Energijos taupymo sprendimai

2023-05-17 11:52   Peržiūros : 570   Spausdinti


Sienų šiltinimas iš vidaus, kapiliarinė šildymo sistema, šilumos siurblys ir saulės elektrinė, infraraudonųjų spindulių šildytuvai, energiją taupančios lemputės ir prietaisai.

Energijos taupymo sprendimai

Kaip sumažinti elektros ir šildymo sąnaudas šiandien ir ateityje? Greiti ir į ateitį orientuoti sprendimai.

Sienų šiltinimas iš vidaus

Pastatų išorinių sienų šiltinimas patalpose naudotinas tik tokiais atvejais, kai nėra galimybės jų išorines sienas apšiltinti iš išorės, kai būtina mažinti šilumos nuostolius, kai pastatuose netenkinami higienos normos reikalavimai. Masinėje naujų pastatų statyboje toks šiltinimas netinka, nes jis be teigiamų savybių turi ir neigiamų.

Žinome, kad šis patalpų apšiltinimo būdas vis tik neretai naudojamas. Šalti kambariai, didelė santykinė drėgmė, papeliję išorinių sienų kampai - ne vienas daugiabučio namo gyventojas, nesulaukdamas būsimos renovacijos, savarankiškai bando pagerinti savo šeimos gyvenimo sąlygas.

Apšiltinimą iš vidaus renkasi ir kolektyvinių sodų gyventojai, norėdami pritaikyti senus vasarnamius nuolatiniam gyvenimui. Šis apšiltinimo būdas pasirenkamas dėl palyginti mažų investicijų, galimybės atlikti vidaus apšiltinimo darbus savomis jėgomis.

Šį apšiltinimo būdą dažnai renkasi Europos didmiesčių senamiesčių gyventojai, nes apšiltinimas iš lauko draudžiamas dėl architektūrinio stiliaus ir paveldo ribojimų.

Į apšiltinamų iš vidaus pastatų kategoriją galima priskirti ir jau dalinai apšiltintus pastatus iš lauko pusės. Prieš 15 - 20 metų naujai statomiems ir jau pastatytiems pastatams apšiltinimui iš lauko buvo naudojamos 5 cm, retesniais atvejais 10 cm storio polistireninio putplasčio plokštės. Pakitus energijos kainoms ir pasikeitus energinio efektyvumo reikalavimams, tokie pastatai, nenorint keisti fasado, gali būti papildomai apšiltinti iš vidaus be didesnių problemų.

Šiltinant išorines sienas patalpoje, jų laikantysis sluoksnis pasilieka išorėje. Reikia suprasti, kad dėl to išorinis laikantysis sluoksnis yra veikiamas temperatūros, drėgmės. Laikantysis sluoksnis žiemą daugiau įšąla, vasarą daugiau įkaista, todėl linkęs deformuotis, jame susikaupia daugiau drėgmės, gali atsirasti drėgmės dėmių, jungtyse su skersinėmis sienomis, ties pertvaromis ir perdangomis susidaro šilumos tilteliai, dėl to blogėja viso pastato fizinė būklė.

Sienų šiltinimo iš vidaus schema

Kitas, ne mažiau svarbus klausimas apšiltinant pastatus iš vidaus, kuriam būtina skirti ypatingą dėmesį - teisingai išspręsti vandens garų kondensavimosi klausimą.

Rasos taško suisidarymas iš vidaus šiltintoje sienoje
Kai patalpa šiltinama iš vidaus, siena atsiduria neigiamos temperatūros zonoje. Garai kondensuojasi ant šalto paviršiaus ir tampa į sieną įsigeriančia drėgme

Rasos taško susidarymo vieta uždaroje sienos konstrukcijoje priklauso nuo sienos šiluminių savybių, kiekvieno sluoksnio storio ir medžiagų bei jų padėties. Siekiant išvengti galimo garų kondensato susidarymo, labai svarbu teisingai apskaičiuoti izoliacinės medžiagos storį, tinkamai panaudoti garo izoliacinę plėvelę.

Sudėtingiausia gyvenantiems stambiaplokščiuose senos statybos namuose. Daugiabučių namų, statytų iki 1993 m, šiluminė varža turėjo būti 1, tačiau VGTU specialistams atlikus Vilniaus daugiabučių namų būklės analizę, nustatyta, kad sienos varža nesiekia planuoto ir kai kur lygi tik 0,8.

Dar vienas aspektas, patalpas šiltinant iš vidaus - šiek tiek sumažėja kambario plotas, bet daugelis gyventojų tai sprendžia keisdami būsto interjerą, baldų išdėstymą. Šiuos darbus galima atlikti be didesnių investicijų, savomis jėgomis, vis tik apšiltinimo iš vidaus darbai reikalauja ne tik kruopštumo, bet ir žinių. Nesilaikant darbų technologijos, galima susikurti dar didesnių problemų su kambario mikroklimatu nei buvo iki šiltinimo.

SVARBU

Pasirinkus apšiltinimą iš vidaus, svarbu teisingai išspręsti du klausimus: teisingai pasirinkti termoizoliacinės medžiagos storį ir išvengti iš patalpos migruojančių šilto oro garų kaupimosi tarp šiltinimo medžiagos ir šaltos lauko sienos.

Medžiagos sienos šiltinimui iš vidaus
Medžiagų sluoksnių principinis išdėstymas apšiltinant sienas iš vidaus: Rt - neapšiltintos atitvaros visuminė šiluminė varža; Rad - papildomos termoizoliacinės konstrukcijos suminė šiluminė varža.

Pasirinkus mažesnį termoizoliacijos storį, galima mažiau pakenkti pastato išorinėms konstrukcijoms ir išvengti rasos taško neigiamų pasekmių, tačiau ir apšiltinimo efektas bus mažesnis. Pasirinkus didesnį termoizoliacijos storį, jau būtina naudoti garo izoliacine plėvelę.

Vilnius Gedimino technikos universiteto mokslininkų atliktas temperatūros laukų modeliavimas su įvairiais iš vidaus apšiltintų išorės sienų variantais parodė, kad, norint pritaikyti šiltinimo iš vidaus būdą, išorinių sienų šiluminė varža turi būti apie 1,2 kv. m·K/W. Eksperimentais nustatyta, kad šiltinamosios medžiagos storis šiltinant iš vidaus, jeigu nėra vandens garų izoliacijos, gali būti apytikriai apie 4 cm. Didinant termoizoliacijos storį būtinai reikalinga vandens garų izoliacija.

Panašias išvadas galima daryti ir panagrinėjus vandens garų skvarbos per apšiltintą iš vidaus sieną.

Bandymas: 1.240 mm gelžbetoninė siena iš vidaus apšiltinta 50 mm Šiloporas Neo EPS 70 plokšte. Vandens garų pasišalinimo per atitvarą kreivė EPS ir gelžbetoninės sienos sandūroje susiliečia, susidaro 620 g/m2 kondensato. Nors konstrukcija išgarina truputį daugiau - 705 g/m2, šie skaičiai artimi ir bendra išvada konstrukcijai - neigiama.

Sienos šiltinimo iš vidaus storis

Kitas bandymas: 240 mm gelžbetonio siena iš vidaus apšiltinta 100 mm Šiloporas Neo EPS 70 plokšte, tarp vandens neįgeriančios gipso kartono plokštės ir EPS plokštės panaudota garo izoliacinė plėvelė. Šiuo atveju vandens garų pasišalinimo per konstrukciją kreivė neliečia garų kondensavimosi kreivės, konstrukcija laikoma teisinga.

Sienos šiltinimas iš vidaus su plėvele

Šiltinimo iš vidaus rekomendacija - apšiltinimui iš vidaus naudojant 4 cm ir didesnio storio termoizoliacijos plokštę, siekiant apsaugoti sieną nuo kondensato problemų, būtina naudoti garo izoliacinę plėvelę. Ir čia svarbus momentas - būtina suvaldyti vandens garų kondensaciją kambaryje. Uždarius vandens garų pasišalinimo per sieną kelius, reikalinga saugotis jų neigiamų pasekmių ir užtikrinti gerą kambarių mikroklimatą: būtina peržiūrėti ir atstatyti projektinius pastato ventiliacinius kanalus, vonioje ir virtuvėje įrengti papildomą ištraukiamą ventiliaciją, atsisakyti perteklinių kambarinių gėlių, nuolat vėdinti kambarius. Jei kambario santykinė drėgmė neviršys 60 proc. garų kondensavimosi ir pelėsio neturėtų būti.

Žinant bent apytikrę senų sienų šiluminę varžą, nesudėtinga nustatyti, kokio storio termoizoliacija tinka konkrečiai sienai.

Parenkant polistireno storį, rekomenduojama vadovautis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 4 lentelėje pateikta nuoroda.

Atitvarų šiluminė varža

Jeigu, pavyzdžiui, mūro sienos iš pilnavidurių silikatinių plytų su oro tarpu, kurios storis yra 53 cm, varža yra 0,74 kv. m·K/W, reiškia, kad turi būti įrengta papildoma termoizoliacinė konstrukcija, kurios varža yra 1-1,5 kv. m·K/W. Tokią šiluminę varžą turi 50 mm akmens vatos, stiklo vatos ar polistireninio putplasčio termoizoliacija.

Pavyzdžiui, „Kauno šilo" 50 mm polistireninio putplasčio Šiloporas Neo EPS 70 šilumos laidumas λD= 0,032 W/(m·K). R=d/λD, d -plokštės storis. Vadinasi, plokštės šiluminė varža yra 1,56 (kv.m K/W). Tai reiškia, kad 50 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis galima šiltinti iki 0,9 šiluminę varžą turinčias lauko sienas. Tai nėra labai tikslus skaičiavimas, skaičiuojant tiksliai reiktų pridėti klijų ir apdailos sluoksnių šilumines varžas, bet jos didelės įtakos neturi.

Vokiečių, šveicarų ir kitų šalių patirtis rodo, kad, šiltinant išorines aitvaras iš vidaus, reiktų šiltinti ir šalia esančių skersinių atitvarų 50 cm pločio zonas.

Sienos sandūros su perdanga apšiltinimas
Sienos šiltinimas iš vidaus ir jungtis su tarpaukštine perdanga.

Apskaičiavus reikiamą šiltinimo sluoksnio storį, putplastis klijuojamas ant švarių ir lygių sienų, svarbu, kad tarp sienos ir klijuojamų putplasčio plokščių nebūtų oro tarpų.

Tokiu atveju sienos „sumuštinį" sudaro: lauko siena + šiltinimo medžiagos sluoksnis + garo izoliacinė plėvelė + vidaus apdailos plokštė ir/arba tinkas.

Apšiltinimo iš vidaus efektas
Apšiltinus iš vidaus, sienų paviršiaus temperatūra pakyla 3-4 laipsniais.

