Kada tiekėjas turi perspėti apie elektros tiekimo nutraukimą?

2017-11-21 09:52   Peržiūros : 37   Spausdinti


Nuo 2017 metų lapkričio 7 d. įsigaliojo Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai, kuriuose elektros energijos tiekėjams nustatyti nauji reikalavimai, susiję su asmenų informavimu apie elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu 1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 138 punkto reikalavimais, atliekant naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus, operatoriai (perdavimo sistemos ir (ar) skirstomųjų tinklų operatorius) apie numatomą elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimą ar apribojimą elektros energijos vartotojus turi informuoti ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas nurodant planuojamą elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę.

Jeigu elektros energijos vartotojas per nustatytą terminą ne visiškai atsiskaito už patiektą energiją, energijos persiuntimą ar už kitas su tuo susijusias paslaugas, nevykdo kitų, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 141.5–141.8 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, ar sutartyje nustatytų esminių sąlygų, operatorius ir (ar) tiekėjas turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą. Apie tai informuojant vartotoją pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) arba viešai paskelbiant interneto svetainėje ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjęs buitinį vartotoją ir pažeidžiamą vartotoją (t.y. buitiniai elektros energijos vartotojai, kuriems patiems ir (ar) su jais bendrai gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka teikiama piniginė socialinė parama), ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, kitus vartotojus – ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Šiuos pranešimus operatorius ir (ar) tiekėjas siunčia paskutiniu vartotojo operatoriui ir (ar) tiekėjui pateiktu adresu arba objekto adresu, jeigu nežinomas (vartotojas nepateikė) kitas adresas.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos informacija

 

 
 

Atsako specialistas

Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas
2018-12-12 Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą? Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas
Ką buvo verta pamatyti RESTA 2016 parodoje?

Projektų vadovams verta arčiau susipažinti su pastatų modeliavimu. Architektams, konstruktoriams naudinga pažintis su konstruktyvo ir apdailos medžiagų bei termoizoliacijos naujovėmis, šildymo ir vėdinimo specialistams verta pamatyti naujausią pagerintų charakteristikų įrangą.

daugiau
RESTA parodos planas

RESTA – didžiausia Baltijos šalyse statybų tematikos paroda, kurioje pristatomi naujausi ir pažangiausi sprendimai statantiems, remontuojantiems ir renovuojantiems.

daugiau
resta 2015 Visi atsakymai apie skaitmeninę statybą – RESTA parodoje

Skaitmeniniai namo informaciniai modeliai galėtų pasitarnautų kiekvienam vartotojui. Tokie modeliai žymi ne tai, kas numatyta statybos projekte, bet kur realiai yra elektros, vandentiekio, kanalizacijos linijos bei kitos svarbios pastato infrastruktūros, jei statybų metu nukrypta nuo pirminio plano, projektas pakeistas darant remontą. Be to, projekte turėtų būti nurodytos visos medžiagos, panaudotos statyboje. Pavyzdžiui, kad buto gyventojas žinotų, kuri siena karkasinė, o kuri mūrinė.

daugiau
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai