Sandėlių projektavimas

2020-12-02 13:25   Peržiūros : 719   Spausdinti


Ekonomiškiausi ir geriausi sandėliavimo patalpų sprendiniai surandami, kai projektavime dalyvauja... gaisrininkas, konstruktorius ir architektas.

Sandėlių projektavimas

Planuojant nedidelės apimties sandėlio statybą, jeigu tai ne pavojingų medžiagų sandėliavimo patalpos, siekiant statybos ir projektavimo kainos balanso svarbu, kad sandėlys nebūtų priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, nes tai kelia tiek projektavimo, tiek statybos kainą. Taip pat labai svarbu, kad priešgaisriniai reikalavimai būtų suderinti su architektūriniais ir konstrukciniais sprendiniais. Planuojant sandėliavimo patalpas taip pat verta pagalvoti apie galimybę plėstis ar nuomuoti patalpas.

Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas

Statybos įstatyme sandėliai apibrėžiami kaip pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: tai saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti.

Visų sandėliavimo patalpų projektas prasideda nuo žemės sklypo, kuriame ketinama statyti, analizės - t.y., sklypo paskirties ir naudojimo būdo identifikavimo, visų pagrindinių dokumentų patikrinimo. Būtina išsiaiškinti, kokiai užstatymo zonai sklypas priklauso, ar patenka į užstatomą, urbanizuojamą teritoriją. Tą rodo bendrasis tos vietovės planas ar specialieji planai, specialios žemės naudojimo sąlygos, jei tokie yra. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre registruojami  duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Šios teritorijos atvaizduojamos kadastro žemėlapyje Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas".

Kartais vis dar painiojamas žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas. Sklypo paskirtis labiau apibendrintas rodiklis, naudojimo būdas - konkretesnis. Pavyzdžiui, kai nurodoma, jog žemės sklypo paskirtis yra „Kita", tai reiškia, kad naudojimo būdas gali būti vienbučių, daugiabučių, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo patalpų, komercinės paskirties pastatais, infrastruktūros objektais  užstatyta teritorija. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti du ar daugiau konkrečių žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte. Bendrajame plane nurodytą teritorijos paskirtį detalizuoja spacialieji planai, kuriuose jau nurodomi įvairūs rodikliai, pavyzdžiui, galimi sandėliavimo patalpų tūriai, komercinės paskirties pastatams - užstatymo intensyvumas ir kt.

Labai dažnai su tikslu statyti sandėliavimo paskirties pastatus įsigyjama, perkama žemės ūkio paskirties žemė. Pagal galiojančius įstatymus žemės ūkio paskirties žemėje galima statyti tik žemės ūkio veiklai, ūkininko sodybai ar kaimo turizmo veiklai skirtus pastatus. Tokiu atveju, norint žemės ūkio paskirties žemėje statyti sandėliavimo patalpas, būtina pakeisti žemės ūkio paskirtį į „Kita", o naudojimo būdą - į  „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija".

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal Žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalį žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja tos savivaldybės, kurioje yra sklypas,  administracijos direktorius.

Norint pakeisti sklypo naudojimo paskirtį prašymas teikiamas vienu iš būdų: užpildoma forma elektroninėje Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) arba raštu kreipiamasi  į savivaldybės administracijos direktorių.

Jeigu žemės sklypas sandėliavimo patalpoms dar tik planuojamas, reiktų žinoti, kad pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" sandėliavimo paskirties pastatams nustatytas automobilių stovėjimų vietų skaičius  yra 1 vieta 200 kv. m sandėlių ploto.

Parkavimo vietos
200 kv. m sandėliavimo patalpų ploto privaloma 1 automobilių parkavimo vieta.

Sandėlio tipas, paskirtis ir plotas

Sandėliai pagal konstrukciją skirstomi į atvirus, uždarus ir specialiuosius sandėlius. Atviri sandėliai skirti supakuotiems gaminiams ir tiems, kurie nebijo atmosferos poveikių, sandėliuoti. Dažnu atveju tai būna aptvertos aikštelės. Atviro tipo sandėliai- aikštelės turi tvirtą paviršių, padengtą asfaltbetoniu arba betonu su nuolydžiu drėgmės pertekliui pašalinti. Aikštelės yra su aptvaru ir vartais transporto priemonėms judėti. Jos privalo turėti pakankamą plotą kroviniams sudėti ir transporto priemonėms manevruoti.

Uždari sandėliai skirti prekėms ir medžiagoms, kurios reikalauja tam tikrų laikymo sąlygų (mikroklimato) - apsaugos nuo kritulių, tam tikros temperatūros ir drėgmės sąlygų, oro kaitos. Tokie sandėliai gali būti šildomi arba nešildomi, vienaukščiai, dviaukščiai ir daugiaaukščiai. Pastaruosiuose įrengiami liftai.

Galimas atviro ir uždaro tipo sandėlio derinys, kuomet prie uždaro sandėlio blokuojamos stoginės arba atviro tipo aikštelės. Pusiau uždari sandėliai pagal savo perimetrą turi ne visas sienas, o tiktai stogą arba gali būti visiškai be sienų (stogas ant kolonų arba atramų).

Specialūs sandėliai  dažniausiai būna skirti cheminėms medžiagoms, pavojingiems, specialios paskirties kroviniams sandėliuoti.

Kai išsiaiškinami sklype galimų statyti sandėliavimo patalpų rodikliai, tuomet su statytoju pagal jo planuojamą ūkinę veiklą - pageidaujamą sandėlio paskirtį, derinamas sandėlio patalpų plotas, tūris, aukštų skaičius, patalpų struktūra, privažiavimo keliai, automobilių parkavimas ir kt.

Privažiavimo aikštelės projektavimas
Prie sandėlio blokuojama atviro tipo privažiavimo aikštelė.

Sandėlio paskirtis - tai sandėliuojamų prekių ar medžiagų pobūdis ir jame vykdomos operacijos. Dažniausiai pasitaikančios sandėliavimo patalpų paskirtys yra: medžiagų sandėliai, gatavos produkcijos sandėliai, prekių, įrankių sandėliai, atsarginių dalių sandėliai, biuro medžiagų sandėliai ir kt.

Sandėlio paskirtis lemia daugelį sandėliavimo patalpų parametrų: vidinių patalpų struktūrą, reikalingus judėjimo viduje kelius, krovos technologiją, sandėlio vartų vietas bei skaičių ir daugelį kitų faktorių. Be tiesioginės paskirties patalpų sandėliuose būna administracinės, poilsio ir darbo su sandėliuojamais gaminiais vietos - pakavimo, rūšiavimo.

Sandėliai projektuojami remiantis, Statybos įstatymu, STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" ir kitais norminiais dokumentais.

Sandėlio patalpų planas
Sandėlio patalpų planas.

Rengiant sandėlio projektą architektui būtina žinoti ne tik paskirtį, bet ir transporto intensyvumą ir pobūdį (sukiasvoris ar ne), prekių ar medžiagų sandėliavimo būdą - ant  stelažų, grindų ar abiem būdais.

Sandėlio teritorijos planavimas
Sandėlio teritorijos plane numatomi transporto privažiavimo keliai ir apsisukimai.

Prieš projektuojant užsakovui reikia apsispręsti ir dėl sandėliuojamų prekių ar medžiagų tvarkymo, jų srautų judėjimo būdų - ar tai bus rankinis, mechanizuotas ar automatizuotas tvarkymo būdas.

„Visa tai turi reikšmę planuojant sandėlio plotą, struktūrą, nes svarbu, kad sandėliavimo patalpos būtų išnaudojamos maksimaliai, kad eksploatavimo sąnaudos būtų kuo mažesnės, todėl labai detaliai su užsakovu aptariame visas detales ir galimus scenarijus. Sandėlio teritorijoje svarbu numatyti transporto privažiavimus, apsisukimus, parkavimą, o sandėlio išorėje suplanuoti tinkamas rampas ar kitas aikšteles.  Patariu pagalvoti ir apie tai, ką reiktų suplanuoti, jei ateityje tektų pastatą išplėsti ar nuomoti" , - sako sandėlių projektus rengiantis  architektas Lauras Paulauskas.

Ypatingo ir neypatingo statinio požymiai

Sandėlių projektus rengiantis specialistas akcentuoja,  kad sandėliavimo patalpų projektavime labai svarbu, ar statinys bus ypatingas ar neypatingas. Nuo to priklauso sandėlio plotas, laikančiossios konstrukcijos, aukštis, naudojamų įrenginių tipas,  projekto sudėtis, apimtis ir, žinoma,  projektavimo ir statybos kaina. Ypatingo statinio kategoriją turintiems sandėliams keliami daug didesni reikalavimai, tokiems projektams parengti reikia daugiau papildomų projekto dalių, taip pat reikalinga projekto ekspertizė, jei tai numato reglamentai, poveikio aplinkai vertinimas.

Neypatingas statinys - tai statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams, neypatingam statiniui suprojektuoti reikia tik pagrindinių techninio projekto dalių (bendrosios, sklypo, architektūrinės, lauko inžinerinių tinklų, konstrukcijų ir gaisrinio aprašo (rekomenduojama), bet tokiems statiniams ribojamas bendras plotas ir tarpatramių tarp laikančiųjų konstrukcijų plotis.

Neypatingų statinių požymiai:

  • Bendras pastato plotas ne didesnis kaip 2000 kv.m;
  • laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (tarpatramio angos) ilgis - iki 12 metrų;

Ypatingų statinių požymiai:

  • pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 kv. m;
  • laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m;
  • pastato aukštis 20 m ir daugiau;
  • įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės,
  • konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m;
  • naudojamos 100 kub. m ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos.
Sandėlio projektavimas
Sandėlių projektavime ir statyboje didelis skirtumas yra tarp ypatingo ir neypatingo statinio statuso.

Be architektūrinės, sklypo ir bendrosios projekto dalių ypatingo statinio techninės dalies projektą sudaro konstrukcijų, gamybos (paslaugų) technologijos aprašas, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsaugos signalizacijos, šildymo, vėdinimo, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos planai, gaisrinės saugos. gali būti ir kitų.

Neypatinguose statiniuose techninio projekto sudedamųjų dalių sąrašas, kaip minėjome, daug trumpesnis.

Standartinis sandėliavimo patalpų aukštis paprastai yra 6-7 m.

Gaisrinė sauga sandėlyje

Sandėliavimo patalpoms keliami gaisrinės saugos reikalavimai - vieni iš pagrindinių ir svarbiausių. Jiems skiriamas itin didelis dėmesys priduodant pastatą eksploatuoti ir eksploatacijos metu. Sandėliams keliama daug gaisrinės saugos reikalavimų: tai gaisro apkrovos klasės,  priešgaisrinės sienos, gaisriniai skyriai, gaisro ribojimo, gaisrų gesinimo sistemos ir priešgaisrinės talpos bei kiti.

Architektas Lauras Paulauskas sako, kad protingiausia  apie gaisrinės saugos dalį pradėti galvoti dar prieš prirmuosius projektavimo etapus, nes vėlesni sprendimai gali būti brangesni ir sunkiau įgyvendinami.

„Jeigu gaisrinės saugos specialistui pateikiamas jau parengtas projektas paprašant numatyti reikalingas priemones, neturėjau nė vieno atvejo, kad netektų koreguoti architektūrinių ar konstrukcinių sprendinių. Jeigu dar projektavimo etape prie stalo susėda gaisrininkas, architektas, konstruktorius ir užsakovas, randami geriausi ir pigiausi sprendiniai", - apibendrina savo patirtį architektas.  Jo nuomone, tokiu atveju galima sutaupyti nemažai projektavimo ir statybos kaštų, kartais dešimtis ar net šimtus tūkstančių.

 

Architektas Lauras PaulauskasArchitektas Lauras Paulauskas: „Jeigu rengiant sandėliavimo patalpų projektą dalyvauja konstruktorius, projektuotojas ir gaisrinės saugos specialistas, randami geriausi sprendiniai, taupantys tiek sandėlio projektavimo, tiek įrengimo kaštus".


Gaisrinė sauga sandėliuose projektuojama pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga", Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus ir kitus teisės aktus.

Gamybos, pramonės, sandėliavimo, kitos (ūkio) paskirties pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomi į penkias kategorijas, taip pat ir išoriniai įrenginiai. Kokiai kategorijai priskiriamas sandėlys pagal jame sandėliuojamas medžiagas ir kokie reikalavimai keliami atskiroms kategorijoms, aprašyta  pagrindiniuose Gaisrinės saugos reikalavimuose.

Pagal reikalavimus numatyti sandėlyje priešgaisrinės saugos priemones, architekto nuomone, nemenkas iššūkis, todėl jis sako, kad geriausias technine  ir finansine prasme rezultatas gaunamas, kai dar pradiniame projekto rengimo etape dalyvaujant gaisrininkui išsiaiškinami gaisrinės saugos reikalavimai, nuo šių reikalavimų priklauso  daug architektūrinių ir konstrukcinių sprendimų.

Sandėlio konstruktyvas

Dažniausia sandėlių atitvaroms montuoti  naudojami plieno lakštai, daugiasluoksnės Sandwich plokštės su termoizoliacija, stogo forma - dvišlaitė, vienšlaitė, plokščia, šlaitinio stogo nuolydis irgi gali būti įvairus, tačiau rekomenduojama rinktis 7 - 15 laipsnių nuolydį. Nuo reikalingos sandėliavimo patalpų gaisro klasės dažniausiai priklauso laikančiojo konstruktyvo medžiagos. III klasės statiniams reikalavimai nekeliami, todėl galima pigiausia metalo lankstinių konstrukcija, II klasės statiniams galima naudoti priešgaisriniais dažais dažytą metalą, I klasės sandėliavimo patalpoms jau būtinos laikančiosios gelžbetonio kolonos.

Sandėlio konstruktyvas
Sandėliavimo patalpų projektavime ir eksploatacijoje didelis dėmesys skiriamas gaisrinei saugai.

Architektas sako pastebėjęs, kad tie užsakovai, kurie numato perspektyvą, jeigu tektų keisti sandėlio paskirtį ar jį nuomoti, atraminėms konstrukcijoms renkasi gelžbetonį - tokie sandėliai plačiau pritaikomi. Sandėlių stogams dažniausiai naudojamos metalinės santvarinės stogo konstrukcijos su daugiasluoksnių plokščių danga.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami pagal tos vietovės vandens tiekėjo išduotas prisijungimo sąlygas,  šildymo ir vėdinimo sistema - pagal poreikius.

Architektas mini daugybę sandėliavimo patalpų detalių, kurias reikia numatyti. Ir ne tik jas numatyti, bet ir atsižvelgti, kokią įtaką  vieni sprendiniai daro įtaką kitiems, o šie dar kitiems ir taip iki visumos. Netgi sandėlio tarpatramio angos ilgis gali būti neekonomiškas, jei nebus atsižvelgta į stelažų parametrus - „juk tuomet, pavyzdžiui, tilps ne 6, o tik 5 stelažų eilės ir sandėlio plotas nebus panaudojamas efektyviausiai", - pavyzdį pateikia architektas.

Parengta bendradarbiaujant su MB „Architektas Lauras", įmonės vizualizacijos ir nuotraukos


Kategorijos: Projektavimas, Pastatų konstrukcijų projektavimas, Gamyklų, sandėlių, žemės ūkio pastatų projektavimas, Statybos techninis ir darbo projektas

Namelis miške Estai miškų nekerta, aplink medžius stato viešbučius

Požiūris į gamtą lėmė, kad 28 kv. m ploto viešbučio namelis šiaurės vakarų Estijos pelkėje buvo pristatytas svarbiausiai ES architektūros „Mies van der Rohe" nominacijai.

Dviejų aukštų namo projektavimas Dviejų aukštų namas - lyginame su su vieno aukšto namu

Ekonominės klasės individualiame name negali būti nė vieno nenaudojamo kvadratinio metro, nepaisant, ar tai vieno, ar dviejų aukštų namas.

Vieno aukšto namo projektavinas Vieno aukšto namo projektavimas: sklypas, projektas ir sąmata

Naujausios individualių namų architektūros tendencijos: skandinaviškas stilius, stiklo sienos, darbo zona, miegamojo-drabužinės-vonios kambario jungtis.

Sandėlių projektavimas Sandėlių projektavimas

Ekonomiškiausi ir geriausi sandėliavimo patalpų sprendiniai surandami, kai projektavime dalyvauja... gaisrininkas, konstruktorius ir architektas.

BIM projektavimas BIM projektavimas

Informacinis pastato modeliavimas - skaitmeninė statyba

Architektai-Barbara-ir-Oskar-Grabčewskiai Kaip šokanti liepsna - Ugnies muziejus Lenkijoje

Jeigu reikėtų surasti architektūrinės išraiškos ir pastato paskirties sintezės pavyzdį, Ugnies muziejus su liepsną primenančiais vario fasadais Žory mieste, pietvakarinėje Lenkijoje, gali pretenduoti į tiesmukiškumo klasiką.

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 27
Visi žemės ir statinių matavimo darbai. Kadastras.Topografija.Žemės sklypų formavimas.
Kalvarijų 24 A , Vilnius
Telefonas: +370-5-2711380, El. paštas: geotera@gmail.com

Aušros al. 68, 404 kab., Šiauliai
Telefonas: +370-41-553333
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai.Vandens telkinių paieška.
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Individualių namų, landšafto, daugiabučių namų ir visuomeninių namų projektavimas. Namų projektai- individualizuoti, pagal poreikius.
Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-685-41094, El. paštas: info@tavoprojektas.lt
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMAS. TOPOGRAFINIAI DARBAI.
Liepų g. 28 - 25, Garliava, Kaunas
Telefonas: +370-37-393209, Mobilus: +370-620-34517, El. paštas: edmeta@gmail.com
Individualių gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, gamybinių objektų projektai. Teritorijų planavimas, detalieji planai. Namų projektai, projektavimas Vilnius. Namų projektavimo paslaugos Vilnius.
Kareivių g. 6 - 418, Vilnius
Mobilus: +370-683-48736, El. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 27
Rima Baradokaitė-Greimienė Ką galima statyti saugomose teritorijose?

Atsako Rima Baradokaitė-Greimienė, VSTT Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė

daugiau
Deivis Valiulis, „Triniti Jurex" advokatas Ką galima statyti rekreacinės paskirties sklype, ar reikalingas leidimas?

Atsako Deivis Valiulis, „Triniti Jurex" advokatas

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip gauti naują statybos leidimą seniai pradėtai rekonstrukcijai baigti?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Žemės sklypo planų, topografija, žemėtvarkos projektų rengimas, geodez.matavimai Lietuvoje

Žemės sklypo planų, topografija, žemėtvarkos projektų ren...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...