Renovacija - ir vėl tik vizijose?

2021-04-07 12:32   Peržiūros : 114   Spausdinti


Aplinkos ministerija pateikė ilgai rengtą ilgalaikės pastatų renovacijos strategiją. Ar yra naujovių, ar tik kartojamos senos tiesos? Spręskite patys. Pateikiame sutrumpintą strategijos apžvalgą.

Renovacija

Faktų konstatavimas ir vizija

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, nuo 2013 m. iki 2020 m. lapkričio mėn. šalyje atnaujintas 2631 daugiabutis namas (dar 419 daugiabučių renovuota iki 2013 m.), investicijos siekia apie 750 mln. Eur, t.y. vidutiniškai 290 tūkst. Eur vieno daugiabučio renovacijai. Lietuvoje viso yra 37136 daugiabučiai, pastatyti iki 1993 m., renovuota 8 proc. daugiabučių.

2020 m. lapkričio mėn. šalyje buvo vykdomi 513 daugiabučių namų atnaujinimo projektai.

Daugiabučių renovacijos mastai iš pradžių buvo maži dėl gyventojų mažo įsitraukimo į renovacijos procesą, vėliau buvo susidurta su finansavimo vėlavimu bei trūkumu. Dabar renovuojami didesni daugiabučiai pastatai (turintys daugiau butų), kurių investicijos didesnės.

Ilgalaikėje renovacijos strategijoje (IRS) nagrinėjamas visų pastatų fondas ir vertinamas jų energijos vartojimas.

 • Pastatų fondas per metus vartoja ~40,8 TWh pirminės energijos ir į aplinką išmeta ~5,3 MtCO2 emisijų;
 • 2/3 (63 proc.) visos pastatų fondo pirminės energijos vartoja gyvenamieji pastatai, 34 proc. - individualūs gyvenamieji namai, 29 proc. - daugiabučiai;
 • 4/5 (78 proc.) visos pastatų fondo pirminės energijos vartoja žemesnės nei C energinio naudingumo klasės pastatai.

Duomenys apie namų ūkių išlaidų dalį elektrai ir šilumai Lietuvoje ir kitose  ES šalyse (ES27) pateikti lentelėje.

Lentelė

Lietuvos ilgalaikės pastatų renovacijos vizija yra transformuoti esamą pastatų fondą taip, kad 2050 metais jis būtų:

 1. Efektyviai vartojantis energiją (su sąlygomis pertvarkymui į beveik nulinės energijos pastatus);
 2. Nepriklausomas nuo iškastinio kuro.

Siekiant nustatyti ekonomiškai efektyviausius renovacijos būdus, IRS suformuotas renovacijos būdų (priemonių) sąrašas, įvertintos priemonėms įgyvendinti reikalingos investicijos ir priemonių sukuriamos ekonominės naudos. Priemonės su geriausiu investicijų ir teikiamų naudų santykiu (vienas investuotas euras, kuria didžiausią ekonominę naudą) vertinamos kaip ekonomiškai efektyviausios.

Siekiant vizijos įgyvendinimo, suformuoti šie strateginiai tikslai:

 1. Pirminės energijos vartojimo sumažinimas (didinant pastatų energinį efektyvumą);
 2. Pirminės energijos iš iškastinio kuro vartojimo atsisakymas (keičiant energijos gamybos šaltinius);
 3. Nulinių CO2 emisijų pasiekimas.

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus planuojama iki 2050 metų pasiekti šiuos rodiklius (lyginant su 2020 m.):

 • Sumažinti metinį pastatų fondo pirminės energijos vartojimą iki 16,2 TWh (~60 proc.);
 • Sumažinti metinį pastatų fondo pirminės energijos iš iškastinio kuro vartojimą iki 0 TWh (100 proc.);
 • Sumažinti metinį pastatų fondo CO2 emisijų kiekį iki 0 mtCO2 (100 proc.).

Planuojami ir renovacijos tempai:

Pastatai

Mato vnt.

2021-2023

2024-2030

2031-2040

2041-2050

Daugiabučiai

vnt./metus

760

1.086

1.083

934

Individualūs

vnt./metus

6.500

8.485

12.702

14.935

 

Preliminariais skaičiavimais, siekiant nustatytų IRS tarpinių tikslų, iki 2030 m. į pastatų fondo atnaujinimą reikės investuoti vidutiniškai po 1,1 mlrd. Eur per metus, vėlesniais laikotarpiais investicijų poreikis augs iki 3 mlrd. Eur 2050 metais.