Šilumos siurblio ir saulės elektrinės sistema

Tiek naujos statybos daugiabučiuose ar komerciniuose pastatuose, tiek individualiuose namuose šiandien perspektyvu įrengti elektrą gaminančius saulės modulius ir šilumos siurblio šildymo sistemą. Jau ir dabar aukštos energinės klasės pastatuose vyrauja vienokio ar kitokio tipo šilumos siurblio šildymo sistemos. Taip atsitiko ne dėl formalių reikalavimų įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius, o dėl to, jog šilumos siurblys yra autonominis, automatinis ir švarus bei saugus šildymo būdas, į kurį vieną sykį investavus daugiau nereikia jokių papildomų investicijų. Ir tai tiesa, nors dalis vartotojų vis dar baiminasi, kad iki norminės temperatūros šilumos siurblys prišildo patalpas tik naudodamas daug elektros energijos. Taip, šilumos siurblys naudoja elektros energiją, bet sunaudodamas 1 kWh elektros energijos pagamina apie 3-4 kW šilumos energijos. Suprantama, kad jei namo ar pastato šilumos nuostoliai dideli, jis nesandarus, šilumos siurblys veiks be perstojo ir elektros naudos daugiau. Bet tikrai šaltų dienų nebūna daug ir tik esant labai šaltam orui šilumos energijai gaminti šilumos siurblys naudoja elektrinį kaitintuvą (teną). Jei namas apšiltintas ir energiškai efektyvus (A ar aukštesnės klasės) šilumos siurblys elektrą iš esmės naudoja tik kompresoriaus darbui.

Jeigu pasirenkamas šildymas dujiniu katilu, reikia papildomai investuoti į vėsinimo, vėdinimo sistemas, atvesti dujų vamzdynus, montuoti katilą. Viską suskaičiavus patrauklesnė gali pasirodyti šilumos siurblio sistema. Taip dažniausiai ir nusprendžia tie, kurie suskaičiuoja visus "už" ir "prieš". Juolab, kad šilumos siurblys gali šildyti, ruošti karštą vandenį, vėdinti, vėsinti.

Tie, kurie siekia visiškos energetinės nepriklausomybės ir pigios elektros bei šildymo, balsuoja už šilumos siurblio ir saulės jėgainės sistemą. Skaičiavimai rodo, kad tokiu atveju saulės elektrinė su kaupu pagamins visą elektrą reikalingą ne tik šilumos siurblio darbui, bet liks ir kitoms reikmėms. Pavyzdžiui, per metus 10 kW saulės elektrinė generuoja vidutiniškai apie 10 000 kWh elektros energijos. Šildantis šilumos siurbliu, kurio metinis SCOP yra 3,5, jis sunaudos apie 6000 kWh elektros energijos. Vadinasi, elektra ir šildymas nekainuos, liks ir buityje naudojamiems prietaisams. Pradinė investicija į tokią sistemą gali siekti apie 20 tūkst. Eur, bet, pabrangus elektros energijai, ji atsipirks per 5-6 metus.

Didžiausią naudingumą turi ir daugiausiai šilumos energijos generuoja geoterminiai šilumos siurbliai. Mažai šilumos energijos naudojantiems naujiems A+ ir A++ klasės individualiems namams ir daugiabučiams patrauklus sprendimas yra iš patalpų vėdinimo metu išmetamo oro šilumos siurblys, kuris iš šilto oro paima šilumos energiją ir grąžina ją šildymo sistemai. Ištraukiamo oro šilumos siurbliai tinkami gerai apšiltintiems namams iki 200 m² ploto.

Šio tipo šilumos siurblys šilumos energiją ima iš ištraukiamo iš patalpų panaudoto oro ir grąžina šildymo sistemai. Lyginant su elektriniu šildymu ir rekuperacine vėdinimo sistema, ištraukiamo oro šilumos siurblio elektros sąnaudos apie du kartus mažesnės. Be to, šie siurbliai yra „viskas viename" įrenginiai - vietoje kelių agregatų vienas įrenginys atlieka šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo funkcijas. Lietuvoje ištraukiamojo oro šilumos siurbliai vertinami kol kas atsargiai, nors, kaip rodo skaičiai ir praktika, jie visiškai tenkina A+ ir A++ klasių namų šilumos poreikius.

Šilumos siurbliai
Švediškų NIBE šilumos siurblių asortimente - visų galimų energijos šaltinių, įvairių galingumų šilumos siurbliai.

Skeptikai gali sakyti, kad tai per daug gerai, kad būtų tiesa. Paslaptis glūdi ne šilumos siurblyje, bet objekte, kurį šis šildo - maži šilumos poreikiai, A+ arba A++ klasė. Jeigu jūsų namas nėra aukštos energinės klasės, galimi kitų tipų šilumos siurbliai.

Vieni populiariausių ir paprasčiausiai įrengiamų - oras-vanduo šilumos siurbliai. Dar daug kas mano, kad šildytis oras-vanduo šilumos siurbliu neekonomiška. Tačiau, pavyzdžiui, NIBE F2120 sezoninis našumo koeficientas yra 4,3. Švediškas NIBE F2120 modelis laikomas vienu efektyviausiu tarp oras-vanduo tipo šilumos siurblių. Gali tiekti iki 65°C pašildytą vandenį, tai yra didžiausia darbinė temperatūra tarp šios klasės šilumos siurblių. Kaip teigia gamintojai, net išorės temperatūrai esant -25 °C, tiekiamo srauto temperatūra vis vien bus apie 63 °C. NIBE F2120 galios diapazonas - nuo 8 iki 20 kW.

Oras-vanduo šilumos siurblio blokas montuojamas lauke, veikiantis jis skleidžia garsą. Garso lygis yra svarbus parametras, minėto modelio keliamas garsas yra vienas mažiausių iš oras-vanduo siurblių - tesiekia 53 dB. Palyginimui - bet kuris šaldytuvas skleidžia 35-40 dB garsą.

Atsakymą, koks šilumos siurblys tinkamiausiais jūsų namui ar patalpoms, rasite UAB "Ekoklima" interneto svetainėje ar tiesiogiai kreipdamiesi į įmonės specialistus, kurie dirba didžiuosiuose šalies miestuose. Specialistai pagal namo ar pastato duomenis suskaičiuoja reikalingą šilumos energijos poreikį, parenka optimaliausią šilumos siurblį, konsultuoja paramos iš APVA gavimo klausimais. Labai svarbu, kad UAB "Ekoklima" yra Europoje didžiausio šilumos siurblių gamintojo Švedijos "NIBE Energy Systems" oficialus atstovas, dirba tik su NIBE šilumos siurbliais, turi kompetetingus konsultantus ir serviso tarnybą. Šilumos siurblys - sudėtinga ir nepigi įranga, tad neverta rizikuoti perkant nežinomo gamintojo prietaisą.

