Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

2018-04-21 11:31   Peržiūros : 5041   Spausdinti


Sparčiai brangstant energijos šaltiniams, jau nieko nebereikia agituoti statytis energiniai efektyvius namus. Šiuolaikiniame name pastebimai didėja langų plotai, todėl itin svarbu tiek pasirinkti energetiškai efektyvų langą, tiek teisingai jį sumontuoti.

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Vidutiniškai langai sudaro 15-25 proc. namo išorės atitvarų ploto, tačiau šilumos nuostoliai per langus gali siekti apie 25-30 proc. bendrų namo šilumos nuostolių. Panašaus storio plastikiniai ir mediniai langai daugeliu atvejų turi panašų šilumos laidumą, medinių yra mažesnis šilumos imlumas. Didėjant langų plotui, medis vis dažniau naudojamas dėl aukštesnio rėmo standumo, tai leidžia  įdėti didesnio ploto,  storio, svorio  stiklo paketus. Plastikiniuose languose tokiu atveju tenka naudoti metalu armuotus rėmus, kurie dažnai padidina šiluminį laidumą. Energiškai efektyviuose namuose mediniai langai yra patikimas variantas, galintis ilgą laiką atlaikyti pastaruoju metu vis sunkėjančius stiklo paketus.

Renkantis medinį langą gana patikimas kriterijus yra sertifikatai ir gamintojo garantijos, o pasirenkant montuotoją neaiškumų daug daugiau. Rekomenduočiau prieš pasirenkant mestrus išklausinėti, kokias medžiagas, priemones jie naudos montavime, o jau pasirinkus stebėti atliekamus darbus. Be medinio lango pasirinkimo kriterijų straipsnyje apžvelgsime pagrindinius teisingo montavimo principus ir daromas klaidas.

Medinio lango pasirinkimas

Pagrindinis kriterijus, kuriuo vertinamos lango izoliacinės sąvybės yra šilumos perdavimo koeficientas Uw, W/(m2K) . Jis parodo visu šilumos nuostolius per langą - dėl laidumo, konvekcijos, spinduliavimo. Medinių langų konstrukcinės dalies šilumos perdavimo koeficientas per pastaruosius ketvertą metų labai ženkliai pagerėjo. Jei 2008-2009 metais gerais buvo laikomi langai turintys  1,4-1,5  W/(m2K) šilumos perdavimo koeficientą, tai pastaraisiais metais jau retai renkamasi didesnio kaip 1,1 W/(m2K)  šilumos perdavimo koeficiento langus.

Medinio lango rėmo storis

Profilis vidutinio dydžio lange užima apie 30 proc. ploto.  Medinio lango profilio šilumos perdavimo koeficientą daugiausiai sąlygoja profilio storis, jo forma ir medienos šiluminis laidumas.

Medinio lango rėmo storis turi labai reikšmingą  įtaką. 1-as papildomas lango rėmo centimetras šilumos perdavimo koeficientą Uw sumažina apie 8 - 10 procentų. Kartu su rėmo storiu atitinkamai storėja ir lango perimetre esančio tarpo užpildymo storis, tai žymiai sumažina šilumos tiltelio įtaką. Į storesnį lango rėmą atitinkamai lengviau įmontuoti storesnį stiklo paketą.

Langui naudojama mediena taip pat gali turėti skirtingą šilumos laidumo koeficientą  Profilio šilumos perdavimo koeficientų skirtumas - tarp 0,14 W/(mK) ir 0,11 W/(mK), sudaro apie 20 procentų lango šilumos laidumo koeficiento. Medienos šilumos laidumas priklauso nuo medienos rūšies, drėgnumo ir apdorojimo.

Stiklo paketas

Stiklo paketas lange užima apie 70 procentų lango ploto, todėl jo teisingas pasirinkimas itin svarbus. Stiklo paketai gali būti su viena kamera ir su dviem. Vienkameriai susideda iš dviejų stiklų ir trečiu gali būti tarpustiklis. Dviejų  kamerų stiklo paketas turi 3 stiklus, kurie tarpusavyje atskirti 2 kameromis.

Naudojant to paties tipo stiklus, dvikameriai  yra šiltesni už vienkamerius. Tačiau vienkameris su selektyviniu (atspindinčiu spinduliavimo energiją) stiklu gali būti energiškai efektyvesnis nei dvikameris su paprastais stiklais.

Nustatyta, kad svarbus yra ir atstumas tarp stiklų. Pats efektyviausias atstumas tarp stiklų yra 16 mm. Šilumos perdavimo koeficientas stiklo pakete, kuriame tarpas tarp stiklų yra 6 mm  ir stiklo paketo, kuriame tarpas yra 16 mm, esant tom pačioms stiklo, rėmelio izoliacinėms savybėms, skirsis apie 15 procentų. Didinant tarpo plotį, poveikis lango šiluminėms savybėms beveik nebejuntamas. Pavyzdžiui, padidinus tarpą dar 4 mm, šiluminės savybės pagerės apie 0,4 procento.

