Garų ir oro srauto izoliavimas

2019-07-31 15:35   Peržiūros : 2320   Spausdinti


Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Garų ir oro srauto izoliavimas

Europoje vis labiau stiprėja energinio naudingumo tendencija, kurią skatina vis griežtėjančios statybos taisyklės ir standartai. Pastato sandarumas bei jo konstrukcijų apsauga nuo drėgmės itin svarbūs siekiant tenkinti teisės aktuose išdėstytus reikalavimus. Anksčiau pastato hermetiškumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais tapo aišku, kad šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarus pastatas padeda pasiekti efektyvų energijos naudojimo balansą. Užtikrinus tinkamą pastato sandarumą, šilumos izoliacijos sluoksnis apsaugomas nuo drėgmės ir oro srautų. Pastarieji du faktoriai daro neigiamą įtaką šiluminiam našumui. Įrodyta, kad dėl prasto oro nelaidumo pastatai gali patirti iki 40 proc. šilumos nuostolių1.

Sandarumo principai

Daugelyje pastatų konstrukcijų buvo įprasta naudoti laiko išbandytus produktus, oro ir garo srautus izoliuojančias membranas (angl. santrumpa AVCL), kad konstrukcijos būtų sandarios ir patvarios ilgą laiką. Šie produktai yra kokybiški ir universalūs, gamintojai suteikia tvirtas garantijas, kai kurie - net iki 15 metų.

Siekiant geriausio sandarumo rezultato, reikėtų vadovautis trimis pagrindiniais principais

1. Nenutrūkstančios linijos" taisyklė, žr. 1 paveikslą. Statomame pastate vidinis elementų sluoksnis turi būti suprojektuotas taip, kad orą ir garus izoliuojantis sluoksnis galėtų būti montuojamas nepertraukiamai, nesukuriant papildomų šio sluoksnio nutrūkimų.

Sandarinimo taisyklė
„Nenutrūkstančios linijos" taisyklės principas.2


2. Turi būti nurodyta, kuri plokštuma sudarys sandarų kiekvieno konstrukcijos elemento (sienos, grindys, lubos ir kt.) sluoksnį ir kokios medžiagos bus naudojamos.

3. Turi būti nurodyta, kaip sandaraus sluoksnio komponentai bus sujungti tarpusavyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir nuolatinis, nenutrūkstantis hermetiškumas. Tiek rangovai, tiek projektuotojai turėtų laikytis „Nenutrūkstančios linijos" taisyklės.

Kodėl reikalinga garus ir oro srautus izoliuojanti membrana?

Garus ir oro srautus izoliuojanti membrana (GOM) turi dvi pagrindines funkcijas: kontroliuoti garų kiekį, kuris migruoja per pastato konstrukcijas, ir sudaryti sandarų orui sluoksnį, jeigu minimas sluoksnis yra sumontuojamas laikantis gamintojų rekomendacijų bei projektuotojams parinkus tinkamus produktus. Įvairūs tyrimai parodė, kad GOM naudojimas yra būtinas siekiant išvengti drėgmės patekimo iš vidinės pastato dalies į stogo, sienų ar lubų konstrukcijas. Netinkamas GOM įrengimas ar membranų parinkimas gali lemti pelėsių susidarymą, struktūrines žalas ir konstrukcijų šiluminių savybių praradimą. Dėl visų šių faktorių gali padidėti tiesioginės išlaidos energijai.

Drėgmės pažeista konstrukcija
Drėgmės pažeistos konstrukcijos.

Nesumontavus GOM, gali kilti drėgmės kaupimosi rizika, atsirandanti vandens garams keliaujant iš drėgnos aplinkos, ypač - statybos proceso metu, į sausą. Gyventojai, t. y. pastato naudotojai, taip pat kasdien sukuria tam tikrą drėgmės kiekį, kuris dėl GOM nebuvimo ar netinkamo jos sumontavimo gali patekti į išorines pastato konstrukcijas. Konkretaus pastato modeliavimas ir GOM pritaikymas atliekamas naudojant dabar jau visuotinai žinomus standartinius skaičiavimo metodus, pavyzdžiui, „Glaser" modelį3.

