Darbo sutarties pasibaigimo ypatumai

2008-04-18 16:30   Peržiūros : 408   Spausdinti


Darbo sutarties pasibaigimo pagrindus ir tvarką nustato Darbo kodeksas. Vadovaujantis šiuo kodeksu darbo sutartis pasibaigia trimis atvejais: darbo sutartį nutraukus Darbo kodekso nustatytais pagrindais, likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo ir mirus darbuotojui.

Vienas iš dažniausių darbo sutarties pasibaigimo būdų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimo tvarka ir pasekmės skiriasi priklausomai nuo to, kieno iniciatyva darbo sutartis yra nutraukiama. Darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo ir darbdavio susitarimu, darbuotojo iniciatyva, pateikus pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo, darbdavio iniciatyva. Tačiau norėtume pabrėžti, kad darbdavio iniciatyva darbo sutartis gali būti nutraukta arba nesant darbuotojo kaltės, arba dėl darbuotojo kaltų veiksmų (pvz., darbo drausmės pažeidimo). Taip pat darbo sutartis gali būti nutraukiama, pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui ar pradėjus darbdavio bankroto procedūrą. Kartu pažymėtina, kad Darbo kodekse yra nustatyti atvejai, kada darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo (pvz., jeigu darbuotojas šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas).

Jeigu darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu, nesant svarbių priežasčių, darbuotojas apie tai darbdavį įspėti turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų, jeigu kitoks įspėjimo terminas nenumatytas kolektyvinėje sutartyje. Jeigu darbo sutartis yra nutraukiama darbuotojo pareiškimo dėl svarbių priežasčių (pvz., darbuotojo ligos ar neįgalumo, kurie trukdo tinkamai atlikti darbą arba teisės į senatvės pensiją įgijimo), tai darbuotojai apie tai turi įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Jeigu darbo sutartis yra nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, tai darbdavys turi raštu įspėti darbuotoją prieš 2 mėnesius. Tačiau, jeigu darbo sutartis darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nutraukiama su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, apie atleidimą iš darbo darbdavys turi įspėti ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

Nutraukus darbo sutartį išeitinė išmoka priklauso tik Darbo kodekse nustatytais atvejais. Pagal darbo kodekso 140 straipsnį išeitinė išmoka darbuotojui išmokama, jeigu darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, taip pat darbuotojo pareiškimu, kai darbo sutartis yra nutraukiama dėl svarbių priežasčių ar kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės.


LR Teisingumo ministerijos inf.


Kategorijos: Mokymai, įdarbinimas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2
IKS PORTALŲ GRUPĖ Patariamųjų portalų grupė, kontekstinė, turinio, įtakojimo reklama
Konarskio 49, Vilnius
Telefonas: +370-5-2333102, Mobilus: +370-686-38666, El. paštas: sj@iks.lt
1 2