Tarpo tarp stiklų pripildymas skirtingomis dujomis taip pat keičia šilumos perdavimo savybes. Dažniausiai dabar naudojamos argono dujos,  kurios pagerina stiklo paketo šilumos perdavimo koeficiento vertę  maždaug 5 procentais lyginant su oru. Geriausiai šilumines savybes pagerina ksenono dujos - apie 8 procentus, tačiau jos beveik nenaudojamos dėl brangumo.
Apie 60 procentų patalpos šilumos netenkama dėl spinduliavimo. Todėl stiklo padengimas mažos spinduliavimo gebos medžiagomis ar plėvele labai sumažina šilumos praradimą. Selektyvinis stiklas vertinamas dėl gebėjimo atspindėti infraraudonuosius spindulius. Pavyzdžiui,  koeficientas 0,04 reiškia, kad toks stiklas praleidžia tik 4 procentus spinduliavimu perduodamos šiluminės energijos. Taip vienkameriame lange 1 selektyvinis stiklas stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientą pagerina  40-45 procentais. Dviejų selektyvinių stiklų dėti neverta, nes papildomas selektyviais stiklas koeficientą pagerina tik 3-4 procentais. Dviejų kamerų stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientą selektyvis stiklas pagerina apie 30 procentų.
Realiomis  sąlygomis šilumos perdavimo koeficientai gali skirtis nuo deklaruojamų. Jei bute temperatūra +20, o lauke -20 laipsnių C, stiklo paketo šilumos laidumo koefic ientas visais atvejais bus didesnis nei esant lauke 0 temperatūrai. Tai daugiau aktualu oru užpildytiems langams ir turintiems mažos atspindėjimo gebos selektyvinį stiklą.
Garsą geriau izoliuoja stiklo paketai su skirtingo storio stiklais.

Specialistai rekomenduoja rinktis mažiausiai trijų stiklų stiklo paketą. Tokie langai išliks efektyvūs ilgesnį laiką, nes  ilgainiui inertinių dujų koncentracija mažėja, oksidavusis atspindinčiai medžiagai trijų stiklų langas išlaikys daug geresnes savybes nei 2 stiklų langas.

Medinio lango montavimo vieta sienoje

Montuojant langus, dažniausiai  iškyla klausimas, kurioje angokraščio vietoje geriausia būtų montuoti langus. Pasirinkimo kriterijus - ten,  kur įmanoma padarytį geriausią apsaugą nuo šilumos tiltelio. Neteisingai parinkta vieta  labai dažnai yra sienų ar lango rasojimo priežastis.  Todėl vieta parenkama pirmiausia atsižvelgiant į sienos tipą. Šiuo metu dažniausios yra plytų mūro, keraminių blokelių sienos su termoizoliaciniu sluoksniu išorėje, siena su termoizoliaciniu sluoksniu iš vidaus su arba be apšiltinto angokraščio.

Išsamus susidarančių linijinių šilumos tiltelių katalogas pateiktas STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika" 7 priede [4].

Mūro sienoje langą montuojant prie išorinio krašto, pasiekiama geriausia sienos temperatūra, tačiau peršąla pats langas ir kondensatas gali kauptis  ant lango rėmo net esant pakankamai nedidelei minusinei lauko temperatūrai. Montuojant langą prie vidinio krašto, rėmo temperatūra bus pati didžiausia, tačiau peršąla šalia angokraščio esanti siena ir kondensatas gali kauptis ant jos. Optimalus sprendimas vientiso mūro sienoje dažniausiai yra langą montuoti per vidurį, linijinio šiluminio  tiltelio šilumos perdavimo koeficientas bus mažiausias. Esant tokiai konstrukcijai, žmonės jausis komfortiškiau, nes atitvaros temperatūra bus panaši kaip ir kambario temperatūra. Esant didesniam kaip 3 laipsnių skirtumui, pradedamas jausti šaltis, sukeliantis nekomfortišką būseną net esant pakankamai aukštai vidaus temperatūrai.

Per vidurį langas turėtų būti montuojamas ir konstruktyve iš keraminių blokelių ar akytbetonio.
Geri rodikliai gaunami montuojant nuo išorės krašto atitrauktą langą, kai papildomai šiltinamas angokraštis. Naudojamas variantas, kai išorinė lango rėmo plokštuma sutampa su termoizoliacinio sluoksnio plokštuma. Tačiau nėra gerai, jei lango rėmas ir izoliacinis sluoksnis yra atskiriami šilumai laidžia medžiaga.

