Karštai valcuotų plieno lakštų paviršiaus apdirbimas

2007-01-21 17:14   Peržiūros : 7345   Spausdinti
Lentelė 1. Klimato agresyvumo klasės Lentelė 2. Dažų kombinacijų šifrų aiškinimai Lentelė 3. Mažiausias cinko dangos sluoksnio storis. EN ISO 1461 Lentelė 4. Cinkuotos dangos didžiausias mažiausio sluoksnio storis. EN ISO 14713 Lentelė 5. Cinko dangos masės dydžius atitinkantys sluoksnių storiai. EN ISO 1460 Lentelė 6. Cinko dangų storis Lentelė 7. Cinkuotų dangų atsparumo trukmės prielaidos įvairiose korozijos aplinkose Lentelė 8. Karštajam cinkavimui tinkami konstrukciniai sprendimai Lentelė 9. Cinkuoto paviršiaus valymo metodai ir parinkimas Lentelė 10. Karštajį cinkavimą atliekančios firmos Suomijoje Lentelė 11. Mažiausias elektrolizinio cinkavimo dangų sluoksnio storis Lentelė 12. Karštasis cinkavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Išlaidų palyginimas


Paviršiaus apdirbimas

Naudojimo aplinkybės, planuojamas naudojimo laikas, norima išvaizda ir paviršiaus apdirbimo išlaidos yra pagrindiniai veiksniai, parenkant plieno gaminio ar konstrukcijos dangas. Padengimo nurodymai turi būti pažymėti gaminio ar konstrukcijos brėžiniuose.
 
Plieno statinių plakiravimo galimybės:

 •  
   - purškimas cinku
   - purškimas aliuminiu
   - elektrolizinis cinkavimas
   - chromavimas
   - padengimas kadmiu
 • - antikorozinis dažymas
  - gumavimas
  - apipurškimas plastmase
  - karštasis cinkavimas
  - dujų terminis apipurškimas - elektrolizinis nusodinimas
  - azotinimas, nitravimas
  - juodinimas, fosfatavimas, chromavimas, patinavimas, metalo dažymas
  -be dangos

Remiantis bandymais, plieno konstrukcijas galima palikti neplakiruotas šiais atvejais:

  - plieno konstrukcija naudojama trumpą laiką remonto metu ir paskui nebebus naudojama
  - vietose, kuriose plakiruotė nesilaiko, o korozija neturi reikšmės
  - greitai susidėvinčios detalės, kurių dangų nesimato iš išorės ir neteikiama reikšmė apsaugai nuo korozijos
  - izoliuotos konstrukcijos
  - į konstrukcijų sienų sustorėjimus dedamas papildomas korozinis rezervas.

Kaip dangų alternatyvos naudojami papildomi antikoroziniai metodai:

  - elektrinė apsauga
  - antikorozinės medžiagos
  - inhibitoriai ir vandens apdorojimo chemikalai.

Klimatinių apkrovų klasifikacija

KIimatinių apkrovų klasifikacija remiasi ISO 9223 standartu. ISO 9223 standarte orai skirstomi į agresyvumo klases pagal drėgnumo sąlygas ir sieros dioksido bei chloro koncentracijas. Drėgmės sąlygų yra penkios klasės, sieros dioksido ir chloro koncentracijų po keturias klases. Jų pagrindu orų sąlygos skirstomos į penkias agresyvumo klases.

ISO 9224 standarte informuojama apie plieno, cinko, vario ir aliuminio korozijos greitį per pirmuosius dešimt metų. Apie oro nešvarumų matavimo metodą aiškinama SO 9225 standarte.

Su antikoroziniu dažymu susijusiame EN ISO 129-44-2 standarte bei karštąjį cinkavimą aptariančiame EN ISO 14713 standarte yra klimatinių sąlygų ir giluminių apkrovų agresyvumo klasių lentelės, kurios remiasi SO 9223 standartu.

Lentelėje 1 pateikiama klimatinių sąlygų ir giluminių apkrovų agresyvumo klasifikacija bei plieno ir cinko korozijos greitis pirrmaisiais metais.

