Kaip sumenkinti statyboms besipriešinančią bendruomenę

2016-04-20 16:21   Peržiūros : 299   Spausdinti
Naujosios Šnieriškės, projektuojant kaimą buvo padaryta daug "klaidelių" , kurios dažniausiai be bendruomenių įsikišimo taip ir įteisinamos.


Pastaruoju metu valdininkai ypač stengiasi kompromituoti pilietiškai besielgiančius asmenis ar bendruomenes. Dažniausiai jie paprasčiausiai meluoja pasinaudodami tuo, kad žurnalistams sunku gaudytis visuose įstatymuose. Be to, įvairūs ministerijų „viešinimai“ dar labiau sumažina redakcijų ir reklamos skyrių norą aiškintis, kokių pažeidimų yra padarę reklamos davėjai.
Kai bendruomenė protestuoja prieš konkrečius pažeidimus, sakoma, kad ji bando sustabdyti visas statybas. Puikus pavyzdys yra Užupio bendruomenės kaltinimas teigiant, kad ji priešinasi statyboms, nors ji tik siekia, kad būtų laikomasi statyboms Vilniaus senamiestyje nustatytų apribojimų.

 

Tokią taktiką pasirinko ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT), Aplinkos ministerija, Molėtų savivaldybė, bandančios prastumti abejotino „kvapo“ projektą Aiseto kraštovaizdžio draustinyje, Šnieriškių apylinkėse, nors  yra nuomonė, kad  tai daugiau būdas nukreipti dėmesį nuo įtakingų verslininkų ir politikų statybų kitose Labanoro regioninio parko vietovėse. Surašėme tą valdininkų skleidžiamą demagogiją ir melą, kuris buvo panaudotas siekiant sumenkinti problemos mastus, Šnieriškių bendruomenę ir jos tikslus, ir norime tai paneigti.

 

VSTT ir žemės savininkų melas:  „Šnieriškių bendruomenė bando sustabdyti bet kokias statybas.“

Šnieriškių bendruomenės nariai nori, kad naujakurių namų statybos nenuskriaustų senųjų gyventojų. Gyvenvietę suplanavo biologai ir  geografai, nors paprastai gyvenvietes planuoja architektai ir urbanistikos specialistai. Kraštovaizdžio draustinio teritorijas turėtų projektuoti aukščiausios kvalifikacijos kraštotvarkos architektai. Kadangi tokie specialistai nedalyvavo projektuojant gyvenvietę, gautas apgailėtinas rezultatas: suplanuota, kad kaimas bus statomas keturiomis, o kai kuriose vietose – net penkiomis eilėmis, dėl to nemažai sodybų bus užstatytos  iš visų pusių.

***

VSTT demagogija ir melas: „Tvarkymo planas sudarytas siekiant sutvarkyti nykstančius kaimus, tarp jų – ir Šnieriškes.“

Gyvenamųjų namų statybos paskirties sklypai suplanuoti pačiose patraukliausiose vietose, dažniausiai paežerėse, visame Labanoro parke. Šnieriškių kaime beveik visos sodybos nuolat lankomos ir prižiūrimos. Susikūrusi draugiška bendruomenė. Iš 40 sodybų čia neprižiūrima tik viena. Dėl tvarkymo plano šios sodybos pardavimo procesas sustojo. Atsiradus dideliam skaičiui gana pigių sklypų naujose vietose, nebeliko esamų sodybų paklausos. Tai tik skatina senojo etnografinio kaimo nykimą, o ne jo atgaivinimą.

***

VSTT  demagogija: „Poveikio aplinkai tyrimas nebuvo atliekamas, nes gyvenvietės Labanoro parke sudaro tik 1,4 procento ir tai neturės poveikio aplinkai. Tyrimai gali būti atliekami tolesniame planavimo etape.“

Žmonės gyvena ne miške, o gyvenvietėse. Jei gyvenvietė išsiplės dvigubai,  poveikis gyventojams ir aplinkai bus labai didelis. Padidės aplinkos tarša, pavojus užteršti gruntinius vandenis, gerokai suprastės visų gyventojų gyvenimo kokybė. Kadangi tvarkymo planas yra aukščiausio lygmens planavimo dokumentas, jokių tyrimų kituose planavimo etapuose daryti nereikia.

 

VSTT melas, kiršinimas ir bandymas sumenkinti Šnieriškių bendruomenę. „Čia privatus reikalas, pešamasi dėl sklypų“

Gana greitai mes išsiaiškinome kas stovi už visos šios "darnios" gyvenviečių plėtros. Tai tikrai ne sklypų Šnieriškėse savininkai. Tik tam, kad pagriįsti naujas statybas "tiems" reikėjo surasti tokią "valstietišką" masę. Tada galima sakyti, kad va davėm visiems vienodai ir Šnieriškėse "valstiečiams" ir politikams prie ežerų. Buvo bandoma galutinai sukiršinti mus su sklypų savininkais provokuojant sklypų dalybas. Mes atsisakėme iš karto kreipdamiesi į planuotojus ir užsakovus, kad būtų planuojama remiantis galiojančiais įstatymais ir protingumo principais.

