Garų ir oro srauto izoliavimas

2023-12-01 15:35   Peržiūros : 2993   Spausdinti


Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Garų ir oro srauto izoliavimas

Europoje vis labiau stiprėja energinio naudingumo tendencija, kurią skatina vis griežtėjančios statybos taisyklės ir standartai. Pastato sandarumas bei jo konstrukcijų apsauga nuo drėgmės itin svarbūs siekiant tenkinti teisės aktuose išdėstytus reikalavimus. Anksčiau pastato hermetiškumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais tapo aišku, kad šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarus pastatas padeda pasiekti efektyvų energijos naudojimo balansą. Užtikrinus tinkamą pastato sandarumą, šilumos izoliacijos sluoksnis apsaugomas nuo drėgmės ir oro srautų. Pastarieji du faktoriai daro neigiamą įtaką šiluminiam našumui. Įrodyta, kad dėl prasto oro nelaidumo pastatai gali patirti iki 40 proc. šilumos nuostolių1.

Sandarumo principai

Daugelyje pastatų konstrukcijų buvo įprasta naudoti laiko išbandytus produktus, oro ir garo srautus izoliuojančias membranas (angl. santrumpa AVCL), kad konstrukcijos būtų sandarios ir patvarios ilgą laiką. Šie produktai yra kokybiški ir universalūs, gamintojai suteikia tvirtas garantijas, kai kurie - net iki 15 metų.

Siekiant geriausio sandarumo rezultato, reikėtų vadovautis trimis pagrindiniais principais

1. Nenutrūkstančios linijos" taisyklė, žr. 1 paveikslą. Statomame pastate vidinis elementų sluoksnis turi būti suprojektuotas taip, kad orą ir garus izoliuojantis sluoksnis galėtų būti montuojamas nepertraukiamai, nesukuriant papildomų šio sluoksnio nutrūkimų.

Sandarinimo taisyklė
„Nenutrūkstančios linijos" taisyklės principas.2


2. Turi būti nurodyta, kuri plokštuma sudarys sandarų kiekvieno konstrukcijos elemento (sienos, grindys, lubos ir kt.) sluoksnį ir kokios medžiagos bus naudojamos.

3. Turi būti nurodyta, kaip sandaraus sluoksnio komponentai bus sujungti tarpusavyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir nuolatinis, nenutrūkstantis hermetiškumas. Tiek rangovai, tiek projektuotojai turėtų laikytis „Nenutrūkstančios linijos" taisyklės.

Kam reikalinga garo izoliacija

Garus ir oro srautus izoliuojanti membrana (GOM) turi dvi pagrindines funkcijas: kontroliuoti garų kiekį, kuris migruoja per pastato konstrukcijas, ir sudaryti sandarų orui sluoksnį, jeigu minimas sluoksnis yra sumontuojamas laikantis gamintojų rekomendacijų bei projektuotojams parinkus tinkamus produktus. Įvairūs tyrimai parodė, kad GOM naudojimas yra būtinas siekiant išvengti drėgmės patekimo iš vidinės pastato dalies į stogo, sienų ar lubų konstrukcijas. Netinkamas GOM įrengimas ar membranų parinkimas gali lemti pelėsių susidarymą, struktūrines žalas ir konstrukcijų šiluminių savybių praradimą. Dėl visų šių faktorių gali padidėti tiesioginės išlaidos energijai.

Drėgmės pažeista konstrukcija
Drėgmės pažeistos konstrukcijos.

Nesumontavus GOM, gali kilti drėgmės kaupimosi rizika, atsirandanti vandens garams keliaujant iš drėgnos aplinkos, ypač - statybos proceso metu, į sausą. Gyventojai, t. y. pastato naudotojai, taip pat kasdien sukuria tam tikrą drėgmės kiekį, kuris dėl GOM nebuvimo ar netinkamo jos sumontavimo gali patekti į išorines pastato konstrukcijas. Konkretaus pastato modeliavimas ir GOM pritaikymas atliekamas naudojant dabar jau visuotinai žinomus standartinius skaičiavimo metodus, pavyzdžiui, „Glaser" modelį3.

Efektyvus sandarinimas pasiekiamas ne tik parinkus tinkamus gaminius, tačiau ir vengiant bet kokio, net minimalaus statybos broko. Todėl visas projektavimo ir statybos procesas turi būti itin griežtai prižiūrimas ir užtikrinama, kad laikomasi aukštos darbų kokybės standartų.