Efektyvus sandarinimas pasiekiamas ne tik parinkus tinkamus gaminius, tačiau ir vengiant bet kokio, net minimalaus statybos broko. Todėl visas projektavimo ir statybos procesas turi būti itin griežtai prižiūrimas ir užtikrinama, kad laikomasi aukštos darbų kokybės standartų.

Galimos drėgmės susidarymo priežastys ir pasekmės

Pagrindinės drėgmės susidarymo priežastys yra:

DRĖGMĖS SUSIDARYMO PRIEŽASTYS3

KOMENTARAS

Statyboje naudojamas vanduo

Gipsui, betonui ir mūrui reikia didelio kiekio vandens

Vandens kaupimasis statybos metu

Lietus ir sniegas

Montavimo kokybė

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

 • palėpių liukams,
 • langams ir stoglangiams,
 • durims,
 • pertvarinėms sienoms,
 • visoms jungtims su betonu, medžiu ir kt.

Pastato eksploatavimas

Pastatų eksploatavimo metu sukuriama drėgmė. Pastato naudotojai vidutiniškai sukuria tokį drėgmės kiekį:

 • miego metu - 40 g/val.,
 • sėdimas darbas - 70 g/val.,
 • namų ruoša - 90 g/val.,
 • vidutinio sunkumo rankinis darbas - 300 g/val.

Tam tikrais atvejais gali būti sunku pasiekti efektyvų pastato džiūvimo procesą, ypač tada, kai nėra tiksliai žinomas statyboje naudojamų medžiagų drėgnumas. Naudojant pastatą, difuzija ir konvekcija yra tipiniai drėgmės migracijos į pastato konstrukcijas būdai. Difuzija vyksta dėl slėgių skirtumo tarp vidinės ir išorinės pastato erdvės. Žiemos metu difuzija vyksta iš pastato vidaus į išorę, o vasarą - atvirkščiai.

Patenkantį garų kiekį lemia garus ir oro srautus izoliuojančio sluoksnio atsparumas difuzijai (MNs/g arba Sd reikšmė, išreikšta metrais). Konvekcija vyksta veikiant oro srautui, pavyzdžiui, dėl prastai įrengtų izoliacinio sluoksnio jungčių ar statybos broko. Dėl didelio konvekcinių garų kiekio gali padidėti drėgmės lygis ir ji gali imti kauptis šilumos izoliacijos sluoksnyje. Šis procesas gali smarkiai padidinti kondensacijos riziką.

Garų difuzija gali būti apskaičiuojama pagal nuspėjamas aplinkos sąlygas ir oro srautus izoliuojančio sluoksnio atsparumą. Šiuos skaičiavimus atlieka projektuotojai arba membranų gamintojai. Konvekcinis garų perdavimas yra sunkiai apskaičiuojamas, kadangi jį nulemia tokia faktoriai kaip vandens kiekis, naudojamas statybos metu, ir medžiagų montavimo kokybė.

Garus ir oro srautus izoliuojančių membranų tipai

Teoriškai bet kuri GOM turi būti sandari. Tačiau garų difuzijos (laidumo ar nelaidumo) laipsnis priklauso nuo medžiagos sudėties, todėl vienas GOM tipas negali būti naudojamas absoliučiai visų tipų pastatuose. Šiuo metu rinkoje yra keturių technologijų GOM: (kietos) polietileno membranos, paprastai turinčios dideles ir fiksuotas Sd reikšmes; kompozitinės - su mažomis arba vidutinėmis Sd reikšmėmis; atspindinčios; turinčios kintančias Sd reikšmes GOM. Tipiniai šių produktų skirtumai pateikiami lentelėje.

