Gvaizd__pla_ialap___vesuvius___rausvi__iedeliai_nuo_velyvo_pavasario___ydi_daug_savai_i___auk_tis_10-15cm