Kapiliarinė šildymo sistema

Kapiliarinė šildymo sistema yra efektyvus ir greitas sprendimas remontuojant patalpas, kai grindinis šildymas netinka dėl būtinybės kelti grindų aukštį, dėl perdangos apkrovos didinimo ir pan. Šią šildymo sistemą galima įrengti grindyse, lubose arba sienose. Polipropileno vamzdelių sistema labai plona, vamzdelių skersmuo nuo 3,3 iki 4,5 mm, jie išdėstyti tankiai ir sudaro tarsi plokščią kilimėlį, kuris tvirtinamas ant sienos arba lubų. Grindyse šildymo kilimėlius galima kloti tiesiog po grindų danga, įtvirtinant juos klijų arba išlyginamajame sluoksnyje.

Plonais vamzdeliais cirkuliuojantis vanduo paviršius įšildo ir atvėsina greičiau nei grindinio šildymo vamzdynas, paprastai esantis storame betono sluoksnyje, sistema ne tokia inertiška, ją ypač naudinga įsirengti su žemesnę temperatūrą generuojančiais energijos šaltiniais, pavyzdžiui, su šilumos siurbliais.

Kapiliarinio šildymo kilimėliai

Lubose ar sienoje įrengtoje kapiliarinio šildymo sistemoje vamzdeliais cirkuliuojantis vanduo 90 proc. šilumos energijos atiduoda spinduliavimo būdu, ir tik 10 proc. - konvekcijos būdu. Vientisas ir tolygiai šilumą spinduliuojantis paviršius lemia maksimalią šildymo galią esant žemesnei šilumnešio temperatūrai, patalpos įšyla tolygiau, išvengiama oro srovių, o tai reiškia sveikesnį ir natūralesnį mikroklimatą.

Be to, turint kapiliarinį šildymą vasaros metu nereikia atskiros kondicionavimo sistemos, kuri naudoja daug elektros energijos. Kapiliarinio šildymo sistema yra du viename sprendimas, nes karštuoju metų laiku vamzdeliais gali cirkuliuoti šaltas vanduo.

Šildymo-vėsinimo kilimėliai slepiami po plonu (10-20 mm) apdailos sluoksniu, gali būti atviri arba, pavyzdžiui, po ažūrinėmis lubų ar sienų plokštėmis ir pan.

Kapiliarinis šildymas
Lubų fragmentas su kapiliarinio šildymo kilimėliais.

Šiai šildymo sistemai labiausiai tinka žematemperatūris šilumos šaltinis, ji atiduoda šilumą efektyvesniu spinduliavimo būdu, patogi tuo, kad ją galima integruoti į bet kokias statybines konstrukcijas. UAB „Tenko Baltic" kapiliarinio šildymo kilimėlius kiekvienu atveju projektuoja ir tiekia individualiai, reikiamo dydžio ir konfigūracijos.

Termostatas šildymo valdymui

Automatinis tiekiamos šilumos energijos reguliavimas leidžia nemažai sutaupyti, nes įgalina sumažinti šildymą kai nieko nėra namuose, taip pat atskiruose kambariuose, kuriais tuo metu niekas nesinaudoja, arba kai orkaitėje kepa pyragas, o ant viryklės garuoja sriuba ir virtuvėje karšta. Lygiai taip pat galimas vėsinimo režimo reguliavimas.

Naujos kartos JUNG šildymo sistemos termostatai veikia dviejų taškų reguliavimo arba impulsų pločio (PWM) algoritmu. Šie termostatai vietoje paprasto jutiklio reakcijos naudoja PWM algoritmą, tai reiškia, kad signalą šildymo prietaisas gauna skaitmeniniu impulsų pločio moduliacijos būdu. Toks šildymo prietaisų valdymas leidžia greitai sumažinti arba padidinti tiekiamos šilumos energijos kiekį, sumažinti šildymo sistemos inertiškumą, sumažėja temperatūros šuoliai, padidėja komfortas ir taupoma šilumos energija. Termostatais galima valdyti vandens vožtuvą grindinio šildymo sistemoje, galimas temperatūros ribų nustatymas, dienos ir savaitės temperatūriniai grafikai. Termostatai gali reguliuoti šildomų grindų sistemas, taip pat elektrinį, radiatorinį, konvektorinį šildymą, yra termostatas žemos įtampos vožtuvų termopavaroms.

Termostatas šildymo valdymui
Patalpų termostatai valdomi paspaudus arba pasukus ratuką - rankenėlę.

Patalpų termostatų savybės ir galimybės:

Kambario termostatas RTR 230:

 • 230 voltų kintamosios srovės;
 • Vidinės temperatūros nustatymas;NC kontaktas (neveikimo būsenoje yra uždarytas);

Kambario termostatas RTR 231:

 • 230 voltų kintamoji srovė;
 • Vidinės temperatūros aptikimas;
 • NC kontaktas (neveikiant uždaromas);
 • Normaliai atviras kontaktas (kai nenaudojamas, yra atviras);
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę;
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną;
 • Šildymo grandinės perjungimas;
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį;
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas;
 • Nuokrypio nustatymas: šviesos diodas signalizuoja, kai išmatuota vertė nukrypsta nuo nustatytos temperatūros 3 laipsniais C;
 • Aptinka atvirus langus (temperatūros kritimo aptikimas);

Patalpų termostatas FRTR 231:

