Ekologija, ekonomika ir vandentvarka

2015-06-10 15:23   Peržiūros : 511   Spausdinti


Ar vandentvarkoje priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar naudojamos naujausios technologijos?  Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Nuotekų valymas

Lietuvoje vandentvarkos ūkis plėtojamas ir atnaujinamas intensyviai, nes buvo ir yra gausiai finansuojamas iš ES fondų. Tačiau ar vandentvarka suvokiama kompleksiškai kaip šalies ekonomikos dalis, galinti sukurti pridedamąją vertę, ar tik kaip centralizuoti aplinkosauginiai projektai, kurių išlaikymo kaštai ateityje tik didės? Ar priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar pasinaudojama naujausių technologijų galimybėmis?

Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Vanduo - ateities valiuta

Galingiausių pasaulio valstybių lyderių ir verslininkų susitikimai - Pasaulio  ekonomikos forumai, kasmet vyksta Davose. Pasaulio lietuvių ekonomikos forumai - Lietuvoje arba šalyse, kur gausios lietuvių bendruomenės. Nors abiejų forumų masteliai ir svorio kategorijos skiriasi, jų tikslas toks pat - aptarti politines ir ekonomines realijas, pasidalinti įžvalgomis ir idėjomis, suvokti pasaulio ir savo šalių raidos kryptis. Sprendimus priimantys žmonės juose randa daugybę atsakymų į rūpimus klausimus.

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumuose irgi galima išgirsti įvairių įžvalgų, prognozių, nuomonių. Ne viename buvo išsakytos mintys apie Lietuvos gamtą, jos išteklius, ekologiją, idėjos, kaip visa tai būtų galima panaudoti keliant šalies ekonominį lygį, Lietuvai konkuruojant globaliame pasaulyje.

„Mano manymu, Lietuva yra labai ekologiška valstybė ir aš matau jos ateitį kaip ekologinės valstybės, kur aukšta pragyvenimo kaina atitiktų aukštą gyvenimo standartą. Aš tik Lietuvoje žinau, ką valgau, ką geriu ir kuo kvėpuoju. Tai yra švari valstybė, kuri galėtų tapti dar švaresne, jei mes turėtume tokią šalies viziją", - 2011-ųjų metų lietuvių ekonomikos forume kalbėjo keliautoja, fotografė, knygų autorė Eglė Aukštakalnytė-Hansen. Ji atkreipė dėmesį, kad pasaulyje tolydžio mažėja geriamojo vandens resursai, o mes jų turime daug, gal net ir nežinome kiek, ir ne itin juos branginame.

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas įžvalgose apie Lietuvą ir jos gyventojus po 50-ies metų teigia, jog Lietuvos ateities šansas - nišinės technologijos, ekologiška gamta ir maistas.Vanduo pasaulyje taps kritiniu ištekliumi, o tai leis šalims, turinčioms dideles jo atsargas, išlaikyti ekologiškumą ir stiprėti ekonomiškai. Net neabejoju, kad vanduo ir maistas ateityje taps naująja valiuta. O vandens, miškų Lietuva kol kas turi daug", - sako profesorius.

Pasauliui vis aktualesnė ekologija su vandentvarka susijusi tiesiogiai  -  tiek su geriamojo vandens išsaugojimu, tiek su vandens telkinių ir Baltijos jūros švara, su žemės ūkio kultūrų auginimu, aplinkos švara ir dar daugybe kitų sričių.

Apie vandentvarkos infrastruktūrą

Visoje Lietuvoje naudojamas geriamasis vanduo, išgaunamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Tuo mes skiriamės nuo daugelio šalių, kurių gyventojai tokios prabangos neturi - jie naudoja paviršinį upių ar šaltinių vandenį.

Mūsų šalies Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo strategijoje sakoma, jog kiekvienas šalies gyventojas, nesvarbu, kur jis gyventų, turi teisę gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Ir jos turi būti įperkamos kiekvienam, strategijoje rekomenduojama, kad šių paslaugų kaina neviršytų 4 proc. šeimos pajamų.

ĮDOMU

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, šalyje yra 1304 gėlo geriamojo požeminio vandens ir 37 mineralinio vandens vandenvietės. 2014 metais iš žemės gelmių buvo paimta daugiau kaip 132 mln. kubinių metrų (vidutiniškai 362 633 kub. m per dieną) gėlo geriamojo vandens ir daugiau kaip 140 tūkst. kub. m mineralinio vandens, naudojamo gerti ir sveikatinimo procedūroms. Požeminio vandens šalyje 2014 metais išgauta 2 proc. daugiau nei 2013 metais.

