Smūgio garso izoliacija

2022-08-24 15:32   Peržiūros : 190   Spausdinti


Smūgio garso izoliacijos rodiklis - svarbus būsto kokybės parametras, ypač, kai jūsų kaimynai ima mokytis šokių žingsnelių. Grindų smūginio garso reglamentavimas ir izoliacijos sprendimai.

Smūgio garso izoliacija

Daugelis iš mūsų įsivaizduoja, kad garso izoliacija - tai iš gretimų patalpų ar aplinkos sklindančio bendro triukšmo slopinimas. Iš tiesų yra daugiau triukšmo tipų, jiems izoliuoti reikalingi skirtingi sprendimai.

Garso izoliacijos įrengimas

Garso izoliacijos sąvoką sudaro keturių tipų triukšmo šaltiniai ir jų izoliavimas: tai ore sklindančio garso izoliavimas, smūgio garso izoliavimas, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo izoliacija. Statybinės medžiagos akustiniu požiūriu charakterizuojamos atsižvelgiant į minėtus rodiklius.

Pastatų apsaugą nuo triukšmo reglamentuoja STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo". Izoliacijos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

  • A garso klasė - ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
  • B garso klasė - pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
  • C garso klasė - priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
  • D garso klasė - nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
  • E garso klasė - ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;

Naujiems gyvenamiesiems pastatams yra privaloma C garso izoliacijos klasė (priimtino akustinio komforto sąlygų klasė), t. y. ribinis oro garso izoliacijos rodiklis tarp dviejų butų ar butų ir bendro naudojimo patalpų atitvarų (sienos, perdangos) yra R'w (DnT,W) ≥ 55dB, smūgio garso tarp butų tarpaukštinių perdangų - L'n,w ≤ 53dB; bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmė T60 ≤1.3 s.

SVARBU

Vertinant konstrukcijos oro garso izoliaciją,  žinotina, kad kuo didesnė rodiklio R' w reikšmė, tuo geresnė izoliacija. Tačiau smūginiam garsui atvirkščiai - izoliacija tuo geresnė, kuo L' n,w rodiklis yra mažesnis.

Smūginio triukšmo mažinimas

Smūgio garsą sukelia mechaninis poveikis į pastato konstrukcijas, pvz.: vaikščiojimas, bėgiojimas, kamuolio bumbsėjimas, baldų perstūmimas ir t. t. Smūgio triukšmas atsiranda tuomet, kai tarp triukšmo šaltinio ir pastato konstrukcijų yra tiesioginis kontaktas. Skirtingai nei orinis triukšmas, kuris sužadina virpesius visose patalpos atitvarose, smūginis triukšmas dažniausiai veikia tik vieną atitvarą - perdangą. Smūgio garsas statybinėmis detalėmis, vamzdynais gali sklisti ne tik į gretimas patalpas, bet ir pabloginti labiau nuo garso šaltinio nutolusių namo gyventojų gyvenimo sąlygas. Tokie garsai įvardijami kaip  itin erzinančio, varginančio triukšmo šaltiniai.

Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L'n,w arba L'n,w + CI,50-2500  vertės

 

Perdangų garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L'n,w+

CI,50 -2500

(dB)

L'n,w+

C1,50-2500

(dB)

 

L'n,w

(dB)

 

L'n,w

(dB)

 

L'n,w

(dB)

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų

38

43

48

 

53

 

58

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų patalpų

43

48

53

 

58

 

60

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų

48

53

58

60

63

Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo to paties buto kitų patalpų *

53

58

-

-

-

Taigi, jeigu norime, kad kaimynai negirdėtų mūsų šokių pamokų ar vaikų kamuolio trinksėjimo į grindis, turėtume pasirūpinti savo buto grindų garso izoliacija ir, jei įmanoma, tą patį turėtų padaryti mūsų viršutiniai kaimynai. Dažniausiai tai daroma įrengiant judriąsias (plaukiojančias) grindis.