Ieškoma renovacijos proveržio priemonių

Tam, kad būtų pasiekti aukščiau minimi  IRS tikslai, renovacijoje per 30 metų periodą turi dalyvauti daugiau nei 75 proc. pastatų fondo pastatų. Lietuvoje tik 2 proc. pastatų fondo vienetų nuosavybės yra vieša (valstybės arba savivaldybės nuosavybė), likusių 98 proc. nuosavybė yra privati (t.y. fizinių arba juridinių asmenų). Siekiant proveržio, renovacijos nauda reikia įtikinti absoliučią daugumą pastatų savininkų.

Tokiam rezultatui pasiekti būtina, kad IRS įgyvendinimo modelis būtų orientuotas į pastato savininką, jo lūkesčius bei esminių barjerų, trukdančių jo apsisprendimui dalyvauti renovacijoje, panaikinimą.

Tam, kad pastato savininkas patikėtų renovacijos nauda, turi būti išpildytos kelios esminės sąlygos:

 • Nauda savininkui turi objektyviai egzistuoti.
 • Savininkas turi būti informuotas apie egzistuojančias naudas - svarbu įvertinti, kad savininko investicija yra finansinė, o renovacijos teikiamos naudos daugialypės (ne tik energijos sutaupymas ir sumažėjusios išlaidos, bet ir būsto vertės padidėjimas, geresnė socialinė aplinka ir pan.), todėl savininkas turi būti informuotas apie visą renovacijos galimybių ir naudų spektrą.
 • Turi būti parengti finansavimo sprendimai - net ir tikintis renovacijos nauda pastato savininkas nedalyvaus renovacijoje, jei neturės tam finansinių galimybių.
 • Turi būti pakankamas užtikrinimas, kad renovacijos naudos bus realizuotos - net ir tikintis renovacijos nauda ir turintis patrauklias finansavimo galimybes pastato savininkas tikėtina nedalyvaus renovacijoje, jei netikės, kad planuojamas rezultatas bus pasiektas.

Renovacijos paketai

Nors konkrečios renovacijos priemonės reikalingos siektinos energinio naudingumo klasės pasiekimui gali skirtis priklausomai nuo pastato faktinės būklės, pastato paskirties ir pasirenkamų technologinių sprendimų (pvz., fasado šiltinimo technologijos), tačiau žemiau išskirtų priemonių diegimas pastatuose yra būtinas:

 • B ir aukštesnės energinio naudingumo klasės: pastato šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas visų paskirčių pastatuose.
 • A+ ir A++ energinio naudingumo klasės: Vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas administracinės, mokslo, gydymo, prekybos, kultūros, viešbučių ir paslaugų paskirties pastatuose.
 • A++ energinio naudingumo klasė: Vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas visų paskirčių pastatuose; šilumos siurblio ir fotovoltinių saulės elementų įrengimas administracinės, mokslo, gydymo, prekybos, kultūros, viešbučių ir paslaugų paskirties pastatuose.

Ekonomiškai efektyviausių renovacijos būdų nustatymui suformuoti renovacijos priemonių paketai.  Visas tipines renovacijos priemones galima suskirstyti į dvi bazines grupes, atitinkančias esminius IRS tikslus:

 • Energinio efektyvumo didinimo priemonės (EE);
 • Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo didinimo priemonės (AEI).

Papildomai, siekiant įvertinti dalinės renovacijos efektyvumą, suformuoti 4 dalinės renovacijos paketai:

 1. mažoji renovacija: šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas;
 2. fasado šiltinimas (iki C energinio naudingumo klasės reikšmių);
 3. stogo perdangos šiltinimas (iki C energinio naudingumo klasės reikšmių);
 4. langų keitimas (iki C energinio naudingumo klasės reikšmių).

Ekonominė nauda

Ekonominį atsipirkimo vertinimo metu modeliuojamas taškas, už kurio kiekvienas papildomai investuotas 1 Eur sukuria mažiau nei 1 Eur ekonominę naudą (finansinė nauda + ekonominių naudų vertė), t.y. ieškomos ekonomiškai atsiperkančios pirminės energijos ir CO2 emisijų sutaupymų apimtys.