Vandens tiekimas susijęs su nuotekų tvarkymu, vandens tiekimo įmonės privalo teikti ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Už abi šias paslaugas vartotojai atsiskaito viena kaina,  nors jos nustatomos atskirai.

Vandentvarkos sritis priklauso savivaldos įtakos sferai. Didžiajai daliai šalies gyventojų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia savivaldybių kontroliuojamos vandens tiekimo įmonės. Be savivaldybių įmonių vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu šalyje užsiima dar per 200 vandens tiekimo įmonių.

Iki 1991 m. Lietuvoje buvo 14 valstybinių regioninių vandens tiekimo įmonių, vėliau sistema iš dalies buvo decentralizuota, vandens tiekimas patikėtas savivaldybėms, kurioms perduotas ir įmonių turtas, atsirado privačių vandens tiekimo įmonių.

Šiuo metu Lietuvoje vandens tiekimą vykdo savivaldybių kontroliuojamos bendrovės, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, individualios įmonės, žemės ūkio bendrovės, pajininkai, fizinių asmenų grupės, fiziniai asmenys ir kt. 2000 metais Lietuvoje veikė 500 įmonių, dabar jų yra apie 300.

2006 metais buvo priimtas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas". Juo siekta įgyvendinti vandens ūkio reformą, kuri turėjo užtikrinti geresnį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikių tenkinimą, mažinti atskirtį tarp didžiųjų miestų ir kaimo gyventojų, taip pat atskirų šalies regionų. Šiuo įstatymu numatyta stambinti vandens tiekimo įmones, suvienodinti tarifus vartotojams, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir kt. 2014 metais priimta nauja šio įstatymo redakcija, kurioje nustatyta, jog į savivaldybės vandens tiekimo teritoriją įtraukiamos teritorijos, kuriose geriamuoju vandeniu apsirūpina ne mažiau kaip 50 asmenų, nustatyta prievolė gyventojams sudaryti nuotekų transportavimo sutartis ir kt.

Pagrindiniai vandens ūkio reformos principai buvo nustatyti ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijoje. Kaip vienas svarbiausių uždavinių strategijoje buvo iškeltas tikslas, kad šalyje iki 2015 metų 95 proc. gyventojų turėtų centralizuotą vandentiekį ir nuotekų surinkimą.

Vandentvarkos pasiekimai ir nepasisekimai

Nuo 2000 iki 2013 metų Lietuvoje  į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą investuota apie 2,9 mlrd. Lt. ES lėšų. Europos komisijos 2013 metų ataskaitoje Lietuva kartu su Čekija, Vengrija ir Slovakija paminėta kaip viena geriausiai nuotekas tvarkančių ES valstybių. Vienas didžiausių, bet ir brangiausių rezultatų - pradėję veikti Vilniaus nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai, dėl to vakarinių Vilniaus rajonų gyventojai nebejaučia nemalonių kvapų. Beveik visuose didžiuosiuose miestuose, daugelyje rajonų rekonstruoti valymo įrenginiai.

ES parama „Vilniaus vandenų“ dumblo apdorojimo įrenginių statybai.
ES parama „Vilniaus vandenų" dumblo apdorojimo įrenginių statybai.

 

Kaip pranešė Aplinkos projektų valdymo agentūros Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas, per dešimt metų (2004-2014) Lietuvoje prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prijungta 167 465 namų ūkių, prie vandentiekio - 120 952.

2014 metais, jau baigiant 2007-2013 metų ES lėšomis vykdomą vandentvarkos ūkio pertvarką,  Aplinkos ministerijos užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenys parodė, kad centralizuotai nuotekas tvarko apie 82 proc. gyventojų.

Nepaisant vandentvarkai skirtų didžiulių ES aplinkosaugos lėšų, tikslas, kad 95 proc. gyventojų naudotųsi centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklais, nebuvo pasiektas. Kaip pripažino buvęs Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorius Dalius Krinickas, viena pagrindinių priežasčių - finansinė, nes gyventojai savo sklypuose nutiesti vamzdynus privalo už savas lėšas. Ne visi gyventojai, kurių miestuose ir miesteliuose buvo nutiesti tinklai, finansiškai pajėgūs įsirengti centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų nuvedimą. Kitos priežastys - gyventojų emigracija, mažų vandens tiekimo įmonių nepajėgumas investuoti, nuostata neperžengti gyventojų sklypų ribų.

Žvelgiant iš dabartinių nuotekų valymo technologinių pasiekimų, matyti,  jog dideliuose miestuose statyti centralizuotas didžiules ir vieninteles nuotekų valyklas visiškai neperspektyvu ir labai neekonomiška.

„Jeigu būtų skaičiuota ir atsižvelgta į šiuolaikinių technologijų lygį, kurios galimos ir mažesnėse valyklose, gal Vilniuje nebūtų reikėję vieno didžiulio nuotekų valymo centro ir vamzdynų, kuriais iš pakraščių pumpuojamos nuotekos. Dabar Vilniuje 103 skirtingo pajėgumo nuotekų siurblinės visas sostinės nuotekas pumpuoja į valyklą. Vilniaus nuotekų valyklos metinis pajėgumas - 82 mln. kub.m., išvaloma - 42 mln. kub.m. Vadinasi, ji veikia tik puse pajėgumo. Valykla, vamzdynai, siurblinės ir visa kita infrastruktūra kainavo didžiulius pinigus. Tinklai, t.y. vamzdynai, sudaro apie 90 proc. nuotekų valymo sistemos kainos. Gal buvo galima pastatyti daugiau mažų valyklų ir tai būtų kainavę pigiau?  Racionaliausia yra skaičiuoti, ar rengti centralizuotą, ar decentralizuotą sistemą. Tačiau tokio pasirinkimo priešininkai yra pačios vandens tiekimo įmonės, nes joms patogiau turėti vieną operatorių ir gauti daugiau lėšų už priežiūrą. Antraip priežiūros įmonių atsiranda daugiau, smulkėja įmokos, be to, didėja atsakomybė, reikalinga tinklų kontrolė ir priežiūra. Nemažoje dalyje Europos šalių tinklų priežiūra užsiima privačios bendrovės, valstybės įmonė vykdo tik minimalią kontrolę. Gal tokios klaidos nereiktų kartoti regionuose?", - svarsto inžinierius konsultantas  Algirdas Budreckas.

Vamzdynai sudaro apie 90 proc. centralizuotos nuotekų valymo sistemos kainos
Vamzdynai sudaro apie 90 proc. centralizuotos nuotekų valymo sistemos kainos.

Ekonomistas: pinigai ne investuoti, bet įsisavinti

Ekonomistas Raimondas Kuodis komentuodamas įvairių ūkio šakų perspektyvas labai dažnai primena masto ekonomiją arba masinės gamybos efektą. Šio dėsnio esmė - produkcijos vieneto ar paslaugos kaštų mažėjimas didėjant gamybai ar paslaugos vartojimui.

„Pažvelgę į kai kuriuos ES remiamus projektus, matome, kad Lietuvoje dėl lėšų panaudojimo nebuvo pernelyg sukamos galvos. Ūkiškumas buvo nustumtas į antrą planą, nes pinigai buvo ne investuojami, o įsisavinami. Vienas iš tokių pavyzdžių - daugiau nei 3 mlrd. Lt kainavusi vandentvarkos infrastruktūra.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) atliktas tyrimas skelbia, kad sprendimai dėl šiam projektui skirtų lėšų, plėtros apimties ir terminų priimti nepakankamai detaliai įvertinus investicijų efektyvumą, galimas investicijų alternatyvas ir kt. Todėl laukia ne itin džiuginanti perspektyva - emigracija tuština miestus, apie mažesnius poreikius kalba ir pramonė, tačiau minėtą infrastruktūrą išlaikyti teks.

Išvada: vartojimas (ir ekonominė nauda) mažėja, masto ekonomija mažėja, vidutiniai 1 kub. m vandens kaštai didėja (ir dėl didelių investicijų), vandens naudojimas dėl to mažės... uždaras ratas", - komentuoja R. Kuodis.

Nuslūgus "pergalės" euforijai dėl pirmaujančių pozicijų vandenvalos srityje, aiškėja, kad įsisavintos (ne investuotos) lėšos atsigręžia bumerangu visiems mokesčių mokėtojams. Todėl nemokamų ES pinigų iliuzija sklaidosi. Tokios sąnaudos, kai turtas įsigytas už dotacijų lėšas, nenumatytos, tad, kai tas turtas nusidėvės, reikės jį atkurti. O kaip gauti tam lėšų? Taip, kaip Lietuvoje jau įprasta. Einama paprasčiausiu keliu - didinamos kainos. Prognozuojama, kad tik didžiosios vandens įmonės galės išlaikyti turtą nekeldamos kainų, bet mažiausių įmonių tarifas gali padidėti iki 100 procentų. VKEKK atstovai tikina, kad klaidų plėtojant vandens ūkį neišvengiama iki šiol - jis yra beatodairiškai plečiamas, investuojamos didžiulės sumos, nors daugelyje savivaldybių vartojimas aiškiai mažėja.

„Dūsaudami dėl pasekmių, rečiau pažvelgiame į priežastis. Jei Lietuvoje pagaliau bus suvokta, kad paramos lėšas reikia investuoti, o ne įsisavinti, kad tie pinigai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai, galbūt į pirmą planą iškils ūkiškumo, efektyvumo ir atsakingumo vertybės", - viliasi ekonomistas R. Kuodis.

2014-2020 m. ES finansinė parama vandentvarkos projektams, kurių aprašai dar rengiami, mažose gyvenvietėsė bus mažesnė - ES lėšos geriausiu atveju sudarys 80 proc. projekto vertės. Ankstesniojo finansinio laikotarpio ES investicijų intensyvumas siekė 95 proc.

O kaip ES paramos lėšas investavo Lenkijos vandentvarkininkai ir kaip jas mažose gyvenvietėse jas rengiasi panaudoti Lietuvos savivaldybės bei vandens tiekimo įmonės - kitų straipsnių temos.

 

Danutė Ramoškevičiūtė, autorės nuotraukos

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas
Visi kategorijos straipsniai
vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai ir jų tipai: giluminis siurblys, slėgio kėlimo siurblys, šulinio siurblys. Vandens siurblio pajungimas ir montavimas, giluminio siurblio pajungimo schema, vandens siurblio valdymas, slėgio ir debito skaičiavimas 

Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai 

Vandens minkštinimo filtrai

Vandens minkštinimo filtrai

Filtrai vandens minkštinimui, skaitmeniniai filtrai kietam vandeniui 

Vandens minkštinimas

Vandens minkštinimas

Geriamo vandens minkštinimas, vandens minkštinimo filtrai 

Vandens gręžinių įrengimas

Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos 

Vandentiekio vamdžiai

Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas 

Nuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose. 

Vandentiekio įrengimas sodyboje

Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje 

Nuotekų valymas

Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Vandens filtrai
Ukmergės g. 364, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Vandens filtrai namams, geriamojo vandens filtrai, vandens minkštinimo filtrai, vandens nugeležinimo filtrai, anglies vandens filtrai, mechaniniai vandens filtrai, kasetiniai vandens filtrai, vandens filtrai biurams, pramoniniai vandens filtrai.
Ukmergės g. 298A, LT-01101 , Vilnius
Telefonas: +370-602-27144, Mobilus: +370-674-34646, El. paštas: info@ltaqua.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-89709, El. paštas: giedrius@artva.lt
1 2 3 4 5 ... 9
vandens siurbliai Geriausi vandens siurbliai

Geriausi vandens siurbliai ir jų tipai: giluminis siurblys, slėgio kėlimo siurblys, šulinio siurblys. Vandens siurblio pajungimas ir montavimas, giluminio siurblio pajungimo schema, vandens siurblio valdymas, slėgio ir debito skaičiavimas

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Vandens minkštinimo filtrai Vandens minkštinimo filtrai

Filtrai vandens minkštinimui, skaitmeniniai filtrai kietam vandeniui

Vandens minkštinimas Vandens minkštinimas

Geriamo vandens minkštinimas, vandens minkštinimo filtrai

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

SPA baseinas Spa baseinas

Kaip išsirinkti SPA baseiną, SPA baseino įrengimas, SPA baseino valdymas, energijos sąnaudos SPA baseinui, SPA baseino priežiūra

Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Biologinio valymo įrenginiai

Nemalonu maudytis dumblių plėvele aptrauktame Baltijos jūros ar kito telkinio vandenyje? Toks vanduo ne tik nemalonus dėl drumstumo, bet pavojingas gamtai bei sveikatai. Yra du būdai išvengti vandens „žydėjimo" ar bent jį sumažinti.

Kodėl asbesto stogų keitimą valstybė remia, o kanalizacijos įrengimo – ne?

Namai naujais stogais, bet su lauko tualetais – labiausiai tikėtinas vaizdas Lietuvos kaimuose ir vienkiemiuose.