 • 230 voltų kintamosios srovės;
 • Valdo elektrinį grindų šildymą;
 • Išorinės temperatūros aptikimas per nuotolinį jutiklį;
 • Normaliai atviras kontaktas (kai nenaudojamas, yra atviras);
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę;
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną;
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį;
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas;

Patalpų termostatas RTR 241 (24 voltų įtampa):

 • Žemos įtampos versija, skirta 24 voltų pavaroms
 • Vidinės temperatūros aptikimas
 • NC kontaktas (neveikimo būsenoje yra uždarytas)
 • Normaliai atviras kontaktas (tuščiąja eiga yra atviras)
 • Įjungimas ir išjungimas spaudžiant sukamąją rankenėlę
 • Šviesos diodas signalizuoja apie perjungimo būseną
 • Šildymo grandinės perjungimas
 • Ekologinis režimas per atskirą įvestį
 • Galima impulsų pločio moduliacija arba 2 taškų valdymas
 • Nuokrypio nustatymas: šviesos diodas signalizuoja, kai išmatuota vertė nukrypsta nuo nustatytos temperatūros 3 laipsniais C.
 • Aptinka atvirus langus (temperatūros kritimo aptikimas)

JUNG termostatų išvaizda primena tradicinį jungiklį, nesunkiai derinami prie jungiklių ir nedarko interjero, reguliuojamojo ratuko skersmuo - 42 milimetrai. Ant termostatų esantys simboliai išdėstyti aplink reguliavimo ratuką, jie aiškūs ir nesunkiai suprantami. Termostato būseną rodo šviesos diodas. Jis šiek tiek iškilęs, kad naudotojai galėtų matyti būseną ir iš šono: jei šviečia raudonai, reiškia, kad šildymas įjungtas, jei mėlynai, sistema vėsina pastatą, jei matyti oranžinė spalva, šildymas veikia apsaugos nuo užšalimo režimu.

Paspaudus sukamąją rankenėlę, šildymo sistema pereina į apsaugos nuo užšalimo režimą. Norint nustatyti komforto temperatūrą, tereikia pasukti valdymo rankenėlę. Todėl prietaisai tinka ir šildymo, ir vėsinimo režimui. Šiuo tikslu trijuose naujuose modeliuose yra vidiniai temperatūros jutikliai. Be to, jie turi temperatūros kritimo aptikimo funkciją ir reguliuoja šildymo sumažėjimą, jei, pavyzdžiui, atidarytas langas. FTR 231 modelis turi išorinį temperatūros jutiklį, kuris nustato temperatūrą kartu su elektrine grindų šildymo sistema ir ekologiniu režimu (naktinė temperatūra). Išskyrus RTR 230 modelį, termostatai gali būti valdomi 2 taškų arba impulsų pločio moduliacijos būdu. Visi modeliai turi plieninį atraminį žiedą ir stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido potenciometro veleną (Grivory). Dėl to jie yra ypač tvirti. Mechaninis diapazono ribotuvas riboja didžiausią temperatūros diapazoną, o greitas tvirtinimas laikančiosiomis spyruoklėmis palengvina montuotojo darbą.

Energiją taupančios lemputės

Energiją taupančios lemputės - tai LED lempos ir šviestuvai, kurie, lyginant su kaitrinėmis elektros lemputėmis, naudoja 25-75 proc. mažiau elektros energijos. Pakeisti lemputes - greitas ir ekonomiškas sprendimas. Kad būtų lengviau pasirinkti LED apšvietimo lemputės, jos pagal energijos efektyvumo klasę žymimos radėmis nuo A iki G: A klasės lempos naudoja mažiausiai elektros energijos, G - daugiausiai.

Be elektros sąnaudų svarbus apšvietimo lempų kokybės rodiklis yra šviesos srautas - kad ir kiek taupytume, nesinori namuose ar biure klaidžioti pusiau patamsyje. Šviesos srauto stiprumą arba ryškumą apibūdina liumenai.

Laikoma, kad optimalus gyvenamųjų patalpų apšvietimas yra apie 200-300 liumenų/1 kv. metrui grindų, kai lubų aukštis yra 2,7-3 m. Visai patalpai reikalingos šviesos ryškumą arba lemputės liumenų skaičių gausime 200 arba 300 liumenų padauginę iš patalpos ploto. Pavyzdžiui, 22 kv. metrų kambarį rekomenduojama apšviesti 4400-6600 Lm šviesos srautą skleidžiančia LED lempa ar lempomis. Kadangi laikui einant LED lempų šviesos srautas silpnėja, rekomenduojama prie reikiamo šviesos srauto pridėti 20-30 proc.

Ne visos gyvenamosiose patalpose ir ne visada reikia vienodai ryškaus šviesos srauto, labai ženkliai energiją taupo reguliuojamo ryškumo LED lempos, jungikliai su vadinamaisiais dimeriais - šviesos srauto reguliatoriais, taip pat sensoriniai judesio davikliai.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas arba plokštė gali būti išeitis namų ūkiuose, šildomuose dujiniu katilu arba kaip papildomas šilumos šaltinis. Ypač jei yra galimybė nešildyti visų paptalpų, o tik dalį. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas naudoja mažiau elektros energijos nei tepalinis šildytuvas ar elektrinis radiatorius, jis gali būti papildomu šilumos šaltiniu. Gamintojai tvirtina, kad šio tipo šildytuvai šiluma paverčia apie 98 proc. elektros energijos.