Esmines renovacijos ekonomines naudas sudaro:

 • BVP padidėjimas: investuotas 1 Eur = nuo 0,88 iki 1,06 Eur BVP padidėjimas;
 • pagerėjusi žmonių sveikata ir darbingumas: investuotas 1 Eur = nuo 0,21 iki 0,44 Eur ekonominė nauda;
 • gyvenamojo būsto vertės padidėjimas: gyvenamojo būsto pagrindiniuose 5 miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) vertė padidėja iki 15%;
 • NOx, SO2 ir kietųjų dalelių sumažėjimas: investuotas 1 Eur = 0,015 Eur ekonominė nauda

Modeliavimo rezultatai atskleidžia, kad ekonomiškai efektyviausi renovacijos priemonių paketai yra:

B klasė + Šilumos siurblys + Fotovoltiniai (FV) saulės elementai;

A klasė + Šilumos siurblys + Fotovoltiniai (FV) saulės elementai.

Kliūtys renovacijai

Daugiabučių paskirties pastatuose su kliūtimis galima susidurti jau siekiant ir B energinio naudingumo klasės - dėl karšto vandens sistemos modernizavimo ir vamzdynų keitimo. Vamzdynų keitimas butuose gali pareikalauti daug derinimo su gyventojais. Siekiant aukštesnių ENK taip pat reikalingas visų balkonų stiklinimas bei langų keitimas. Kadangi dalis gyventojų jau yra pasikeitę langus, praktika rodo, jog sudėtinga gyventojus vėl įtikinti mokėti už langų keitimą, tačiau siekiant pastatą sertifikuoti A klasei, kiekvienam langui reikalinga gamintojo teikiama eksploatacinių savybių deklaracija. Kai kuriais atvejais sudėtinga apšiltinti pastato atitvaras dėl storesnio šiluminės izoliacijos sluoksnio, nes atsiranda papildomos techninės ir estetinės problemos, pvz., lango įgilinimas. Kaip ir individualiuose namuose, A+ ir A++ klasei taikomi gerokai aukštesni sandarumo reikalavimai, nei žemesnių klasių pastatams. Taip pat senesniuose pastatuose gali būti techniškai sudėtinga pasiekti keliamus sandarumo reikalavimus.

Daugiabučių namų gyventojai renkasi renovaciją dėl daugybės priežasčių: šildymo sąnaudų sumažėjimo, estetinės išvaizdos pagerėjimo, komforto lygio ir turto vertės padidėjimo. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas kritinės būklės daugiabučių pastatų (kiauras stogas, krentanti sienų apdaila ar plytos, susilpnėjusios konstrukcijos balkonai ar stogeliai) modernizavimui, taip siekiant ne tik išvengti nelaimingų atsitikimų, bet ir prailginti pastatų gyvavimo ciklą.

Kvartalinė renovacija gali būti viena iš esminių daugiabučių renovacijos iniciavimo ir tempų didinimo priemonių. Taip pat atnaujinant visą kvartalą vienu metu galima ženkliai pagerinti kvartalo funkcionalumą, patrauklumą bei gerbūvį. Renovaciją vykdyti kvartalais yra svarbu siekiant pritraukti daugiau renovacijos paslaugų pasiūlos. Renovaciją įgyvendinant ne po vieną pastatą, o kvartalais, būtų galima pritraukti didžiąsias statybos įmones, kas leistų sumažinti renovacijos kainą ir padidintų tempus.

Renovacijos kliūtimis laikytini ir nekokybiški investiciniai planai bei  renovacijos kokybės kontrolės trūkumas. Poreikis tikslinti daugiau nei ¾ investicinių planų rodo, kad barjeras yra sisteminis. Atsižvelgiant į tai, kad neigiami pavydžiai turi tendenciją sklisti greičiau ir didesniais mastais nei teigiami ir daro didesnį poveikį tikslinei auditorijai nei oficiali komunikacija, tokia situacija gali tapti esminiu barjeru pastatų savininkų apsisprendimui dalyvauti modernizavimo procese.

Renovacijos priemonių ir veiksmų planas

Ilgalaikės renovacijos strategijos įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021 iki 2050 m. skiriamas į 2 pagrindinius etapus: pasirengimo etapą (2021-2022 m.) ir įgyvendinimo etapą (2023- 2050 m.).

Ilgalaikėje renovacijos strategijoje išdėstytas ir priemonių bei veiksmų planas, kuris pernelyg neisikira nuo iki šiol buvusių priemonių.