Jei perkamas dalinės apdailos butas, dažnai po kojomis būna tiesiog perdangos plokštės. Tokiu atveju, kad išvengtume kieto konstrukcijų tarpusavio kontakto, garso izoliaciją dar galime pagerinti prieš išlyginamąjį sluoksnį pakloję 5-30 mm storio garsą sugeriančią medžiagą, ją užleisdami ant sienų, pertvarų, kolonų.

Jei perkamas butas su visa apdaila, atkreipkite dėmesį į projekte ar garso izoliacijos sertifikate nurodytas  garso izoliacijos reikšmes - jos turi atitikti ar būti geresnės nei reglamentuoja STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo".

Naujuose daugiabučiuose minimalūs smūgio garso izoliacijos reikalavimai bus užtikrinti tuomet, jei perdangos tarp gretimų butų  smūgio garso izoliavimo rodiklis bus ne didesnis kaip 53 dB.

Jei remontuodami būstą geriname atitvaros  smūgio garso izoliacines savybes, blogas rezultatas būtų  gauti 10-20 dB sumažėjimą, normalus 20-30 dB, puikus 30-50 dB.

Kadangi perdangos smūgio garso izoliacija priklauso nuo jos masės ir storio, šį reikalavimą galima būtų pasiekti įrengiant storesnes ir sunkesnes perdangas. Tačiau, norint pasiekti reikalaujamą 53 dB dydžio normuotąjį svertinį  smūgio garso slėgio lygį, prireiktų vienalytės perdangos, kurios masė būtų daugiau nei 1000kg/kv.m. Tai būtų neekonomiška, racionaliau yra naudoti garsą izoliuojančias medžiagas.

Garsą izoliuojančios medžiagos

Bet dažniausiai garso izoliacijos sėkmė daugiau priklauso nuo konstrukcijos, o ne nuo medžiagos. Dažnai ginčijamasi, kas geriau izoliuoja garsą - tankesnė ar puresnė medžiaga.

Garso izoliacijai puikiai tinka mineralinės vatos gaminiai. Efektyvią smūgio garso izoliaciją galima pasiekti su pagal ypatingą technologiją pagamintu polistireniniu putplasčiu. Toks polistireninis putplastis yra pasiteisinusi smūgio garso izoliacijos priemonė plaukiojančių grindų konstrukcijoje. Pavyzdžiui, Vokietijoje tokios plokštės užima apie 90 proc. smūgio garso izoliacijai skirtų medžiagų.

Naudojant putplasčio plokštes judriųjų gindų konstrukcijoje galima pasiekti iki 34 dB svertinio smūgio garso slėgio sumažėjimą (ΔLw).

Smūgio garso izoliacija perdangoje
Smūgio garso slopinimas naudojant polistireninio putplasčio plokštes.

Svarbiausias smūginio garso izoliacijai skirtų plokščių rodiklis yra dinaminis standumas, kuriuo apibūdinamas  medžiagos gebėjimas slopinti smūgio garsą. Tai svarbi medžiagos charakteristika, dažniausiai nusakanti izoliuotos perdangos smūgio garso slopinimo rodiklį. Medžiagos dinaminis standumas priklauso nuo gaminio storio, struktūros ir medžiagos elastingumo. Kuo gaminio dinaminio standumo vertė mažesnė, tuo medžiaga geriau izoliuoja smūgio garsą. Dinaminis standumas priklauso nuo medžiagos sluoksnio storio, t.y., paprastai storiui  didėjant dinaminio standumo vertė mažėja.

SVARBU

Norint pasiekti reikiamą smūgio garso izoliaciją, reikia rinktis medžiagą, kurios dinaminio standumo vertė yra mažesnė.

UAB „Kauno šilas" gaminių asortimente yra specialios perdangoms ir grindims skirtos šilumos ir garso izoliacijos plokštės Šiloporas EPS T. Jos ypač naudingos ant perdangos, grindims su šilumos izoliacija po armuotu betono sluoksniu, grindims su šilumos izoliacija tarp medinių gulekšnių. Ypač praverčia tais atvejais, kai reikia ne tik geros šilumos izoliacijos, bet ir pegerintos smūgio garso izoliacijos.