Nuo kitų šildymo būdų infraraudonųjų spindulių šildytuvas skiriasi tuo, kad anglies kristalai šildo ne orą, o daiktus ir kūnus. Jie įšyla ir skleidžia šilumą aplink, panašiai kaip krosnis.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo sunaudojamos elektros energijos kiekis priklauso nuo kelių veiksnių - patalpos dydžio ir izoliacijos lygio, sandarumo, prietaiso galios, palaikomos temperatūros ir naudojimo trukmės. Apytikriai yra apskaičiuota, kad skirtingų statybos metų pastatuose šildymo preikis (jeigu nėra kito šilumos šaltinio) yra:

Statybos metai

Šildymo poreikis

TPa

18 °C

20 °C

24 °C

Iki 1982

112 W/m2

122 W/m2

142 W/m2

1983-1994

91 W/m2

99 W/m2

116 W/m2

Po 1994

74 W/m2

81 W/m2

95 W/m2

Tikslesnis skaičiavimas gaunamas imant patalpos tūrį. Norint apytikriai apskaičiuoti reikalingą infraraudonųjų spindulių šildytuvo galią, naudojama formulė: patalpos dydis (kv.m) x šildymo poreikio (W/kv.m) = reikiama infraraudonųjų spindulių šildytuvo galia (W).

Kiek konkrečiu atveju kainuos šildymas infraraudonųjų spindulių šildytuvu, galima nustatyti tik atlikus tikslius skaičiavimus. Bendrą vaizdą galima susidaryti iš pateikiamos lentelės, tik reikia turėti omenyje, jog šiuo atveju šildymas infraraudonųjų spindulių šildytuvu imamas kaip pagrindinis, be kito šilumos šaltinio, šildymo laikas - beveik du mėnesiai.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo galia

Naudojimo laikas - 1300 valandų per sezoną

Bendra elektros kaina per sezoną ( kai kilovatvalandė kainuoja 0,24 €/kWh)

300 W

390 kWh

93,60 €

400 W

520 kWh

124,80 €

500 W

650 kWh

156,00 €

600 W

780 kWh

187,20 €

700 W

910 kWh

218,40 €

800 W

1040 kWh

249.60 €

Mažiau energijos vartojantys šaldytuvai, skalbyklės, indaplovės

Atlikti tyrimai rodo, kad A+, A++ klasės buities prietaisai suvartoja iki 60 proc. mažiau energijos. Tiesa, tokie produktai dėl savo savybių yra brangesni, tačiau greitai atsiperka, atsižvelgiant į energijos suvartojimo efektyvumą.

Skalbyklės ir indaplovės daugiausiai energijos suvartoja tam, kad pašildytų vandenį. Visgi naujausios technologijos leidžia nepriekaištingai pašalinti nešvarumus ir vėsesniame vandenyje. Pavyzdžiui, kai kuriose skalbyklėse naudojama technologija išvalo dėmes 15°C temperatūroje, kai kitoms skalbyklėms vandenį tenka šildyti iki 40°C. Tokiu būdu yra sutaupoma net iki 70 proc. energijos. Į tai renkantis skalbyklę verta atkreipti dėmesį.

Priklausomai nuo to, ar apie energijos taupymą galvojama naujoje statyboje, remonto metu ar eksploatacijos metu, sprendimų yra daug ir įvairių. Pradedant LED lemputėmis, kurios jau tapo standartu, apšvietimo valdymu judesio davikliais, baigiant sandariais langais, rekuperacine vėdinimo sistema. Tereikia tik pasidomėti.

ASA.LT informacija


Kategorijos: Šildymas (tema), Izoliacija, apšiltinimas (tema), Sienų šiltinimas iš išorės ir vidaus, Šiltinančios medžiagos ir gaminiai, Šilumos siurbliai
Visi kategorijos straipsniai
Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Kaip šiltinti šlaitinį stogą poliuretano putomis, poliuretano putų savybės  

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas, garo izoliacinės plėvelės jungimai, praėjimų per garo izoliacinę plėvelę sandarinimas 

Apšiltinamas namas

Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas 

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis yra efektyvus būdas apšiltinti šlaitinį stogą, perdangas, išorės ir vidaus sienas. 

Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų izoliacinės plėvelės montavimas, vėjo izoliacinės plėvelės montavimas 

Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas 

Sienų šiltinimas poliuretano putomis

Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Fasado siltinimas

Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado 

Namo statyba iš termoblokelių

Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių 

Daugiabučių siūlių remontas

Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas 

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.  

Fasado šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata  

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Rasos taškas

Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams 

Elastriniai fix all klijai

Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui 

Pamatų šiltinimas

Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija 

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai 

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas 

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelio g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis Šlaitinio stogo šiltinimas poliuretano putomis

Kaip šiltinti šlaitinį stogą poliuretano putomis, poliuretano putų savybės

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas, garo izoliacinės plėvelės jungimai, praėjimų per garo izoliacinę plėvelę sandarinimas

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis yra efektyvus būdas apšiltinti šlaitinį stogą, perdangas, išorės ir vidaus sienas.

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Garų izoliacinės plėvelės montavimas, vėjo izoliacinės plėvelės montavimas

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Fasado šiltinimas akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo fasado šiltinimas, tinkuojamas fasadas iš mineralinės vatos, mūro sienos šiluminė izoliacija akmens vata

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Elastriniai fix all klijai Statybiniai klijai

Geriausi klijai, klijai vidaus ir lauko darbams, klijai medžiui, metalui, elastingi klijai, klijai plastikui

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Lango montavimas apšiltinimo sluoksnyje Langų montavimas apšiltinimo sluoksnyje

Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje sistema, išnešamieji izoliaciniai lango profiliai

Lango profilio ir stiklo paketo sandūros sandarinimas Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Lango sandarinimas, didžiausi šilumos tilteliai lange, stiklo paketo sandūros su profiliu sandarinimas

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu, šlaitinio stogo šiltinimas polistirolu

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Izoliacijos sandarinimas Izoliacijos sandarinimas

Kaip izoliuoti ir sandarinti šiltinimo medžiagas, sandarinimo medžiagų apsauga nuo aplinkos poveikio

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Lango montavimo broko taisymas Lango montavimo broko taisymas

