Renkamės šildymo katilą

2014-07-16 18:43   Peržiūros : 7397   Spausdinti
Renkamės šildymo katilą


Šiandien Lietuvos rinkai pasiūlyta daugybė įvairiausių katilų, pagamintų tiek užsienyje, tiek ir mūsų krašte. Kokį katilą rinktis? Kaip nesuklysti ir nesumokėti per daug? Geriausia katilo parinkimą būtų patikėti specialistui, kuris projektuos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą. Jis užtikrins optimaliausią sistemos elementų suderinamumą, parinks katilą, tinkamą eksploatuoti toje patalpoje, kurioje jis stovės, ir paaiškins, kaip gauti visus reikiamus dokumentus. Tiesa, paskutinį sprendimą visgi teks priimti patiems.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį renkantis katilą? Visų pirma reiktų pagalvoti, kuri kuro rūšis jūsų rajone bus prieinamiausia ir perspektyviausia. Reiktų nepamiršti, kad skystą kurą arba dujas naudojantys šiuolaikiniai katilai visą šildymo sezoną veiks automatiniu režimu ir jums nereikės gaišti laiko jų priežiūrai, išskyrus profilaktinius darbus, kuriuos, beje, gali atlikti ir serviso tarnybos. Jei katilas bus kieto kuro, periodiškai teks įkrauti kuro.

Apsisprendus dėl kuro tipo, laikas išsirinkti katilo konstrukciją.

Katilas gali būti:

  • Vieno kontūro - skirtas šilumos nešiklio, skirto tik šildymo sistemai arba tik karštam vandeniui, šildyti.
  • Dviejų kontūrų - tinkančio ir šildymo sistemos ir vandens šildymui

Toliau vertinami tokie dalykai kaip katilo galingumas, kurį nustatyti turi projektuotojas, reikiami sistemos šilumos nešiklio parametrai, būtina katilo išskiriamos šilimos reguliavimo kokybė priklausomai nuo išorės temperatūros, medžiagos, iš kurių pagamintas katilas, jo svoris, matmenys ir kaina.

Renkantis katilo kuro tipą, tikslinga pasikonsultuoti su rajono administracija ir išsiaiškinti, kokios kuro rūšys naudojamos tuo metu konkrečiame rajone, kaip sprendžiamas kuro tiekimo klausimas ir kokios artimiausių kelių metų perspektyvos (ar planuojama atvesti dujas ir pan.).

Geriausiai, jei katilas skirtas kūrenti vieno tipo kuru. Tokiu atveju katilo konstrukcija ir jo pakura optimaliausiai tiks konkrečiai kuro rūšiai ir katilas veiks didžiausiu NVK (naudingo veikimo koeficientas).

Ilgą laiką idealiausia kuro rūšimi buvo dujos - ekonomiškiausias kuras, tačiau nuolat kylant jų kainai, vienareikšmiai teigti nebegalima. Dujose yra mažiau sieros junginių, todėl dujos dega efektyviau, kitaip sakant, sudeginus sąlyginį dujų vienetą gauname daugiau naudingos šilumos patalpų ir vandens šildymui, o degimo produktuose yra mažiau atmosferą teršiančių dalelyčių. Katilų taip neveikia korozija, kaip naudojant kitas kuro rūšis, juose susikaupia mažiau suodžių. Dujinius katilus lengviau valyti (suodis) ir daryti tai reikia rečiau. Tokie katilai ilgaamžiškesni, nebūtina kaupti kuro atsargų, todėl nereikia papildomos patalpos kuro sandėliavimui. Naudojant dujas kvapas atsiranda tik avarijos atveju.

Dujos pasiekia toli gražu ne visus rajonus, todėl, jei artimiausiu metu rajone, kuriame stovi jūsų namas, dujos neplanuojamos, galima sumontuoti skystą kurą naudojantį katilą. Tokiu atveju reiks papildomos erdvės metalinėms arba plastmasinėms dyzelinio kuro talpoms, nuo 4 iki 10 t., priklausomai nuo namo dydžio ir jo šiluminės izoliacijos. Kuro atsargos suteikia tam tikra tikrumo jausmą, tačiau kuro saugojimas ilgiau negu metus gali sukelti jo cheminį ir fizinį „senėjimą". Be to, kad ir kokios sandarios būtų saugojimo talpos, namuose bus juntamas nors ir silpnas, bet specifinis kvapas.