Akcentuojamas kvartalinės ir dalinės renovacijos skatinimas, projektų apjungimas siekiant masto ekonomijos įgyvendinime ir finansavime. Taip pat planuojama sukurti vieningą kompetencijų centrą ir vieno langelio principą, mažinti subsidijas už suvartotą energiją,  įvesti taršos mokesčius (CO2 emisijų) ir (arba) didesnio energijos vartojimo apmokestinimas, taip pat įvesti finansinį  skatinimą už  didesnius energijos sutaupymus: didesni sutaupymai=didesnė parama.

Kol kas vienintelis realus matomas žingsnis - Aplinkos ministerijos bandymas sukurti centralizuotą renovacijos kompetencijų centrą, dėl kurio nutarimo projektas jau pateiktas Vyriausybei. Tiesa, kuo jis skirsis nuo  dabar veikiančios būsto energijos taupymo agentūros - neaišku. Kiek ir kaip tai paskatins renovaciją - klausimas.

Ar renovacijos fronte įvyks teigiamų poslinkių, ar tai dar viena strategija, kurios reikalavo ES ir kuri nuguls į stalčius - parodys laikas.

ASA.LT informacija


Kategorijos: Renovacija

Daugiabučių modernizavimas Daugiabučių modernizavimas: efektyviausi sprendimai

Nerenovuotų daugiabučių gyventojai su pavydu žvelgia į atnaujintus kaimynų namus. Renovuotuose daugiabučiuose butai brangesni, mažesnės šildymo sąskaitos ir geresnė gyvenimo kokybė. Sprendimai, lemiantys daugiabučio modernizavimo rezultatą.

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Daugelio senų daugiabučių plokščių sandūros yra nesandarios. Į butus skverbiasi drėgmė, šaltis, butuose įsiveisia pelėsiai. Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės?

Renovacijos budai Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Susikoncentravus ties šilumos taupymu neretai pamirštamas vėdinimas. Ši problema ypač išryškėja žiemą, kai per sandarius ir nepraveriamus langus bei kitus plyšius į butus nepatenka pakankamai šviežio oro. Tai gali būti pelėsių bei ligų priežastis.

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5
Smėliavimas - paviršių valymas smėliasrove. Įvairių paviršių gruntavimas, dažymas, miltelinis dažymas. Suvirinimo darbai. Mobilus smėliavimas visoje Lietuvoje. Smėliavimo darbai. Fasadų smėliavimas, metalo smėliavimas, medienos smėliavimas.
Keramikų g. 2, Vilnius
Mobilus: 370 662 16677, El. paštas: info@rtservisas.lt
Polistireninio putplasčio termoizoliaciniai produktai
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
1 2 3 4 5
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Koks yra renovacijos darbų garantinis laikas?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kaip elgtis, jei renovacijos metu atsiranda papildomų darbų?

Atsako Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ar rekonstruojant namo dalį privaloma energinė klasė?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

Fasado smėliavimas
Medienos valymas smėliasrove, medienos smėliavimas

Smeliavimo darbai, medienos smėliavimas, medienos valymas...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

7.6 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Lifto modernizavimas, lifto keitimas

Senojo lifto pakeitimas moderniu suomių firmos KONE liftu

Plytų valymas smėliasrove, plytų smėliavimas.

Mūro valymas smėliasrove, smėliavimo darbai, plytu valyma...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Pastoliai daugiabučių renovacijai
Pastoliai daugiabučių renovacijai

Pastolių nuoma daugiabučio renovacijai

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Minirekuperatorius renovuotame name
Minirekuperatorius Getair SmartFan 50/162 renovacijos projektams

Renovuojamam pastatui būtinas tinkamas vėdinimas, be jo a...

Stogų renovacija

Stogų renovavimas, stogo renovacija

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Fasado renovacija
Daugiabučių namų fasadų renovacija

Daugiabučio renovacija

Mozaikinis tinkas Majster
Mozaikinis tinkas Majster

Mozaikiniai tinkai rekomenduojami "sunkiausiose" vietose:...

Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix
Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix

Aukščiausios kokybės statybinių cheminių medžiagų gaminto...

Fasadų šiltinimo medžiagos MAJSTERPOL: tinkai, klijai, dažai, gruntai, mišiniai

Fasadinių medžiagų gamintojas plečia prekybos partnerių t...

1 2