Galimos drėgmės  konstrukcijose susidarymo priežastys ir pasekmės

Pagrindinės drėgmės susidarymo priežastys yra:

DRĖGMĖS SUSIDARYMO PRIEŽASTYS3

KOMENTARAS

Statyboje naudojamas vanduo

Gipsui, betonui ir mūrui reikia didelio kiekio vandens

Vandens kaupimasis statybos metu

Lietus ir sniegas

Montavimo kokybė

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

 • palėpių liukams,
 • langams ir stoglangiams,
 • durims,
 • pertvarinėms sienoms,
 • visoms jungtims su betonu, medžiu ir kt.

Pastato eksploatavimas

Pastatų eksploatavimo metu sukuriama drėgmė. Pastato naudotojai vidutiniškai sukuria tokį drėgmės kiekį:

 • miego metu - 40 g/val.,
 • sėdimas darbas - 70 g/val.,
 • namų ruoša - 90 g/val.,
 • vidutinio sunkumo rankinis darbas - 300 g/val.

Tam tikrais atvejais gali būti sunku pasiekti efektyvų pastato džiūvimo procesą, ypač tada, kai nėra tiksliai žinomas statyboje naudojamų medžiagų drėgnumas. Naudojant pastatą, difuzija ir konvekcija yra tipiniai drėgmės migracijos į pastato konstrukcijas būdai. Difuzija vyksta dėl slėgių skirtumo tarp vidinės ir išorinės pastato erdvės. Žiemos metu difuzija vyksta iš pastato vidaus į išorę, o vasarą - atvirkščiai.

Patenkantį garų kiekį lemia garus ir oro srautus izoliuojančio sluoksnio atsparumas difuzijai (MNs/g arba Sd reikšmė, išreikšta metrais). Konvekcija vyksta veikiant oro srautui, pavyzdžiui, dėl prastai įrengtų izoliacinio sluoksnio jungčių ar statybos broko. Dėl didelio konvekcinių garų kiekio gali padidėti drėgmės lygis ir ji gali imti kauptis šilumos izoliacijos sluoksnyje. Šis procesas gali smarkiai padidinti kondensacijos riziką.

Garų difuzija gali būti apskaičiuojama pagal nuspėjamas aplinkos sąlygas ir oro srautus izoliuojančio sluoksnio atsparumą. Šiuos skaičiavimus atlieka projektuotojai arba membranų gamintojai. Konvekcinis garų perdavimas yra sunkiai apskaičiuojamas, kadangi jį nulemia tokia faktoriai kaip vandens kiekis, naudojamas statybos metu, ir medžiagų montavimo kokybė.

Garo izoliacijos tipai

Teoriškai bet kuri GOM turi būti sandari. Tačiau garų difuzijos (laidumo ar nelaidumo) laipsnis priklauso nuo medžiagos sudėties, todėl vienas GOM tipas negali būti naudojamas absoliučiai visų tipų pastatuose. Šiuo metu rinkoje yra keturių technologijų GOM: (kietos) polietileno membranos, paprastai turinčios dideles ir fiksuotas Sd reikšmes; kompozitinės - su mažomis arba vidutinėmis Sd reikšmėmis; atspindinčios; turinčios kintančias Sd reikšmes GOM. Tipiniai šių produktų skirtumai pateikiami lentelėje.

GOM produktai

 

POLIETILENAS

KOMPOZITINĖS GOM

GOM SU KINTAMA Sd VERTE

ATSPINDINČIOS GOM

Atsparumas garams (MNs/g)

≥ 100MN/g iki

10 MN/g iki

1,5 iki 25 MN/g

> 500 MN/g

500-750 MN/g ir

125 MN/g

1,25 iki 50 MN/g

metalu dengtiems junginiams

daugiau

 

0,25 iki > 150 MN/g

> 2500 MN/g junginiams su aliuminio folija

Sd vertė (m)

≥ 20 m iki 100-

Nuo 2 iki 25 m

0,3 iki 5m*

> 100 m metalu

Atsparumas garams, išreikštas kaip oro sluoksnio storis

150 m ir daugiau

 

0,25 iki 10m**

dengtiems junginiams

 

 

0,2 iki > 30 m***

> 500 m junginiams

 

 

Kuo žemesnė apatinė ir kuo aukštesnė viršutinė vertė, tuo didesnis produkto efektyvumas

su aliuminio folija

 

