Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

2022-03-20 09:54   Peržiūros : 8010   Spausdinti


Dvi vandens nuvedimo nuo plokščių stogų sistemos - savitakinė ir vakuuminė. Savitakinės ir vakuuminės lietaus nuotekų sistemų palyginimas, jų komponentai, projektavimas ir montavimas.

 

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo

Paprastai vandens nuvedimas nuo plokščių stogų organizuojamas vidiniu vamzdynu, kuriuo lietaus ar ištirpusio sniego vanduo nuteka į drenažo ar lauko nuotekų surinkimo sistemą.

Vandens nuvedimas nuo plokščių neeksploatuojamų stogų turi būti įrengtas nepriekaištingai, antraip nukentės visa stogo konstrukcija ir patalpos po ja, remontuoti vidinę vandens surinkimo sistemą keblu ir brangu. Tradicinės nuo seno naudojamos lietaus nuvedimo sistemos yra gravitacinės arba savitakinės.

Plokščio stogo ir lietaus vandens nuvedimo įrengimą reglamentuoja STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai", taip pat „Statybos taisyklės", jose iš esmės pakartotos STR nuostatos.

Vandens nuvedimui turi būti suformuotas stogo paviršiaus nuolydis, žemiausiuose taškuose montuojamos įlajos, iš jų nuvedamas vidinis vamzdynas, jis suvedamas į stovus. Pagal reikalavimus ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu aplink įlają stogo paviršiaus nuolydis turi būti ne mažesnis nei 6° (10,5 proc.), stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4 °. Vanduo subėga į įlajas, kurių skersmuo, skaičius ir išdėstymas apskaičiuojamas pagal stogo plotą, kritulių kiekį ir kitus parametrus. Atstumas tarp įlajų irgi nustatomas skaičiavimais, tačiau visais atvejais negali būti didesnis nei 12 m. Įlajos turi būti ne arčiau kaip 50 cm nuo stogo krašto, parapeto, stoglangių, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ar virš stogo iškylančių sienų. Jeigu yra tikimybė, kad viduje sumontuota lietaus nuotekų sistema gali užšalti, vamzdynas turi būti apšildomas papildomais elementais:  šildymo kabeliais, izoliacija.

Lietaus vandens nuotekų sistemos projektavimas ant tuščio stogo nebūtų labai sudėtingas. Kad ant stogo netelkšotų balos, būtini teisingi pradiniai duomenys: kritulių norma, stogo tipas, plotas. Projektavimo programa apskaičiuoja įlajų kiekį, vamzdžių skersmenį ir kitus parametrus. Tuomet galima parinkti tinkamas įlajas ir jų kiekį, o projektavimo programa apskaičiuos vamzdynų skersmenis ir kitus parametrus.

Tačiau šiuolaikiniuose pastatuose ant stogų talpinama daug inžinerinės įrangos, saulės kolektoriai, moduliai, daug vėdinimo kaminėlių, stogo langų. Dėl šių priežasčių suprojektuoti lietaus nuotekų nuvedimą tampa sudėtingiau.

Dar sudėtingiau plokščiame stoge lietaus nuvedimą sumontuoti, nes būtina išlaikyti tiek stogo, tiek vamzdyno nuolydžius, hermetiškai sujungti daug metrų vamzdžių. Todėl  didelis palengvinimas tiek projektuotojams, tiek montuotojams yra vakuuminės arba sifoninės lietaus nuvedimo sistemos, kurias montuoti yra paprasčiau.

Kuo vakuuminė lietaus nuotekų sistema skirtiasi nuo tradicinių gravitacinių arba savitakinių sistemų?

Savitakinė arba gravitacinė lietaus nuvedimo sistema

Tradicinė savitakinė lietaus nuotekų nuvedimo nuo plokščių stogu sistema naudojama daugelį metų, gamintojai ją tobulina, tačiau principas nesikeičia: vanduo teka žemyn nuolaidžiais vamzdynais dėl gravitacijos jėgų, savitakinės sistemos vamzdynuose vanduo susimaišo su oru, tokiuose vamzdynuose bei įlajose atsiranda oro sūkurių, kurie užima nemenką dalį tūrio. Būtent dėl šios priežasties esant itin intensyviam lietui vanduo nespėja greitai nubėgti, ant stogo ilgai telkšo balos.

