Įstatymai
2015-11-23 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas

Patvirtinta 2015 m. spalio 2 d. daugiau

2015-03-24 Visuomeninės paskirties statiniai

Statybos techninis reglamentas visuomeninių statinių statybos reikalavimams ir taisyklėms daugiau

2014-06-03 Atliekų tvarkymo ĮSTATYMAS

Aktuali 2014-04-30 daugiau

2014-04-02 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

valstybės skatinama sveikatai naudinga ūkinė komercinė veikla ir iniciatyva, visuomenės sveikatai kenksmingos veiklos draudimas ar ribojimas, sanitarinės apsaugos zonos daugiau

2013-11-30 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai

Darbo drabužių ir asmeninių apsaugos priemonių statybininkams ir kitų profesijų darbuotojams reglamentas daugiau

2013-10-30 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2014-01-01 23 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2013-10-26, 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-01-01 daugiau

2013-07-17 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS daugiau

2013-07-02 Statybos įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 18(1), 29, 36, 39, 40, 41, 43(1), 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-07-01 Šis įstatymas, išskyrus 22 straipsnį, įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. daugiau

2013-03-29 Šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-03-26 Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2013-07-01, 2 straipsnis įsigalioja 2013-04-01 daugiau

2013-03-01 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-03-01 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-01-26. daugiau

2013-03-01 Miškų įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-03-01 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012-11-15. daugiau

2013-03-01 Fizinių asmenų bankroto ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-03-01 33 straipsnis įsigalioja 2012-05-19 daugiau

2013-02-07 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Aktuali redakcina nuo 2012-11-24 daugiau

2013-01-09 Teritorijų planavimo įstatymas

Aktuali redakcija nuo 2012-11-15 daugiau

2013-01-09 Statybos įstatymo papildymo 9(1), 9(2) straipsniais ir 24, 43(1), 51 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-01-09 Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-01-01. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-07-01. daugiau

2013-01-04 Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-01-01 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2011-12-31 daugiau

2013-01-04 Miškų įstatymo 4, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2013-01-01 4 straipsnis įsigalioja 2012-11-15. daugiau

2012-10-09 Neringos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono savivaldybių teritorijų ribų pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2012-10-09 Šio įstatymo 1, 2 ir 3 straipsniai įsigalioja 2013-01-01 daugiau

2012-08-21 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Šis įstatymas reglamentuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir šio proceso dalyvių tarpusavio santykius. daugiau

2012-08-17 Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės daugiau

2012-08-17 Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės privalomos projektuojant ir rekonstruojant veikiančias katilines, kuriose įrengti garo ir vandens šildymo katilai nepriklausomai nuo jų galingumo. daugiau

2012-02-09 Elektros energetikos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2012-02-07 27 straipsnis įsigalioja 2013-03-03 daugiau

2011-11-04 Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2011-11-01 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2011-10-25 daugiau

2011-11-04 Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2011-11-01 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2011-10-13 daugiau

2011-10-03 Statybos įstatymo 23, 24, 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Statybos įstatymo 23, 24, 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS daugiau

2011-09-21 Statybos įstatymo 40, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Statybos įstatymo 40, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS daugiau

2011-06-08 Palėpių projektavimo taisyklės ST 2190.01:1997

Palėpių projektavimo taisyklės daugiau

2011-05-31 Stogo nuolydžio kampų laipsnių perskaičiavimas į nuolydžio procentus

STR 2.05.02:2008 4 priedas stogo nuolydžių perskaičiavimas daugiau

2010-11-29 Sutarčių registro ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2010-11-27 daugiau

2010-10-27 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS daugiau

2010-10-27 Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 4, 6, 8, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ĮSTATYMAS

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 4, 6, 8, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ĮSTATYMAS daugiau

2010-10-18 Elektros rinkos plėtros planas

, elektros rinkos liberalizavimo įstatymas daugiau

2010-10-04 Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS daugiau

2010-07-01 Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2010-07-01 daugiau

2010-05-17 Melioracijos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalioja 2010-05-11 Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. daugiau

2010-03-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS daugiau

2009-09-30 Vartotojų teisių apsaugos į s t a t y m a s

Aktuali nuo 2007-03-01 daugiau

2009-08-05 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimai ( 2011 sausio 1)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 1, 15, 19, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS daugiau

2009-06-04 Patvirtinta Architektūros įstatymo koncepcija

Vyriausybė patvirtino Architektūros įstatymo koncepciją. Ši koncepcija įteisina numatomo parengti Architektūros įstatymo pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas. daugiau

2009-05-21 Priimtos Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos

Pagal šiuo metu galiojančią įstatymo redakciją sodininkų bendrijų susirinkimuose sunku priimti reikiamus sprendimus, nes gyventojai vangiai dalyvauja bendrijos narių susirinkimuose daugiau