 

Sd vertė (m)

≥ 20 m iki 100-

Nuo 2 iki 25 m

0,3 iki 5m

> 100 m metalu

Atsparumas garams, išreikštas kaip oro sluoksnio storis

150 m ir daugiau

 

0,25 iki 10m

dengtiems junginiams

 

 

0,2 iki > 30m

> 500 m junginiams

 

 

Kuo žemesnė apatinė ir kuo aukštesnė viršutinė vertė, tuo didesnis efektyvumas

Su aliuminio folija

 

 

Produkto technologijos pavyzdžiai

Standartinės polietileninės membranos

Dengtas „Spunbond" tipo
polipropilenas, termiškai
sujungtas polipropenas arba
poliesterio neaustinės medžiagos

„Spunbond" polipropilenas /
poliamido laminatas*
„Spunbond" polipropilenas /
polietilenas
kopolimeras**
„TYVEK® Airguard®"
technologija***

Polietilenas,
metalizuotas polipropilenas arba
poliesteris
„Spunpond" tipo gaminys sustiprintas
aliuminio folijos sluoksniais

Esant normaliam kambario drėgmės lygiui (40-70 proc.), kintamos Sd vertės GOM ne tik apsaugos konstrukcijas žiemos metu, bet leis joms išdžiūti bei pašalinti nepageidaujamą drėgmę vasaros mėnesiais.

SVARBU

Kuo didesnė Sd vertė, tuo didesnis GOM atsparumas drėgmei žiemos metu, bet atvirkščiai - tuo mažesnis išdžiūvimo potencialas vasaros sezonu.

Jei kontroliuojama statybos eiga ir procesai, pašalinamos visos galimos rizikos šilumos izoliaciniam sluoksniui įgerti drėgmės, fiksuotos Sd vertės gaminys yra geras pasirinkimas. Tačiau, jeigu minimos rizikos nepašalinamos arba atliekami apšiltinimo darbai esant šlapioms konstrukcijoms, GOM tipai su kintančia Sd verte turi didesnę naudą.

Daugelis stogo ir sienų konstrukcijų yra patvarios tik tuomet, jei jos gali išdžiūti ir į vidinę pastato pusę. Daugeliu atvejų drėgmės žala gali būti susijusi su tuo, kad praktiškai yra garų barjeras, nelaidus abiem kryptimis, t. y. ribojamas konstrukcijų džiūvimas4.

Rinkoje esančių polietileno membranų Sd reikšmės paprastai yra nuo ≥ 20 m iki 100-150 m (≥ 100 MN/g iki 500-750 MNs/g ir daugiau). Dėl didelio nelaidumo garams būtent šie gaminiai greitai gali tapti spąstais drėgmei, kadangi  konstrukcijos išdžiūvimas link kambario pusės yra sunkiai įmanomas. Naudojant tokio tipo garo membranas privaloma laikytis darbų eigos: pradėti darbus nuo kokybiško garo izoliacinės membranos užsandarinimo ir tik tuomet vykdyti visus betono liejimo, tinkavimo ir kitus, daug drėgmės sukuriančius darbus.

Kaip minėta anksčiau, GOM su kintama Sd reikšme suteikia puikią apsaugą nuo kondensacijos pavojaus ir apsaugo nuo potencialios žalos, kuri susidarys dėl padidėjusios garų kondensacijos pastato konstrukcijose. Kuo didesnis kintamojo GOM Sd reikšmės diapazonas, tuo didesnė apsauga nuo drėgmės ir galimos žalos konstrukcijoms bei šilumos izoliaciniam sluoksniui. Žemesnioji Sd reikšmė reiškia kintamo GOM išdžiūvimo galimybes vasaros metu, o viršutinė Sd reikšmė nurodo apsaugą žiemos metu.

SVARBU

Europos klimatui, ypač šiaurinėje bei Baltijos jūros klimato zonoje, rekomenduojama žemesnioji Sd vertė 0,2 m, viršutinė > 30 m ir daugiau.

Kartais į rinką pateikiama GOM kintančios vertės produktų su žemąja 0,25  Sd verte ir skirtumas tarp 0,2 bei 0,25 m Sd verčių gali atrodyti mažas, tačiau tai gali turėti lemiamą poveikį, kai drėgmė šalinsis iš pastato, kadangi kuo didesnė Sd vertė, tuo ilgiau šis procesas vyks.