Kad stipraus lietaus vanduo greitai pasišalintų nuo plokščio stogo, tradicinei slėginei sistemai tenka projektuoti daug įlajų, nes jų efektyvumas ribotas, taip pat daug ir didelio skersmens vamzdžių bei stovų, reikalingas 1-3 proc. vamzdyno nuolydis.

Lietaus nuvedimo nuo plokščio stogo sistema
Kairėje - įprastinė lietaus nuvedimo nuo plokščio stogo sistema su daugybe įlajų bei stovų ir dešinėje - Geberit Pluvia sistema.

Tokiam pačiam kiekiui vandens nubėgti vakuuminėje sistemoje reikia mažiau įlajų, mažiau ir mažesnio skersmens stovų, nereikalingas vamzdyno nuolydis, dėl mažesnio stovų skaičiaus reikia mažiau žemės darbų, stovus galima montuoti arčiausiai lauko nuotekų tinklų.  Tad vakuuminė sistema taupo vietą, laiką ir medžiagas, suteikia architektams daugiau kūrybinės laisvės, kai nereikia taikytis prie būtinų vamzdynų, jų nuolydžių ir pan. Palyginus abiejų sistemų efektyvumą, medžiagų kiekius, darbo laiką ir kainas, akivaizdu, kad vakuuminė sistema turi daug pranašumų.

Vakuuminė lietaus nuvedimo sistema

Vakuuminė lietaus nuotekų sistema veikia neigiamo slėgio principu, todėl kartais vadinama slėgine, sifonine sistema. Pluvia stogo įlajos neleidžia sistemai įsiurbti oro, užtikrindamos veiksmingą sistemos darbą.  Rezultatas - išleidžiama dvigubai daugiau lietaus vandens, nors naudojamas dvigubai mažesnio skersmens vamzdis.

Vakuuminėje lietaus nuvedimo sistemoje galime išskirti 4 veikimo fazes.

1.      Nėra lietaus, sistema neveikia.

2.      Nedidelis lietus, sistema veikia cikliškai: iš pradžių, kol vandens nedaug, veikia kaip savitakinė.

3.      Kai vamzdžiai pilnai užsipildo ir susidaro neigiamas slėgis, sistema ima traukti vandenį panašiai kaip jis traukiamas išleidžiant vandenį iš vonios.

4.      Liūties metu, kai vandens daug, sistema iš karto užsipildo, ir, kuo intensyvesni krituliai, tuo sistema veikia greičiau, efektyviau ir tyliau.

Pluvia (lotynų kalba Pluvia - lietus) - šveicarų įmonės „Geberit" vakuuminė lietaus surinkimo sistema rinkoje yra jau daugiau kaip 40 metų.

Geberit Pluvia sistemą sudaro: stogo įlajos, vamzdynai ir jungtys, tvirtinimo sistema. Verta atkreipti dėmesį, kad Geberit Pluvia - tai ne atskiri lietaus nuvedimo sistemos komponentai, o būtent sistema - vandens rinktuvai, jungtys, laikiklių sistema, stogo įlajos ir visi jų montavimui reikalingi priedai, išvadai. Tarpusavyje suderinti komponentai užtikrina sklandų visos sistemos veikimą. Visoje sistemoje naudojamos detalės ir kokybiškos medžiagos garantuoja lietaus nuvedimo sistemos patvarumą, saugumą ir sklandų veikimą. Lietuvoje sistema naudojama palyginti neseniai (nuo 2007 metų),  tačiau vis daugiau užsakovų, vystytojų bei rangovų renkasi būtent šią - Geberit Pluvia vakuuminę lietaus nuotekų sistemą.

Vakuuminės lietaus nuotekų surinkimo sistemos projektavimas

Lietaus nuvedimo nuo plokščio stogo projektavimas prasideda nuo pradinių duomenų, reikalingų lietaus sistemai susiskaičiuoti: stogo ploto, nuolydžio, stogo dangos tipo, kritulių normos (vidutinio klimato juostoje, kurioje yra Lietuva, tai yra 0,03 l/kv.m). Kritulių norma atskiruose regionuose gali šiek tiek skirtis. Geberit Pluvia sistema skaičiuojama Geberit ProPlanner programa, taip pat Autodesk® Revit® ar kitomis programomis, įsidiegus atitinkamą įskiepį.

Pagal lietaus kiekį tenkantį stogui, skaičiuojamas įlajų kiekis, vamzdynų ir stovų skersmuo, pagal STR reikalavimus nustatomos įlajų vietos ir gaunama aksonometrinė schema.

Aksonometrinė lietaus nuotekų surinkimo schema.
Aksonometrinė lietaus nuotekų surinkimo schema.

Aksonometrinė vizualizacija, hidraulinių parametrų skaičiavimai, medžiagų sąmatos, įvairios montavimo schemos su laiko sąnaudų apskaičiavimu akimirksniu pateikiami Geberit ProPlanner rezultatų skiltyje. Programa pateikia optimalų ir logišką kiekvieno  elemento vaizdą, praktiškai baigtą projektą, kuris pridedamas prie viso techninio darbo projekto ir perduodamas montuotojams.

Vakuuminės lietaus nuotekų surinkimo sistemos įlajos

Geberit Pluvia lietaus surinkimo sistemos įlajos yra specialios konstrukcijos, kuri, esant nepertraukiamam vandens srautui, neleidžia į ją patekti orui. Tą užtikrina specialus funkcinis diskas. Kita svarbi detalė - įlajos prijungimas prie stogo dangos. Įlaja parenkama pagal stogo dangos tipą, todėl galime būti tikri dėl sistemos sandarumo ir patikimumo.

Plokščio stogo lietaus nuvedimo įlaja
Geberit Pluvia įlaja.

Kiekvienos Pluvia įlajos sandarumas yra atskirai išbandomas gamykloje, tą rodo spalvota žyma ant įlajos. Įlają galima naudoti ir avarinėje lietaus nuvedimo sistemoje, naudojant atitinkamą papildomą montavimo rinkinį.

Standartinės Pluvia įlajos  pralaidumo amplitudė - nuo 1 iki 12 l/s, todėl standartinė Pluvia sistema yra gana lanksti. Vienos įlajos pralaidumo gali pakakti nuo 40 iki 400 kv. m stogo paviršiaus, tačiau žinotina, kad ant vieno stogo negalima projektuoti ir įrengti tik vieną įlają, jų turi būti mažiausiai dvi. Jei projektuojama viena, būtinas avarinis persipylimo įrenginys, nesujungtas su bendra sistema.

„Geberit" turi įlajas visiems stogų tipams: gelžbetoniniams, lengvos konstrukcijos apšiltintiems ir neapšiltintiems, įlajas renovuojamiems stogams, intensyviems ir ekstensyviems žaliesiems stogams, taip pat specialias įlajas stogams su vandens surinkimo latakais ir terasiniams eksploatuojamiems stogams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukščiams garažams - visi įmanomi variantai nuo A iki Z.

Lietuvoje daugiausia naudojamos sintetinėms stogo dangoms, bituminei dangai ir metaliniams latakams skirtos įlajos. Apsaugai nuo įlajos užšalimo naudojamas šildymo elementas (žiedas),  o sistemos akustinėms savybėms pagerinti  naudojamas akustinis įlajos įdėklas.

Lietaus nuvedimo vamzdynai, jungtys, jungiamosios dalys, laikikliai

Svarbi  Pluvia sistemos dalis - vamzdynai ir jų jungtys. Pluvia sistemoje naudojami „Geberit" gamybos  vamzdžiai ir jungtys jau daugiau kaip 50 metų gaminami iš didelio tankio polietileno (PE-HD).

Vamzdynams sujungti naudojami du būdai - t.y. tiesioginio virinimo (sandūrinis) ir sujungimas elektromovomis. Šie būdai yra ilgaamžiai, atsparūs įvairioms temperatūroms (nuo -40 iki +80 laipsnių medžiagos savybės visiškai nesikeičia), labai patvarūs (atsparūs smūgiams ir mechaniniams pažeidimams), atlaiko iki 4 bar slėgį, o tai reiškia, kad galima projektuoti iki 40 metrų ilgio vandens stulpą. Savo ruožtu projektuotojams tai reiškia laisvę ir lankstumą. Sujungti vamzdžiai yra absoliučiai sandarūs. Patikimam vamzdynų sujungimui  naudojami „Geberit" įrankiai.

Vamzdžių jungimas kaitinimo staklėmis
Vamzdžių jungimas kaitinimo staklėmis.

PE-HD vamzdynas pasižymi ypač geromis fizikinėmis savybėmis: atsparus UV spinduliams, darbinė temperatūra iki +80, atsparus smūgiams, cheminėms medžiagoms.

Lietaus nuotekų sistemą Pluvia galima suprojektuoti taip, kad pasijungiant į lauko tinklus nereikėtų vadinamųjų „gesinimo" šulinių.

Pluvia sistemos vamzdynų montavimui naudojami tik specialūs PluviaFix vamzdžio laikikliai ir laikantieji profiliai - bėgeliai. Ši tvirtinimo sistema yra patentuotas „Geberit" išradimas, leidžiantis kur kas tvirčiau pakabinti vamzdynus, paprasčiau suformuoti stabilius taškus ir greičiau sumontuoti visą instaliaciją. Taip pat dėl laikančiojo profilio reikia gerokai mažiau laikiklių, montuojamų į stogo konstrukciją - tokie laikikliai Pluvia sistemoje montuojami tik kas 2,5 m.

Bėgeliai tinka visoms stogo konstrukcijoms, nejudamoms atramoms įrengti naudojama elektra virinama juostelė.

Prie pastato konstrukcijos suvirinamomis juostelėmis vamzdžiai tvirtinami kas 2,5 m.
Prie pastato konstrukcijos suvirinamomis juostelėmis vamzdžiai tvirtinami kas 2,5 m.

Tinka lengvos konstrukcijos  stogams, nes apkrovas konstrukcijai mažos. Vertikalioje vamzdyno dalyje, kad būtų kompensuoti ilgio pokyčiai dėl temperatūros, kas 6 m įrengiamos kompensacinės movos.

„Geberit" asortimente yra visi lietaus nuo plokščiojo stogo surinkimo sistemos komponentai: įlajos įvairiems stogų tipams, PE-HD vamzdžiai ir jungtys, patentuota PluviaFix laikiklių ir tvirtinimo sistema, ProPlanner kompiuterinė projektavimo ir skaičiavimo programa. Tiek projektuotojai, konstruktoriai, tiek montuotojai iš „Geberit" gauna visą reikalingą techninių konsultantų pagalbą visose sistemos įrengimo etapuose. Tai svarbus aspektas, norint, kad užsakovai būtų patenkinti darbu, rangovai nepaliktų broko, o pastatų naudotojai lietaus nuvedimo sistemos nė nepastebėtų.

Parengta pagal UAB „Geberit" informaciją, gamintojų nuotraukos ir brėžiniai


Kategorijos: Stogai, stogų dangos, Lietvamzdžiai, lietaus vandens nutekėjimo ir surinkimo sistemos, Plokštieji stogai, Stogų statyba, įrengimas, remontas
Visi kategorijos straipsniai
Čerpinis stogas

Čerpinis stogas

Keraminės ir betoninės čerpės, kokias čerpes geriausia rinktis 

Šlaitinio stogo konstrukcija

Šlaitinio stogo konstrukcija iš medinių santvarų

Santvarinė stogo konstrukcija, stogo statyba iš medinių santvarų, medinės santvaros šlaitiniam stogui, ilgos konstrukcijos stogui 

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas 

Surenkamos perdangos plokštiems stogams

Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių  

Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų 

Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo konstrukcija iš gegnių ir santvarų, stogo montavimas, tvirtinimo elementai, stogo šiltinimas ir stogo plėvelė. 

Geriausia stogo danga

Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams 

Nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas

Palėpės įrengimas

Kaip įrengti palėpę Vilniuje, nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas, palėpės įrengimo leidimų gavimas 

Kamino sandarinimas

Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas 

Panoraminis stogo langas

Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila 

stogo skardinimas

Skardos lankstiniai stogui

Stogo apskardinimas, lietaus nuvedimo sistema, kaminų, parapetų apskardinimas 

plokščio stogo šiltinimas

Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos. 

Surenkama perdanga

Surenkama perdanga

Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija, lengva surenkama tarpaukštinė perdanga 

Izoliacinės plėvelės montavimas

Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.  

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo

Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas 

Falcine stogo danga

Stogo dengimas falcine stogo danga, falcinio metalinio stogo įrengimas, mažo nuolydžio šlaitinip stogo įrengimas  

Dvitėjinės sijos gegnėms

Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas 

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys. 

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai 

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Pagrindiniai plokščiojo stogo šiltinimo sluoksniai sudaromi iš trijų ar daugiau akmens vatos plokščių. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 33
Laminuotas polistirolas
Joninių g. 17, Domeikava, Kauno r.
Telefonas: +370-37-477547, +370-37-477090, Mobilus: +370-698-01221, El. paštas: info@rufax.lt
Plieninės/skardinės stogų ir sienų dangos-RUKKI,VELUX,RHEINZINK - stoglangiai, skardinimo darbai,fasadinės ir daugiasluoksnės plokštės, lietaus nuvedimo sistemos, stoginės medžiagos ir kt. aksesuarai.
V.Putvinskio g.12-1, Kaunas
Telefonas: +370-37-422522, +370-614-59597, Mobilus: +370-686-38522, +370-687-41938, El. paštas: info@infantas.lt
Stoglangiai ir užuolaidėlės stogo langams VELUX. Elektroninė VELUX užuolaidėlių ir stoglangių parduotuvėje.Sprendimai ir gaminiai sveikiems namams
S. Žukausko g. 49, 8 aukštas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2709101, El. paštas: velux.lietuva@velux.com
Plieninės stogų dangos, lietvamzdžiai, sniego užtvaros, kopetėlės ir kt. stogo priedai
Pramonės g. 16, Vaidotai, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2322315, Mobilus: +370-800-11111, El. paštas: ruukki.lietuva@ruukki.com
Akmuo, akmens gaminiai; Stogų dangos; Plytelės; Sienų dangos; Grindų dangos; Statybinės medžiagos; Fasadai; stogai; interejeras; Apdailos medžiagos
Panerių g. 45, Vilnius
Telefonas: + 370 5 274 00 44, Mobilus: + 370 699 302 23, El. paštas: info@stoun.lt
Skiedros, Sibiro maumedžio čerpės, gontai, maumedžio čerpės, terasinės maumedžio lentos.
Liepų g. 32, Garliava, Kauno r.
Telefonas: +370-611-53563, Mobilus: +370-611-37344, El. paštas: info@vlatausa.com
1 2 3 4 5 ... 33
Čerpinis stogas Čerpinis stogas

Keraminės ir betoninės čerpės, kokias čerpes geriausia rinktis

Šlaitinio stogo konstrukcija Šlaitinio stogo konstrukcija iš medinių santvarų

Santvarinė stogo konstrukcija, stogo statyba iš medinių santvarų, medinės santvaros šlaitiniam stogui, ilgos konstrukcijos stogui

Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Surenkamos perdangos plokštiems stogams Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Lengvos perdangos iš polistireninio putplasčio blokelių, plokščiojo stogo įrengimas iš surenkamų putplasčio blokelių

Lietaus nuvedimo įrengimas Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų

Šlaitinio stogo įrengimas Šlaitinio stogo įrengimas

Šlaitinio stogo konstrukcija iš gegnių ir santvarų, stogo montavimas, tvirtinimo elementai, stogo šiltinimas ir stogo plėvelė.

Geriausia stogo danga Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams

Nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas Palėpės įrengimas

Kaip įrengti palėpę Vilniuje, nuosavybės teisių į palėpę įteisinimas, palėpės įrengimo leidimų gavimas

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Panoraminis stogo langas Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila

stogo skardinimas Skardos lankstiniai stogui

Stogo apskardinimas, lietaus nuvedimo sistema, kaminų, parapetų apskardinimas

plokščio stogo šiltinimas Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos.

Surenkama perdanga Surenkama perdanga

Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija, lengva surenkama tarpaukštinė perdanga

Izoliacinės plėvelės montavimas Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas

Falcine stogo danga

Stogo dengimas falcine stogo danga, falcinio metalinio stogo įrengimas, mažo nuolydžio šlaitinip stogo įrengimas

Dvitėjinės sijos gegnėms Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas

Bituminių čerpių stogas Bituminių čerpių stogas ir jo įrengimo klaidos

Bituminės čerpės, kaip įrengti bituminių čerpių stogą, kaip išsirinkti bitumines čerpes, bituminių čerpių stogo konstrukcija, montavimo schema ir instrukcija

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Šlaitinio stogo šiltinimas Šlaitinio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti šlaitinį stogą, šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Pagrindiniai plokščiojo stogo šiltinimo sluoksniai sudaromi iš trijų ar daugiau akmens vatos plokščių.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

sudedami lakstai Lengvos banguotos stogo dangos klojimas

Stogo dangos klojimo instrukcija

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Keraminės čerpės - kur amžinos klasikos paslaptis? Keraminių čerpių stogo dengimas

Prieš keliolika dešimtmečių Lietuvoje keraminių čerpių gamintojai pagamintas čerpes palikdavo žiemoti lauke. Po žiemos atrinkdavo nesubyrėjusias ir parduodavo. Taip būdavo patikrinamas gaminių atsparumas šalčiui. Šiuolaikinių čerpių atsparumo bandymai vykdomi laboratorijose, o minimalus šalčio ciklų skaičius - 150.

Medinė laikančioji šlaitinio stogo konstrukcija

Kokia turi būti medinė laikančioji stogo konstrukcija, kokios apkrovos jai tenka, kokia mediena tinkamiausia?

„Žaliosios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui „Žalios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui

Stogo danga gali būti ne tik iš ekologiškų medžiagų, bet ir neutralizuoti automobilių išmetamąsias dujas. Visai neseniai tai atrodė fantastika, šiandien -jau šalia esanti realybė.

Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos

Maumedis yra unikalus ir ypatingas medis, maumedžio gontai geba taip prisitaikyti prie atmosferos pokyčių, jog be jokios priežiūros tarnauja šimtmečius. Kaip tai vyksta?

Patarimai dengiantiems stogą Patarimai dengiantiems stogą

Uždengti bet kurią stogo dangą ant plokštumos nėra labai sudėtinga. Bet, kai per stogo dangą reikia padaryti kamino ar kitos inžinerinės įrangos praėjimus, t. y. sujungti skirtingas medžiagas ir konstrukcijas, šiose vietose išryškėja stogdengių profesionalumas ir darbo kokybė.

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.

Lietaus latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo Lietaus latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistema apsaugo nuo pavojų, kuriuos kelia sniego sankaupos.

Bitumines cerpes Bituminės čerpės ir stogo konstrukcijos ypatumai

Bituminės čerpės – viena iš optimaliausių stogo dangų kainos, kokybės ir ilgaamžiškumo atžvilgiu.

Seno stogo keitimas Seno stogo keitimas

Ar reikalingas leidimas vienbučio namo stogo keitimui?

daugiau
Kaip papildomai apšiltinti stogą Kaip papildomai apšiltinti stogą?