Talpas galima iškelti už namo ribų ir užkasti į žemę, tačiau šį darbą reiktų patikėti katilą montuojantiems specialistams, nes tai daroma tik tokiu atveju, jei leidžia hidrogeologinės sąlygos. Jei gruntiniai vandenys bus arti paviršiaus, pavasarį jie gali išplauti pustuštes talpas. Į gruntą įkastų talpų sandarumą reikia kasmet tikrinti ir gauti patvirtinimą. Kitais aspektais skystą kurą naudojančių katilų eksploatacija mažai kuo skiriasi nuo dujas naudojančių katilų eksploatacijos. Šiuolaikiniai skysto kuro katilai, kur prieš sudegdamas kuras yra pašildomas, savo efektyvumu mažai kuo nusileidžia dujiniams. Skystas kuras garuoja ir sudega jau garų ir oro mišinys. Tokį katilą tikslinga turėti tik tada, jei gauti skysto kuro nėra problemiška. Kitu atveju lieka kieto kuro katilai, kurių kūrenimui naudojamos malkos, pjuvenų briketai ar akmens anglis. Tiesa, šiuo atveju degimo efektyvumas bus mažesnis ir į atmosferą išsiskirs daugiau kenksmingų dalelyčių, negu naudojant dujinius ar skysto kuro katilus. Be to, reikės papildomo ploto kuro laikymui ir teks gaišti laiką papildant katilą kuru.

Jei sužinojote, kad tame rajone, kur stovi namas, po kelių metų numatoma įvesti dujas, galite įsirengti kombinuotą katilą. Aišku, toks katilas kainuos daugiau negu vienai kuro rūšiai skirtasis, jis bus didesnis, reiks papildomos erdvės kuro laikymui, sumažės katilo efektyvumas. Ypač tai pasakytina dėl katilų, kurie pritaikyti naudoti visų trijų rūšių kurą, todėl optimalesnis sprendimas būtų įsigyti skystą kurą ir dujas naudojantį katilą, nes šiuolaikiniuose katiluose beveik vienodai galima deginti abi šias kuro rūšis. Jie moduliuoja apvalią liepsną, kuri primena horizontalų fakelą, todėl skystam kurui ir dujoms skirti katilai turi cilindrinę degimo kamerą, kurią sudaro sienelės iš kanalų (pagamintų iš ketaus ar dviejų metalų), sugeriančios ugnies išskiriamą ir su jomis susiliejančių degančių dujų konvekcinę šilumą ir perduodančios ją sienelėmis tekančiam skystam šilumos nešikliui. Priekinėje nuimamoje sienelėje arba durelėse yra anga su tvirtinimo elementu, ant kurio, priklausomai nuo poreikio, montuojamas skysto kuro arba dujinis degiklis, atitinkantis katilo galingumą. Degiklio montavimas nėra sudėtingas. Jis įstatomas į ertmę, nustatomas degimo kameros gylis, o tada pritvirtinamas. Dujų arba mazuto linija prijungiama prie degiklio. Į armatūrinį degiklio bloką reikia įstatyti dvi šakutes. Tada patikrinti dujinės armatūros sandarumą ir pašalinti orą iš dujotakio ar skysto kuro linijos. Elektros laidai prijungiami per šakučių lizdus. Degiklio įjungimas, ypač, pirmasis, turi būti vykdomas specialisto, nes tuo metu degiklis reguliuojamas, kad atitiktų leistinas į atmosferą išmetamų teršalų normas.

Pereinant prie kitos kuro rūšies, degiklis išmontuojamas ir montuojamas kitam kurui skirtas degiklis. Pastato šiluminė apkrova priklauso nuo lauko oro temperatūros, nors apskaičiuota arba jai artima apkrova katilas veiks ganėtinai trumpą laiką. Visą kitą laiką katilas veiks maždaug puse apskaičiuotos apkrovos. Būtų logiška padidėjus išorės temperatūrai sumažinti katilo galingumą, dėl to sumažėtų ir kuro sąnaudos. Sumažinus kuro sąnaudas gali pasikeisti kuro degimo sąlygos, pakisti fakelo aukštis degimo kameroje, ir, kaip pasekmė, sumažėti katilo NVK. Dėl šito savo konstrukcija skysto kuro ir dujiniai degikliai gali būti vienpakopiai, dvipakopiai, apskaičiuoti mažesnio kuro kiekio deginimui, ir moduliuojantys. Moduliuojantys degikliai leidžia nenuosekliai, keičiant kuro ir oro santykį, pakeisti galingumą priklausomai nuo šilumos poreikio. Tai užtikrina pastovų katilo NVK ir minimalią kenksmingų dalelyčių koncentraciją išsiskiriančiuose dūmuose esant nuolatinei šiluminei apkrovai.

Pastaruoju metu pasaulinėje rinkoje pasirodė kombinuoti degikliai skystam kurui ir dujoms. Tokiu atveju katile montuojamas vienas degiklis, prie kurio jungiami dujų ir skysto kuro kanalai. Nebereikia keisti degiklio, o jis tik perjungiamas iš vieno režimo iš kitą. Aišku, toks degiklis yra sudėtingesnis ir brangesnis negu du atskiri degikliai, todėl tokių degiklių mūsų rinkoje dar nėra daug.

Į skysto kuro degiklius kurą paduoda siurblys, o vėliau purkštukas jį išpurškia. Ši lašelių uždanga susimaišo su oru, kurio reikiamą degimui kiekį į degimo zoną atvaro ventiliatorius. Uždegant oro ir kuro mišinį padega uždegimo įrenginys, o toliau degimo procesas vyksta savarankiškai. Šiuo metu ugnies fakelas bus geltonos spalvos. Norint, kad liepsna būtų žydra, kurą reikia iš anksto pašildyti. Tuo metu kuro lašeliai išgaruoja, virsdami garais, ir susimaišę su oru su degiau efektyviau. Dūmuose esančių kenksmingų dalelyčių koncentracija atitiks net pačius griežčiausius reikalavimus. Kartais tokio skysto kuro degiklius vadina žydrosios liepsnos degikliais. Nepaisant to, kad šiandien jie brangesni už tradicinius, įvertinus tai, kad efektyvaus degimo ir ekologinės normos griežtės, moduliuojančių degiklių su išankstiniu pašildymu laukia puiki ateitis.

Tokie dujiniai degikliai kombinuotiems katilams turi ventiliatorinį įpūtimą, jie atsparesni dujų slėgio svyravimams dujų tiekimo sistemoje, negu atmosferiniai dujinių katilų degikliai, ir veikia sumažėjus dujų slėgiui dujotakyje iki 70-80 mm. Siekiant taupyti energiją ir gerinti degimo efektyvumą užkuriant katilą degikliai komplektuojami su oro sklende su servoprievadu, kuris neleidžia atvėsti degimo kamerai tuo metu, kai degiklis neveikia. Tolygiai atsiverianti uždegant katilą, sklendė užkerta kelią pulsacijai ir skatina katilą tolygiai pasiekti darbinius parametrus.

Kadangi deginant skystą kurą susidaro daugiau sieros junginių, kurie gali kondensuotis ant katilo sienų sienelių, ypač esant mažai vandens temperatūrai, šilumą sugeriantys kombinuotų katilų paviršiai skystą kurą ir dujas naudojantiems katilams gaminami iš ketaus, kurį mažiau negu plieną veikia korozija. Dėl to katilas tampa sunkesnis, todėl visi kombinuoti katilai gaminami tik pastatomi ant grindų. Pastaruoju metu kai kurie gamintojai pradėjo gaminti biometalinius katilus su dvigubomis sienelėmis. Biferalus susietas kaitinimo paviršius iš dviejų metalų - ketaus ir plieno - sudarytas iš plieninio cilindro ir į jį įstatytų ketinių elementų su radialiniais kraštais. Vidinis sluoksnis iš ketaus atsuktas į kaistančias dujas ir apskaičiuotas didesnei temperatūrai, negu į vandenį pasuktas plieninis cilindras. Tokiu būdu užkertamas kelias dujose esančių vandens garų kondensacijai, kondensato nusėdimui ant kaitinimo paviršiaus, taip jis apsaugomas nuo korozijos. „Šaltas startas" tokiam katilui nekenkia, o bendras katilo svoris kiek sumažėja.

Kai kurie kombinuoti katilai turi įmontuotas talpas - karšto vandens akumuliatorius. Tie modeliai, kurie jų neturi, gali būti prijungiami prie atskirų bakų-akumuliatorių, kurie įrengiami greta katilų arba, taupant erdvę, po jais. Didelių bakų-akumuliatorių naudojimas užtikrins patogesnį karšto vandens tiekimą, bet gali sumažinti šilumą name, nes didelio bako-akumuliatoriaus pašildymui naudojant nedidelį galingumą reiks daugiau laiko ir visą šį laiką katilas bus atjungtas nuo šildymo. Tokiu atveju gali tekti daryti techninį ekonominį pagrindimą: arba rinktis katilo galingumą priklausomai nuo faktinių karšto vandens poreikių, bet naudoti katilus su moduliuotais degikliais, kurie užtikrina aukštą NVK esant mažam apkrovimui, arba naudoti atskirą karšto vandens baką-akumuliatorių su autonominiu dujinio arba skysto kuro degiklio pašildymu.

Įsirengiant kombinuotus katilus, reikės numatyti atskirą patalpą kurui. Talpos gali būti ir plastmasinės, ir metalinės. Plastmasinės yra pigesnės ir lengvesnės už metalines. Šiuolaikinės talpos turi specialius SMP vožtuvus, kurie apsaugo nuo kuro kvapo prasiskverbimo. Į kuro tiekimo vamzdį, prieš degiklį, būtina įstatyti kuro filtrą. Talpos gali būti sumontuotos pastato išorėje ir būti įkastos į žemę žemiau užšalimo lygio (maždaug 1,5 m). Tiesa, reikia nepamiršti, kad esant žemai temperatūrai kuro klampumas padidėja ir kuro siurblys kuro perpumpavimui eikvos daugiau energijos. Be to, dyzeliniame kure esantis vanduo gali užšalti ir užkimšti kuro tiekimo vamzdį.

Katilai turi atvamzdį, per kurį pasišalina dūmų dujos ir prie kurio turi būti prijungtas dūmtraukis. Dūmtakiai gaminami iš nerūdijančio plieno, o kadangi dūminių dujų temperatūra žema, ant dūmtakio sienelių gali kauptis agresyvus kondensatas. Pastate dūmtakis papildomai neapšiltinamas. Už pastato ribų dūmtakis turėtų būti iš nerūdijančio plieno, dvigubomis sienelėmis, tarp kurių būtų šilumos izoliacija. Jeigu šilumos izoliacija nenumatyta, reikia įrengti kondensato išvedimą į specialų baką, kur jį, prieš išpilant į kanalizaciją, būtų galima neutralizuoti. Dūmtakio skersmenį, jo nutiesimą pastate ir aukštį, priklausomai nuo galingumo ir kuro sudegimo parametrų, turi parinkti specialistas ir paruošti dūmų išvedimo projektą. Nuo dūmtakio priklauso trauka katile, kuri lemia degimo proceso stabilumą. Klaidos tiesiant dūmtakį gali ne tik apsunkinti katilo veikimą, bet ir sukelti avariją, todėl šį klausimą reikia spręsti atsakingai.

Kombinuoti katilai turi įmontuotą automatinį darbo reguliatorių, kurį galima papildyti elektroniniais blokais, tarkim, leidžiančiais programuoti katilo darbą priklausomai nuo šildymo sistemos režimo, automatinį vandens temperatūros reguliavimą priklausomai nuo lauko temperatūros ir pan.

Beje, kombinuoti katilai, skirti skystam kurui ir dujoms, yra patikimesni už dujinius katilus, nes sutrikus dujų tiekimui (taip gali atsitikti per didelius šalčius užšalus dujų kondensatui) šeimininkas sėkmingai gali naudoti kitą kurą.

Vienintelė silpna kombinuotų katilų grandis gali būti nutrūkstantis elektros energijos tiekimas, nes nustotu veikti kuro siurblys, suktis ventiliatorius, neveiktų uždegimo įrenginys ir automatinio reguliavimo įranga, ir katilas automatiškai išsijungtų. Elektros tiekimui atsinaujinus katilas automatiškai bus uždegtas. Jei elektros energija nebus tiekiama parą arba ilgiau, iškyla pavojus „užšaldyti" šildymo sistemą ir patį katilą. Šiuo atveju geriausia išeitis - namuose įsirengti papildomą elektros generatorių, kuris kaip kurą galėtų naudoti tą patį dyzelinį kurą, o jo galia turėtų atitikti reikiamą suminį elektros galingumą arba numatyti rezervinį šildymą naudojant kietą kurą.

Taigi, labai rekomenduotina prieš pasirenkant katilą įvertinti visas išvardytas pastabas, išsiaiškinti realią situaciją su vieno ar kito kuro pristatymo galimybėmis ir tik tada rinktis katilą, kuris, bent jau turėtų, šildyti jus ne vienerius metus.


Parengta pagal užsienio spaudą


Kategorijos: Radiatoriai, šildytuvai, oro užuolaidos, Dujinio ir skysto kuro šildymo katilai ir įrenginiai, Šildymas (tema), Šilumos tiekimo įranga, šildymo vamzdynai, armatūra, apskaitos įrenginiai, Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai
Visi kategorijos straipsniai
Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

Kieto kuro katilai

Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą 

Kamino montavimas

Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas  

Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,  

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.  

Šilumos siurblys

Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
1 2 3 4 5 ... 19
Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

1 2 3 4
Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukį galima išvalyti senu ir patikrintu metodu. Pagrindinis instrumentas – šepetys, parenkamas priklausomai nuo kamino formos ir skersmens.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.