Kaip ištaisyti lango montavimo broką? Lango šiluminės izoliacijos įrengimo klaidos

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Silikoniniai hermetikai Silikoniniai hermetikai ir siūlių sandarinimas

Sandarinimas silikoniniais hermetikais, silikoninių hermetikų tipai ir panaudojimo galimybės

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Fasado apdaila Fasado apdaila

Geriausia fasado apdaila, kaip pasirinkti dangą fasadams,

Vėdinamo fasado įrengimas Vėdinamas fasadas su akmens vata

Ventiliuojamas fasadas, vėdinamo fasado įrengimas ir šiltinimas, vėdinamo fasado konstrukcija, laikantieji profiliai, jų montavimas

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Sienų šiltinimas poliuretano putomis Sienų šiltinimas poliuretano putomis - inovatyvus ir ilgalaikis sprendimas

Inovacijos neaplenkė ir statybų: šiandien džiaugiamės galėdami apšiltinti įvairius pastatus su purškiamomis poliuretano putomis itin greitai ir paprastai, o svarbiausia - ilgam.

Sienos tarpo šiltinimas Sienos tarpo šiltinimas

Mūrinės sienos tarpų šiltinimas termoputomis

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Maslauskas Kokias sandarinimo juostas naudoti, kad neišdžiūtų ir neatsiklijuotų?

Atsako Gintaris Maslauskas, UAB „Soudal" technikos direktorius

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Kokie šiltinimo poliuretano putomis privalumai Kokie šiltinimo poliuretano putomis privalumai

Kodėl svarbus šiltinamojo sluoksnio sandarumas, šiltinimas poliuretano putomis karkasinėje konstrukcijoje.

daugiau
Plytų mūro apšiltinimas Mūro šiltinimas

Kaip apšiltinti seną keraminių plytų mūrą, kurio siūlės yra aptrupėjusios?

daugiau
Medinio namo apšiltinimas Medinio namo apšiltinimas

Kaip apšiltinti medinį namą

daugiau
Garų izoliacija šiltinant iš vidaus Garų izoliacija šiltinant iš vidaus

Ar visada šiltinant iš vidaus reikalinga garų izoliacija?

daugiau
Balkono apšiltinimas Balkono apšiltinimas

Kaip apšiltinti balkoną? Kaip sujungti kambarį su balkonu, kaip išvengti kondensato ir pelėsio?

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Purškiamos dviejų komponentų termoizoliacinės putos Soudafoam MaxTwo HFO R ir MaxTwo HFO

Termoizoliacinės putos sandarinimui, garso izoliacijai, š...

Šiltinimas poliuretano putomis Kaunas
Šiltinimas poliuretano putomis Kaunas

Bet kurios konstrukcijos šiltinimas poliuretano putomis y...

Šiltinimas poliuretano putomis kaina
Šiltinimas poliuretano putomis kaina

Kokia šiltinimo poliuretano putomis kaina, geriausia kain...

Butilinė aliuminio juosta sandarinimui SOUDAL BYTUBAND

Tampri sandarinimo juosta su lipnia danga

hidroizoliacija „Swelltite“
Naujos kartos hidroizoliacija savaime „užgydo“ pažeidimus

Bentonitinio molio hidroizoliacija „Swelltite“

8.8 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Plokščio stogo apšiltinimas 1
Plokščio stogo apšiltinimas polistireniniu putplasčiu

Plokščio stogo įrengimas, apšiltinant jį polistireniniu p...

Aukštos kokybės pluoštu sustiprinta polimero pasta Soudatight LQ

Polimero pasta nepralaidi orui ir garams, perėjimų, langų...

1
Aukštuminių pastatų hidroizoliacija. Ką būtina žinoti?

Hidroizoliacija aukštuminiam, didelių tūrių pastatams

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Savaime besiplečianti sandarinimo juosta
Savaime besiplečianti sandarinimo juosta SOUDABAND PRO BG1

Impregnuota, suspausta jungčių sandarinimo juosta. Gali b...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Penosil sandarinimo putos
Penosil sandarinimo medžiagos

PENOSIL - tiesiausias kelias iki teisingo sprendimo!

Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms
Nauja pakuotė plokščiųjų stogų plokštėms

PAROC plokščiųjų stogų plokščių pakuotė

Sandarinimo putos
Sandarinimo putos langams

Elastingos Sandarinimo putos, sandarinimo putų naudojimas...

Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė
Nauja PAROC CGL 20cy pakuotė – mažiau plastiko, patogiau dirbti

Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių lubų apšiltinimas

Apsauga nuo pelėsių PENOSIL Stop Fung
Apsauga nuo pelėsio - antipelėsinis silikonas PENOSIL Stop Fung

Silikoninis hermetikas nuo pelesio, antipelesinis hermeti...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

1 2 3 4 5
Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės, kaip teisingai šiltinti, šiltinimo klaidos. šiltinimo plokščių pasirinkimas

Fasado siltinimas Fasado šiltinimas

Mūrinio fasado šiltinimas polistireniniu putplasčiu, polistireninio putplasčio klijavimas ant mūro fasado

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Statyba iš putplasčio blokelių, polistireninio putplasčio blokeliai namo sienoms, termoblokeliai namo statybai, kaip pastatyti namą iš termoblokelių

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

Rasos taškas Rasos taškas

Kondensacinė drėgmė ir rasos taškas, rasos taško susidarymas, kodėl pelija angokraščiai ir sienos, laidumas vandens garams

Pamatų šiltinimas Pamatų apšiltinimas ir hidroizoliacija

Pamatų ir cokolio šiltinimas polistirolu, nuogrindos įrengimas, pamatų drenažo įrengimas, pamatų hidroizoliacija

Šiltinimas ekovata Šiltinimas ekovata

Kas yra ekovata? Ekovatos sudėtis, pučiama izoliacija ir besiūlis šiltinimas. Celiuliozės vatos privalumai ir trūkumai.