GOM produktai

 

POLIETILENAS

KOMPOZITINĖS GOM

GOM SU KINTAMA Sd VERTE

ATSPINDINČIOS GOM

Atsparumas garams (MNs/g)

≥ 100MN/g iki

10 MN/g iki

1,5 iki 25 MN/g

> 500 MN/g

500-750 MN/g ir

125 MN/g

1,25 iki 50 MN/g

metalu dengtiems junginiams

daugiau

 

0,25 iki > 150 MN/g

> 2500 MN/g junginiams su aliuminio folija

Sd vertė (m)

≥ 20 m iki 100-

Nuo 2 iki 25 m

0,3 iki 5m*

> 100 m metalu

Atsparumas garams, išreikštas kaip oro sluoksnio storis

150 m ir daugiau

 

0,25 iki 10m**

dengtiems junginiams

 

 

0,2 iki > 30 m***

> 500 m junginiams

 

 

Kuo žemesnė apatinė ir kuo aukštesnė viršutinė vertė, tuo didesnis produkto efektyvumas

su aliuminio folija

 

 

Sd vertė (m)

≥ 20 m iki 100-

Nuo 2 iki 25 m

0,3 iki 5m

> 100 m metalu

Atsparumas garams, išreikštas kaip oro sluoksnio storis

150 m ir daugiau

 

0,25 iki 10m

dengtiems junginiams

 

 

0,2 iki > 30m

> 500 m junginiams

 

 

Kuo žemesnė apatinė ir kuo aukštesnė viršutinė vertė, tuo didesnis efektyvumas

Su aliuminio folija

 

 

Produkto technologijos pavyzdžiai

Standartinės polietileninės membranos

Dengtas „Spunbond" tipo
polipropilenas, termiškai
sujungtas polipropenas arba
poliesterio neaustinės medžiagos

„Spunbond" polipropilenas /
poliamido laminatas*
„Spunbond" polipropilenas /
polietilenas
kopolimeras**
„TYVEK® Airguard®"
technologija***

Polietilenas,
metalizuotas polipropilenas arba
poliesteris
„Spunpond" tipo gaminys sustiprintas
aliuminio folijos sluoksniais

Esant normaliam kambario drėgmės lygiui (40-70 proc.), kintamos Sd vertės GOM ne tik apsaugos konstrukcijas žiemos metu, bet leis joms išdžiūti bei pašalinti nepageidaujamą drėgmę vasaros mėnesiais.

SVARBU

Kuo didesnė Sd vertė, tuo didesnis GOM atsparumas drėgmei žiemos metu, bet atvirkščiai - tuo mažesnis išdžiūvimo potencialas vasaros sezonu.

Jei kontroliuojama statybos eiga ir procesai, pašalinamos visos galimos rizikos šilumos izoliaciniam sluoksniui įgerti drėgmės, fiksuotos Sd vertės gaminys yra geras pasirinkimas. Tačiau, jeigu minimos rizikos nepašalinamos arba atliekami apšiltinimo darbai esant šlapioms konstrukcijoms, GOM tipai su kintančia Sd verte turi didesnę naudą.

Daugelis stogo ir sienų konstrukcijų yra patvarios tik tuomet, jei jos gali išdžiūti ir į vidinę pastato pusę. Daugeliu atvejų drėgmės žala gali būti susijusi su tuo, kad praktiškai yra garų barjeras, nelaidus abiem kryptimis, t. y. ribojamas konstrukcijų džiūvimas4.

Rinkoje esančių polietileno membranų Sd reikšmės paprastai yra nuo ≥ 20 m iki 100-150 m (≥ 100 MN/g iki 500-750 MNs/g ir daugiau). Dėl didelio nelaidumo garams būtent šie gaminiai greitai gali tapti spąstais drėgmei, kadangi  konstrukcijos išdžiūvimas link kambario pusės yra sunkiai įmanomas. Naudojant tokio tipo garo membranas privaloma laikytis darbų eigos: pradėti darbus nuo kokybiško garo izoliacinės membranos užsandarinimo ir tik tuomet vykdyti visus betono liejimo, tinkavimo ir kitus, daug drėgmės sukuriančius darbus.

