sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

1 - baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; 2 - armuojantysis sluoksnis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis; 4 - klijų sluoksnis; 5 - laikančioji siena; 6 - cokolinis profiliuotis; 7 - cokolio apdaila;  8 - mūrvinė; 9 - deformacinė juosta; 10 -klijai; 11 - didesnio stiprio termoizoliacinis gaminys; 12 - vertikali hidroizoliacija;  13 -hidroizoliacija; 14 - cokolio armavimo sluoksnis.

Atlikus cokolio remonto ir šiltinimo darbus rekomenduojama suformuoti nuolydį iš vandeniui laidžių sluoksnių ir įrengti naują nuogrindą iš akmenų arba trinkelių, plytelių.

Putplasčio klijavimas ant mūro sienų

Bendri šiltinimo polistireninio putplasčio plokštėmis principai:

 • termoizoliacinės plokštės turi priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus;
 • plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu;
 • šiltinamosios medžiagos turi būti klijuojamos arba montuojamos ištisai ir be jokių tarpų;
 • siūlėse neturi likti jokių skiedinių, klijų;
 • jeigu nepavyksta išvengti plyšių, juos būtina užpildyti tik šiltinamosiomis medžiagomis arba montažinėmis putomis;

AB „Ukmergės gelžbetonis" fasadų šiltinimui rekomenduoja naudoti baltojo polistireninio putplasčio plokštes Termoporas arba pilkojo putplasčio plokštes Neoporas.

Termoporo plokštės - jau tapusios klasika namų apšiltinime, o prieš kelis metus „Ukmergės gelžbetonis", atnaujinęs įrangą, šias plokštes gamina geresnių termoizoliacinių parametrų: fasadų apšiltinimui rekomenduojamo Termoporas EPS 70 arba EPS 80 šilumos laidumo koeficientai yra  0,039 ir 0,037 W/(m K).

baltojo polistireninio putplasčio plokštės Termoporas

Termoporas EPS 70 arba EPS 80 - sienų apšiltinimui pritaikyto putplasčio plokštės.

Pilkojo Neoporo plokščių šiluminis laidumas tesiekia vos 0,031-0,032 W/(m K). Naudojant Neoporo plokštes, dėl mažo šilumos laidumo plokščių storį galima sumažinti apie 20 proc.

pilkojo putplasčio plokštės Neoporas

Šiltinant Neoporu, kuris turi geresnes šilumos izoliacijos savybes, galima sumažinti šiltinimo sluoksnio storį.

Todėl šiuo metu pilkasis polistireninis putplastis yra pati ekonomiškiausia ar viena iš pačių ekonomiškiausių termoizoliacinių medžiagų, t. y. turi geriausią sutaupomos energijos ir gamybai sunaudojamos energijos santykį.

Pačios geriausios šio polistireninio putplasčio savybės atsiskleidžia gaminant maždaug 15 kg/kub. m tankio pilkąjį polistireninį putplastį. AB „Ukmergės gelžbetonis" gamina Neoporas EPS 70 tipo plokštes skirtas fasadų apšiltinimui. Jos itin tinka fasadų šiltinimui iš išorės, nes leidžia sumažinti termoizoliacinio sluoksnio įrengimo kaštus (mažesnės transportavimo išlaidos, trumpesnės smeigės ir kt.).

Putplasčio plokštės prie šiltinamų atitvarų paviršiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai ištisine linija tepami plokščių perimetru ir dar mažiausiai dvejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi būti padengta ne mažiau kaip 40 proc. priklijuoto plokštės ploto.

 

Termoizoliacinių gaminių padengimas klijais
Termoizoliacinių plokščių padengimas klijais.

Kad šiltinimo apvalkale nesusidarytų šilumos tiltelių,  sandūros tarp plokščių neklijuojamos, plokštės tampriai suglaudžiamos viena su kita. Sandūrose pasitaikantys plyšiai standžiai užpildomi šiltinimo medžiagos atraižomis arba montažinėmis putomis.

 

Termoizoliacinių gaminių klijavimas esant pagrindo plokštumos iškilimui
Termoizoliacinių gaminių klijavimas esant pagrindo plokštumos iškilimui.

Polistireninio putplasčio plokščių negalima klijuoti tiesioginiuose saulės spinduliuose, fasadai turėtų būti uždengiami, šiltinimo darbai turi būti atliekami esant pliusinei temperatūrai (+5...+25 laipsnių C).

Putplasčio plokščių apdailai geriausiai tinka  fasadinis dekoratyvinis tinkas, kurio tipų ir spalvų įvairovė rinkoje labai didelė.

Angokraščių ir parapetų šiltinimas

Nepaisant to, kad visas fasadas šiltinamas putplasčiu, langų angokraščių šiltinimui gali būti naudojama mineralinė vata, bet jie gali būti šiltinami ir putplasčiu, kaip ir visas fasadas.

Vienas iš galimų angokraščio apšiltinimo mazgų

Vienas iš galimų angokraščio apšiltinimo mazgų.

Parapetų viršui apšiltinti tarp skersinių tašų patogiau naudoti mineralinę vatą.

Apšiltinus stogą, iki reikalaujamo parapeto aukščio (> 600 mm) įrengiama mūrinė paaukštinta parapeto dalis (jei jos nėra). Ant jos viršaus kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tašai kartu su hidroizoliacinėmis tarpinėmis. Tarp jų klojama šilumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virš hidroizoliacijos prie medinių tašų tvirtinami skardos laikikliai ir uždengiama skarda. Skardos užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn), esant pastato aukščiui <8 m,  turi būti > 5 cm, esant pastato aukščiui > 20 m - >10 cm. Laštakį būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm.

Parapeto apšiltinimo mazgas.
Parapeto apšiltinimo mazgas.

Parapeto apskardinimas ir metalinės tvorelės laikiklis.
Parapeto apskardinimas ir metalinės tvorelės laikiklis.

Putplasčio savybes

Statybos gaminiams iš polistireninio putplasčio, taip pat ir apšiltinimo sluoksniui, labai svarbu, kad polistireninis putplastis nepūva, nedūlėja, nekeičia savo tūrio. Jis nesensta, termoizoliacines, mechanines bei kitas savybes išlaiko per visą pastato eksploatavimo laiką, vadinasi, jei anksčiau pastatyti mūriniai daugiabučiai būtų buvę apšiltinti putplasčiu, jie dabar nebūtų tokios prastos būklės.  Be to, kad ši medžiaga ilgaamžė, patvari, sandari, jos neperpučia vėjai, jai nepavojingi teršalai bei drėgmė.

Visose ES šalyse visi polistireninio putplasčio statybiniai gaminiai gaminami pagal vieningą darnųjį Europos standartą ir turi būti pažymėti CE ženklu bei privalo turėti sertifikatą. Pagal LST EN 13163:2012+A1:2015 polistireninio putplasčio gaminiai į tipus skirstomi pagal jų stiprį gniuždant ir lenkiant. Prie polistireninio putplasčio gaminių žymimi skaičiai yra ne jų tankio, bet stiprio gniuždant rodiklis, pagal kurį skirtingoms konstrukcijoms parenkamos skirtingo tipo plokštės.

Kai kurie užsienio gamintojai, nors ir ženklina produkciją CE ženklu, tačiau gamyboje taiko žemesnę CE atitikties vertinimo schemą. Jie kartais nurodo plokščių stiprį gniuždant, bet dažniausiai didelėmis raidėmis užrašo, jog putplastis yra skirtas pamatams, fasadams, stogams. Taip manipuliuojama sąvokomis, pavadinimais, nukreipiant dėmesį nuo svarbiausių medžiagos savybių. Čia ir pakliūva neatidūs pirkėjai, nes iš pažiūros nei plokščių storis, nei išvaizda nesiskiria nuo tankesnių ir geresnių mechaninių bei termoizoliacinių savybių plokščių. Polistireninio putplasčio plokščių gamyba gana palanki nesąžiningiems gamintojams - gaminius galima išpūsti mažiau ar daugiau, ir neprofesionalas to nepastebės.

Lietuvos gamintojai visada nurodo putplasčio gaminių stiprį, sertifiktus pateikia interneto svetainėse, kur nurodomos esminės gaminių charakteristikos.

Pavyzdžiui,  plokščių Termoporas EPS 100, kurias gamina UAB „Ukmergės gelžbetonis"  reikšmė yra: Termoporas -  gamintojų prekinis ženklas, EPS - medžiagos tarptautinė santrumpa, 100  - stipris gniuždant kPa, kai gaminys deformuojamas 10 proc.  Kuo didesnis šis skaičius, tuo stipresnę gniuždymo įtemptį atlaiko gaminys.

Ir dar reiktų paminėti putplasčio degumą, kuriuo irgi kartais spekuliuojama. Taip, atviras putplastis yra degus ir turi E degumo klasę. Tačiau neuždengtų šiltinimo sistemų nebūna. Bandymais patvirtinta, kad polistireninio putplasčio pagrindo termoizoliacinės sistemos, kaip galutiniai statybos produktai, atitinka B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus.

