Trečiąjį 2012 m. ketvirtį statybos darbų atlikta už 2 milijardus litų

2012-11-13 14:50   Peržiūros : 52   Spausdinti


Trečiąjį 2012 m. ketvirtį statybos darbų atlikta už 2 mlrd. litų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šalies teritorijoje atlikta 94 procentai visų statybos darbų (už 1,9 mlrd. litų), ne šalies teritorijoje - 6 procentai (už 113 mln. litų). Atliktų statybos darbų apimtis šalyje, palyginti su antruoju 2012 m. ketvirčiu, padidėjo 17,3 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono įtaką, - sumažėjo 8,4 procento.

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. ketvirčiu, statybos darbų šalyje sumažėjo 12,3 procento palyginamosiomis kainomis. Inžinerinių statinių statybos darbų atlikta už 1,1 mlrd. litų (58 proc. darbų), negyvenamųjų pastatų - už 654 mln. litų (34 proc. darbų), o gyvenamųjų pastatų statybos dalis sudarė tik 8 procentus visų darbų - jų atlikta už 149 mln. litų. Naujos statybos darbų atlikta už 606 mln. litų, tai sudarė 32 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų.

Per tris šių metų ketvirčius statybos darbų šalyje atlikta už 4,4 mlrd. litų, palyginti su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, - 2,9 procento mažiau palyginamosiomis kainomis. 

1 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai

Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais

 

2012 m. III ketv., palyginti su

2012 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su 2011 m. sausio-rugsėjo mėn.

2012 m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2005 m. ketvirčio vidurkiu

Šalies teritorijoje

17,3

-12,3

0,3

-2,9

Pastatai

9,3

-13,6

-28,7

-2,0

Inžineriniai statiniai

24,2

-11,3

45,6

-3,7

Ne šalies teritorijoje

10,9

37,1

x

20,1

Šalies teritorijoje atliktų statybos darbų pokyčiai, procentais

Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

 

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį šalyje buvo baigti statyti 697 nauji gyvenamieji pastatai (iš jų vienas bendrabutis). Gyvenamuosiuose namuose įrengtas 1031 butas, t. y. 237 butais, arba 30 procentų, daugiau nei trečiąjį 2011 m. ketvirtį. 71 procentas visų baigtų statyti butų (727 butai) įrengti individualiuose namuose.

Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 132,1 tūkst. m2, t. y. 13,1 tūkst. m2, arba 11 procentų, daugiau nei atitinkamą 2011 m. laikotarpį. Vidutinis buto naudingasis plotas buvo 128 m2, buto daugiabutyje - 63 m2

2 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji pastatai 2012 m. trečiąjį ketvirtį

 

Pastatų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2011 m. III ketv., padidėjimas, proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

697

1031

29,8

132,7

128,1

1-2 butų namai (individualūs)

682

727

13,6

112,9

155,3

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

14

304

97,4

19,2

63,2

bendrabučiai

1

x

x

0,6

x

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį 44 procentai visų pastatytų butų buvo Vilniaus, 19 procentų - Klaipėdos, 17 procentų - Kauno apskrityje. 

3 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji namai pagal apskritis 2012 m. trečiąjį ketvirtį

Apskritys

Iš viso

iš jų 1-2 butų namai (individualūs)

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

696

1031

132,1

682

727

112,9

Alytaus

28

29

4,4

28

29

4,4

Kauno

118

178

22,8

116

128

19,7

Klaipėdos

113

198

24,7

108

111

18,6

Marijampolės

34

34

4,9

34

34

4,9

Panevėžio

35

36

5,7

35

36

5,7

Šiaulių

51

51

7,3

51

51

7,3

Tauragės

11

11

1,3

11

11

1,3

Telšių

31

31

4,4

31

31

4,4

Utenos

7

7

1,0

7

7

1,0

Vilniaus

268

456

55,6

261

289

45,6

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 236 nauji negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 97 tūkst. m2, arba 111 tūkst. m2 mažiau nei atitinkamą 2011 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti gamybos, pramoninių ir sandėlių (31,2 tūkst. m2), prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių (19,8 tūkst. m2) bei kitos paskirties (19,7 tūkst. m2) pastatų. Trečiąjį 2012 m. ketvirtį 41 procentas visų pastatytų negyvenamųjų pastatų buvo Vilniaus, po 11 procentų - Kauno ir Šiaulių apskrityse.

