Nulinės energijos pastatai – nuo 2019 m.

2011-02-21 13:53   Peržiūros : 827   Spausdinti


160 mln. Europos Sąjungoje esančių pastatų sunaudojama 40 proc. visos ES suvartojamos energijos. Europarlamentarų patvirtintoje direktyvoje numatoma, kad nuo 2020 m. visi naujai statomi pastatai turės patys apsirūpinti energija, gaunama iš saulės baterijų, šilumos siurblių ar kitų atsinaujinančią energiją konvertuojančių priemonių. 

Europarlamentarų patvirtintoje pastatų energinio naudingumo direktyvoje numatoma finansinė parama pastatų energetinio efektyvumo didinimui.   2010 m. gegužės 18 d. EP pritarė pakeitimams dėl pastatų energinio naudingumo direktyvos. Tai padės vartotojams ir visai ES sumažinti sąskaitas už energiją, kad  būtų pasiekti užsibrėžti tikslai klimato srityje, nustatyti iki 2020 metų. Valstybės narės turės pakeisti savo statybos standartus, kad nuo 2020 m. pabaigos visi nauji pastatai atitiktų aukštus energijos taupymo standartus. Esami pastatai turės būti modernizuoti, jei tai įmanoma.

Minimalūs reikalavimai renovuotiems pastatams  

Vykdant didelio masto renovacijas - pertvarkant daugiau nei ketvirtadalį pastato ploto arba renovacijos kainai sudarant daugiau kaip 20 proc. pastato vertės) - ar keičiant langus, šildymo katilus bei kondicionavimo sistemas teks paisyti bent minimalių energijos taupymo reikalavimų.

Didesni reikalavimai  naujiems pastatams   Visi pastatai pastatyti nuo 2020 m. pabaigos privalės turėti aukštus energijos taupymo standartus ir, didžiąja dalimi, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 2 metus iki tol viešųjų institucijų statybos projektai turės būti įgyvendinami kaip pavyzdys. Dalis finansavimo šiems pakeitimams bus skiriama iš ES biudžeto.

2010 m. gegužės 18 d. EP pritarė (Pranešėja  Silvia-Adriana ŢICĂU (S&D, RO) direktyvai.

© Europos Sąjunga, 2010. Šaltinis: EP


Kategorijos: Energetika, Pasyvūs, energetiškai ekonomiški namai
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Vartotojų lėšomis įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimas

Klausimas: Ką daryti, jeigu elektros tinklai techniškai neinventorizuoti (neatlikti kadastriniai matavimai)?

Kompanijų produktai
Energetinio tinklo parametrai

Energetinio tinklo parametrų keitikli...