Medinio lango montavimas

Medinis langas montuojamas nuo sienos ne mažiau kaip  1,5 centimetrų atstumu. Sumontuotas langas turi laikytis ant atraminių elementų, o ne, kaip kai kurie meistrai klaidingai teigia, ant montavimo putų sluoksnio. Montavimo putos turi atlikti šilumą izoliuojančią funkciją.

Mediniai langai prie mūrinės sienos dažniausiai tvirtinami ankeriniais varžtais, prie medinių konstrukcijų tvirtinami ilgais medvaržčiais.

Montavimo putas iš išorės būtina apsaugoti difuzinio tipo plėvele, kuri praleidžia garus, tačiau neleidžia garams  ir kitokiai drėgmei patekti į vidų. Ultravioletinių spindulių ir vandens (drėgmės) veikiamos putos labai greitai netenka izoliuojančių savybių ir gali suirti. Plėvelės taip pat negalima palikti neuždengtos nuo ultravioletinių spindulių poveikio ilgiau kaip keliems mėnesiams.

Iš vidaus putos taip pat izoliuojamos garo izoliacine plėvele, kuri neleidžia patekti garui iš išorės, tačiau gali išleisti drėgmės perteklių iš montavimo putų. Taip apsaugotos putos puikiai išsilaiko visą lango tarnavimo laikotarpį nepakitusios arba mažai pakitusios

Izoliacinės juostelės iš karto klijuojamos ant besiplečiančių putų. Taip juostelė daug patikimiau prisitvirtina bei galima lygiau paruošti paviršių tolimesniam izoliaciniam sluoksniui arba apdailai. Putų, priklausomai nuo antrinio plėtimosi dydžio, purškiama apie trečdaliu mažiau nei telpa tarpe.

Išorinė palangė turėtų būti montuojama ant plėvele apsaugotų montavimo putų. Dėl temperatūrų skirtumų galintis susidaryti  kondensatas gerokai pagreitina neapsaugotų montavimo putų irimą. Palangės rėmelis įdedamas į specialią angą, esančią lango apačioje, prisukamas trumpais metalas - medis varžtais.

Vidinė palangė išlyginama naudojant kietas pasparas, į tarpus purškiamos montavimo putos, kurios tuo pačiu veikia kaip klijai. Naudoti geriausia mažai besiplečiančias, plėtimosi jėgos neturinčias putas.

Prieš montuojant lango šonai ir viršus apklijuojami išorine ir vidine izoliacinėmis juostomis, prie rėmo pritvirtinami metaliniai laikikliai
Prieš montuojant lango šonai ir viršus  apklijuojami izoliacinėmis plėvelėmis. Prie rėmo kas 50 - 70 centimetrų prisukami laikikliai. Atstumai priklauso nuo lango svorio. Jei lango stiklas sudalintas, laikikliai turėtų būti ties kiekvienu dalinimu.

Tarpas apačioje tarp lango reguliuojamas kaladėlėmis
Langas statomas ant reguliuojamo aukščio kaladėlių, pradžioje matuojamas vertikalumas, vėliau - horizontalumas.

Įpurškiamos montavimo putos
Į tarpą purškiamos montavimo putos.

Užlenkiama išorinė lango difuzinė plėvelė ties lango kampu
Jei angokraščio paviršius, ant kurio bus klijuojama juostelė, porėtas, šiurkštus, ant jo užtepamas papildomas klijų sluoknis. Juostelė prispaudžiama, ties kampu sulenkiama. Taip pat elgiamasi ir išorėje. Plėvelė turi maksimaliai uždengti įpurkštas montavimo putas. Izoliacinė plėvelė klijuojama putų paviršiui pasidengus luobele, bet neleidžiant joms pilnai sukietėti. Šiuo momentu labai patogu suformuoti lygų paviršių, kuris bus reikalingas tolimesniems apdailos darbams.

medinio lango montavimas
Langas montuojamas išėmus varčią, pabaigus montavimą apie angokraščius įstatoma medinio lango varčia ir sureguliuojami vyriai.

Apatinė palangė prisukama prie lango apačios
Metalinė išorės palangė prisukama prie medinio lango apačios. Ji turi būti su nuolydžiu, maksimaliai tvarkingai užsandarinami įkirpimai, galai turi būti pakelti (falcuoti).

Dažniausios lango montavimo klaidos

Prieš uždengiant langą apdaila reikėtų įsitikinti ar tikrai langas tinkamai užsandarintas. Jei viduje ir išorėje bent 5 laipsnių skirtumas montavimo broką parodys termovizorius.

 • Langas statomas per arti išorinio krašto, kartai net išlendant už sienos izoliacinio sluoksnio.

Pasekmė: rasojantys langai, rasojantys ir pelyjantys angokraščiai ties langu.
Sprendimas: permontuoti langus

 • Nenaudojama kuri nors, ar net abi izoliacinės juostos.

