Cheminiai valikliai

2007-11-07 15:58   Peržiūros : 3100   Spausdinti


Pastatų fasadų, statulų ir t.t. valymui naudojama daug įvairių chemikalų. Jie gali būti rūgštinės prigimties, pvz. druskos rūgštis (HCl), floro rūgštis (HF), fosforo rūgštis (H3PO4), azoto rūgštis (HNO3) ar šarminės prigimties, pvz. natrio šarmas, (NaOH) ar kalio šarmas (KOH). Besinaudojantys chemikalais yra atsakingi už jų priežiūrą ir valdymą.

Poveikis sveikatai

Cheminiai valikliai gali sukelti rimtas ligas, daugiausia dėl:

 1. kontakto su oda: rūgštys ir šarmai gali sukelti nudegimus, kurie gyja lėtai;
 2. dėl mažų lašelių ir garų įkvėpimo: koncentruoti rūgščių ir šarmų tirpalai gali skleisti nuodingus ir ardančius (ėsdinančius) garus.

Purškimo metu išsiskiria garai, kurie taip pat gali būti nuodingi ir ardantys (ėsdinantys).

Koncentruoti tirpalai, iš kurių skiedžiant daromi darbui tinkantys tirpalai, kelia didesnį pavojų, tačiau net ir atskiesti tirpalai gali sukelti rimtus sužeidimus. Tai ypač tinka HF, kurio atskiestas tirpalas, patekęs ant odos, gali sukelti labai rimtus ir ypač skausmingus nudegimus, kure gali būti nejuntami net iki 24 valandų po kontakto.

Cheminių valiklių naudojimas

Darbas su cheminiais valikliais yra įtrauktas į Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisykles (Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH)), kurios reikalauja, kad rizika sveikatai būtų įvertinta ir jos būtų išvengta, arba ji būtų kontroliuojama. Gamintojai ar tiekėjai pagal įstatyminę teisę turi  informuoti vartotojus apie rizikas ir apie apsisaugojimo priemones.
Rūgštys ir šarmai veikia ir ardo daugelį įvairių medžiagų. Medžiagos, kurios atsparios vienam iš jų, gali būti neatsparios kitam. Reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais, ar naudojama įranga yra atspari cheminiams valikliams. Jei rūgštys ir šarmai yra koncentruoti, naudotis jais galima pagal iš gamintojų ar tiekėjų gautą raštišką konsultaciją.

Prevencinės priemonės

Iš pradžių apmastykite, ar iš viso reikia naudoti ardančius (ėsdinančius) chemikalus. Kad būtų išvengta rizikos ar atsisakyta pavojingų medžiagų, Statybos Taisyklėse (Construction Design and Management Regulations 1994 (CDM)) yra numatyta statybinių medžiagų specifikavimo specialistų teisinė atsakomybė. Ten, kur tai nėra įmanoma, reikia reikalauti mažiausiai pavojingų medžiagų, kurios atitiktų priimtus standartus. Rangovai, kurių atsakomybė COSHH taip pat apima  saugesnių pakaitalų naudojimą, gali turėti detalios informacijos apie alternatyvias, mažiau pavojingas valymo medžiagas bei būdus, ir gali padėti dizaineriams jas parinkti.

Jei būtina naudoti rūgštis ir šarmus, rinkitės labiausiai atskiestus tirpalus, kuriuos galima naudoti. Naudokite žinomų firmų valiklius, kurie yra atskiesti gamintojo ar tiekėjo ir geriau nebandykite patys dirbti su koncentruotais chemikalais.

Saugumo kontrolė

Jei jums būtina patiems dirbti ir skiesti koncentruotas rūgštis ar šarmus, skiedimo procesas turėtų vykti kontroliuojant aplinkybes, gerai vėdinamoje vietoje, arba pastate. Koncentruota rūgštis ar šarmas turi būti transportuojami hermetiškai, pvz., savaime prisipildančiame sifone ar pompoje. Skiedžiant visada pilkite rūgštį ar šarmą į vandenį, ir niekada nepilkite vandens į rūgštį ar šarmą. Transportuokite tirpalus tik gerai uždarytuose, hermetiškuose induose. Jei skiedimo procesas turi būti atliktas vietoje, tada jis turi būti atliktas apatiniame pastato aukšte. Venkite puršti chemikalus. Valiklį tepkite teptuku ar voleliu su apsaugomis nuo taškymosi.

Antano Bunikio piešinys

Asmeninės apsauginės priemonės

Naudokite tinkamą apsauginę aprangą, apsaugančią odą, veidą, akis ir t.t. nuo ardančių (ėsdinančių) medžiagų:

 • Apsaugą akims;
 • Ilgas pirštines, kurios parinktos ir tinkamos konkrečiai užduočiai;
 • Apsauginius batus, nepralaidžius vandeniui ir chemikalams;
 • Apsauginius drabužius.

Dirbant rankomis su koncentruota rūgštimi ar šarmu, naudokite apsaugines prijuostes (jų ilgis turėtų būti ne mažesnis nei iki batų viršaus); taip pat patvirtintą apsauginę kvėpavimo įrangą, kuri yra būtina, dirbant rankomis su koncentruota rūgštim ar šarmu, ar purškiant valiklius uždarose patalpose.
Pasikonsultuokite su gamintoju ar tiekėju, kad įsitikintumėte, kad asmeninės apsaugos priemonės yra tinkamos darbo sąlygoms ir darbui su naudojama ardančia (ėsdinančia) medžiaga. Tie, kas naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis, turėtų būti apmokyti tinkamai jomis naudotis ir informuoti apie jų galimybių ribas. Asmeninės apsauginės priemonės turi būti prižiūrimos ir laikomos švarioje, sausoje vietoje, atskirai nuo chemikalų. Tam tiktų užrakinama spinta.

Higiena

Įsitikinkite, kad po naudojimo apsauginės priemonės yra visiškai išvalytos vandeniu ir patikrinta, ar jose nėra kokių nors skylių ar įbrėžimų (pirštinėse, ypač pirštų galuose). Prieš pakartotinį naudojimą visą užterštą aprangą turi valyti tik gerai apmokyti darbuotojai. Labai stipriai užteršta apranga turėtų būti iš karto atskirta ir valoma atskirai. Prieš skalbiant aprangą, užterštą HF ar kitomis koncentruotomis rūgštimis, ji turi būti neutralizuota, naudojant sodos tirpalą (NaHCO3) (jei dirbant naudojama HF, turėkite pasiruošę šio tirpalo iš anksto). Darbuotojai turėtų vengti kontaktų su užteršta įranga, pvz., eidami į tualetą, jie neturėtų užterštomis pirštinėmis kelti veido apsaugų, nes gali nusideginti veidą. Darbuotojai po kiekvieno darbo ir prieš valgydami, gerdami, rūkydami, turi plautis rankas. Kur yra galimybė, turi būti įrengti dušai.

Aplinkinių apsauga

Aplinkiniai ir darbuotojai, kurie nėra įtraukti į valymo procesą, turi būti tinkamai apsaugoti nuo galimo chemikalų poveikio. Turi būti imtasi tokių žingsnių:

 • Patikrinti, ar uždaryti visi fasado langai, durys ir t.t., kad būtų apsaugoti esantieji pastate.
 • Venkite dirbti vėjuotoje aplinkoje, nes vėjas gali nunešti lašus.
 • Darbo vietą aptverkite aptvarais ir neleiskite ten niekam eiti; įsitikinkite, kad pėstieji turėtų saugų aplinkkelį.
 • Turi būti iškabinti atitinkami perspėjimai (jei darbo vietoje ar netoli jos yra šaligatviai ar keliai, tada reikia pasikonsultuoti su kelių tarnybos vadovais).
 • Nutekamieji vamzdžiai ir grioviai turi būti uždengti ar atitverti.
 • Pastoliai turėtų būti uždengti taip, kad sulaikytų taškymąsi. Kad būtų pasipriešinta vėjui, pučiančiam į pastolius, gali prireikti papildomų virvių.
 • Atviri pastolių galai prieš pradedant darbą turi būti uždengti.
 • Išsiliejęs skystis turi būti nukreiptas taip, kad netekėtų per šaligatvį (dėl galimo vandens užteršimo reikia pasikonsultuoti su aplinkos apsaugos tarnybos, vietinės valdžios ir vandens tiekimo kompanijos atstovais).
 • Laikykite chemikalus saugioje vietoje, nepasiekiamoje aplinkiniams. Visada atskirai laikykite rūgštis ir šarmus.
 • Atsikratyti tokiais chemikalais reikia labai atsargiai ir niekada negalima jų nuleisti į kanalizacijos vamzdžius. Pasitarkite su atsakingų tarnybų atstovais, kaip saugiai atsikratyti šių medžiagų.

Baigus darbą

Darbo vietoje švariu vandeniu reikia švariai išvalyti pastolių išorę ir vidų, armatūrą, lentynas. Švariai išvalykite visą įrangą ir patikrinkite, ar nėra susidėvėjimo ženklų.

Išsiliejimai

Rūgšties ar šarmų išsiliejimus skieskite vandeniu, nebent išsilieja HF ar koncentruotos rūgštys. Tokiu atveju išsiliejimus neutralizuokite gesintomis kalkėmis (kalcio hidroksidu - Ca (OH)2). Taip pat reikia elgtis su įranga ir įrankiais, užterštais tokiu būdu. Akytos medžiagos, p-vz., medis, pažeistos koncentruotomis rūgštimis arba šarmu, HF, turi būti sudegintos arba užkastos saugioje vietoje.

Pirmoji pagalba

Žmonės, paveikti cheminiais valikliais, turi būti iš karto išvesti į gryną orą ir ten jiems suteikta pirmoji pagalba ir medicininė priežiūra. Daugeliu atveju pirmiausia reikia praplauti paveiktas vietas, pvz. akis, odą ir t.t. dideliu kiekiu vėsiaus, švaraus vandens. Turi būti prieinamas dušas. HF nudegimams reikia specialios pirmosios pagalbos- uždėti ant pažeistos vietos medikamentų, skirtų gydyti nudegimus. Rangovai turi perspėti vietines ligonines ir greitosios pagalbos įstaigas, kad darbo vietoje naudoja HF. Tada ligoninės galės pasiruošti nelaimingo atsitikimo atvejui. Jei medikamentai nuo nudegimo naudojami darbo vietoje, pirmos pagalbos teikėjai turi būti apmokyti jais naudotis.


Parengė doc. dr. Kazys Algirdas Kaminskas,
VGTU Statybos fakultetas
Darbo ir gaisrinės saugos katedra

Šaltinis

Parengė R. Š.

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama. 


Kategorijos: Darbo sauga, priešgaisrinė sauga (tema), Darbo saugos priemonės, drabužiai, Fasadai (tema)
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Tvirtinimo elementai medienai, betonui, gipsokartonio sienoms, rėmui ir kt. Medienos konstrukcijų jungtys. Vinys ir viniakalės. Varžtai ir veržlės. Plokštės sraigtai, konstrukciniai sraigtai, medsraigčiai, kniedės, grąžtai, sukimo antagaliai. Klijai ir hermetikai.
Savanorių pr. 191, Vilnius
Telefonas: +370-5-232 2145, +370-5-2778474, El. paštas: info@essve.lt
1 2 3 4 5 ... 18
Darbo apranga statybininkams Darbo apranga statybininkams

Kaip išrinkti ir sukomplektuoti darbo drabužius statybininkams, kokias savybes privalo turėti darbo apranga.

Mano namai – mano tvirtovė. Ar paliekate namus saugius?

Sunku apsakyti jausmą, apimantį sužinojus, kad jus apvogė. Galite to jausmo išvengti, pasistengę kaip įmanoma labiau apsaugoti savo namus.

Darbo apranga statybininkams Darbo apranga statybininkams

Kaip išrinkti ir sukomplektuoti darbo drabužius statybininkams, kokias savybes privalo turėti darbo apranga.

Kompanijų produktai
Darbo rūbų spintos
Darbo rūbų spintos, persirengimo spintelės

Spinta darbo drabužiams, darbo drabužių spinta, persireng...

Rouchette avalynė laisvalaikiui

Kokybiška kaučiukinė avalynė atspari vandeniui bei dėvėji...

DIAMANT puskombinezonis autoserviso darbuotojams
Darbo drabužiai autoservisams

Rūbai autoserviso darbuotojams, apranga autoservisui

Rūbų ir avalynės džiovyklės

Drabužių džiovykla, rūbų ir batų džiovinimo spinta, darbo...

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

Respiratoriai, puskaukės veido apsaugai

Darbo avalynė

Žieminė avalynė, guminė avalynė

Darbo drabužiai

Puskombinezonas, darbo striukės, specializuota apranga

Galvos apsaugos priemonės

Apsauginiai šalmai, darbo šalmai

Apsauga nuo kritimo

Lynai su amortizatoriais, kritimo sulaikymo blokai

Ausų apsaugos priemonės

Apsauginės ausinės, ausų kamšteliai

Rankų apsaugos priemonės

Guminės pirštinės, vienkartinės pirštinės

Akių, veido apsaugos priemonės

Veido apsauga, apsauginiai akiniai

Drabužiai reklamai, sportui ir laisvalaikiui

Marškinėliai, džemperiai, apatiniai drabužiai

Žieminių darbo drabužių išpardavimas

Žieminiai darbo batai, žieminės darbo striukės ir k...

Darbinė apsauginė avalynė

Darbo batai, batai su metaline apsauga, darbinė aval...

Drabužiai miškininkams

Miškininko apranga, drabužiai dirbantiem mi...

Neperšlampantys darbo rūbai

Neperšlampantis kostiumas, neperšlampančios kelnės, lietui atsparus švarkas, lietui atsparūs drabuž...