***

Aplinkos viceministro L. Jonausko melas arba nekompetentingumas ir prokuratūros požiūris: „Šnieriškių kaimas ir apylinkės nepriklauso gamtiniam karkasui.“

Toks atsakymas buvo pateiktas prokuratūrai, kai Šnieriškių bendruomenė pareiškė, kad pagal galiojančius įstatymus gamtiniame karkase negalima statyti gyvenamųjų kvartalų. Šnieriškių kaimas ir jo apylinkės priklauso gamtinio karkaso tinklui ir statybos jame ribojamos. Tačiau visai statybos nedraudžiamos, esami apribojimai visiškai netrukdo plėsti turimą legalią sodybą, statyti legalioje namų valdoje. Prokuratūrai reikėjo kreiptis į Molėtų bendrojo plano rengėjus ir būtų gavusi teisingą atsakymą.

***

VSTT  nekompetentingumas: „Kaime leidžiama statyti ne mažesniuose kaip 10 arų sklypuose.“

Net didmiesčiuose statyti galima ne mažesniuose kaip 15 arų sklypuose, draustiniuose naujai sodybai taikomas 5 ha apribojimas. Net ūkininko sodybai reikia 50 arų .  Leidus statyti 10 arų sklype, kaimas pavirs kolektyviniais sodais. Be to, jokie teisės aktai nesuteikia teisės VSTT nustatyti minimalų sklypo dydį gyvenvietėse. Tai Vyriausybės arba miesto tarybos kompetencijos klausimas.

***

VSTT  demagogija ir nekompetentingumas: „Naujos statybos reikalingos siekiant išsaugoti atviras erdves ir rūšių įvairovę.“

Iki šiol Šnieriškių gyventojai negali suvokti, kaip sodyba ir jos želdiniai gali išsaugoti atviras erdves, kaip veja, kuri greičiausiai bus pasėta sodybos sklype,  gali skatinti rūšių įvairovę. VSST to taip pat nesugeba paaiškinti.

***

Saugomų teritorijų tarnybos požiūris: „Pasaulio mastu ir Lietuvoje nykstančių rūšių nereikia saugoti, nes jos neįrašytos į regiono (tvarkymo plano) saugotinų rūšių sąrašą.“

Šnieriškių gyventojai informavo, kad tose vietose, kur bus statomos sodybos, veisiasi Europoje ir Lietuvoje nykstančios griežlės, machaonai. Jei VSTT specialistai daugiau dėmesio skirtų ne Europos pinigų panaudojimui ir beprasmiškų planų kurpimui, o biologinei įvairovei tirti, tai pastebėtų ne tik nykstančias griežles. Norint įtraukti griežles į saugotinų regiono rūšių sąrašą, reikia, kad jų būtų 30 porų. Šnieriškių, Labanoro ir Stirnių apylinkėse jų tikrai tiek yra.

***

Žemės savininkų melas: „Žemės paskirtį reikia pakeisti į gyvenamųjų namų statybos paskirtį, nes čia nori sugrįžti buvę gyventojai ir kurti ūkius.“

Rengiant tvarkymo planą, sklypų pardavimas Šnieriškių apylinkėse prilygo judėjimui prie Vilniaus. Sodybas jau įteisintuose sklypuose stato su Šnieriškių kaimu nesusiję žmonės. Saugomų teritorijų tarnyba iš pradžių taip pat teigė, kad čia kursis ūkininkai, bet paskui nutilo, supratusi, kaip idiotiškai skamba teiginys, kad 40 ūkininkų kursis 100 ha žemės, kurios našumas –apie 25 balus, plote. Norintiems grįžti žmonėms yra dar kelios laisvos sodybos.

***

VSTT ir Molėtų savivaldybės melas: „Visos klaidos taisomos. Kituose planavimo etapuose bus  žiūrima, ar planas atitinka įstatymų reikalavimus.

Tvarkymo planas yra aukščiausio lygmens planavimo dokumentas. Pagal jį rengiami  detalieji planai. Todėl pirminis planas turi būti sutvarkytas iš karto, kad atitiktų galiojančius įstatymus.