Traidenis Nuotekų išvalymo lygis: pagrindiniai rodikliai ir įrenginių bandymai

Tiek vandentvarkos projektų vykdytojams, tiek gyventojams ėmus analizuoti valymo įrenginių pasiūlą, nemenkas uždavinys yra išsirinkti įrenginį: įmonių pasiūlymai vienas už kitą patrauklesni. Kokie valymo įrenginio parametrai rodo tikrąjį jo efektyvumą?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Nuotekų valymas Ekologija, ekonomika ir vandentvarka

Ar vandentvarkoje priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar naudojamos naujausios technologijos? Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Kaip išvengti užkalkėjimo šildymo ir vandentiekio sistemoje?

Pataria UAB "ARMADA" direktorius Tadeušas Kuzborskis

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Lietaus kaupimo talpos Lietaus kaupimo talpos

Lietaus surinkimo sistema, talpos lietaus vandens kaupimui

Leidimai valymo įrenginiams Leidimai valymo įrenginiui

Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

daugiau
Vandens šildytuvo pajungimas prie vandentiekio Vandens šildytuvo pajungimas prie vandentiekio

Kaip teisingai prijungti elektrinį vandens šildytuvą prie vandentiekio

daugiau
Kur tiriamas šulinių vanduo Kur tiriamas šulinių vanduo?

Kur atliekami šulinio ir gręžinių vandens tyrimai, kas kiek laiko reikia tirti šulinio vandenį. Kokie teršalai dažniausiai būna šulinio vandenyje

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
habil. dr. Algirdas Klimas Kas atsakingas už geriamojo vandens kokybę, ar reglamentuojamas jo kietumas?

Atsako habil. dr. Algirdas Klimas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriausiasis hidrogeologas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilniuje
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilnius

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Kaip išsirinkti vandens minkštinimo filtrą ?

Kas yra vandens minkštintuvas ir kiek gali kainuoti mink...

Vandens minkštinimo filtrai
Vandens minkštinimo filtro pasirinkimas: kas svarbu ? VIDEO

Patarimai, į ką verta atsižvelgti, renkantis vandens mink...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Nuotekų valymo įrengimas
Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Nuotekų valymas individualiam namui. Nuotekų valymo įreng...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

Vandentiekio avarinė Vilniuje

Avarinis vandentiekio remontas

1 2
Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Šulinio kasimas Šulinio kasimas

Kaip iškasti šulinį, kokiais atvejais geriau kasti šulinį, kokias atvejais gręžinys geriau nei šulinys

SPA baseinas Spa baseinas

Kaip išsirinkti SPA baseiną, SPA baseino įrengimas, SPA baseino valdymas, energijos sąnaudos SPA baseinui, SPA baseino priežiūra

Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandens siurbliai Vandens siurbliai

Vandens siurbliai šuliniams ir gręžiniams, kokį pasirinkti vandens siurblį ir kaip užtikrinti pastovų vandens slėgį? Siurblio pajungimas su hidroforu ir vandentiekio sistema

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Renkasi drėgmė. Pastatų sienų ir rūsių sausinimas

Drėgmė - labai opi, komplikuota, sunkiai išsprendžiama problema. Kaip nusausinti pastato sienas bei rūsius ir išlaikyti pasiektą rezultatą? Drėgmės surinkėjai.

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Biologinio valymo įrenginiai

Nemalonu maudytis dumblių plėvele aptrauktame Baltijos jūros ar kito telkinio vandenyje? Toks vanduo ne tik nemalonus dėl drumstumo, bet pavojingas gamtai bei sveikatai. Yra du būdai išvengti vandens „žydėjimo" ar bent jį sumažinti.

Kodėl asbesto stogų keitimą valstybė remia, o kanalizacijos įrengimo – ne?

Namai naujais stogais, bet su lauko tualetais – labiausiai tikėtinas vaizdas Lietuvos kaimuose ir vienkiemiuose.

Traidenis Nuotekų išvalymo lygis: pagrindiniai rodikliai ir įrenginių bandymai

Tiek vandentvarkos projektų vykdytojams, tiek gyventojams ėmus analizuoti valymo įrenginių pasiūlą, nemenkas uždavinys yra išsirinkti įrenginį: įmonių pasiūlymai vienas už kitą patrauklesni. Kokie valymo įrenginio parametrai rodo tikrąjį jo efektyvumą?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Nuotekų valymas Ekologija, ekonomika ir vandentvarka

Ar vandentvarkoje priimami sprendimai pasveriami ateities svarstyklėmis, ar naudojamos naujausios technologijos? Ieškodami atsakymų pradedame straipsnių ciklą, skirtą vandentvarkos problemoms.

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.