Statinių techninės priežiūros organizavimas

2008-07-11 17:26   Peržiūros : 1224   Spausdinti


 Klausimas: Kas ir kaip privalo organizuoti statinių techninę priežiūrą?

Atsakymas: Kartu su nuosavybės teise į turtą savininkas įgyja pareigas ir prievolę tą turtą išlaikyti ir išsaugoti. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. „Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės" statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją.

Vieno-dviejų butų gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali vykdyti patys savininkai (naudotojai), nepaskirdami techninio prižiūrėtojo.

Daugiabučiame name kiekvienas iš bendrasavininkių savo atsakomybę dažnai sieja tik su savo butu, tačiau kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, t.y. su bendrojo naudojimo patalpomis, bendrosiomis namo konstrukcijomis ir įranga. Daugiabučiame gyvenamajame name kiekvienam buto savininkui priklauso butai ir kitos patalpos - asmeninės nuosavybės teise, bendrojo naudojimo objektai - bendrosios nuosavybės teise.

Gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504), kuris yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių (trijų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis.

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas"(Žin., 2004, Nr. 98-3658).

Vilniaus m. savivaldybės inf.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...