Kaip minėta anksčiau, GOM su kintama Sd reikšme suteikia puikią apsaugą nuo kondensacijos pavojaus ir apsaugo nuo potencialios žalos, kuri susidarys dėl padidėjusios garų kondensacijos pastato konstrukcijose. Kuo didesnis kintamojo GOM Sd reikšmės diapazonas, tuo didesnė apsauga nuo drėgmės ir galimos žalos konstrukcijoms bei šilumos izoliaciniam sluoksniui. Žemesnioji Sd reikšmė reiškia kintamo GOM išdžiūvimo galimybes vasaros metu, o viršutinė Sd reikšmė nurodo apsaugą žiemos metu.

SVARBU

Europos klimatui, ypač šiaurinėje bei Baltijos jūros klimato zonoje, rekomenduojama žemesnioji Sd vertė 0,2 m, viršutinė > 30 m ir daugiau.

Kartais į rinką pateikiama GOM kintančios vertės produktų su žemąja 0,25  Sd verte ir skirtumas tarp 0,2 bei 0,25 m Sd verčių gali atrodyti mažas, tačiau tai gali turėti lemiamą poveikį, kai drėgmė šalinsis iš pastato, kadangi kuo didesnė Sd vertė, tuo ilgiau šis procesas vyks.

Nors kintančios vertės GOM produktų panaudojimas atrodo beribis, visuomet patartina reikalauti gamintojo pateikti konkrečiam projektui parengtą „Kondensacijos rizikos analizę", kuri yra atliekama kiekvienu atveju individualiai pagal projektą, medžiagiškumą, vietovę ir kt.

Garus ir oro srautus izoliuojančios membranos pasirinkimas priklauso nuo daugelio kriterijų, pavyzdžiui, patalpų drėgmės lygio, išorinės konstrukcijos medžiagų Sd vertės arba šilumos izoliacijos difuzijos atvirumo.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos rekomendacijos pagal drėgmės lygį ir pastato tipą.

Garo ir oro srautų izoliacinių membranų (GOM) parinkimas

Izoliacinių membranų parinkimas

Žalia - rekomenduojama, raudona - nerekomenduojama, geltona - reikalingi papildomi skaičiavimai pagal individualų projektą.

Rekomenduojami GOM parametrai

Remiantis gerąja praktika bei atsižvelgiant į vis griežtėjančius statybos reglamentus, žemiaus esančioje lentelėje pateikiamos rekomenduojamos garo ir oro srautų izoliacinių membranų savybės.

Rekomenduojamos GOM savybės

Rekomenduojamos GOM savybės

Viena iš svarbiausių savybių, kuri padeda išvengti galimo broko ir pagreitina darbą, yra GOM pailgėjimas prie didžiausio tempimo. Kuo ši reikšmė didesnė, tuo gaminys yra tampresnis ir tai turės neigiamas pasekmės montavimo metu. Naudojant ypatingai tamprų gaminį kyla didžiulė rizika jį pažeisti, netinkamai užsandarinti ir pan.

Garų ir oro srautų izoliacinių membranų montavimo principai

Pasirinkta garus ir oro srautus izoliuojanti membrana klojama ant apšiltintos konstrukcijos pusės, iš pastato vidaus, iškart ant izoliacinio sluoksnio. Pagrindiniai GOM montavimo principai yra vientisumas ir reikiamos užlaidos.

Bet kuris oro ir vandens garų izoliacinis sluoksnis turi būti klojamas taip, kad danga būtų vientisa. Visas vidinis sienų, stogų ir lubų paviršius turi būti nepertraukiamai padengtas membrana. Užtikrinant orui nelaidų sandarumą, atitinkamose vietose būtina naudoti, specialią lipnią juostą. Mechaniniam tvirtinimui pasiekti turi būti naudojamos kitos priemonės, geriausiai tam tinka tašai, lentjuostės. (žiūrėti 5 paveiksliuką).

GOM vientisumo užtikrinimas
GOM vientisumui užtikrinti naudojamos pagalbinės medžiagos.

