Ilgų vamzdynų verslas

2015-06-23 15:48   Peržiūros : 488   Spausdinti


Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Ilgų vamzdynų verslas

 

2014-2020 metais - parama mažų gyvenviečių vandentvarkai

Lietuvoje vandentvarkos ūkio infrastruktūra iš esmės finansuojama iš ES struktūrinių fondų. Buvusius finansavimo etapus, pasiektus ir nepasiektus rezultatus aptarėme ankstesniame straipsnyje „Ekologija, ekonomika ir vandentvarka".

Pirmuosiuose finansavimo etapuose  per 2007-2013 metus  priemonei "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" įgyvendinti buvo skirta  514,4 mln. eurų (be projektų vykdytojų nuosavų lėšų). Investicijų intensyvumas siekė 95 proc.

2014 - 2020 finansiniais metais Lietuvos vandentvarkos ūkiui mažose gyvenvietėse, turinčiose nuo  turinčias nuo 200 iki 2 000 gyventojų, skirta apie 290 mln. eurų paramos. Šiems plėtros projektams ES investicijų intensyvumas sieks 80 proc. Turintys vandentvarkos problemų ir daugiau kaip 2 000 gyventojų miesteliai gali tikėtis tik 50 proc. projekto vertės finansavimo.

Vandens tiekėjų asociacija, vienijanti vandens tiekimo įmones, mano, jog šiame etape reikia maždaug 7 kartus daugiau lėšų.

Inžinieriai siūlo netiesti ilgų vamzdynų

Dar prieš ketvertą metų Inžinerinės ekologijos asociacijos viceprezidentas, bendrovės „Traidenis" generalinis direktorius Sigitas Leonavičius į Vyriausybę kreipėsi raštu, kuriame buvo išdėstyti faktai, jog centralizuota vandentvarka tinka ne visais atvejais, jog ji pabrangina projektus, pateikė pavyzdžių, jog kaimynai lenkai elgiasi kitaip.

„Pas mus plėtra yra suprantama tik kaip centralizuotų vamzdynų klojimas. Lietuvoje gėlo vandens yra visoje teritorijoje, todėl tik centralizuotas vandens tiekimas, o tuo pačiu ir nuotekų tvarkymas, yra ekonomiškai neefektyvūs. Nedidelėse gyvenvietėse  ir gyvenamuosiuose kvartaluose paklojus magistralinius vandentiekio ir nuotekų tinklus gyventojai yra  prievarta verčiami prie jų jungtis ir brangiai mokėti už prisijungimą bei paslaugas (vandens tiekimą, nuotekų surinkimą ir tvarkymą), nepaliekant jiems pasirinkimo galimybės', - sakoma Vyriausybės vadovui skirtame rašte.

Lenkijoje, Danijoje, Suomijoje atsisakoma centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų,  diegiami vietiniai gręžiniai ir maži lokalūs nuotekų valymo įrengimai. Statant lokalius grupinius ir individualius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius taip pat galima panaudoti ES paramos lėšas, skirtas vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtrai, taip priartinant paslaugą prie vartotojo.

Tik centralizuotai tvarkant nuotekas, atsiranda nuotekų dumblo tvarkymo problemos. Dumblas iš mažesnių (rajonų centrų) nuotekų valyklų turi būti vežamas į didesnes nuotekų valyklas. Kaip jį panaudoti - kol kas beveik neišpręsta, dumblo panaudojimo projektai labai brangūs, brangina paslaugas gyventojams ir dėl esamų dumblo kiekių neatsiperka.

Prie nuomonės, kad turėtų būti svarstomi ne tik centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo projektai, prieita ir pernai pavasarį Seime vykusiame tarptautiniame seminare. Seminarą ,,Europos šalių patirtis vykdant nuotekų infrastruktūros plėtrą mažose gyvenvietėse arba jų grupėse" surengė Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas. Jame buvo konstatuota, jog rengiant vandentvarkos projektų finansavimo sąlygas būtina numatyti decentralizuotus lokalinių nuotekų valymo įrenginių bei centralizuotas vamzdynų įrengimo alternatyvas.


Lenkijos patirtis

Lenkijoje priimtos projektų finansavimo sąlygos leidžia savivaldybėms pasirinkti vieną iš dviejų nuotekų valymo variantų - centralizuotą arba decentralizuotą. Kurį rinktis, sprendžia savivaldybės, gavusios vieno ir kito projekto sąmatas.

Nedidelėms gyvenvietėms, kaimams už ES pinigus parengiami projektai, centralizuotai vykdomi konkursai rangovams, centralizuotai perkami įrenginiai, kurie įrengiami atskiruose sklypuose kiekvienam gyventojui arba apjungiant kelis namus. Gyventojams nereikia investuoti savo pinigų - jie moka tik abonentinį ir eksploatacijos mokestį.

Išgriebimo duobių turinio išvežimo variantas pas kaimynus visiškai atmestas kaip brangus ir teršiantis aplinką. O pas mus naujoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcijoje gyventojams, neturintiems valymo įrenginių ar neprisijungusiems prie centralizuotos sistemos, nustatyta prievolė sudaryti su vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju nuotekų transportavimo sutartis. Aplinkos ministras neseniai išleido poįstatyminį aktą - Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą.

Milijardus vandentvarkai skiriančioje, kompiuterizuotoje ir save civilizuota laikančioje šalyje tokie reglamentai atrodo daugiau nei keisti ir yra tikrai daugiau nei vienas žingsnis atgal į praeitį.

Lenkijos pavyzdžiai rodo, kad mažose gyvenvietėse vandentvarkos lėšos panaudojamos žymiai efektyviau, kuomet vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vyksta decentralizuotai, arba kuriama kombinuota sistema.  Be to, kad atpinga projektai, paslaugos suteikiamos didesniam gyventojų skaičiui.

 

Palyginkime: pasirinkimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Mūsų vandentvarkininkai ne kartą lankėsi Lenkijoje, nagrinėjo kaimynų patirtį. Ir parsivežė pavyzdžių.

Pavyzdžiui, Lenkijos Liublino Konopnicka savivaldybėje skaičiuotos dvi nuotekų valymo alternatyvos:

  1. Centralizuota  kanalizacija - vienas didelis įrenginys visoje savivaldybėje. Tai kainuotų apie  20 mln. zlotų. Vienam gyventojui kainuotų apie 9900 zlotų. Tokiam projektui savivaldybė nepajėgi surinkti tiek pinigų. Vien kanalizacijos trasos visai savivaldybei kainuotų apie 6 mln.105 tūkst. zlotų.
  2. Lokalūs įrenginiai. Pasinaudojus naujausių technologijų valymo įrenginiais, didesnėms gyvenvietėms  statyti 6 vnt. lokalių nuotekų valymo įrenginių. Su tinklais tai kainuotų 4 mln. 55 tūkst. zlotų.

Priimtas sprendimas nuotekų valymo sistemą kurti etapais, statant 6 įrenginius. Kad būtų įrengtas centralizuotas nuotekų tvarkymas nutolusiose sodybose, abiem atvejais net nebuvo svarstyta. Likusiems  gyventojams,  gyvenantiems toliau nuo gyvenviečių, priimtas sprendimas statyti individualius nuotekų valymo įrenginius (viso apie 350 vnt.). Tai kainuotų apie 2 mln.700 tūkst. zlotų -  20 proc.turėtų apmokėti gyventojai, o  80 procentų - ES ir savivaldybės  investicijos.

Netoli Lenkijos, viename iš Alytaus rajono kaimų 2009 metais buvo įgyvendintas vandentvarkos infrastruktūros projektas, pastatyti centralizuoti nuotekų valymo įrenginiai 500 GE (gyventojų ekvivalentui).

  1. Centralizuoti nuotekų tinklai, jų bendras ilgis - 3,21 km. Nuotekų valymo įrenginiai (75 kub.m/d) ir trys nuotekų pakėlimo siurblinės (19,3 kub.m/d). Projekto kaina -  676 tūkst. eurų.

Net ir įgyvendinus projektą, niekas nedraudžia paskaičiuoti, kiek būtų kainavę, jeigu būtų pasirinktas kitas variantas. Taigi:

  1. Alternatyvus variantas -  montuoti mažesnius atskirus ir grupinius nuotekų valymo įrenginius, nes esant dideliems atstumams tarp individualių namų (50 m ir daugiau) neracionalu jungti į bendrą nuotekų valymo sistemą dėl didelių įrengimo kaštų. Pasirinkus šį variantą  bendras savitakinių  nuotekų tinklų ilgis  būtų buvęs 1,2 km. Projekto kaina - 345 tūkst. eurų.

Tad klausimai, kodėl Lenkijoje elgiamasi kitaip, ar pas mus naujajame vandentvarkos projektų finansavime bus svarstomos alternatyvos, kol kas tik retoriniai.

 

Nuotekų surinkimas irgi gali būti pigesnis

Visai neseniai, šių metų gegužę Lenkijoje su vandentvarkininkų grupe lankėsi inžinierius-konsultantas Algirdas Budreckas. Jis kaip betranšėjinių technologijų specialistas pastebėjo, jog verta atidžiau nagrinėti ne tik nuotekų valymo, bet jų surinkimo variantus.

„Nuotekų surinkimo sistemos gali būti savitakinės, vakuuminės, slėginės. Tiesa, pastaraisiais metais vakuumines sistemos Lenkijoje nestatomos kaip labai brangios lyginant su slėginėmis, o pastarosios labai daug kur statomos ir sėkmingai eksploatuojamos. Lietuvoje slėginės sistemos kol kas nenaudojamos, nors, esant didesniam kaip 45 metrų atstumui tarp individualių namų, jos yra pigiausios. Lyginant su vakuuminemis sistemomis slėginės pigesnės 3 ir daugiau kartų.

Tiesiant savitakinius nuotekų vamzdynus su zoninėmis siurblinėmis Lenkijoje tvarkomasi kaip ir pas mus. Iki privataus sklypo ribos darbai finansuojami iš projekto lėšų, o privačiame sklype vartotojas kloja vamzdyną savo lėšomis.

Tačiau diegiant slėgines nuotekų sistemas yra kitaip.

Slėgines  nuotekų sistemas sudaro slėginiai nuotekų vamzdynai ir  individualios prie kiekvieno namo esančios siurblinukės, kuriose  nuotekos yra susmulkinamos ir gali būti transportuojamos vamzdynais iki 8 kilometrų atstumu. Iki  90 proc. vamzdynų tiesimo darbų atliekama betranšėjinėmis technologijomis, išsaugant esamas dangas. Slėginių sistemų vamzdynai yra nuo 40 iki 160 mm skersmens, žymiai mažesnių skersmenų  nei savitakiniai ir klojami sąlyginai nedideliame 1,8 m gylyje, t.y. tik žemiau išąlo ribos. Toks sprendimas labai efektyvus vietovėse, kur aukštas gruntinis vanduo.

Lenkai įrodė, kad statant slėgines nuotekų sistemos siurblinukes individualiame sklype šalia namo, laimi ir investuotojas, ir vartotojas, nes taip vykdant projektą sumažeja bendros išlaidos.

Vartotojui (gyventojui) sutrumpėja nuosavomis lėšomis įrengiamo namo išvado iki individualios siurblines kaina, nors atsiranda siurblinės aprūpinimo elektros energija kaštai - apie 1,2 euro per mėnesį. Bet jos nėra ko lyginti su vamzdyno kaina.

Investuotojas sutaupo siurblinių valdymo, aprūpinimo elektros energija ir apsaugos  kaštus, ir tai sudaro ne mažiau 20 proc. lėšų lyginant su projektu, kuriame individualios siurblinės būtų statomos už privataus sklypo ribų.

Daugiau darbo pradiniame projekto vykdymo etape atsiranda projektuotojams, kurie turi derinti siurblinukių vietą su kiekvienu gyventoju, pasirašyti vartotoją ir investuotoją teisiškai įpareigojančią sutartį  ateityje vykdyti savo įsipareigojimus.

Bet aš manau, kad bendradarbiaujant su seniūnijomis ir aiškinant gyventojams būsimus privalumus, slėginės nuotekų siurblinės sklypuose būtų nesunkiai pasiekiamas tikslas ir garantuotų šimtaprocentinį  gyventojų prisijungimą prie nuotekų sistemos", - savo nuomonę išdėstė specialistas.

 

Kaip bus?

Vidas Stašauskas,  APVA Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas,  paklaustas apie naujoves  2014-2020 metų vandentvarkos projektų finansavime, tik paminėjo, jog numatytas regioninis planavimas,  bus remiama tinklų rekonstrukcija ir lietaus nuotakynų plėtra.

Ar mažose gyvenvietėse investuojant 2014-2020 metų ES vandentvarkos lėšas bus galvojama apie alternatyvias nuotekų tvarkymo sistemas? Ar bus skaičiuojami alternatyvių vandentvarkos projektų kaštai? Ar galvojama apie slėgines siurblines?  Ar bus keičiama alternatyviems sprendimams reikalinga teisinė bazė? Tai tikimės išsiaiškinti kituose vandentvarkai skirtuose straipsniuose.

Danutė Ramoškevičiūtė

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama. 


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas, Vandentiekio ir nuotekų (kanalizacijos) sistemų įrengimas ir priežiūra
Visi kategorijos straipsniai
Vandens gręžinių įrengimas

Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos 

Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai 

Vandentiekio vamdžiai

Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas 

Vandentiekio įrengimas sodyboje

Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 22
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
1 2 3 4 5 ... 22
Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Sniego tirpinimui naudojama kanalizacijos šiluma Sniego tirpinimui naudojama kanalizacijos šiluma

Ekonomijos ir ekologijos amžiuje labai svarbu iki galo išnaudoti šilumos energiją, kurios gamyba reikalauja iškastinio kuro ir teršia gamtą.