Pasekmė: greitai suyrančios montavimo putos, peršąlantys langai ir sienos.
Sprendimas: patikrinti, ar montuotojai naudos dviejų tipų izoliacines juostas, jei - priversti tą daryti ar net nupirkti juostas ir duoti prieš montuotojams pradedant darbus. Arba, pavėlavus užklijuoti, tą padaryti patiems.

 • Įterpiant montavimo putas jos nesuplakamos, neplakama ilgiau palaikius nenaudojamą balionėlį.

Pasekmė: Putos nekokybiškai išsiplečia, mažesnės jų izoliacinės savybės, padidėja  šilumos nuostoliai, peršala langas.

 • Pučiant putas balionėlis ilgai laikomas žemyn.

Pasekmė: veržiantis didesniam kiekiui dujų, putos išsipučia su dideliais oro tarpais, sumažėja jų izoliacinės sąvybės.
Sprendimas: iškrapštyti putas ir užpurkšti iš naujo.

 • Darant vidinę apdailą, neizoliuojamas angokraštis,

Pasekmė: Siena peršąla, rasoja, pelyja.

 • Sumontavus gipso kartono angokraščio apdailos rėmus, jų vidus neužpildomas izoliacine medžiaga.

Pasekmė: paliekamas šilumos tiltelis.
Sprendimas: Nustatyti tuštumas naudojant termovizorių padaryti skylute sir įpurkšti montavimo putas

 • Montuojant palangę, vidus neužpildomas izoliacine medžiaga,

Pasekmė: paliekamas šilumos tiltelis, gali rasoti po palange, paliktose ertmėse įsimesti pelėsis. Sprendimas: stebėti montavimą, jei nepavyko, nuplėšti palangę ir izoliuoti.

 • Sumontavus išorinę palangę, neužvalcuojami kraštai

Pasekmė: palangės vanduo teka ant atbrailos, drėksta ir genda konstrukcijos.
Sprendimas: užvalcuoti, izoliuoti silikonu, užsandarinti kraštus.

Medinio lango apdaila

Medinis langas montuojamas mūro ir medinėse sienose. Išorės sienų apdaila gali būti tinkuota arba padengta metalinėmis ar kitokiomis fasadinėmis plokštėmis. Medinio lango išorės apdaila turi būti daroma nedelsiant, nes tiek montavimo putas, tiek izoliacines plėveles ardo ultravioletiniai spinduliai ir drėgmė.

 

Apdaila iš metalinės profiliuotos dangos

prakirpimus užsandariname silikonu, gelanu
Visi plyšiai, kuriais  į konstrukciją gali patekti lietaus ar tirpsmo vanduo, užsandarinami. Uždedamas apdailinis profilis lango viršuje. Skardiniai apdailiniai profiliai parenkami pagal spalvą ir gali būti išlankstomi pagal išmatavimus. Dažniausiai lankstytą skardą galima užsisakyti ten, kur parduodama stogo ar fasado danga.

Nuimama lango išorinės izoliacinės plėvelės kliju sauganti juostelė
Izoliacinė plėvelė dažniausiai turi išorinę lipnią pusę, prieš klijuojant nuimama ją sauganti juostelė. Prilipusi prie apdailinio profilio ji papildomai saugos nuo drėgmės patekimo į vidų. Jei juostelė nelipni, jos kraštą reikėtų patepti silikonu.

Uždėjus viršutinį profilį, prisukame šonus metalas - metalas trumpais savisriegiais
Metalinė apdaila ir metalinė fasado danga tarpusavyje sujungiamos metalo savisriegiais. Patogiausia naudoti trumpus savigręžius su grąžteliu smaigalyje.

ASA.LT informacija


Kategorijos: Langai (tema), Mediniai langai, Palėpės įrengimas
Visi kategorijos straipsniai
Vinilinės grindys

Vinilinės grindys

Vinilinė grindų danga, vinilinės plytelės, pagrindo paruošimas vinilo grindims, vinilinės dangos klijavimas 

Vinilinių grindų plytelių klijavimas

Vinilinių grindų plytelių klijavimas

Klijai vinilinėms grindims, vinilių plytelių klijavimo eiliškumas ir instrukcija 

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas 

Flizeliniai tapetai

Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas 

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas

Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų 

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę 

medžio masyvo grindlentės

Medžio masyvo grindlentės

Medžio masyvo grindlenčių įrengimas, montavimas senų medinių grindų išlyginimas, paklotas grindims, grindlenčių montavimas. 

Vėdinimo sistemos ortakiai

Vėdinimo sistemos ortakiai

Kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija 

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas 

vidine palange

Palangės montavimas

Palangės, dažniausiai pasitaikančios palangės montavimo klaidos, vidinės ir išorinės palangės, klaidos pasirenkant 

Vėl klijuojama vinių juostelė, bus kalami grebėstai.

Difuzinės ir vėjo Izoliacinės plėvelės

Stogo ir sienų apsauginės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.  

KFD zidinys

Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?  

Medienos freza

Rankinis medienos frezavimo įrankis gali būti panaudojamas labai universaliai. 

Įrengta židinio karščio kamera

Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Kas svarbu renkantis medinį langą, kaip teisingai sumontuoti langą, kad nebūtų šilumos tiltelių, jis nerasotų ir ilgai tarnautų. 

Apdailai naudojau “Knauf“ glaistus, tinkus ir papildomas medžiagas.

Palėpės apdaila

Pagaliau atėjo palėpės įrengimo etapas, kai galima rašyti baigiamąjį straipsnį. Į palėpę jau įsikraustėme ir gyvename. Aišku, dar liko nepadarytų darbų, kurie laukia savo eilės.  

Statybinių medžiagų kėlimo technika

Statybines medžiagas užkelti į viršutinius pastato aukštus galima keliais būdais 

PVC lentelės klasikiniame interjere

PVC medienos faktūros grindys

PVC grindų lentelės - gamtą tausojanti ir praktiška alternatyva natūralios medienos grindims. 

vidaus durys

Vidaus durys

Vidaus durys svarbi interjero detalė ir konstrukcija, nuo kurios priklausys garso izoliacija ir patogus susisiekimas ir kitais kambariais. Pasirinkti vidinių durų tipą reikėtų dar būsto ar biuro projektavimo stadijoje, o interjero dizaino projektavimo etape jau būtina tiksliai žinoti, kokios jos bus. Panagrinėsime klasikinį varstomų vidinių durų tipą ir jų montavimą pertvaroje. 

Įstumiamos durys

Įstumiamos durys itin paplito išaugus nekilnojamo turto kainai, nes atlaisvina plotą, kurį užima paprastos varstomos durys 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


Vinilinės grindys Vinilinės grindys

Vinilinė grindų danga, vinilinės plytelės, pagrindo paruošimas vinilo grindims, vinilinės dangos klijavimas

Vinilinių grindų plytelių klijavimas Vinilinių grindų plytelių klijavimas

Klijai vinilinėms grindims, vinilių plytelių klijavimo eiliškumas ir instrukcija

Dekoratyvinis akmuo Dekoratyvinis akmuo

Dekoratyvinio akmens klijavimas vidaus patalpose, interjero apdaila dekoratyviniu akmeniu, dekoratyvinio akmens klijavimo instrukcija

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Flizeliniai tapetai Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

medžio masyvo grindlentės Medžio masyvo grindlentės

Medžio masyvo grindlenčių įrengimas, montavimas senų medinių grindų išlyginimas, paklotas grindims, grindlenčių montavimas.

Vėdinimo sistemos ortakiai Vėdinimo sistemos ortakiai

Kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija

Vėdinimo sistemos įrengimas Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Betoninų grindų šlifavimo įranga Betoninų grindų šlifavimo įranga

Betoninių grindų išlyginimo, frezavimo ir šlifavimo įranga

vidine palange Palangės montavimas

Palangės, dažniausiai pasitaikančios palangės montavimo klaidos, vidinės ir išorinės palangės, klaidos pasirenkant

Vėl klijuojama vinių juostelė, bus kalami grebėstai. Difuzinės ir vėjo Izoliacinės plėvelės

Stogo ir sienų apsauginės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Medinių konstrukcijų tvirtinimo mazgai Medinių konstrukcijų tvirtinimo mazgai

Medienos tvirtinimo elementai, medinio karkaso tvirtinimas, karkasinio namo tvirtinimo elementai, šlaitinio stogo ir sijų tvirtinimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas montavimas Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Patys šiuolaikiškiausi dūmtraukiai yra moduliniai kaminai su keraminiu įdėklu

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Medienos freza

Rankinis medienos frezavimo įrankis gali būti panaudojamas labai universaliai.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Kas svarbu renkantis medinį langą, kaip teisingai sumontuoti langą, kad nebūtų šilumos tiltelių, jis nerasotų ir ilgai tarnautų.

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Gipskartonio keltuvas montuojant palėpės lubas. Gipskartonio keltuvas

Nesikankite keldami gipskartonio plokštes rankomis. Tam yra labai patogus įrankis.

Statybinis cikloninis dulkių siurblys Statybinis cikloninis dulkių siurblys

Siurblys statybinėms šiukslėms, siurblys didesnio gabarito šiukšlėms

MS polimeriniai (Fix All) ir poliuretaniniai klijai ( Soudalflex Statybiniai klijai

Didėjant pastatų sandarumo reikalavimams, smarkiai išaugo patikimų klijų poreikis. Rinkoje pastaraisiais metais atsirado įvairių klijuojančių medžiagų ir dažnai išsirinkti tinkamiausius klijus sudėtinga.