Lentelė 1. Klimato agresyvumo klasės
Lentelė 1. Klimato agresyvumo klasės

Antikorozinis dažymas

Su antikorozinio dažymo projektavimu, pirminiu apdirbimu, atlikimu ir priežiūra siejasi daug standartų serijų.

Pirminio apdirbimo standartai

Paviršiaus švarumo patikrinimas

SFS-ISO 6501-1
Plieno paviršių apdirbimas iki jų padengimo dažais ar atitinkamomis dangomis. Plieno paviršių surūdėjimo ir pirminio apdirbimo laipsniai.

IS0 8501-2
Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings. Standarte pateikiamos vietomis nuvalytų dangų nuotraukos.

Testavimo metodai pavirsiaus švarumui įvertinti

ISO 8502-1...10
Standartų serijoje pateikiami paviršiaus švarumo testavimo metodai.

Plieno pavirsiaus šiurkstumo specifikacija

SFS-EN ISO 8503-1
Dalis 1. Kokybės reikalavimai ir nuostatai ISO paviršiaus profilių palyginamiesiems egzemplioriams sroviniu būdu nuvalyto paviršiaus įvertinimui.

SFS-EN ISO 8503-2
Dalis 2. Sroviniu būdu nuvalyto plieno paviršiaus profilio įvertinimo metodika. Lyginamojo pavyzdžio metodika.

Pirminio apdirbimo metodai

SFS-EN ISO 8504-1...3
Standartų serijoje pristatoma pirminio apdirbimo metodai, panaudojimo vietos ir jų parinkimo pricipai.

Srovinio valymo granulės

ISO 11124
Metalinės srovinio valymo medžiagos.

IS0 11126
Nemetalinės srovinio valymo medžiagos.

Plieno konstrukcijų antikoroziniai tirpalai apsauginių dažų kombinacijose

Apsauginių dažų kombinacijas liečiantys standartai yra tarptautiniai.

SFS-EN ISO 12944-1
Dalis 1. Bendroji dalis.
Standarte pateikiama dažų kombinacijų atsparumo klasifikacija. Pažymėtina, kad ne atsparumo klasė reiškia garantijos laiką, o klasifikacijoje naudojamas atsparurno laikas reiškia laukiamą laiko tarpsnį iki remontinio dažymo.

  Žema (L) - 2...5 metai
  Vidutinė (M) - 5...15 metų
  Auksta (H) - >15 metų.

SFS-EN ISO 12944-2
Dalis 2. Aplinkos sąlygų klasifikacija.
Standarte pateikiamas orų ir nugramzdintų konstrukcijų apkrovų agresyvumo klasifikacija. Klasifikacija remiasi ISO 9223 standartu. Lentelėje 1 pateikiama jungtinė klasifikacija.

SFS-EN ISO 12944-3
Dalis 3. Pateikiami su konstrukcijos pfojektavimu susiję aspektai.

SFS-EN ISO 12944-4
Dalis 4. Paviršiaus tipai ir pirminis jo apdirbimas. Šiame standarte pristatomi įvairūs glaistikliai ir pirminio apdirbimo metodai. Standarte taip pat nurodomi atskiri pirminio apdirbimo standartai.

SFS-EN ISO 12944-5
Dalis 5. Apsauginių dažų kombinacijos.
Standarte pateikiami paprasčiausi antikorozinių dažų tipai ir jų parinkimo instrukcijos įvairioms apkrovų klasėms. Dažų kombinacijų žymėjime gali būti nacionalinių skirtumų. Pagal standartą dažų mišinys žymimas, pavyzdžiui, šitaip: EN ISO 12944-5/S1.01, kur S1.01 nukreipia į standarto lentelę A. 1.
EN ISO 12944-5/S2.09-AK/AY, kur AK yra grunto dažų tipas, o AY paviršiaus dažų tipas. Suomijoje rekomenduojama žymėjimą papildytį, nurodant dažų tipą, bendrą plėvelės visumą, stori, dažų sluoksnių skaičių, pagrindo (Fe, Zn) ir pirminio apdirbimo šifrą:
SFS-EN ISO 12944-5/Sl.01 (AK 100/2-Fe Sa2½).
SFS-EN ISO 12944-5/S2.09-AK/AY (AKAY 160/2-Fe St2).