UAB „Kauno šilas" gaminamų polistireninio putplasčio plokščių Šiloporas EPS T savybės:

Vieni izoliacinių medžiagų gamintojai pateikia medžiagos, o kiti - konkrečios konstrukcijos su ta medžiaga duomenis. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. UAB „Kauno šilas" turi ir išbandytą bei trečiosios šalies patvirtintą smūgio garso izoliacijos sprendimą judriosioms - plaukiojančioms grindims.

Grindų smūgio garso izoliacija

Judriosios grindys, jos dar vadinamos plaukiojančiomis arba plūdriosiomis - tai ant izoliacinio sluoksnio įrengta grindų danga, kurios elementai netvirtinami prie pagrindo, o tarpusavyje jungiami per specialias išėmas - užraktus. Ant izoliacinio sluoksnio paklotos grindys yra apkrovą paskirstanti plokštė ant elastingo pagrindo.Visas grindų dangos plotas niekur tiesiogiai nesiliečia su gretimomis sienomis, vamzdžiais ar kitomis konstrukcijomis.

Izoliaciniam sluoksniui tarp perdangos ir betonino sluoksnio naudojamos pagal specialią technologiją gaminamos sertifikuotos polistireno plokštės Šiloporas EPS T. Šios plokštės be termoizoliacinių savybių pasižymi puikiomis apsaugos nuo smūgio garso savybėmis ir yra nepamainoma smūgio garso izoliacijos medžiaga. Smūgio garso izoliacijai skirtas polistireninis putplastis gali išlaikyti iki 5 kPa dinaminę apkrovą. Bandymai rodo, kad smūgio garso izoliacijai skirtų polistirolo plokščių spūdumo savybės ilgalaikės apkrovos sąlygomis nekinta. Kai kurių vakarų šalių ilgalaikė patirtis rodo, jog jai neprilygsta jokia kita medžiaga.

Grindų garso izoliacijos schema
Plaukiojančių grindų su smūgio garso izoliacijos plokštėmis konstrukcija.

Garsą izoliuojančių konstrukcijų akustinės charakteristikos buvo matuotos natūrinių bandymų metu. VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras" išduotas „Nacionalinis techninis įvertinimas NTĮ-01-062:2014" patvirtina, kad konstrukcijose su polistireniniu putplasčiu Šiloporas EPS T gauta normuotojo svertinio smūgio garso vertė -51dB. Šisrodiklis atitinka minėtą gyvenamų namų perdangų smūgio garso izoliacijos C klasę.

Įrengiant plaukiojančias grindis būtina ypač aukšta darbų kokybė. Betono sluoksnis nuo pertvarų, sienų, durų angų visu perimetru turi būti izoliuotas elastingomis to paties putplasčio 20 mm storio tarpinėmis arba specialiomis juostomis. Santechninių įrengimų vamzdynai, kertantys pagrindines konstrukcijas ir besiliečiantys su jomis, nuo armuoto betono sluoksnio irgi turi būti izoliuoti elastingomis medžiagomis. Vamzdynus, įrengtus biraus užpildo sluoksnyje, taip pat rekomenduojama įvilkti į elastingus apvalkalus. Plaukiojančių grindų konstrukcijos viršutinė grindų danga (parketas, laminatas, vinilas ar kt.) visu perimetru, tiesiogiai ar per klijus negali liestis su sienomis ir armuoto betono sluoksnį kertančiais vamzdynais.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad smūgio garsą izoliuojančios plaukiojančios grindys įrengiamos ant betono sluoksnio. Todėl senų daugiabučių gyventojams, kuriuos nuolat vargina kaimynų iš viršaus keliamas smūgio triukšmas, iš esmės pagerinti šio tipo garso izoliaciją labai sudėtinga arba ir visai nėra galimybių.