Nors kintančios vertės GOM produktų panaudojimas atrodo beribis, visuomet patartina reikalauti gamintojo pateikti konkrečiam projektui parengtą „Kondensacijos rizikos analizę", kuri yra atliekama kiekvienu atveju individualiai pagal projektą, medžiagiškumą, vietovę ir kt.

Garus ir oro srautus izoliuojančios membranos pasirinkimas priklauso nuo daugelio kriterijų, pavyzdžiui, patalpų drėgmės lygio, išorinės konstrukcijos medžiagų Sd vertės arba šilumos izoliacijos difuzijos atvirumo.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos rekomendacijos pagal drėgmės lygį ir pastato tipą.

Garo ir oro srautų izoliacinių membranų (GOM) parinkimas

Izoliacinių membranų parinkimas

Žalia - rekomenduojama, raudona - nerekomenduojama, geltona - reikalingi papildomi skaičiavimai pagal individualų projektą.

Rekomenduojami garo izoliacijos parametrai

Remiantis gerąja praktika bei atsižvelgiant į vis griežtėjančius statybos reglamentus, žemiaus esančioje lentelėje pateikiamos rekomenduojamos garo ir oro srautų izoliacinių membranų savybės.

Rekomenduojamos GOM savybės

Rekomenduojamos GOM savybės

Viena iš svarbiausių savybių, kuri padeda išvengti galimo broko ir pagreitina darbą, yra GOM pailgėjimas prie didžiausio tempimo. Kuo ši reikšmė didesnė, tuo gaminys yra tampresnis ir tai turės neigiamas pasekmės montavimo metu. Naudojant ypatingai tamprų gaminį kyla didžiulė rizika jį pažeisti, netinkamai užsandarinti ir pan.

Garo izoliacijos montavimas

Pasirinkta garus ir oro srautus izoliuojanti membrana klojama ant apšiltintos konstrukcijos pusės, iš pastato vidaus, iškart ant izoliacinio sluoksnio. Pagrindiniai GOM montavimo principai yra vientisumas ir reikiamos užlaidos.

Bet kuris oro ir vandens garų izoliacinis sluoksnis turi būti klojamas taip, kad danga būtų vientisa. Visas vidinis sienų, stogų ir lubų paviršius turi būti nepertraukiamai padengtas membrana. Užtikrinant orui nelaidų sandarumą, atitinkamose vietose būtina naudoti, specialią lipnią juostą. Mechaniniam tvirtinimui pasiekti turi būti naudojamos kitos priemonės, geriausiai tam tinka tašai, lentjuostės. (žiūrėti 5 paveiksliuką).

GOM vientisumo užtikrinimas
GOM vientisumui užtikrinti naudojamos pagalbinės medžiagos.

Privaloma padaryti mažiausiai 100 mm pločio užlaidas tarp tarpusavyje susijungiančių GOM membranų Membranos tarpusavyje turi būti suklijuojamos dvipusio lipnumo specialia lipnia juosta. Kaip alternatyva dvipusei lipniai juosta, jungtys gali būti užsandarintos naudojant drėgmei atsparią akrilinę lipnią juostą Klijavimo metu, patartina lipnios juostos nepertempti, kadangi tai gali turėti įtakos prilipimui. Po klijavimo reikia įsitikinti, kad juosta visur uždengia dviejų GOM membranų jungtis ar nėra jokių susiraukšlėjimų bei pažeidimų.

Užlaidos sandarinimas lipnia juosta

Užlaidos sandarinimas lipnia juosta
Užlaidos ir sandarinimas lipnia juosta.

Oro tarpas už garo izoliacijos

Gera praktika - tarp vidinio sluoksnio (gipso kartono ar kita) ir GOM membranos palikti oro tarpą, kad susidarytų pagalbinė, instaliavimo ertmė. Tokiu atveju membrana nebus pradurta, kuomet instaliuojami kištukiniai lizdai, jungikliai ir pan. Tam galima panaudoti medines, ne plonesnes nei 25 mm, lentjuostes (žiūrėti 8, 9 ir 10 paveikslėlius).

Izoliavimui parinktas tarpas
Instaliacijai paliktas tarpas.

