Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

2016-10-26 15:12   Peržiūros : 944   Spausdinti


Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

 

Pagrindinis šiltinimo principas - ištisinis šiltinimo medžiagos apvalkalas

Mūsų klimate pastatus reikia šiltinti - ir niekur nuo to napabėgsime. Termoizoliacijos sluoksnis privalo gaubti sienas, stogą, grindis, bet, svarbiausia, atskirų atitvarų apvalkalai turi būti patikimai sujungti, o viso namo apvalkalas turi būti nepertraukiamas.

Naujos statybos projekte tai nesunku numatyti ir įgyvendinti, tačiau renovacijoje šis principas yra didelis iššūkis, ypač pastatuose, turinčiuose cokolinius aukštus ir rūsius, balkonus, parapetus, erkerius ir pan.

Šiltinimo apvalkalas ir probleminės vietos
Šiltinimo apvalkalas ir probleminės vietos.

 

Probleminės vietos fasaduose

Plokščių sienų šiltinimas nėra probleminis, tačiau apšiltinti išsikišusius įvairius architektūrinius elementus - keblu.  Ypač, kai reikia pasiekti aukštesnę pastato energinę klasę, t.y., kai šilumos nuostoliai turi būti minimalūs.

Iš vėdinamų fasadų renovacijoje dažniausiai pasitaiko viengubas arba dvigubas sienos karkasas. Karkasų yra įvairių - pradedant aliuminio profiliais, baigiant kompoziciniais stiklo pluošto profiliais ir kitais karkase naudojamais elementais. Lietuvoje populiariausi aliuminio ir plieno profiliai. Dėl didelio aliuminio šiluminio laidumo šie profiliai nėra pats geriausiais pasirinkimas.

Nevėdinamų tinkuojamų fasadų sistemų yra dar daugiau, itin daug jų apdailos variantų.

Galime palyginti skirtingų energijos klasių sienų ir langų bei durų šilumos perdavimo koeficientus:

SIENOS

 • B,C klasių U vertė = 0,2 W/ kv.m K
 • A klasės U = 0,12 W/ kv.m K
 • A+ klasės U = 0,11 W/ kv.m K
 • A++ klasės U = 0,1 W/ kv.m K

LANGAI, DURYS

 • B,C klasių U vertė = 1,6 W/ kv.m K
 • A klasės U = 1 W/ kv.m K
 • A+ klasės U = 0,85 W/ kv.m K
 • A++ klasės U = 0,7 W/ kv.m K

Langų ir durų šilumos perdavimo koeficientai dešimt ir daugiau kartų didesni nei sienų, atitinkamai didesni ir šilumos nuostoliai per juos. O dažniausiai dar prisideda balkonai, piliastrai, stogeliai, erkeriai - iš fasado išsikišančios dalys, kurias apšiltinti sudėtinga ir per kurias patiriami didžiausi šilumos nuostoliai. Jiems ir reiktų skirti didžiausią dėmesį.

Jei projektuojamas naujas pastatas, visgi reiktų mažinti išorinių konsolių, turinčių jungtis su atitvaromis kiekį: stogelių, balkonų, karnizų, langų apvadų ir kt.

Teisingai sumontuoti ir apšiltinti sienas moka beveik visi statybininkai, bet, jei yra sudėtingesnių vietų, kur susikerta keletas plokštumų, ten dažniausiai prasideda bėdos, kurios baigiasi šiluminiais tilteliais. Atsiranda galvosūkiai, kurie ne visiems įkandami. Tokioms vietoms reikia individualių sprendimų - tiek projekte, tiek realizacijoje.

 

Šiluminiai tilteliai 2008 metais pastatytame pasyviajame name.
Šiluminiai tilteliai 2008 metais pastatytame pasyviajame name.

Termovizinės nuotraukos temperatūros skalėje šalia matome, kad temperatūrų skirtumai tarp angokraščių ir pagrindinės sienos yra apie 4 C. Nors temperatūros skirtumai atitvarų ir angų susikirtimo vietose nėra dideli, tačiau energiškai efektyviame pastate jie yra svarbūs, ir turi būti įvertinti skaičiavimuose.