ASA.LT informacija, parengta bendradarbiaujant su UAB „Kauno šilas", gamintojų iliustracijos


Kategorijos: Garso izoliacija, Grindys (tema), Kamštinės grindų dangos, Laminuotos grindys, Medinės grindys, parketas, parketlentės, PVC grindų dangos, Pramoninės grindys, sporto aikštelių dangos, Epoksidinių dervų grindys, Grindų įrengimas, šlifavimas, atnaujinimas
Visi kategorijos straipsniai
Smūgio garso izoliacija

Smūgio garso izoliacija

Grindų garso izoliacija, smūginio garso izoliacijos sprendimai, kaip izoliuotis nuo aukščiau gyvenančių kaimynų keliamo triukšmo, vaikščiojimo ir bėgiojimo garso slopinimas 

Garso izoliacija daugiabutyje

Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2
Akustiniai tyrimai, pastatų sandarumo testai, patalpų higieninių rodiklių matavimai atliekami visoje Lietuvoje.Termoviziniai tyrimai. Geologiniai tyrimai atliekami Klaipėdos raj. Žemaitijoje,visoje Vakarų Lietuvoje
Tiekėjų g. 19F, ( ir Atstovybė Latvių g. 31, Vilnius ), Kretinga
Mobilus: + 370 670 75215 (Užsakymai), + 370 670 57879 (Geologiniai tyrimai), El. paštas: info@tyrimulaboratorija.lt
1 2
Smūgio garso izoliacija Smūgio garso izoliacija

Grindų garso izoliacija, smūginio garso izoliacijos sprendimai, kaip izoliuotis nuo aukščiau gyvenančių kaimynų keliamo triukšmo, vaikščiojimo ir bėgiojimo garso slopinimas

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Akmens vata garso izoliacijai Garso izoliacija su akmens vata

Visuotinai žinoma, kad akmens vata yra gerai šilumą izoliuojanti medžiaga, kad ji puikiai izoliuoja garsą, žinoma šiek tiek mažiau ir nedaug kas žino, kad akmens vatoje garso energija virsta šilumos energija...

Viena plokštė – trijų problemų sprendimas

Požeminių garažų lubų apšiltinimas vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštėmis sprendžia kelias problemas: taupo šilumą viršutiniame aukšte, užtikrina gaisrinę saugą ir garso izoliaciją.

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Knauf XTN arba HGP savisriegiais prisukamas pirmasis Knauf Blue  plokščių sluoksnis. Vidaus pertvaros su įvairaus lygio garso izoliacija

Nuo iš gretimo kambario vos girdimos kalbos iki visiškai nesigirdinčios garsios muzikos – tokios galimos garso izoliacijos ribos su specialiomis Knauf pertvarų plokštėmis bei mineralinės vatos užpildais.

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Sistema Garsas kaip dizaino elementas

Rinkdamiesi naują garso sistemą, susižavėję jos šiuolaikinėmis galimybėmis bei technikos parametrais, ne visada atkreipiame dėmesį į savo būsto ypatumus – dėl to dažnai išnaudojamios tik pusė muzikos centro ar namų kino sistemos galimybių.

Langų garso izoliacija (Montažo vadovas)

Pagrindiniai principai. Sujungimų konstrukcija atsižvelgiant į garso izoliacijos klases.

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Grindys Kad neerzintų girgždančios grindys

Anksčiau ar vėliau kiekvienuose namuose atsiranda erzinančių garsų – varvantis čiaupas ar girgždančios grindys. Juos pašalinti nėra sudėtinga.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

 dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas Kaip padidinti grindų garso izoliaciją?

Atsako dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas

Raimundas Šlekys Ar reikalinga garso izoliacija po vidine pertvara?

Atsako Raimundas Šlekys, techninis vadovas

daugiau
 dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas Kaip padidinti grindų garso izoliaciją?

Atsako dr. Andrius Buska, ROCKWOOL techninis vadovas

daugiau
ndrius Oskominas, UAB „Akustinių tyrimų centras“ laboratorijos vedėjas Kokią medžiagą naudoti pertvarų garso izoliacijai?

Atsako Andrius Oskominas, UAB „Akustinių tyrimų centras“ laboratorijos vedėjas

daugiau
Vilda Kiršytė, UAB „Knauf" projektų koordinatorė Kaip įrengti garso izoliaciją elektros lizdų vietose?