SFS-EN ISO 12944-6
Dalis 6. Laboratoriniai metodai darbo našumo testavimui.

SFS-EN ISO 12944-7
Dalis 7. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra.

SFS-EN ISO 12944-8
Dalis 8. Instrukcijų parengimas naujoms konstrukcijoms ir remontiniam dažymui. Šitame standarte pateikiamos tikslios specifikacijų sudarymo instrukcijos. Instrukcijos ir dažų pavyzdžiai pateikiami lentelėse ir prieduose. Dideliuose objektuose specifikacijas reikėtų parengti atskirai paviršiaus apdirbimo projektui, dažymo režimui, pačiam dažymui ir priežiūrai.

Lentelėje 2 pateikiama dažų kombinacijų žymėjime esančių šifrų aiškinimai.

Lentelė 2. Dažų kombinacijų šifrų aiškinimai
Lentelė 2. Dažų kombinacijų šifrų aiškinimai

Mechaninių cechų gruntai

Apie mechaninių cechų grunto dažus pamokančių žinių yra EN ISO 12944-5 standarto B priede. EN 10238 standarte taip pat yra žinių apie mechaninių cechų grunto dažus, kai jais gaminiai dažomi automatinėse apdirbimo linijose.

Mechaninių cechų grunto dažais padengiami kaip tik sroviniu būdu navalyti plienai, suteikiant plieno konstrukcijai laikiną apsaugą nuo korozijos ruošimo, pervežimo, statymo ir sandėliavimo laikotarpiu. Po to mechaninio cecho gruntas padengiamas galutine dažų kombinacija, į kurią paprastai taip pat įeina ir naujas gruntas.

Paprastai mechaninio cecho gruntas - tai ne dažų kombinacijos dalis. Jį galima pašalinti. Mechaninnio cecho gruntu padengtus gaminius galima suvirinti.

Karštasis cinkavimas

Karštojo cinkavimo yra šie standartai:

SFS-EN IS0 1461
Plieno ir ketaus gaminių karštai cinkuotos dangos, Specifikacijos ir testavimo metodai.
SFS-EN IS0 14713
Plieno ir geležies konstrukcijų antikorozinė apsauga Cinko ir aliuminio dangos. Instrukcijos.
SFS-EN IS0 1460
Metalinės dangos. Karštai cinkuotos dangos juodlesiems metalams. Svėrimo metodika storio matavimui.

IS0 1047-1
Plienas ir plieno gaminiai. Kontrolės dokumentai.
ISO 8501-1
Plieno paviršiu valymas iki dažymo ir atitinkamas jų apdirbirnas.
ISO 8503-1
Paviršiaus profiliai valant sroviniu būdu.
SFS 4449
Susuktų plieninių detalių karštasis cinkavimas. (ISO 4042)

Lentelėje 1 pateikta įvairiose agresyvaus poveikio klasėse vykstanti cinko korozįja. Lentelė yra instruktyvinė, kurią vietinės sąlygos gali koreguoti ir žymiai pakeisti.

Lentelėje 3 pateikta EN ISO 1461 standarte įvairiems gaminiams reikalaujami mažiausi karštai cinkuoto sluoksnio storiai.

Lentelė 3. Mažiausias cinko dangos sluoksnio storis. EN ISO 1461
Lentelė 3. Mažiausias cinko dangos sluoksnio storis. EN ISO 1461

Kartu su karštuoju cinkavimu galima susitarti dėl kitokio karštai cinkuotų dangų storio negu 85 Km. Tada reikia žinoti plieno karštojo cinkavimo panardinant ypatybes. Lentelėje 4 pateikti pagal EN ISO 14713 standartą orientadniai karštojo cinkavimo dangų storiai.

Lentelės dydžiai storiausioms dangoms (150...200 Km) reikalauja gero plieno pažinimo ir, kad būtų užtikrintas geras galutinis rezultatas, galimo bandomojo cinakavimo. EN ISO 1461 standarte yra Suomijoje naudojamas nacionalinis priedas, kuris pateikia normatyvines žinias apie storiausius cinkuotus storius ir plieno Si koncentracijos poveikį cinkuojant gaunamo sluoksnio storiui.