Betono frezavimo įrangos komplektas: diskinis frezavimo įrankis sujungtas su dulkių siurbliu. Betono frezavimas

Betono frezavimas – specialios įrangos reikalaujantis darbas.

Putų polistirolio plokštės pjovimas Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai.

Horizontalios linijos ant sienos pažymėjimas Lazerinis nivelyras

Darbus, kuriems reikalingas tikslumas,smarkiai pagreitins lazerinis automatinio orientavimo nivelyras.

Apdailai naudojau “Knauf“ glaistus, tinkus ir papildomas medžiagas. Palėpės apdaila

Pagaliau atėjo palėpės įrengimo etapas, kai galima rašyti baigiamąjį straipsnį. Į palėpę jau įsikraustėme ir gyvename. Aišku, dar liko nepadarytų darbų, kurie laukia savo eilės.

Roletai - paskirtis, audiniai ir valdymas  Kaip išsirinkti roletus? Roletai - paskirtis, audiniai ir valdymas

Vienokios ritininės užuolaidos tinka biurų langams, dar kitokios – vitrininiams individualaus namo langams ir vaikų kambaryje bei miegamajame. Atitinkamai skiriasi roletų audiniai, tipai ir valdymo mechanizmai.

lubu montavimas Gipskartonio lubų montavimas

Darbo eiga žingsnis po žingsnio bei būdai nesumažinti patalpos aukščio, padidinti garso izoliaciją ir angų lubose įrengimas.

Statybinių medžiagų kėlimo technika

Statybines medžiagas užkelti į viršutinius pastato aukštus galima keliais būdais

pakopos iš faneros Fanera, faneros tipai ir panaudojimas

Pastaruoju metu pastebimas faneros renesansas. Fanerą ir jos gaminius vis dažniau imta naudoti statybose, interjere, baldų gamyboje.

PVC lentelės klasikiniame interjere PVC medienos faktūros grindys

PVC grindų lentelės - gamtą tausojanti ir praktiška alternatyva natūralios medienos grindims.

LED apšvietimas svetainėje ir šviestuvai

Svetainės apšvietimas ir šviestuvai. Svarbiausi LED įrangos pasirinkimo momentai bei LED šviestuvų montavimas

Nukreipiančiosios grotelės. Židinio grotelės

Židinio grotelės turi praktinę ir estetinę funkcijas. Grotelės židinyje reikalingos tam, kad prie židinio kapsulės į karščio kamerą patektų oras ir sušilęs išeitų į patalpą per kitas groteles.

vidaus durys Vidaus durys

Vidaus durys svarbi interjero detalė ir konstrukcija, nuo kurios priklausys garso izoliacija ir patogus susisiekimas ir kitais kambariais. Pasirinkti vidinių durų tipą reikėtų dar būsto ar biuro projektavimo stadijoje, o interjero dizaino projektavimo etape jau būtina tiksliai žinoti, kokios jos bus. Panagrinėsime klasikinį varstomų vidinių durų tipą ir jų montavimą pertvaroje.

Įstumiamos durys

Įstumiamos durys itin paplito išaugus nekilnojamo turto kainai, nes atlaisvina plotą, kurį užima paprastos varstomos durys

Vidaus sienų apkalimas gipskartoniu

Su esamų konstrukcijų garso izoliacijos ir šiluminių savybių pagerinimu.

Laiptai ir jų pasirinkimo galimybės Laiptai ir jų pasirinkimo galimybės

Metaliniai ir mediniai laiptai, kaip pasirinkti tinkamiausius, laiptų projektavimas, gamyba, montavimas

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

pakopos iš faneros Fanera, faneros tipai ir panaudojimas

Pastaruoju metu pastebimas faneros renesansas. Fanerą ir jos gaminius vis dažniau imta naudoti statybose, interjere, baldų gamyboje.

Erasmus Universitetas Roterdame Medienos alyvavimas

Alyvavimas apsaugo medieną nuo vandens, purvo ir padeda išlaikyti gerąsias medienos savybes.

Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Ar norint butą daugiabutyje sujungti su palėpe reikalingas žemės sklypo bendraturčių sutikimas?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Vinilinės grindys Vinilinės grindys

Vinilinė grindų danga, vinilinės plytelės, pagrindo paruošimas vinilo grindims, vinilinės dangos klijavimas

Vinilinių grindų plytelių klijavimas Vinilinių grindų plytelių klijavimas

Klijai vinilinėms grindims, vinilių plytelių klijavimo eiliškumas ir instrukcija

Dekoratyvinis akmuo Dekoratyvinis akmuo

Dekoratyvinio akmens klijavimas vidaus patalpose, interjero apdaila dekoratyviniu akmeniu, dekoratyvinio akmens klijavimo instrukcija

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Flizeliniai tapetai Flizeliniai tapetai

Kaip išsirinkti flizelinius tapetus, sienos paruošimas tapetų klijavimui, flizelinių tapetų klijavimas