 

Langas - sienos tęsinys

Langų montavimas termoizoliacijos sluoksnyje paremtas nepertraukiamo pastato apvalkalo principu - langas izoliacijos požiūriu yra tarsi sienos tęsinys. Tačiau renovacijoje įgyvendinti šį principą sudėtinga. Dažniausiai langai paliekami toje pat vietoje kur ir buvo iki apšiltinimo - t.y. laikančiojoje konstrukcijoje. Tai ydingas sprendimas, bet dėl investicijų taupymo praktikuojamas. Jei langai ir durys pakeisti

prieš atliekant sienų šiltinimo darbus ir sumontuoti mūre, rekomenduojama apšiltinti angokraščius - šilumos tilteliai šiuo atveju šiek tiek sumažinami.

 

Lango vieta mūre.
Lango vieta mūre.

Geresnis variantas, kai lango rėmas yra prie izoliacijos sluoksnio krašto. Geriausias - kai lango rėmas yra apšiltinimo sluoksnyje, tuomet per lango perimetru susidarantį šilumos tiltelį patiriami mažiausi šilumos nuostoliai.

Jei tik įmanoma, renovacijoje šis sprendimas turėtų dominuoti. Naujoje statyboje jis jau net nediskutuotinas. Visi langų gamintojai privalo deklaruoti lango rėmo šilumos perdavimo koeficientą - U vertę, o projektuotojai turi numatyti langų montavimą termoizoliacijos sluoksnyje ir suskaičiuoti šiluminio tiltelio vertę.

Langas prie šiltinamojo sluoksnio ir jame.

Langas prie šiltinamojo sluoksnio ir jame.
Langas prie šiltinamojo sluoksnio ir jame.

 

Primename, kad kuo U vertė yra mažesnė, tuo geresni lango šiluminiai parametrai.

Modernizuojant daugiabučius, langus montuoti apšiltinimo sluoksnyje pageidautina dar ir dėl pelėsių susidarymo pavojaus, kai dėl temperatūrų skirtumo prie angokraščių kondensuojasi drėgmė, skatinanti pelėsinio grybelio augimą. Beje, sumontavus sandarius langus, padidėja ne tik oro drėgnumas, bet ir CO2 kiekis.

 

Kai langai montuojami į buvusių vietą
Kai langai montuojami į buvusių vietą: naujų langų staktos storis mažesnis, o šiluminės savybės - geresnės. Dėl geresnių lango šiluminių savybių ir temperatūrų skirtumo perteklinė drėgmė kondensuosis ant sienos paviršiaus.

 

Pelėsiai Santariškių ligoninėje.
Pelėsiai Santariškių ligoninėje.

 

Pelėsių susidarymo priežastis panaikinama taikant šių priemonių kompleksą:

 • Perkelti langą į šiltinimo sluoksnį, t.y. eliminuoti šilumos (šalčio) tiltelį, kuris parodytas aukščiau esančiame grafike.
 • Sutvarkyti vėdinimą, t.y. įrengti papildomą vėdinimą, kad patalpose nuolat keistųsi oras. Šiam tikslui naudojama rekuperacija, renovacijoje - mini rekuperatoriai.

Vėdinimas labai svarbus ne tik dėl pelėsių profilaktikos, bet ir dėl komforto bei žmonių savijautos patalpose. Daugelyje senų pastatų langas buvo vėdinimo sistemos dalis, todėl ją būtina kompensuoti. Deja, labai retame renovacijos projekte numatoma nauja ar papildoma vėdinimo sistema.

Šilumos nuostoliai per angokraščius - kaip per visą sieną

Šilumos nuostoliai plika akimi nematomi, tačiau skaičiai akivaizdžiai rodo jų dydžius ir įtaką. Paimkime 5 m ilgio ir 2,8 m aukščio sieną su langu. Siena apšiltinta, lango U vertė = 0,8 W/kv.m K.

Sienos matmenys: 5 m x 2,8 m, plotas 14 kv.m, U = 0,12 W/kv.m K

Lango matmenys: 2 m x 1,5 m, plotas 3 kv.m, U = 0,8 W/kv.m K

Sienos plotas be lango: 11 kv.m, sienos-lango jungties perimetras - 7 m

 • Šilumos nuostoliai per sieną - 0,1219,61124220/1000=124 kWh per metus.
 • Šilumos nuostoliai per langą - 0,819,6324220/1000=248 kWh per metus.