Lentelė 4. Cinkuotos dangos didžiausias mažiausio sluoksnio storis. EN ISO 14713
Lentelė 4. Cinkuotos dangos didžiausias mažiausio sluoksnio storis. EN ISO 14713

EN ISO 1460 standarte pateikta svėrimo metodika, su kuria galima nustatyti cinko dangos masę bet kuriame paviršiaus plote. Jį galima paversti dangos storiu pagal 5 lentelę.

Lentelė 5. Cinko dangos masės dydžius atitinkantys sluoksnių storiai. EN ISO 1460
Lentelė 5. Cinko dangos masės dydžius atitinkantys sluoksnių storiai. EN ISO 1460

Silicio koncentracija ir jos garantija

Karštai cinkuojant susidarančio cinko sluoksnis priklauso nuo cinkuojamo plieno storio, panardinimo laiko ir nuo silicio (Si) kiekio pliene bei bendros silicio ir fosforo koncentracijos.

Kai silicio koncentracija pliene yra 0.05...0,12 %, gali susidaryti per storas cinko sluoksnis, kuris naudojant skilinės. Lentelėje 6 pateiktas silicio koncentracijos poveikis cinko sluoksnio susidarymui, o taip pat silicio koncentracijos universaliausiuose plieno markėse bei bendrosios silicio ir fosforo koncentracijos. Silicio koncentracijos šituose plienuose nėra žalingose ribose. Pagal silicio koncentracijos garantiją plieno pirkėjas pasitikrina, kaip gerai nucinkuoti gaminį ir ar silicio koncentracija pliene nėra žalingose ribose. Be to pirkėjas pasitikrina, ar gerai nucinkuota, jei plieno užsakyme buvo nurodyta, kad plienas būtų karštai cinkuojamas.

Karštai cinkuojant, gaminio ar konstrukcijos paviršiuje gali atsirasti cinko patakos, kurios veikia išvaizdą.

Suktų ir kitų smulkių karštai cinkuotų plieno gaminių paviršiaus lygumą galima pataisyti. reikalaujant juos centrifuguoti galutinėje apdirbimo fazėje.

Lentelė 6. Cinko dangų storis
Lentelė 6. Cinko dangų storis

Cinkuoto plieno konstrukcijų projektavimas

EN ISO 14713 standarte pateikiamos bendros instrukcijos apie plieno konstrukcijų, padengtų cinko ir aliuminio dangomis, antikorozinę apsaugą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į karštai ir šaltai apdirbtų plienų karštąjį cinkavimą arba terminį purškimą, tačiau instrukcijos taip pat tinka ir kitokioms cinko dangoms, kaip elektriniam ir mechaniniam cinkavimui. Instrukcijos pagrįstos naudojamais tradiciniais procesais, projektavimo parametrais ir naudojama aplinka.

EN ISO 14 713 standarte pateiktos karštai cinkuotų dangų storių rekomendacijos įvariose aplinkos agresyvumo klasėse. Atsparumas suskirstytas į keturis ciklus:

  Labai ilgas ³20 metų
  llgas ³10 <20metų
  Vidutinio ilgumo ³5 <10 metų
  Trumpas <5 metai.

Atsparumo trukmė nereiškia garantijos laiko. o tik yra karštai cinkuotos dangos laukiamas atsparumo laikas llgi pirmojo remonto.

Lentelėje 7 pateiktos karštai cinkuotų dangų atsparumo amžiaus prielaidos įvairiose aplinkos sąlygose. Aplinkos agresyvumo klasifikacija remiasi lentelės 7 duomenimis.

Lentelė 7. Cinkuotų dangų atsparumo trukmės prielaidos įvairiose korozijos aplinkose
Lentelė 7. Cinkuotų dangų atsparumo trukmės prielaidos įvairiose korozijos aplinkose

Karštai cinkuoto plieno konstrukcijose reikia nenaudoti plienų, dažytų gruntavimo agregatais.

Lentelėje 8 pateikti karštai cinkuotų plieno konstrukcijų tinkamiausi atskirų vietų cinkavimo sprendimai. EN ISO 14713 standarte yra papildomų pavyzdžių apie atskiras detales.