***

VSTT melas: „Galutiniai sprendimai dėl tvarkymo plano buvo derinami Labanore, tik Šnieriškių bendruomenės atstovai susirinkime nepasirodė.“

Tai buvo ne derinimas, o jau priimtų sprendimų paaiškinimas. Taip parašyta VSTT atsakyme ir buvo patvirtinta telefoninio pokalbio metu.  Šiam susirinkimui Šnieriškių bendruomenė raštu pateikė kompromisinį užstatymo planą, bet jis buvo atmestas. Reikia pažymėti, kad nuo tvarkymo plano koncepcijos paskelbimo momento užstatomų sklypų skaičius tik augo ir nebuvo atsižvelgiama į dabar kaime gyvenančiųjų nuomonę.

***

VSTT melas arba nekompetentingumas: „Pažymėjus statybų paskirties sklypo dalį, pavyks neleisti statytis toje dalyje, kur negalima statyti

Pirmasis namelis buvo pastatytas ant žemės ūkio paskirties žemės dar net neparengus detaliojo plano. Saugomų teritorijų tarnybos pareigūnai nesugeba namelio išvežti jau dvejus metus. Jei nesugebama susitvarkyti, kai statinys prieštarauja įstatymams, tai kaip bus įmanoma kontroliuoti, kai statybos neprieštaraus galiojantiems įstatymams. Nėra jokių įstatymų, kurie reikalautų atsižvelgti į neaiškaus statuso statybos sklypo skirstymą į galimos ir negalimos statybos.

***

VSTT padarytas pažeidimas: „Pristačius tvarkymo planą, šiaurinėje kaimo pusėje buvo papildomai numatytas naujas sodybų kvartalas.“

***

 

VSTT požiūris: „Nesvarbu, kad gyventojai nori išlaikyti kaimo architektūrą, dvasią ir grožį ateities kartoms, – Rūta Baškytė geriau žino, ko Šnieriškėms reikia.“

 

Šnieriškių kaimas iki šiol yra išlaikęs tą struktūrą, kaip buvo pastatytas. Tai labai protingai suplanuota gyvenvietė, kuri galėtų būti pavyzdys šiuolaikinių gyvenviečių planuotojams. Sovietmečiu nesuniokotas ir tuo metu net priskirtas prie etnografinių, kaimas bus suniokotas dabartinių valdininkų. Kaime nėra nė vieno mūrinio gyvenamojo namo. To beveik jau nebeaptinkama Lietuvoje. Sodybos dviem, kai kur trimis eilėmis išdėstytos ant ilgos, apylinkėse dominuojančios kalvos. Beveik visi namai turi bent vieną atvirą erdvę ir išėjimą į mišką. Dabar numatomos statybos kalvos papėdėje iš visų pusių užtvers dabartines sodybas.

 

VSTT nekompetentingumas: „Naujos statybos turės teigiamą poveikį aplinkai.“

Deja, teigiamo poveikio šnieriškiečiai taip ir nepastebėjo,  o neigiamų padarinių – apstu.

 

Kviečiame skirti 2 proc. pajamų mokesčio
Asociacijai “Šnieriškių bendruomenė”

 

Kam Šnieriškių bendruomenei reikalinga pagalba

Šiuo metu Šnieriškių bendruomenė samdo teisininkus, ekspertus, kad būtų įvertintas minėtas vietovės tvarkymo planas. Be to, bendruomenė rengiasi kreiptis į prokuratūrą dėl Labanoro tvarkymo plano sprendinių teisėtumo. Numatomas teismo procesas.

Bendruomenė įsitikinusi, kad dėl Šnieriškių detaliojo plano taip pat reikės kreiptis į teismą, o tam, kaip žinia, reikalingi pinigai. Norime pasamdyti nepriklausomus ekspertus, kurie įvertintų tvarkymo plano įgyvendinimo pasekmes regiono gamtai, kraštovaizdžiui, ekonomikai.

Taigi kiekvieno pilietiškai mąstančio žmogaus pagalba labai reikalinga. Todėl prašome jūsų prisidėti skiriant 2 procentų paramą Šnieriškių bendruomenei.

Apie mus daugiau skaitykite www.facebook.com/snieriskes.

 

Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai Jūs galite dviem būdais: internetu arba nustatytos formos prašymą užpildę ranka
Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis, prašymo formą FR0512 galite užpildyti per elektroninio deklaravimo sistemą

 

Informacija prašymo pildymui:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 302756572

Mokestinis laikotarpis (E5 laukelis formoje): galima nurodyti iki 5 metų mokestinį laikotarpį.

 

Kaip prisijungti:

 

Prisijungiama per savo banką. Banką galima įvesti tiesiogiai arba pasirinkti per eds sistemą

http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 

Prisijungus

 

Pasirenkam VMI deklaracijos

oranžine spalva pažymėtos naujų statybų vietos

 

 

Paspaudus patenkame į EDS puslapį kur spaudžiame “paramos skyrimas”

 


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...