Naujos Statybos inspekcijos paslaugų kainos

2020-07-21 15:39   Peržiūros : 74   Spausdinti


Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji rinkliavų dydžiai už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas. Pareiškėjai, teikdami Statybos inspekcijai prašymus dėl paslaugų teikimo, nuo š. m. liepos 1 d. turės sumokėti pakeisto dydžio rinkliavą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), atsižvelgdama į faktinį paslaugų teikimo išlaidų pasikeitimą, perskaičiavo ir 2020 m. birželio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 709 patikslino dalį Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų rinkliavų dydžius (toliau – nutarimas).

Atliekant skaičiavimus, buvo įvertintas darbo užmokesčio padidėjimas. Keičiant rinkliavų dydžius atsižvelgta ir į tai, kad, siekiant mažinti korupcijos apraiškas ir užtikrinti kuo skaidresnę priežiūrą, šiuo metu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ objektus Statybos inspekcijos teritorinio padalinio, kurio teritorijoje yra statinys, atstovams statybos užbaigimo komisijose skirsto automatiškai, t. y., nepriklausomai nuo specialisto darbo vietos. Dėl to į statybos užbaigimo komisijas paskirti specialistai  vyksta į objektus, esančius įvairiuose teritoriniam padaliniui priskirtuose rajonuose.

Pažymėtina, kad sprendimą dėl rinkliavų perskaičiavimo lėmė ir tai, kad pagrindiniai Statybos inspekcijos išduodami statybos leidimai yra leidimai statyti ar rekonstruoti statinius įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, t. y. didelius susisiekimo statinių (geležinkelis „Rail Baltica“, magistralė „Via Baltica“, susisiekimo koridorius Rytai–Vakarai) ir inžinerinių tinklų (dujotiekis į Lenkiją, elektros tinklų jungtis su Lenkija ir Švedija) projektus. Tokie statiniai dažniausiai vykdomi keliuose rajonuose, todėl tikrinamų duomenų kiekis yra itin didelis.

Nuo 2020-07-01 taikomi rinkliavų dydžiai eurais už:

1.

statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 212

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 185

2.

branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai – 212

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 185

3.

deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą, kurį atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:

- kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 42

- kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

4.

pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 42

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

5.

pažymos apie statinio nugriovimą, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 43

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 35

6.

leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 253

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 228

7.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 295

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 270

8.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 253

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ -  228

9.

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 211

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 186

10.

statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 169

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 144

11.

statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti nesudėtingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

· kai prašymas pateikiamas tiesiogiai - 84

· kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ - 60

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informacija

 


 
 

Atsako specialistas

Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
2020-08-07 Kokią energinę klasę projektuoti, jei specialieji reikalavimai išduoti anksčiau nei gautas SLD? Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai