Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

2014-11-05 13:02   Peržiūros : 6160   Spausdinti


Daugiabučio šilumos punkto renovacijaPrastai prižiūrimas automobilis tam pačiam atstumui nuvažiuoti gali suvartoti dvigubai daugiau tepalų ir degalų, palyginus su tinkamai prižiūrimu. Šildymo sistema taip pat: neprižiūrima tai pačiai temperatūrai palaikyti gali naudoti net 50 proc. daugiau šilumos energijos.

Kas yra automobilio priežiūra? Techninės apžiūros, gedimų šalinimas, tepalų keitimas, tinkamos padangos, ratų balansavimas.

Kas yra šildymo sistemos priežiūra? Sistemos praplovimas, šilumnešio papildymas, sistemos darbą optimizuojanti įranga. Automobilio techninę būklę privaloma tikrinti kas dveji metai, o šildymo sistemos?

„Šildymo sistemose esantys nešvarumai, nuosėdos, rūdžių sankaupos trukdo sistemų darbui ir mažina prietaisų efektyvumą. Orui patenkant į sistemą, vyksta korozija, sistema išsibalansuoja ir eikvoja didesnius šilumos energijos kiekius bandydama pasiekti nustatytą patalpų temperatūrą. Dėl į sistemą patenkančio ir joje esančio oro sukeltos korozijos susidariusios ir ant šilumokaičio bei šildymo prietaisų nusėdusios rūdys mažina prietaisų efektyvumą. Vienas milimetras nuosėdų ant šildymo prietaiso sienelių jo efektyvumą sumažina dešimtadaliu", - pasakoja inžinierius.

Šildymo sistemų efektyvumas taip pat suprastėja ir dėl nuolatinio oro atsiradimo jose. Pavyzdžiui, dėl šildymo sistemoje esančio oro, prietaiso šilumos perdavimas gali sumažėti iki 80 proc. Inžinieriaus nuomone, šildymo sistemos priežiūra nėra sudėtinga, bet šį darbą turi atlikti ne atsitiktiniai „reguliuotojai", o sistemą suprantantys žmonės.

 


Vienvamzdė šildymo sistema ir jos balansavimas

 

Daugelyje daugiabučių yra vienvamzdė šildymo sistema. T.y. dažniausiai visi šildymo prietaisai prijungti prie  „П" formos stovo ir vanduo arba šilumnešis teka nuo vieno radiatoriaus į kitą. Kokios temperatūros vanduo pasiekia radiatorių, tiek jis ir šyla. Esant šio tipo šildymo sistemai, kai kurie šildymo prietaisai gali atiduoti per daug šilumos (patalpoje bus per karšta), o kiti - mažiau (patalpoje bus vėsu), todėl keisti šildymo prietaisų tipo ar didinti jų sekcijų skaičių, neatlikus hidraulinio tokio pokyčio skaičiavimų, neleidžiama. Tai galima atlikti tik parengus projektą ir suderinus su pastatą aptarnaujančios įmonės specialistais.

Labai dažnai prasto radiatorių šildymo priežastis yra nesubalansuota šildymo sistema - vanduo cirkuliuoja ne ten, kur reikia, o ten kur jam patogiau, kur sutinka mažiausią pasipriešinimą. Dėl to ir turime situaciją, kai stovai, esantys arčiau šilumos mazgo, šyla labiau nei nutolę.

Vienvamzdėse šildymo sistemose vieno stovo radiatoriai sujungti nuosekliai ir vanduo (šilumnešis) per juos cirkuliuoja iš vieno šildymo prietaiso (radiatoriaus) į kitą.
Vienvamzdėse šildymo sistemose vieno stovo radiatoriai sujungti nuosekliai ir vanduo (šilumnešis) per juos cirkuliuoja iš vieno šildymo prietaiso (radiatoriaus) į kitą.

 

Paprasčiausias, bet gana efektyvus šildymo sistemos optimizavimo būdas yra subalansuoti šildymo sistemos stovus ant jų sumontuojant rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus (automatinius srauto ribojimo vožtuvus). Tiek rankiniai, tiek automatiniai balansiniai vožtuvai turi būti ne tik sumontuoti, tačiau ir tesingai sureguliuoti. Dėl to nesvarbu, kokio tipo yra balansiniai vožtuvai, jie turi turėti matavimo antgalius, prie kurių prijungus specialią balansavimui skirtą įrangą, būtų galimybė tiksliai išmatuoti, ar stove yra toks vandens srautas, koks numatytas pagal skaičiavimus, pagal stovų radiatorių galias.

Paprastai teigiama, kad automatinių srauto ribojimo vožtuvų nereikia balansuoti, užtenka tik nustatyti reikiamą srautą, tačiau visada rekomenduojama dar ir pasitikrinti pamatuojant, koks srautas realiai nustatytas. Labai dažnai randama, kad nėra tokio srauto koks nustatytas ir to priežastis yra montavimo klaidos, oro kamščiai, užsiteršę vamzdžiai ir panašiai. Balansinius vožtuvus rekomenduojama rinktis tokios konstrukcijos, kad eksploatuojant sistemą, pastarieji nesudarytų nepatogumų ir papildomų problemų,  pavyzdžiui, praplaunant sistemą. Renkantis balansinius vožtuvus reiktų įvertinti, kad jie būtų pilno uždarymo, turėtų išankstinio nustatymo ir fiksavimo funkcijas, būtų galima išmatuoti jų slėgio nuostolius, srautą ir esamą šilumnešio temperatūrą.

vožtuvai


a) STAD rankinis balansinis vožtuvas, b) TBV-CMP automatinis srauto ribojimo vožtuvas.

 

Kai kurios įmonės šiandien savo klientams gali pasiūlyti aukštos kokybės tiek rankinius balansinius vožtuvus, tiek automatinius srauto ribojimo vožtuvus, kurių pagrindiniai privalumai yra:

 • tikslus srauto nustatymas;
 • pasvirusi reguliavimo ašis, minimalus hidraulinis pasipriešinimas sistemoje;
 • pilno uždarymo galimybė;
 • matavimo antgaliai;
 • galimybė prijungti balansavimo aparatą ir atlikti srauto, slėgio nuostolių ir temperatūros matavimus;
 • galimybė atlikti sistemos diagnostiką;
 • vožtuvų korpusas pagamintas iš metalų lydinio ypač atsparaus cinko korozijai;

Balansuojant vien tik šildymo sistemos stovus, užtikrinamas visų stovų tarpusavio hidraulinis balansas ir išsprendžiama problema, kai vieni stovai šyla, o kiti - ne.

Tačiau, kai balansuojami tik stovai, susidaro situacija, kad stovai bus subalansuoti, o šildymo prietaisai, t.y. radiatoriai - ne. Prie radiatorių rekomenduojama montuoti didelio pralaidumo termostatinius vožtuvus arba trieigius termostatinius vožtuvus su termostatinėmis galvomis, matuojančiomis patalpos temperatūrą. Priklausomai nuo jų jautrumo ir konstrukcijos, patalpos temperatūra palaikoma tolygi ir neperkaitinama, tuo pačiu neeikvojama šilumos energija.Ttermostatinės galvos turi A energinės klasės sertifikatus. Pagrindiniai termostatinių galvų privalumai:

 • specialiu skysčiu užpildytas termostatas;
 • didelė spaudimo jėga;
 • tikslus reguliavimas;
 • vidiniai ir išoriniai energijos ribotuvai;

Termostatinė galva K.
Termostatinė galva K.

 

Vienvamzdės šildymo sistemos balansavimas atliekamas tik tada, kai sistemoje pabaigti montavimo darbai, sistema švari, įskaitant ir filtrus, iš sistemos pašalintas oras ir, jei yra, visos termostatinės galvos nuimtos nuo termostatinių vožtuvų. Teisingai subalansuota šildymo sistema yra tada, kai srautai kiekviename stove sureguliuojami balansinių vožtuvų pagalba sukuriant minimalius pasipriešinimus ir siurblys nustatomas dirbti reikiamu minimaliu galingumu. Atlikus sistemos balansavimo darbus, užpildomas balansavimo protokolas, kuriame matomi sumontuotų balansinių vožtuvų tipai, skersmenys, sureguliuoti ir išmatuoti faktiniai srautai stovuose, vožtuvų nustatymo padėtys, jų slėgio nuostoliai.

Kad šildymo sistema veiktų gerai. Ką dar reikia žinoti?

Šildymo sistemos kokybišką darbą ir tuo pačiu mažesnes šilumos energijos sąnaudas užtikrina nebrangūs, bet efektyvūs ir nesunkiai įdiegiami sprendimai: tai išsiplėtimo indai ir oro bei purvo šalinimo prietaisai - separatoriai.

Išsiplėtimo indas šildymo sistemoje

Kad šildymo sistemoje, kurioje numatytas šilumokaitis, būtų palaikomas reikiamas slėgis, turi būti sumontuotas išsiplėtimo indas. Kam jis reikalingas ir kaip veikia?

Šildymo sistemoje didėjant šilumnešio temperatūrai, didėja ir vandens tūris, o jam vėstant  tūris šildymo sistemoje mažėja. Kad būtų kompensuotas šilumnešio tūrio kitimas, šildymo sitemoje turi būti naudojamas išsiplėtimo indas. Išsiplėtimo indo viduje būna membrana arba kamera, kuri dalija indą į dvi dalis. Vienoje dalyje yra šildymo sistemos vanduo, kitoje - oro kišenė pripilyta oro arba azoto dujų. Didėjant šilumos nešėjo temperatūrai, didėja ir jo tūris, spausdamas membraną ar kamerą jis suspaudžia „oro kišenę", taip leisdamas pertekliniam vandens tūriui patekti į išsiplėtimo indą. Kai šilumnešio  temperatura mažėja, vandens tūris taip pat mažėja ir suspausta „oro kišenė" išstumia perteklinį vandens kiekį iš išsiplėtimo indo.  Taip užtikrinamas reikalingas vandens kiekis sistemoje ir sistemos statinis slėgis.

Labai svarbi yra teisinga išsiplėtimo indo priežiūra, tiksliau, „oro kišenės" slėgio inde kontrolė. Paprastai tai turėtų būti atliekama kas pusę ar vienerius metus. Neteisingai prižiūrimas išsiplėtimo indas gali būti oro atsiradimo sistemoje, nuolatinio vandens į sistemą papildymo ar apsauginio vožtuvo suveikimo priežastimi.

SVARBU

1 mm storio apnašų sluoksnis ant šilumokaičio, jo efektyvumą sumažina apie 9 proc.

„Oro kišenės" slėgį išsiplėtimo inde reikia matuoti, kai išsiplėtimo indas tuščias, t.y. kai iš indo išleistas visas vanduo.

Standartinių membraninių išsiplėtimo indų oro slėgis paprastai per metus gali sumažėti iki 20 ir daugiau proc., tokius indus reikia tikrinti praktiškai prieš kiekvieną šildymo sezoną.

 

 

Oro šalinimo prietaisai arba atskirtuvai - separatoriai

Oras šildymo sistemoje atsiranda dėl daugelio priežasčių: dėl vandenyje ištirpusių dujų, oro, likusio sistemoje po jos pirminio užpildymo, jo atsiranda dėl nekokybiškų išsiplėtimo indų, oro difuzijos bei oro pasiurbimo dėl vakuumo susidarymo. Nemažai oro į sistemą patenka kiekvieną kartą, kai sistema sustabdoma ir atliekami jos remonto darbai bei užpildant sistemą šildymo sezono pradžioje.

Apskaičiuota, kad dėl oro burbulų arba kamščių šilumos perdavimas gali sumažėti iki 80 proc.

Jeigu sistemoje yra mikro burbulų atskirtuvas - separatorius, šilumnešio srautui tekant per specialios konstrukcijos srautą lėtinantį separatorių, oro burbuliukai dėl tangentinių jėgų nuo vandens paviršiaus atsiskiria, prilimpa prie specialios konstrukcijos tinklelio, sulimpa į didesnius oro burbulus ir pašalinami iš sistemos. Mikroburbulų separatorius efektyviai veikia tada, kai dirba siurblys, vadinasi, jis savo funkcijas atlieka nuolatos. Priešingai negu automatiniuose nuorintojuose, kurie montuojami aukščiausiose sistemos vietose ir efektyviausiai veikia tik tada, kai sistema užpildoma vandeniu arba kai šildymo sistemos siurblys išjungtas. Šiuo atveju oro burbuliukai, nešami srauto, neturi galimybės pakilti ir pasišalinti per automatinius nuorintojus.

Modernus oro separatorius yra specialios formos, oro mikroburbulai surenkami iš vandens ir mentelėmis, išdėstytomis spirale, nukreipiami į viršų. Oro šalinimo mechanizmas surinktą orą automatiškai pašalina iš sistemos.