Šiuo atveju neskaičiuojami saulės pritekėjimai, jei langas pietinėje pusėje, saulės pritekėjimai kompensuoja dalį šilumos nuostolių. Tačiau jei langas šiaurinėje ar rytinėje pusėje, saulės kompensuojama dalis bus maža.

Šilumos nuostoliai per 7 m ilgio lango perimetro šiluminį tiltelį, kai langas įstatytas: mūro konstrukcijoje, prie šiltinamojo sluoksnio ir šiltinamajame sluoksnyje:

 • Ψ = 0,15 W/mK: 0,15·7·19,6·24·220/1000 = 109 kWh. Σ=481 kWh
 • Ψ = 0,10 W/mK: 0,10·7·19,6·24·220/1000 = 72 kWh. Σ=444kWh
 • Ψ = 0,05 W/mK: 0,05·7·19,6·24·220/1000 = 36 kWh. Σ=408 kWh

Taigi, palyginus šilumos nuostolius per sieną (124 kWh) ir lango perimetrą (109 kWh) matyti, kad šilumos nuostoliai per itin siurą jungtį kone prilygsta šilumos nuostoliams per 11 kv.m ploto sieną. Kiti du šilumos nuostolių variantai -  kai langas įstatytas prie apšiltinamojo sluoksnio ir jame, nuo mūre įstatyto lango šilumos nuostolių mažesni apie du kartus.

Šie skaičiai akivaizdžiai parodo, kad apšiltinant ir renovuojant namą įstačius langus apšiltinimo sluoksnyje, efektyvumas gaunamas žymiai didesnis. Apie tai rengiant renovacijos projektus verta pagalvoti.

 

Balkonai

Kita kritinė vieta dėl šilumos nuostolių yra balkonai, lodžijos. Kai kuriuose renovacijos projektuose senieji balkonai naikinami, apšiltinamos sienos, o naujiems balkonams montuojamos atramos ir visi jie sujungiami į vieną kontruktyvinį vienetą.

Naikinami senieji balkonai
Naikinami senieji balkonai. Nauji nebeturi įkirtimo į sieną, t.y. nebeturi su ja ryšio, nelieka šiluminių tiltelių. Tai, kad jie tik priglaudžiami prie sienos, šiluminiams parametrams jokios įtakos neturi.

Lyginant su įprastu balkonų apšiltinimu, kai išsikišusią balkono plokštę reikia „apvynioti" šiltinimo medžiaga iš visų pusių, balkonų atskyrimas leidžia išvengti nemažų šilumos nuostolių. O ir šiltinimo darbų sąnaudų ir sudėtingumo požiūriu atskirti balkonus yra paprasčiau. Be to, apšiltinus balkoną iš visų pusių, pakyla grindų lygis jame, neaišku, ar balkono aukštis atitiks norminį.

Dar vienas variantas - balkonai ir siena vienoje plokštumoje, kad jie neišsikištų iš sienos. Tačiau renovacijoje tai sunkiai įgyvendinamas variantas, jis daugiau naudojamas naujoje statyboje.

Kad tokie sprendimai logiški ir veiksmingi, rodo mūsų elgesys žiemą: kai rankoms šalta, apsimauname pirštines ir dar sugniaužiame plaštaką į kumštį - kuo mažesnis rankos plotas turi sąlytį su šaltu išorės oru, tuo šilčiau rankoms, tuo mažiau prarandame šilumos.

Taigi, kuo geriau sugebėsime pastatą „supakuoti" į vientisą apvalkalą su kuo mažiau išsikišančių dalių, tuo mažiau prarasime šilumos, tuo daugiau jos taupysime.

Plokščių stogų sprendimai

Stogo apšiltinimas labai svarbus dėl peršalimo žiemą ir perkaitinimo vasarą. Vasarą nerenovuotuose daugiabučiuose viršutinių aukštų gyventojai gyvena perkaitintuose kambariuose.

Galime palyginti, kaip skiriasi stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento U vertė skirtingos energinės klasės pastatuose:

B,C - U=0,16 W/kv.m K

A - U = 0,10 W/kv.m K

A+ - U= 0,09 W/ kv.m K

A++ - U= 0,08 W/kv.m K

Sprendimas plokščio stogo renovacijoje - iš dalies ar pusiau vėdinamas stogas. Tam naudojamos kietos akmens vatos plokštės, kurių viršuje yra grioveliai, jie suvedami į vieną lataką, kad per vėdinimo kaminėlį pasišalintų drėgmė. Tokią stogo konstrukciją itin patogu naudoti renovuojant stogą rudenį ar pavasarį, kai galimi lietūs, kai yra tikimybė sudrėgti šiltinimo medžiagai.

Paroc stogų plokštės su grioveliais drėgmei pasišalinti.
Paroc stogų plokštės su grioveliais drėgmei pasišalinti.

Šios plokštės naudingos ir todėl, kad renovuojant stogą ne visada pavyksta pašalinti drėgmę iš seno stogo. Akmens vatos plokštės yra laidžios garams ir išgarina esamą drėgmę,  papildomi drėgmės pašalinimo grioveliai visiškai eliminuoija drėgmę iš konstrukcijos, jei jos yra likusios ir jei patenka darbų metu.

 

Pamatų šiltinimas renovacijoje

Tai vienas iš sudėtingiausių darbų renovacijoje, sudėtingas jis ir naujoje statyboje, jei kalbame apie trisluoksnę sieną.

Renovacijoje kito kelio, kaip atkasti cokolį ir įleisti šiltinimo plokštes, nėra.

 

Atkasus ir apšiltinus pamatus būtina įrengti orui laidžią drenuojamą nuogrindą

Atkasus ir apšiltinus pamatus būtina įrengti orui laidžią drenuojamą nuogrindą.

 

Rūsių luboms apšiltinti rekomenduojamos priklijuojamos vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštes Paroc CGL 20 (c )y.

Paroc CGL 20 (c )y.
Paroc CGL 20 (c )y.

Specialioms rūsio lubų plokštėms nereikalingas mechaninis tvirtinimas, jas galima dažyti. Jos daugiausia naudojamos požeminių garažų lubų apšiltinimui komerciniuose pastatuose, tinka ir renovacijoje. Plokštės yra 20 cm pločio ir 120 cm ilgio, turi nusklembtus kraštus, patogius sujungimui.

 

Šilumos izoliacija ir jos savybės

Šiltinimo medžiagas reiktų rinktis atsižvelgiant į pageidaujamą rezultatą. Svarbiausios termoizoliacijos savybės ir jų salygojami rezultatai yra:

 • Šiluminis laidumas/Šiluminė varža  - Pastato energijos efektyvumas/išlaidos šildymui
 • Matmenų stabilumas - Kokybė ir ilgaamžiškumas
 • Vandens garų varžos faktorius - Sausos ir šiltos konstrukcijos
 • Degumas - Gaisrinė sauga

Dar vienas svarbus šiltinimo medžiagos aspektas yra degumas. Jeigu informacijos apie  medžiagų šiluminį laidumą, matmenų stabilumą, vandens garų varžos faktorių specialiuose leidiniuose ir portaluose pateikiama daug, tai apie šiltinimo medžiagų degumą ir gaisrinę saugą jos yra daug mažiau, galbūt ir dėl to, jog užsakovai ir gyventojai dažnai mintį apie gaisro pavojų stumia tolyn. Liaudies išmintis sako, kad, kas saugosi pats, tą ir dievas saugo. Tad apie šį aspektą renovuojant namą irgi verta pagalvoti.

Medžiagų degumą apibrėžia europinės degumo klasės nuo A1 iki F.
Medžiagų degumą apibrėžia europinės degumo klasės nuo A1 iki F.

 

Medžiagų degumo klasifikacija pagrįsta gaisro poveikiu medžiagai, įskaitant galios sklaidą, dūmingumą bei liepsnos lašelių susidarymą. Klasifikavimo metu įvertinama medžiagos įtaka ugnies ir dūmų susidarymui ir plitimui bei galimas poveikis staigaus ugnies išplitimo skatinimui. Nedegios medžiagos ir gaminiai (A1 ir A2) nesukelia staigaus ugnies išplitimo.

PAROC akmens vatos gaminiai be dangos yra priskiriami A1 klasei, o su aliuminio folija ar stiklo pluošto audinio danga - A1 arba A2-s1, d0 (EN 13501-1) klasei. Tai reiškia, kad jie neskatina ugnies plitimo.