Papildomas stogo šiltinimas

daugiau
A.Kazickienė Ar reikalingas statybos leidimas keičiant ūkinio pastato stogą?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Donata Macevičienė Ar šiemet dar teikiama parama asbesto stogui pakeisti?

Atsako Donata Macevičienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Komunikacijos skyriaus atstovė

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Ar stogo dangos keitimas laikytinas kapitaliniu remontu?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Natūralaus skalūno plokštelės stogui ir fasadui RHOMB

Skalūno danga fasadams ir stogams.

Ventiliuojami skalūno stogai ir fasadai RECTANGULO

Skalūno plokštelių apdaila fasadams ir stogo dangoms.

Infantas- akcija-paskutinės minutės pasiūlymas stogo dangai-iki 25%

Infantas- akcija-paskutinės minutės pasiūlymas stogo dang...

Stikliniai stogeliai Kaunas
Stikliniai stogeliai Kaunas

Stiklinių stogelių gamyba ir montavimas Kaunas. Tonuoto s...

Stogo, sienų, fasado dangos Ruukki, Rheinzink - prekyba Kaune

Stogo, sienų, fasado dangos Ruukki, Rheinzink - prekyba K...

Stogeliai virš lauko durų
Stikliniai stogeliai virš durų

Grūdinto stiklo stogeliai, stikliniai stogeliai, stogelių...

Šilumos izoliacija plokštiems stogams

Termoizoliacinės plokštės plokščiam stogui, termoizoliaci...

Stogo šiltinimas
Moderni šlaitinio stogo šilumos izoliacija

Termoizoliacinės plokštės, apšiltinimo medžiagos, stogo š...

Ruukki akcija
Akcija Ruukki matiniams stogams

Sparčiai populiarėjantys RUUKKI matiniai stogai

Stogams - kokybiškos, ilgaamžės plieninės dangos

Plieninių dangų privalumai ir niuansai.

Ruukki Hyygge stogo danga
NAUJIENA ! Ruukki® Hyygge lygi, modulinė stogo danga

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo mi...

gontiniai stogai, gontai, čerpiniai stogai, medinės čerpės. šindelinis stogas, šindelis
Maumedžio čerpės

maumedžio gontai, puvimui atspari, ilgaamžė stogų danga

Sprendimai „žaliam“stogui

"Žaliojo" stogo įrengimas, įrengimo sprendimai

Trys akcijos "Ruuki 50 Plus" kokybės klasės stogo dangoms!

Nuolaidos stogo dangoms ir jų priedams

Profesionalus šlaitinių stogų dengimas, remontas, šiltinimas.

Šlaitinių stogų dengimas įvairiomis dangomis.

Plieninė modulinė stogo skarda su čerpių imitacija

Naujiena – PANORAMA čerpių imitacijos modulinė skardinė s...

Stogo įlajos, kraigai

Metaliniai stogo kraigai, stogo kraigas, stogo įlaja

Skardos lankstymas, skardos lankstiniai

Standartinių ir nestandartinių lankstinių gamyba

1 2 3
Stoginiai vėdinimo kaminėliai Stoginiai vėdinimo kaminėliai

Stogo vėdinimo kaminėlių pasirinkimas ir montavimas

Lietaus nuvedimo įrengimas Lietaus nuvedimo įrengimas

Lietvamzdžiai, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas, lietaus vandens nuvedimas nuo pamatų

Geriausia stogo danga Geriausia stogo danga

Kokią stogo dangą rinktis, populiariausios stogo dangos, stogo dangos mažo ir didelio nuolydžio šlaitiniam stogui, plokštiems stogams

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Panoraminis stogo langas Stoglangio montavimas

Kaip teisingai įstatyti stoglangį, stoglangio įstatymas, izoliacija nuo vandens patekimo ir apšiltinimas, stoglangio apdaila

plokščio stogo šiltinimas Plokščio stogo šiltinimas

Kaip apšiltinti plokščią stogą putplasčiu. Nuolydžio suformavimas ir hidroizoliacija, plokščio stogo renovavimas. Stogo šiltinimas polistireniniu putplasčiu, plokščio stogo šiltinimas polistirolu. Plokščio stogo šiltinimo medžiagos.