 

Mikroburbulų separatorius turi būti montuojamas šildymo sistemoje ant padavimo linijos po šilumokaičio arba po katilo, t.y. ten, kur šilumnešio temperatūra yra aukščiausia.
Mikroburbulų separatorius turi būti montuojamas šildymo sistemoje ant padavimo linijos po šilumokaičio arba po katilo, t.y. ten, kur šilumnešio temperatūra  yra aukščiausia.

Purvo atskirtuvai-separatoriai

Kiek šildymo sistemoje susirenka purvo nuosėdų, priklauso nuo sistemos, jos priežiūros. Jei joje kas nors keičiama, atnaujinama, joje montuojami nauji prietaisai, visada rekomenduojama ją praplauti tiek vandeniu, tiek specialiai skirtais chemikalais. Jei sistemoje yra išsiplėtimo indas, jei jis veikia kokybiškai, purvo beveik nesusidaro. Patikrinti sistemos švarą rekomenduojama prieš kiekvieną šildymo sezoną. Šildymo sistemą rekomenduojama tikrinti prieš kiekvieną šildymo sezoną  ir kas 2-3 metus praplauti. Ši rekomendacija taikytina ne tik daugiabučių sistemoms, bet ir individualiai namo šildymo sistemai.

Kad sistema efektyviai veiktų visą šildymo sezoną, joje rekomenduojama sumontuoti purvo atskirtuvus arba taip vadinamus purvo separatorius. Jie reikalingi todėl, kad standartiniai grubaus valymo filtrai užsiteršia ir dėl to sumažėja šilumnešio srautas, dėl to neteisingai veikia šildymo sistema ir sumažėja šildymo prietaisų efektyvumas.   Purvo separatorių pranašumas yra jei jie neturi galimybės užsikimšti, tad šilumnešio srautas niekada nesumažėja. Kad iš separatoriaus būtų galima pašalinti surinktą purvą, šildymo sistemos stabdyti nereikia, tereikia atidaryti išleidimo vožtuvą ir su vandeniu pašalinti purvą.

Purvo separatoriai gali būti montuojami bet kuriame šilumos punkte ant šildymo sistemos grįžtamosios linijos prieš šilumokaitį ar kitą šilumos gamybos įrenginį.
Purvo separatoriai gali būti montuojami bet kuriame šilumos punkte ant šildymo sistemos grįžtamosios linijos prieš šilumokaitį ar kitą šilumos gamybos įrenginį.

 

Nesubalansavus hidraulikos, šildymo sistema niekada neveiks taip, kaip numatyta ir tikimasi. Pastaruoju metu du trečdaliai problemų, trukdančių užtikrinti tinkamą patalpų temperatūrą, kyla dėl nesubalansuotų sistemų. O kad sistema veiktų nepriekaištingai, siūlome sistemose numatyti papildomą įrangą - išsiplėtimo indus, oro bei purvo atskirtuvus-separatorius.

Teisingai subalansuota ir kokybiška, net ir seno tipo vienvamzdė šildymo sistema, gali sutaupyti iki 15 proc. šilumos energijos. Čia ir yra atsakymas į klausimą, kodėl nešyla radiatoriai ir kodėl daug mokame už šildymą. Pirmiausia reiktų žiūrėti ne į kuro kainas, o į šildymo sistemos kokybę - mes ją, skirtingai nuo kuro kainų, galime keisti. Ir ne taip brangiai, kaip kartais atrodo. Gal dėl to šildymo sistemų balansavimas ir tobulinimas ir nėra tokie populiarūs?

 

Viemvamzdės šildymos sistemos modernizavimas ir keitimas į dvivamzdę

Seno tipo vienvamzdės šildymo sistemos renovuojamos keliais būdais. Ant stovų galima sumontuoti rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus, dar vadinamus srauto ribojimo vožtuvais.

Kitas variantas - sumontuoti ne tik minėtus vožtuvus, bet ir prie radiatorių sumontuoti didesnio pralaidumo dvieigius ar trieigius termostatinius ventilius.

Tačiau dėl vienvamzdės sistemos veikimo principo, net ir naudojant modernius sprendimus ir įrengus automatinius balansinius vožtuvus, vidutiniškai galima sutaupyti tik apie 10-15 proc. energijos.

Todėl, jei tik įmanoma, rekomenduojama vienvamzdę šildymo sistemą keisti dvivamzde ir prie radiatorių sumontuoti termostatinius vožtuvus su išankstiniais nustatymais, kurių pagalba tampa įmanoma į kiekvieną radiatorių  nustatyti reikiamą šilumnešio srautą ir taip teisingai jį reguliuoti. Ant stovų sumontuoti rankinius balansinius vožtuvus, kad būtų galima subalansuoti kiekvieną stovą atskirai, reikalui esant atlikti sistemos diagnostiką ir patikrą. Gali būti, kad dar papildomai reikia numatyti slėgio skirtumo reguliatorius, kurių pagalba kontroliuojamas slėgio skirtumas. Tačiau tai, dar projektavimo metu, atlikus hidraulikos skiačiavimus, reikia nuspręsti, reikalinga, ar ne. Slėgio skirtumo reguliatorius būtina numatyti tuo atveju, kai yra tikimybė, kad prie dalinio sistemos apkrovimo radiatorių termostatiniai vožtuvai gali pradėti „triukšmauti". Tačiau, kaip minėjau tai turi būti skaičiuojama ir įvertinama projektavimo metu.

Dvivamzdė šildymo sistema su termostatiniais vožtuvais su išankstiniais nustatymais V-exact II ir slėgio skirtumo reguliatoriais ant stovų.
Dvivamzdė šildymo sistema su termostatiniais vožtuvais su išankstiniais nustatymais V-exact II ir slėgio skirtumo reguliatoriais ant stovų.

 

Šiuo metu rinka jau gali pasiūlyti dar geresnį sprendimą - naujos technologijos radiatorių termostatinius vožtuvus A-exact su automatiniu srauto ribojimu, kuriuos parenkant nereikalingi sudėtingi skaičiavimai ir tikimybė neteisingai parinkti vožtuvus išnyksta, lengvai ir tiksliai sureguliuojami šilumnešio srautai į kiekvieną radiatorių, srautas per radiatorių niekada neviršija nustatyto, todėl gauname kokybišką ir tikslų reguliavimą. A-exact termostatiniai vožtuvai pasižymi itin tyliu darbu (iki 60kPa)  net ir nenaudojant slėgio skirtumo reguliatorių.

A-exact radiatorių termostatinis vožtuvas su automatiniu srauto ribojimu.

A-exact radiatorių termostatinis vožtuvas su automatiniu srauto ribojimu.

Dvivamzdė šildymo sistema su A-exact termostatiniais vožtuvais.
Dvivamzdė šildymo sistema su A-exact termostatiniais vožtuvais: 1. A-exact termostatinis vožtuvas su automatiniu srauto ribojimu 2. Regutec/ Regulux grįžtamo srauto ventilis 3. STAD/ STAF balansinis vožtuvas

Taigi keičiant vienvamzdę sistemą į dvivamzdę, prie radiatorių sumontavus termostatinius ventilius, o ant stovų - balansinius vožtuvus ir teisingai subalansavus visą sistemą, tolygiai paskirstomas šilumos kiekis ir stovuose, ir butuose. Šiuo atveju galima atskirai reguliuoti kiekvieną radiatorių pagal poreikius, net ir pakeitus bute radiatorių žymiai neišsibalansuoja visa sistema, kaip kad nutinka vienvamzdėje sistemoje.

Šis šildymo sistemos atnaujinimo būdas yra brangesnis negu tik modernizuojant vienvamzdę sistemą, nes reikalinga numatyti dar vieną stovo vamzdį lygiagrečiai esančiam ir padaryti radiatorių perjungimą, kad kiekvienas radiatorius būtų prijungtas prie stovo paduodamo ir grįžtamo srauto vamzdžių.

Jei vamzdynas senos vienvamzdės sistemos labai prastos būklės, tai jį visą reikia keisti ir tada tikrai reiktų stipriai pagalvoti ar neverta dar papildomai investuoti ir padaryti lengviau ir tiksliau reguliuojamą dvivamzdę šildymo sistemą.

Keičiant vienvamzdę į dvivamzdę, be sistemos balansavimo ir termostatinių ventilių ant radiatorių bei stovų, galima dar butuose įrengti apskaitos prietaisus, įdiegti automatizuotą energijos apskaitos sistemą.

Dvivamzdėse šildymo sistemose sumontavus šiuolaikišką modernią balansavimo ir reguliavimo įrangą, galima taupyti net iki 35 proc. ir daugiau suvartojamos energijos.

 

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Šildymas (tema), Radiatoriai, šildytuvai, oro užuolaidos, Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra, Šilumos tiekimo įranga, šildymo vamzdynai, armatūra, apskaitos įrenginiai

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4