2009-05-07 Rengiamasi daugiabučių modernizavimui

Siekdama sparčiau įgyvendinti Daugiabučių namų modernizavimo programą, Vyriausybė pritarė Statybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų projektams ir teiks juos Seimui. daugiau

2009-04-16 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 pakeitimo

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo daugiau

2009-04-16 Leista statyti mažesnius nei 34 kv.m butus

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 " Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo. Įsigalioja nuo 2009-04-08 daugiau

2009-04-01 Pagrindiniai matavimo vienetai

Ilgio, ploto, tūrio, slėgio ir t.t. daugiau

2009-03-24 Bus sudaryta galimybė buitiniams vartotojams dujų kainas perskaičiuoti kas pusmetį

Gamtinių dujų įstatymo pataisos – vartotojų interesams ginti daugiau

2009-03-19 Priimtos Elektros energetikos įstatymo pataisos

Įstatymas įsigalios 2009 m. birželio 1 d. daugiau

2009-02-23 Dėl Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo

Patvirtintas Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas daugiau

2009-02-23 Dėl "Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 2009 01 30 įsakymas Nr. 1.6-03 daugiau

2009-02-23 Dėl "Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 02 12 įsakymas Nr. D1-53 daugiau

2009-01-06 Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo

Ši metodika taikoma: skaičiuojant naujų buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos prijungimo įkainius; skaičiuojant naujų nebuitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos prijungimo įkainius; skaičiuojant naujų vartotojų prijungimo įkainį, kai vartotojui reikia padidinti galią, praplečiant dujų sistemą. Dujų įmonė prijungimo įmokas nebuitiniams vartotojams suskaičiuoja šioje metodikoje nustatyta tvarka individualiai kiekvienam naujai prijungiamam nebuitiniam vartotojui. Skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). daugiau

2009-01-06 Dėl naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo

Įsigalioja nuo 2002-12-05 Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus 3 punkte nurodytą atvejį. daugiau

2009-01-06 Vienbučiai gyvenamieji pastatai

Įsigaliojo nuo 2006.01.01 daugiau

2009-01-06 Dėl Pavojingų darbų su dujomis taisyklių patvirtinimo

PAVOJINGŲ DARBŲ SU DUJOMIS TAISYKLĖS. Įsigalioja nuo 2005-11-13 daugiau

2009-01-06 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį

Įsigaliojo nuo 2003.06.19 daugiau

2008-12-01 Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigaliojo nuo 2008.11.25 daugiau

2008-12-01 Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. pakeitimo įstatymas

Teritorijų planavimo įstatymo priimto 2004 m. gegužės 1 d pakeitimai. Įsigaliojo nuo 2008.11.25 daugiau

2008-11-25 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

Įsigaliojo nuo 2005.06.17 daugiau

2008-11-12 Priimtos Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos

Soduose leidžiama statyti sodo namelį arba vieno buto namą ir jo priklausinį. daugiau

2008-10-16 Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 109:2005 „BASEINAI. ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS SAUGOS SVEIKATAI REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO daugiau

2008-10-16 Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai

Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 ,,Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo daugiau

2008-10-08 Daugiau šeimų galės pasinaudoti valstybės parama įsigyjant socialinį būstą

Vyriausybė nutarė pagerinti sąlygas asmenims ir šeimoms pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti ar socialiniam būstui išsinuomoti. Dėl to pakeista Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka. daugiau

2008-09-22 LR vartotojų teisių gynimo įstatymas

Įsigaliojo nuo 2007.03.01 daugiau

2008-09-15 Priimtas naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas

Seimas priėmė naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XP-2006 (3*)). daugiau

2008-09-10 Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarka

Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės su sanitarinės zonos atstumų priedu daugiau

2008-09-08 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė

Įsigalioja nuo 2002-06-06 daugiau

2008-08-28 Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Aktuali redakcija nuo 2008.06.21 daugiau

2008-08-06 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka

Įsigalioja nuo 2007 07 01 daugiau

2008-08-04 Plokščių sutapdintų stogo dangų remonto būdai bei sprendiniai

Plokštieji stogai, polimeriniai bituminiai, ruberoidiniai stogai. Medžiagos, remontas ir eksploatacija. Aplinkos ministerijos rekomendacija daugiau

2008-07-23 GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMAS

Įsigaliojo nuo 2001-07-18 daugiau

2008-07-16 Statybos techniniai reglamentai

Priėmimas, šaltinis, pakeitimai daugiau

2008-07-15 Esminiai statinio reikalvimai. Apsauga nuo triukšmo

Įsigalioja nuo 2008 03 28 daugiau

2008-07-14 Statinio projektavimo sąlygų sąvadas

Įsigaliojo nuo 2002.06.01 daugiau

2008-07-10 Teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai

Aktuali redakcija nuo 2004.11.10 daugiau

2008-07-10 Statybų privačioje žemėje reglamentas. Aktuali redakcija

Aktuali nuo 2007-01-31 iki 2008-07-03 daugiau

2008-07-10 Valstybės parama būstui modernizuoti

Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės daugiau

2008-07-04 Miško sanitarinės apsaugos taisyklės

Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 2007 m. redakcija daugiau

2008-07-03 Statinių techninės priežiūros taisyklės

Kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos beu jų pildymo ir saugojimo tvarkos taisyklės. Įsigaliojo nuo 2005.01.01 daugiau

2008-06-25 Regioninės priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ atrankos kriterijai

REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“, ATRANKOS KRITERIJAI daugiau

2008-06-16 GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLĖS Vilniaus m.

Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės galioja Vilniaus mieste ir jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. daugiau

2008-05-21 ELEKTROS TINKLŲ KODEKSAS

Elektros tinklų kodeksas taikomas visiems tinklų naudotojams bei visiems elektros energijos rinkos dalyviams, susijusiems su tinklų panaudojimu. daugiau

2008-05-21 STATINIO STATYBOS RŪŠYS

Šis statybos techninis reglamentas nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. daugiau

2008-05-21 Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės ST 8860237.02:1998

Pastatams šildyti gali būti naudojamos uždarojo ir atvirojo degimo kietojo kuro krosnys. daugiau

2008-05-16 Daugiabučių modernizavimo programa

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1213 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOS" PAKEITIMO daugiau

2008-05-06 Statybų privačioje žemėje reglamentas

Įsigaliojo nuo 1995.12.30. daugiau

2008-04-29 LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Šio įstatymo paskirtis - išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. daugiau

2008-04-16 RANGOVO civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2003 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. N-234 redakcija daugiau

2008-04-16 STATINIO PROJEKTUOTOJO civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr.N-242 redakcija daugiau

2008-04-07 Triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės

Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. daugiau

2008-03-20 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Saugomų teritorijų įstatymas, 2019 suvestinė redakcija daugiau

2008-03-20 Sanitarinės apsaugos zonos

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos priedas daugiau

2008-03-06 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės

Taisyklės taikomos projektuojant, įrengiant, remontuojant ir rekonstruojant automatines gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (toliau – GASS) Lietuvos Respublikoje. daugiau

2008-02-25 Dėl LR nekilnojamo turto mokesčio įstatymo įsigaliojimo

Nekilnojamojo turto mokestį (toliau - mokestis) mokės Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys (tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių). daugiau

2008-02-25 Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 2006 metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (NTMĮ), pakeitęs Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą. daugiau

2008-01-31 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.04:2002 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo. Įsigalioja nuo 2008 02 10 daugiau

2008-01-22 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio komentaro pakeitimas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimas daugiau

2008-01-18 Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO, įsigaliojusio 2004 gegužės 1 d pakeitimai. Įsigalioja nuo 2008 03 01 daugiau

2008-01-03 Miškų įstatymo 3, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Miškų įstatymo įsigaliojusio 2001 liepos 1 dieną pakeitimai. Įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d. daugiau

2007-11-13 Nekilnojamojo mokestis gyventojams

Įsigalioja nuo: 2007 daugiau

2007-11-12 Pakeistas atestavimo testų klausimų sąrašas

Įsigalioja nuo 2007 10 23. daugiau

2007-10-22 Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių pakeitimai

2005 m. vasario 18 d. Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių taisyklių pakeitimai daugiau

2007-05-29 Žemės reformos įstatymas

Aktuali redakcija nuo 2007.05.29 daugiau

2007-05-23 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2, 4, 8, 18, 20, 27, 29, 40, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2002 liepos 1 d. pakeitimai Įsigalioja nuo 2007 05 19 daugiau

2007-03-22 Teritorijų planavimo įstatymo 11, 18 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO, įsigaliojusio 2004 gegužės 1 d daugiau

2007-02-28 Ūkinininko ūkio įstatymas

Kaip įregistruoti ūkininko ūkį daugiau

2006-12-21 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2002 liepos 1 d. pakeitimai Įsigalioja nuo 2007 01 11 daugiau

2006-10-17 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2002 liepos 1 d. pakeitimai Įsigalioja nuo 2006 10 31 daugiau

2006-09-05 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas

Nearmuotųjų ir armuotųjų mūrinių konstrukcijų projektavimo reikalavimai daugiau

2006-08-21 Įsigaliojo nauji pirčių įrengimo ir priežiūros saugos reikalavimai

Reglamentuojama įvairaus tipo pirčių įrengimo, priežiūros, inventoriaus ir naudojimo reikalavimus, kurių esmė - žmogaus sveikatos sauga. daugiau

2006-07-27 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO, įsigaliojusio 2004 gegužės 1 d pakeitimai. Įsigalioja nuo 2006 07 27 daugiau