Izoliacinės plėvelės montavimas Izoliacinės plėvelės montavimas

Stogo ir sienų apsauginės izoliacinės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Vandens nuvedimas nuo plokščio stogo Vandens nuvedimas nuo plokščių stogų

Lietaus vandens nuvedimo nuo plokščio stogo įrengimas, savitakinės ir vakuuminės lietaus vandens nuotekio sistemos plokščiam stogui, lietaus vandens įlajų montavimas

Dvitėjinės sijos gegnėms Dvitėjinės sijos gegnėms

Gegnės iš dvitėjinių sijų, šlaitinis stogas iš dvitėjinių gegnių, gegnių iš dvitėjinių sijų projektavimas, šiltinimas

Bituminių čerpių stogas Bituminių čerpių stogas ir jo įrengimo klaidos

Bituminės čerpės, kaip įrengti bituminių čerpių stogą, kaip išsirinkti bitumines čerpes, bituminių čerpių stogo konstrukcija, montavimo schema ir instrukcija

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų Plokščiojo stogo įrengimas ant profiliuotų skardos lakštų

Pagrindiniai plokščiojo stogo šiltinimo sluoksniai sudaromi iš trijų ar daugiau akmens vatos plokščių.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo Vertikaliai orientuoto plaušo plokštės ant stogo. Ką tai reiškia?

Pastato stogas turi būti šiltas, patikimas, saugus ir ilgaamžis. Ši banali tiesa buvo žinoma jau tais laikais, kai stogams dengti žmonės neturėjo nieko kito tik šiaudus. Šiandien turime stogams pritaikytas medžiagas, o kad jos maksimaliai tenkina šiuolaikinius efektyvumo ir patikimumo kriterijus, liudija skaičiai, bandymai ir faktai.

Keraminės čerpės - kur amžinos klasikos paslaptis? Keraminių čerpių stogo dengimas

Prieš keliolika dešimtmečių Lietuvoje keraminių čerpių gamintojai pagamintas čerpes palikdavo žiemoti lauke. Po žiemos atrinkdavo nesubyrėjusias ir parduodavo. Taip būdavo patikrinamas gaminių atsparumas šalčiui. Šiuolaikinių čerpių atsparumo bandymai vykdomi laboratorijose, o minimalus šalčio ciklų skaičius - 150.

Medinė laikančioji šlaitinio stogo konstrukcija

Kokia turi būti medinė laikančioji stogo konstrukcija, kokios apkrovos jai tenka, kokia mediena tinkamiausia?

„Žaliosios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui „Žalios“ stogų dangos – mus supančios aplinkos išsaugojimui

Stogo danga gali būti ne tik iš ekologiškų medžiagų, bet ir neutralizuoti automobilių išmetamąsias dujas. Visai neseniai tai atrodė fantastika, šiandien -jau šalia esanti realybė.

Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos Maumedžio čerpių stogas – dalis gamtos

Maumedis yra unikalus ir ypatingas medis, maumedžio gontai geba taip prisitaikyti prie atmosferos pokyčių, jog be jokios priežiūros tarnauja šimtmečius. Kaip tai vyksta?

Patarimai dengiantiems stogą Patarimai dengiantiems stogą

Uždengti bet kurią stogo dangą ant plokštumos nėra labai sudėtinga. Bet, kai per stogo dangą reikia padaryti kamino ar kitos inžinerinės įrangos praėjimus, t. y. sujungti skirtingas medžiagas ir konstrukcijas, šiose vietose išryškėja stogdengių profesionalumas ir darbo kokybė.

bituminės mastikos Bituminės mastikos

Nepriklausomai nuo statinio paskirties, stogo danga yra tiesiogiai veikiama saulės, vėjo, lietaus bei kitų atmosferinių veiksnių. Netinkamai prižiūrint stogą, gali sutrumpėti dangos tarnavimo trukmė, greičiau reikės remontuoti.