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.

A.Kazickienė Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti nuotekų valymo įrenginį?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

A.Kazickienė Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti nuotekų valymo įrenginį?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Vandens gręžinių įrengimas Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, vieta vandens gręžiniui, vandens gręžinio kina ir kylančios problemos

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Kaip įrengti vandentiekį privačiame sklype ir name, kokie leidimai reikalingi įrengti vandentiekį, gręžinio įrengimas, vandentiekio siurbliai

Vandentiekio vamdžiai Vamzdžiai vandentiekiui

Geriausi vamzdžiai vandentiekiui, vandentiekio vamzdžių tipai ir montavimas

Vandentiekio įrengimas sodyboje Vandentiekio įvedimas sodyboje

Kaip įrengti vandentiekio sistemą retai šildomoje sodyboje

Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą

Ne visiems įsirengusiems mažuosius biologinio nuotekų valymo įrenginius pavyksta juos pamiršti maksimaliai ilgam laikui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginio darbas netaptų kone kasdieniu rūpesčiu?

Vandentvarkos klaidos Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?

Pavasarį Aplinkos ministerija paskelbė apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą – neoficialiais duomenimis, galima bauda gali siekti 80-100 milijonų eurų, juos jau bandoma gauti iš vandens tiekimo įmonių. Šios neturės kitos išeities, kaip branginti vandenį gyventojams. Kaip susidarė tokia situacija ir kas už ją atsakingas?

Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas? Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?

Kaip bus investuojamos 2014-2020 metų vandentvarkos lėšos mažose gyvenvietėse? Ar žmonės bus pajėgūs įsirengti vandentiekį ir kanalizaciją ir už juos mokėti?

Ilgų vamzdynų verslas Ilgų vamzdynų verslas

Ar ūkininkas tiestų vandentiekį į kaimą iš miesto, jei vandens yra jo kieme? Ar vežtų nuotekas į miestą, jei jas pigiau išvalyti savo ūkyje? Lietuvos vandentvarkos ūkyje neretai elgiamasi priešingai nei diktuoja ūkiška logika.

Sniego tirpinimui naudojama kanalizacijos šiluma Sniego tirpinimui naudojama kanalizacijos šiluma

Ekonomijos ir ekologijos amžiuje labai svarbu iki galo išnaudoti šilumos energiją, kurios gamyba reikalauja iškastinio kuro ir teršia gamtą.

Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas

Vienas esminių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti statant individualų namą - vandens tiekimo bei nuotekų valymo užtikrinimas.

1 2
Kompanijų produktai
Plastikinių vamzdžių suvirinimo lituoklio nuoma Kaune
Plastikinių vamzdžių suvirinimo lituoklio nuoma Kaune

Vandentiekio vamzdžių suvirintojo nuoma Kaune

Kanalizacijos valymo įrangos nuoma Vilniuje
Kanalizacijos valymo įrangos nuoma Vilniuje

Kanalizacijos gyvatuko nuoma Vilniuje, santechninės vamnz...

Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys
Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys "REMS SWING", nuoma

Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys "REMS SWING"

Vandens nukalkinimo sitemos
Antica - vandens nukalkinimo sistemos

Elektromagnetinis vandens nukalkinimas, kalkių šalinimas ...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Pastatų vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimas

Vandentiekio įrengimas, nuotekų sistemų įrengimas

Talpyklos

Įvairios talpos, talpyklos, prekyba talpyklomis Vilniuje

SEPTONIC - irimo aktyvatorius nuotekoms

Nuotekų irimo aktyvatorius rezervuarams

Kasimo darbai

Nuomojame ekskavatorių su operatoriumi. Kasame tvenkinius.

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

Vandentiekio sistemų remontas Vilniuje
Vandentiekio sistemų remontas Vilniuje

Šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų remontas

Santechnikos vandentiekio šildymo įrengimas Vilniuje

Santechnikos įrengimas, vandentiekio šildymas, vandentiek...

Santechnikos sistemų montavimas
Santechnikos sistemų montavimas

Vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimas

Vandentiekio, nuotekų montavimo darbai

Nuotekų montavimas, vandentiekio montavimas

Pastato vidaus nuotekų sistema

Kaip pasirinkti patikimą, ilgaamžį ir komfortiško gyvenimo sąlygas užtikrinantį, netriukšmaujantį pastato vidaus nuotekų vamzdy...

Labko riebalų atskirtuvai

Riebalų atskirtu...

Vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimo darbai

Pastatų ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimo (santechniniai) dar...

1 2