Apie putplasčio plokščių kokybę galima spręsti ir iš jų išvaizdos - granulių dydis turi būti vienodas, jos turi būti tankiai sulipusios viena su kita, kitaip putplastis sugers per daug vandens, o tai sutrumpins fasadų eksploatacijos laiką. Polistireninio putplasčio plokštės turi būti tikslios ir griežtos geometrinės formos. Leistinas nukrypimas nuo stačiojo kampo - 2 mm/m, o galimi pločio bei ilgio nukrypimai ± 2 mm.

dr. Česlovo Ignatavičiaus brėžiniai, gamintojų ir Sergejaus Jeriomenko nuotraukos


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Renovacija, Polistireninis putplastis, Sienų šiltinimas iš išorės ir vidaus, Fasadų šiltinimo ir apdailos medžiagos
Visi kategorijos straipsniai
Sienų šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Fasado siltinimas

Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado 

Namo statyba iš termoblokelių

Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių 

Daugiabučių siūlių remontas

Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas 

Fasado šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata  

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Rasos taškas

Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams 

Elastriniai fix all klijai

Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui 

Pamatų šiltinimas

Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija 

Apšiltinamas namas

Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas 

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai 

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas 

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu 

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis, šlaitinio ir plokščiojo stogo šiltinimas poliuretano putomis 

Šiltinimas ekovata

Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai. 

Izoliacijos sandarinimas

Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio 

Sandarumo testas

Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,  

Silikoniniai hermetikai

Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės 

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose

Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Šilumos izoliacinės plokštės, izoliacinė vata, sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija
Kokybės g. 5, Biruliškių km., Kauno r.
Telefonas: +370-37-403800 , Mobilus: +370-650-61293, El. paštas: info@finnfoam.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelio g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas

Fasado šiltinimas akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Elastriniai fix all klijai Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis, šlaitinio ir plokščiojo stogo šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Izoliacijos sandarinimas Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Lango montavimo broko taisymas Lango montavimo broko taisymas

Kaip ištaisyti lango montavimo broką? Lango šiluminės izoliacijos įrengimo klaidos

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Silikoniniai hermetikai Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Fasado apdaila Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,

Vėdinamo fasado įrengimas Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Akmens vata garso izoliacijai Garso izoliacija su akmens vata

Visuotinai žinoma, kad akmens vata yra gerai šilumą izoliuojanti medžiaga, kad ji puikiai izoliuoja garsą, žinoma šiek tiek mažiau ir nedaug kas žino, kad akmens vatoje garso energija virsta šilumos energija...

Sienų šiltinimas poliuretano putomis Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam.

Sienos tarpo šiltinimas Sienos tarpo šiltinimas

Mūrinės sienos tarpų šiltinimas termoputomis

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Maslauskas Kokias sandarinimo juostas naudoti, kad neišdžiūtų ir neatsiklijuotų?

Atsako Gintaris Maslauskas, UAB „Soudal" technikos direktorius

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Balkono apšiltinimas Balkono apšiltinimas

Kaip apšiltinti balkoną? Kaip sujungti kambarį su balkonu, kaip išvengti kondensato ir pelėsio?

daugiau
Oro tarpo užpildymas Oro tarpo užpildymas

Kuo užpildyti oro tarpą sienoje?

daugiau
Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas

Kokios savybės būtinos šiltinimo medžiagai, koks turi būti jos storis, termoizoliacinės medžiagos ir šiluminė varža

daugiau
Sienos varžos skaičiavimas Sienos šiluminės varžos skaičiavimas

Kaip pasiskaičiuoti preliminarią sienos varžą? Sienos varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo formulės

daugiau
Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Savaime besiplečianti sandarinimo juosta
Savaime besiplečianti sandarinimo juosta SOUDABAND PRO BG1

Impregnuota, suspausta jungčių sandarinimo juosta. Gali b...

Penosil sandarinimo putos
Penosil sandarinimo medžiagos

PENOSIL - tiesiausias kelias iki teisingo sprendimo!

Plokščio stogo apšiltinimas 1
Plokščio stogo apšiltinimas polistireniniu putplasčiu

Plokščio stogo įrengimas, apšiltinant jį polistireniniu p...

Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms
Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms

PAROC plokščiųjų stogų plokščių pakuotė

Sandarinimo putos
Sandarinimo putos langams

Elastingos Sandarinimo putos, sandarinimo putų naudojimas...

Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė
Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė – mažiau plastiko, patogiau dirbti

Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių lubų apšiltinimas

Apsauga nuo pelėsių PENOSIL Stop Fung
Apsauga nuo pelėsio - antipelėsinis silikonas PENOSIL Stop Fung

Silikoninis hermetikas nuo pelesio, antipelesinis hermeti...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Hermetikas lauko darbams
Hermetikas lauko darbams

Silikonas fasadui, stogams. Silikoninis hermetikas skarda...