Montavimo putos Montavimo putos, tipai, naudojimas

Kokias putas geriausia naudoti statybose, montavimo putų tipai, kaip teisingai naudoti montavimo ir izoliacines putas

Pirmas putų polistirolio sluoksnio prispaudimas Karkasinės konstrukcijos izoliavimas polistireniniu putplasčiu

Energetiškai efektyvaus būsto statyboje polistireninis putplastis turi daug privalumų

Garo izoliacinė plėvelė Garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinės plėvelės montavimas. kaip sujungti vidaus plėvelę, kaip užtikrinti plėvelės sandarumą, kaip išsirinkti garo izoliacinę plėvelę

medžio masyvo grindlentės Medžio masyvo grindlentės

Medžio masyvo grindlenčių įrengimas, montavimas senų medinių grindų išlyginimas, paklotas grindims, grindlenčių montavimas.

Vėdinimo sistemos ortakiai Vėdinimo sistemos ortakiai

Kaip parinkti ortakius vėdinimo sistemai, plastikiniai lankstūs vėdinimo ortakiai, vėdinimo ortakių įrengimas, oro paėmimo ir padavimo kaminėliai, vėdinimo ortakių izoliacija

Vėdinimo sistemos įrengimas Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

Betoninų grindų šlifavimo įranga Betoninų grindų šlifavimo įranga

Betoninių grindų išlyginimo, frezavimo ir šlifavimo įranga

vidine palange Palangės montavimas

Palangės, dažniausiai pasitaikančios palangės montavimo klaidos, vidinės ir išorinės palangės, klaidos pasirenkant

Vėl klijuojama vinių juostelė, bus kalami grebėstai. Difuzinės ir vėjo Izoliacinės plėvelės

Stogo ir sienų apsauginės plėvelės, difuzinė ir vėjo izoliacinės plėvelės, plėvelių klojimo instrukcija, praėjimai ir jungtys.

Medinių konstrukcijų tvirtinimo mazgai Medinių konstrukcijų tvirtinimo mazgai

Medienos tvirtinimo elementai, medinio karkaso tvirtinimas, karkasinio namo tvirtinimo elementai, šlaitinio stogo ir sijų tvirtinimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas montavimas Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Patys šiuolaikiškiausi dūmtraukiai yra moduliniai kaminai su keraminiu įdėklu

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Medienos freza

Rankinis medienos frezavimo įrankis gali būti panaudojamas labai universaliai.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Medinio lango pasirinkimas ir montavimas Medinio lango pasirinkimas ir montavimas

Kas svarbu renkantis medinį langą, kaip teisingai sumontuoti langą, kad nebūtų šilumos tiltelių, jis nerasotų ir ilgai tarnautų.

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Gipskartonio keltuvas montuojant palėpės lubas. Gipskartonio keltuvas

Nesikankite keldami gipskartonio plokštes rankomis. Tam yra labai patogus įrankis.

Statybinis cikloninis dulkių siurblys Statybinis cikloninis dulkių siurblys

Siurblys statybinėms šiukslėms, siurblys didesnio gabarito šiukšlėms

MS polimeriniai (Fix All) ir poliuretaniniai klijai ( Soudalflex Statybiniai klijai

Didėjant pastatų sandarumo reikalavimams, smarkiai išaugo patikimų klijų poreikis. Rinkoje pastaraisiais metais atsirado įvairių klijuojančių medžiagų ir dažnai išsirinkti tinkamiausius klijus sudėtinga.

Betono frezavimo įrangos komplektas: diskinis frezavimo įrankis sujungtas su dulkių siurbliu. Betono frezavimas

Betono frezavimas – specialios įrangos reikalaujantis darbas.

Putų polistirolio plokštės pjovimas Putų polistirolio pjaustyklės

Polistireninio putplasčio pjaustymo staklės ir pjaustymo peiliai.

Horizontalios linijos ant sienos pažymėjimas Lazerinis nivelyras

Darbus, kuriems reikalingas tikslumas,smarkiai pagreitins lazerinis automatinio orientavimo nivelyras.

Apdailai naudojau “Knauf“ glaistus, tinkus ir papildomas medžiagas. Palėpės apdaila

Pagaliau atėjo palėpės įrengimo etapas, kai galima rašyti baigiamąjį straipsnį. Į palėpę jau įsikraustėme ir gyvename. Aišku, dar liko nepadarytų darbų, kurie laukia savo eilės.

Roletai - paskirtis, audiniai ir valdymas  Kaip išsirinkti roletus? Roletai - paskirtis, audiniai ir valdymas

Vienokios ritininės užuolaidos tinka biurų langams, dar kitokios – vitrininiams individualaus namo langams ir vaikų kambaryje bei miegamajame. Atitinkamai skiriasi roletų audiniai, tipai ir valdymo mechanizmai.

lubu montavimas Gipskartonio lubų montavimas

Darbo eiga žingsnis po žingsnio bei būdai nesumažinti patalpos aukščio, padidinti garso izoliaciją ir angų lubose įrengimas.