Garo izoliacijos vientisumas

Privaloma visiškai uždengti vidinių stogų konstrukcijų paviršių, užtikrinant maksimalų padengimą visose dalyse. Montavimo metu įprastai susidaro tik kelios GOM tipo membranų sluoksnių užlaidos, užtikrinant nelaidumą orui jos turi būti ne siauresnės nei 100 mm. Visos užlaidos turi būti sandarinamos drėgmei atsparią akriline lipnia juosta arba dvipuse lipnia juosta. Kiekviena kita alternatyva privalo būti išbandyta prieš darbų pradžią. Siekiant maksimaliai kokybiško rezultato visas užlaidas rekomenduojama sandarinti naudojant mechaniškai tvirtas, nelanksčias ir mažai tamprias lipnias juostas.

Garo izoliacijos išpjovimai, perėjimai ir jų sandarinimas

Įvairios konstrukcijos ir komunikacijos yra dažnas atvejis, kuomet sunku sumontuoti vientisą GOM membraną, tačiau privalu stengtis, kad plėvelės išpjovimų būtų kiek įmanoma mažiau. Perėjimai dažniausiai atliekami ties sijomis, kaminais, ventiliaciniais kaminėliais, vamzdynais, laidais vedančiais iš patalpos vidų į pastato išorę ar atvirkščiai. Bet koks pradūrimas privalo būti užsandarintas. Visos plėvelės užlaidos, išpjovimai vamzdynams, laidams ir elektros lizdams turi būti užsandarinami drėgmei atsparia akriline lipnia juosta, dvipusio lipnumo lipnia juosta arba specialia tampria butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta.

Vamzdžio perėjimo sandarinimas
Vamzdžio perėjimo sandarinimas.

Sijų sandarinimo principas
Sijų sandarinimo principas.

Privaloma išlaikyti montuojamos membranos vientisumą perėjimuose ant gretimų sienų, grindų ir stogo sandūrose. Tam naudojama akrilinė vienpusio lipnumo juosta, butilinė lipni juosta arba speciali tampri butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta. Paprastai drėgmei atsparios akrilinės juostos yra skirtos lygiems paviršiams, butilinės naudojamos, kuomet reikia produkto, skirto klijavimui ant šiurkštaus paviršiaus, specialia tampri butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta klijuojama kampuose, aplink vamzdžius, laidus, sijas ir pan. Sugeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti.

Pastaba: juostų paskirtis - tik sandarinimas, o ne mechaninis tvirtinimas! Taip pat įsitikinkite juostų ilgaamžiškumu - išdžiūvusi juosta atšoks ir sandarumo neliks. Juostų ilgaamžiškumą turi garantuoti gamintojas.

Drėgmei atspari akrilinė sandarinimo juosta
Drėgmei atspari akrilinė sandarinimo juosta.

Butilinė juosta šiurkštiems paviršiams
Butilinė lipni juosta šiurkštiems paviršiams.

Garo izoliacijos pažeistų vietų sandarinimas

Jei montavimo metu GOM membrana mechaniškai nutrinama ar joje atsiranda kokių nors pradūrimų, pažeistas sritis reikia užsandarinti drėgmei atsparia akriline sandarinimo juosta arba specialia metalizuota juosta Jei pažeistas plotas didelis, reikia šį plotą uždengti papildomu membranos sluoksniu, o perimetrą užsandarinti drėgmei atsparia akriline sandarinimo juosta. Sumontuota membrana turi būti nelaidi vandens garams ir konvekcijai visu savo plotu ir ypatingai ties stoglangių, langų ar durų angomis.

Šarūnas Palepšaitis, DuPontTM ir ASA.LT iliustracijos

 

Šaltiniai

1 NHBC Foundation, Michael Jaggs and Chris Scivyer, BRE: A practical guide to building airtight dwellings, June 2009.

2 www.Passivhaustagung.de, DIN 4108-7 Air-tightness of buildings.

3 DIN 4108-3.

4 BSI Standards Publication: BS 5250:2011 - Code of practice for control of condensation in buildings.

5 Fraunhofer Institut für Bauphysik, H. B. Künzel: Adapted vapour control for durable building enclosures, April 2005.


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Difuzinės, garo, vėjo izoliacinės plėvelės
Visi kategorijos straipsniai
Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Kaip šiltinti šlaitinį stogą poliuretano putomis, poliuretano putų savybės  

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas, garo izoliacinės plėvelės jungimai, praėjimų per garo izoliacinę plėvelę sandarinimas 

Apšiltinamas namas

Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas 

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis yra efektyvus būdas apšiltinti šlaitinį stogą, perdangas, išorės ir vidaus sienas. 

Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų izoliacinės plėvelės montavimas, vėjo izoliacinės plėvelės montavimas 

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas 

Sienų šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Fasado siltinimas

Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado 

Namo statyba iš termoblokelių

Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių 

Daugiabučių siūlių remontas

Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas 

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.  

Fasado šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata  

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Rasos taškas

Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams 

Elastriniai fix all klijai

Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui 

Pamatų šiltinimas

Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija 

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai 

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas 

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelio g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Kaip šiltinti šlaitinį stogą poliuretano putomis, poliuretano putų savybės

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas, garo izoliacinės plėvelės jungimai, praėjimų per garo izoliacinę plėvelę sandarinimas

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis yra efektyvus būdas apšiltinti šlaitinį stogą, perdangas, išorės ir vidaus sienas.

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų izoliacinės plėvelės montavimas, vėjo izoliacinės plėvelės montavimas

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Fasado šiltinimas akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Elastriniai fix all klijai Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Izoliacijos sandarinimas Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Lango montavimo broko taisymas Lango montavimo broko taisymas

Kaip ištaisyti lango montavimo broką? Lango šiluminės izoliacijos įrengimo klaidos

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Silikoniniai hermetikai Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Fasado apdaila Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,

Vėdinamo fasado įrengimas Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Sienų šiltinimas poliuretano putomis Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam.

Sienos tarpo šiltinimas Sienos tarpo šiltinimas

Mūrinės sienos tarpų šiltinimas termoputomis

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Maslauskas Kokias sandarinimo juostas naudoti, kad neišdžiūtų ir neatsiklijuotų?

Atsako Gintaris Maslauskas, UAB „Soudal" technikos direktorius

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Medinio namo apšiltinimas Medinio namo apšiltinimas

Kaip apšiltinti medinį namą

daugiau
Garų izoliacija šiltinant iš vidaus Garų izoliacija šiltinant iš vidaus

Ar visada šiltinant iš vidaus reikalinga garų izoliacija?

daugiau
Balkono apšiltinimas Balkono apšiltinimas

Kaip apšiltinti balkoną? Kaip sujungti kambarį su balkonu, kaip išvengti kondensato ir pelėsio?

daugiau
Oro tarpo užpildymas Oro tarpo užpildymas

Kuo užpildyti oro tarpą sienoje?

daugiau
Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas Šiltinančios medžiagos storio skaičiavimas

Kokios savybės būtinos šiltinimo medžiagai, koks turi būti jos storis, termoizoliacinės medžiagos ir šiluminė varža

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Purškiamos dviejų komponentų termoizoliacinės putos Soudafoam MaxTwo HFO R ir MaxTwo HFO

Termoizoliacinės putos sandarinimui, garso izoliacijai, š...

Šiltinimas poliuretano putomis Kaunas
Šiltinimas poliuretano putomis Kaunas

Bet kurios konstrukcijos šiltinimas poliuretano putomis y...

Šiltinimas poliuretano putomis kaina
Šiltinimas poliuretano putomis kaina

Kokia šiltinimo poliuretano putomis kaina, geriausia kain...

Butilinė aliuminio juosta sandarinimui SOUDAL BYTUBAND

Tampri sandarinimo juosta su lipnia danga

hidroizoliacija „Swelltite“
Naujos kartos hidroizoliacija savaime „užgydo“ pažeidimus

Bentonitinio molio hidroizoliacija „Swelltite“

8.8 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Plokščio stogo apšiltinimas 1
Plokščio stogo apšiltinimas polistireniniu putplasčiu

Plokščio stogo įrengimas, apšiltinant jį polistireniniu p...

Aukštos kokybės pluoštu sustiprinta polimero pasta Soudatight LQ

Polimero pasta nepralaidi orui ir garams, perėjimų, langų...

1
Aukštuminių pastatų hidroizoliacija. Ką būtina žinoti?

Hidroizoliacija aukštuminiam, didelių tūrių pastatams

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Savaime besiplečianti sandarinimo juosta
Savaime besiplečianti sandarinimo juosta SOUDABAND PRO BG1

Impregnuota, suspausta jungčių sandarinimo juosta. Gali b...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Penosil sandarinimo putos
Penosil sandarinimo medžiagos

PENOSIL - tiesiausias kelias iki teisingo sprendimo!

Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms
Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms

PAROC plokščiųjų stogų plokščių pakuotė

Sandarinimo putos
Sandarinimo putos langams

Elastingos Sandarinimo putos, sandarinimo putų naudojimas...

Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė
Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė – mažiau plastiko, patogiau dirbti

Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių lubų apšiltinimas

Apsauga nuo pelėsių PENOSIL Stop Fung
Apsauga nuo pelėsio - antipelėsinis silikonas PENOSIL Stop Fung

Silikoninis hermetikas nuo pelesio, antipelesinis hermeti...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

1 2 3 4 5
Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Naujos kartos hidroizoliacija

Naujos kartos hidroizoliacija, poliuretaninė hidroizoliacija plokštiems stogams, terasoms, balkonams, pamatams, parkingams

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Garažo ir rūsio lubų šiltinimas, akmens vatos plokštės garažų ir rūsių lubų šiltinimui

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Mineralinė vata Mineralinė vata: kaip teisingai pasirinkti?

Techninės charakteristikos, ekologiškumas ir montavimo specifika. Mitai apie stiklo vatą.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

pamatu hidroizoliavimas Pamatų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, pamatų hidroizoliacijos klaidos, pamatų hidroizoliacijos medžiagos, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Difuzinė mastika tepama ant norimo apsaugoti paviršiaus teptuku. Difuzinė izoliuojanti mastika

Siekiant aukštos energinio efektyvumo klasės, rezultatas labai daug priklauso nuo izoliacinių sprendimų kokybės. Vienos iš sudėtingiausių vietų šiuo požiūriu yra langų ir durų sandūros su konstruktyvu.

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Naujos kartos termoizoliacinės plokštės

Vis griežtėjantys reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui kelia galvos skausmą ir projektuotojams, ir statytojams: kaip tenkinant energinio naudingumo klasių reikalavimus ir storinant apšiltinimo sluoksnį, nepaversti pastato kariniu bunkeriu su angomis šaudymui vietoj langų.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Šiltinimas akmens vata

„Galima pasodinti ne vieną medį, užauginti ne vieną sūnų, tačiau namą, jeigu tik nesate statybininkas, savo gyvenime tikriausiai statysite vienintelį. Todėl aš pirmiausia norėjau, kad jis būtų kokybiškas, mano supratimu, tai reiškia sveiką, šiltą ir ekonomišką“, - sako namo savininkas. Jis namą stato rangos būdu, samdo techninę priežiūrą, itin atsakingai rinkosi medžiagas.

Perdangų izoliavimas akmens vata

Perdangų virš rūsio, tarp aukštų, tarp gyvenamosios pataplos ir šaltos palėpės šiltinimas

Plaušines medžiagas būtina gerai izoliuoti

KTU mokslininkų tyrimas: oro tarša statybos darbų metu, nuimant nuo stogų seną asbestcemenčio dangą, šilumos izoliacijai naudojant plaušines medžiagas, gali padidėti.

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Hidroizoliacine juosta Hidroizoliacija drėgnose patalpose

Akivaizdu, kad vanduo skverbiasi į pastato konstrukcijas, sudarydamas puikias galimybes atsirasti patalpų defektams, gadinti patalpų apdailą ir galiausiai - pastato konstrukcijas. Taigi, gali būti padaryta žala ne tik savo, bet ir kaimynų turtui.

Sprendimas šiltinimui iš vidaus: sertifikuota sistema

Termoizoliacija iš vidaus privalo išspręsti du prieštaringus uždavinius – sustabdyti šilumos praradimą per sienas ir būti laidi vandens garams

Šilumos izoliacija yra įrengiama iš vieno sluoksnio Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su viengubu karkasu

Vieno lygio karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Dviejų lygių horizontalaus karkaso vėdinamos sienos sistema Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su dvigubu karkasu

Dviejų lygių karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Grindų šiltinimas stikloporu

Grindų šiluminė ir garso izoliacija naudojant stikloporą, perdangos tarpų užpildymas stikloporu

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Statyba iš SIP - struktūrinių izoliacinių plokščių

Svetur dirbantys lietuviai nusižiūri, kaip statyti šiltus namus

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Kapiliarus perkertančio barjero įrengimas Hidroizoliavimo sistemos

Drėgmė, nepriklausomai nuo to, ar viduje, ar lauke yra dažniausia sienų ir grindų dangų bei po jomis esančių pagrindų pažeidimų priežastis.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?