Klijuojančios putos penosil
Klijuojančios putos, polistireninio putplasčio klijai

Klijai polistirolui, polistireno klijavimas, polistirenin...

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
SOUDAL naujovė. Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui.

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Šiloporas EPS 50 - sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Termoizoliacija sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Šiloporas EPS 100 - plokščiųjų stogų, pamatų termoizoliacija

Termoizoliacija grindų, plokščiųjų stogų, pamatų šiltinimui

Šiloporas EKSTRA

Tinkuojamųjų fasadų termoizoliacijai individualiuose past...

Šiloporas EPS 200 - keliai, pramoninių objektų grindys, įšalo izoliacija

Termoizoliacija keliams, pramoniniams objektams, įšalui i...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

1 2 3 4 5 6
Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Naujos kartos hidroizoliacija

Naujos kartos hidroizoliacija, poliuretaninė hidroizoliacija plokštiems stogams, terasoms, balkonams, pamatams, parkingams

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Garažo ir rūsio lubų šiltinimas, akmens vatos plokštės garažų ir rūsių lubų šiltinimui

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Mineralinė vata Mineralinė vata: kaip teisingai pasirinkti?

Techninės charakteristikos, ekologiškumas ir montavimo specifika. Mitai apie stiklo vatą.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

pamatu hidroizoliavimas Pamatų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, pamatų hidroizoliacijos klaidos, pamatų hidroizoliacijos medžiagos, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Difuzinė mastika tepama ant norimo apsaugoti paviršiaus teptuku. Difuzinė izoliuojanti mastika

Siekiant aukštos energinio efektyvumo klasės, rezultatas labai daug priklauso nuo izoliacinių sprendimų kokybės. Vienos iš sudėtingiausių vietų šiuo požiūriu yra langų ir durų sandūros su konstruktyvu.

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Naujos kartos termoizoliacinės plokštės

Vis griežtėjantys reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui kelia galvos skausmą ir projektuotojams, ir statytojams: kaip tenkinant energinio naudingumo klasių reikalavimus ir storinant apšiltinimo sluoksnį, nepaversti pastato kariniu bunkeriu su angomis šaudymui vietoj langų.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Šiltinimas akmens vata

„Galima pasodinti ne vieną medį, užauginti ne vieną sūnų, tačiau namą, jeigu tik nesate statybininkas, savo gyvenime tikriausiai statysite vienintelį. Todėl aš pirmiausia norėjau, kad jis būtų kokybiškas, mano supratimu, tai reiškia sveiką, šiltą ir ekonomišką“, - sako namo savininkas. Jis namą stato rangos būdu, samdo techninę priežiūrą, itin atsakingai rinkosi medžiagas.

Perdangų izoliavimas akmens vata

Perdangų virš rūsio, tarp aukštų, tarp gyvenamosios pataplos ir šaltos palėpės šiltinimas

Plaušines medžiagas būtina gerai izoliuoti

KTU mokslininkų tyrimas: oro tarša statybos darbų metu, nuimant nuo stogų seną asbestcemenčio dangą, šilumos izoliacijai naudojant plaušines medžiagas, gali padidėti.

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Hidroizoliacine juosta Hidroizoliacija drėgnose patalpose

Akivaizdu, kad vanduo skverbiasi į pastato konstrukcijas, sudarydamas puikias galimybes atsirasti patalpų defektams, gadinti patalpų apdailą ir galiausiai - pastato konstrukcijas. Taigi, gali būti padaryta žala ne tik savo, bet ir kaimynų turtui.

Sprendimas šiltinimui iš vidaus: sertifikuota sistema

Termoizoliacija iš vidaus privalo išspręsti du prieštaringus uždavinius – sustabdyti šilumos praradimą per sienas ir būti laidi vandens garams

Šilumos izoliacija yra įrengiama iš vieno sluoksnio Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su viengubu karkasu

Vieno lygio karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Dviejų lygių horizontalaus karkaso vėdinamos sienos sistema Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su dvigubu karkasu

Dviejų lygių karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Grindų šiltinimas stikloporu

Grindų šiluminė ir garso izoliacija naudojant stikloporą, perdangos tarpų užpildymas stikloporu

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Statyba iš SIP - struktūrinių izoliacinių plokščių

Svetur dirbantys lietuviai nusižiūri, kaip statyti šiltus namus

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Kapiliarus perkertančio barjero įrengimas Hidroizoliavimo sistemos

Drėgmė, nepriklausomai nuo to, ar viduje, ar lauke yra dažniausia sienų ir grindų dangų bei po jomis esančių pagrindų pažeidimų priežastis.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.