Karštai cinkuotų plieno konstrukcijų dalių dydžiai turi būti parenkami tokie, kad tilptų į cinkavimo įrenginius. Konstrukcijos turi turėti skyles ar "auseles", už kurių jas galima užkabinti cinkavimo įrenginių keltuvais.

EN ISO 14713 standarte pateikiamos cinkuotų gaminių suvirinimo instrukcijos.

Lentelė 8. Karštajam cinkavimui tinkami konstrukciniai sprendimai
Lentelė 8. Karštajam cinkavimui tinkami konstrukciniai sprendimai

Karštai cinkuoto pavairšiaus valymas prieš dažymą

EN ISO 12944-5 standarte pateikiamos cinko ir aliuminio dangų dažymo instrukcijos. Lentelėje 9 pateikti karštai cinkuotų paviršių valymo metodų ir jų parinkimo nurodymai.

Lentelė 9. Cinkuoto paviršiaus valymo metodai ir parinkimas
Lentelė 9. Cinkuoto paviršiaus valymo metodai ir parinkimas

Gaminio sertifikatas

Karštai cinkuojantysis pagal pareikalavimą turi išduoti sertifikatą apie tai, kad jvykdyti visi EN ISO 1461 standarto reikalavimai. Gaminio sertifikatas gali būti pagal ISO 10474 standartą.

Karštasis cinkavimas Suomijoje

Lentelėje 10 pateiktas karštojo cinkavimo darbus atliekančių firmų sąrašas ir jose esančių apdirbimo irengimų matmenys.

Lentelė 10. Karštajį cinkavimą atliekančios firmos SuomijojeLentelė 10. Karštajį cinkavimą atliekančios firmos Suomijoje

Elektrolizinis cinkavimas

Elektrolizinis cinkavimas geriausiai tinka sausose uždarose patalpose naudojamų dirbinių ir konstrukcijų padengimui.

Elektrolizinio padengimo cinku standartas SFS-ISO 2081. Pagal standartą pateikiamame markės žymėjime, pavyzdžiui, Fe/Zn8, skaičius 8 rodo norimą cinkodangos mažiausią sluoksnio storį pagal lentelę 11.

Papildomai elektrolizinės cinko dangos apsaugai galima naudoti SFS 4789 standarto numatytas chromato dangas. Tada elektroliziniu būdu cinkuotų dangų žymėjime. pavyzdžiui, Fe/Zn 8 C 1A, raidė C rodo chromato dangą, skaičius 1 - jos kategoriją, o raidė A - chromato dangos tipą.

Paprastai cinkuojant elektroliziniu būdu cinko sluoksnio storis būna 8...12 µm. Cinkas prie plieno prilimpa mechaniškai. Dėl išlaidų storesni sluoksniai dengiami karštuoju cinkavimu. Elektroliziniu cinakvimu padengtas paviršius yra lygesnis, negu karštai cinkuotas. Elektroliziniu cinkavimu padengtas cinko sluoksnis netinka, pavyzdžiui, vamzdžių vidiniams paviršiams.

Lentelė 11. Mažiausias elektrolizinio cinkavimo dangų sluoksnio storis
Lentelė 11. Mažiausias elektrolizinio cinkavimo dangų sluoksnio storis

Terminis apipurškimas

Terminį apipurškimą reguliuojantis standartas yra EN ISO 22063. Standarte aptariamas cinko ir aliuminio cinkavimas purškimu.

Cinkavimas apipurškiant labiausiai tinka gana dideliems, nepanardinamiems pavieniams egzemplioriams. Ji taip pat galima naudoti karštai cinkuotų objektų cinkuotų dangų remontui ar naujai dangai Cinkuotų apipurškiant dangų storis svyruoja tarp 50...200 Km. Cinkas prie plieno pavirsiaus prilimpa mechaniškai.

