Kemeras__baby_joe__dideliais___sk_t__pana_iais__iedais___ydi_nuo_vasaros_vidurio_iki_rudens__tinka_dr_gnose_vietose__auk_tis_70-75cm