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

Putų polistirolio pjaustyklių nuoma Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjasustymas, putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai, putplasčio pjaustymas kampu

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas Vamzdžių praėjimo vietų sandarinimas

Kaip užsandarinti vamzdžių praėjimo vietas?

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Hidroizoliavimas po plytelėmis baseinuose Pamatų, baseinų, drėgnų patalpų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, baseinus, drėgnas patalpas, pamatų hidroizoliacijos klaidos, kuo hidroizoliuoti pamatus, cokolį, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

Sienos siltinimas is vidaus Sienos šiltinimas iš vidaus

Kaip ir kuo apšiltinti sieną iš vidaus, greita sienos apdaila su apšiltinimu

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Grindų šiltinimas Grindų šiltinimas

Grindų ant grunto paruošimas šiltinimui ir apšiltinimas. Polistireninis putplastis grindims, sluoksnio storis, darbų etapai iki betonavimo, svarbios technologinės detalės. Grindų šiltimo medžiagos, grindų šiltinimas polistorolu. Grindų šiltinimas ant grunto.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Kaip šiltinti langokraščius, angokraščių apdaila, vidinių ir išorinių angokraščių šiltinimas

Statybiniai blokeliai Statybiniai blokeliai

Statybinių blokelių tipai: akyto betono, keramzitbetonio, betono, silikatiniai, medžio drožlių blokeliai. Kuo skiriasi ir kaip pasirinkti

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata Šlaitinio stogo šiltinimas ekovata

Konstrukcijų šiltinimas celiuliozės vata, kaip šiltinti ekovata, kas yra ekovata

Naujos kartos hidroizoliacija

Naujos kartos hidroizoliacija, poliuretaninė hidroizoliacija plokštiems stogams, terasoms, balkonams, pamatams, parkingams

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Garažo ir rūsio lubų šiltinimas, akmens vatos plokštės garažų ir rūsių lubų šiltinimui

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Mineralinė vata Mineralinė vata: kaip teisingai pasirinkti?

Techninės charakteristikos, ekologiškumas ir montavimo specifika. Mitai apie stiklo vatą.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

pamatu hidroizoliavimas Pamatų hidroizoliacija

Kaip ir kuo hidroizoliuoti pamatus, pamatų hidroizoliacijos klaidos, pamatų hidroizoliacijos medžiagos, pamatų hidroizoliavimo instrukcija, schema ir technologija

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Difuzinė mastika tepama ant norimo apsaugoti paviršiaus teptuku. Difuzinė izoliuojanti mastika

Siekiant aukštos energinio efektyvumo klasės, rezultatas labai daug priklauso nuo izoliacinių sprendimų kokybės. Vienos iš sudėtingiausių vietų šiuo požiūriu yra langų ir durų sandūros su konstruktyvu.

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Naujos kartos termoizoliacinės plokštės

Vis griežtėjantys reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui kelia galvos skausmą ir projektuotojams, ir statytojams: kaip tenkinant energinio naudingumo klasių reikalavimus ir storinant apšiltinimo sluoksnį, nepaversti pastato kariniu bunkeriu su angomis šaudymui vietoj langų.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Šiltinimas akmens vata

„Galima pasodinti ne vieną medį, užauginti ne vieną sūnų, tačiau namą, jeigu tik nesate statybininkas, savo gyvenime tikriausiai statysite vienintelį. Todėl aš pirmiausia norėjau, kad jis būtų kokybiškas, mano supratimu, tai reiškia sveiką, šiltą ir ekonomišką“, - sako namo savininkas. Jis namą stato rangos būdu, samdo techninę priežiūrą, itin atsakingai rinkosi medžiagas.

Perdangų izoliavimas akmens vata

Perdangų virš rūsio, tarp aukštų, tarp gyvenamosios pataplos ir šaltos palėpės šiltinimas

Plaušines medžiagas būtina gerai izoliuoti

KTU mokslininkų tyrimas: oro tarša statybos darbų metu, nuimant nuo stogų seną asbestcemenčio dangą, šilumos izoliacijai naudojant plaušines medžiagas, gali padidėti.

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Hidroizoliacine juosta Hidroizoliacija drėgnose patalpose

Akivaizdu, kad vanduo skverbiasi į pastato konstrukcijas, sudarydamas puikias galimybes atsirasti patalpų defektams, gadinti patalpų apdailą ir galiausiai - pastato konstrukcijas. Taigi, gali būti padaryta žala ne tik savo, bet ir kaimynų turtui.

Sprendimas šiltinimui iš vidaus: sertifikuota sistema

Termoizoliacija iš vidaus privalo išspręsti du prieštaringus uždavinius – sustabdyti šilumos praradimą per sienas ir būti laidi vandens garams

Šilumos izoliacija yra įrengiama iš vieno sluoksnio Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su viengubu karkasu

Vieno lygio karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Dviejų lygių horizontalaus karkaso vėdinamos sienos sistema Efektyvūs sprendimai sienų šiltinimui. Vėdinamos sienos su dvigubu karkasu

Dviejų lygių karkaso vėdinamos sienos sistemos montavimo instrukcija

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Grindų šiltinimas stikloporu

Grindų šiluminė ir garso izoliacija naudojant stikloporą, perdangos tarpų užpildymas stikloporu

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Statyba iš SIP - struktūrinių izoliacinių plokščių

Svetur dirbantys lietuviai nusižiūri, kaip statyti šiltus namus

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Kapiliarus perkertančio barjero įrengimas Hidroizoliavimo sistemos

Drėgmė, nepriklausomai nuo to, ar viduje, ar lauke yra dažniausia sienų ir grindų dangų bei po jomis esančių pagrindų pažeidimų priežastis.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?