Privaloma padaryti mažiausiai 100 mm pločio užlaidas tarp tarpusavyje susijungiančių GOM membranų Membranos tarpusavyje turi būti suklijuojamos dvipusio lipnumo specialia lipnia juosta. Kaip alternatyva dvipusei lipniai juosta, jungtys gali būti užsandarintos naudojant drėgmei atsparią akrilinę lipnią juostą Klijavimo metu, patartina lipnios juostos nepertempti, kadangi tai gali turėti įtakos prilipimui. Po klijavimo reikia įsitikinti, kad juosta visur uždengia dviejų GOM membranų jungtis ar nėra jokių susiraukšlėjimų bei pažeidimų.

Užlaidos sandarinimas lipnia juosta

Užlaidos sandarinimas lipnia juosta
Užlaidos ir sandarinimas lipnia juosta.

Oro tarpas / instaliacinė ertmė

Gera praktika - tarp vidinio sluoksnio (gipso kartono ar kita) ir GOM membranos palikti oro tarpą, kad susidarytų pagalbinė, instaliavimo ertmė. Tokiu atveju membrana nebus pradurta, kuomet instaliuojami kištukiniai lizdai, jungikliai ir pan. Tam galima panaudoti medines, ne plonesnes nei 25 mm, lentjuostes (žiūrėti 8, 9 ir 10 paveikslėlius).

Izoliavimui parinktas tarpas
Instaliacijai paliktas tarpas.

Vientisumas

Privaloma visiškai uždengti vidinių stogų konstrukcijų paviršių, užtikrinant maksimalų padengimą visose dalyse. Montavimo metu įprastai susidaro tik kelios GOM tipo membranų sluoksnių užlaidos, užtikrinant nelaidumą orui jos turi būti ne siauresnės nei 100 mm. Visos užlaidos turi būti sandarinamos drėgmei atsparią akriline lipnia juosta arba dvipuse lipnia juosta. Kiekviena kita alternatyva privalo būti išbandyta prieš darbų pradžią. Siekiant maksimaliai kokybiško rezultato visas užlaidas rekomenduojama sandarinti naudojant mechaniškai tvirtas, nelanksčias ir mažai tamprias lipnias juostas.

Išpjovimai, perėjimai ir jų sandarinimas

Įvairios konstrukcijos ir komunikacijos yra dažnas atvejis, kuomet sunku sumontuoti vientisą GOM membraną, tačiau privalu stengtis, kad plėvelės išpjovimų būtų kiek įmanoma mažiau. Perėjimai dažniausiai atliekami ties sijomis, kaminais, ventiliaciniais kaminėliais, vamzdynais, laidais vedančiais iš patalpos vidų į pastato išorę ar atvirkščiai. Bet koks pradūrimas privalo būti užsandarintas. Visos plėvelės užlaidos, išpjovimai vamzdynams, laidams ir elektros lizdams turi būti užsandarinami drėgmei atsparia akriline lipnia juosta, dvipusio lipnumo lipnia juosta arba specialia tampria butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta.

Vamzdžio perėjimo sandarinimas
Vamzdžio perėjimo sandarinimas.

Sijų sandarinimo principas
Sijų sandarinimo principas.

Privaloma išlaikyti montuojamos membranos vientisumą perėjimuose ant gretimų sienų, grindų ir stogo sandūrose. Tam naudojama akrilinė vienpusio lipnumo juosta, butilinė lipni juosta arba speciali tampri butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta. Paprastai drėgmei atsparios akrilinės juostos yra skirtos lygiems paviršiams, butilinės naudojamos, kuomet reikia produkto, skirto klijavimui ant šiurkštaus paviršiaus, specialia tampri butilo pagrindo su funkcionaliu difuzinės membranos sluoksniu juosta klijuojama kampuose, aplink vamzdžius, laidus, sijas ir pan. Sugeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti.