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį išduota 1418 statybą leidžiančių dokumentų (toliau - leidimai) statyti 1539 gyvenamuosius pastatus, t. y. 17 leidimų, arba 1 procentu, mažiau nei trečiąjį 2011 m. ketvirtį. Šalyje vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba - jiems statyti išduota 98 procentai visų leidimų. Taip pat leista statyti 2 bendrabučius. 

4 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems pastatams statyti 2012 m. trečiąjį ketvirtį

 

Leidimų skaičius

Leista statyti

pastatų

butų

butų skaičius, palyginti su 2011 m. III ketv., padidėjimas, proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1418

1539

2533

16,7

298,0

117,4

1-2 butų namai (individualūs)

1395

1501

1649

9,5

239,4

145,2

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

21

36

884

33,1

58,1

65,7

bendrabučiai

2

2

x

x

0,5

x

Trečiąjį 2012 m. ketvirtį išduoti 498 leidimai statyti 585 negyvenamuosius pastatus, jų bendrasis plotas sudarė 323,5 tūkst. m2, arba 17 procentų daugiau negu trečiąjį praėjusių metų ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (75,4 tūkst. m2), kitos paskirties pastatų (64,3 tūkst. m2) ir įstaigų (47,9 tūkst. m2) pastatų.

Per tris šių metų ketvirčius šalyje baigta statyti 2110 gyvenamųjų namų, juose įrengti 3447 butai. Taip pat baigti statyti 842 negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 313,6 tūkst. m2. Per tris šių metų ketvirčius šalyje išduota 3880 leidimų statyti 4149 gyvenamuosius pastatus, iš jų 9 bendrabučius. 4140 gyvenamųjų namų planuojama įrengti 7087 butus. Per tris šių metų ketvirčius išduotų leidimų statyti gyvenamuosius namus skaičius padidėjo 6 procentais (217 leidimų), o leistų statyti butų - 32 procentais (1708 butais), palyginti su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Išduoti 1355 leidimai statyti 1824 negyvenamuosius pastatus.

Sąvokos

Statybą leidžiantis dokumentas - leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.

Pastatas laikomas baigtu statyti, kai pagal nustatytą tvarką yra surašyti statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasirašymo data. 

© Lietuvos statistikos departamentas

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 149

Radvilėnų pl. 18, Kaunas
Telefonas: +370-37-330511, El. paštas: info@limanta.lt

Pramonės g. 9, Šiauliai
Telefonas: +370-41-455798, +370-41-455785, El. paštas: limega@takas.lt

Lazdynų g. 21-106, Vilnius
Telefonas: +370-5-2733749, El. paštas: info@pnlina.lt

J.Basanavičiaus g. 50d, Biržai
Telefonas: +370-450-31261

Ulonų g. 5, 4a, Vilnius
El. paštas: info@lintoka.lt

Geležinio Vilko g. 15-44, Vilnius
Mobilus: +370-671-50682 , El. paštas: vitas@vilsat.net

Jucio g. 10-60, Plungė
Mobilus: +370 655 78919

Sodų g. 3, Šakiai
Telefonas: +370-345-51510, El. paštas: info@lista.lt

Ateities g. 79A, Kaunas
Telefonas: +370-37-473671, El. paštas: info@listada.lt

A.Goštauto g. 8-0227, Vilnius
Mobilus: +370-655-51845, El. paštas: info@litabalticum.lt
1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 149
Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?

Atsako Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas

daugiau
Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

daugiau
Kaip rangovui užsitikrinti apmokėjimą už papildomus darbus?

Atsako Rasa Vaičekauskytė, advokato padėjėja

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

Pastoliai mūro darbams
Pastoliai mūro darbams

Pastolių nuoma mūro darbams

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Neopor montavimo blokas
NEOPOR statybiniai montavimo blokeliai su didelio diametro anga

Statybiniai NEOPOR blokai su didelio diametro skyle minir...

AEROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

AEROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija NeoWall

Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai

Gyvenamųjų namų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir įrengimas

Namo statyba, namo įrengimas, pastatų statyba, pastato įr...

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Kamienų, šakų ir šaknų apsaugą statybvietėse

Namo statyba nuo pamatų

Namų statyba, statybos darbai, individualaus namo statyba

Oro šildytuvai statybos ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai statyboms ir ne tik - MASTER

Šildytuvai statybų objektams, pramonei, didelėms patalpom...

Individualių namų statyba
Individualių namų statyba

Individualus namas, individualaus namo statyba

Apdailos darbai

Gipso montavimas, glaistymas - dažymas , plytelių klijavi...

Sąmatų sudarymas

Sąmatų sudarymas Kaunas

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

1 2