Statybinių medžiagų kėlimo technika

Statybines medžiagas užkelti į viršutinius pastato aukštus galima keliais būdais

pakopos iš faneros Fanera, faneros tipai ir panaudojimas

Pastaruoju metu pastebimas faneros renesansas. Fanerą ir jos gaminius vis dažniau imta naudoti statybose, interjere, baldų gamyboje.

PVC lentelės klasikiniame interjere PVC medienos faktūros grindys

PVC grindų lentelės - gamtą tausojanti ir praktiška alternatyva natūralios medienos grindims.

LED apšvietimas svetainėje ir šviestuvai

Svetainės apšvietimas ir šviestuvai. Svarbiausi LED įrangos pasirinkimo momentai bei LED šviestuvų montavimas

Nukreipiančiosios grotelės. Židinio grotelės

Židinio grotelės turi praktinę ir estetinę funkcijas. Grotelės židinyje reikalingos tam, kad prie židinio kapsulės į karščio kamerą patektų oras ir sušilęs išeitų į patalpą per kitas groteles.

vidaus durys Vidaus durys

Vidaus durys svarbi interjero detalė ir konstrukcija, nuo kurios priklausys garso izoliacija ir patogus susisiekimas ir kitais kambariais. Pasirinkti vidinių durų tipą reikėtų dar būsto ar biuro projektavimo stadijoje, o interjero dizaino projektavimo etape jau būtina tiksliai žinoti, kokios jos bus. Panagrinėsime klasikinį varstomų vidinių durų tipą ir jų montavimą pertvaroje.

Įstumiamos durys

Įstumiamos durys itin paplito išaugus nekilnojamo turto kainai, nes atlaisvina plotą, kurį užima paprastos varstomos durys

Vidaus sienų apkalimas gipskartoniu

Su esamų konstrukcijų garso izoliacijos ir šiluminių savybių pagerinimu.

Laiptai ir jų pasirinkimo galimybės Laiptai ir jų pasirinkimo galimybės

Metaliniai ir mediniai laiptai, kaip pasirinkti tinkamiausius, laiptų projektavimas, gamyba, montavimas

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

Durų angos montavimas gipskartonio pertvaroje

Sumontuoti durų angą gipskartonio pertvaroje dirbantiems su šia medžiaga nėra sudėtinga, tereikia žinoti keletą specifinių momentų.

vaizdas pro langa Kaip paversti palėpę pasyviuoju būstu

Įdėjus daugiau kruopštumo, eilinę rekonstruotą palėpę galima paversti pasyviu būstu, kur vasarą bus vėsu, o žiemą beveik nenaudosite energijos šildymui

Pastolių tipai ir naudojimas Pastolių tipai ir naudojimas

Pastolių nuoma, pastolių montavimas, apkrovų pastoliams skaičiavimas

Panoraminis stogo langas Kaip teisingai įstatyti stoglangį?

Stogo lango tipai, vietos parinkimas, stoglangio montavimas, stoglangio apdaila

Dažymas beorio dažymo aparatu

Aukšto slėgio beorio dažymo aparatai gerokai pagreitina ir palengvina dažymo procesą

Erasmus Universitetas Roterdame Medienos alyvavimas

Alyvavimas apsaugo medieną nuo vandens, purvo ir padeda išlaikyti gerąsias medienos savybes.

Peršalanti palangė Termovizinis tyrimas - būtinybė prieš apdailos darbus

Statant energetiškai efektyvų namą prieš apdailos darbus būtina patikrinti namo sandarumą. Išsinuomavus termovizorių surasti šilumos tiltelius galima ir patiems.

Angos pjovimas – pats dulkėčiausias darbas - padaromas per pusdienį Angų pjovimas perdangoje ir pertvarų ardymas

Šiuolaikiniame būste neįsivaizduojame mažų kambariukų ir koridorių. Todėl labai dažnai remontuojant, rekonstruojant seną pastatą ar butą prireikia griovėjų pagalbos.

Grindų šiltinimas stikloporu

Grindų šiluminė ir garso izoliacija naudojant stikloporą, perdangos tarpų užpildymas stikloporu

Vaizdas pro palėpės stoglangius Kaip įsirengti palėpę Vilniaus centre

Palėpės Vilniaus daugiabutyje įrengimo dienoraštis. Kokie reikalingi dokumentai statybos leidimui gauti? Kaip paruošti sąmatą ir projektus? Kaip rasti statybininkus ir kokius samdyti? Kokia yra statybos darbų eiga? Kokias naudoti medžiagas? Skaitytojai ras atsakymus į šiuos ir dar daugiau klausimų