Atsako Vilda Kiršytė, UAB „Knauf“ projektų koordinatorė

daugiau
Raimundas Šlekys, UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai" techninis vadovas Kaip izoliuoti triukšmą iš viršutinio buto?

Atsako Raimundas Šlekys, UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ techninis vadovas

daugiau
Smūgio garso izoliacija Smūgio garso izoliacija

Grindų garso izoliacija, smūginio garso izoliacijos sprendimai, kaip izoliuotis nuo aukščiau gyvenančių kaimynų keliamo triukšmo, vaikščiojimo ir bėgiojimo garso slopinimas

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Akmens vata garso izoliacijai Garso izoliacija su akmens vata

Visuotinai žinoma, kad akmens vata yra gerai šilumą izoliuojanti medžiaga, kad ji puikiai izoliuoja garsą, žinoma šiek tiek mažiau ir nedaug kas žino, kad akmens vatoje garso energija virsta šilumos energija...

Viena plokštė – trijų problemų sprendimas

Požeminių garažų lubų apšiltinimas vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštėmis sprendžia kelias problemas: taupo šilumą viršutiniame aukšte, užtikrina gaisrinę saugą ir garso izoliaciją.

Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas Gera garso izoliacija yra kompleksinis sprendimas

Garso izoliacija – ne vienas stebuklingas sprendimas, o priemonių visuma

Knauf XTN arba HGP savisriegiais prisukamas pirmasis Knauf Blue  plokščių sluoksnis. Vidaus pertvaros su įvairaus lygio garso izoliacija

Nuo iš gretimo kambario vos girdimos kalbos iki visiškai nesigirdinčios garsios muzikos – tokios galimos garso izoliacijos ribos su specialiomis Knauf pertvarų plokštėmis bei mineralinės vatos užpildais.

Akustinės medžiagos Akustinės medžiagos

Aidėjimo trukmės sumažinimui ar koregavimui patalpų apdailai naudojamos garsą sugeriančios ir garsą izoliuojančios akustinės medžiagos bei konstrukcijos.

Sistema Garsas kaip dizaino elementas

Rinkdamiesi naują garso sistemą, susižavėję jos šiuolaikinėmis galimybėmis bei technikos parametrais, ne visada atkreipiame dėmesį į savo būsto ypatumus – dėl to dažnai išnaudojamios tik pusė muzikos centro ar namų kino sistemos galimybių.

Langų garso izoliacija (Montažo vadovas)

Pagrindiniai principai. Sujungimų konstrukcija atsižvelgiant į garso izoliacijos klases.

Garso izoliacija

Perdangų konstrukcijos ir jų garso izoliavimas naudojant įvairias garsą izoliuojančias medžiagas

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Grindys Kad neerzintų girgždančios grindys

Anksčiau ar vėliau kiekvienuose namuose atsiranda erzinančių garsų – varvantis čiaupas ar girgždančios grindys. Juos pašalinti nėra sudėtinga.

Garso izoliacija tarpaukštinėse perdangose

Garsą izoliuojančios medžiagos, garso izoliacija tarp perdangų, tarpaukštinė garso izoliacija, daugiabučių namų garso izoliacija

Kompanijų produktai
Garso izoliacija grindims

Plokštės šilumos bei smūgio garso izoliacijai grindyse. G...

PAROC techninės izoliacijos akustikos vadovas
PAROC techninės izoliacijos akustikos vadovas

Kaip naudotis akustikos vadovu?

Akustinė plokštė
Akustinės plokštės KNAUF Cleaneo

Patalpų akustiką gerinanti plokštė

Knauf Cleaneo Up burės
Kai reikia pagerinti patalpų akustiką - Knauf Cleaneo Up burės

Kai patalpoje reikia priemonių, slopinančių ir sugerianči...

Akustinės sienelės. Triukšmo slopinimo projektai

Akustinės sienos, triukšmo slopinimas, akustiniai barjerai

Akustinės sienutės
Akustinės sienutės

Akustinė sienutė

Garso izoliacinė plokštė Knauf Silentboard

Garsą izoliuojančios plokšt...