Pastaba: juostų paskirtis - tik sandarinimas, o ne mechaninis tvirtinimas! Taip pat įsitikinkite juostų ilgaamžiškumu - išdžiūvusi juosta atšoks ir sandarumo neliks. Juostų ilgaamžiškumą turi garantuoti gamintojas.

Drėgmei atspari akrilinė sandarinimo juosta
Drėgmei atspari akrilinė sandarinimo juosta.

Butilinė juosta šiurkštiems paviršiams
Butilinė lipni juosta šiurkštiems paviršiams.

Pažeistų vietų sandarinimas

Jei montavimo metu GOM membrana mechaniškai nutrinama ar joje atsiranda kokių nors pradūrimų, pažeistas sritis reikia užsandarinti drėgmei atsparia akriline sandarinimo juosta arba specialia metalizuota juosta Jei pažeistas plotas didelis, reikia šį plotą uždengti papildomu membranos sluoksniu, o perimetrą užsandarinti drėgmei atsparia akriline sandarinimo juosta. Sumontuota membrana turi būti nelaidi vandens garams ir konvekcijai visu savo plotu ir ypatingai ties stoglangių, langų ar durų angomis.

Šarūnas Palepšaitis, DuPontTM ir ASA.LT iliustracijos

 

Šaltiniai

1 NHBC Foundation, Michael Jaggs and Chris Scivyer, BRE: A practical guide to building airtight dwellings, June 2009.

2 www.Passivhaustagung.de, DIN 4108-7 Air-tightness of buildings.

3 DIN 4108-3.

4 BSI Standards Publication: BS 5250:2011 - Code of practice for control of condensation in buildings.

5 Fraunhofer Institut für Bauphysik, H. B. Künzel: Adapted vapour control for durable building enclosures, April 2005.


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Difuzinės, garo, vėjo izoliacinės plėvelės

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Naujos kartos hidroizoliacija

Skysta tepama arba purškiama poliuretano hidroizoliacija tinka praktiškai ant visų vertikalių ir horizontalių paviršių, ji patikimai padengia sandūras ir plyšius, sukurdama besiūlę vandens nepraleidžiančią membraną. Poliuretanas puikiai tinka plokščių stogų hidroizoliacijai, senų bituminių dangų restauravimui.

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis – sandarumas be šilumos tiltelių

Miegame ant poliuretano čiužinių, bet poliuretano putas naudoti namo šiltinimui kažkodėl vengiame. Poliuretano putos sukuria sandarų pastato apvalkalą be šilumos tiltelių, todėl daug lengviau pasiekti sandarumą ir A+, A++ klasę.

Apšiltinto fasado apdaila Mūrinio namo fasado apdaila

Klijuojamas fasado šiltinimas su apdaila

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Nešildomos ir atviros požeminės automobilių aikštelės, atviri garažai bei šalti rūsiai - problemiškos patalpos, dėl kurių šilumos nuostoliai pastate yra gana dideli ir pasiekti aukštą energinio efektyvumo klasę sudėtinga.

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

pleveliu sandarinimas klijuojant Izoliacijos sandarinimas

Namo energiniam efektyvumui užtikrinti sandarumas tampa esmine ir dažnai netgi svarbesne savybe nei papildomi šiltinamosios medžiagos centimetrai.

Kontaktas su sija kruopščiai izoliuojamas naudojant lipnias arba butilo juostas Garo izoliacinės plėvelės montavimas

Idealus plėvelės kraštų sujungimas tarpusavyje bei su konstrukcijomis ar instaliaciniais elementais, yra atidumo, kruopštumo ir žinių reikalaujantis darbas. Tačiau jis garantuoja sandarumą.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais.

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Kaip šiltinti, kad investicija atsipirktų ir po kelių metų netektų to daryti iš naujo? Kokios dažniausiai padaromos klaidos, kokie yra pagrindiniai fasadų šiltinimo polistireniniu putplasčiu principai?

Plokščio stogo įrengimas Plokščiojo stogo įrengimas

Plokščiaisiais neeksploatuojamais stogais laikomi stogai, turintys ne didesnį kaip 7 laipsnių nuolydį. Dėl lėčiau nubėgančio vandens, kuris plokščiame paviršiuje randa mažiausius plyšelius, plokščiojo stogo įrengimas reikalauja kruopštumo.

Dūmų testas sandarumo tyrime Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Statybos procese vis didesnį dėmesį skiriant energiniam efektyvumui, iškyla daug iki šiol net neminėtų problemų. Jau nagrinėjome, kaip teisingai sumontuoti langą tiek laikančiojoje konstrukcijoje, tiek izoliacijos sluoksnyje. Šįkart – apie stiklo ir rėmo izoliaciją.

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Vieni skaičiuoja, kad šilumos nuostoliai per lango ir konstruktyvo jungties siūlę yra penkiskart didesni nei per konstruktyvą, kiti - kad šie nuostoliai sudaro apie 30 proc. visų pastato šilumos nuostolių. Faktas tas, kad šilumos nuostoliai angkraščiuose yra nemenki. Kaip juos sumažinti šiltinant sienas?

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Blokeliai ir apšiltinimas Termoizoliacinės medžiagos ir šiluminė varža

Kokios savybės būtinos šiltinimo medžiagai, koks turi būti jos storis?

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Panevėžys


1 2
Tomas Visbara Kaip skaičiuojamas sienų laidumas vandens garams?

Atsako Tomas Vizbara, statybinių medžiagų technologas

daugiau
Olga Kuznecova, Klinkera Kuo geriau šiltinti namą norint klijuoti apdailines klinkerio plyteles?

Atsako Olga Kuznecova, klinkera.lt pardavimų vadovė

daugiau
Darius Karvelis, UAB „Šilputa" verslo vystymo vadovas Kas yra termo rostverko plokštės ir kokia jų nauda?

Atsako Darius Karvelis, UAB „Šilputa" verslo vystymo vadovas

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Ekologinės šiltinimo medžiagos iš medienos pluošto karkasinių namų statybai
Ekologinės šiltinimo medžiagos iš medienos pluošto karkasinių namų statybai

Izoliacinės medžiagos, gaminamos iš medienos pluošto, puikiai tinka karkasinių namų statybai.

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
SOUDAL naujovė. Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui.

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Šiloporas EPS 50 - sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Termoizoliacija sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Šiloporas EPS 100 - plokščiųjų stogų, pamatų termoizoliacija

Termoizoliacija grindų, plokščiųjų stogų, pamatų šiltinimui

Šiloporas EKSTRA

Tinkuojamųjų fasadų termoizoliacijai individualiuose past...

Šiloporas EPS 200 - keliai, pramoninių objektų grindys, įšalo izoliacija

Termoizoliacija keliams, pramoniniams objektams, įšalui i...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

Polistireninis putplastis grindims
Polistireninis putplastis grindims

Kokį polistirola naudoti grindims? Polistireninis putplas...

Rūsių hidroizoliacija

COMBIFLEX požeminė hidroizoliacinė sistema

Šiltinimo medžiagos patikrintos šalčiausiomis sąlygomis-pristato FINNFOAM

Šiltinimo medžiagos patikrintos šalčiausiomis sąlygomis-p...

Šiltinimas poliuretanu Vilniuje
Šiltinimas poliuretanu Vilniuje

Greitas ir profesionalus šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis Vilniuje
Šiltinimas poliuretano putomis Vilniuje

Sienų ir stogų šiltinimas putomis

paroc ultra
Nauja, itin efektyvi, universali akmens vatos plokštė PAROC® Ultra

PAROC Ultra yra akmens vatos plokštė, kurios šilumos laid...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

Hermetikas lauko darbams
Hermetikas lauko darbams

Silikonas fasadui, stogams. Silikoninis hermetikas skarda...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Putų polistirolo blokeliai sienoms
Putų polistirolo blokeliai sienoms

Šilputa Thermo putų polistirolo blokeliai, skirti išorinė...

1 2 3 4 5