Padengimo būdų kainų ir išlaidų palyginimas

Lyginant padengimo būdų kainas ir išlaidas, reikia turėti galvoje:

  - parametrus;
  - naudojimo laiką;
  - išvaizdą: išvaizdą per visą naudojimo laiką;
  - konstrukcijos formą ir dydj dažymo ir cinkavimo požiūriu;
  - naudojamas dažomo kvadrato sąnaudų lenteles (gaunama is dažų prekybos);
  - bandymais pagrjstus dažymo ir cinkavimo jkainius - mk/kg, mk/m ir mk/m²;
  - dangų remonto išlaidas: pervežimo. montavimo ir naudojimo metu;
  - pervežimo išlaidas: dydį, svorj, įpakavimą.

Lentelė 12. Karštasis cinkavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Išlaidų palyginimas
 Lentelė 12. Karštasis cinkavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Išlaidų palyginimas
 
Medžiaga paimta iš "Projektuotojo vadovas", Koncerno "Rautaruukki", plieno gaminiai, Keuruu 2000


Kategorijos: Metalai (tema), Metalo cinkavimas, apdorojimas, dažymas
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 48
Gelžbetonio gaminiai. Prekinis betonas. Perdengimo plokštės. Aerodromo bei kelio plokštės. Grindinio trinkelės. Pamatai. Betoniniai šulinio žiedai. Tvoros elementai
Šaltupio g. 3, Vilnius
Telefonas: +370-5-2647660, +370-5-2640411, El. paštas: prekyba@gkg3.lt
Metalo konstrukcijos, laiptai, tvoros, vartai, metaliniai angarai, laiptų turėklai
Draugystės g. 17, Kaunas
Mobilus: +370-674-61145, El. paštas: info@godas.lt
www.b-a.lt elektroninė prekyba metalais ir kt.statybinėmis, sodo, buities prekėmis.
Serbentų 222, Šiauliai
Mobilus: +370-650-05825, +370-650-05887, El. paštas: info@komeksimas.lt
Metaliniai laiptai ir kiti metalo gaminiai
., Vilnius
Mobilus: +370-611-37103, El. paštas: aleksej.d.hard@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 48
1 2
Kompanijų produktai
Metalo ieškiklis, detektorius "BOSCH DMF 10 Zoom"

Skaitmeninis universalus metalo ieškiklis

Pastovios įtampos metalo suvirinimo aparatas
Pastovios įtampos metalo suvirinimo aparatas "RAINBOW", nuoma

Pastovios įtampos metalo suvirinimo aparatas "RAINBOW"

Klijuojančios putos penosil
Klijuojančios putos, polistireninio putplasčio klijai

Klijai polistirolui, polistireno klijavimas, polistirenin...

Dažai metalui Brillux

Radiatorių dažai, alkidiniai dažai radiatoriams.

Namo numerio lentelės. Namo numerių gamyba.

Namo numerio lentelių gamyba, pardavimas.

Metalo lankstymas, lenkimas, karpymas, susukimas

Skardos lankstiniai stogui. Metalo apdirbimas: lankstymas...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Metalinis laiptų karkasas
Metalinis laiptų karkasas - laiptasija

Metalinė laiptų laikančioji konstrukcija. Laiptų gamyba. ...

Plieno paslaugų centras-Blachotrapez

Cinkuoto plieno, aliucinko ir organinėmis dangomis dengtų...

Metalo storio ir kietumo matavimai

Metalo storio matavimas, metalo kietumo matavimas

Suvirinimo darbų priežiūra

Suvirinimo darbai, metalo virinimas, metalo apdorojimas, ...

Frezavimas, metalo frezavimo darbai
Frezavimas, metalo frezavimo darbai

Metalo frezavimas, metalų frezavimai

Armatūriniai lankstiniai

Armatūrinių lankstinių gamyba, pardavimas

UW profiliai gipsokartoninėms sistemoms

Gipsokartono konstrukcijų profiliai, perimetriniai profil...

CD gipsokartoniniai profiliai

Gipso kartono konstrukciniai profiliai sienoms ir luboms, kabančiųjų lubų profil...

„Ruukki“ pristato dvigubos markės plieną

Dvigubos plieno markės S420MH / S355J2H vamzdinės si...

Viela Šiauliuose

Vieliniai tinklai, viela ka...

Viela Panevėžyje

Vieliniai tinklai, viela ka...

1 2