Plačiausiai naudojamus atitvarų šiltinimo sprendinius tiek sovietmečiu statytiems daugiabučiams, tiek viešosios paskirties, pramonės pastatams ir net individualiems gyvenamiesiems namams galima rasti šiemet UAB „Paroc" parengtame elektroniniame kataloge „Renovuoju namą 2016".

 

UAB „Paroc" informacija ir iliustracijos


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Pasyvūs, energetiškai ekonomiški namai
Visi kategorijos straipsniai
Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Kokie turėtų būti langai ir durys A ir aukštesnės klasės namams, svarbios savybės, mechanizmai, detalės šiltiems langams ir durims  

A++ klasės namas

Namai, kurių šeimininkai nesijaudina dėl dujų ir elektros kainų

Individualaus namo gyventojams investicijas į autonominę šildymo sistemą atperka komfortas ir nepriklausomybė nuo tiekėjų bei kainų šuolių. 

Vasarnamio statyba

Vasarnamio statyba

Kaip įrengti vasarnamį, vasarnamio projektavimas, kaip teisingai pastatyti vasarnamį. 

Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams

Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams

Reikalavimai A A+ A++ energinės klasės namams ir pastatams 

reikalavimai A klasei

Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams. 

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimo mazgai 

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje

A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.  

Namo sandarumo patikrinimas

Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis 

Kvartalas

A klasės projektui parengti naudojama apie 600 formulių

Tęsiame diskusiją apie A energinės klasės pastatų projektavimą, iškylančias problemas ir su jomis susijusius kaštus. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos nuomonė. 

vaizdas pro langa

Kaip paversti palėpę pasyviuoju būstu

Įdėjus daugiau kruopštumo, eilinę rekonstruotą palėpę galima paversti pasyviu būstu, kur vasarą bus vėsu, o žiemą beveik nenaudosite energijos šildymui 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Akytojo betono gaminiai, blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, pasyvaus namo statybai.
P.Lukšio32/J.Kubiliaus 12, Vilnius
Telefonas: +370-5-2747393, Mobilus: +370-699-45061, El. paštas: bauroc@bauroc.lt
1 2 3
Namo statyba iš akytbetonio blokelių Namo statyba iš akytbetonio blokelių

Kaip teisingai sumūryti akytbetonio blokelius, kad sienos būtų šiltos ir neliktų šilumos tiltelių? Mūro mazgai ir dažniausios klaidos.

Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Kokie turėtų būti langai ir durys A ir aukštesnės klasės namams, svarbios savybės, mechanizmai, detalės šiltiems langams ir durims

A++ klasės namas Namai, kurių šeimininkai nesijaudina dėl dujų ir elektros kainų

Individualaus namo gyventojams investicijas į autonominę šildymo sistemą atperka komfortas ir nepriklausomybė nuo tiekėjų bei kainų šuolių.

Vasarnamio statyba Vasarnamio statyba

Kaip įrengti vasarnamį, vasarnamio projektavimas, kaip teisingai pastatyti vasarnamį.

Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams

Reikalavimai A A+ A++ energinės klasės namams ir pastatams

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

 Bauroc blokeliai A klasė – ar pagal galimybes iškelta kartelė? Ką parodė metų praktika?

Išskyrus globalius argumentus dėl klimato kaitos, išsamių studijų dėl A energinės klasės pastatų naudos, ypač jų statybos kaštų, nėra. A klasės statyboje išryškėjo didžiulis atotrūkis tarp gyventojų galimybių ir reikalaujamų technologijų. Ar A klasių statyba neišvirs tik į formalų sertifikatą, nes jau čia pat dar aukštesni A+ energinės klasės reikalavimai. Ką apie šią situaciją mano statytojai, investuotojai, mokslininkai?

Nulinės energijos vienbučių namų galimybės Lietuvoje Nulinės energijos vienbučių namų galimybės Lietuvoje

2017- 2018 metų riba Lietuvos statybų rinkoje žymi svarbų etapą – atsiranda prievolė statyti A+ energinės klasės namus. Dar didesnis iššūkis laukia 2020-2021 metų sandūroje – beveik energijos nevartojančių A++ energinės klasės pastatų statyba. Nevertinant investicijų, ar ji reali techniniu požiūriu?

Horizontalūs žemės kolektoriai. ASA.LT pieš. Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos veikimo principas. Kolektorius. Šilumos siurblys. Vandens šildytuvas /Akumuliacinė talpa. Akumuliacinės talpos veikimas. Karšto vandens paskirstymas. Kaip pasirinkti reikiamą šilumos siurblio galingumą

Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės

Ilgalaikėje perspektyvoje daugiabučio apšiltinimas pagal aukštesnės energinės klasės reikalavimus generuoja didesnę grąžą. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija siūlo keisti minimalius reikalavimus modernizuojamiems daugiabučiams.

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Kvartalas A klasės projektui parengti naudojama apie 600 formulių

Tęsiame diskusiją apie A energinės klasės pastatų projektavimą, iškylančias problemas ir su jomis susijusius kaštus. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos nuomonė.

Ką architektai mano apie A energinės klasės projektavimą?

Ar projektuojant aukštos energinės klasės pastatus architektų kūryba nebus pernelyg sureguliuota? Ar jie išliks kūrėjais? Ar pastatai netaps tik ekonomiškomis dėžėmis? Architekto Algirdo Kaušpėdo mintys.

Tarptautinis BREEAM pastatų standartas ir energinės klasės Lietuvoje Tarptautinis BREEAM pastatų standartas ir energinės klasės Lietuvoje

Jeigu panagrinėsime BREEAM - darnių pastatų standarto kriterijus, pamatysime, kad beveik penktadalį šio standarto sudaro energinis pastato efektyvumas, Lietuvoje realizuojamas energinėmis pastatų klasėmis. BREEAM apima kur kas platesnį požiūrį į pastatų tvarumą ir ekologiją. Ar sugebėsime kada nors pereiti prie šio standarto, jei pas mus buksuoja net aukštesnių energinių klasių įgyvendinimas?

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

A+ klasės namų statytojo patirtis

Patobulinome kai kuriuos mazgus, keitėme kai kurias medžiagas, tačiau raktas į pastato energinį efektyvumą - kokybiškas darbas

Energiškai efektyvaus pastato konstrukcinių mazgų parinkimas Energiškai efektyvaus pastato konstrukcinių mazgų parinkimas

Cokolio ir sienų apšiltinimo konstrukcinių mazgų alternatyvų parinkimas naudojant daugiakriterinį palyginimo metodą ARAS.

Langai apšiltinimo sluoksnyje Stiklo pluošto detalės sprendžia šilumos tiltelių problemą

Norint turėti energetiškai efektyvų ar pasyvųjį pastatą, neužtenka jį apšiltinti. Apšiltinimas turi būti sandarus, jame negali būti šilumos tiltelių.

Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė? Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė?

Ar įmanoma seną daugiabutį paversti energijos beveik nenaudojančiu pastatu? Kokias problemas turi išspręsti projektuotojai, rangovai ir gyventojai?

vaizdas pro langa Kaip paversti palėpę pasyviuoju būstu

Įdėjus daugiau kruopštumo, eilinę rekonstruotą palėpę galima paversti pasyviu būstu, kur vasarą bus vėsu, o žiemą beveik nenaudosite energijos šildymui

Kaip išvengti klaidų šiltinant sienas

Dažniausiai naudojami sienų šiltinimo būdai.

Peršalanti palangė Termovizinis tyrimas - būtinybė prieš apdailos darbus

Statant energetiškai efektyvų namą prieš apdailos darbus būtina patikrinti namo sandarumą. Išsinuomavus termovizorių surasti šilumos tiltelius galima ir patiems.

Eksperimentas individualių namų rinkoje: A+ energinė ekonominė klasė

Statytojai sako eksperimentuojantys ir norintys įrodyti, jog aukšta energinė klasė nebūtinai yra brangi.

Energijos beveik nevartojantys pastatai – netolimos ateities vizija

Penki esminiai punktai, svarbūs A++ klasės pastatui

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Medinių sienų apšiltinimas

Medinės konstrukcijos išsiskiria tuo, kad jų šiltinimas yra sudėtingiausias ir jos greičiausiai pradeda irti, jei šiltinimas sumontuotas netinkamai.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

A++ klasės namas Namai, kurių šeimininkai nesijaudina dėl dujų ir elektros kainų

Individualaus namo gyventojams investicijas į autonominę šildymo sistemą atperka komfortas ir nepriklausomybė nuo tiekėjų bei kainų šuolių.

Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams

Reikalavimai A A+ A++ energinės klasės namams ir pastatams

Skirtumai tarp A klasių Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp A+ ir A++ klasių?

Kokie būna skirtumai tarp A A+ A++ energetinio efektyvumo namų klasių

daugiau
Kiril Simbirskij, energinio modeliavimo ekspertas Kas ir kaip apskaičiuoja ilginius šilumos tiltelius?

Atsako Kiril Simbirskij, energinio modeliavimo ekspertas

daugiau
Tomas Baranauskas, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistas Ar A energinės klasės nepasiekusio namo negalėsiu registruoti?

Atsako Tomas Baranauskas, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistas

daugiau
Tomas Baranauskas Ar tiesa, kad atidėti reikalavimai A energinei klasei?

Atsako Tomas Baranauskas, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistas

daugiau
Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams Langai ir durys pritaikyti A klasei bei pasyviesiems namams

Kokie turėtų būti langai ir durys A ir aukštesnės klasės namams, svarbios savybės, mechanizmai, detalės šiltiems langams ir durims

A++ klasės namas Namai, kurių šeimininkai nesijaudina dėl dujų ir elektros kainų

Individualaus namo gyventojams investicijas į autonominę šildymo sistemą atperka komfortas ir nepriklausomybė nuo tiekėjų bei kainų šuolių.

Vasarnamio statyba Vasarnamio statyba

Kaip įrengti vasarnamį, vasarnamio projektavimas, kaip teisingai pastatyti vasarnamį.

Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams Sumažinti reikalavimai A klasių pastatams

Reikalavimai A A+ A++ energinės klasės namams ir pastatams

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

 Bauroc blokeliai A klasė – ar pagal galimybes iškelta kartelė? Ką parodė metų praktika?

Išskyrus globalius argumentus dėl klimato kaitos, išsamių studijų dėl A energinės klasės pastatų naudos, ypač jų statybos kaštų, nėra. A klasės statyboje išryškėjo didžiulis atotrūkis tarp gyventojų galimybių ir reikalaujamų technologijų. Ar A klasių statyba neišvirs tik į formalų sertifikatą, nes jau čia pat dar aukštesni A+ energinės klasės reikalavimai. Ką apie šią situaciją mano statytojai, investuotojai, mokslininkai?

Nulinės energijos vienbučių namų galimybės Lietuvoje Nulinės energijos vienbučių namų galimybės Lietuvoje

2017- 2018 metų riba Lietuvos statybų rinkoje žymi svarbų etapą – atsiranda prievolė statyti A+ energinės klasės namus. Dar didesnis iššūkis laukia 2020-2021 metų sandūroje – beveik energijos nevartojančių A++ energinės klasės pastatų statyba. Nevertinant investicijų, ar ji reali techniniu požiūriu?

Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės

Ilgalaikėje perspektyvoje daugiabučio apšiltinimas pagal aukštesnės energinės klasės reikalavimus generuoja didesnę grąžą. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija siūlo keisti minimalius reikalavimus modernizuojamiems daugiabučiams.

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Pastatas šilumos izoliacijos apvalkale

Kodėl šaltyje ranką spaudžiame į kumštį, nepaisant, kad dėvime pirštines? Panašus šilto kumščio principas galioja ir renovuojamų bei naujų pastatų apšiltinime. Bet renovacijoje yra nemažai probleminių vietų, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

Kvartalas A klasės projektui parengti naudojama apie 600 formulių

Tęsiame diskusiją apie A energinės klasės pastatų projektavimą, iškylančias problemas ir su jomis susijusius kaštus. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos nuomonė.

Ką architektai mano apie A energinės klasės projektavimą?

Ar projektuojant aukštos energinės klasės pastatus architektų kūryba nebus pernelyg sureguliuota? Ar jie išliks kūrėjais? Ar pastatai netaps tik ekonomiškomis dėžėmis? Architekto Algirdo Kaušpėdo mintys.

Tarptautinis BREEAM pastatų standartas ir energinės klasės Lietuvoje Tarptautinis BREEAM pastatų standartas ir energinės klasės Lietuvoje

Jeigu panagrinėsime BREEAM - darnių pastatų standarto kriterijus, pamatysime, kad beveik penktadalį šio standarto sudaro energinis pastato efektyvumas, Lietuvoje realizuojamas energinėmis pastatų klasėmis. BREEAM apima kur kas platesnį požiūrį į pastatų tvarumą ir ekologiją. Ar sugebėsime kada nors pereiti prie šio standarto, jei pas mus buksuoja net aukštesnių energinių klasių įgyvendinimas?

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

A+ klasės namų statytojo patirtis

Patobulinome kai kuriuos mazgus, keitėme kai kurias medžiagas, tačiau raktas į pastato energinį efektyvumą - kokybiškas darbas

Energiškai efektyvaus pastato konstrukcinių mazgų parinkimas Energiškai efektyvaus pastato konstrukcinių mazgų parinkimas

Cokolio ir sienų apšiltinimo konstrukcinių mazgų alternatyvų parinkimas naudojant daugiakriterinį palyginimo metodą ARAS.

Langai apšiltinimo sluoksnyje Stiklo pluošto detalės sprendžia šilumos tiltelių problemą

Norint turėti energetiškai efektyvų ar pasyvųjį pastatą, neužtenka jį apšiltinti. Apšiltinimas turi būti sandarus, jame negali būti šilumos tiltelių.

Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė? Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė?

Ar įmanoma seną daugiabutį paversti energijos beveik nenaudojančiu pastatu? Kokias problemas turi išspręsti projektuotojai, rangovai ir gyventojai?

vaizdas pro langa Kaip paversti palėpę pasyviuoju būstu

Įdėjus daugiau kruopštumo, eilinę rekonstruotą palėpę galima paversti pasyviu būstu, kur vasarą bus vėsu, o žiemą beveik nenaudosite energijos šildymui

Peršalanti palangė Termovizinis tyrimas - būtinybė prieš apdailos darbus

Statant energetiškai efektyvų namą prieš apdailos darbus būtina patikrinti namo sandarumą. Išsinuomavus termovizorių surasti šilumos tiltelius galima ir patiems.

Eksperimentas individualių namų rinkoje: A+ energinė ekonominė klasė

Statytojai sako eksperimentuojantys ir norintys įrodyti, jog aukšta energinė klasė nebūtinai yra brangi.

Energijos beveik nevartojantys pastatai – netolimos ateities vizija

Penki esminiai punktai, svarbūs A++ klasės pastatui

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Medinių sienų apšiltinimas

Medinės konstrukcijos išsiskiria tuo, kad jų šiltinimas yra sudėtingiausias ir jos greičiausiai pradeda irti, jei šiltinimas sumontuotas netinkamai.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

Kompanijų produktai
Rotaciniai rekuperatoriai namams
Rekuperacinė sistema namui

Rekuperatorius namui. Rekuperacinė vėdinimo sistema. Reku...

A klases namo rekuperatorius
Rekuperatorius A klasės namui

Rekuperacinė sistema, pasyvaus namo vėdinmas, rekuperator...

Konteinerinė patalpa, nuoma Vilniuje
Konteinerinės patalpos-vagonėlio nuoma, Vilnius

Konteinerinė patalpa-vagonėlis 10'

Terasos lentos Klaipėdoje
”InoDeck” – terasinė lentos Klaipėda

Terasinės lentos, lentos terasos įrengimui, wpc terasinės...

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų kompozitas "InoWood"

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų komp...

Pasyvaus standarto durys iš aliuminio

Efektyvi šilumos izoliacija, aukštas mechaninis patvaruma...

Mini rekuperatarius GetAir SmartFan
A energinės klasės rekuperatoriai

Minirekuperatoriai GETAIR SMARTFAN, A energinio efektyvu...

BAUROC akytojo betono blokų sistema energetiškai efektyvaus namo statybai

Energetiškai efektyvus namas, akytas betonas, blokeliai, ...

Plastikiniai langai pasyviam namui

Plastikiniai langai su 3 stiklų stiklo profiliu

Ekologiškų rąstinių namų statyba

MANO NAMUKAS siūlo rąstinius namus, pirtis, vasarnamius, ...

Mediniai langai pasyviems namams

Energiją taupantys mediniai langai

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Šiaudiniai namai
Šiaudiniai namai

Šiudinis namas, šiaudinio namo statyba

Naujiena - kompozicinės durys ARCTIC PLUS

Kompozicinės lauko įėjimo durys - tinkamiausias pasirinkimas Jūsų na...